Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2021-11-17 07:53

Försvarsmakten återigen en budgetregulator - M+KD+SD anslår inte en krona till underfinansierat försvar - trots brister på över 30 miljarder

Gårdagens besked om en gemensam budget från de så kallade högerpartierna M+KD+SD innehöll exakt noll ökade anslag till försvaret av rikets suveränitet, svenskarnas frihet och vår demokrati. Försvarsanslagen höjdes inte med en enda krona relativt S+MP:s underfinansiering av försvarsbeslutet, trots att Försvarsmakten själva talar om brister på minst 30 miljarder enbart inom materielanskaffningen, samt 2020 tvingades till neddragningar för att istället bedriva regionalpolitik med nya regementen i Mellansverige man inte ville ha och inte hade råd med. Den klassiska M+KD-politiken från Borg-Reinfeldtregeringen att alltid nedprioritera rikets försvar är alltså tillbaka, nu stödd av SD. Den som vill stärka svenskt försvar kan alltså inte lägga sin röst på axelmakten M-KD-SD.
Inte prioriterat alls av M+KD+SD
Det nya försvarsbeslutet var underfinansierat redan från början, och underfinansieringen har därefter förvärrats. Bland annat har det varit anställningsstopp, trots att organisationen skulle växa och försvaret har använts som bemanningsföretag av regeringen. Det finns också omfattande rapportering om indragen verksamhet och sänkt beredskap, när gökungen värnplikten gör att utbildning av värnpliktiga åter blivit kärnverksamheten istället för faktisk försvarsförmåga. 

2020 tvingades med bara två veckors varsel och mitt i semestern Försvarsmakten leverera ett kompletterande budgetunderlag, efter att regeringen bestämt att det skulle etableras regementen i Kristinehamn, Sollefteå och Falun. Detta mot Försvarsmaktens vilja och rekommendation, eftersom detta innebär stora extra kostnader det saknas ekonomi för.

Den underfinansierade etableringen av Kristinehamn-Sollefteå-Falun innebar att Försvarsmakten tvingades göra reduceringar och förseningar av övriga beslutade försvarssatsningar enligt försvarsbeslutet.

I sitt kompletterande budgetunderlag skriver Försvarsmakten bland annat:
"Trots att regeringens uppdrag innebär en ökning av tillgänglig ekonomi krävs, för att realisera regeringens inriktning inom de angivna ekonomiska ramarna, att Försvarsmakten även vidtar reduceringar och förskjutningar i planerad verksamhet. Regeringen har i uppdraget angett ett antal åtgärder som Försvarsmakten inte får vidta för att finansiera den inriktning regeringen beslutat om och vidare hänvisas till att Försvarsmakten ska utgå från ekonomiska beräkningar som ligger till grund för regeringens inriktning. Detta försvårar möjligheterna att åstadkomma en balanserad och genomförbar plan."

Bland annat innebar detta att man senarelade krigsförband för 1:a divisionen. Exempelvis kommer den viktiga 1:a divisionsunderhållsbataljonen att förskjutas från 2027 till 2030. Det samma gäller divisionsingenjörsbataljonen och divisionstelekrigsbataljonen. Divisionsledningsbataljonen fördröjs också till 2030. 

Kort sagt så innebar etablerandet av Kristinehamn - Sollefteå - Falun en underfinansiering som försköt etablerandet av en division till tidigast år 2030.

Detta på den högre nivån. Det innebär också fördröjningar av anskaffningar på en lägre nivå, men som inte på pappret ändrar tillgängliga krigsförband, ett sk pappersförsvar, utan bara faktiska förmågor och slagkraft för rikets försvar. Sammanställningen över övriga neddragningar är hemligstämplad.

Försvarsmaktens materielförsörjning (inköp och underhåll av utrustning, vapensystem, fordon etc) har också omfattande brister om minst 30 miljarder kronor på grund av att kostnaderna för försvarsmateriel ökar snabbare än officiell inflation.

I budgetunderlaget för 2022 skriver Försvarsmakten:

"Försvarsmakten har vid flera tillfällen påtalat att materielförsörjningen påverkas av att anslagsomräkningen inte motsvarar den faktiska prisutvecklingen. [..] Detta har medfört att [...] Försvarsmakten i sin investeringsplanering, behöver avsätta betydande belopp för att kompensera för framtida köpkraftsminskning. I de investeringsplaner som lämnas i samband med föreliggande budgetunderlag, uppgår denna reservation till 30 miljarder kronor för perioden 2022 - 2033."

Det handlar alltså om ett underskott på cirka 3 miljarder kronor om året enbart på anskaffningen av materiel.

Försvarsmakten påtalar också i bbudgetunderlaget följande:

"Samtidigt medförde ändringarna ökade obalanser mellan verkans- och stödförband samt att uthålligheten inte ökade lika snabbt som i tidigare planering. Det medförde även en ökad risk vad avser mobilisering och förmågan att tidigt möta ett väpnat angrepp. Bedömningen skedde relativt Försvarsmaktens militära råd inom ramen för budgetunderlaget för 2021."

Och vill man läsa vad Försvarsmakten själva säger om nuvarande förmåga, så står följande i budgetunderlaget för 2022:

"Då dagens krigsorganisation i grunden inte är utformad och dimensionerad för att möta ett väpnat angrepp finns på kort sikt stora begränsningar, särskilt vid händelseutvecklingar som kan uppstå snabbt i ett försämrat omvärldsläge och vid högre konfliktnivåer."

Man bedömer att förmågan kommer öka till år 2025, men alltså inte här och nu. Dock används begreppet obalanser för att sätta fingret på effekten av förseningen av 1:a divisionen och dess stödförband. Istället måste Försvarsmakten få stöd av totalförsvaret, dvs det civila samhället för att kunna verka uthålligt.

"Den operativa risken i perioden 2021 - 2030 består bl a av obalanser mellan verkansförband och stödfunktioner, viss verkansförmåga främst inom ramen för gemensamma operationer samt begränsad uthållighet. [...] Utöver detta föreligger ett omfattande behov av stöd från det övriga totalförsvaret då en obalans, vad avser verksansförband och stödfunktioner kvarstår till 2030."

Mer detaljer finns i en sekretessbelagd bilaga, vilket gör att politikerna kan undvika en granskning av hur allvarligt läget är. Kom ihåg att ett utökat försvar också behöver utökade stödfunktioner, vilket genom strykandet av första divisionen alltså uteblir.

Samtidigt som det säkerhetspolitiska läget de senaste veckorna försämrats till antagligen den värsta nivån sedan 2014 - 2016 så gick dock M+KD+SD alltså ut med ett gemensamt budgetförslag som inte innebar en enda krona mer i anslag till rikets försvar än vad S+MP-regeringen föreslår.

Istället satsas exempelvis 8 miljarder kronor på att sänka skatten för heltidsarbetande med 150:- SEK i månaden. Man kunde istället lagt en sänkning på 100:- SEK i månaden och gett 2.6 miljarder kronor till Försvarsmakten, vilket täckt upp nästan hela underskottet på materielsidan.

Men det gjorde man inte. Man slängde inte ens in 100 miljoner kronor för att låtsas visa en vilja att stärka försvaret genom lite fikapengar.

Det är alltså  tydligt att M+KD+SD är tillbaka på regeringen Borg-Reinfeldts försvarspolitik, där rikets försvar och försvaret av vår demokrati, frihet och nationella oberoende alltid får stå tillbaka som budgetregulator. Är man positiv till stärkt svenskt försvar kan man inte rösta på axelmakten M-KD-SD vars tal om starkare försvar bara var just tomt snack. När man väl lade en budget blev det inte en enda krona.

Frågan är bara vilket parti som låg bakom att inte ge några ökade anslag till försvaret, eller om samtliga partier i förhandlingarna om den gemensamma budgeten var överens om detta?

Klingandet av skålande vodkaglas hördes igår från Gjörwellsgatan och ryska ambassaden, när M+KD+SD presenterade sitt gemensamma budgetförslag.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

38 kommentarer:

 1. Hur var det nu bloggaren, axelmakterna var väl snarare rejält militariserade och rustade upp sitt försvar mycket mer än alla andra?

  Att kalla några som inte satsar på försvaret för axelmakter är bara obegåvat. Skall du brunsmeta får du hitta å något fyndigare, det här var bara löjligt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vadå, vill du kalla dem Alliansen?

   Radera
  2. Kalla dem Högerblocket. Det är vad de är.

   Radera
  3. För övrigt kul försök att försöka vifta bort att det så kallade Högerblocket inte är intresserade av att öka anslagen till försvaret. Svårt att kalla dem höger således.

   Så låt oss fokusera på vad de ska kallas istället för sakfrågan om saknade miljarder till rikets försvar.

   Radera
  4. Du har ju satt nivån själv, så vad klagar du över?

   Radera
  5. Det var du som kallade axelmakter för brunsmetning. Intressant att du tycker att högern är bruna således Men tre partier blir förstås axel, huvud, axel, så det passar alldeles utmärkt.

   Radera
  6. Så nu hittar vi på nya definitioner på begreppen också. Kanske är uppkallat efter en gosse som hette just Axel?

   Självklart är axelmakter brun (eller svart) smetning då det var Mussolini som myntade begreppet i ett tal 1936 och beskrev en stålaxel mellan Berlin och Rom som resten av Europa skulle förhålla sig till.

   Dina inlägg håller ibland Standhäll nivå, hon må vara ursäktad på grund av klen intelligens men du borde kunna bättre!

   Radera
  7. Vi kanske kan kalla dem "nya svenska demokratiska alliansen av partier"?

   Det är alliansen fast modifierad, så det är en ny allians. Demokratiska säger de sig ju vara. Och så kan vi väl förkorta det NSDAP? Blir det bra?

   Radera
  8. Konstigt förresten att högern blir så kränkta av ord, ni får väl göra som postmodernisterna och berätta vilka pronomen ni vill bli tilltalade med? Axel-hen? Hen-Axel-makterna? Absolut inte bruna regnbågsalliansen? Halledudane då, sickna snöflingor.

   Radera
  9. Nä, när man kallar vänstern för kommunister brukar de bara ignorera det. Inga snöflingor där. Finns nog inget mer lättkränkt än en överviktig vit man.

   Radera
  10. Att använda benämningen "axelmakter" drar tyvärr ner hela inlägget, som annars tar upp viktiga saker.

   Radera
  11. Får hålla med karl x gustav.

   Radera
  12. Haha, alter egot tvingades till undsättning.

   Annars är ju påståendet i nästa inlägg sant: Titta på vad makthavare gör, lyssna inte på vad dom säger.

   Radera
  13. Högmod går före fall.

   Radera
  14. Utifrån vad en del högernedsatta kallat mig och andra genom åren så är det ju intressant hur extremt lättkjänkta de är så fort man kallar dem för något de inte gillar. Det var ju hö-hö-hö att kalla andra för vänsterblivna, men själv får man minsann inte kallas för något alls.

   Lättriggade snöflingor som sagt.

   Ni kanske skulle hållit en annan ton genom åren. Stockholmssyndromet fungerar inte på mig. Jag börjar inte tycka om er för att ni förpestat kommentarsfältet och skickat olika personliga hälsningar direkt till mig i tretton år nu. Möjligt att era partners gillar er för att ni kallar dem okvädningsord och misshandlar dem, men det får stå för era förhållanden.

   Radera
  15. Här vill jag inflika ett av mina favvocitat av Nietzsche, som jag iofs kletat in i kommentarsfältet fler gånger tidigare:

   Crude men who feel themselves insulted tend to assess the degree of insult as high as possible, and talk about the offense in greatly exaggerated language, only so they can revel to their heart's content in the aroused feelings of hatred and revenge.

   Radera
  16. Det är väl generellt dumt att hålla en dålig ton i diskussioner, sakfrågan kan man väl diskutera utan att bli otrevlig. Det är snarare ett svaghetstecken i dagens politik (oaktat färg) och samhälle med alla dessa småaktiga inspel och ett tecken på låg intelligens. Jag gillar Reagans tal till Tip O'Neil, men det var en annan tid!

   Sen förstår jag inte varför alla som är för auktoritära regimer är så kränkta, min spaning är att ni just nu vinner även om en auktoritär regim nära dig inte har rätt färg på flaggan.

   Radera
  17. Tråkigt att höra, jag är inte en av dom.

   Skippa politiken eller skriv bara böcker?

   Radera
  18. Ah, du tycker jag ska hålla käften och sluta blogga kritik mot m-kö-sd. Är det din syn på yttrandefrihet?

   Radera
  19. Nej, all politik. Se det som valfrihet.
   Men sen är jag ju efterbliven så lyssna inte på mig.

   Radera
  20. Nu tar jag väl inte riktigt åt mig av epitetet "högerlättkränkt", så ingen fara där.

   Kritik mot alla partier och riktningar är naturligtvis riktigt, men kanske bättre om det rör sig om saklig och konstruktiv kritik (vilket merparten av inlägget ju faktiskt handlade om). Risken med att slänga ur sig trettiotalsliknelser hit och dit är att läsarna inte tar resten av inlägget på allvar.

   Radera
 2. Jag gör som Helikoptersnurraren och Fredrik lärt mig, dvs struntar i att betala hemförsäkringen. Hemförsäkringen är ju bara en kostnad, har inte haft nytta av den en enda gång.

  SvaraRadera
 3. Det som inte är förvånande är att Dalarna fick ett nytt regemente.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Haha, ja det kunde man ju räkna ut med sin baksida med tanke på var Hultqvist har sin hemmabas.

   Radera
 4. Det är fullkomligt naturligt med hänsyn till de bilder vi sett från Polen nyligen. Personerna som försöker "invadera" EU med nåt man slarvigt kallar "hybridkrigföring" bär nämligen mjukisbyxor nästan allesammans. Och som vi vet från en viss konservativ debattör med svängdörrar hos medierna är personer iförda mjukisbyxor absolut inget hot. Hela saken är alltså fullkomligt logisk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är möjligen så att dom inte utgör ett nationellt hot men en hög andel av gängskjutningarna sker i mjukisbyxor. Just saying ;-)

   Tack och lov bär dom inte så kallade "piratbyxor", till och med gängmedlemmar har accepterat att det är att begå modemässigt helgerån...

   Radera
  2. Nä, det är några arga killar som vill ta selfies bara. Det har jag från säker källa.

   Radera
  3. Däremot så verkar ju Vladde P vifta lite med strids***en vid Ukrainas gräns så vem vet. Men fan trot en del av fördyringarna verkar ju komma från de försvarsgrenar dom brmannar uttustningen bl.a. ubåtarna.

   Radera
  4. Just Putin har ju tyvärr den oerhört dåliga modevyn (minns hans fladdrande med chipstuttar på hästryggen) att han skulle kunna bete sig illa ja.

   Radera
 5. Möjligen är detta bara temporärt, den här budgeten är ju bara giltig till över nästa val och heller ingen budget man gått till val på. Kanske blir annorlunda om/när det blir skarpt läge. Om inte, så är det jäkligt bekymmersamt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Historiskt så är det enbart vänstern i Sverige som kunnat bygga försvar, och det går hand i hand på att vänstern vill öka statens kapacitet.

   Radera
 6. En servettskiss för att försöka locka vissa centerväljare och trycka centern in till vänsterblocket. Vare sig mer eller mindre.
  Den kommer ändå inte gå igenom.

  SvaraRadera
 7. Det är väl så eftersom att de flesta partier verkar acceptera en höjning av försvarsbudgeten ändå så är det inte en klubba att slå i huvudet på regeringen längre.

  SvaraRadera
 8. Bra att de höjer polislönerna, det är viktigt för att lösa ett av landets allvarligaste och akutaste problem.

  SvaraRadera