Aktuellt

Gästinlägg: Hej då, Vindkraftskyrkan

Nedanstående är ett gästinlägg signerat den återkommande gästskribenten Blankröstaren. Bloggen vill passa på att påminna om att man måste gå...

2021-09-16 15:21

Lagrådet sågar regeringens räddningslag för Cementa - bryter mot grundlagen

Remissinstansen lagrådet med sina juridiskt sakkunniga sågar regeringens räddningslag för att fördröja cementkrisen ett halvår och tillfälligt rädda Cementa. Rådets tre råd menar att lagen bryter mot grundlagen trots att det är viktigt för riket att rädda tillgången till cement. Regeringen har dock flera gånger tidigare fullständigt skitit i lagrådets sågningar, men konsekvensen är att en överklagan av regeringens beslut knappast kommer hålla i domstol.
Rosenbads grundlagsvidriga lagförslag sågas av Lagrådet. Kanske hinner renoveringen av byggnaden bli klar medan det fortfarande finns cement?
Lagrådets slutsatser är som följer för den som inte orkar läsa allt juridiska i protokollet:
"Sammantaget anser Lagrådet att övervägande skäl talar för att förslagen i lagrådsremissen strider mot generalitetskravet. De står därmed i strid med regeringsformen också i sakligt hänseende.
I sammanhanget måste också beaktas risken för att lagstiftaren – genom att införa lagstiftning som är helt inriktad på att korrigera utgången i ett enskilt fall som har hanterats i domstol – skadar tilltron till det svenska rättssystemet liksom respekten för den grund- läggande uppgiftsfördelning mellan riksdagen och regeringen som kommer till uttryck i regeringsformen.
Slutsatsen blir att Lagrådet – som är väl medvetet om det angelägna i att behovet av cement tillgodoses – inte kan tillstyrka förslagen i remissen."

Man medger alltså att det är angeläget att Sverige får tillgång till cement i dagens volymer, men att tilltron till rättssystemet och grundlagen är viktigare. Regeringsformen är en del av svensk grundlag och så att säga huggen i sten och en lag som står över andra lagar och lagstiftning.

Just att räddningslagförslaget strider mot grundlagen gör att det knappast kommer hålla i domstol och så fort någon av de individer eller organisationer som vill krossa svensk ekonomi, välstånd och välfärd överklagar regeringsbeslutet om att rädda Cementa med hjälp av den nya räddningslagen så kommer Cementa stoppas ändå, och då redan kanske så tidigt som sista oktober, dvs om en och en halv månad.

Annars har regeringen som sagt kört över lagrådets yttranden förr och det blir därför väldigt intressant att se om man gör det även i detta fall, eller att man nu tvår sina händer och säger att svensk ekonomi, byggsektor, infrastruktur, gruvnäring och verkstadsindustri får gå åt helvete. Det kommer relativt tidigare överkörningar av lagrådet i så fall tydligt visa regeringens prioriteringar.

Lagrådet är endast en remissmyndighet och har ingen egentlig makt.

Bloggen förblir i princip helt ute ur svensk börs och har diversifierat bort från svenska kronan. Exploderar cementkrisen kommer det vara en unik självförvållad svensk kris där svensk ekonomi och även valuta (så det blir ännu dyrare att importera den lilla importkapacitet för cement vi har) kommer krascha medan omvärlden står runt oss, pekar finger och skrattar åt hur det präktiga självgoda landet med fram tills nu en av EU:s starkaste ekonomier gjort självmål via Miljöpartiets miljölagstiftning och regeringens beslutade Natura 2000-områden. För övrigt kan ni räkna med stigande marknadsräntor och med det stigande priser på era bolån också när den svenska kronan kraschar.

Ironiskt nog föreslår regeringen nu att stora byggbolag med rätt kontakter in i politiken ska få gå runt det kommunala planmonopolet för att snabba på bostadsbyggandet. Men utan cement så blir det inte så mycket med den saken ändå.

Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

34 kommentarer:

 1. Är detta som menas med att vara betongsosse?

  SvaraRadera
 2. Allvarligt talat så är det nog "rätt åt oss" om Cementa stoppas. Då om inte annat kommer det att bli uppenbart att miljölagstiftningen måste förändras och prövningen vara förutsägbar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte fel på miljölagstiftningen (i vart fall inte om man vill att miljöfarliga verksamheter i storindustrin ska tillåtas). Det är i princip regelmässigt så att de ekonomiska intressena/samhällsnyttan går före i de prövningarna. Det som är ett problem - är att det är för lite resurser hos länsstyrelserna och miljödomstolarna så att handläggningen tar för lång tid. I detta fall ÄR Cementas miöjökonsekvensbeskrivningar etc undermåliga, vilket de har valt att strunta i från bolagets sida. Troligen med vetskap om att de kommer att bli räddade ändå- trots att de inte har gjort vad som krävs i tillståndsprocessen.

   Radera
  2. Länsstyrelserna behöver inte mer resurser, tvärtom bör dom avskaffas helt. En kvarleva från den tid då centralmakten behövde lokal representation eftersom info gick med häst från Stockholm. Så är det som bekant inte idag.
   Länsstyrelserna har blivit ett tillhåll för aktivister och tjänstemän som driver sina egna agendor, har själv varit utsatt för dessa tokar.
   Mycket byråkrati och pengar skulle dessutom sparas, för övrigt skall tjänstemannaansvaret återinföras och ärenden skall behandlas strikt enligt lag..

   Radera
  3. Lantbruk klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljölagstifningen.

   Många lantbruk kan dessutom räknas in som storindustri.
   Ska av förbjuda lantbruk tycker du?

   När väl cementa lägger ner kalkbrytningen blir där en sötvattenssjö.
   När väl sjön finns där kommer troligen ikringliggande ekosystem att bli mer robust.
   På vilket sätt är robustare ekosystem miljöfarligt?

   Radera
  4. EnfmrsiktigGeneral: Du argumenterar som en rättshaverist, dina argument kan därmed lämnas utan avseende.

   Anders: Varför för du fram de argumenten emot mig? Jag är positiv till kalkbrytningen. Det jag säger är att det är Cementa som bär det yttersta ansvaret för att de inte lyckas komplettera sin ansökan på ett korrekt vis. (Ja, de hade kunnat göra det om de hade velat). I ö högt är det statens ansvar att man har valt att vi i Sverige låter privata företag (förutom Typ LKAB) bryta och exploatera Sveriges naturresurser och låta vinsterna gå rakt till privata bolag). Det är unikt i världen, alla andra länder vill att vinst går tillbaka till skattebetalarna (dvs att staten ska få del av de vinster som görs på att naturen exploareras). TOM det extremkapitalistiska USA har hårdare regler än vi när det fäller detta.

   Radera
  5. Ananan:

   "Det är inte fel på miljölagstiftningen (i vart fall inte om man vill att miljöfarliga verksamheter i storindustrin ska tillåtas). Det är i princip regelmässigt så att de ekonomiska intressena/samhällsnyttan går före i de prövningarna."

   Vilka stora miljöfarliga verksamheter menar du att vi tillåter utifrån dagens miljölagstiftning då? Särskilt de som är så stora att ekonomisk intresse gå före miljölagstiftning.


   "I detta fall ÄR Cementas miöjökonsekvensbeskrivningar etc undermåliga"

   Skulle inte du kunna berätta för oss vad du anser är undermåligt i utredningen? Jag finner inga större brister utifrån mina sakkunskaper, kan du argumentera för vilka som finns? I min mening har NV och Lst kommit med massor av påståenden utan att ha några bevis för dessa påståenden, vilket de inte heller behöver med dagens lagstiftning. Detta förefaller väldigt vanligt och kan uppfattas av lekman som aktivism från tjänstemännen.


   Radera
  6. Jag har aldrig påstått att ekonomiska intressen går före miljölagstiftningen. Du vet kanske inte hur en rättslig miljöprövning går till. Men först handlar det om att det ska finnas ett gott beslutsunderlag som beskriver verksamheten och miljöeffekter mm, alternativa lokaliseringar etc. Detta ansvar ligger på den som ansöker om att få driva en miljöfarlig verksamhet. Domstolarna kommer - om utredningsundeelaget inte är tillräckligt för att det ska gå att göra en objektiv bedömning att förelägga om komplettering. Eftersom domstolen har gjort detta, och därefter konstaterar att det finns brister i ansökan så VET jag att det förhåller sig på det sättet. Vad du som utomstående tycker efter att ha läst det samlade utredningsundeelaget (jag betvivlar att du har gjort det) ändrar inte på det faktum som jag nyss redogjort för.

   Efter att domstolen har fått en komplett ansökan och sakförhållandena är utredda så görs en INTRESSEAVVÄGNING (förutsatt att övriga materiella krav är uppfyllda). Där väger ofta industrins intressen tyngre än andra intressen, såväl miljömässiga som andra riksintresse såsom rennäring etc.

   Menat du på fullaste allvar att det inte bedrivs mängder av tung miljöfarlig industri i Sverige?

   Gruvor, stålindustri, massaverk, kemiska industrier, pelletsverk mm mm.. och det är ju bra. Vi behöver tung industri.

   Radera
  7. Det intressanta är att första instans ger tillstånd.

   Överklagan sker och i högre instans ges inget utslag.

   Någon instans är ju uppenbart inkompetent.

   Frågan är vilken.


   Radera
  8. Kan man inte förenkla processen och börja med intresseavägningen d.v.s. denna industri/gruva/vindkraftpark är så viktig så en 10-års utredningen om miljöeffekter har ingen betydelse oavsett konsekvenserna.

   Radera
  9. Sjunkvomben: så gör man i tex Kina och Ryssland/Forna Sovjet... Där kan man snacka om miljöproblem....

   Radera
  10. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  11. Anan: då är det på två olika nivåer vi är oense om. jag menar på att miljölagstiftningen inte alls är bra. Att all bevisbörda ligger på verksamhetsutövaren är inte bra. Sen behöver man inte läsa hela utredningen, det räcker att läsa de bitarna som överklagandet avser, vilket jag har gjort efter som att jag är bevandrad i den branschen.

   Det är klart att jag inte menar att vi inte har tunga industrier i Sverige. Men hur många dessa industrier hade kunnat etablera med dagens miljölagstiftning? Inte alls många. Så länge det är status quo får dagens industrier fortsätta men att utöka sin verksamhet som i fallet med Cementa är inte lätt.

   @Rickard Ohlin. Första instansen hade en hydrogeolog som tekniskt råd, andra instansen hade en biolog. Knäckfrågan är grundvatten. Vem som är mest kompetent i sakfrågan lämnas som en övning.

   Radera
  12. Du vill alltså ändra på en helt fundamental princip när det gäller bevisbördans placering o svensk rätt. Det är en självklar princip att den som ansöker om en förmån (hos försäkringskassan, bygglov, asyl, tillstånd för miljöfarlig verksamhet... etc) har bevisbördan. Detta kompletterad av bla officialprincipen för myndigheter och domstolens utredningsskyldighet. Inom ramen för dessa principer har domstolen ett väglednings och utredningsansvar. Om någon annan skulle ha bevisbördan- vem är det du avser då? Ditt resonemang visar att du har noll insikt om fundamentala och grundläggande rättsliga principer.

   Att man får starta nya miljöfarliga verksamheter. Ja, absolut. Ta tex Kaunis Iron som fick tillstånd för en dagbrottsgruva för järnmalm i Pajala. Ofantligt mycket milköfarligare än tex LKABs underjordsgruvor..

   Radera
 3. Wow - lagrådet dissar ett förslag från Rosenbad! Vad är nytt? Förslaget går säkert igenom ändå.
  Här finns inget att se - cirkulera!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Menar du det faktum att våra lagar är lite väl verklighetfrånvända?
   Att för att få saker att funka ändå så får vi vara lite, hur ska jag säga, flexibla?

   Nä, du har rätt här är inget att se mer än vad som är normalt för en bananrepublik.

   Radera
 4. Har MP smugit in Eastereggs i grundlagen så att politiken inte kan korrigera vansinnig lagstiftning?

  SvaraRadera
 5. Och? Lagråd och grundlag brukar blott vara rundningsmärken för SMP-regeringar. Eller gäller det enbart i afghanska frågor?

  SvaraRadera
 6. Bra att lagrådet säger ifrån. Cementa behöver en verklig räddningsplan och inte regerings halvmesyr.

  SvaraRadera
 7. Cementa ordnar det nog själva genom att gå runt regler. De kan säkert köpa från Nordkalk och hyra in lastbilar från Estland som kör åt dem för att undkomma alla miljökrav. I sista hand ordnas det antagligen ett fartyg som skeppar via hamnen.
  Känns som det inte är tillräckligt med ståhej runt detta för att det skulle vara fullt allvar. (bloggen borträknad)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta är ju sverige ich en svensk storm har det väl varit.

   Radera
  2. Det är ju inte ett problem förrän det är ett problem och MSM är väääldigt upptagna av att skriva om klimatkrisen hela tiden.
   Snart puttar de artiklarna ner senaste nyhetsflashen om en skjutning med dödlig utgång direkt.

   Radera
 8. Tycker att ägarna borde gå ut med att de lägger ned Cementa för att ställa saker på sin spets.

  SvaraRadera
 9. Ny grundlag lösningen.

  Kan obetydligt om grundlagen men för att förändra den krävs beslut av två riksdagar där alltså vi folket fått välja våra ledamöter. Duger extraval eller måste vi vänta till nästa ordinarie val?

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 10. Man kanske bör hoppas på kraschad cementa och skenande elpriser så även min mor till sist förstår vad det blivit sv sossarna.

  SvaraRadera
 11. I morgon börjar byggfirman äntligen med inbyggnationen av min balkong. Då blir torpargrunden bättre isolerad, tror och hoppas jag. Jag får ett rum till! Förhoppningsvis varmare golv också.

  Sedan kan man isolera den högsta väggen i torpargrunden ytterligare och då blir ännu varmare. Vilket material rekommenderas? Det ska visst vara en luftspalt mellan ytterväggen och isoleringen i torpargrunden.

  SvaraRadera
 12. Kanske kan det lösa sig genom att regeringen hittar något kryphål som man serverar Cementa så att de kan fortsätta sin verksamhet. På så sätt kan regeringen låtsas vara förtvivlade över hur kaptialisterna i Cementa fortsätter sin verksamhet samtidigt som regeringen kan andas ut efter sluppit en gigantisk kris. Cementas ägare kan då också fortsätta tjäna pengar.

  Hade jag ägt Cementa och blivit erbjuden antingen konkurs med hundratusentals arbetslösa eller att välja regeringens erbjudna kryphål så hade inte valet varit helt enkelt - även om det hade svidit att låta regeringen komma undan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Heidelberg har knappast något behov av kk, det är snyggare att likvidera bolaget, personalens kostnader har man råd att ta utan lönegarantin.

   Radera
 13. Antar att regeringen(s+mp) måste lösa det uppkomna problemet innan 31. Oktober 2021. Annars lämnar dom walkover till oppositionen dvs m, sd, c, l, v och kd redan i höst… :-)

  SvaraRadera
 14. Det ser inte ut som att det går att få till en snabb lösning. Skall regeringen lägga fram ett lagförslag som strider mot grundlagen till kammaren?

  Eller är det just det som är meningen?

  Röstar man inte för lagändringen då får skulden för allt som händer därefter.

  Röstar man för, då är frågan avdramatiserad fram till valet och lite därefter.
  Går ju inte kritisera regeringen för något som man stöttat i kammaren.

  Well played, socialdemokrater.
  Well played.

  SvaraRadera
 15. Så vad händer nu?
  Finns spåret at utse Cementa till viktigt ur försvarssynpunkt kvar? Kan sånt ges tillfälligt?
  Ironiskt att det sker när det byggs typ överallt, riktigt mycket också.

  SvaraRadera