Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2021-11-02 13:41

Försvarsmakten ska agera offensivt i fred och kris - beredskapsinsatser och -kontroller del av svensk militärstrategisk doktrin -

Sedan Försvarsmakten genomförde en till synes oplanerad beredskapskontroll och skickade trupp till Gotland (vilket fiktivt delvis skildras i min senaste roman Drönarhjärta), för att sedan stationer trupp permanent på ön ett år tidigare än planerat, har Försvarsmakten agerat offensivt via beredskapskontroller, beredskapsinsatser och nu senast via en beredskapsanpassning. Detta är en del av Sverige militärstrategiska doktrin MSD 2016, där det framgår klart och tydligt att Försvarsmakten ska agera offensivt vid fred eller kris. Defensivt och passivt lågaffektivt bemötande av yttre hot är inte längre svensk doktrin.

Offensiv aktör

För den som vill få en inblick i hur Försvarsmakten agerar inte bara vid krig, utan även i fred, kris och gråzonsläge så kan man läsa Militärstrategisk doktrin 2016 (PDF). Här framgår det redan i inledningen att Sverige agerar offensivt vid fred.

"Under fred och kris ska Försvarsmaktens agerande vara offensivt i syfte att skapa en tröskeleffekt." - Sverige ska försvaras, MSD 2016 sid 6 

Detta är förstås tämligen logiskt. Vid fred eller kris kontrollerar vi fortfarande vårt territorium och kan därför vara först på plats när vi identifierar möjliga hot. Passivitet ska inte förekomma, utan istället ska vi förekomma en möjlig motståndare.

Detta kan också kommuniceras öppet som en del av att uppnå önskad effekt

"Den militärstrategiska kommunikationen ska utformas så att den politiska viljan, och de intressen den ger uttryck för, återspeglas i Försvarsmaktens budskap. Därmed avses samordning av ord, bilder och handlingar med de budskap Försvarsmakten avser kommunicera. Detta är en aktiv del av och ska förstärka aktuell militär operation i syfte att uppnå utpekade målsättningar." - MSD 2016 sid 16

Försvarsmakten agerar alltså helt medvetet i vad man väljer att gå ut med, likt besöket av amerikanska specialförband och HIMARS på bland annat Gotland och Vidsel förra helgen. Att man går ut med ett sådant samarbete och en sådan övning fyller alltså ett syfte i den militärstrategiska kommunikationen.

Så vad är då fred och kris?

"Fred är generellt sett det faktiska och rättsliga tillstånd som råder i en stat när krig och annan väpnad konflikt inte föreligger.

Kris kan definieras som allvarligare påfrestningar på samhället i sin helhet eller på vissa kritiska samhällsfunktioner, exempelvis till följd av olyckor, massflyktsituationer eller naturkatastrofer. Kris kan även föreligga till följd av krigsfara, att det råder krig utanför Sveriges gränser eller att Sverige varit indraget i ett krig." - MSD 2016 sid 19

Här ska Försvarsmakten alltså agera offensivt med sina operationer.

"Operation är en sammanfattande benämning på militära handlingar eller genomförandet av uppdrag och uppgifter som, oavsett ledningsnivå, syftar till att nå ett bestämt mål inom ett område. I en gemensam operation samordnas stridskrafter från flera taktiska kommandon eller nationer." - MSD 2016 sid 24

Försvarsmakten kan alltså genomföra operationer, som t ex kan kallas beredskapsanpassning, beredskapsinsats eller beredskapskontroll. Eller varför inte en beredskapsoperation? Vi har haft ett antal av dessa. Lågt räknat i alla fall 2016, 2020 och nu även 2021. 

Vad vi gör är att agera avskräckande genom att uppträda offensivt och inte passivt invänta motståndarens nästa drag.

"Förmågan kan åstadkommas genom olika medel och instrument, t. ex genom en övertygande vilja att använda konventionella eller okonventionella militära medel. [...] Det är emellertid avgörande att vid varje enskilt fall analysera vad som kan vara de-eskalerande.  Att backa och vara inaktiv är inte alltid de-eskalerade, utan ett offensivt agerande kan i gynnsam kontext ge bättre resultat. [...] Med avskräckning menas att Försvarsmakten genom sitt uppträdande och förmågor ska få en eventuell motståndare att undvika angrepp, exempelvis genom att ändra sina planer och/eller avbryta fientliga eller provocerande handlingar." - MSD 2016 sid 32 - 33

Man behöver alltså inte vara i krig för att kunna genomföra offensiv verksamhet och uppnå avskräckning.

Hur definieras då offensiv enligt MSD 2016?

"Offensiv verksamhet syftar ofta till att nå ett avgörande på egna villkor. Detta kan ske genom väpnad strid ofta grundad på principerna för manöverkrigföring riktad mot motståndarens tyngdpunkt, men kan också ta andra former. Vid fred och kris kan ett offensivt agerande innebära att tydligt visa militär styrka, avsikter och intentioner samt inta för motståndaren ofördelaktiga positioner. Vid verkan mot en irreguljär motståndare kan offensivt agerande ta sig uttryck i att etablera närvaro i ett operationsområde, ta initiativet från motståndaren avseende befolkningsskydd och säkerhet, begränsa motståndarens rörelsefrihet och genomföra punktinsatser mot kritiska sårbarheter." - MSD 2016 sid 43

Exakt detta är vad Försvarsmakten har gjort vid olika förstärkningar av trupp till bland annat Gotland, även om höstens beredskapsanpassning i samband med den ryska storövningen Zapad-21 även omfattade fler geografiska platser, och förstås ett antal punkter militärstrategisk kommunikation som när man gick ut med att man lastade skarpladdade torpeder på ubåtar.

"Under fred och kris ska Försvarsmaktens agerande vara offensivt i syfte att skapa en tröskeleffekt. Vid inre och yttre irreguljära och subversiva hot ska Försvarsmakten kunna nyttja delar av den för väpnat angrepp dimensionerade förmågan till stabiliserande och stödjande operationer." - MSD 2016 sid 54

Det väsentliga att ta till sig är att Försvarsmakten alltså agerar mot yttre hot vid dessa beredskapsinsatser, för att offensivt vara på plats först och förvägra en möjlig angripare eller motståndare handlingsfrihet och möjlighet att besätta svenskt territorium. Med enbart ett värnpliktsförsvar hade detta inte varit möjligt, eftersom detta förutsätter färdigutbildade stående förband som inte kräver mobilisering. Att agera lågaffektivt, passivt och alltid vara sist på bollen hörde det gamla invasionsförsvaret till, på grund av värnpliktsförbanden.

Vid krig kan Sverige behöva agera defensivt för att säkerställa uthållighet och ska upprätthålla en balans mellan offensivt och defensivt agerande. Men inte i fred, då gäller enbart offensiven.

I övrigt ska Försvarsmakten även enligt doktrinen agera offensivt på motsvarande sätt på cyberarenan på Internet. Huruvida detta skett har inte kommunicerats militärstrategiskt och cyberförmågan är under uppbyggnad även om den i olika former existerar hos bland annat FMTIS, FRA och SOT.

Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

25 kommentarer:

 1. Intressant, en annan iakttagelse från ukraina, den mtrl ryssarna lämnade efter sin beredskapsövning-eller vad de kallade den, har nu enligt Ukrainarna åka omkring i gränsområden gränsande till Ukraina-ni får söka lite på utländsk media.

  SvaraRadera
 2. Ja, GSS/K-förband behövs absolut behållas! Och då med tillräcklig volym heltidsanställda skytteförband (utöver förstås viss ledning, logistik och luftvärn) för att kunna verka på flera platser samtidigt och med viss uthållighet utan mobilisering.

  SvaraRadera
 3. Det är väl inget i det FM skriver som framstår som obegåvat eller ogenomtänkt, tvärtom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ingen, det var varken ett svar, en fråga utan ett konstaterande. Måhända annorlunda formulerat (i negation) men jag kände mig oerhört flummig i går...

   Radera
 4. Det finns en liten pedagogisk paradox i att den som försvarar måste angripa. Om vi tänker scenariot med trevliga gröna gubbar, omärkta med oklar bakgrund som helt plötsligt kontrollerar Slite hamn. Det blir då försvaret som kommer vara aggresiva mot dem, vilket såklart kommer utnyttjas av diverse psyops (svenska freds och andra), kanske till och med kommer framföras i statstelevisionen. Det blir försvaret som blir de som tar till våld, de som eskalerar situationen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Olle har en poäng i att om svensk militär och polis ingriper mot föregiven rysk underhållspersonal i Slite kan detta tas som förevändning för ett direkt militärt ingripande från rysk sida "för att skydda rysk personal och oljeledningarna". Det kan befaras att (MP) - om då ingående i regeringen - kommer att kräva ett lågaffektivt bemötande (eldförbud), understödda av sina infiltratörer i statstelevisionen och av likasinnade "fredsvänner".

   Radera
  2. Döm om de nyttiga idioternas förvåning när de blir de första angriparen ställer mot väggen. Priceless.

   Radera
 5. Alla de beredskapsförändringar som genomförts sedan 2016, verkar väldigt framsynta och verkar följa doktrinen. Samtidigt insmyger sig känslan att vårt agerande blir väldigt förutsägbart. Å andra sidan, vilket är alternativet? Högkvarteret verkar faktiskt vara en väl fungerande myndighetsledning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl alldeles utmärkt med förutsägbarhet i form av att varje initiativ som kan ge en angreppsmöjlighet möts av en adekvat motreaktion som gör den orimligt svår att genomföra?

   Radera
 6. Förtroendeingivande.

  Tänk om även andra delar av Sverige fungerade lika bra. Jag tänker på elförsörjningen, cementtillstånden, migrationen, polismyndigheten, sjukvården, smittskyddet och…

  Jag minns en tid när Sverige fungerade. Och det är inte länge sedan. Försvarsmakten verkar tack och lov ha undgått den ”modernisering” eller ”förbättringsåtgärder” som de senaste åren förvandlat resten av Sverige till rena bananrepubliken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vänta bara. Snart kanske Dan Eliasson blir ÖB och påbörjar en omorganisation.

   Radera
 7. ...och samtidigt uppträder fortfarande incidentberedskapen obeväpnad.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det något du faktiskt känner till?
   Gissningsvis så är incidentberedskapens eventuella beväpning hemlig.

   Radera
  2. Är det så att du hittar på, då är det snudd på subversion.

   Radera
  3. Så vitt jag förstått har incidentberedskapen laddad kanon (förmodligen med miljövänlig övningsammunition) :-)
   Däremot avstår man från att hänga skarpa robotar på planen, bl a då detta sliter på robotar och balkar.

   Radera
  4. Ja, MartinJ är du så svagbegåvad att du inte känner till att incidentberedskapen lyfter utan hängande last utan enbart med akan så kan jag inte hjälpa dig.

   Det är inte speciellt "hemligt" eller "subversivt" att konstatera kända fakta så kryp du tillbaka under din sten och kamma dig.

   Blogginlägget handlade om att uppträda offensivt. Att incidentberedskapen saknar adekvat beväpning är inte speciellt offensivt, speciellt inte då jämförelsen med skarpa torpeder lyftes.   Radera
  5. Tänkte också på det när Jas planen eskorterade Amerikanska flyg, och att det framställdes som mycket viktigt uppdrag. Och på bilderna har de inte ens med några vapen. Bara PR jippo!

   Radera
  6. Incidentberedskapen är inte obeväpnad (läs akan). Att man inte flyger runt med robotar beror främst på att att det ska finnas en möjlighet till eskalering, dvs att visa motståndaren att vi menar allvar. Källa: Lärare vid FHS.

   Radera
  7. Alltså är incidentberedskapen beväpnad, alltså är din kommentar både lögn och subversiv.

   Men för all del, det är jag som är svagbegåvad i sammanhanget, jag ska genast kamma mig.

   Radera
  8. @ulfsax: Du kan lägga ner med halmgubben att akan är laddad. Ingen har påstått motsatsen men i sammanhanget är akan=obeväpnad. Skälet är inte möjlighet till eskalering då det är svårt att vända hem för att ladda robot mitt under strid eller avvisning... Skälet är ekonomi och politisk svaghet för att inte "provocera".

   Radera
  9. @bitterchiefen: akan = beväpnad. Allt annat är bara dumheter.
   Eller anser du stridsfordon 90 som obeväpnat?
   Måste man ha robot för att vara beväpnad?
   Är hemvärnet obeväpnade?

   Radera
  10. @MartinJ: Löjlig jämförelse då stridsvagn/stridsfordon har eldrör och direktverkan som huvudbeväpning. Robot Bill på strf fanns ju dessutom på prov vill jag minnas och Spike testades på CV90 rätt nyligen med lyckat resultat...

   Jämför snarare korvett lastad med sjömålsrobot mot utan. Den har eldrör som på sin höjd duger till självförsvar mot just robot men har noll offensiv förmåga.

   Radera
 8. Det där klarade även värnpliktsförsvaret av, ända in på 1960 talet. Sedan ansågs det för dyrt att ha förlängd värnplikt för färdigutbildade förband varvat med täta och långa repövningar så det alltid fanns ordentligt med omedelbart insatsklara förband.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hösten 1982 gjorde jag KFÖ som kompch med en infanteribrigad samtidigt som Hårsfjärdsincidenten pågick. Det diskuterades - på vilket underlag vet jag inte - att vi inte skulle få rycka ut efter slutövningen utan i stället - helt eller delvis - sändas som förstärkning till Hårsfjärdsområdet. Då detta hade krävt regeringsbeslut blev därav intet. Men resurserna fanns ...

   Radera