Aktuellt

Finanskursen Årskull IV börjar söndagen 3:e oktober - 5% rabatt med Cornucopia

Nedanstående inlägg presenteras i samarbete med den populära aktiehandelkursen Finanskursen. Bloggen kan erbjuda 5% rabatt på kursavgiften v...

2021-09-02 13:12

Expertmyndigheten SGU: Mycket svårt ställa om till importerad cement - Cementastoppet har stora konsekvenser för infrastruktur, bostadsbyggande och vindkraft - cementstopp hotar grundvattnet i landet

Expertmyndigheten Statens Geologiska Undersökningar (SGU) har lämnat ett dräpande yttrande till regeringen där man konstaterar att det inte finns någon möjlig ersättare för cementen från Cemnta i Slite, vare sig i Sverige eller internationellt och att stoppet får stora konsekvenser på bostadsbyggandet, infrastruktursatsningar, vindkraftsutbyggnad och även har stora socioekonomiska effekter. Stoppet för cement innebär också att grundvattnet i hela landet hotas när man istället delvis kan börja utvinna naturgrus istället.Rapporten har inte publicerats och förtigs av regeringen.
Cementas och Webers betongfabrik i Göteborg
SGU:s rapport har inte publicerats av vare sig myndigheten eller regeringen, som inte en kommenterar den, men bloggen har tagit del av handlingen.

Det är en totalsågning av möjligheten att hitta några alternativ ens internationellt till Cementas anläggning i Slite på kortare sikt, eller ens i Sverige. Att t ex börja blanda in naturgrus i betong istället för en del av cementen hotar grundvattnet i hela landet och olika former av aska och slagg kan innehålla olika gifter man inte vill ha i vare sig miljön eller i våra bostäder.

SGU skriver exempelvis:
"Inga andra, kända fyndigheter av kalksten i Sverige eller internationellt, kan idag rakt av ersätta ett snabbt produktionsstopp i Slite. För Sverige, liksom internationellt, gäller att eventuella nya täkter eller ökning av produktionen i befintliga täkter måste föreslås och genomgå en omfattande tillståndsprocess. [...] Användning av en annan kalksten än den i Slite innebär med största sanno- ikhet också en råvara med annan sammansättning än den som bryts idag. En sådan förändring kräver justeringar och utprovning av den nya kalkstenen och därmed cementen, i recept för betong. Sådana betongrecept är specifika både för vilken kalksten som används och vad betongen ska användas till. Från teknisk och ekonomisk synpunkt ställs även kravet att en fyndighet ska ha en viss och även jämn kvalitet för att den ska löna sig att bryta, samt att fyndigheten är tillräckligt stor både avseende ytutbredning och mäktighet (tjocklek)."

Efter tekniska och naturvetenskapliga beskrivningar av problematiken skriver SGU:

"På kort sikt kan heller inte cementen i Slite ersättas med importerad produkt bland annat eftersom det skulle kräva en förändring och utprovning av betongrecept. Såvitt SGU känner till finns ingen över- produktion av cement på nära håll i andra länder och heller inte färdiga importvägar, inklusive upphandling och uppbyggnad av infrastruktur i svenska hamnar. Eftersom logistikkedjan saknas kommer det ta tid att bygga upp tillräckligt stora volymer av importerad cement."

Alternativa bindemedel sågas och det är extra intressant och ironiskt att en ökad inblandning av naturgrus som ballast hotar grundvattnet i Sverige, och då inte bara på Gotland längre:

"Grundvattenförsörjningen kan komma att påverkas eftersom det finns en risk att cementbrist leder till att betongproducenterna i större utsträckning väljer att använda naturgrus i stället för krossberg, då naturgrus kräver mindre cement."

Man skriver också om de negativa konsekvenserna av att t ex behöva importera den tubga cement från andra sidan jordklotet där det fossilberoende Kina kanske har viss möjlighet att öka sin produktion.

"Sverige har därtill en förhållandevis mycket fördelaktig energimix, jämfört med både många europeiska och utomeuropeiska länder, och är världsledande med sitt arbete att ställa om till koldioxidneutral cementproduktion. Därutöver innebär långa transporter med stora volymer av gods en ökad miljö-belastning. En omställning till import skulle alltså sannolikt medföra att Sveriges globala miljöavtryck ökar. Det skulle också minska Sveriges försörjningsberedskap och öka vårt beroende av andra länder. Det som nu sker med svensk cementproduktion är ett exempel på hur man kan inducera kritikalitet för en råvara helt på egen hand."

Den sista meningen innebär översatt till svenska "att skjuta sig själv i huvudet". 

SGU sammanfattar så även politiker eventuellt kan förstå:

"Det kommer att bli omöjligt att ställa om brytningen för cementproduktion från Slite till någon annan täkt i Sverige på kort sikt. Det i sin tur kommer att innebära stora konsekvenser för infrastrukturutbyggnad, bostadsbyggande, och för vindkraftsutbyggnad i Sverige. Det kommer i så fall också att innebära stora varsel för bygg- och anläggningsindustrin i landet. [...] I Sverige finns idag ingen alternativ försörjare av cement. Potentialen för att importera från andra EU- länder är begränsad eftersom kapaciteten för ökad produktion där är begränsad. Den eventuella kapacitetshöjning som är känd finns utanför EU. Det kommer att bli mycket svårt att ställa om till importerad cement på kort sikt. [...] Det finns begränsad information om kvaliteter och varulager, liksom graden av social och miljömässigt hållbar produktion, från internationella leverantörer. Dessutom tillkommer osäkerheter kring förutsättningar för och effekter av långväga transporter. [...] Återvunnen betong inte en möjlig väg att gå, då den snarast ersätter ballastmaterialet och inte cementen som limmar ihop materialet. Det är också mycket svårt att ersätta annat än en mindre del cement med ersättningsmaterial som exempelvis slagg, flygaskor eller bottenaskor på kort sikt."

Så sade statens och regeringens egen expertmyndighet SGU. Varför regeringen och SGU inte publicerar eller kommentera denna rapport är oklart. 

Ett vindkraftverk kräver för övrigt minst 1 000 ton betong till sitt fundament så någon utbyggnad av Miljöpartiets vindkraft blir det alltså inte även om vi lägger ner kärnkraften.

Se även expertmyndigheten Boverkets motsvarande uttalande om bostadsbyggandet.

Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

55 kommentarer:

 1. Är väl lite jobbigt att vara Pehr Bolund nu, bostadsminister som skall se till att vi alll har tak över huvudet. Säga vad man vill om Stefan men dum är han inte. Detta måste vara en jättejobbig fråga för MP.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är i allt väsentligt Stefan som kommer skyllas för detta, Bolund kommer sannolikt undan.

   Radera
  2. Ja så kan det nog bli, men eftersom han ändå ska avgå så tror jag detta är Stefans sätt att försöka putta MP över kanten, därav långbänken i denna fråga.

   Radera
 2. Teodor Koistinen uppmärksammar på Twitter att rapporten överlämnades till regeringen två dagar innan Stefan Löfvén oväntat meddelade att han ger upp och avgår.

  SvaraRadera
  Svar
  1. https://twitter.com/TeodorKoistinen

   Radera
  2. Irrelevant. Det tar betydligt mer tid än så att boka ett konferensrum så att statsministern kan bli informerad.

   Radera
 3. Kan vi inte ställa om den inhemska produktionen på kort sikt så måste det bli på längre sikt. Att låta Heidelberg göra cement på Gotland i all framtid bör uteslutas. Låt de eller andra intressenter bygga ny anläggning på fastlandet i anslutning till kalkberg där kvalitén är bra och miljökonsekvenserna för omgivningen blir minimala. Nybyggnation av cementverk kan med fördel ges frikostliga statliga subventioner. Eller ännu bättre, ge LKAB i uppdrag att fixa detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför det? Man kan lika gärna argumentera för att eftersom den redan finns där den är så är det en extremt lämplig plats att låta den fortgå just där.

   Radera
  2. @-ch-, då kanske Gotland ska fortsätta de åren det tar att ersätta bortfallet. Bra Cornu lyfter krisen, detta är hål i huvudet på riktigt. Spiken i kistan för välfärden är en annan metafor. Jag är inte ens sakkunnig, men förstår likväl att betong behövs sen kan ju Mp filosofera över vattnets betydelse för sjöfarten

   Radera
  3. @Mjau Kan vara en vettig kompromiss att låta Cementa fortsätta till en annan inhemsk produktion är igång.

   Radera
  4. var är den kalkstenen som ska ersätta Slite?

   Radera
  5. @Livs Farfar Jokkmokk, Orsa, Skövde och kanske Öland där Cementa hade en anläggning för inte så länge sedan.

   Radera
 4. @Cornu Är det whistleblowers som skickar rapporterna till dig, eller hur får du tillgång till dem iom de inte är publicerade?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hoppas du inte är offentliganställd, då är det olagligt att ens fråga efter källor.

   Radera
  2. Det skrevs ju om den i SVD.

   Radera
  3. Ok, nej jag är inte offentliganställd :) Jag var inte ute efter att identifiera någon källa. Tycker oavsett att det är bra att informationen i de här rapporterna kommer ut till allmänheten.

   Radera
  4. Skojade med dig. Offentlighetsprincipen. Begärde ut handlingarna.

   Radera
  5. Den finns länkad i Teodor Koistinens twitterflöde om man inte orkar vänta.

   Radera
  6. https://grafik.svd.se/filer/ledare/SGU+rapport+kons+Cementa.pdf

   Radera
  7. Löfvén är ju lite grann Lame Duck nu så en och annan röd tjänsteman som vårdar mer om landets välfärd och sin egen långsiktiga karriär än om regeringspiskan kanske kommer att göra det rätta och slänga MP under bussen?

   Radera
  8. Tänk om dom vore lika hatiska mot MP som mot SD.... "Vi vägrar samarbeta med MP", det hade väl gett fler procent än vad MP har.

   Radera
 5. Frågan är lyft i Kammaren och jag halkade in på sändningen SVT2 mitt i Stenevis svar till C i ärendet och hann tyvärr inte ta ytterligare del i det hela innan sändningen bröts för Folkhälsomyndighetens veckovisa Covid-rapport.
  Vad kan förstås av det lilla jag kom i möjlighet ta del av samt av övrig tillgänglig information så lever jag i uppfattningen att Regeringen, inbegripet MP, är fullt ut medvetna om situationen i alla dess aspekter samt har för avsikt ej låta det hela utmynna i de konsekvener som flaggas för högt och lågt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är din uppfattning då att dom (Regeringen, inbegripet MP) varit naiva när dom låtit det gå så långt som det nu har gått?

   Radera
  2. ...eller vi såg det inte komma. Med vanlig svenska kallas det inkompetens.

   Radera
  3. Regeringens inkompetens borde det inte vara några tvivel om längre, då man inducerar råvarukritikalitet helt på egen hand.

   Radera
  4. Joa: Nej naturligtvis inte. Vi talar fortfarande om ett domstolsbeslut i högsta instans endast några veckor gammalt och inte om ett beslut i Regering eller Riksdag ... Alltså ett beslut taget i en rättslig instans som är fristående från den politiska sfären och som har att ta sina beslut endast på juridiska grunder och ingenting annat.
   En Regering har ingen möjlighet att gå in och styra ett ärende som står under juridisk prövning ... det skulle innebära Ministerstyre och sådan är ej tillåten enligt Regeringsformen.

   Sakfrågan skall naturligtvis lösas inom den politiska sfären men det kan endast ske inom ramarna för Regeringsformen och det finns ingen anledning betvivla att departement och kansli sedan några veckor har ett antal kvalificerade jurister fullt upptagna med att konstruera en sådan lösning.

   Radera
  5. Regeringen vill inte ta konsekvenserna av domstolarnas tillämpning av en av riksdagen beslutad generell lagstiftning och tänker därför komma med en nödlösning i form av ett specialundantag. Även om man anser att regeringen är summan av all tillgänglig vishet så är detta i verkligheten en effekt av att politiker i allmänhet och sossar i synnerhet inte vågar göra det de ska, prioritera olika intressen. Ger man domstolen i uppgift att alltid sätta miljön främst så kommer den att göra det.

   Personligen anser jag att även MMÖD underlåtit att göra sitt jobb i just detta fall, men i grunden ligger ansvaret hos alla som medverkat till innehållet i Miljöbalken och till besluten om Natura2000-områden.

   Radera
  6. Underdog: Även om jag inte instämmer i samtliga dina formuleringar så i alla fall tack för en substantiell replik med saklig underbyggnad.

   Radera
  7. Vad kallar man en regering som saknar förmåga att förutse följderna av det beslut man fattar och de lagar man stiftar?

   Radera
  8. Carl-Fredrik: Lagar stiftas av Riksdagen och inte av Regeringen. Regeringen har att följa de lagar som stiftas av Riksdagen.

   Det finns vad kan ses ingenting idag som talar för att Mark- och Miljööverdomstolen skulle utfärdat ett annorlunda domslut vid annan Regering än nuvarande eller om vissa områden i det aktuella ej skulle vara klassade enligt Natura 2000.

   Regeringen kan inte göras ansarig för att ett företag lämnat in en undermålig miljökonsekvensbeskrivning som dessutom underkänns av Sveriges Geologiska Undersökningar SGU.

   Radera
  9. Regeringen fick redan en möjlighet att "ingripa" 2019 vilket man avstod ifrån.

   "Om regeringen inte anser att de ska ta det här till sig fortsätter prövningen i mark- och miljödomstolen, säger Torunn Hofset.

   Väljer regeringen att pröva ärendet går domstolen ändå vidare med målet. Men de skriver ingen dom när allt är klart. Istället skriver de ett yttrande och sen får regeringen kan ta ställning till om verksamheten kan tillåtas."

   https://sverigesradio.se/artikel/7131821

   Eftersom regeringen nu funderar på någon speciallag så kan det bara tolkas att det inte finns något större konsekvenstänk annars hade regering lätt kunnat undvikt den uppkomna situationen.

   @chiefen Du måste väl ändå innerst inne erkänna att regeringen gjort en riktigt stor blunder? Att man följt processen är helt korrekt, det är besluten i processen som är klandervärda.

   Radera
  10. Sjunkbomben: Tack för referensen till artikeln. Läste den och läste även däri ytterligare referens till Cementas yttrande om att man ej ansåg Regeringen borde genomföra sådan prövning utan att den skulle fortsatt hållas domstolsvägen.
   Angående konsekvenstänket du hänsvisar till så är jag personligen av åsikten att Land skall med Lag styras och således uttalad byråkrat.
   Hade Regeringen 2019 gått in och övertagit processen kan jag så gott som räkna ut med arslet att KU-anmälningarna hade stått som spön i backen om Ministerstyre.

   Du har dock helt rätt i att processreglerna följts till punkt och pricka och däri stöder jag Regeringens ställningstaganden medan slutgiltigt domstolsbeslut ställer till besvär, tillika mycket stora sådana besvär och för att vara helt ärlig så är jag övertygad om att vi kommer att se mer av den varan i framtiden även i andra frågor av vikt och det oavsett vilken Regering vi har. Detta eftersom bl.a. Miljölagstiftning kommer ofelbart att framledes kollidera med en mängd samhällsekonomiska intressen.

   Radera
  11. Jo, det lär bli mer av intressekonflikter t.ex. Natura 2000 områden och vindkraftsparker.

   Radera
  12. Vem är ansvarig för de dysfunktionella processreglerna?

   Radera
  13. Carl-Fredrik: Processförfarande sker enligt den del i juridiken som kallas Processrätt och regleras av lagstiftning, bl.a. Lagen om Domstolsärenden och Förvaltningslagen.
   Lagar stiftas som tidigare nämnts av Riksdagen och Regeringen har att följa av Riksdagen stiftade lagar.

   Radera
  14. Ni inser att om regeringen prövar verksamheten ("på ny ansökan som inte är alltför anskrämlig) och riksintresset får större tyngd så har ett stort prejudikat formats.

   Nästa som blir riksintresse är vindkraftpark er lite varstans samt nödvändiga elnätsdragningar. Lite diskret ministersstyre mot SvK så vips är det en rapport frammelitr mer diskret ministersstyre så är en annan rapport framme som visar att en extrem vindkrsftsutbyggnad och investeringar i stamnät för hundratals miljarder är gratis.

   Kan man köra över gutarna som är emot att gräva ett ännu större vattenhål och haverera en hel del våtmarker kan man nog köra över vindkraftsopinion lokalt och regionalt.

   Gissa vilka som tar denna chansen och gissa vilka oansvariga, naiva politiker som ger dem chansen.

   Radera
  15. Rickard, första gången jag hört något vettigt argument för att slå ut hela Sveriges byggsektor och verkstadsindustri.

   Radera
 6. Vi får iaf satir för skattepengarna.

  SvaraRadera
 7. "inducera kritikalitet" är en fras på frammarsch tror jag

  SvaraRadera
  Svar
  1. På engelska låter det lite som ett bandnamn.

   Radera
  2. Tehemimar: Snarare tysk Krautrock ...

   Radera
  3. Inducerad kritikalitet som leder till konsekvensutsättning.

   Radera
 8. Detta är en följd av att man inte ställer grupper mot varandra, helt i enlighet med Löfvén-doktrinen. Miljön är så viktig så den måste vinna i alla lägen och därför finns det ingen gräns för vilka bevis man kan kräva för att miljön inte påverkas. Syns i detta ärende och i fråga om kärnbränslet. "Det är ännu inte bevisat att det inte finns någon risk för grundvattnet/radioaktivt läckage om tillstånd beviljas så då går det inte ännu att bevilja tillstånd". Kan pågå ad infinitum eftersom det inte går att bevisa att ingen risk finns.

  Men de folkvalda är ju just det så detta är väl folkets vilja får man tro.

  SvaraRadera
 9. Tack Cornu för att du översatte "Det som nu sker med svensk cementproduktion är ett exempel på hur man kan inducera kritikalitet för en råvara helt på egen hand"

  Jag är den förste att erkänna att det är en så svår mening att jag inte orkat läsa den, framförallt orka förstå vad den betyder,

  SvaraRadera
  Svar
  1. Härligt med PolSpeak, vad gör en sosse som "maximerar okulärvärdesbesiktningsfaktorer i realtidsfaktoriella situationer"?

   Radera
  2. Peter Andersson: Han läser dagens SVT text-tv 160 och konstaterar att det ser hyfsat ut.

   Radera
  3. Inte helt tokigt förslag faktiskt - men det korrekta svaret är att hen "är en så kallad ögontjänare" på andra sidan av flumspråksfären.

   Radera
  4. Och innan du stukar fötterna där du hoppar omkring av glädje över två procent plus för sossarna påminner jag dig om att dessa två procent alltså är sådana som är så glada över att Löfvén skall sluta att de teoretiskt i en undersökning känner sig beredda att komma tillbaka från SD i nästa val.

   Radera
  5. Peter Andersson: Här vare sig hoppas eller stukas utan konstateras helt utan emotionella utspel att de nämnda 2% synes emanera ur en motsvarande minskning hos V.

   Radera
 10. Revolution på tjänstemannanivå.

  Ja MP har,
  Stoppat preemraff
  Kraschat elpridution
  Hindrat brytning av diverse råvaror
  Kraschat byggandet genom cementa
  Politisera forskningen
  Kört skolan i botten.

  Hjälp har dom haft men man kan väl med befog fråga vad deras endgame är?

  Kommer dom själva sitta i nordens venezuela om ett pr år eller lever dom då gott i st petersburg med medaljtyngda bringor

  SvaraRadera
 11. I det stora perspektivet är Gotland ett lågt pris för fortsatt byggnation och säkrande av välstånd i övriga Sverige.

  SvaraRadera
 12. Gällande mindre bostadshus, villor mm. Kan en enklare stengrund bli aktuell igen tro? Kan det flyga ekonomiskt och produktionsmässigt för byggföretagen? Bor själv i en villa från 1916 med heltäckande stenfot men jag tänker mig mer av en plintliknande konstruktion.. Stenblock borde väl gruvorna kunna göra affär på? Sen behövs väl ett effektivt mellanled upprättas..🤔

  SvaraRadera
  Svar
  1. Villor och den glesa bebyggelse det innebär som svårligen kan försörjas med klimatsmart spårbunden kollektivtrafik tillhör historien. Den enda småhusbebyggelse som kan tolereras i framtiden är den på landet för den arbetskraften som nödvändigtvis behövs för verksamheter som inte kan bedrivas inne i städer som exempelvis skogsbruk. I övrigt är det enbart kompakta klimatsmarta höghusområden i ansluten till eldriven spårbunden kollektivtrafik som är acceptabelt.

   Radera
  2. Tjena. Du vet att det krävs miljötillstånd för att få bryta sten? Snart omöjligt bryta Bohusgranit, flera projekt har fått läggas ner, sten måste importeras.

   Radera
  3. Jag anade att det inte är rimligt med någon större brytning av den anledningen. Men som jag förstår det så krossas stora mängder av sprängblock från infrastrukturprojekt till grus? Ex. Botniabanan. E4:an, gruvindustrin. Enklare hantering, försäljning och återanvändning av grus/stenmjöl. (Jag är bara lekeman så därav min gissningar)

   Skulle ett mellanled, dvs stenhuggare, kunna ta till vara på några procent av detta så kanske en mindre marknad blir tillgodosedd med Stenplint?

   Dom större infrastrukturprojekten har väl en tendens att lösa miljötillståndet för sitt ändamål:)

   Radera