Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2021-12-03 11:42

Gästinlägg: Hur påverkar ärenden hos kronofogden säkerhetsklassning i det privata näringslivet?

Nedanstående är ett gästinlägg skrivet av en säkerhetsskyddschef på ett privat företag, relaterat till brister i olika ministrars vandel och hur detta skulle påverkat en säkerhetsklassning i ett privat företag som jobbar mot svenskt totalförsvar, myndigheter eller andra känsliga uppdrag som kräver säkerhetsklassning. Det motiverar dock inte fysiska eller tekniska intrång i folks privata bostäder eller tomtmark av så kallade journalister.

Skyddsobjektsskylt utanför Rosenbad, varifrån riket kan ledas politiskt vid krig eller höjd beredskap

Först och främst kan vi konstatera att våra ministrar inte får säkerhetsprövas enligt säkerhetsskyddslagen: 

"3 kap. Säkerhetsprövning

Vem som ska säkerhetsprövas

1 §   Den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövning ska dock inte göras när det gäller

   1. uppdrag som statsråd, ledamot av Europaparlamentet, riksdagen eller kommun- och regionfullmäktige"

Det kan ju te sig något märkligt med tanke på det stora ansvar en minister har för Sveriges säkerhet, men det vore samtidigt orimligt om en svensk myndighet kunde neka en tillträdande minister. I bedömningen av en persons lämplighet får det svenska folket förlita sig till våra politiska partier och våra medier.

Men det kan ju vara intressant att ändå, ur ett säkerhetsskyddsperspektiv pröva en person med följande bakgrund:

-Har underlåtit att deklarera i tid.

-Har under 8 år, flertalet gånger hamnat i trångmål avseende skulder som inte betalats, varav flera har gått så långt att de hamnat hos kronofogden.

-Har drabbats en svår händelse i livet som kan påverka personens mående och agerande. Händelsen kan vara en förklaring för visst agerande under en period.

-Har varit sjukskriven eller inte arbetat under en period i samband med den svåra händelsen.

-I säkerhetsintervju uppgivit falsk uppgift om sakförhållande om den egna ekonomin. (påstående om att man inte har betalningsanmärkningar och är noggrann med sin ekonomi samtidigt som man fått betalningsanmärkning, blivit stämd och söks av kronofogden).

Personen ska alltså uppfylla kriterierna för att vara lojal, pålitlig och inte ha några sårbarheter enligt lagen och de råd och föreskrifter som säkerhetspolisen och försvarsmakten, i sin roll som tillsynsmyndigheter, ger ut.

Vad ska då beaktas avseende ekonomi och kronofogden? Vi kan t.ex. läsa H Säk Säkprövn 2017 (PDF publicerad öppet hos Försvarsmakten, bloggens tillägg) och vad som står där:

"Kontrollera om individen har eller har haft betalningsanmärkningar eller skuld hos 

Kronofogdemyndigheten. Om så är fallet, fråga när och varför dessa uppstått. Betalningsanmärkningar och skuld hos Kronofogden för med sig en mängd konsekvenser, exempelvis svårighet att ta banklån, teckna hyreskontrakt och utmätning av lön. Ta reda på hur individen ser på de konsekvenser som skuld och betalningsanmärkning fört med sig. Har åtgärder vidtagits för att lösa skulderna, och i så. fall vilka åtgärder krävdes? Fråga hur personen ser på situationen idag och gör en bedömning om individen har dragit lärdom av det inträffade och har en realistisk syn på situationen."

I min mening skulle den person som uppvisar denna bakgrund ha mycket svårt att klara en säkerhetsprövning och finnas lämplig att placera i säkerhetsklass (samtliga klasser). Detta av följande orsaker i graveringsföljd (mest till minst graverande):

1- Uppenbart oriktig uppgift under säkerhetsintervju. Personen uppvisar ett beteende där personen försöker dölja graverande personförhållanden. Detta är mycket allvarligt då grunden för ett gott säkerhetsarbete kräver öppenhet och ansvarstagande för de ev. säkerhetspåverkande händelser som finns i personens liv. Att inte känna till att man har betalningsanmärkning eller är sökt av kronofogden är inte trovärdigt och om personen faktiskt var ovetandes om detta skulle man istället neka personen på grund av bristande perception och kognitiv förmåga.

2- Upprepande av riskbeteende, trots att personen haft flera tidigare kontakter med kronofogden har personen inte vidtagit ändring i sitt levnadssätt. Det visar bristande ansvarstagande för den gällande situationen. Jag menar att personer kan "råka ut för" relativt allvarliga händelser i sina liv men ändå klara en säkerhetsprövning då man har tagit fullt ansvar för det inträffade och sedan kan visa att man fått ordning på sitt liv och ändrat beteende. Däremot bör personer som inte visar på en ändring av riskbeteende bedömas som olämpliga.

3- En tillfälligt svår livssituation kan innebära att personen behöver sjukskrivas eller omplaceras till en mindre säkerhetskänslig tjänst under tiden situationen råder och påverkar personens mående eller beteende. Innan personer återinträder i en säkerhetsklassad tjänst ska man säkerställa att personens nuvarande levnadssätt inte innebär ett riskbeteende. I detta fall kan personen inte påvisa detta då man fortsatt har en situation där kronofogden förekommer i ens liv.

Min bedömning av den prövade personen skulle troligtvis se ut som följer:

Personen uppvisar bristande trovärdighet då denne uppgivit uppenbart oriktiga uppgifter under intervjun. Personen uppvisar ett bristande ansvarstagande då ett riskbeteende med negativa konsekvenser för personen återkommer i personens liv, även i närtid. Sammanfattningsvis bedöms personen inte uppfylla kraven på pålitlighet och personens ekonomiska situation innebär sårbarheter ur säkerhetsskyddssynpunkt.

/Säkerhetsskyddschef inom det privata

Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

28 kommentarer:

 1. Var Andersson upplyst om att det var en "säkerhetsintervju" när hon framträdde i TV?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu handlade detta om hur en sådan här person skulle bedömts i det privata näringslivet och om det varit en säkerhetsintervju.

   Som det står i fetstil så får inte folkvalda eller regeringen nekas pga en myndighets bedömning, vilket ju hade varit ett orimligt ingrepp i demokratin. Så Styckmorddemokraterna får utse styckmördare, pedofiler eller vad de vill till ministrar när de bildar regering med M+KD.

   Radera
  2. Resultatet är dock att t ex Försvarsberedningen och Försvarsutskottet inte informeras om skyddsklassade grejer eftersom de inte får säkerhetsprövas.

   Radera
  3. Det negativa är dock att man kan utse en minister, rent av statsminister, som får tillgång till extremt känsliga uppgifter och ärenden för rikets säkerhet, och denne kan ha kompromat som fyller samtliga källarplan på Gjörwellsgatan. Så fungerar det i en demokrati.

   Radera
  4. Man kan ju jämföra med Trump i USA. Skulle du anförtro kärnvapenkoder till en sådan man?

   Radera
  5. Som utrett här (och även i min roman Höstsol) så är kärnvapenkoderna bara en verifikation att ordern kommer från presidenten. Högsta försvarsledningen eller den strategiska ledningen går sedan manuellt vidare med ordern, det sker inte utan mänsklig inblandning. De var redo att vägra order från Trump har framgått i efterhand.

   Radera
  6. Man förlitar sig inte på IT-system (annat än kommunikation) för kärnvapenordergången. Sådana kan hackas, utan det är manuella order som skickas vidare i varje steg. Går dock rätt fort, men i varje steg kan befäl ordervägra. Skedde t ex när det på 60-talet gavs order till kryssningsrobotanläggningarna i Stilla Havet att öppna eld under Kubakrisen.

   https://cornucopia.cornubot.se/2015/10/order-om-amerikanskt-karnvapenanfall.html

   Radera
  7. Lägg därtill att statsråd inte längre behöver ha varit sv medborgare i 10 år. Det togs bort vid en grundlagsändring, och underlättar förstås grundlagsenligt insättande av "snabbexpedierade" nya medborgare i en ockupationsregering, något tidigare grundlag förbjöd.

   Också svensk denokrati, men skulle alltså inte behöva vara det.

   Radera
 2. Vad gäller ministrar är det väl i slutändan en slags folkdomstol som gäller, kombinerat med det av partiet upplevda förtroendetapp som partiet kan få.

  Den tredje statsmakten, liksom den fjärde (bloggosfären) är här vitala för att det skall funka.

  SvaraRadera
 3. Skulle säga att det behövs inte ens att jobbet ska vara mot försvarsindustrin för att man skulle bli diskvalificerad. Vanlig hederlig konsult mot någon av de andra större industrierna kan också bli svårt att bli. Det är bra att man alltid kan ha politiker som fallback om man har rätt politisk stamtavla.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du kan tydligen inte ens få license att sälja tobak i en kvartersbutik.

   Radera
  2. Den som har skulder till stat eller kommun får väl inte ens serveringstillstånd/utskänkningstillstånd? Med andra ord, kan således inte ens få jobb som vikarierande hovmästare på kvarterskrogen?

   Radera
 4. Ygeman hade väl 30st betalningsanmärkningar i begynnelsen, stod väl något om det i någon tidning 2017/2018? Snart ett S-krav att vara hos kronofogden för att plussa på CV ”livets hårda skola”

  SvaraRadera
 5. Man får t ex inte bli advokat om man inte har ordnad ekonomi eftersom det erfarenhetsmässigt är hög risk för att man tar ovidkommande hänsyn i sitt agerande. Det finns god anledning att ha lågt förtroende för den som inte har koll på sin egen ekonomi.

  SvaraRadera
 6. Detta inlägg fick mig att ändra uppfattning i frågan.

  Jag tyckte tidigare att:
  1) Skulderna var uppenbarligen så pass små att det inte rör sig om en ansträngd ekonomisk situation
  2) Det fanns en rimlig förklaring till skulderna (de som varit liknande situation ex., för ett dödsbo eller god man-förhållande har nog sympati för detta)
  3) Uttalandet om andra skulder var inte felaktigt - de "gamla" var betalda

  Tack vare inlägget så ser jag dock annorlunda på saken. Personen i fråga har uppvisat beteende som inte är förenligt med ett förtroendeuppdrag, både historiskt och i nutid. Jag hoppas verkligen att den privata situationen förbättras och personen framgent kan anses lämplig för förtroendeuppdrag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ur ett sårbarhetsperspektiv så blir allt samröre med kronofogden problematiskt, framför allt när det återkommer. Man måste komma ihåg att man egentligen inte bara prövar personen för stunden utan även för framtiden, kanske för resten av livet för vissa befattningar. Att vid upprepade tillfällen hamna i en sitaution som kan innebära allvarliga men för ens kreditvärdighet kan göra att personen blir förhindrad att uppfylla andra önskemål den har i livet, t.ex. flytta till ny bostad eller ta ett lån för en utbyggnad av huset. Händelsen behöver inte heller ha inträffat, det handlar om risken att den inträffar i framtiden. En person som flera gånger har haft kontakt med kronofogden och inte ändrat sitt beteende löper helt enkelt väldigt stor risk att råka ut för liknande händelser framöver.

   En person som inte är kreditvärdig bär på en stor sårbarhet och skulle i princip bara kunna förbises om personen i övrigt var ekonomiskt oberoende och därmed med stor sannolikhet aldrig behöver krediter eller lån.

   Jag är t.ex. övertygad om att främmande makt eller skrupellös näringsidkare gladeligen skulle ordna med finanseringen av en tillbyggnad till huset i utbyte mot "rätt" hantering i ett ministerbeslut.

   Radera
  2. Att leva på hoppet är i grunden fel. Tidigare beteende är den bästa prediktorn för framtida.

   De privata omständigheterna, som i sig uppfordrar vår empati, känns faktiskt tyvärr mest som bortförklaringar. Någon annan/något annats fel, hon förefaller inte vilja äga och ta ansvar.

   Radera
  3. @Lars H
   Hur resonerade du då innan?
   Vad ser du för brister hos en person som är helt oförmögen att sköta en så enkel sak som att betala räkningar på rutin en gång i månaden?
   Det som förbryllar mig mest i den här debatten de senaste dagarna är hur människor ur det högre samhällsskiktet verkar tycka att ha ordning på sin ekonomi är världens skitsak.

   Radera
 7. Jag jobbar inte i det privata längre utan i en statlig myndighet. Jag håller med gästskribenten, det är den sista punkten, att fara med osanning under säkerhetsintervjun är det mest graverande. De övriga omständigheterna behöver inte utgöra ett hinder om det finns trovärdiga förklaringar till varför det hände och till varför det inte kommer att hända igen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur vet man att en politiker ljuger?

   Läpparna rör sig!

   Radera
 8. Eftersom en miljöminister bland annat har ansvar för kärnsäkerhet och vatten så skulle den i det privata garanterat krävas säkerhetsklass 1 vilket innebär en mycket handsvettsproducerande intervju hos Säpo.

  SvaraRadera
 9. Som befattningshavare med samma titel inom offentlig verksamhet medhåller jag i gästskribentens bedömning. Ekonomiska, personliga eller ens rättsliga bekymmer behöver inte utesluta någon från att godkännas och inplaceras i säkerhetsklass. Det är helt avgörande vad personen i fråga kan förklara dessa som. Men att ljuga och uppge falsk information under en säkerhetsintervju är innebär ett direkt nekande för vederbörande utan möjlighet till överklagan. Oavsett skulle jag vilja påstå vad som i övrigt gått snett tidigare i livet.

  /Offentlig säkerhetsskyddschef

  SvaraRadera
 10. Känns direkt som om det borde införas krav på att få bli minister. Helt klart!

  SvaraRadera
 11. Det märkliga är väl snarare att man inte får säkerhetspröva någon ledamot i ett kommunfullmäktige. Statsråd kan jag gå med på, men KF? Hur många sitter inte i KF runtom i landet? 10 000? Varav en hel del garanterat är riktiga stollar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men skulle alla stillar ränsas ut skulle det antagligen inte bli en beslutmässig församling.

   Radera
 12. Så en del av våra Ministrar skulle inte få rätt att jobba civilt i deras departement ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Klarar du inte säkerhetsprövningen skulle du inte kunna arbeta med sådan befattning på våra olika myndigheter. T.ex. tror jag inte att en person med den bakgrund som diskuteras skulle klara högre befattningar på SMHI och stålsäkerhetsmyndigheter som båda lyder under miljödepartementet. Du skulle inte heller kunna arbeta på högre befattningar inom våra regioner och inte eller vissa kommunala befattningar.

   Radera
  2. Det är nog bara miljöministern som än så länge har så pass graverade uppgifter om sig så att det närmast skulle utesluta lämplighet. Ygemans historia med liknande händelser ligger för långt tillbaka i tiden för att utgöra ensam grund för nekande. Och lite sexuellt ofredande behöver inte heller innebära ett nekande så länge personen är öppen med att det inträffat och inte själv skapar en sårbarhet genom att tex hålla det hemligt för sin fru. Lämplighet för de högsta klasserna kan ifrågasättad dock.

   Radera