Aktuellt

Finanskursen Årskull IV börjar söndagen 3:e oktober - 5% rabatt med Cornucopia

Nedanstående inlägg presenteras i samarbete med den populära aktiehandelkursen Finanskursen. Bloggen kan erbjuda 5% rabatt på kursavgiften v...

2021-08-03 09:56

Gästinlägg: Miljöbalken i praktiken - ett skolboksexempel med strandskyddet

Nedanstående är ett gästinlägg signerat Robert Wedmo, som har 15 års erfarenhet av miljöbranschen inom kommun, länsstyrelse och i det privata näringslivet.

Mitt förra inlägg hos Lars mottogs positivt och jag tänkte bjuda på ett ”fiktivt” ärende gällande handläggning enligt miljöbalken i praktiken. I det här fallet tar jag upp en annan personlig favorit i svensk lagstiftning. Strandskyddet, håll till godo. 

Grannar vid strand. Husen på bilden har inget med blogginlägget att göra.

Miljöbalken prövas ofta i flera steg som exempel kan vi ta strandskyddet. Ansökan görs till din kommun som om de ger dispens måste skicka denna dispens till Länsstyrelsen som prövar om kommunen har gjort rätt. Oavsett vad Länsstyrelsen kommer fram till kan Länsstyrelsens beslut alltid överklagas till Mark- och miljödomstolen (MMD) och domar från MMD kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (som sällan meddelar prövningstillstånd). 

Vilka kan överklaga i ett strandskyddsärende? Sakägare. Så vilka är då sakägare? Den som söker, dennes grannar, möjligen alla som använder sig av ”stranden” och kan bli utestängda från tillgången till vatten, Länsstyrelsen som ska pröva ärendet för de som inte har någon röst dvs. växter och djur. 

Som exempel tar vi Ahmed och Anna som äger en sommarstuga 95 meter från en sjö. Ahmed och Anna vill bygga ett Attefallshus på 25 kvadratmeter vid sin sommarstuga för att ha en gäststuga inför sommaren. Kostnaden för den här processen i tid och pengar är svår att uppskatta men låt oss göra ett försök. Ahmed och Anna har tagit hjälp av en konsult för att upprätta bygglovshandlingar om utbyggnad och ansökan om dispens från strandskyddet, det har tagit 8 timmar arbetstid i anspråk, kommunens hantering har tagit 8 timmar arbetstid för bygglovet och 8 timmar arbetstid för miljöenheten som anser att dispens kan meddelas. Länsstyrelsen som får ärendet och ska överpröva det skickar ut det på intern remiss och en handläggare ska sen sammanfatta de olika avdelningarnas synpunkter och meddela sitt beslut detta tar ytterligare 16 timmar arbetstid allt som allt, vi säger att Länsstyrelsen låter dispensen kvarstå. Handläggningstiden för kommunen har varit 30 dagar och för Länsstyrelsen 30 dagar. 

Ahmed och Annas grannar Boris och Beata får ta del av beslutet eftersom de är närboende. Boris och Beata har en infekterad relation med Ahmed och Anna efter en incident på en kräftskiva för tre år sen. Då det är gratis att överklaga ett ärende av det här slaget till Mark- och miljödomstolen gör Boris och Beata detta. Men även strandknarrens vänner med den pensionerade juristen Ceasar som ordförande bestämmer sig för att överklaga då får ta del av beslutet som även kungörs i lokaltidningen.  Dessa 25 kvadratmeter utbyggande av gäststuga är ett solklart hot mot strandknarren som i och för sig inte synts till på stranden de senaste 5 åren men vars största hot är just förtätning av mark runt sjöar. Ceasar tar hjälp av sin bridgepartner tillika den lokala fågelklubbens ordförande David för att utveckla sin överklagan. De har 30 dagar på sig att överklaga och båda parter skickar in överklagan dag 30.

Länsstyrelsen skickar över överklagan till Mark- och miljödomstolen som efter 30 dagars handläggning begär in mer information från samtliga parter inom ytterligare 30 dagar, detta tar 8 timmar i arbetstid att göra. 

Ceasar ber om uppskov med att inkomma med sitt utvecklade yttrande i 90 dagar, vilket domstolen beviljar. 

Ahmed och Annas konsult får skriva en utredning å deras vägnar det innebär att leta prejudicerande domar och en skrivbordsutredning gällande just strandknarren, dess habitat, spridning, häckning osv det tar 16 timmar till mer tid än så har de inte råd att betala för. 

Länsstyrelsen måste yttra sig om bakgrunden till sitt beslut, det tar 24 timmars arbetstid, med ytterligare remissrundor och yttranden internt. 

Ceasar har även begärt syn på platsen av miljödomstolen. Vilket beviljas. Synen bestäms 30 dagar fram i tiden och domstolen kommer ut med en domare och ett tekniskt råd, de har långt att åka och deras arbetstid blir 2*6 timmar. Ahmed och Annas konsult är med, restid och arbetstid tar 4 timmar även Länsstyrelsen skickar två medarbetare 4*2 timmars arbetstid. 

Efter synen tar det 14 dagar innan domen kommer. Ahmed och Anna får sin dispens. Ceasar är vansinnig och överklagar till Mark- och miljööverdomstolen, Erhardt som är gammal kursare till Ceasar beviljar prövningstillstånd och ytterligare inlagor skickas från samtliga parter till Mark- och miljööverdomstolen. Sammanlagd arbetstid 8 timmar för konsulten och 16 timmar för Länsstyrelsen. 

Efter 60 dagar kommer så den icke överklagningsbara domen från Mark- och miljööverdomstolen. Ahmed och Anna får inte dispens för utbyggnad. Med hänvisning till strandskyddet och miljöbalkens försiktighetsprincip samt att ingivet underlag som inte kan föra i bevis att det är ställt utom allt rimligt tvivel att strandknarren inte kommer att påverkas negativt i framtiden av den planerade utbyggnaden avslås därför deras ansökan om dispens från strandskyddet. Arbetstiden som Mark- och miljööverdomstolen lagt ner uppgår till ytterligare 24 timmar. 

Vi summerar arbetstid nedlagd av samtliga parter: 152 timmar, räknar vi på en timkostnad på 1000 kronor timmen i snitt har ärendet kostat strax över 150 000 kronor. Ahmed och Annan har betalt sin konsult 32 000 kronor och 16 000 till kommunen för kommunens handläggning resten är skattemedel. 

Sammanlagt har all handläggning av ärendet tagit 256 dagar. 

Är detta ett på något vis ärende som sticker ut i mängden? Ja möjligen för att Mark- och miljööverdomstolen i det fiktiva fallet valde att ta upp det till prövning. Det har möjligen också handlagts snabbare än vad som är normalt. Tänk er nu att varje grustäkt, bergtäkt, torvtäkt, vindkraftpark, detaljplan, vägdragning, biotopskyddsdispens, byggnation inom riksintresseområde eller strandskyddat område ska genomgå samma process med möjlighet till överklagan och överprövning. Finns det någon lärdom att dra av ovanstående? 

Ja, att demokrati kostar och administration kostar. Men det viktigaste av allt: 

Håll dig väl med dina grannar. En mycket stor mängd av överklagande och anmälningar av miljöbalksöverträdelser görs av just grannar. 

/Robert Wedmo med 15 år i miljöbranschen inom kommun, länsstyrelse och i det privata näringslivet.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

20 kommentarer:

 1. Man skulle ju kunna se det så att kommunens dispens var felaktig i detta fall.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns ju ingen strandknarr på platsen, så nej.

   Radera
  2. Ok, under förutsättning då att någon velat titta efter strandknarren och orkat rapportera in observationen. För den som vet hur en strandknarre se ut.

   Radera
 2. Äganderätten betyder allt mindre idag, tyvärr. Har man inte gott om pengar har man heller inte stora möjligheter att försvara den heller.

  Ett litet attefallshus som dessutom lätt kan rivas och naturen återställas, har ingen chans, men miljardärer kan bygga skrytbyggen nästan vart de vill.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Funderar ibland på att slå mig ned i västra England alt Wales som pensionär, hör aldrig om något krångel därifrån.

   Radera
  2. Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att tillbyggnadsrätt heter pengar.

   Radera
 3. Det ”fiktiva” ärendet verkar vara en blåkopia av ett ärende som åskådliggjorts i min grannskapskrets. Kontentan var även där: ”Håll dig väl med dina grannar…” :-)

  SvaraRadera
 4. Styrker min personliga vision, köp tillräckligt med mark så du endast har granar som grannar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "., Erhardt som är gammal kursare till Ceasar beviljar prövningstillstånd"

   Svag rättsäkerhet i en rättsstat

   Radera
  2. Finns alltid en granne. Rent teoretiskt, om en byggnad ligger 20 km från närmaste granne, tänk stor sjö i Norrland, kan denne granne fortfarande överklaga?

   Radera
  3. Stycka av sin egen fastighet så att man äger marken runt om den bebyggda?

   Radera
 5. Bra inlägg!
  Sen är jag av åsikten att om man äger marken skall man få göra snudd på vad man vill. Myndigheter har fått på tok för mycket makt över medborgaren, vi måste rulla tillbaka bandet!

  SvaraRadera
 6. Har byggt ut två gånger med dispenser och allt vad det innebär.
  Det fetmarkerade "håll dig väl med dina grannar" är en oskriven lag.
  Jag informerade långt innan och visade ritningar och diskuterade planerna, så alla rädslor försvann innan de hann skapas.
  I gengäld gör grannarna samma mot oss när det ska byggas.

  SvaraRadera
 7. Har stött på flera Caesars i mitt liv. Tyvärr. Får bokföra det som utgift för att vi lever i en demokrati.

  SvaraRadera
 8. Många misstar detta som omsorg om miljön men det handlar om ren parasitverksamhet. Att det handlar om något som framstår som "gott" underlättar bara parasiterandet.

  SvaraRadera
 9. Grannar får inte överklaga strandskydd. Sök MÖD 2008:33.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Blogginlägget är i mångt och mycket ett fabulerat problem som inte finns i verkligheten.

   Radera
  2. Tillägg sent omsider: Grannar är däremot sakägare i bygglovsärenden och får komma till tals där.

   Radera
 10. Åkte denna resan förra sommaren, kommunen godkände dispens från strandskydd, Länsstyrelsen beslutade att granska med vändande post. Man blir mörkrädd när man inser att det kan ta "ett par år" att få sitt ärende granskat och prövat av LST och mark & miljödomstolen i Nacka, i vårt fall så hade vi tur och det tog bara 2-3 mån innan vi var på banan och kunde börja bygga vårt sommarhus.

  SvaraRadera