Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2022-01-09 15:36

Prismekanismen i elpriset sätts åt sidan av norska staten - ger 80% av elpriset över 70 öre i bidrag till norska hushåll - räkna med fortsatt höga elpriser

Norska staten har åsidosatt prismekanismen som ett hög elpris innebär på en fungerande marknad. Man ökar nu stöden till hushållen, som ska få 80% av elpriset över 70 öre per kWh i stöd. Räkna därför med att elpriserna fortsätter vara skyhöga resten av vintern, då Norge är Fastlandsnordens mest energislukande land per capita.
Svolvaer, Lofoten. För övrigt en trevlig promenad upp till toppen av Flöja i bakgrunden. Bara femhundra meter i höjdskillnad. Klassad som "enklaste turen, rekommenderas för barn" av ut.no.
Verdens Gan rapporterar att norska staten ökar elprisstödet till hushållen nu kommer ge 80% i stöd av elpriset över 70 öre per kWh. För en villa med 27 000 kWh i förbrukning - vilket tydligen är normalt hos de energislösande norrmännen - blir stödet ca 2 500:- NOK i månaden. Tidigare var stödet 55%, men blir nu 80% och beräknas kosta 11 miljarder NOK. Stödet ska gälla till och med mars 2022.

Priset ska annars påverka förbrukningen och högt pris ska därmed dämpa konsumtionen och hindra elpriset från att fortsätta uppåt. Nu försvagas prismekanismen kraftigt i Norge, vilket gör att vi i Sverige kan räkna med fortsatt skyhöga elpriser åtminstone mars månad ut.

Sedan kan norska staten mycket väl fortsätta med sitt stöd längre än i mars och vi har nog inte sett det sista på stödfronten.

Elpriset här i Sverige blir svindyrt i morgon måndag igen  och kommer ligga oskattat över 300 öre större delen av dagen, och som lägst hittas nere runt 140 öre. Den tillfälliga respiten för elpriset runt jul och nyår är över.

Nedanstående är innehåll från bloggens samarbetspartner Compricer.

Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

32 kommentarer:

 1. Angående ditt inlägg om utsläppsrätter:
  De flesta av annuleringarna av utsläppsrätter, som regeringen har gjort, gäller inte rätter inom EU ETS-systemet, utan gäller internationella utsläppsenheter under Kyotoprotokollet och utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut. Att annulera dessa medför inte så stor förlust. Jag hoppas att du har skiljt på de olika typerna av utsläppsrätter, så att dina siffror är korrekta.

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/skrotade-utslappsratter_H7121022

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men en utsläppsrätt som vaskas innebär att priset på de kvarvarande ökar oavsett vem som inte utnyttjar dem. Det är ju en handelsvara.
   Nu när vi allt mer eldar fram vår el påverkar det priset. Det är ju inte bara Sverige som gjort detta. Det kallades "The Swedish proposal" och nästa steg är "Fit for 55", där EU ska öka priserna än mer.

   Radera
  2. JH,

   Du verkar inte ha läst min referens d.v.s.det flera olika sorters utsläppsrätter. Regeringens svar till M säger:

   "Alliansregeringen sålde år 2013 utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem motsvarande 1,3 miljoner ton koldioxid...."

   " Mer specifikt handlar det (S+MP`s försäljning) om ett överskott av 5,3 miljoner så kallade AEA-enheter som Sverige har tilldelats inom ramen för vårt åtagande under EU:s ansvarsfördelningsbeslut samt 6,4 miljoner så kallade CER-enheter som har förvärvats genom Sveriges program för internationella klimatinsatser inom ramen för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod.
   När det gäller AEA-enheterna kan dessa endast handlas bilateralt mellan medlemsstater. Hittills har bara enstaka transaktioner genomförts och priset sätts ofta som en del av en större överenskommelse mellan länderna. Mot bakgrund av detta samt avsaknaden av ett marknadspris bedömer regeringen att inget ekonomiskt värde kan anges för det svenska överskottet av AEA.

   Den beräknade genomsnittliga kostnaden för CER-enheterna från de projekt som i dagsläget ingår i portföljen ligger på cirka 60 kronor per ton koldioxidekvivalent. Det finns förvisso en marknad på dessa enheter, men priset på dessa enheter har varit mycket lågt och omsättningen av CER-enheter är i princip obefintlig."

   Radera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 3. Det är exportledningarna som trycker upp priserna. Jag hoppas på att fler partier tar efter vänstern som har föreslagit att vi ska stoppa utbyggnaden av elkablar till Europa. Låga elpriser har länge varit en svenska konkurrensfördel, med de höga priser som gäller nu kan vi glömma energiomställning och nyindustrialisering.

  Vill man från politiskt håll fortsätta leka elmarknad med Europa är det inte mer än rimligt att beskatta elbolagens övervinster och dela ut pengarna till konsumenterna. Man skulle exempelvis kunna höj beskattningen på vattenkraften.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hade väl vart bättre att införa mekanismer som gör att mer lokala energikällor byggs? (El förloras genom transport...)

   En sådan hade vart att ha "överföringsskatt" mellan länder, dvs om vi betalar 2 kr i SE så får tyskarna betala 2 kr + y% för samma el.

   Som en med arbete inom "eltransport" ser jag lite oro med utvecklingen. "Energi-nationalism" lär ske på fler än noll ställen, exempelvis att kapa / stänga av kablar mellan länder vilket kan komma påverka investeringar.

   Radera
  2. Varför bygger vi elkablar till Europa istället för att bygga elkablar mellan norra och södra Sverige???

   Radera
  3. Sådant räknas som handelshinder och är strängt verboten inom EU. Du får icke gynna inhemsk industri.

   Enda ursäkten har med hur stabilt nätet är, och Sverige har flera gånger utnyttjat detta eftersom vårt transmissionsnät inte
   är byggt för nuvarande situation.

   Radera
  4. Intermittent elproduktion verkar finnas lite varstans. Målet var att reaktorn skulle startas på lördagskvällen, men nu skjuts starten upp till på måndag. Enligt Ringhals har elmarknaden meddelats att starten ska ske först på måndag klockan 23.59. Betyder nog att elpriset blir lite lägre på tisdag.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  5. Nej, det skall inte ha någon påverkan på elpriset enligt vindkraftsförespråkarna. Hade vi dessutom inte subventionerat vindkraftens expansion hade man investerat i att behålla den planerbara produktionen och detta hade varit en ickefråga.

   Så kan det gå när ett politiskt block inte vill ha makten, och ett vill ha makten till varje pris. Oppsidaisy.

   Och så vaskade vi välfärden.

   Radera
  6. OK Rickard då kan jag inte vara vindkraftförespråkare för detta är lite svårt att förutse dessa allt vanligare plötsliga stoppen. Tur att vi börjar få lite batterier i nätet på olika nivåer som kan hjälpa rotationsenergin under de första ögonblicken efter snabbstoppen.

   För övrigt såg jag att det blir mycket vindkraft lite senare i veckan.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  7. Festligt hur många slöa knivar det finns....

   Mer än 90 % av överföringskapaciteten till utlandet fanns före EU-inträdet och den byggdes för att dumpa kärnkraftsöverskottet på grannarna och rädda reaktorägarna undan konkurs.

   Vi får väl hoppas SSM är tillbaka i tjänst imorgon så vi får stopp på blindkörningen i Halland.

   Radera
  8. I call bullshit.

   Exklusive Norgeförbindelserna (som är icke relevanta eftersom Norge knappast importerar kärnkraftsel) och Finlandsförbindelserna (som ligger längst upp i norr, skulle vi alltså pumpa upp kärnkraftsel dit?) så fanns hälften av dagens kapacitet vid EU inträdet, och Baltic cable invigdes året innan.

   Det är bara Kontiscan 1+2 , Baltic cable och Fennoscan 1 som fanns före EU inträdet och sedan dess har det tillkommit MER kapacitet via Fennoscan, Nordbalt, och Swepol och snart Hansabridge.

   Om inte stängningen av R1 och R2 påverkar priset uppåt, hur kan då stängnignen av R3 påverka neråt ?

   Det betyder att stängningen av R1 och R2 var avsedda att flytta marknadsjämvikterna så att lönsamheten av andra produktionsenheter blev bättre. Dvs vindkraft och övriga kärnkraftsverk. Dvs högre elpriser i Sverige.

   Så är det alltså bevisat.

   Ringhals 1+2 stängdes för att höja elpriset för kunderna. Bara för att man förnekar det betyder det inte att det är sant.

   Radera
  9. Starten av R3 menar jag såklart.

   I denna energiförvirrande värld där gaskraft = förnybart för att skydda vindkraften och stängningen av vissa energislag påverkar inte elpriset men tillförsel av andra energislag sänker elpriset är allt "Newspeak".

   Radera
  10. Rickard Stängningar av produktionskapacitet i fission, vind eller vatten ger givetvis högre pris på el. Jag tror stängningen av R1 och R2 skedde antingen för att det var olönsamt att reparera med prognoser för elpris framåt och/eller för att få bättre vinst på vattenkraft och kvarvarande fission mer än vind för då var vind så litet i produktionskapacitet.

   Du glömde förbindelsen från Forsmark till Finland.

   Nu behövs ingen subvention av fissionen men möjligen om några år. Hoppas åtminstone säkerheten mot väpnade angrepp höjs.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  11. Fennoscan är förbindelsen mellan Forsmark och Finland. Den är uppenbart för att exportera svensk el vid behov, men före elmarknadens avreglering var energiflödena små. Syftet var i huvudsak att stötta grannländerna.

   Elpriserna var som lägst åren direkt efter avregleringen eftersom det fanns ett överskott av el och sämre exportmöjligehter.
   Nu har vi inte ett överskott för att export möjligheterna förbättrats.

   Nej, det fanns redan då långtgående planer på kraftigt utbyggd vindproduktion.

   Beslutet att stänga togs efter effektskatten höjdes kraftigt. När den togs bort helt ändrades inte beslutet, för då fanns ännu större planer på vindkraftsinstallstioner.

   Uppenbarligen leder den förda politiken till betydligt högre priser.. Avregleringen leder till högre priser (Jmfr med bilbesiktningen) och snedvridningen mellan produktionslagen gör det värre.

   Det blir upp till den rödgröna röran att hantera ett utslaget jordbruk och näringsliv.

   Folk och kunskaper finns kvar, likaså Mark och maskiner. Det blir bara sämre välfärd.

   Radera
  12. Vi går mot ljusare tider men ser lite olika på hur Sveriges ekonomi drabbas av dagens elpriser. Ett utslaget svenskt näringsliv? Nej då borde tex permiteringar från företagen öka och börsen ligga mycket lägre.

   Om vi antar att priset på fossilgas ligger kvar högt kommer all vår elproduktion från vatten, fission och vind att köra vidare och när våren kommer elpriset falla. Svensk elintensiv industri kommer ta marknadsandelar från dyrare länder.

   Jordbruk och högt belånade villaägare med elvärme kan behöva ett kortare ekonomiskt stöd.

   Solceller på tak kommer öka så kraftigt installatörer hinner med. Vind kommer fortsatt öka och om några år mer än äldre prognoser.

   Eller hur?

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  13. Nu är det inte vindkraftens fel enbart att elpriset exploderat, utan realpolitik. Men det finns inget som visar att Ryssland släpper på gasen i dagens konflikt. Snarare tvärtom. Även med Ringhals i drift hade elpriset varit högre, men inte lika högt.

   Nuvarande elpriser är ohållbara. Det handlar om flera månader med dubblerade elpriser eller mer i SE3 och SE4. Det slår stenhårt på marginalerna för många företag, inte bara batteritillverkare och ståltillverkare som inte har någon produktion ännu på länge.

   Det handlar om många tusen arbetstillfällen. En hel del av dessa konkurrerar inte bara med europeiska företag.
   Det är självklart att när lantbrukare lägger ner, för att de inte får stöd för att täcka sina höga kostnader så får det påverkan på självförsörjningen. Stöd som inte är tillåtet, för just inom jordbruket är det extremt reglerat.

   Det minsta som händer är att inflationen tar fart.

   Solceller på tak gör ingen skillnad, då solen som bekant inte levererar signifikanta energimängder oktober-mars. Förstår inte att detta kommer upp hela tiden. Sol och vind kan på sin höjd spara på reglerkraften i norr, dvs vattenkraft. Och eftersom nya transmissionsnät är långt borta så kommer det ta extremt lång tid att åtgärda problemen.   Det finns ingen vindkraft att tala om i SE4 förrän tidigast 2028. Det har jag visat dig. Och då är det bråkdelar av vad Ringhals gav.

   Men vid det laget har konjunkturen gått genom en cykel.

   Radera
  14. Rickard jag talar om Sverige som helhet. Ingen ökning av arbetslöshet går att se än.

   Självklart ger sol obetydligt vintertid. Vad jag säger är att berörda installatörer får mycket order och nyanställer.

   Vind till lands byggs ut hela tiden och mer än de projekt som pågår lär tillkomma. Ja de nya projekten har sina processer men jag är säker på att regeringen kommer korta tider med parallella processer och mer personal för processerna och detta gäller också stamnätet.

   Ska vi slå vad om det blir något till havs före 2028?

   Är också övertygad om att regeringen hittar något sätt att stödja lantbrukare.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 4. Glöm inte att stora delar av Vattenfall's vinst delas ut som aktieutdelning till staten. Detta för att stötta en av socialdemokraternas grundpelare: Folk ska leva av bidrag och inte av egna förtjänade pengar. Detta så att de ska känna tacksamhet och sen rösta "rätt"!

  SvaraRadera
 5. Motsvarande reaktion från svensk regering blir på sin höjd halverad elskatt.
  Momsen är ju inte möjlig att ändra, så max 22 öre är min gissning.
  Eller snarare, inget alls. Känns mer svenskt. Det är ju rätt åt oss som satsat på kärnkraft om man ska tro vissa politiska uttalanden.
  Eftersom vi betalar priset för olja och gas, så anser de nog att de ska kosta att smutsa ner.

  Framtidsvision:
  Om en månad har helyllesvensken anpassat sig och till valet är det glömt.
  Nästa vinter blir det åter en chock.

  SvaraRadera
 6. Har norrmännen mindre energieffektiva bostäder eller ligger de i medel på sämre platser, ur energiförbrukningssynpunkt, än svenska bostäder?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man har nog haft mindre incitament att energieffektivisera pga mycket elproduktion och begränsningar i exportera. Man har väl ökat möjligheten till export rätt kraftigt från Norge både via Sverige och Danmark men även en direkt länk till UK.

   Radera
  2. Som bosatt i Norge är mitt intryck att förstnämnda dominerar. Vårt hus från -78 har tvåglasfönster och 10cm isolation i väggar och tak och direktverkande el fram till vi övertog ägandet i fjor. Nya hus byggs med mycket högre krav, men incitamentet att uppgradera äldre hus har varit lågt.

   Som bloggaren påtalar har man satt prismekanismerna tillfälligt ur spel, och jag anar en viss syrlighet. Betänk dock att ändringen från norskt perspektiv har varit kraftigare än i Sverige (vår elräkning tiodubblades från i fjor, trots bara +22% förbrukning) och varit helt oförutsedd för de flesta fastighetsägare. Det är trots allt inte vi som stänger ned våra kärnkraftverk.

   Att alla ska byta ut sina fönster och tilläggsisolera över en natt, mitt i vintern, är orealistiskt (ja, de flesta har redan luft-luft-värmepump). Regeringen vill dessutom knappast punktera omställningen till elbilar. Jag tror att december-räkningen är en tillräcklig läxa, och norska hantverkare kommer nog att ha en bra sesong för fönsterbyte i sommar (inkl hos oss), trots dessa subventioner.

   Radera
 7. Blev det något av detta? Har för mig att jag läste några dagar efter den stora nyheten i början av December att det inte var möjligt (oklart om det var tekniskt eller politiskt)

  SvaraRadera
 8. Intressant angående lönsamhet i vindkraft. https://folkungen.se/arise-ab-over-en-miljon-i-forlust-per-vindkraftverk/

  SvaraRadera
 9. Elmarknaden är intresserant. Spelar tydligen ingen roll om man stoppar exporten eller ökar exporten. Överföringskapaciteten inom landet är för dålig men det spelar ingen roll för exporten eller elpriset. Att bygga nya kärnkraftverk påverkar inte priset, inte att befintliga stängs påverkar heller. Vindkraft är bra för någon, oklart om det är den som äger, uppför eller konsument men tydligen blir priset negativt när det blåser men bara om det finns motsvarande reglerkraft, Norge och UK subventionerar men oklart vad som subventioneras, konsumenterna eller producenterna. Låter som kaos-teori där ingen vet vad som händer egentligen men politikerna låtsas att de gör det. Jag är pessimistisk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hahahaha, klockren analys :-) +1

   Radera
  2. Angående detta inlägg så tänker jag osökt på ett citat av John Cleese - "what I've come to realize at the grand old age of 75 is that almost nobody has any idea what they are talking about".

   Tycker Sjunkbomben på ett mästerligt sätt fångar in detta citat i sitt mycket mycket välformulerade inlägg!

   Radera
 10. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 11. Rickard Ohlin, Jag måste gratulera dig för din analys. Jag hoppas många väljare förstår det du skriver och röstar rätt i September, även om vi kommer att leva många vintrar till med sådana elpriser. Jag hoppas Gazprom skickar en massa gas nästa vinter till Tyskland om Tyskarna blir lite mer rationella och certifierar NordStream 2. Endast då kan priserna i Europa och i Sverige hållas till rimliga nivåer.

  SvaraRadera