Aktuellt

Endast 55 av 290 kommuner röstade in MP i riksdagen

Miljöpartiet är ett utpräglat stadsparti för stadsbor, vilket märks tydligt på att endast 55 av landets kommuner röstade in partiet i rik...

2021-11-04 09:03

Benders varnar - kan behöva varsla 800 av 1 000 anställda på grund av cementkrisen

Byggvarutillverkaren Benders går nu ut med att man kan behöva varsla 800 av bolagets cirka 1 000 anställda på grund av cementkrisen. Man har sedan i somras försökt hitta godkänd importcement, men misslyckats.
Bohusgranit från Benders - får förstås inte brytas mer av heller
Det finns ingen ledig cementkapacitet i närområdet eller EU, så Benders har jagat importcement från Turkiet och Afrika, vilket inte fungerar eftersom cementen inte är godkänd för de mer avancerade segmenten.

VD:n säger till Tidningen Näringslivet:
"Utländsk cement har högre utsläpp och dessutom måste den fraktas vilket även det innebär större utsläpp. Utöver det är den importerade cementen ofta inte är godkänd inom vissa segment i Sverige. Faktum är att om vi inte får tag på cement från Slite så får vi kraftigt ökade utsläpp på global nivå."

Bolaget varnar nu för att man kommer behöva varsla 800 av bolagets cirka 1 000 anställda om leveranserna från Slite uteblir. Tidigare stoppade man ett fabriksbygge i Uddevalla på grund av den framtida bristen på cement, och 100 nya arbetstillfällen uteblev. 

Nu satsar man 100 MSEK på att bygga silos i Uddevalla, för att kunna ta emot leveranser av importcement i framtiden, samt ersätta delar av cementen med slagg och aska där det är möjligt.

Ska man killgissa så kan nog marksten för privatpersoner fortsätta att levereras, då det inte finns lika hårda kvalitets-, hållbarhets- och hållfasthetskrav där, som på byggkomponenter och VA-system och man kan därmed använda importcement. Men för mer avancerade komponenter blir det nog lite tristare. Vem vill ha ett tak som vittrar sönder redan efter några år istället för den nuvarande trettio årens garanti som Bender lämnar på sina takpannor.

Benders hoppas att det ska bli möjligt att permittera de anställda, då man vill ha kvar dem, istället för att varsla och sedan göra dem arbetslösa.

Benders är ett familjeföretag grundat 1960 och är en av Sveriges största leverantörer av takpannor, murblock, grundkomponenter, marksten, byggkomponenter och betongrör till vatten- och avlopp, vilket visar vad som kan upphöra. Det blir t ex svårt att bygga villor utan att kunna färdigställa taken, men det behövs förstås även cement till grunden så det kanske är ett icke-problem. Annars är det förstås populärt med billiga tak av papp, som är billiga av en anledning ...

För övrigt är Benders en stor leverantör av natursten, och i princip Sveriges sista leverantör av bohusgranit. Men även granitbrotten motarbetas och miljödomstolarna stoppade exempelvis senast utökad brytning i Ävja Sotenäs. Det är inte bara kalksten som inte får tillstånd, så inte ens den fina men dyra bohusgraniten kan ersätta cement och betong som ytmaterial i vissa tillämpningar då man inte får öka brytningen. Istället importeras natursten från Portugal, vad nu miljövinsten med de transporterna är?

Det finns annars enorma mängder bohusgranit, men den får alltså inte brytas. Vad som ska ersätta cement ens där det är möjligt (där det inte finns betongens hållfasthetskrav) förblir oklart. Tak av papp och att bygga hus av torkat bajs och krossat glas som grund har framförts av så kallade miljövänner. Dock tillverkas ju papp av massaved, som man inte får avverka i skogen om miljövännerna får bestämma.

Under tiden kommer en trettiondel av alla tak med takpannor behöva bytas det närmaste året ...

Källor inom länkskattemedia

Tidningen Näringslivet www.tn.se/hallbarhet/cementkrisen-familjeforetag-kan-tvingas-varsla-800/

Bohusläningen www.bohuslaningen.se/nyheter/sotenäs/stoppar-utökad-utvinning-i-stenbrott-i-sotenäs-1.34243661


Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

35 kommentarer:

 1. Har du missat att regeringen igår beslutade att undanta cementa från miljöprövning?

  https://sverigesradio.se/artikel/regeringsbeslut-cementa-ansokan-undantas-fran-miljoprovning

  https://www.regeringen.se/4aad0d/contentassets/bf2dc7580c44454783b88dbfea4cbdee/delbeslut.pdf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet inte riktigt vad det innebär med överklaganden etc. Ingen gammelmedia verkar skriva om det förutom p4 Gotland i 4 meningar typ...

   Förstår inte medias ointresse för denna enorma kris om den inträffar.

   Radera
  2. Regeringens beslut kommer överklagas om 3 ... 2 ...

   Radera
  3. Vad beskedet är är bara att regeringen kan skita i miljön när de ger sitt tillfälliga undantagstillstånd, som de ännu inte gett.

   Radera
  4. Ordern har gått ut att fylla sidorna med S partiledarbyte, då vill man inte att det ska störas av en sådan här nyhet.

   Radera
  5. Fast det tillfälliga tillståndet var väl att få fortsätta inom ramen för det befintliga tillståndet i volym räknat. Vilket skulle ge 10 månader respit.

   Gårdagens besked tror jag gäller det nya korta tillstånd på 3 år som man ansökt om.

   Radera
  6. "Maggan löste Cementkrisen!" kommer att bli en av de första rubrikerna EFTER att hon tillträtt som statsminister. Det vore nästan tjänstefel av sossarnas partistrateger att inte lägga upp ett tidsschema på det sättet och plantera valårspropaganda redan nu.

   Att detsamma är tjänstefel gentemot landets arbetande befolkning är som bekant numera en helt annan fråga. Möjligen kan man hoppas på att hon/de under mellantiden lärt sig av Stefan Löfvén misstag och till skillnad från honom noga kartlägger vilka miljöpartister som absolut aldrig skall komma ifråga som ministrar i hennes regering.

   Radera
  7. Korrekt. Och man har tillämpat en undantagsbestämmelse som minst en av regeringens egna myndigheter menar inte går att tillämpa så som regeringen nu har tillämpat den.

   Radera
  8. Var ett svar på aip-mannen alltså

   Radera
 2. Skapa (ännu) en bostadsbubbla... glasa in husen, minskar underhålls/uppvärmningsbehov etc etc.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns folk i Sverige som redan gjort det där för flera år sedan och med goda resultat.

   Radera
  2. Precis. Glas är förhållandevis billigt. Sand finns det massor av.

   Radera
  3. Problemet är att oligopol gör glas mycket dyrt i Sverige. Går att importera en långtradare från Polen för att få ner priset till under hälften.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  4. Se där. Affärsmöjligheter för blivande entreprenörer.

   Radera
 3. Undras hur länge LO tillåter att S låter MPs politik på miljöområdet strypa möjligheterför arbetstillfällen och välfärd. Vi får se vad som händer efter Kongressen.

  SvaraRadera
 4. Det blir lite spännande att se hur de organisationer som motsatt sig detta beslut kommer att agera nu. Greenpeace genom Carl Schlyter har lovat att överklaga och frågan är väl då om de tänker försöka få det prövat i Högsta Domstolen eller om de tänker gå till EU-domstolen mot bakgrund av de svenska reglerna är en följd av EU-reglering såväl vad gäller Miljökonsekvensbeskrivningen och undantagsmöjligheten som vad gäller artskyddet och Natura2000-området.

  Hur som helst illustrerar beslutet ganska tydligt problemet med den struktur av regler i flera lager som man måste navigera i för att få ett tillstånd numera. Och problemen för den som ska investera baserat på både egna möjligheter att få tillstånd och andras möjligheter att få tillstånd. Och så tidsåtgången ovanpå det som gör att en ansökan nu kan leda till ett beslut om många år när både rättsläget och nya vetenskapliga och tekniska rön kan komma att åberopas av motståndarna.

  Som en övning till miljörörelsen skulle jag vilja föreslå att pröva hela det svenska jordbruket mot nollalternativet att vi aldrig fått en invasion av stäppfolk med hästar. Fast då är ju frågan vad som händer med fisket och säljakten. Ska den också prövas mot nollalternativet att inga människor fanns på det landområde som nu är Sverige?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara kallt och tråkigt här, vi packar ihop och flyttar till Medelhavet. Sverige kan bli en EUs största naturskog om det inte redan är det.

   Radera
  2. @Underdog.
   När det gäller jordbruket är det sedan länge en realitet.
   Den klassas som miljöfarlig verksamhet.

   Systemet är riggat så det är bäst att hålla sin verksamhet på hobbynivå.

   Här har du en artikel från 2019 som tar upp detta ämnet.
   https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vastmanland/krangliga-miljoprovningar-hammar-vastmanlandska-lantbruk_1138326.html

   Radera
  3. @Anders. Jo "nollalternativet" som görs gällande i Cementas fall är ju att de aldrig startat sin verksamhet. Om man tillämpar samma metod på vattenkraften får man i vissa fall gå tillbaka till tiden före skriftspråket. Och varför ska man då stanna där? Det betyder verkligen inte att jag tycker att det är rimligt. Tvärtom. Som Tor Ragnar Gerholm skrev till stiftelsen Det Naturliga Steget på 90-talet. Anledningen till att vi kallar det resurser är att vi ska använda dem (ungefär).

   Radera
  4. Miljörörelsen tycks leva i vanföreställningar att all mänsklig påverkan är skadlig för naturen.
   När det egentligen är tvärtom.
   Nästan alla landskap som är värdefulla och har höga biologiska värden är det tack vare mänsklig påverkan.
   Det är på grund av att vi har övergivit lieslåtter och betesmarker som nipsippan är hotad.
   Två miljoner hektar, eller mer än 95%, av sådan mark har försvunnit de senaste hundra åren.

   Att stoppa cementbrytningen är som att skjuta på fel tavla.

   Radera
  5. "Nästan alla landskap som är värdefulla och har höga biologiska värden är det tack vare mänsklig påverkan."

   Det är knappast så att mänsklig påverkan har gett något slags positivt naturvärdesnetto, på totalen så har mänsklig påverkan (modernt skogs- och jordbruk, yrkesfiske) rubbat den balans och den mångfald som fanns för ett par tusen år sedan.

   Det är väl ingen som tror att alla arter av utrotningshotade insekter och blommor har uppkommit efter att människan började bruka jorden i Sverige och att deras naturliga habitat är en slåtteräng som brukas av en bonde?

   Dessa arter hade sina naturliga nischer i den vilda orörda naturen men den finns ju nästan inte kvar någonstans i Sverige, hur den ens såg ut är det väl knappast någon som vet ens?

   Radera
  6. Ett mer sanningsenligt påstående skulle vara:

   "Nästan alla landskap som är värdefulla och har höga biologiska värden är det pga minimal mänsklig påverkan."

   Radera
 5. Inte så mycket med cement at göra, men man undrar om vindkraftshysterin kommer få samma omprövningar framöver.
  https://sverigesradio.se/artikel/vattenkraftverk-stangs-for-att-varna-miljon

  SvaraRadera
  Svar
  1. Just nu byggs mycket ny vindkraft för att den är lönsam. När effektivare elproduktion kommer så slutar nybyggnation av vindkraft. Idag är all befintlig vindkraft mycket lönsam i Sverige. Ny elproduktion som är lönsammare kommer säkert. Blir ny produktion så lönsam att det inte lönar sig att underhålla vindkraft så försvinner den ganska snabbt.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Vindkraften är väl mest bara lönsam för de som tillverkar och bygger vindkraftverken.
   De verkar mest vara en form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd och tillväxt för tillväxtens skull.

   Vilka är det egentligen mer som har tjänat på vindkraft hittills?

   Radera
  3. Den havsbaserad är så lönsam så man vill inte betala för anslutningen till nätet.

   Det handlar om 5-10% av totala investeringen.

   Så om marginalen är så låg...

   Havsbaserad vindkraft är ca 3 ggr så dyr som Landbaserad.

   Radera
  4. Jag tittade på mina senaste elräkningar, nu är inte min elbil lika billig i drift längre.
   Pågen har flaggat högre pris på bröd tack vare högre elkostnader.
   Tack vare den "gröna omställningen" är det nu indirekt global brist på gödningsmedel.
   Så priset på bröd lär öka än mer om ett år.

   Ska jag tacka den "gröna omställningen" för detta?

   Radera
  5. Rickard du lever i det förflutna.

   De kWh som kommer från ny havsbaserad vindkraft kostar inte 3 ggr så mycket som ny landbaserad. Kostnaden faller för båda men snabbast för havsbaserad.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  6. Frågan om miljöprövning är helt frikopplad från lönsamheten åtminstone på pappret. Antar att tjänstemannaaktivisterna på länsstyrelserna ser genom fingrarna ang. vindkraften eftersom ett ev. negativt utslag skulle gynna kärnkraften. Det skulle vara intressant om någon skulle vilja anlägga vindkraftverk i Cementas snart nedlagda stenbrott, skulle det helt enkelt godkännas rakt av? (rent hypotetiskt, självklart anlägger man inte vindkraftverk i ett stenbrott)

   Radera
  7. Anders vi lever i en extrem högkonjunktur. Efterfrågan på många varor är stor. Bilföretag skriker efter chip. De skulle kunna sälja många mer elbilar om de kunde tillverkas. Brist på nästan all slags transporter för varor. Passagerarplan flyger nu enbart frakt.

   Sedan har vi brist på fossilgas vilket ger andra effekter som tex högt elpris i södra Sverige.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  8. Nanotec: Hur kommer det sig att elpriserna faller kraftigt när det blåser?
   Antagligen (killgissning) beror det på att det blir det överskott du brukar nämna. Men att producera mycket när priserna är låga ger knappast någon större vinst?
   Visst kan de kanske tillverka vätgas av el om några årtionden, men med den usla effektiviteten den produktionen innebär, behövs utbyggnaden bara för att ersätta den energin som går förlorad i processen.
   Läste en instressant artikel av Anna Dahlberg, där det togs upp ett exempel om Kalifoniens instabila elnät. En stor del kunde förklaras i att de har en stor andel vind och solel, men ingen vettig baskraft. De låg på 20% vindkraft idag och Sverige har 17%.
   Har svårt att tro att vi skulle klara oss bättre om vi kör samma race.

   Radera
  9. JH de nyare vindkraftverken producerar större delen av tiden, men just när det blåser mycket över stora delar av ett elområde blir det sämre betalt för elen. Det sker inte så ofta utan mestadels tjänar man bra och kostnaden är låg för driften. I princip är nästan alla kostnaderna för bygget.

   Vi har som tur är mycket el från vattenkraft.

   Tillverkning av väte kommer växa stort, verkningsgraden verkar kunna bli över 90%. Det kommer ge ett stabilare nät i många länder. Vätet används sedan i olika industrier. Genom lagring jämnas elpriset ut.

   Kul är att Boo Energi startade Sveriges första större batterilager i slutet av oktober. Viktigaste med det är att få mer effekt men det ger också en del andra fördelar. Det är just utbyggnaden av elnätet som är det stora problemet i dag. El har vi ganska bra tillgång till.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  10. Jo det hade onekligen varit bättre att satsa på en energimix på kärnkraft och solel.
   I stället för dagens fossilgas och vindkraft.

   Radera
  11. Fy Anders har du blivit sportfiskare och vill riva vår vattenkraft?

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 6. Tyckte följande bild beskriver situationen ypperligt:

  https://memecrunch.com/meme/7WHFJ/bender-doomed/image.png

  SvaraRadera