Aktuellt

Gästinlägg: Hej då, Vindkraftskyrkan

Nedanstående är ett gästinlägg signerat den återkommande gästskribenten Blankröstaren. Bloggen vill passa på att påminna om att man måste gå...

2021-09-13 13:56

Finanskursen Årskull IV börjar söndagen 3:e oktober - 5% rabatt med Cornucopia

Nedanstående inlägg presenteras i samarbete med den populära aktiehandelkursen Finanskursen. Bloggen kan erbjuda 5% rabatt på kursavgiften via denna länk.

Finanskursen är en distansutbildning på tolv veckor som tagits fram av hedgefondförvaltaren Karl-Mikael Syding. Perfekt för dig som har stort intresse av börsen och vill lära dig analysera aktier, men inte har tid att läsa 100 böcker eller arbeta heltid med att bevaka marknaden. Förtur gäller för tidiga ansökningar.


Här är en summering av kursmaterialet: 

Vecka 0: Introduktion av grundläggande begrepp

Vecka 1: 29 mentala modeller för investerare

Vecka 2: Fundamental analys: Är bolaget billigt?

Vecka 3: Fördjupningsmaterial: Relativa multiplar, Screening, Databank och informationskällor

Vecka 4: Är bolaget uthålligt?

Vecka 5: Är avkastningen rimlig?

Vecka 6: Är efterfrågan sund?

Vecka 7: 14 konkurrensfördelar och när de består

Vecka 8: Hur man läser årsredovisningar och gör värderingsmodeller 

Vecka 9: Teknisk analys

Vecka 10: Makroekonomisk analys

Vecka 11: Summering: Värdeskapande investeringar 

Vecka 12: Extramaterial: Formler & checklistor

Efter dessa 12 veckor kommer du kunna analysera ett bolag.

Svar på frågor:

*Hur länge pågår kursen? 12 veckor, mellan 3e oktober och 12e juni.

*Vad är tidsåtagandet? Cirka 4 timmar per vecka.

*Hur länge har jag tillgång till kursmaterialet? För evigt.

*Behövs någon särskild förkunskap? Inte mer än grundläggande matematik.

*Hur många har gått Finanskursen? Över 300 personer.

*Vad säger tidigare kursdeltagare? Det kan du läsa här

*Vad är det viktigaste du får med dig från kursen? RANGE:r-metoden, Sydings egna analysverktyg för att prognostisera kommande 4 år och räkna ut en snittårsavkastning.´

Mer information om Finanskursen:

Modul 1 - värdering

Är bolaget “billigt”? Modulen går igenom vad ”billigt” egentligen betyder och hur man mäter det objektivt. Vi förklarar begreppet “Margin Of Safety” = felmarginal och flera olika metoder för att uppskatta denna. Är en viss typ av investeringar “populär” och därmed kanske på toppen av en bubbla? Var hittar man data? Årsredovisning, marknadsdata. Hur ska den användas? Hur värderas tillväxt, marknadsledarskap, krympande bolag, fastighetsbolag, IT-bolag, prenumerationstjänster, nätverksbolag mm. GARP = growth at a reasonable price.

Modul 2 - uthållighet, vallgrav

Är bolaget uthålligt? Är försäljningen, tillväxten, marginalerna uthålliga eller tillfälliga? Hur avgör man om grundläggande fundamentala finansvariabler är cykliska, trendande eller uthålliga?

Modul 3 - är avkastningsnivån rimlig

Är avkastningsnivån rimlig? Är den ekonomiska avkastningen tillfälligt för hög och kan väntas locka till sig konkurrenter som sänker den? Finns konkurrensfördelar eller dolda variabler som kan förklara “för” hög eller låg RoE

Modul 4 - är kunderna uthålliga, verkar de kunna och vilja fortsätta köpa produkterna

Är kundernas efterfrågan sund och uthållig? Vad driver egentligen kunderna?

Modul 5 - balansräkningen, skuldanalys och riskerna med hävstång

Skulder. Skyddsvillkor, kassaflöden, ränteteckningsgrad, risk för utspädning, högre räntor mm

Modul 6 - Teknisk analys, “TA”, vad säger kursmönster och andra dataserier om pris- och värderingstrender utöver den fundamentala värderingen

Teknisk analys och trender, intermarknadsvariabler. Följer olika marknader och dataserier ett mönster som bekräftar investeringstesen från andra moduler? Vem är säljaren jag köper från och varför tror jag att jag vet mer än han?

Modul 7 - i vilket ekonomiskt kontext görs investeringen, är ekonomin eller marknaden i ett ovanligt extremläge som kan tänkas normaliseras och därmed ge extra medvind eller motvind

Makro och ekonomi. I vilket sammanhang görs investeringen? Var i den ekonomiska cykeln eller räntecykeln befinner sig ekonomin? Lokalt, globalt? Hur rör sig PMI, BNP, räntor, inflation, skuldnivåer, marknadsvärdering, arbetsmarknadsdata mm? Hur påverkar det prognoser och värdet av din investering?

Modul 8 - Sammanfattning och sanity check, hur hänger alla modulerna ihop, vilka frågor är viktigast att ställa sig inför en investering

Sanity check: Diverse verifikationer att slutsatserna från tidigare moduler är rimliga? Får bolaget “plats” i en rimlig bild av världen? Hur många liknande bolag får plats?

 Summering: Finanskursen inkluderar: 

✓ 12 veckors kursmaterial

✓ Distansbaserad inlärning (lär dig i eget tempo)

✓ Ett möte på Erik Penser Bank i Stockholm (om Corona tillåter)

✓ Medlemskap i privat Facebookgrupp tillsammans med andra finansintresserade

✓ Diplom efter slutexamination

*Årskull 4 av Finanskursen börjar den 3:e oktober.

*Platser är begränsade. 

*Pris: ca 15,000 kr (inklusive moms).

*Förtur ges till tidiga ansökningar mellan söndag 19:e - 26:e september.

*Sedan öppnar hemsidans för betalning mellan 27:e september - 2:a oktober.

För att säkra en plats och få 5% rabatt på Finanskursen, gör en Tidig Ansökan här: https://finanskursen.se/cornucopia/


Karl-Mikael Syding tillbringade bland annat femton år, 2000-2014, på hedgefonden Futuris Asset Management inom Brummer & Partners. År 2010 fick Karl-Mikael för fondens räkning, i egenskap av dess VD, partner och portföljförvaltare, ta emot utmärkelsen European Hedge Fund of the Decade, då den ansedda organisationen HFR utsåg Futuris till den hedgefond av flera tusen verksamma i Europa, som under hela det gångna decenniet hade presterat högst totalavkastning i förhållande till variabiliteten i avkastningen samt maximal realiserad nedsiderisk. Innan Futuris arbetade Syding som högt rankad finansanalytiker inom bland annat mjukvara och investmentbolag. Efter tiden på Futuris har Syding främst investerat i onoterade nystartade företag inom en mängd olika branscher. 

För att säkra en plats och få 5% rabatt på Finanskursen, gör en tidig ansökan här: https://finanskursen.se/cornucopia/

Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar