Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2021-12-16 10:18

Omläggningen till värnpliktsrekrytering bakom allvarliga övergrepp på Ledningsregementet

Det har i media rapporterats om allvarliga övergrepp vid värnpliktsutbildning på Ledningsregementet i Enköping. Även om detta är kopplat till ett enskilt kompani och enskilda befäl på kompaniet, så kan man se det som ett utfall av övergången från yrkesförsvaret till värnpliktsrekrytering och -utbildning, vilket kan leda till sådant här. Samtidigt kan det pågå påverkansoperationer från främmande makt.
Utbildningsmoment på Karlsborg
Jag har aldrig under studiebesök eller kontakter med Försvarsmakten upplevt Försvarsmakten som en dålig arbetsgivare, även om lönerna inte direkt följt statliga nivåer hos andra myndigheter. Yrkesförsvaret - som kan sägas toppat med försvarsövningen Aurora 2017 - har präglats av en professionalitet som vida överstiger det som jag personligen uppfattade som oseriöst och amatörmässigt när jag gjorde min värnpliktsutbildning för trettio år sedan. Jag tror att många av de gamla gubbarna inte förstår hur långt Försvarsmakten har kommit och hur mycket mer kompetenta och för fienden livsvarliga dagens officerare, gruppchefer, soldater och sjömän är.

Sedan beslöt man att återinföra den vilande värnplikten.

Förbandsproduktionen gick från att fokusera på att producera proffsförband med hög beredskap och för de tidvis anställda minst årliga återkommande övningar och utbildningar, till att i volym utbilda värnpliktiga för att fylla upp ett pappersförsvar med tveksam beredskap och övningsvolym. Värnplikten används också som rekryteringsbas till yrkesförsvaret, vilket jag som media upplever konkret genom att regementenas tidigare stora intresse för studiebesök förbytts mot ointresse - man behöver inte visa upp en extern bild längre, för man har värnpliktiga att rekrytera från. Det enda man behöver visa upp är för att de som mönstrar ska vara intresserade av att fråga om de kan placeras vid förbandet och den målgruppen är gymnasieelever, inte vuxna.

Samtidigt har vi kvar heltidsförbanden, K-förbanden, med mycket erfaren personal - antagligen de bästa krigarna i Sverige på över 200 år. Dessa behöver fortfarande sina befäl, och om man gått direkt till officersutbildning på OHS så kommer man efter tre år ut som nybakad fänrik och ska i fallet K-förband hamna med åttaåriga yxor som kanske varit på skarp mission fler år än fänriken varit på Karlberg och med ksp på ryggen med förbundna ögon nattetid i hällregn kan bärga en stridsvagn eller lastbil nedkörd i två meter lera - och har gjort det femtio gånger. Nu finns det förstås gamla yxor som sökt sig till officersutbildningarna, och för dem är det ett mindre problem.

Därtill har man infört ett system med taktiska officerare och specialistofficerare. Tidigare kunde individer mindre lämpade för att utbilda eller föra trupp flyttas från taktisk tjänst till specialisttjänst, eller kanske tjänstgöra på skolor eller Försvarsmaktens centrum för olika kompetenser, där man inte orsakar problem som truppförare. Idag är de möjligheterna mindre när man placerats i respektive taktiskt eller specialist-stuprör.

Ytterligare en aspekt är att under yrkesförsvarets GMU kunde man säga upp sig om man inte trivdes eller utsattes för övergrepp. Med värnpliktens plikt så hamnar man i fängelse om man vägrar fortsätta utbildningen. Värnplikten är inte frivillig, även om de som tas ut för utbildning för det mesta gjort det frivilligt i praktiken - det går att svara på mönstringsenkäten så att man inte ens kallas till mönstring. Men man kan ångra sig under utbildningen, men sitter då fast via lagstadgad plikt.

Detta ger två resultat. Dels var man under yrkesförsvaret tvungen att hantera rekryterna som medarbetare, med tillbörlig respekt, och inte som tvångsrekryterade värnpliktiga. Dels slutade de som inte kunde hantera eventuella tveksamheter, vilket kan gynnat vissa individer med uppfattningar man kanske inte egentligen ville ha.

Tyvärr säger flera jag har haft kontakt med att det numera ofta blir så att unga nya befäl hamnar på värnpliktsutbildningarna - om inte annat för att utbildningarna har skalats upp så fort - och att det ofta är brist på de äldre erfarna på värnpliktsförbanden, trots att de borde vara där. Ett kompani eller en pluton borde ha både erfarna officerare och unga officerare, inte enbart det senare.

Övergreppen på Ledningsregementet handlar inte om brist på mat och sömn, även om det var något som skickades runt med tveksamma syften, utan "allvarliga övergrepp" avser annat. Uppgifter på Instagram (Försvarsmemes stories, som kan vara lite svår att hitta och som nu raderats) - som delvis kan bekräftas och inte specifikt i de på Instagram angivna enskilda fallen enligt mina kontakter - gör gällande att man t ex ställt upp värnpliktiga bredvid måltavlor och sedan skjutit på måltavlorna. Om det handlar om korrekt förbiskjutning enligt SäkR eller ej går inte att avgöra, men som angivet har det inte upplevts som okej verksamhet av de utsatta eller vittnen. Man har förbjudit (och bestraffat överträdelser) värnpliktiga att skyla sig med handdukar till och från duscharna - både kvinnor och män - medan officerare suttit och tittat på. Man påstås ha monterat bort dörrar på toaletterna. Man påstås använt ett väldigt homofobt språk på en nivå som möjligen var normal på 80-talet, men knappast är vad Sverige står för idag. Värnpliktiga ska ha tvingats äta i fält fast de varit mätta, så till den grad att de spytt.

Det berörda kompaniet ska enligt Dagens Nyheter vara ett något förenklat tråkigt kompani, där inte uppgifterna innebär möjligheten till lite mer dramatiska övningar, och kanske har enskilda officerare överkompenserat på andra vis.

Vad jag fått till mig är tyvärr att ovanstående bara är toppen på isberget och att det förekommit värre övergrepp. Det lär nog inte stanna vid internutbidlningar av personalen på Ledningsregementet.

80-talets fänrik har gjort sin återkomst - en gaphals och översittare som överkompenserar för något och tar ut det på värnpliktiga som med risk för fängelse inte kan göra något annat än att köra på. Dock är min personliga erfarenhet att vi bara hade en enda sådan fänriktpå mitt kompani 1991 - 92. Så även då var det ovanligt, rent anekdotiskt, men ett helvete för de drabbade. Men med pressen från politiska beslut att massutbilda värnpliktiga så kommer detta hända. Och antagligen kommer det hända igen.

Dock ska man komma ihåg att främmande makt (dvs Ryssland) via sina inflytelseagenter och nyttiga idioter använder situationen för sina syften.

Mot allmänheten sprider man bilden att svenskt försvar är töntar och mesar, och kontra rekryteringsbasen och de anställda sprider man bilden att Försvarsmakten är en dålig arbetsgivare, för att hindra rekryteringen till yrkesförsvaret eller rent av få folk att säga upp sig. Allt för att skada svenskt försvar, vilket också betyder att man har avsikter att angripa Sverige militärt. De flesta som sprider den här bilden är dock nyttiga idioter, de fattar inte att de går i Kremls ledband. En del gör det dock och skiter i det.

Försvarsmakten genomför hårda övningar och utbildningsmoment där man utsätts för prövningar som skulle få oss gamla gubbar att bryta ihop och gråta som små barn, inklusive brist på mat och sömn. Men det är planerade övningar och specifika moment, som också övervakas för att personal inte ska skadas. I övrigt ska man ägna sig åt personalvård så alla kan ta till sig sin utbildning maximalt - mätta, torra och utsövda.

Jag vill upprepa att allt jag personligen sett av Försvarsmakten är en professionalism som vida överstiger forna tider och att Ledningsregementet nu satte ner foten, skickade hem de värnpliktiga tre dagar tidigare för jullov och genomför en översyn av verksamheten och så kallad utbildning av personalen är ett tecken på professionalism, inte motsatsen.

Försvarsmakten kommer fortsätta uppleva fler problem relaterade till värnpliktsutbildningen. Det handlar om individer och ju större volymer både nya officerare och värnpliktiga man hanterar så kommer det bli vanligare i antal och med det tidningsrubriker, men kanske inte per antal utbildade (per capita). I slutändan handlar det om hur man hanterar det hela när det sker, för ingen organisation (privat som offentlig) kan hundraprocentigt hindra felrekryteringar av personal. Det viktiga är att agera och att inte tillåta en tysthetskultur, vilket tydligen existerat på Ledningsregementet tills det nu uppdagades.

Bli inte förvånade om det hela inte slutar som bara ett personalärende. Det kommer mera.

I övrigt rekommenderas Taktiskt blogginlägg i frågan, där vederbörande påtalar att de flestas egna minnesbilder från lumpen är felaktiga. Man minns de tuffa momenten, men i verkligheten var man för det mesta varm, mätt, torr och uttråkad. Din värnplikt som generation X var inte så hård som du minns den och du skulle antagligen inte klarat dagens utbildningar, då man idag exempelvis bär 20-30 kg mer utrustning via bland annat kroppskydd, samt har helt andra tekniska kompetenskrav och betydligt mer avancerad utrustning som du ska kunna hantera under mycket svåra tekniska förhållanden.

För er som är intresserade av förhållandena i Ryssland, se inlägget om Krigets färger och om våldtäkter, misshandel och mord, samt manlig tvångsprostitution inom ryska armén. En rysk soldat slåss av rädsla för sina så kallade kamrater och befäl - en svensk soldat slåss för sina kamrater, befäl och för svensk demokrati och frihet.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

31 kommentarer:

 1. Nu är det väl så att man inom det militära måste följa med samhället i övrigt, för 50 år sedan var livet tuffare, många hade fått fysisk bestraffning i hemmet och i skolan, arbetslivet var hårdare, pennalism och grova skämt var legalt och givetvis blev det så i det militära. Nu för tiden är samhället mjukare, ungdomarna är inte vana att lyda vare sig föräldrar, lärare och "överheten" och att då vid värnplikten få uppleva en situation som väsentligt skiljer sig ifrån det civila livet skapar konflikter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Se det så här Stefan:

   Om inte ens den handplockade gräddan av svensk ungdom som redan innan värdegrundsutbildats i det tolvåriga skolsystemet numera duger till officerare - då måste den organisatoriska och/eller moraliska kollapsen inom skolsystemet vara oerhört mycket värre än vi utanför någonsin har kunnat föreställa oss.

   Har högt förtroende för försvarsmakten - svensk skola not so much.

   Radera
  2. Detta är inte ett forum för att baktala svenskt försvar och gå Kremls ärenden. Kickbannar dig Stefan. Hej då.

   Radera
  3. Peter, det handlar om enstaka individer av tiotusentals. Det är inte generellt. Vi har antagligen aldrig haft så bra officerare som idag, men som det står i blogginlägget kan ingen organisation rekrytera 100% perfekt.

   Radera
  4. Min erfarenhet var inte att det var "tuffare" förr. Gjorde min värnplikt i slutet av 60-talet och upplevde under totalt 15 månader inget av pennalism eller annat förnedrande. Tycker heller inte att vi var så värdelösa som det ibland framkommer på bloggen, möjligen blev det sämre under en senare tid.
   Vi var inte helt ofarliga att möta även om jag inte var en del av "köttmuren" infanteriet utan av den delen som enligt bloggen behövs för att vinna ett krig, lastbilarna.
   Fick använda allt från kpist45B, AK4, ksp58 RG och GRG och var överjävliga på minering.
   Repövningarna däremot var socialt trevliga men inte så militärt värdefulla...

   Radera
  5. Lars Sundberg, att utsätta värnpliktiga för övergrepp är inte "konflikter". Det är på gränsen till eller över gränsen för olagligt.

   Radera
  6. Att t ex ha påfrestande övningar som baskerprov, soldatprov, jägarprov, utbildningskontroller, fältövningar mm är inte övergrepp och kommer aldrig tituleras som övergrepp av Försvarsmakten. Det är planerade övningar, med detaljerade övningsplaner och säkerhetsföreskrifter, som kanske de deltagande inte har insyn i.

   Radera
  7. Samhället är definitivt annorlunda idag än för 40 år sedan. Men jag tänker att för att lyckas som soldat och i krig handlar det främst om motivation. Frågan är hur det har ändrats på senare tid. Samhället har blivit ganska splittrat, rent ideologiskt, är min bild.

   Radera
  8. Ideologi spelade, och spelar, väldigt liten roll i det militära. En gång under värnplikten försökte en korkad kapten slå i oss att Kungsängen byggts så illa "av sossarna" för att dom skulle kunna riva det och bygga dagis på hela området när de lagt ner försvaret. Vi fnissade och nickade och sen gick livet vidare.

   Radera
  9. Ja, och så kom jag på en av mina lumparkompisar med att läsa nån marxistisk litteratur på luckan och frågade (på skämt) varför han läste fientlig propaganda varpå han lika skämtsamt svarade "man måste känna sin fiende". Han är f ö läkare idag. Trevlig kille!

   Radera
  10. Gjorde min grundutbildning i Enköping på föregångaren till Ledningsregementet, dvs Arméns Stabs- och Sambandsskola för en preskriberat lång tid sedan. Det var väldigt insiktsfulla och dugliga befäl på regimentet på den tiden.

   Det var ingen pennalism, mer av professionalism.

   Radera
 2. I stort har jag fullt förtroende för FM som organisation.

  Men jag tror subkulturer lätt växer fram när man har så unga befäl/gruppchefer.
  Blev själv lite chockad när jag hade en ung vikarie på mitt jobb som varit gruppchef i FM .
  min erfarenhet från annan myndighet med operativt arbete är att befäl/gruppchefer ska ha livserfarenhet och inre lungn.
  Min ytterst amatörmässiga åsikt är att FM måste vara attraktivare så äldre erfaren personal stannar kvar och styr och påverkar de yngre med sundhet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så kallat storkukslugn.

   Radera
  2. Typ så.
   Fantastisk känsla att när man uppnått den nivån av erfarenhet, ödmjukhet och självsäkerhet osv, och får privilegiet att bygga upp yngre gruppmedlemmar.

   Radera
 3. framtiden var bättre förr.

  SvaraRadera
 4. Anekdot: vår plutchef Fj Blom, gillade exercis. Framför allt kommendera ett antal vändningar i följd, särskilt att kommendera giv-akt under marsch. Vi fick till det riktigt bra. I och med att det blev riktigt stuns i utförandet, tyckte även vi att det var kul. Dett ville ju en av våra Fu praktisera, med bedrövligt resultat. Det blev "straffkommendering" i form av marschera runt kasärngården för att lägga av diverse persedlar för att sedan med språng samla ihop sina persedlar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kände du att detta gjorde dig farligare för fienden?

   Radera
  2. Den frågeställningen fanns nog inte i någons huvud. Någon nytta fanns det väl inte. Vi trodde väl att det skulle vara så. Däremot blev vi förbannade på Fu Janson för att han tog ut sitt misslyckande på oss.

   Radera
  3. Tillägg: detta hände sommaren 1970

   Radera
 5. Man hörde en del stories i det gamla invasionsförsvaret - slaktavfall på övningar som fick symbolisera dödade kamrater, man slog folk på hjälmarna om de inte tog skydd ordentligt, fångövningar där folk fick lite för mycket stryk och sånt där. Samt ett och annat avsteg från SäkI med personskador som följd. Med det sagt var det nog goda intentioner (realistiska övningsförhållanden) bakom de flesta överträdelserna men det här med att tvinga rekryter att springa omkring nakna på kasern och vad det här ärendet nu innehåller verkar bara som trist, meningslös pennalism med noll mervärde. Helt klart handlar en soldatutbildning om att på olika sätt skapa osäkerhet, utmana och försöka skrämma folk inom rimlighetens ramar men det här är ju bara sopig skolgårdsmobbning med kragspeglarna som sköld.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jepp, realistiska övningar är jätte viktigt.

   Pennalism har noll berättigande.

   Radera
 6. Jag jobbade i det gamla försvaret, fult ord Invasionsförsvaret... Jag har sett bra och dåliga befäl i det systemet, likaväl har jag sett bra och dåliga soldater som formades i det försvaret. Jag har sett svenska soldater och officerare lösa uppgifter utomlands på ett mycket bra sätt - sprungna ur invasionsförsvaret. När man tjänstgjorde utomlands så fick man perspektiv och insåg att vi hade vid en kraftmätning soldatmässigt stått oss väldigt bra. Mtrlmässigt inte så bra mot väst (de var iofs inte hotbilden) och mot Sovjetunionen hade vi nog i konventionell krigföring hävdat oss och sveriges territorium på förväntat sätt. Problemet var bara att Sovjetunionen planerade för att använda kärnvapen vid ett angrepp på Sverige-varvid kraftsamling av förband i brigadstorlekar inneburit ett smaskigt mål samlat på en lagom yta för en taktisk kärnladdning.

  Nog om historien

  Yrkesarmen som infördes efter Invasionsförsvaret torde ha skapat bättre soldater i sin funktion än vad vårt gamla vplsystem skapade, dock är inte Staten beredd att betala för den numerären som omsvängningen från utlandstjänstgöring till försvar av landet som skedde, varvid värnplikten återinfördes-utan någon vidare eftertanke av konsekvenserna med ett sådant beslut. Försvarsmakten hade inte heller många av de som tidigare hållit på med värnpliktsutbildning på trupp (numera 45-50-åringar) varvid hjulet återuppfunnits...

  För något år sedan ryckte ett av mina barn in för värnplikt, som ett eget val, vi behöver inte nämna förband, men jag förvånades över att det fanns alldeles för många unga oerfarna som skulle vara förmän för de värnpliktiga och otaliga var de tillfällen då jag fick höra om dumheter från vissa yngre som inte stävjades på ett bra sätt-dock var det enskilda individer som missbrukade sitt förmansskap där deras likaledes yngre kollegor inte uppmärksammade det till äldre kollegor eller så var det äldre kollegor som lät det bero.

  Varken Försvarsmakten eller förbanden är intresserade av de rötägg till individer som missköter sitt förmansskap, de borde uppmärksamma och vid behov avskilja de personer som inte klarar av att möta värnpliktiga på ett normalt sätt, de som spelar en "roll" baserad på grad är sällan auktoriteter inom sitt arbetsfält, däremot gömmer de sig bakom graden och beter sig på ett autoritärt sätt gentemot underlydande och dessa är inte svåra att identifiera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu var utlandsstyrkorna förr i tiden handplockade de-bästa-av-de-bästa soldaterna och kanske inte helt representativa för invasionsförsvarets kvalitet.

   Radera
  2. I övrigt, bra kommentar.

   Radera
  3. Vad gäller handplockande delvis rätt... det fanns många sådana, inte så svårt när man direkt frågade de bättre soldaterna på förbandet om de var intresserade-många nappade, dock över tid så blev det fler och fler med omdöme 10-7-7 som åkte, lägsta jag personligen sett var 10-6-6. Sett över tid kom fler med hade lägre tjänsgöringsomdömen, men en individ är mer än den bedömning de haft vid ett givet tillfälle.

   Radera
  4. Jag hörde från en officer att när LV6 skulle införa utbildning av vpl igen så fanns det inte något truppförande befäl på kompanierna som hade erfarenhet av det, de hade bara utbildat och jobbat med yrkessoldater. Lösningen blev att de äldre befälen med erfarenhet från den gamla vpl-tiden fick bli mentorer åt de yngre.
   Under min vpl i Flygvapnet så hade de flesta befattningar, men inte alla, 4 utbildningsomgångar/år för att ständigt ha vpl som kunde upprätthålla alla funktioner som krävdes för att producera flygtid. Det systemet skapade lätt en viss pennalism från de som var äldst och närmast muck och kallades bassar. Det var inte så illa där jag var men har hört om en del riktigt dåliga exempel.

   Radera
  5. Omdömena / betygen skiljer sig vitt och brett åt mellan regementen #47 det högsta någon fick på mitt kompani 2008 var 10-8-8. Jag fick själv JA-7-7 och blev anställd. Så jag tror faktiskt inte betygen är något vidare att hänga i granen....

   Radera
 7. Bra inlägg, och kul att höra att dom fördetmesta är väldigt professionella. Hårda övningar är väl ok, men det måste vara med respekt & inspiration och aldrig övergrepp eller förnedring.
  Själv var jag jägarsoldat för länge sen, jag var med på allt även om jag ofta var bland dom sista. Alla befälen var bra, det var alltid bra stämning. Efteråt så har jag alltid varit nöjd över att ha varit med om det.

  SvaraRadera
 8. Rent anekdotiskt, min erfarenhet är att har man en person, ung, som inte är helt säker i sin roll, person och inte helt trygg i sin kompetens och som ett resultat av sin ungdom har en grund personlig erfarenhetsbank då kan det gå "lite tokigt" om man sätter vederbörande i en roll som inte personen är bekväm i. Om man dessutom multiplicerar detta och sätter många sådana personer i dessa roller och inte minst på samma plats vid samma tid då kan det gå tokigt på riktigt. I synnerhet om det inte finns äldre, lite visare och klokare samt erfarna och balanserade personer med en sund människosyn. Jag tycker mig ha sett detta fenomen genom hela livet oaktat vad jag ägnat mig åt!

  På fina firman jag jobbade ett tag för så var det t.ex. dom unga partnerna som var "bat shit crazy" medan de äldre och lite mer slipade var oerhört behagliga att jobba för om än krävande som fasen.

  Under min tid i militären upplevde jag tack och lov inga idioter utan både hade fantastiska utbildare och superbra kollegor.

  Sensmoralen blir väl att det är oerhört viktigt med en blandning, att unga lovande personer får ledare/mentorer att se upp till, att man inser att vara krävande och bestämd i sak inte är samma sak som att vara ett illitterärt arsle som inte bör vistas bland folk och framför allt att man förstår att man inte kan kunna allt från början och att det är OK att ibland säga "jag vet faktiskt inte" även som ung officer.

  PS. Om ovan beskrivna skjutövning verkligen har hänt, att man ställde värnpliktiga bredvid en måltavla under skarpskjutning utan vederbörliga säkerhetsåtgärder så utgår jag ifrån att åtal väcks. Visst att en del specialenheter enligt sägnerna tillämpar detta vid t.ex. gisslanscenarior för att att bygga tillit bland teamen men då snackar vi killar och tjejer som 10.000 tals skott i kroppen först och som filtrerats ut genom oräkneliga urvalsprocesser. Inte ett vpl förband i Enköping DS.

  SvaraRadera
 9. När vi var ute i skogen på vintern med mkt snö så kunde man få en ny uppgift efter en hel dags förflyttning, kl 17. --> Ta en grupp och en bandvagn. Kl 8 imorgon skall ni ha upprättat en bas här (pekar på kartan, 10km bort). Sånt som är kul & häftigt & väldigt lärorikt.
  Att befäl förolämpar en när man duschar är nog inte produktivt....

  SvaraRadera
 10. Ingen pennalism på K3 1971.
  Men om Kn Larson skrek "god morgon elitsoldater" då var det en ledig dag som vår pluton skulle vinna.
  Har funderat på vad som morgonhälsningen varit om Dansken i verkligheten skulle flås.

  SvaraRadera