Aktuellt

Urbaniseringen avgörande för överdödligheten 2020 - men på olika sätt i Väst- och Östeuropa

Urbaniseringsgraden i EU/EES-länderna visar sig vara avgörande för överdödligheten 2020. Men sambandet är tvärt emot varandra i den forna up...

2021-09-19 08:46

Italienska SNAM: Risk för energikris i EU i vinter - Uniper: Risk för energikris i Sverige i vinter

Det italienska fossilgaspipelinebolaget SNAM:s VD varnar för energikris i det av rysk fossilgas beroende kontinentla EU i vinter. Samtidigt varnar ägaren till det fossiloljeeldade Karlshamnsverket, Uniper, för akut effektbrist i Sverige i vinter. Bakom bägge ligger medvetna politiska beslut under många och det finns i nuläget inget sagda politiker kan göra för att hindra detta, annat än att hoppas på en mild vinter.
Hjälper inte ett skit när det är kallt och vindstilla
SNAM säger till Bloomberg att Länder som bland annat Storbritannien och Tyskland måste hoppas på en mild vinter för att klara uppvärmningshalvåret. Brist på den fossilgas som man gjort sig beroende av från Ryssland har gjort att både lagren av gas är låga, och att man även tömt förråden av kol nu under sommaren.

Gaspriserna har redan trefaldigats eftersom Ryssland behöver bygga upp sina egna tomma gaslager efter den förra kalla vintern 2020 - 21 medan Asien köper den fartygstransporterade LNG-gasen och Nordsjön drabbats av försenat underhåll på grund av de förseningar av reservdelar som pandemin och återhämtningen i ekonomin inneburit.

Flera konsultfirmor instämmer i analysen och menar att uppvärmning och elproduktion från kol och gas kommer behöva begränsas i EU om vintern blir kall. Kort sagt det blir mörkt och kallt.

Orsakerna är nedläggning av kärnkraft såväl som nedläggning av kolkraft och att man satt hoppet till vindkraften och import av gas från Ryssland. Det handlar om politiska beslut som pågått under minst två decennier och är alltså inget man kan ändra på i det här läget.

Till Dagens Industri säger kraftverkschefen på det fossiloljeeldade Karlshamnsverket, som ägs av Uniper, säger att det kan bli akut elbrist i vinter om det sker någon störning i kärnkraften eller stamnätet. Tidigare har vi haft kärnkraft nog för att klara störningar i södra Sverige, men med ytterligare två reaktorer nedlagda gäller det inte längre.

Återigen handlar det om politiska beslut och oförmågan att ta nödvändiga beslut, samtidigt som man byggt ut den opålitliga vindkraften, samt gömmer sig bakom ett svensk energiöverskott på årsbasis, men missar att det är tillgången på energi när vi behöver den som räknas, inte hur det ser ut på helåret.

Kort sagt - hoppas på en mild och blåsig vinter. Annars kommer det bli mörkt och kallt även i Sverige. Se till att ha torr ved och alternativ uppvärmning i form av åtminstone en kamin om du bor i villa. Fotogenvärmare och liknande är en lösning för den som bor i lägenhet och är ändå nödvändigt för hushållsberedskapen (sk prepping) även om det tar längre tid för flerbostadshus att bli utkylda.

Kom ihåg att kallt väder vintertid samvarierar med att det inte blåser och att förlita sig på vindkraft vintertid är således ren idioti. Eller politik, som det kallas nuförtiden. Från den positiva sidan så är det normalt med varningar för energikris inför varje vinter, men denna gång är alltså fossilgaslagren låga.

Och när det blir brist på fossilgas på kontinenten kommer även elpriserna i Nordpool skena, som vi sett de senaste månaderna.

Källor

Bloomberg www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-18/europe-faces-bleak-winter-energy-crisis-years-in-the-making
Dagens Industri www.di.se/nyheter/kraftjatten-varnar-infor-vintern-kan-uppsta-akut-elbrist-i-sverige/
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

58 kommentarer:

 1. Bättre att det händer nu än om två år efter ett framgångsrikt politiskt krypskytte mot kärnkraftens avfallsförvaring.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Egentligen borde man ju hoppas på att det blir några dagar med akut kris med elförsörjningen, helst i Stockholm, för att få folk att rösta på vettiga partier.

   Tyvärr kan ju en kris i elförsörjningen få oerhört allvarliga konsekvenser, så man får vara försiktig med sina önskningar.

   Radera
  2. Korrekt, Jööf. Folk kommer dö.

   Radera
  3. Alltså enskilda individer, inte folk i allmänhet.

   Radera
  4. Ja, den civilisationsavvecklande politiken är dödlig. Folk kommer att dödas av cementakrisen och kärnavfallskrisen om de tillåts stoppa stora delar av samhället.

   Radera
  5. Då tillräckligt förstånd och bildning saknas för att i förväg kunna förutse vad beslut och icke ickebeslut leder till återstår endast den hårda vägen att lära sig. Det torde knappast vara okänt för de flesta att inkompetens kostar människoliv.

   Radera
  6. Rent krasst så vore det värt priset om folk i Sverige dog på grund av den huvudlösa energipolitiken då den förhoppningsvis resulterande tillnyktringen kan leda till kloka beslut som väger upp i längden. Pix pax att inte dö.

   Radera
 2. Ibland funderar man på att styret borde överlåtas till en vetenskapsbaserad intelligentia istället för den folkvalda hönsgården som förstör samhället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja. Ofattbart att vi fortfarande är framgångsrika som nation. Men tangenten pekar åt fel håll.

   Radera
  2. Problemet är vilken "vetenskapsbaserad intelligentia" du tänker dig.
   Vem utser vilka som ska representeras? De som skriker högst? Vilka vetenskaper? Exempelvis ska Lennart Söder (eller liknande) sitta i den? Som anser att vindkraft kan lösa allt. Ska de på kontinenten som anser att "blå vätgas" är lösningen? (blå vätgas är vätgas från naturgas...)
   Det finns ingen "vetenskaplig intelligentia". Oftast förs det fram för man tror att ens egen åsikt är dominerande inom vetenskapen, vilket den i 99 fall av 100 inte är.

   Radera
  3. Sant, jag raljerade lite. Dock skulle det vara trevligt med mer politiska beslut som har en vetenskaplig förankring istället för massa PK-flum.
   Jag skulle t.ex. aldrig gå till en homeopat om jag hade cancer för det bygger på ovetenskapligt svammel.

   Radera
  4. Det var ungefär så expertmyndigheterna och de statliga verken fungerade förr i tiden, det var förvisso inte perfekt och ibland gjorde riktigt dumma saker.

   Radera
  5. "vetenskapsbaserad intelligentia"
   Dessa människor är just imperfekta människor som alla andra och kommer inte automatiskt göra ett bättre jobb
   .

   Radera
  6. Okay men då låter vi ett AI program styra rubbet, kan bli lite "hit and miss" hehe..

   Radera
  7. Vad sägs om den fria marknaden? Då tas korrekt beslut, om inte så blir man straffad ekonomiskt.

   Radera
 3. En grej jag inte förstår. Å ena sidan har vi den senaste veckan läst nyheter som Sveriges elbrist och att Karlshamnsverket har behövt startas. Å andra sidan har vi exporterat relativt mycket el samtliga dagar senaste veckorna. (källa: https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/)
  Hur går det ihop? Är det så enkelt att vi enligt EU-direktiv tvingas exportera även när vi själva har brist? Spelar det då någon större roll hur mycket elkraft vi bygger ut om bristen består i t.ex Tyskland?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du är rätt ute. Vi har inte brist. Vi har köpstarka kunder i Tyskland (unt so weiter) samt - via Norge - de brittiska öarna. Därifrån kommer marginalprissättningen.

   Ingen har någon plikt att exportera, utan det är vardera producent som väljer om de vill sälja eller inte, på spotpris-börsen. Utan att veta så skulle jag säga att gasdrivna elverk på kontinenten som motsvarar det spotpris vi ser nu. De är på ett ungefär break-even vid de här priserna. Gissar jag. Olja/kol är ytterligare ett snäpp upp i pris, och har inte - på marginalen - startat än.

   Radera
  2. Marknaden styr. Elen handlas på en börs. Priset styr vart elen går. Sen är det begränsningar i överföringskapacitet också. Man borde sträva till att producera elen så nära förbrukaten som möjligt. El överföring över långa sträckor är otroligt dyrt.

   Sist men inte minst, elen ska produceras i samma ögonblick som den används. En timme har du kanske import för att i nästa timme exportera det dubbla

   Radera
  3. Det är detta jag befarar.
   Bygger vi ut överföringskapaciteten bli elen även i norr dyrare.
   Samtidigt som vi får betala för själva överföringen genom högre nätavgifter.

   Radera
  4. Det är inte så enkelt. För att det skall vara tillräckligt med el i söder behövs också reglerkraft för att överföringen som finns skall fungera. Annars går det inte att använda överföringskapaciteten fullt ut. Det var bla det som kärnkraften i söder hjälpte till med.

   Radera
  5. Såvitt jag har kunnat se på kontrollrummets hemsida går pilar från norra Sverige medan pilar från kontinenten går till Sverige. Det torde väl betyda att vi exporterar el från norra Sverige och samtidigt importerar i södra delen av landet.Några mer krystade förklaringar synes överflödiga

   Radera
 4. Svar
  1. Visst men ännu viktigare är att inte lämna powerknappen intryckt (för helvete) och dra ut sladden.

   Värdens dyraste dammsugare kostade Ringhals två miljarder kronor varav 70 % direkt belastade oss i form av Vattenfalls andel. Plus de okvantifierade ökade energipriserna det gav upphov till.

   https://www.nyteknik.se/energi/darfor-brann-ringhals-2-6418368

   Radera
  2. Klockrent exempel på varför vi inte bör ha kärnkraft?

   Radera
  3. Snarare på varför vi bör hårdsatsa för att så snart som möjligt ersätta dagens 70-talsreaktorer med fjärde generationens. Nuvarande är otroligt säkra men bevisligen, inte idiotsäkra.

   Radera
  4. Stryp strömmen till Facebooks hallar. Är det elbrist så ska samhällskritiska elanvändare som Sjukhus, m.m. prioriteras före simpel underhållning som Facebook, Netflix, HBO, Twitter, Instagram och Youtube. Sånt klarar vi oss gott utan ett tag.

   Radera
 5. Karlshamn förbrukar 140.000 liter diesel/h just nu. Men exporten sydost från SE4 är ca 700 MW så tömningen "våra" vattenmagasin och tokeldingen av diesel är helt självpåtaget. Slutar vi exportera så löser det sig på en gång. Mitt förslag är att införa svindyra elexportcertifikat och särskild exportskatt som tar bort lönsamheten för elbolagen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Funkar inte. Vi är med i EU

   Radera
  2. Hur vet att ni det inte går? Särskild effektskatt på kärnkraften var möjlig även om den är borttagen nu. Är det inte fri prissättning?

   Radera
  3. Kan någon bekräftar om
   Karlshannsverket går för att Svenska Kraftnät begärt det, eller går verket för att det är helt enkelt är lönsamt?
   Jag har svårt att se att vi skulle ha utbredd elbrist i SE4 en söndagförmiddag så jag tror de helt enkelt vill tjäna pengar. Marknaden styr.

   Radera
  4. Undrar om Karlshamn slipper betala skatt på dieseln, när jag hade företag så var 90% av elen skattebefriad och momsen avdragsgill, man kan undra hur det är med dieseln till kraftverk.

   Radera
  5. Källa på det?

   Enligt UMM är Karlshamn 2 och 3 avställda?

   https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/a8cb734b-8d4f-4213-97ef-e883eeaf2b6f/2

   https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/243ac76b-e8d1-40d8-a6c5-5d90270b0436/4

   Radera
 6. Hmm, fotogenvärmare verkar ha en driftkostnad på sisådär 250kr dygnet eller ~1000kr veckan.

  Å andra sidan behöver man förhoppningsvis bara köra den någon enstaka dag här å där. Vidare kanske man klarar sig med vinterkläderna på och bara kör värmaren när det närmar sig minusgrader i boendet, så att all förpackad mat inte exploderar...

  SvaraRadera
  Svar
  1. I värsta fall vinterkläder och en sovsäck som klarar minusgrader.

   Radera
  2. Använd gasol i stället.
   Jag använder det som stödvärme i stugan.
   Jag förbrukar en P11 i månaden under vintern.
   Det kostar 240:- för en fyllning

   Radera
 7. Hur tänker du @cornu? Borde vi anpassa oss efter de resurser vi har eller hela tiden eftersträva att ha det bättre?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om vi själva inte eftersträvar att bli bättre kommer vi bli utkonkurrerade av de som eftersträvar förbättring, och vi själva kommer därefter få det sämre. Det är således full gas rakt in i väggen tillväxtens gränser som gäller och den som är rikast och har det bäst kommer vara den som står kvar på toppen av askhögen

   Radera
  2. 🙂🤔
   Skulle du säga att den livsåskådningen utvecklats med tiden eller har den alltid varit rådande?

   Upplever att ju äldre x blir desto mindre bryr sig x. Om det mesta faktiskt.

   Radera
 8. Att det blåser mindre på vintern stämmer inte. Möjligen under de absolut kallaste dagarna.

  https://www.vattenfall.fi/sv/elavtal/energikallor/vindkraft/

  "Ungefär 70 procent av vindelen produceras under årets sex kallaste månader. Under vintermånaderna blåser det avsevärt mycket mer och luftens densitet är högre, och därmed får man då ut mer energi från samma luftvolym."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Spelar ingen roll. En vindstilla kall vinterdag med begränsad möjlighet till import blir mycket problematisk, oavsett om det borde blåsa enligt statistiken

   Radera
  2. Det är de kallaste dagarna som avses då det är då det behövs mest el.

   Radera
  3. Under topplasten i år levererade vind 66% av installerad effekt och detta skedde 210212.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  4. Spelar ingen roll hur ofta eller sällan det inte blåser. Förr eller senare händer det och då måste elen genereras från en planerbar energikälla.

   Radera
 9. Årets bedömda vedförbrukning är upphuggen och klar. Den kommer gå till vedspisen. Dessutom har jag för första gången på länge, köpt en hel pall med pellets, som eldas i en pelletskorg i kakelugnen. Även fyra st P11 gasoltuber fyllda, för att kompletteringsvärma med gasolkaminen.
  Dessutom är elverken provkörda och bränsle finns för att kunna hålla frysarna vid liv ett antal veckor.
  Mitt offgrid 12V system kommer dessutom ge mig ljus i huset, de dagar man kopplas i ifrån och solcellsanläggningen inte kan producera.
  Så det är nästan så man hoppas på, att kollapsen kommer, så folk inser, vilka vansinniga partier, C och Mp är.

  SvaraRadera
 10. Om det blir en kall vinter med ett högtryck som parkerar över Sverige, så får vi hoppas på heltäckt med dimmoln, och inte molnfritt. Det lindrar åtminstone kylan något.

  SvaraRadera
 11. Karlshamn oljekraftverk har redan dragit gång två pannor. Var det inte så att det skulle bara användas för att ta de mest extrema topparna?

  SvaraRadera
 12. Man kan alltid starta Barsebäck igen. Eventuellt med en massa hjärtattacker hos MP politiker som följd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Barsebäck är bortom all räddning. Det mesta som gått att sälja, är sålt. Så dessvärre, nej.
   Det enda man kan göra, är att bygga nytt på samma plats.
   Men det kräver nog en lagändring.

   Radera
  2. Ja det kräver en lagändring. Jag hoppas på klimatpanik, på riktigt och inte bara att vänstermänniskor kräver att andra skall tycka som de tycker just nu för annars går världen under.

   Radera
 13. Tyskland lägger ner 6 reaktorer i år och nästa år, när det finns behov förväntar tyskland sig att importera!

  SvaraRadera
  Svar
  1. I Tyskland bygger man åtminstone nya gaskraftwerk. Inte tillräckligt men nånting görs åtminstone.

   Radera
 14. "Enkelt" att snabbt få mer el i söder är en HVDC, från experterna i Ludvika och den kan sedan köra upp el norrut när vi kan importera billig el, ibland till och med få betalt av Danmark mfl.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  För

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det möjligt för dig att beskriver om och hur du är investerad i förnybar energi och generell inom energibranschen. Jag förstå från tidigare inlägg att du har jobbat inom branschen. Det är alltid intressant med fler perspektiv speciell efter alla argument mellan Rickard och dig.

   Radera
  2. Yaku eftersom en del anser det känsligt med nämnande av företag vid namn här så får det bli på ett annat sätt. Först jag har haft en del vind tidigare men har obetydligt i vind sedan några år. Störst har jag inom underleverantörer för eltransport, ej tåg. AI för det krävs både för framtida transporter och fusion. Mån och havsströmmar.

   Har suttit i styrelsen för ett energiföretag som har en elkoncession och var mycket tidiga att prova elbilar. Det fungerade vad gällde körning under sommaren men blev dåligt med värme vintertid. Montörerna vägrade fortsätta försöket. Nu vet jag att åtminstone ledningen kör elbilar.

   Att jag tar upp så mycket om vind är att vind växer starkt i Sverige de närmaste åren på land och ansökningar motsvarande 500 TWh fanns inne i augusti för havsbaserad vind varav ca hälften utanför södra delen av landet. Kostnaden för anläggning faller och produktionen för nya installationer i kW och tid med drift ökar.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  3. Lite tydligare:

   Klimatet kräver utrotad fossil energi. Betyder mest.

   Tidvatten är lätt att beräkna för åratal framåt.

   Vatten väger 800 ggr mer än luft.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera