Aktuellt

Urbaniseringen avgörande för överdödligheten 2020 - men på olika sätt i Väst- och Östeuropa

Urbaniseringsgraden i EU/EES-länderna visar sig vara avgörande för överdödligheten 2020. Men sambandet är tvärt emot varandra i den forna up...

2021-10-05 14:00

Här ska staden ligga! Landvetter Södra - ny stad med 10 500 bostäder och 3 000 arbetsplatser

Som en av de nya städer som ska uppföras för att svälja politikernas upptäckt efter asylkrisen 2015 att en växande befolkning också behöver någonstans att bo, så kommer Landvetter Södra att innebära 10 500 nya bostäder och lokala arbetsplatser och samhällsservice för 3 000 personer. Samtidigt visar projektet att det inte bara är att snyta fram nya städer ur armhålan, då första etappen om 5 000 bostäder först ska vara klar 2035. Eftersom bloggaren känner området väl och bor nästgårds så inleds nu en bevakning av projektet, där första etappen alltså är klar lagom till bloggarens nuvarande pensionsålder.
Rondellen vid Backaskolan
De nya svenska städerna aktualiserades med asylkrisen 2015 och att det inte går att expandera ett lands befolkning utan bostäder, samhällsservice och infrastruktur. När allt redan är fullt och gammal överdimensionerad infrastruktur är upptagen finns inte längre några skalfördelar i att växa, men växa ska vi likväl.

Härryda kommun - Göteborgsområdets motsvarighet till en kombination av Knivsta, Täby och Märsta - började redan 2010 titta på möjligheter att etablera en ny stor tillväxtzon för kommunen, eftersom det började bli trångt om exploaterbar mark runt gräddhyllan och centralorten Mölnlycke. Man identifierade den i princip helt obebyggda skogen på höjderna söder om Landvetter samhälle och har sedan dess köpt upp det mesta av marken.
Där på höjderna ska staden ligga

Planen är att uppföra 10 500 bostäder, dvs en befolkning uppåt 20 000 - 30 000 invånare - vilket kan jämföras med befintliga Landvetters cirka 10 000 invånare, mestadels norr om motorvägen, samt lokal näringsverksamhet om 1 500 jobb och 1 400 anställda inom offentlig verksamhet som förskolor, skola, nytt andra kommunalt gymnasium utöver befintliga Hulebäck, administration, vårdcentraler och övrig kommunal verksamhet. I övrigt räknar man med att 7 000 kommer jobba inom kommunen på annan plats, inklusive Landvetter flygplats som är en av regionens största arbetsplatser (om än med väldigt många arbetsgivare) och 5 000 pendla till andra kommuner. Summerat blir det alltså cirka 15 000 personer som ska ha jobb som ska bo i Landvetter Södra. Härryda kommun har idag knappt 39 000 invånare så 20 - 30 000 ytterligare innebär nästan en dubbling.

Platsen har inte problem med elnät, då stamnätet går rakt genom områdets östligaste del, och det fortfarande kommunala elnätbolaget Härryda Energi kommer såldes kunna hänga på den nya staden med god tillgång till elnätkapacitet. Inte heller är det någon brist på vatten i Härryda kommun, där det antagligen aldrig är längre än 500 m till en sjö och regnar nästan lika mycket som i Sveriges dagvattenbrunn Sjuhärad. Tillgången till elnät kan rent av göra området attraktivt för nya större arbetsplatser, då elnätskapaciteten inne i Göteborg redan sätter stopp för många projekt.

Vad som kan bli intressant är kommunikationerna. Landvetter Södra har nära till motorvägen riksväg 40 mellan Göteborg och Borås (se Borås som Göteborgs Uppsala, med flygplatsen mitt emellan), som dock antagligen kommer bli rätt trång om en ny stad ska slängas upp. Även Landvettermotet och särskilt infarten till södra Landvetter och framför allt det mindre Björrödsmotet kommer behöva byggas om för att hantera betydligt större volymer. 
Nybyggda Backavägen, där en kostig förr letade sig fram mellan hästgårdarna.

Kommunen har dock redan börjat på sin mark, där bland annat Backavägen är ny, bred och med cykelväg mot den slingriga kostig som gällde förr. Vägen fram till Björröd är också breddad.
Vid Björröd slutar breddningen av vägen och förvandlas till den gamla kostigen in bland de fd sommarstugorna och numera villorna. Rusningstrafik på bilden.

Man har redan börjat bygga bostäder och även färdigställt den nya Backaskolan, även om dessa rent formellt inte räknas till Landvetter Södra. Men Backaskolan ter sig rejält överdimensionerad för de nya bostadsområden man redan uppfört.
Rondellen. Foto tagit vid rusningstid för att få lite proportioner på dimensioneringen och aktuellt trafikflöde.

Man har också bygg en enorm rondell vid Backaskolan, helt klart dimensionerad för helt annan trafik än idag och även om det inte finns på de kartskisser som är publicerade för Landvetter Södra, så kommer antagligen en av infarterna till Landvetter Södra gå via denna rondellen och förbi Backaskolan. Idag slutar vägen tvärt och skogen tar vid.
Vägen utanför skolan slutar där borta vid skogen. På höjderna bortom ska Landvetter Södra ligga

En annan infart ska komma strax innan själva Björröd, som varit ett sommarstugeområde tidigare, och där det antagligen är väldigt svårt att bredda vägen på grund av villorna. 


Här ska enligt kartskissen en infart till Landvetter Södra gå. Notera kraftledningarna och uppe på höjden ska staden ligga

Ett problem som för övrigt även gäller vid södra Landvetter från Landvettermotet, vilket med sin närhet mot Göteborgshållet torde bli den populäraste utfarten från den nya staden. Hur man ska bredda den vägen är frågan.

Idag går järnvägen Göteborg - Borås genom södra Landvetter, och stationen hade bara varit en promenad över gångbron över motorvägen och lite till. Men för er som bor i Stockholm eller Skåne, så har vi här med Värststrafik att göra. Det betyder att pendeltåget inte stannar i vare sig Landvetter eller hålan Härryda och inte har gjort så på flera decennier, utan stannar bara i gräddhyllan Mölnlycke och sedan i Hindås och Rävlanda. Värsttrafik tycker nämligen att det är en bra idé att inte erbjuda pendeltåg - eftersom häflten av kostnaden för kollektivtrafiken är skattefinansierad så blir det ju billigare att inte erbjuda tågförbindelser till Göteborg. Nej, inte ens när Värstlänken står klar ska det erbjudas pendeltåg.
Vägen från Landvettermotet riskerar bli huvudinfarten till Landvetter Södra

Dock ska järnvägen rivas helt och istället ska det nya höghastighetsjärnvägen gå rakt genom Landvetter Södra. Dock antagligen som en tågtunnel på grund av höjdskillnaderna. Kommunen har haft naiva förhoppningar om en station, men det blir eventuellt en vid Landvetter flygplats, men inte vid Landvetter Södra. Som bekant blir höghastighetsjärnvägarna allt dyrare, så man stryker allt fler stationer, i värsta fall blir det bara stopp i Jönköping utöver Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet ska piskas igenom, men man skippar stationerna. Billigare så. Given succéformel, järnväg utan stationer.

Järnvägen kommer gå i tunnel genom området på grund av höjden på bergen, och eventuell station på Landvetter flygplats kommer vara under mark. 
Järnvägsövergången vid kyrkogården är fortsättningen på stråket för huvudinfarten. Blir svårt att flytta en kyrkogård och kyrka, så det kommer bli trångt.

Eventuell. Härryda Station har som sagt inte varit öppen på flera decennier, och ligger bara någon kilometer från flygplatsen och kunde servats med skyttlar, men så icke. I Göteborg åker man buss, inte pendeltåg. Själva orten Härryda är en pisshåla - jag vet, för det är den enskilda plats jag bott på näst längst i mitt liv, nio år innan jag för femton år sedan flyttade till Sätila - som flygplatsen lade en död hand över. 

Någon pendeltågsstation kan man nog glömma. Höghastighetsjärnvägen ska användas för att åka till Stockholm med och skratta åt alla orter på vägen där tågen aldrig stannar. Annars kunde man haft en enkel station vid varje ort och stannat var tionde tåg eller något, men syftet med höghastighetsjärnvägarna är att åka till Stockholm från Göteborg och Malmö, och inget annat.

I Landvetter finns idag det idag god service med vårdcentraler, apotek, både ICA och Hemköp och en lång rad annan service, samt arbetsplatser inklusive i Björröds industriområde. Detta innebär att man kan börja bygga Landvetter Södra utan att ha all service på plats från dag ett.

Etapp ett ska börja genomföras och med sina 4 500 bostäder och tänkta 10 000 invånare stå klart år 2035, vilket sätter fingret på hur lång tid sådana här projekt tar. Att trolla fram den nya städerna snabbt efter asylkrisen 2015 handlar alltså om långt över tjugo år, och då hade ändå Härryda kommun startat redan 2010. Vi snackar alltså inte om som på miljonprogrammets tid när man hostade fram sådant här på tio år, utan projekttider om 20 - 50 år.

Inne på området finns en liten samling hus på ett ställe. Vad de i sitt idag lantligt isolerade boende mitt i skogen tycker i frågan kan man fundera på. Kanske kommer någon av dem hitta förekomsten av rödbrokig trastkväka och därmed kunna stoppa hela projektet?

Andra projekt sker med Nysala i Uppsala och Knivsta, Segersäng norr om Nynäshamn, Hemfosa i Haninge och Näringen norr om Gävle. Samt Landvetter Södra.
Nya bostäder vid Backavägen. Landvetter Södra ska uppstå vid skogen i bakgrunden och denna väg kommer bli en av infarterna. Foto taget i rusningstid om någon undrar om befintligt trafiktryck på vägen.

Eftersom jag bor nästgårds och tidigare bott nio år i Landvetterförorten och hålan Härryda, samt har vägen till Göteborg via riksväg 40 kommer jag nu inleda bevakning av detta statsbyggnadsprojekt löpande här på bloggen.

Landvetter Södras hemsida hittas här med äkta kommunal kvalitet. Vill man se en kartskiss finns det en här. Byggbolagen som ska delta och köpa den kommunala marken är Serneke, Skanska, Riksbyggen, GBJ, Nordr (vd Veidekke) och Wallenstam.

När etapp 1 ska stå färdig 2035 är jag 65 år och bör väl fundera på pensionen innan jag blir ännu gaggigare än jag redan är. Huruvida jag ens är i livet när etapp 2 ska vara klar låter jag vara osagt.
Utsikt norrut mot Landvetter. Utsikten kommer bli ännu bättre från den nya staden.

Ha, pension vid 65. Ja, jag är skojfrisk idag. Vid det laget är nog lägsta pensionsålder höjd till 75.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

40 kommentarer:

 1. Var tvungen att googla rödbrokig trastkväka, men fyndet tycks ännu inte ha rapporterats i artportalen.

  Kul spaning, och det ska bli intressant att följa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Erkänn att det låter som en potentiellt existerande fågel som jagas av Klubb 300?

   Radera
 2. Med tanke på hur Täby Park-projektet (20000 inv, 6000 bostäder + 4000 arbetsplatser) fortskrider så tycker jag det verkar gå i snigelfart i Landvetter. I.o.f skall det ju byggas en ny stad med infrastruktur och inte ”bara” en ny stadsdel som i Täby. Känns lite Brasília med att bygga uppe på höjden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Täby park började som en glimt i kommunledningens ögon år 2010, och beräknas vara klart 2035. Inte jättestor skillnad.

   Radera
 3. Pension, som kulturarbetare? Det är väl bara Kjell Höglund som gått pension av personer ur det skrået?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Peter Lemarc gick väl officellt ut med att han numera är pensionär? I så fall en till.

   Radera
  2. Ja, visst jag skämtar. Är bara lite orolig för den mentala hälsan på stora kända kulturikoner, företagsledare och politiker när de passerat 70 år. Finns ett antal skrämmande fall som gör sitt bästa för att sabba hela sitt livs renommé på sina sista uttalanden.

   Med det sagt - med en 13 år yngre hustru så blir det väl till att jobba till iaf 78 års ålder.

   Radera
 4. Gillar - ”att en växande befolkning också behöver någonstans att bo”

  Den såg vi inte komma nä

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med - Level 0 thinking i dess ädlaste form.

   Radera
  2. Trevlig, vi är överens;). Nä tankesättet lämnar lite att önska. Lite som Man sa efter Afghanistan, vi såg den inte komma. Tänk att lilla jag kunde förutse det, annars kunde ju vår utrikesminister ta ambassadörens ord på allvar. Jaja vad säger man i lala-land, vi såg den inte komma

   Radera
  3. Bara för att man inte är överens i allt betyder inte att man inte kan vara överens om något, eller till och med ganska mycket. Tyvärr dock en vanlig tanke nu för tiden när cancel culture och annat breder ut sig om man inte till 100% erkänner sig till de rättrogna.

   Och jag håller med dig, "vi såg den inte komma" - jag förstår inte hur någon ens kan ta dom orden i sin mun om detta. Vem som helst kunde ju räkna ut att dom skulle behöva någonstans att bo! Jag har faktiskt utvecklat en lätt oseriös Gradering av "Thinking Levels" som vår politiker gärna får använda:

   Level 0 - Va!!! Är dom här nu? Den såg vi inte komma, vi har nog varit
   naiva?
   Level 1 - Oj, det kommer många människor var gör vi av dom?
   Level 2 - Shit, många här nu dom måste ha någonstans att bo så småningom!
   Level 3 - Hmmm, alla som kommer nu behöver nog boende nu!
   Level 4 - Hörrni, alla nyanlända behöver inte bara hus nu direkt väl?
   Behöver vi inte också skolor, sjukvård mm.
   Level 5 - OK, innan vi nu gör något dumt här! Hur många har vi kapacitet
   att ta emot och jag menar i termer av boende, infrastruktur,
   utbildning, jobb, finansiell kapacitet, sjukvård mm. Vi kanske
   skulle utveckla en plan innan vi bara öppnar dammluckorna för
   annars gör vi nog dom bara en otjänst om vi sätter dom i getton.

   Radera
  4. Genialt att kväva bostadsbyggandet och låtsas som att det regnar! Vi ser ju vad det gör för prisutvecklingen på bostäder i kombination med gratis pengar. Konsumtion och ekonomi boostas. Tänk att ingen kom på detta genidrag tidigare... Vad kan gå fel?

   Radera
 5. Pension? Vad ska du göra då? Du gör väl redan det som folk planerar att göra när de går i pension ;-)

  SvaraRadera
 6. Även om Svks ledning går igenom området är det inte säkert att de beviljar det lokala elnätsbolaget en effektökning. Vore inte första gången.

  SvaraRadera
 7. Lagom till att etapp 1 är färdigbyggd och inflyttad så kommer kraven på att stänga Landvetter Flygplats som ligger för nära och bullrar....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så kan man väl inte göra? Flytta till en ort nära störande verksamhet, för att sedan klaga på nämnda verksamhet..

   Radera
  2. Det går alldeles utmärkt. Därför kan Swedavia överklaga planerna för att inte i ett senare skede bli begränsade själva. Ett exempel på det är fjärrvärmeverket i Värtahamnen i Stockholm.

   https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/kommunexempel-pa-riskhantering/hoghus-krymptes-i-mod/

   Radera
 8. Kan ju hålla med tidigare inlägg om att det verkar vara lång leveranstid. Andra projekt i krokarna som Nya Hovås i södra Gbg och Kolla i Kungsbacka har haft väldigt mycket kortare leveranstider relativt sett.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man har väl inga akuta behov, tycker det verkar vara ett rimligt projekt och det inga problem med att större kommunalt projekt får ta tid, nackdel möjligen att det kommer ändras mer innan det är klart.

   Radera
 9. Blandning av Märsta och Täby, dagens skratt.

  Nysala kommer nog ta tid.
  Många i Knivsta är inte så nöjda med de där avtalen/ byggplanerna.
  Att bygga parkeringslösa höghusområden ocentralt/på landet är sällan en succé

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Täthet utan stadsliv" ('Density without urbanity') är ett sådant begrepp du efterlyser. Blev så i världen efter 1945 att man byggde många nya höghusområden på långa avstånd från befintliga städer, utan kapitalregleringar och annat borde höghusen fastighetsekonomiskt sett ha byggts i/kring stadskärnorna.

   Radera
 10. Och, förövrigt är det väl en av de större bristerna i kollektivtrafiken i Göteborgs området att man inte har pendel till Landvetter. Men av någon anledning så vill man inte ha "vanlig" kollektivtrafik till flygplatser. Flygbussar eller någon "särskild" lösning som Arlanda express ska det vara

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vet att jag rasade över det på bloggen för några år sedan, men det går faktiskt en buss Landvetter-Landvetter numera, så man måste inte åka till Göteborg om man bor i Landvetter och ska ta bussen till flygplatsen.

   Radera
 11. Gräddhyllan Mölnlycke? Ur led är tiden

  Vem ska bo i Landvetter S? Markexploatörer vill ta 3 miljoner för frimärksstora tomter, men då vill man knappast bo i skogen 300 m från strandskyddade sjöar.

  SvaraRadera
 12. Trodde Växjö hade utmärkelsen om att vara Sveriges golvbrunn. nu får jag läsa om att den ligger i Sjuhärad. Inte ens det kan vi få vara stolta över utan att någon annan ska ta åt sig äran.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @T - Sjuhärad kategoriserades som Sveriges dagvattenbrunn, ni i Växjö kan fortfarande stolt bära titeln som Sveriges golvbrunn ;-)

   Radera
  2. Viktig skillnad. I en golvbrunn häller man all möjlig skit. I dagvattenbrunnen är det rengvatten.

   Radera
  3. Gott att höra så då kan vi fortfarande vara stolta för två saker, glöm inte sportpuck.

   Radera
  4. @T Glöm inte att ni har "producerat" en hel del tennisspelare av internationell toppklass.

   Radera
  5. Tack nu är jag stolt som en tupp

   Radera
  6. @T - tycker jag du ska vara, personligen tycker jag Växjö är en trevlig stad.

   Radera
 13. Fattar inte var du får all energi & motivation ifrån, för att skriva dylika inlägg. Why bother, det blir väl inga stålar från detta ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med reklamen får jag betalt per sidvisning.

   Radera
  2. Inget är värt att göra om man inte får betalt för det... Det är en intressant livsåskådning det.

   Radera
 14. Många tycker säkert detta är känslokalla och cyniskt men faktum är att ju fler MP lyfter från fattigdom desto mer av jordens resurser förbrukas och dessutom med en rejäl hävstång. Förmodligen blundar dom för detta och tror att det kommer ordna sig lite senare, då när vinsten kommer.

  SvaraRadera
 15. Du har nog en poäng här och det är väl en av de stora paradoxerna! Faktum är att västvärlden har det vi har lite i samklang med Natasha Illum Bergs statement (öven om det handlade om jakt) "man får vänja sig vid att vi lever för att något annat dör". Dvs. vi har det vi har för att någon annan inte har det, jag har oerhört svårt att se i förlängningen hur hela planeten, med nuvarande befolkningstillväxt eller ens nuvarande befolkning, ska kunna ha det som i västvärlden eller ens en modifierad och lite mer miljöanpassad västvärld.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det var då ett svar till Sjunkbomben som istället blev ett nytt inlägg enligt devisen SBS.

   Radera
 16. Och allt ska byggas i träd …

  SvaraRadera
 17. Angående att flytta kyrkogårdar: Före första världskriget, på den där gamla fundamentalist-religiösa icke-rationella tiden med brukspatroner, svartrockar och adelsmän (lägg in passade invektiv här beroende på din politiska läggning) var flytt av gravar och kyrkogårdar inga problem.
  Fersens bro i Malmö byggdes 1914 och då klöv man den gamla kyrkogården mitt itu, det finns gravar kvar på båda sidorna av Slottsgatan.
  Kyrkor som Bosebo och Seglora flyttades till Lund och Stockholm (Kulturen resp. Skansen).

  SvaraRadera