Aktuellt

Nya extrema Ygeman-rekord för elpriserna - 630 öre per kWh i södra Sverige på måndagen den 29:e november

"Vi har inte elbrist." - energiminister Anders Ygeman (S) till Expressen 8:e september 2021 Nordpool har nu fastställt elpriserna ...

2021-07-10 08:18

Peak cement: Akut cementbrist redan i höst - Slussen försenas ett år - miljardkostnader för försenade statliga projekt - Västlänken, järnvägar, motorvägar - även vindkraften och bostadsbyggande drabbas

Media rapporterar nu om den logiska slutsatsen att det kommer bli akut cementbrist i Sverige redan i höst efter att i princip all svensk cementproduktion på Gotland stoppats av miljööverdomstolen. För att förklara för stockholmare vad det innebär dras det fram att Slussen-projektet kommer försenas minst ett år, men i resten av Sverige kommer t ex Västlänken försenas, järnvägar, motorvägar, broar, tunnlar med mera. Även vindkraftverk, som kräver tusentals ton betong kommer det bli stopp för, samt förstås bostadsbyggandet. Frågan är hur många miljarder de försenade projekten kommer kosta svenska staten?
Försenas
Vi bör få se artiklar från provinsernas bidragsmedia och provinsredaktionerna framöver, om stora förseningar i statliga infrastrukturprojekt när cementbristen drar igång på allvar.

Västlänken är väl typexemplet, medan naturligtvis Förbifart Stockholm också kommer försenas rejält, och antagligen drabbas bägge av miljardkostnader när entreprenörer får lägga ner arbetet i väntan på leveranser av cement till betongen.

Nu kommer förstås inte vare sig Trafikverket eller regeringen rapportera om förseningar och särskilt inte fördyrningar, vilket man systematiskt mörkar enligt Riksrevisionens rapport.

Det blir förstås också stopp för vindkratutbyggnad, då varje vindkraftverk kräver en betongklump på tusentals ton (hundratals kubikmeter, och en kubikmeter betong väger cirka 2.4 ton, fritt ur minnet). 

Att upprätta nya gruvor och nya fabriker på andra platser än Gotland i Sverige, är en process som antagligen tar 10 - 20 år, innan alla miljötillstånd, brytningstillstånd, bygglov, överklaganden, rekrytering, utbildning och faktiskt upprättande av anläggningarna är klara. Om någon alls vågar satsa - med Miljöpartiet i regeringen kan när som helst lagar ändras som omöjliggör 15 år av nedlagt arbete och investeringar.

I övrigt kommer det ta tid att ändra logistikkedjorna så att cement importeras från andra platser. Det kommer bli dyrt och ta tid att försöka köpa cement från annat håll än de befintliga avtalen och logisitiken från svenska Cementa på Gotland.

Miljööverdomstolens dom kan inte överklagas. Däremot finns det eventuellt en möjlighet för regeringen att överpröva beslutet, men i regeringen sitter Miljöpartiet. De vill helst att det enda so byggs i Sverige är hyddor av halm och lera. Vilka iofs även de kräver en grund av betong om de ska hålla någon längre tid i svenskt klimat.

När 75-80% av samhällets behov av en kritisk insatsråvara tas bort på kort tid, kommer hela korthuset samhällsbygget att drabbas av en systemachock; låt oss kalla det peak cement. Exakta konsekvenser blir svåra till omöjliga att förutspå, och ännu svårare att analysera.

Vårdköer kan exempelvis förlängas när utbyggnad av sjukhus fördröjs. Och glöm nya fängelsen där man ska låsa in den organiserade brottsligheten - de byggs förstås i betong. Och ska vi snacka om dagisköer i det där nybyggda bostadsområdet, där kommunen först i efterhand upptäcker fenomenet barn? Utan cement, ingen betong, utan betong, inget dagis, då grunden byggs i betong, inget dagis, föräldrarna måste vara hemma och får ingen lön, inga skatteintäkter till kommunen, ingen konsumtion, inga jobb osv.

En branschkännare uppger till bloggen att många byggprojekt kommer få problem i höst och riskerar att behöva frysa verksamheten, då man inte kan fortsätta när logistikkedjorna faller samman. Det kommer stå halvfärdiga byggnader både här och var, inklusive prestigeprojekt.

Kort sagt är läget akut. Det går inte att kombinera ett modernt samhälle med miljöfanatism - inget i våra samhällen har byggts utan behov av råvaror eller konsekvenser för den så kallade naturen - det enda sättet att undvika det är att inte ha några människor. Alls. 

Varifrån energin att driva det svenska samhället, höghastighetsjärnvägar, elbilar etc ska komma när vi först lägger ner kärnkraften, sedan river allt fler vattenkraftverk, och nu inte kommer ens kunna bygga vindkraft, samtidigt som samtliga politiska partiers mål är att maximera ökningen av svensk befolkning på ett eller annat sätt, och med det ökat behov av energi, infrastruktur och bostäder, utan att använda betong, som även används till grunderna i trähus, lämnas som en övning åt totalt verklighetsfrånvända politiker.
Miljöpartistiskt hus


Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

106 kommentarer:

 1. Det låter som om man använt betong i tusentals år. Egentligen räcker det att gå dryga hundra år tillbaka så löste man det mesta med trä så omöjligt är det inte. Slussen och Västlänken utan betong är förstås en utmaning, men hus borde man kunna bygga utan eller med lite betong igen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I min någorlunda lilla by ska man framöver bygga 7 våningar höga fastigheter med lägenheter. Föreslår du att vi ska göra det i trä? Eller vänta, vi har ju brist på virke också i detta jävla landet...

   Radera
  2. Pozzolancement användes för 2000 år sedan.

   Radera
  3. Romarna byggde i cement. Står än idag. Det gör få hus byggda på 1800-talet och många hus skulle inte tåla belastningen, dessutom kamningen grunden byggas i trä.

   Radera
  4. Det är inga problem.

   Samtliga miljöpartister har lovat att de frivilligt ska jobba i stenhuggerier som kompensation för den uteblivna betongen.
   En ren win win situation alltså.

   Radera
  5. Sten har usel draghållfasthet, det har ju betong också men in steg armeringsjärn i rummet.

   Andra material kan antagligen ersätta inom husbyggnation. Men testa bygga en bro, tunnel, stor grundkonstruktion eller en kaj utan betong. Stålpålar i solitt stål? Billigt.

   Radera
  6. "Pozzolancement användes för 2000 år sedan."

   Javisst men i Sverige har vi lite brist på vulkaner... Men om vi ser det som en utmaning istället för ett problem så har vi ju en chans att göra två flugor på smällen! När vi lägger ner kärnkraften så behöver vi en ny modern och stabil baskraft som producerar oavsett väder och vind och då är det i princip bara kolkraft som är gångbart för vår framtida kraftförsörjning. Som en bonus så är flygaskan från kolkraftverk ett utmärkt substitut för vulkanisk aska i den klassiska Romerska betongtillverkningen. Grön kolkraft -> grön Romersk betong! Alla kommer bli glada och nöjda! It's the future...

   Radera
  7. Fast frågan hur länge ett hus ska stå är ju ändå intressant.
   Många 50 år gamla fastigheter som från början var byggda som kontorshus är redan rivna och ersatta med nya.
   Totalt onödigt att de byggdes med cement, de borde kanske använt wellpapp?

   Radera
  8. Synd om området runt guldbron inte blir klart i tid pga betong-bristen. Jag var och tittade på, när transporten av guldbron passerade Oxdjupet. Jag hade med mig en pizzakartong, köpt på vägen dit, och det fanns många som ville köpa den av mig i trängseln.

   Radera
 2. Kallmurad stengrund ser trevligt ut i alla fall...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns anledningar till betong - billigare, snabbare, bättre. Öht finns det anledningar till utveckling. Bättre ersätter sämre. Bilen är bättre än häst- och vagn. Betong bättre än murad sten.

   Radera
  2. Absolut! Poängen var enkom att det är snyggt (om resten av byggnaden matchar).

   Radera
  3. En kallmurad stengrund behöver als inte vara sämre då den tillåter viss rörelse i förhållande en murad armerad konstruktion, mycket handlar nog om vad respektive grund vilar på för underlag. Båda bör rätt utförda klara konstruktionens tekniska livslängd

   Radera
  4. Titta tex på slussen byggd 1933 i huvudsak betong och man har fått utföra stora betongrepararioner redan på 50-talet man hade även stora sättningar i konstruktionen så till slut ansåg man sig tvungen att bygga nytt. Konstruktionen bör ha projekterats för längre livslängd än så.

   Radera
  5. Murad = cement med sand som ballast. Säg adjö till murbruk och spackel om cementen förvsinner.

   Radera
  6. Avseende betongens hållfasthet i befintlig Slussen. Man upptäckte inte förrän senare att det är obra att blanda betong på bräckt vatten samt att saltvattennära betong tar mycket stryk (bör ha högre exponeringsklass).

   Man gjorde även samma misstag när man byggde Ölandsbron.

   Nu för tiden känner man till betongens hållfasthet i korrosiva miljöer mycket bättre.

   Radera
  7. När jag köpte min fastighet, kom det fram så småningom, att dräneringen inte var bra. Därför grävde jag upp runt huset och det fanns inte en enda cm dräneringsrör någonstans, bara fin, kapillär-sugande sand överallt. Så jag gjorde jag rent på berget runt huset och tätade alla håligheter med finbetong. Huset är byggt på berg.

   Sedan blev det Platon-matta och markskivor och dräneringsrör runt huset och längs backen neråt. Sedan fortsatte jag täta på insidan och det blev torrt runt huset och i torpagrunden.

   Nu har septitanken, som stod i husgrunden, rivits och den nedersta delen av torpagrunden ska tömmas på sand och stabiliseras med betong. Så det lär gå åt åtskilliga säckar.

   Radera
  8. Tim, är inte säker på att jag hört talas om att man använt bräckt vatten i slussenkonstruktionen tidigare, man bör ha haft tillgång till mälarvatten vid platsen, men det är ju möjligt då man har tillgång på både och beroende på vilken sida av slussporten man tog vattnet från. Kan ju säkert också skilt sig mellan de olika brodelarna.

   Betongbranschen har ju nu haft ett ypperligt tillfälle att studera betongen i slussen med möjlighet till betongundersökningar på en konstruktion som delvis varit drift sedan 1933 med flera ombyggnader av delar däremellan. Där fanns säkert åtskillig lärdom att dra om man velat bli lite vassare. Lobbyverksamheter och kommunikatörer tycks Idag bara mer i ropet och där många företag lägger alltmer resurser, men någon krona får man hoppas blev över till studier av gamla slussenkarusellen.

   De flesta betongskador härrörde nog inte från frostskador utan handlade mer om spjälkningar efter korroderade armeringsjärn eller betongurlakning pga läckage, karbonatisering men givetvis även inträngande salt pga läckage och slussens känt dåliga fogar. Men avseende ölandsbron är uppgiften klart riktig.

   Det är ett känt problem med betong att ph-värdet sjunker utefter en sk karbonatiseringsfront som kryper in från betongytan och när den med tiden trängt in mm för mm igenom de täckande betongskikten. Då skyddar inte längre ph- värdet armeringsjärnen från korrosion. När järn rostar kräver den större volym och betongen spjälkar. Likaså med kloridinträngning, armeringen rostar och spränger betongen. Urlakning av cementpastan torde också sänka betongens hållfasthet.

   Så armerad betong har sina brister då den med tiden karbonatiserar och ligger armering allt för ytligt så spjälkar betongen efter relativt få år med risk för nedfallande betong på folk och bilar.

   Vad gäller kallmurar avser jag äldre utmärkta grunder lagda utan bruk i fogarna. sk kallmurar.

   Radera
  9. Slussen var en mardröm att passera dagligen, på vägen till eller från Värmdö-bussarna. Jag kunde följa med egna ögon, hur konstruktionen förföll och jag blev allt oroligare med tiden. Jag brukade observera alla förändringar i fogar och såg hur arbetarna tidigt på morgonen knackade bort bitar, som höll på att falla ner över oss. Till sist satte de upp ett nät i taket, för att vi inte skulle få betong-bitar i huvudet. Lyckligtvis fick jag sedan ett distans-jobb och slapp Slussen och på köpet slapp jag arbetsresorna på tre timmar/dag.

   Radera
 3. Helt omöjligt att importera cement känns något långsökt. Men hur mycket stiger kostnaden för byggarna? Jag gör en grov gissning. Fler fartyg krävs för att transportera från tex Polen eller Tyskland istället för Gotland. Lastning och lossning borde gå på nära samma tid som idag. Tiden under transport ökar för det viktiga Norrland där ny industri och mängder av vindkraft byggs. Samtidigt blir transport till västra Sverige kortare. Gissningen blir + 10% för cementen medan sand, grus och armeringsjärn är oförändrat. Påverkar givetvis BNP något, men ganska lite.

  Men ändå är det kort tid för avveckling av kalkbrytningen. Regering eller riksdag bör förlänga tiden innan brytningen stoppas.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Normalt består betong av mest sten, grus, sand och vatten. Cementen är ca 14%.

   Radera
  2. Kostnaden för armeringsjärn som ingår i den mesta gjutningen är betydande.

   Radera
  3. Det som finns i Polen är redan sålt till andra.

   Radera
  4. Det handlar inte bara om pengar, utan också om tillgängliga transportresurser och ifall källan till cementet äve i tex Europa kan skala upp för att möta svensk efterfrågan med kort tid. Det är ju inte bara att öka output.

   Sen ökar rimligtvis miljöutsläpp på totatel när avståndet ökar.

   Radera
  5. Eftersom Slitefabriken står för ca en procent av Europas cement produktion och ca hälften exporterades kan nog hålet täckas över tid.

   Och för tillverkning av cement är vi ändå beroende av fossila bränslen än så länge.

   Dessutom, koldioxidfri cement kommer inte bli av, precis som vätgas stålet kommer det stupa på att elpriserna kommer explodera då kostnaderna för ny vindkraft och transmissionsystem kommer skjutsa upp kostnaderna. Sedan kan MP försöka dölja dessa, men någonstans så kommer debatten handla om strandskydd vs levande landsbygd och nödvändiga infrastruktursatsningar vs sabbade grundvatten och i längden kommer MP förlora på denna frågan då ingen lyssnar på en fanatiker. Även om de har rätt....

   Radera
  6. Nyttja stål och trä i större omfattning, snyggare än betong och bör kunna ersätta lite av all betong. Se på guldbron i Slussen, den blev väl bra?

   Radera
  7. Richard Ohlin: Sansad bedömning enligt min mening ... och extra tänkvärt att fanatiker kommer att fortsätta kallas fanatiker även när de har rätt! ... Så frågan i slutänden handlar då alltså om vi skall ha lagstiftande riksdag och fristående domstolar?

   Radera
  8. Det är klart att vi skall.
   Domstolen har gjort sitt jobb, Cementa har inte gjort sitt och eventuellt får regeringen överpröva domen om samhällsintresset är större än det lokala miljöintresset.

   Men då är det en politisk fråga och folket har rätt att avgöra om det var rätt beslut i fråga.

   Processen fungerar. I stort.

   Att sedan din regim inte tar fajten av rädsla. Rädsla För MP är en annan sak. Inte ens LO kommer gnälla eftersom LOs övergripande mål är att stötta S och inte se till sina medlemmars intressen. Men det är politik.


   Rent faktuellt är jag övertygad om att MÖD har fattat korrekt beslut. Det är duktigt folk som sitter där.

   Det är alltså Cementa som chansar, eller inte om de är fullt medvetna om att vidare brytning havererar grundvattnet på Gotland.

   Radera
  9. Rickard Ohlin: Ytterligare en huvudsakligen sansad bedömning enligt min mening, även om jag invänder emot vissa detaljer av rent partipolitisk art i din argumentation.

   Vi är helt överens om att Miljööverdomstolen fattat ett korrekt beslut på juridiska grunder och att det synbarligen är Cementa som gjort en undermålig konsekvensutredning i sin ansökan.

   Och vi är också vad kan synas helt överens om att vi fortsatt skall ha lagstiftande Riksdag och fristående domstolar.

   Samt och slutligen att jag inte är helt 100% säker på att ärendet överhuvudtaget går att överpröva i HD.
   Men sistnämnda kan säkert vilken som helst juridiskt kunnig svara på!

   Radera
  10. Rickard de exploderande elpriserna på sikt är jag tveksam till. Dagens elpris gör nybyggd elproduktion och nya teknologier för sparande allt lönsammare. Se bara på vad lite el som behövs för att ersätta all fossil biltrafik, jämfört med dagens nettoexport av el.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  11. Elpriserna exploderar pga vi exporterar el när vi har låg produktion.
   Någon inom Nordpool måste ta i den rosa elefanten och börja bygga planerbar elproduktion.

   Det är orealistiskt att bygga transmissionskapacitet nog för att flytta hela länders elbehov kors och tvärs.

   Men det är verkligheten. Den är jobbig ibland för fanatiker.

   Chiefen, jag har bara en kommentar. S kan inte fortsätta som nu. Man regerar sönder sig.
   Att gå åt vänster är ett ställningstagande. Det kanske inte räcker för att hålla makten dock. I synnerhet inte om media börjar ställa de jobbiga frågorna till C, tex "vad har ni i verkligheten fått genom?".

   S är nära en pasokifiering. Exit.

   Radera
  12. Kan avgörandet överklagas?

   https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/sa-avgors-malet/

   Radera
  13. Rickard Ohlin: S är högst sannolikt fullt medvvetna om den situationen och konststycket kommer att bestå i att, som du helt riktigt benämner som ett ställningstagande, gå vänsterut men stanna kvar i mitten. Ett konststycke som kan vara möjligt om samtidigt omkringliggande verklighet rör sig högerut.

   Radera
  14. Chief: Men samtidigt har S ett växande V (som har "tuffat till sig") att ta hänsyn till. Ett V som drar åt vänster, och som ställer allt fler krav på ett tydligt inflytande - ett inflytande kanske likt C (som ju tenderar att dra högerut och definitivt inte vänsterut).

   Radera
  15. Chiefen, du får bli en sån där betongturist som turar med säckakärra. Alla ska med ;)

   Att bygga flerfamiljshus utan betong verkar lite utmanade. Nuförtiden så vill man ju oftast ha en-tvåvåningsgarage under 5-10 våningar höga fastigheten för centrala byggen. Dessutom finns där ljudregler att förhålla sig till. Sen vill man kanske inte höra allt grannen gör.

   Radera
  16. Observer: Korrekt uppfattat ... och kontentan av vad jag säger om nämnda konststycke!

   Radera
  17. Wow: Jag har under min yrkeskarriär hunnit med både Slite och Storugns, stället som gud glömde ... så det turandet med säckakärra får vara för min del.
   Evt. tänkbart turande inskränkes till Sundsbussarna med en sillamacka och en Grön ... och två paket Dublin Sweet Mixture.

   Radera
  18. Rickard. "Elpriserna exploderar pga vi exporterar el när vi har låg produktion. Någon inom Nordpool måste ta i den rosa elefanten och börja bygga planerbar elproduktion. Det är orealistiskt att bygga transmissionskapacitet nog för att flytta hela länders elbehov kors och tvärs."

   Finland har en sprillans ny kärnreaktor som tas i bruk om ett halvår.
   "I Olkiluoto 3 pågår kärnteknisk provdrift. Enligt anläggningsleverantörens tidtabell inleds det kommersiella bruket i februari 2022.

   O3 är en tryckvattenanläggning av typen EPR (European Pressurised Water Reactor) med en nettoeffekt på cirka 1 600 MW."

   Sverige slipper därmed (i stort sett) att exportera el till Finland, om allt går som planerat på "Halmkobben".

   Radera
  19. Betong-bilarna då, ska de bli stillastående och chaufförerna söka nya jobb?

   Radera
  20. Nja, Finaland kärnkraftsbygge blev en katastrof tyvärr. Men visst SE4 kan få el, men nu är vi dock redan en kraftig nettoexportör där. Men bra Finland kan stå mer på egna ben likt Sverige och Norge. Inkompetens är stor inom området tyvärr…

   Radera
  21. Nja, Finaland kärnkraftsbygge blev en katastrof tyvärr. Men visst SE4 kan få el, men nu är vi dock redan en kraftig nettoexportör där. Men bra Finland kan stå mer på egna ben likt Sverige och Norge. Inkompetens är stor inom området tyvärr…

   Radera
  22. Det är inte inkompetens, det är demokrati som är dilemma. Allt överklagas om det finns rätt till detta och det skapa jobb för konsulterna. Det få inte vara med billigt energi, många måste leva på detta. Flera studier från olika perspektiv. Ingenting är värre än fungerande kärnkraft med tillstånd som producera billigt energi och förstöra lönsamhet för alla nya gröna bolag som inte måste räkna in allt infrastruktur det krävs till sin co2 profil och få gratis inmatning och anslutning till kraftnät.
   Finland betala nu över 100miljard kronor för sin EPR men bara sydvästlänk som producera ingenting och är inte färdigt kostade redan 20 miljard sek.

   Radera
  23. Måste korrigera mig, det är väl bara 7,6 miljard för sydvästlänken till nu.

   Radera
 4. Den nya skurubron i Nacka började byggas hösten 2019 och blir klar hösten 2022. Ajjaj, illa, illa. Vilken nytta har man av en bro, om den inte blir färdig, pga bristen på betong?

  Kommer vi att behöva åka med Finlandsfärjan (från Stockholm) till Åbo, för att köpa betongsäckar? Vad säger tullen, när de ser att vi har typ 6 betongsäckar á 20-25 kg i bakluckan? Mariehamn? Priset per säck på den svarta betong-börsen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fortfarande har vi fri rörlighet för varor, oroa dej isåfall mer över vad aktivisterna ställer till med i stat och kommun.

   Radera
  2. De har trots allt valt en överbyggnad i stål vad det ser ut, snyggt. Tycker bättre om stål än rena betongkonstruktioner. Hoppas utvecklingen går åt det hållet.

   Blir betongen dyrare kanske man får börja använda rostfri armering så underhåll med betongreparationer minskar pga rostande armeringsjärn.

   Radera
  3. Bron kommer prioriteras. Jag har både villa och lantställe på östra sidan. Slussen och tunnelbanan blir nog försenade.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  4. Nanotec,

   Kommer de att prioritera Skurubron före Slussen för att du har lantställe och villa där, coolt.😀

   Radera
  5. Fick garantier av högsta hönset före valet. Moderaterna har makten i Nacka. Skulle bli en stor motgång om bron tydligt försenas före valet. Behövs inte så mycket betong för bron så den kommer prioriteras. Tunnelbanan är mer avlägsen i tid.

   Nog kan jag väl lita på moderaternas löfte eller?

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  6. Slussen ligger i Stockholm Skuru ligger i Nacka. Politiker brukar prioritera det som ligger närmast i tid och rum. Ja jag är övertygad om att bron prioriteras.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  7. Det beror på om "stjärnan" Stenholm är fortfarande aktiv i moderat-politiken i Nacka.

   Radera
  8. Stenholm växte upp i Afrika som son till ett missionärspar.

   Radera
 5. Slussen är färdigbyggd 2025. Fyra år kan bli åtta år till, innan bygget blir klart, om det blir betong-brist? Tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka Forum? Tunneln lär svälja stora mängder av betong. Trafikstarten planeras till år 2030. Illa, illa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Slussen skulle varit klar vid det här laget enligt de alltid urusla tidsplanerna som sätts upp. Återstår att se om 2025 håller.

   Radera
  2. Det är mycket värre med den ryska kärnreaktorn i Hanhikivi, Finland. Fennovoima hoppas på bygglov 1922 och få bygget klart 2029 för "Gåssten". Den är väldigt försenad.

   Radera
  3. Jag hoppas fortfarande att det ryska kärnkraftverket i Hanhikivi, Finland, stoppas. Finland gav efter politiska påtryckningar från Ryssland, som ville sälja kärnkraftverket till ett västland, som exempel på ny, rysk kärnteknologi, i hopp om flera beställningar. Men det uppstod en massa problem, ritningarna och dokumentationen har inte blivit godkända och nya ritningar begärs gång på gång av de finska myndigheterna.

   Jag är mest kritisk till att ett stort antal ryska bolag och medborgare släpps långt in i Finland (nära den svenska gränsen) och en del av dem kan ha en en helt annan agenda. Den ryska underrättelsetjänsten jublade över beslutet, nu kanske man äntligen kan sluka hela Finland, och inte bara Karelen, Petsamo (=ishavs-Finland) och lite mittemellan, som man lyckades göra sist.

   Radera
 6. Har de sista betongsossarna fasats ut?
  Eller kommer de att klara miljöprövningen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du frågar en miljöpartist så är det mycket betong kvar...

   Radera
 7. Fråga: Hur många gamla dagbrott/gruvor av denna typ finns det runtom i landet?

  SvaraRadera
 8. Lägg detta till den globala sandbristen som skapat en stor illegal marknaden för sand om vi nu ska importera allt.

  SvaraRadera
 9. Det stämmer inte att beslutet inte kan överklagas. Det har redan överklagats till HD. Förutsättningen är förstås att HD ger prövningstillstånd.

  SvaraRadera
 10. Det låter som om Heidelberg Cement har anlitat lobbyister och marknadsfolk för att skrika om "nationell självförsörjning" och annat behjärtansvärt. Uppenbarligen har de varit så stöddiga och arroganta att de inte orkat göra en ordentlig grundvattenutredning utan litar på olika former av "inflytande" istället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, man skriker nog överdrivet högt.

   Radera
  2. @Olaf_3: har du någon länk eller källa på det där?

   Radera
  3. @Teheimar. Vad tänker du att Olaf ska ha källa på?

   Radera
  4. Lite mer om sitt påstående. Eller varför han tänker just så.

   Radera
  5. Teh: Resten av tråden förklarar. Dumt att upprepa, men: Skälet till avslag var en bristande grundvattenutredning. Kalk och cement handlas på en global råvarumarknad så det är rätt irrelevant av Heidelberg Cement att komma merkantilistiska nationalförsörningsargument när de i själva verket borde gjort en bättre utredning. Det är iofs möjligt att de GJORT en utredning som visat att de kommer att tömma Tingstäde Träsk men chansat på att få ut så mycket kalk de kan innan rättsprocesserna hinner ikapp dem, men det lär de inte berätta.

   Radera
 11. Varför överklagar Länsstyrelsen Mark & Miljödomstolens beslut? Det borde väl inte vara deras uppgift?
  Miljöpartiet har lite i smyg genom tillsättningar och finstilta formuleringar i miljölagstiftningen lyckats göra Sverige till ett nästan omöjligt land att bedriva tung industri i.
  När staten i form av Länsstyrelsen har närmast oändliga resurser och handläggarna har en politisk agenda så blir ett tillstånd till en ekonomisk mardröm. Även de stora som Cementa och Boliden (Laver) kommer inte igenom byråkratin. Miljoner förvinner i arvoden och avgifter.
  I mindre skala blir det blir det allt svårare att få bedriva bergtäkt. Numera krävs tusentals konsult-timmar för att öppna en ny täkt. Så kan man också flytta välstånd från land till stad. Eller kväva aktivitet i sin linda.

  SvaraRadera
 12. Sen till råga på allt ska Ibrahim Bayland sköta förhandlingarna med EU om den nya jord- och skogsbrukspolitiken.

  En killgissning är att det kan bli ganska omfattande omfördelningar av partisymatier i norrland beroende på utfallet i förhandlingarna.

  Spännande tider vi lever i.

  SvaraRadera
 13. Det råder väl inte brist på kalk direkt?

  Det som är stoppat är Cementas kalkbrytning i närheten av deras cementbruk men det finns ju flertalet andra kalkbrott på Gotland - t ex Nordkalk vars kalkbrytning ser mycket större ut än Cementas brytning.

  För det är väl inte så att det exporteras stora mängder kalk från Gotland till andra länder?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Wofser: Fram till inte alls länge sedan har stora mängder kalk exporterats från Gotland till USA där Cementas fartyg lastat i Slite och därefter läktrat till större oceangående tonnage.

   Radera
 14. En positiv aspekt är dock att nu blir miljöpartiets vansinne uppenbart lagom till valet. Förhoppningsvis åker de ut, och så kan vi ta nya tag igen för att reparera landet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror att kompisen Jar-Jar Binks är miljöpartist, stackaren.

   Vi får nog köpa ett 20-tal betongsäckar att ha på lager hemma, vi har gjort det förut, när byggjobbarna har köpt för mycket material. Jag har så mycket zeolit på lager, det tar upp 20% av sin vikt vatten. Jag lägger betong-säckarna i kraftiga, blå sopsäckar och lägger till en påse torkmedel i varje säck. Det är helt jungfruligt material, som jag är tvungen att sikta bort, pga krav på reproducerbart tryckfall i våra system som vi exporterar. Det är cyklingsbart, bara att hetta upp i en ugn till närmare 300 C under några timmar, så kan materialet användas på nytt, gång på gång. Firman vill inte ha det tillbaks och jag har 12 års överskott på lager, förpackade i lufttäta påsar.

   Radera
 15. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 16. Cementa Skövde får uppa sin produktion litegrann då!

  SvaraRadera
 17. Lägger utan större förvåning märke till att MP i hög grad får klä skott för det här aktuella.
  Och detta då under iakttagande att Miljölagstiftning och Mark- och Miljödomstol funnits långt innan MP tog plats i Regeringen.

  Och angående transportkapacitet så disponerar Cementa ett antal väl fungerande specialfartyg för dessa laster; Östanvik-Sunnanvik-Envik och ytterligare något som är fullt kapabla att gå även i oceanfart om behov skulle föreligga.

  SvaraRadera
 18. Som Gotlänning tycker jag kalkbrytning på Gotland är helt absurt. Ett tyskt företag gräver sönder ön och folks brunnar sinar i takt med att grundvattnet försvinner för ett par hundra jobb. Jag skiter faktiskt fullständigt i dessa jobb när problemet är tillgången på vatten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det är naturligtvis inte bra, om grundvattnet sjunker 4 m eller blir bräckt! Det kanske går att hitta en kompromiss under en övergångsperiod, medan man undersöker brytningens konsekvenser.

   Radera
  2. Hur många brunnar har sinat och var? Det är inte alls bra, det hände hos mig, när två grannar köpte "rullgräsmattor" och vattnade dem dygnet runt under 14 dagar. Deras gräsmattor var viktigare än mitt dricksvatten! "Herrgårdsfolket" kommer från stan och "Stugfolket" tvingas acceptera att de tar för sig. Det är jävligt fräckt att lägga beslag på allt grundvatten, som finns i sprickor i berggrunden. Dessutom tog de vattnet från vår gemensamma sommarvatten-brunn och pumpen gick torr och blev förstörd. Sannolikheten för saltvatten-inträngning i brunnar ökar också, men de menade att eftersom kommunalt VA kommer om några år, så behöver vi inte bry oss om någon saltvatten-inträngning längre. Stockholmarnas logik!

   Radera
  3. Cementa må ägas idag av Heideöberg, men det var ju inte tyskt från början överhuvudtaget.

   Radera
 19. Domstolen skriver ju att påverkan på grundvatten inte är kartlagd. Företaget kommer att behöva jobba vidare med undersökningar och beskrivningar, sen blir det väl en förhandling om villkoren. Är inte uteslutet att det i slutändan löser sig. Känns väl rimligt att de inte kan bryta kalk hur som helst, bara för att cement behövs i samhället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jösses, har de inte kartlagt något så fundamentalt som grundvattnet så får pajaserna skyla sig själva.

   Radera
 20. Man får uppdatera kvoterna som får skatte-/tullfritt föras in till Sverige:

  1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin
  4 liter vin
  16 liter starköl
  Kläder, accessoarer, parfym, snus för 4300 kr
  Fin- eller grovbetong 10 säckar á 20 kg

  SvaraRadera
 21. Havsbaserad vindkraft använder ingen cement alls. Just saying.

  SvaraRadera
  Svar
  1. det är möjligt utan cement, men det finns även där och det ökar kanske även i framtid eftersom större stödelement behövs men är för dyrt i stål.

   Radera
  2. https://research.chalmers.se/publication/524420/file/524420_Fulltext.pdf

   Radera
  3. fina bilder på sidan 14.

   Radera
  4. Avslutar man en kommentar med "just saying" spelar innehållet mindre roll.

   Radera
 22. Det råder vattenbrist på Gotland varje sommar och det blir inte bättre om Heidelberg fortsätter och bryta sten, förvisso behövs cement till allbetong som i vårt land, men skall Gotland skövlas för den skull. Någongång måste man sluta, nu eller om 25 år det är frågan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur mycket beror vattenbristen på själva brytningen och hur mycket på tillresta säsongsmässigt som har stuga där men inte bor permanent?

   Radera
  2. Hur ska någon kunna svara på det, har ens Cementa utfört bra undersökningar så man vet hur stor påverkan verksamheten har på grundvattnet?

   Många som har egna brunnar har också eget avlopp med infiltration eller annan avloppslösning.
   Infiltrationslösningar tex skickar ju tillbaka vattnet man använder till infiltrationsbädden och därmed återgår det mesta till grundvattnet.

   Så tror inte det är stugägarna som är problemet, Almedalsbesökarna och hotellturismen kan jag tänka mig slösar en del. Så övriga turister har säkert större påverkan än sommargotlänningarna som vad förstått givetvis följer kommunens allt tätare uppmaningar att spara på vattnet och ej vattna gräsmattor och rabatter.

   Men ok säg att stugägarna är på Gotland i snitt tre veckor per år, då bör 17 stycken sommarstugehushåll förbruka lika mycket som en fastboende under dennes hela år. Det kan alltså inte ha så mycket påverkan och många fastigheter som bebos tillfälligt av sommargotlänningar har dessutom tidigare varit permanentbostäder.

   Ser förresten på löpsedeln i tidningen Helagotland att kommunen beklagar sig över att man inte vet vad man ska göra av soporna på ön som används av Cementa som energiråvara. Tja man får väl ta tillvara på energisoprna likt andra kommuner, vad gör de som inte har Cementa?

   Radera
  3. Med goda kontakter i Gotlands djupa strukturer har jag fått klart för mig att vattenbristen i huvudsak beror på två saker:
   1. Vansinniga skövlingar och utdikningar omkring 1800-talet.
   2. Stockholmare, som de facto styr ön, vägrar göra något åt problemet, allt begravs i byråkrati, då de cyniskt vill utrota ursprungsbefolkningen så att Gotland kan bli deras helt egna semesterparadis.

   Radera
  4. Har du hört det av farbror tomten?

   Radera
  5. Den extremt långa värmeböljan, med små regnmängder, kan påverka grundvatten-nivåerna, få flera brunnar att sina och orsaka risk för sättningar i husgrunder, som är byggda på lerhaltig jord. Kommuner med många privata brunnar, som Östhammar, Norrtälje, Nacka, Värmdö, Vaxholm, Karlskrona och Uddevalla ligger i riskzonen. Jag har ännu inte sett några larmrapporter om sinande brunnar på Värmdö i år.

   Radera
  6. Grundvattennivån i sommar är mycket låg på Gotland, i Blekinge och Skåne. Extrem Svarta Havs-värme är på väg mot Skandinavien, med upp till 34 C i Östra Finland. Folk lär köpa SPA-bad och små pooler till sina trädgårdar och då töms brunnarna snabbare.

   Radera
 23. Så för att sammanfatta lite av det jag har utläst från kommentarerna

  1) Att Cementa inte får fortsätta bryta kalk har i Slite har inget med miljöpartiet att göra utan att de befaras förstöra grundvatten tillgångarna på Gotland. Något gottlänningarna är arga för.

  2) Det går visst att överklaga beslutet till HD. Frågan är om de tarupp det.

  3) Det finns ett flertal kalkbrott utöver det i Slite. Tillochmed på Gotland. Det är alltså tveksamt hur mycket landets produktion av cement kommer att påverkas.

  3). En relativt stor del av Cementas produktion av cement exporteras.

  4). Det finns goda förutsättningar för import av kalk eller cement i form av lastfartyg om det nu skulle behövas.

  Hela beskrivningen av situationen känns som en produkt av Cementas pressavdelning och politisk propaganda

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och den sammanfattningen var nog den hitintills bästa kommentaren.

   Radera
 24. Glöm inte att det inte finns någon fossilfri cement även om man utvecklar en klimatneutral produkt. Kalksten är fossilt och innehåller till och med fossiler. Nivån i dag är förbjud allt fossilt. Fossilt fult - vind bra.

  SvaraRadera
 25. Jag tror inte ett skit på att det skulle bli betongbrist, vi lever ju trots allt i ett någorlunda kapitalistiskt samhälle ihopkopplat med hela världen. Det enda som kommer hända är högre priser och något längre leveranstid. Kineserna skiter fullständigt i miljöaspekter och människor så där har vi i princip oändliga mängder(vet inte hur det ser utmed kalkfyndigheter i Kina men man brukar säga att dom har alla naturfynogheter)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tung ryggdunkning - håller med!

   Radera
 26. Byggmax Värmdö: Fin- eller grovbetong: 39 kr/25 kg säck.
  XL Bygg/Bygg-Ole/Beijer Värmdö: Grovbetong: 68 kr/25 kg säck.
  Bauhaus Sickla (=Nacka): Finbetong: 35 kr, grovbetong: 35 kr/20 kg säck.

  SvaraRadera
 27. Då får man väl börja göra betong på matrester istället då... https://www.warpnews.se/green-tech/matrester-forvandlas-till-byggmaterial/

  SvaraRadera