Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

Kommentarsregler

FRÅN DEN 28:e JUNI 2019 finns en vitlistefunktion, vilket innebär att kommentarer från ej vitlistade kommentatorer kommer raderas. Anser du att du ska vitlistas, kontakta bloggen. Att vara på vitlistan innebär inte att bloggen står för det kommentatorn skriver på något vis, bara att det fram till den punkten inte bedömts att vederbörande brutit mot reglerna och skriver över viss lägsta kvalitet på innehållet.

Vitlistning kan ta upp till en vecka eller längre, men sker oftast innom 48 timmar.

Brott mot kommentarsreglerna kan leda till i första hand att överträdande kommentarer raderas. Överträdande kommentatorer kan tas bort från vitlistan och utvisas.

Om du anser att du blivit utvisad på felaktiga grunder kan du skicka ett e-brev till [email protected] där du bifogar en selfie, tillsammans med legitimation du håller upp på samma foto, för att styrka din identitet, så kan vi ta vidare diskussion därifrån. Namn och födelsedatum måste vara synligt och läsbart på legitimationen.,

Postar du en kommentar ger du ditt medgivande till att tidpunkt, ditt angivna namn eller pseudonym och länk till eventuellt Google-konto eller motsvarande, samt själva texten lagras och publiceras. Dessa uppgifter ligger kvar så länge de är relevanta, dvs så länge blogginlägget finns publicerat.

Kommentarer ska ske med viss kvalitetshöjd för att vitlistas.

Kommentarer kräver registrering, hos Blogger eller Google. Kommentarer med "Anonym" eller "Unknown" som pseudonym kommer ej godkännas. Endast kommentatorer med en angiven pseudonym kommer ha en chans att vitlistas - ingen som heter något som "okänd", "anonym", "unknown" eller liknande. Störst chans att vitlistas är om du helt enkelt anger ditt riktiga namn.

Håll en god ton i kommentarerna, respektera övriga kommentatorer och läsare samt håll er till ämnet.

Brott mot svensk yttrandefrihet, inklusive hets mot folkgrupp, hets mot kön, förintelseförnekelse, uppmaning till brott, eller personliga detaljer om privatpersoner och uppenbar reklam, inklusive politisk reklam, t ex länkar till politiska partier eller kopierad text från partier, kommer raderas. Det samma gäller sk folkhemsfundamentalistisk vokabulär och feministisk hetsretorik, inklusive länkar till hatsajter, svärjissajter och motsvarande.

Så kallade "first posts" som berör invandring i någon form kommer raderas. Kommentatorer med invandringstourettes kommer utvisas.

Inlägg som innehåller citationstecken runt ord som inte är citat kommer raderas.

Tjat om partier utanför riksdagen kommer raderas.

Försvarare och ursäktare av diktaturer kan få sina kommentarer raderade, helt i enlighet med yttrandefriheten i de diktaturer de försvarar.

Inlägg från femtekolonnare och nyttiga idioter, samt avlönade troll, som baktalar svenskt försvar och återtagandet av svensk försvarsförmåga för att värna svensk frihet, demokrati och självbestämmande, kommer få sina inlägg raderade. Detta är inte en kanal för att underminera svenskt försvar och frihet.

Här diskuteras inte namngivna barn (direkt, eller indirekt via omskrivningar) och pekas inte barn under 18 år ut. De diskuteras inte heller. Sådana inlägg raderas. Du är vuxen, ge dig på någon i din egen storlek och mognadsgrad, oavsett vad andra media ägnar sig åt.

All diskussion om och kring religion är förbjuden och kommer leda till att du raderas från vitlistan.

Antivaxxers samt spridare av desinformation och ovetenskap kring pandemier kommer raderas från vitlistan.

En del inlägg identifieras automatiskt som spam och dyker därför inte upp förrän de avspammats, vilket kan ta flera timmar. Upprepade masspostningar av länkar och citat kommer markeras som spam och raderas. Kan du inte formulera en egen sammanfattning och ståndpunkt är inte masspostning av länkar och citat ett acceptabelt alternativ.

Vid fler än 200 kommentarer syns inte alla kommentarer direkt utan man måste klicka på Visa fler. För ouppmärksamma kan det se ut som att kommentarer raderas eller censureras, men de finns kvar under Visa fler.

Kommentarer till äldre inlägg än 72 timmar förhandsmodereras, eftersom de flesta av dessa kommentarer är skräppost. Seriösa kommentarer till äldre inlägg kan ta flera dagar innan de syns.

Frånvaron av radering innebär inte ett stöd för kommentaren från bloggens sida, bara att den inte verkar bryta mot lagar, reglerna eller är en sanitär olägenhet. Bloggägaren har alltid rätt att helt godtyckligt radera kommentarer, yttrandefrihet innebär att du startar en egen blogg att kommentera på, inte att du får uppföra dig hur som helst hos andra utan sanktion.

För att kunna kommentera behöver du ha tredjeparts cookies aktiverade i din webläsare.

Kommentarer kommer från bloggläsare och är inte en del av det redaktionella innehållet.

I Sverige har vi åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det innebär att ni får ha vilka åsikter ni vill, men ni har ingen rätt att yttra dem var och hur som helst - däremot har ni friheten att starta er egen blogg att yttra dem på. Yttrandefrihet är en frihet, inte en rättighet, och med frihet kommer ansvar.

Lista med exempel på tekniskt utvisade kommentatorer:

Kapitalist - ID: 09674231215136511909 - Anledning: Upprepade brott mot i princip samtliga kommentarsregler under lång tid
Martin - ID: 09046717980978914493 - Anledning: Förintelseförnekelse
HMG - ID: 05184382178238250521 - Anledning: Förintelseförnekelse. Samma person som Martin. 
Martin - ID: 13388383250622336011 - Anledning: Samma person som Martin.
Martino - ID: 09318953375916038829 - Anledning: Förintelseförnekelse. Samma person som Martin.
Martin - ID: 06097534952825450756 - Anledning: Förintelseförnekelse. Samma person som Martin.
Martin - ID: 11167363512817171574 - Anledning: Samma person som Martin.
Oppti - ID: 07729284854743120207 - Anledning: Personliga hot om våld mot bloggaren.
Unknown - ID:08522630001882219254 - Anledning: Juridiskt förtal mot bloggaren.
LXV - ID:04327912018376533691 - Anledning: Rysstroll, brott mot god ton
Skepparn - ID:16427725828834955720 - Anledning: Under flera år konsekventa brott mot "håll er till ämnet", publicering av personliga detaljer om privatpersoner, samt lögner om privatpersoner
Gruelse - ID:01643060692119152313 - Anledning: Hets mot folkgrupp, Rysstroll, Kremlpropaganda, upprepade brott mot i princip samtliga kommentarsregler under lång tid
Anticlimacus - ID:07836892880840195706 - Anledning: Samma som Gruelse ovan, kan tydligen inte hålla sig borta. Antagligen pga uppdragsgivare eller allvarliga personliga problem.
Parasitstopp - Anledning: 6-7 år av personangrepp och förtal mot bloggägaren, rysstroll, konspirationsnöt, oförmögen att ta kritik, halmgubbeargumentation, raderar själv ALLA kritiska kommentarer på sin egen blogg.
Bamse - ID: 14757131082712719859 - länkar till nazistiska sajter
Fredrik S - ID: 118147859496566158588 - länkar till nazistiska sajter
Wikstrom - ID: 01998461287208728320 - Rysstroll, uppmaning till att finansiera nazistiska organisationer.
zokrates76 - ID: 00019678085182904528 - Rysstroll, upprepade lögner
BH- ID: 12028683697238356676 Under flera år konsekventa brott mot "håll er till ämnet", first posts som berör invandring upprepade gånger och inlägg som innehåller citationstecken fast det inte är citat.
Klark Olofssån - ID: 00168004634028657335 - Samma som BH, som uppenbarligen inte kan förstå att hen är bannad utan försöker med nya signaturer.
Lars Dover - 16422557416057799366 - Samma som BH, som uppenbarligen inte kan förstå att hen är bannad utan försöker med nya signaturer.
Galne Gunnar - ID: 09208536694638752261 - Samma som BH. Rent trollkonto, håller sig inte till ämnet.
BH skriver även som Johannes K, VW Golf Diesel, Skodamannen, Störtebeker mfl konton, som också är bannade. Vederbörande har svårt att ta enkla instruktioner om att inte posta. Hen har blivit bannad från flera andra forum tidigare.
Don Beaver - ID: 11645410896140425963 - Rent trollkonto, bryter mot regeln off-topic, tillför absolut inget. Hets mot folkgrupp. Folkhemsfundamentalistisk vokabulär. Samma som BH. Personen vet att hen inte är välkommen hit, men fortsätter ändå. 
Bengt, Über Drüg mfl - ID: 01462231184716482968, 11384129642653195412, 09633014518462193715 - Samma som BH.
Bengt Hej-Svejs, SiggeSpigg, LpTiS - ID: 16247498920332006681 - Kommentarer överflödiga.
Unknown - ID:  16399427202917647243 - Rysstroll, upprepade lögner och desinformation.
Kuckeliku - ID: 06524481461593582701 - Behöver hjälp, bloggens kommentarsfält ska inte vara terapi för personer som behöver professionell hjälp.
Phil Helmuth - ID: 16132415691495743218 - Rysstroll. upprepade lögner och desinformation. Folkhemsfundamentalistisk retorik, antisemitism.
Unknown - ID: 1209233909868654754 - Invandringstourettes
J**i N*****o - ID: 13883846800488758767 - Folkhemsfundamentalistisk hetsretorik. 
Otto Flick - ID: 01835292075118196107 - Ständigt rasistiskt off-topic.

Inga kommentarer: