Aktuellt

Endast 55 av 290 kommuner röstade in MP i riksdagen

Miljöpartiet är ett utpräglat stadsparti för stadsbor, vilket märks tydligt på att endast 55 av landets kommuner röstade in partiet i rik...

2021-11-11 11:31

Vad innebär den nya LAS-överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO?

Det är inte helt enkelt att reda ut vad arbetsmarknadens parters överenskommelse om ny lag om anställningsskydd exakt innebär, men det verkar vara en förändring från tidigare två personer som undantas från turordningsreglerna till tre eller fyra, samt att man får säga upp folk av sakliga skäl, t ex om de är sakligt odugliga eller sakligt missköter sitt jobb.

Arbetsgivare och arbetstagare. Antagligen.

Uppgörelsen (PDF) innehåller även regler och ekonomiska avsättningar till Tryugghetsfonden TSL för omställningsstöd, där en uppsagd i teorin kan beviljas upp till 80% av inkomstminskningen om vederbörande börjar studera, samt Afas AGB-försäkring vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det ser ut som att arbetsgivarna ska avsätta 0.49% ovanpå lönen till TSL (70%) och AGB (30%). 

Hur TSL och AGB i uppgörelsen skiljer sig mot tidigare har bloggen inte den minsta aning om.

Vad de flesta tänker på kring LAS och arbetsrätten är dock vad som gäller vid uppsägningar och tillhörande turordningsregler.

Till en början ska man få sägas upp av sakliga skäl, helt utan turordning.

I grunden handlar detta om att man allvarligt brutit mot sitt anställningsavtal, t ex om man begått brottsliga handlingar, eller grovt och under en längre period underpresterat mot vad som kan väntas av en anställd. Det kan handla om samarbetssvårigheter, misskötsamhet, ordervägran, vägran att lyda instruktioner, olovlig frånvaro, brottslig handling på arbetsplatsen, drog- och alkoholmissbruk med mera.

Sköt ditt jobb, lyd din arbetsgivare, håll arbetstiderna, begå inte brott och var inte hög eller full på arbetesplatsen så ska det nog saknas sakliga skäl till uppsägning.

Vad gäller turordningsreglerna vid uppsägningar så gäller i första hand att de lokala parterna ska vara överens, dvs fack och arbetsgivare. Facket kan alltså tillsammans med arbetsgivaren helt frångå turordningsreglerna om man är överens om detta.

"De lokala parterna ska vid aktualiserad personalinskränkning värdera företagets krav och behov i bemanningshänseende. Om dessa behov enligt parternas gemensamma uppfattning inte kan tillgodoses med tillämpning av lag ska fastställandet av turordning ske genom avtalsturlista. De lokala parterna ska därvid göra ett urval av de medarbetare som ska sägas upp så att företagets behov av kompetens särskilt beaktas liksom företagets möjligheter att be driva konkurrenskraftig verksamhet och därmed bereda fortsatt anställning."

Är man inte överens så får arbetsgivaren undantag tre arbetstagare per driftsenhet. Om arbetsgivaren bara har en driftsenhet (definierad i LAS, men det kan t ex handla om hur många kontor, fabriker eller butiker man har för samma juridiska person som arbetsgivare) så får fyra arbetstagare undantas från turordningsreglerna och behålla jobben.

Idag får arbetsgivaren om bloggen förstått det rätt bara undanta två arbetstagare från turordningsreglerna, men framöver blir det alltså tre eller fyra, om man inte är överens lokalt med facket om något annat.

Detta har störst betydelse för småföretagare med en handfull anställda och som sällan kommer överens med facket, då det t ex inte ens finns någon fackklubb på arbetsplatsen.

Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

12 kommentarer:

 1. Mycket väsen för (nästan) ingenting.
  Grundprinciperna i 1976 års (med senare tillkomna detaljförändringar) Lag om Anställningsskydd kvarstår.
  Avtalet är centralt och medger inte lokal dispositivitet.
  Vad som tillkommer är ett utökat ansvar och övertagande av vissa delar av Arbetslöshetsförsäkring och därtill hörande omställningsförsäkring och rätt till kompetensutveckling.
  Avtalet i den form det här presenteras gäller mellan LO och Arbetsgivarna men att beakta att Tjänstemannaorganisationerna, vilka organiserar lika många anställda inom sina avtalsområden som LO-förbunden, allaredan sedan tidigare anslutit till denna överenskommelse.

  Det aktuella då varande ett utmärkt exempel på att parterna på Arbetsmarknaden förmår genom förhandlingar och avtal ingå överenskommelser vilka onödiggör ytterligare lagstiftning på området.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med, det bidde en tumme. Men alla kan låtsas att de fått igenom något och säga att nu har de reformerat arbetsrätten!

   Mest grundlurade måste C vara som inte kommer kunna lyfta frågan igen på ett bra tag.

   Radera
 2. Dagens undantag med två gäller om man har högst tio arbetstagare. Det nya undantaget är oavsett antal arbetstagare som jag förstått.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, stod inget om antalet anställda.

   Radera
  2. Så för småföretagare med fyra anställda är det gött

   Radera
  3. I dagens samhälle är det inte i främsta hand så kallade besvärliga anställda som kör företag i kaputten - det klarar miljöpartiets riksdagsgrupp att göra på distans alldeles på egen hand.

   Radera
  4. Finns det överhuvudtaget sådana anställda i dagens samhälle eller är det en modern "råttan i pizzan"?. De svenska arbetslöshetsersättningarna är ju kanske de mest generösa i världen, jag känner ingen som hankar eller hankat sig kvar i åratal på ett arbete där den inte kommer överens med chefen. För att inte tala om alla oanställningsbara analfabeter som vill hit just därför att man så lätt får tillräckligt mycket pengar att leva på utan att arbeta.

   Radera
  5. Putte: Eftersom sagda undantag explicit gäller vid arbetsbristsituation kan man fråga sig om det finns någon småföretagare som anser det vara "gött" när företaget står inför arbetsbristsituation ... d.v.s. tvingas inskränka företagets verksamhet.

   Radera
  6. Jag känner till många sådana fall Peter men att dessa inte sagts upp har mer att göra med deras patetiskt svaga arbetsgivare än LAS.

   Radera
  7. Jag har hört talas om några, men då handlade det om så kallade lönebidragare som arbetsgivaren tjänade så mycket lönesubventioner på att de kunde tolerera en knappt femtioprocentigt jobbinsats så länge den var utan kundkontakt.

   Radera
 3. Vad det betyder är att V har svårt att motivera motstånd mot ny S regering just på grund av LAS ändringarna.

  Man måste bara gilla LO:s agerande den senaste tiden.

  LAS ändringarna är oacceptabla.
  Pensionerna behöver öka, ev uppgörelse med Jimmy.
  V skramlar om LAS.
  Gideonsson invald i VU.
  Det kan Jimmy fetglömma.
  LO accepterar LAS ändringarna.

  Måste kännas väldigt roligt för de som är medlemmar i LO men inte sossar, de sätter ju verkligen medlemmarna främst :-)

  SvaraRadera
 4. Fick de till en skattehöjning på 0,49 procent mitt i allt detta?

  SvaraRadera