Aktuellt

Endast 55 av 290 kommuner röstade in MP i riksdagen

Miljöpartiet är ett utpräglat stadsparti för stadsbor, vilket märks tydligt på att endast 55 av landets kommuner röstade in partiet i rik...

2021-10-30 15:36

Coronakommissionen: Svensk pandemiberedskap och smittskydd undermålig - sjukvårdspersonalen räddade Sverige med stora personliga konsekvenser

Coronakommissionen publicerade igår sina första delbetänkanden, där huvudpunkterna är att svensk pandemiberedskap och smittskydd är undermåligt. Situationen räddades dock av sjukvårdspersonalen, som kunde ställa om och skala upp vården, men till ett högt pris för personalen personligen. Kommissionens slutliga omdöme som väger in samhälleliga och ekonomiska konsekvenser och itne bara själva smittspridningen och pandemibekämpningen kommer först med slutbetänkandet.

Vaccinationslokal

Kommissionen konstaterar också att smittspridningen var högre än dokumenterat, särskilt initialt. Underrapporteringen har bidragit till felaktiga beslut enligt principen skit in - skit ut.

"En undersökning av andra datakällor tyder på att antalet fall av covid-19 ökade snabbt i Sverige redan under de första veckorna i mars 2020. Om de tidigare nämnda nyckeltalen har dominerat den inhemska pandemiövervakningen finns en risk att denna information bidragit till sena åtgärder mot pandemin och varit en av orsakerna till den senfärdighet som har präglat Sveriges pandemihantering."

Detta betyder dock att som bland annat bloggen påtalat så är inte Covid-19 så dödlig eller farlig som den framställdes som initialt, eftersom man bara testade svårt sjuka i början.

Kommissionen sammanfattar också med bland annat:

"Sveriges hantering av pandemin har präglats av senfärdighet. De inledande skyddsåtgärderna var otillräckliga för att stoppa eller ens kraftigt begränsa smittspridningen i landet. [...] Den svenska pandemiberedskapen var undermålig. [...] Smittskyddslagstiftningen var och är otillräcklig för att möta ett allvarligt epidemiskt eller pandemiskt utbrott. [...] Sveriges smittskydd var och är decentraliserat och fragmenterat på ett sätt som gör det oklart vem som bär ansvaret för helheten när en allvarlig infektionssjukdom drabbar landet."

Det som stod för räddningen var dock sjukvårdspersonalen, som kavlade upp ärmarna och levererade trots ett uselt utgångsläge, men personalen har fått betala priset för detta, liksom de som har behövt vård för annat:

"Hälso- och sjukvården har med kort varsel kunnat ställa om och skala upp vården av sjuka i covid-19. Det är i stor utsträckning personalens förtjänst. Omställningen har skett till priset av en extrem belastning för de anställda liksom inställd och uppskjuten vård. Vi kommer därför att leva med pandemins konsekvenser under en lång tid framöver. [...] svensk hälso- och sjukvård har också styrkor som kom- missionen bedömer har varit viktiga för förmågan att hantera pandemin: goda medicinska resultat, en högt utvecklad högspeciali- serad vård och en hög grad av digitalisering. [...] Denna omställning har skett trots avsaknad av inövade pandemiplaner och extra kapacitet. Priset för omställningen har varit högt för vårdpersonalen. De har många gånger pressats till insatser långt utöver vad som är rimligt att begära."

Den slutliga sammansatta bedömningen av den svenska hanteringen av pandemin kommer först i slutbetänkandet, och tar då hänsyn till konsekvenser på bland annat ekonomin:

"Sverige valde våren 2020 en annan väg än många andra länder. Det svenska vägvalet byggde på frivillighet och personligt ansvarstagande snarare än mer ingripande åtgärder. Flertalet andra länder använde i stället större mått av nedstängningar eller andra ingripande regleringar. Huruvida det svenska vägvalet var rimligt eller om det hade varit bättre att vidta andra typer av åtgärder för att begränsa spridningen av viruset återkommer kommissionen till i slutbetänkandet."

Svensk krisberedskap behöver bli bättre, generellt. Som alltid krävs fungerande rapportering för att man ska kunna ha korrekt beslutsunderlag så man kan vidta rätt åtgärder. 

"Inför nästa kris, särskilt om den riskerar att påverka världshan-deln, måste den nationella beredskapen bli betydligt bättre, både när det gäller lagerhållning och inköp av nödvändiga produkter på nationell nivå. Detta kräver i sin tur väl fungerande rapporteringskanaler som kan bidra till att sammanställa de enskilda aktörernas behov för att få en nationell bild. Myndigheterna måste även på ett bättre sätt ta till vara näringslivets bidrag, trots osäker kunskap och risk för kostnader för det allmänna."

Nu återstår att se om Sverige och svenska myndigheter kommer ta till sig detta, eller om det blir ännu en rapport som begravs någonstans och inte leder till förbättringar. Det kommer nya kriser och förr eller senare nya pandemier, kanske betydligt allvarligare.

Den som vill läsa hela rapportens 805 sidor hittar den här och kan med det begrava alla påståenden om att vi inte klarar av att vara självkritiska eller rikta kritik mot regering och myndigheter. Utfallet för svensk del under första och andra vågen blev dock någonstans i mitten av Västvärlden, medan vi under tredje vågen klarade oss i toppskiktet. Med slutbetänkandet kommer det antagligen framgå att svensk ekonomi klarade sig i toppklass, och det ska bli intressant att se hur detta vägs mot kostnaderna i människoliv och sjukvårdspersonalens uppoffringar.

Kom alltså ihåg att coronakrisen löstes inte genom regeringens agerande, utan genom svenska folkets uppslutning och extrema kraftansträngningar från vårdpersonalen. Personalen ute i skyttegravarna är hjältarna, inte regeringen.

Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

61 kommentarer:

 1. Man kan väl också konstatera att Coronaepedemin inte var "vår tids Spanska Sjukan", utan mer en övning inför en kommande, riktigt farlig epedemi. Se det som en Generalrepetition, och dra lärdom av det hela (tex nyttan av att ha beredskapslager, jämför Finland med Sverige).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur ofta tror experterna att pandemierna kommer nu? Vart femte år är väl inte orimligt? Och vilken av de som blir en riktig "killer" vet vi först efteråt.

   Radera
  2. Varför i alla sina dar skulle vi nu göra ett plötsligt hopp från ca vart 50:e år till vart 5:e?

   Radera
  3. Det finns en del forskare som menar att zoonoser ökat, bl a på grund av Kinas system för djurhållning. Vart femte år är dock i överkant.

   Radera
  4. MRSA hos danska grisskötare...

   Ju närmare svinen vi lever, desto mer skit får vi. Ju mer folk som trängs, desto mer skit får vi.

   Men lite skit är bra, även om det leder till attrition av framför allt de små.

   Ja, vi suckade en rejäl splittergranat med Corona. Förhoppningsvis lärde sig samhället nyttan av beredskap.

   Det kan nog vara värt någon tusenlapp eller två att bygga upp samhällets resiliens mot kriser. Eller vad det kostar, det var såklart en killgissning.

   Radera
  5. Å andra sidan har väl modern medicinsk labb- och genteknologi blivit så billig att det bara är en tidsfråga (dagar, veckor, månader) innan vi får den första terroristattacken från någon grupp som byggt något virus de tror sig själva ha gudomligt skydd ifrån?

   Radera
  6. Som kuriosa kan nämnas att den vänsterblivne scifi-författen och vetenskapsmannen David Brin tror att ett slags kvinnlig "zombieepidemi" är ett realistisk scenario - någon hormonstinn finnig incil med tillgång till labb skulle teoretiskt kunna identifiera och sedan korsa extremt starka nymfomanihormoner med något virus - och resten kan ni föreställa er själva om det kommer löst i världen.

   Radera
  7. Ja, och dessa supervirus är säkert troliga.

   Hade de haft ngn form av förmåga att sprida sig hade de redan uppkommit genom naturligt urval.

   Radera
 2. All heder åt sjukhuspersonalen, tack för att ni kämpat på och hoppas era administrativa chefer ger en någotsånär ersättning.
  Vad det gäller den hära kommissionen kan de ju ta sig där solen aldrig lyser, extremt lätt att vara baksätesförare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer till fullo!

   Radera
  2. Att peka finger leder ju ingenstans, men att dra slutsatster om brister för att undvika dom i framtiden är ju nödvändigt. Det är själva definitionen av den oberoende revisorns roll, och det är knappast att jämställa med att vara baksätesförare. Alternativet skulle ju vara att aldrig granska något eller göra utredningar av sådant som redan hänt (ex en flygolyckor).

   Radera
 3. En rimlig slutsats är att vården har blivit Infiltrerad av miljöpartiet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Snarare att sedan länge har sjukvårdspersonal ersatts av kommunikatörer som kan berätta hur det borde se ut istället för att säkerställa att den uppmålade bilden vore sann.

   Radera
  2. Ja.. och alla vet att dessa kommunikatörer är miljöpartistiska infiltratörer.

   Radera
 4. Tänk att hanteringen var så senfärdig att en viss chefsideolog i 40-årsålder fortfarande i oktober 2021 inte var vaccinerad. Tragiskt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tacka vet jag den ideologiska krisledningen som passade på att åka på semester eller springa i köpcentrum samtidigt som man uppmanade alla andra att stanna hemma. Det är ledarskap av de rätta virket.

   Radera
  2. Till och med när nån är bevisat dummare än en sten kan man räkna med att nån svärjis kommer in och försvarar dem med "amen sossarna då!?!?!"-argument.

   Radera
  3. Eller så kan man bara erkänna att båda sidorna är sopor av rang.

   Radera
  4. Åh, jag glömde att vi befinner oss mitt i den kinesiska kulturrevolutionen där vi slår varann med pinnar och avkrâver varann olika ideologiska "erkännanden". Ska försöka tänka på det nästa gång.

   Radera
  5. Fast ben du avslöjar dig med att du hackar på någon ganska långt ner i näringskedjan, men glömmer ju så klart kritik om den "store ledarens" beteende.

   Radera
  6. Han den där chefsideologen är väl typ nr 2 i partiet, eftersom han rattade partiet under Åkessons sjukskrivning? Kan du förklara hur det är "långt ner i näringskedjan"? Och vad "avslöjar" det menar du?

   Radera
  7. Det avslöjar din SD mani.
   Du ser mer problem med någon andreman i ett parti utanför regeringen än hur statsministern och hans ministrar bryter mot sina egna uppmaningar.

   Men ni är er lika, den store ledaren är ofelbar.

   Radera
  8. "SD-mani"? Ok, ställer vi psykiatriska diagnoser på varann? Får jag ställa en på dig? Ja/nej?

   Att jag nämner att en riksdagsman föll offer för corona långt efter att han borde varit vaccinerad nämnde jag för att inskärpa det personliga ansvaret avseende beredskap, inget annat. Visst, rapporten handlar om regeringen men var och en har också ett ansvar för att inte bete sig som en total idiot. Karlsson var ett välkänt och aktuellt exempel på det. Det personliga ansvaret för sig själv lyfts ibland på den här bloggen, men den här gången gjorde Cornu inte det och då tyckte jag att det förtjänade att belysas.

   Det måste krävas en ordentligt gyllenbrun, högerfriterad hjärna för att kräva att man ska ta upp ett sosseexempel varje gång man nämner ett annat partis riksdagsman som gjort bort sig. Du bestämmer liksom inte vad jag ska skriva, även om det hade varit oerhört roligt att se dig försöka, ditt sorgliga intelligenskadaver.

   Men nu åter till din diagnos. "Psychopatia sexualis" eller "paedophilia cum sadismus" vilket tycker du passar bäst? Eller ska du ta tillbaka din egen hobbypsykologiska diagnos? Välj själv.

   Radera
  9. Har du glömt vaccinera din SD Tourettes nu igen Ben?

   Radera
  10. Ja, shit. Jag gav ju din mamma ett gäng "injektioner" i helgen så det borde ju ringt en klocka.

   Radera
  11. Klimatnyheter på Tv ska inte kvoteras, däremot ska vi tvinga folk på internet att säga en dålig sak mot sossarna om dom nämner SD. Högern har otroliga kognitiva processer, helt klart.

   Radera
  12. Där en stor skillnad. Karlsson har i praktiken inte mycket makt. Han är inte med i rikets styrande.

   Eller menar du att han aktivt motarbetat vaccinationskampanjerna?

   Idiot eller inte. Han borde såklart begripit bättre. Nu hade han tur och blev sjuk i Sverige som kunde ta hand om honom. Men hade FHM och regeringen skött sitt jobb kanske han hade sluppit det.

   Radera
  13. Ja Karlsson är utan tvekan en idiot med tur. Vad kostade han för sjukvården?

   Finns det fler som inte vaccinerat sig i riksdagen?

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  14. Givet vad blogginlägget handlade om tycker du alltså att beteendet hos en "ideolog" i opposition var intressantare än vad ansvarig statsminister gjorde under de värsta faserna under pandemin?

   Radera
  15. Fullständigt oacceptabelt att inte vaccinera sig som representant för befolkningen (riksdagsledamot). De har haft god tid på sig att se det komma. Har inget med några andra politikers hyckleri att göra. Är faktiskt imponerad att staten vågade stoppa Modernas vaccin, skapar förtroende för vaccinationsgenomförandet. Tack alla inom vården med för era uppoffringar under pandemin.

   Radera
  16. Turboprop känsligt för dig, ovaccinerad? Det finns många misstag gjorda av andra speciellt innan pandemin. Men nu reagerade jag på Rickards inlägg och menar att Karlsson är en idiot, inte eller inte. Du tycker Karlsson bara är efterbliven eller under en lång tid av pandemi haft otur med tänkandet?

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  17. @Turboprop:

   Nä. Det där har jag redan förklarat en gång. Vill du att jag bemödar mig mer får du svara på mina frågor först.

   Radera
  18. Nanotec: nej, jag och min familj är vaccinerade. Både jag och frun har arbetat skarpt med Corona patienter under de värsta faserna under pandemin.

   Ben: ok allt är SDs fel såklart.
   Kul ändå att du väljer just Karlsson och inte den ansvarige Löfven som visade exceptionellt stor brist på personligt ansvar när han mot sina egna uppmaningar jul shoppade i gallerian.

   Radera
  19. Nano. Mitt tidigare inlägg var inte menat för dig...dock mitt senare.

   Radera
  20. @Turboprop: som sagt, Karlsson är ett exempel på det personliga ansvaret. Att Karlsson hamnade på sjukhus är Karlssons fel. Det var en poäng värd att göra avseende beredskap. Men allt det här har jag ju redan förklarat, och jag har ingen förhoppning att det ska gå in den här gången heller egentligen. Men nu till det roliga: Vilken diagnos väljer du?

   Radera
  21. 15000 döda är ju också en poäng i avseendet beredskap.

   Radera
  22. Har jag sagt motsatsen, Kapten Kromosom?

   Radera
 5. I slutändan handlar det bara om hur mycket luft i systemen vi är beredda att betala för när det inte är kris.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att bemanna sjukvården bättre är inte bara luft. En bemanning som gör julhelgen och semesterplaneringen till en kakbit skulle utöver att göra glest förekommande pandemier hanterligare ge mycket bättre möjligheter till kontinuerlig fortbildning, ge kapacitet till på jobbet inskolning av ny personal i stället för överakademisering i lärosalar och minska stress som leder till misstag och vårdskador. Jag är inte ens säker på att det nationalekonomiskt skulle bli dyrare.

   Radera
  2. Precis, problemet är att sjukvården redan i fredstid går underbemannad. Vilken vårdgivare kan stoltsera med att deras personal faktiskt får sin lagstadgade vila och semester? Ingen offentlig ivf....

   Radera
  3. Bra formulerat brk!

   För övrigt vill jag slänga in att det är ledighetsreligionen som är problemet. Vi måste tillbaka till ett samhälle utan sammanhängande långledigheter. Lägg ned allt vad semester heter och inför tredagarsvecka för statsanställda i systemkristiska verksamheter istället. Den totala årsarbetstiden blir i princip densamma.

   Radera
 6. Jag undrar varför ansvaret idag ligger på regionerna, borde det inte istället vara den Svenska regeringen som har ansvar för landet ??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Överraskning: Sverige är indelat i län ända sedan Axel Oxenstierna på 1600-talet, och kommuner är också en grej vi kör med.

   Radera
  2. Märklig idé: låt Lsty överta sjv-ansvar. Skrota regionerna. Låt bl.a. F-kassan & Socialstyrelsen ta socialtjänsten, Boverket och Lsty ta byggloven. Skrota kommunerna.

   Skulle i en mycket strömlinjeformad offentlig apparat.

   Problem: många. Men erkänn att det skulle kännas en aning trevligt?

   Radera
  3. Det här med att sjukvården i Ystad och Haparanda skall styras från Stockholm är ju ändå redan på gång - what can possibly go wrong....?

   Radera
 7. "Personalen ute i skyttegravarna (sjukvården) är hjältarna, inte regeringen."
  Absolut.
  Men så är det väl i alla länder, även de som stängde ned?
  (Möjligtvis undantaget Kina.)

  SvaraRadera
 8. Bristen på framförallt andningsskydd FFP2, och FFP3 var det största problemet, upplever jag. Jag med många köpte egna andningsskydd. Sundströms halvmasker med FFP3 filter blev något av en standard inom covidvården i Stockholm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Under våren 2020 ska tilläggas. Det blev bättre till hösten, efter den lite lugnare sommaren.

   Men tänk om det varit ett riktigt elakt virus? Då hade vårdpersonalen dött i stora klasar. Med tanke på bristen på andningsskydd.

   Radera
  2. Jag tyckte jag var van, vid döda människor. Men jag blev helt chockad av mängden döda. Alldrig sett något liknande under mina 25 år i tjänst. Våren 2020 är inget jag vill uppleva igen.

   Radera
  3. Kan tro det.
   Jag vet iaf ett brandförsvar som skänkte sina ej CE märkta skyddsmask 90 till sjukvården i sthlm. Beredskapen verkade vara noll.

   Radera
  4. Vissa avdelningar fick skyddsmask 90. Även viss ambulanspersonal. Medan annan ambulanspersonal fick Sundströms halvmasker. På covidavdelningarna på karolinska Sjukhuset, köpte många själva Sundströms halvmasker. Vilket även kan ses på foton, och filmer från våren 2020.

   Radera
 9. Är detta nyheter för någon som inte är helt marinerad sosse och certifierad kappvändare? Av de referat jag läst om rapporten har inget som helst nytt framkommet, har bloggaren hittat något i de 805 sidorna som jag förutsätter att du läst?

  Att hanteringen var senfärdig och att hotet viftades bort kommer vi alla ihåg. Flatten the curve var strategin och flockimmunitet målet, inget annat behövde göras, möjligtvis så kunde man sprita händerna lite extra för att skydda sig mot den luftburna lungsjukdomen!

  De som vidtog åtgärder utöver det, som Sonesson i Staffanstorp som stängde sina äldreboenden för besök någon vecka innan det blev officiell politik blev snarare hånade för det i pressen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan du peka ut hånet i den här artikeln?

   https://www.expressen.se/kvallsposten/staffanstorp-stanger-for-att-stoppa-corona/

   Radera
 10. Helt rätt att hylla vårdpersonalen för deras insatser under pandemin. Lika fel är det som är mer aktuellt, att vårdpersonal som inte vaccinerat sig hotas om omplacering och därmed få andra arbetsuppgifter typ "att handla, fylla på förråd, städa och tvätta istället för att träffa de äldre. Timanställda och vikarier som är ovaccinerade får inga förnyade kontrakt."
  Ingen hänsyn tas till det som varit känt åtminstone sedan pesten i Athen 430-426 fKr, då man lät tillfrisknade vårda de sjuka, nämligen att infektion med flertalet sjukdomar ger immunitet (Källa: M Kulldorff, se nedan). Att påvisa denna immunitet kan både göras med antikroppstest och T-cells test. Den svenske professorn i medicin vid Harvard, Martin Kulldorff (som f ö också är biostatistiker och epidemiolog) hävdar i en ny intervju att sjukhus istället för att (som i USA t ex) avskeda vårdpersonal som inte vill vaccineras istället skulle anställa personal med bekräftad naturlig immunitet, eftersom de har minst risk för att smitta sina patienter.

  https://www.vardfokus.se/nyheter/har-mullrar-hot-om-omplacering-for-ovaccinerad-personal/
  https://www.theepochtimes.com/harvard-epidemiologist-martin-kulldorff-hospitals-should-hire-nurses-with-natural-immunity-not-fire-them_4068176.html

  SvaraRadera
 11. Något som vi inte har så mycket av i dag är övningar för det oväntade som gör organisationerna mera förberedda.
  Att som en del förespråkar att vid en kris ska ansvar och befogenheter flyttas upp ex från kommuner till regioner eller från regioner till regeringen är enligt min mening värdelöst.
  Tycker att det är självklart att det är lättare för den som brukar "köpa" in att göra rätt. Minns ännu undersköterskan som fyllde en hel sjukhuskällare med utrustning hon genom erfarenhet visste borde gå åt, den som tror att regeringen bättre kunde ha skött inköpen kan räcka upp en hand.
  Fortsätt med principen att den som har ansvar i normaldrift ska planera och sköta det oväntade.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det går aldrig att skydda sig mot det totalt oväntade. Den beredskapen blir för dyr i standby-läge.
   Var fanns alla ytbärgare och helikoptrar vid Estoniakatastrofen. Var fanns alla räddningsteam/MSB vid tsunamin.
   Tyvärr funkar det inte så. Nu kunde säkert mycket gjorts bättre men när det inte fanns skyddsmateriel inom vård och omsorg. Skulle man då låta all personal gå hem och inte vårda sina patienter och behövande?
   Liksom i katastrofer och krig dör människor

   Radera
  2. Tack för dina synpunkter Nils.
   Hur kommer du fram till att jag föreslår att all personal skulle gå hem när det inte fanns skyddsmaterial?
   Det verkar som du tycker att vi inte ska förbereda oss utan bara vara nöjda med de offer som avlider eller skadas.
   Är inte din syn lite av förtröstan på Gud och att absolut ingenting kan åstadkommas utan Guds vilja.

   Radera
  3. Inte så jag menade angående att gå hem och Gud tror jag absolut inte på. Tror ändå att det är svårt att förbereda sig på saker som man knappt kan föreställa sig. Hur går man till väga. Tsunami, färjekatastrofer, pandemier eller annat nästan overkligt. Vi har ju brandförsvar, polis, sjukvård, militär och MSB som täcker upp för många olika ting. Men sen då. En del kan man ju göra själv via lite prepping.

   Lite ot men jag blir förvånad när människor blir förvånade när det gäller dessa beklagliga skjutningar landet runt. " Vi trodde inte att det kunde hända här" brukar det låta. När det snarare är så att det kan hända precis vart som helst.

   Radera
  4. Hej Nils
   Om man inte övar så blir man inte förberedd för något som inte är enligt daglig rutin.
   På 70 och 80 talet övades det betydligt mera inom det offentliga och övningarna utvärderades och förändringar genomfördes. I dag är det jättekänsligt för "varumärket" att ens träna för att vara förberedd. Att som du föreslår överlämna till den enskilde att preppa räcker inte.

   Radera
  5. Det kommer inte att ske. Tyvärr för dyrt idag.

   Radera
 12. https://miljo-utveckling.se/kronika-det-finns-ingen-cementkris/

  Intressant läsning om Cementa,sjölv för dåligt insatt men en börjar fundera.

  SvaraRadera