Aktuellt

Finanskursen Årskull IV börjar söndagen 3:e oktober - 5% rabatt med Cornucopia

Nedanstående inlägg presenteras i samarbete med den populära aktiehandelkursen Finanskursen. Bloggen kan erbjuda 5% rabatt på kursavgiften v...

2021-07-28 20:00

Gästinlägg: Kritik mot bloggens syn på cementkrisen (UPPDATERAD)

Nedanstående är ett gästinlägg från en läsare i byggbranschen, som vill vara anonym så mer än så kommer vederbörande inte presenteras. Bloggen vet vem vederbörande är och anser att personen är sakkunnig nog att få detta gästinlägg för att framföra kritik.

Min kritik på bloggens syn på saken. Jag har läst igenom delar av domen - inte hela eftersom den är på ynka 281 sidor - men ändå. Tillägg: Inlägget är uppdaterat längst ned.

Ombyggnationen runt Plattan i Stockholm när det begav sig

Domstolens slutsats är följande:

"Mot bakgrund av de ovan redovisade bedömningarna anser Mark- och miljööver- domstolen att miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställnings- tagande till verksamhetens inverkan på miljön. Mark- och miljööverdomstolen gör därför bedömningen att det föreligger ett processhinder för prövning av Cementas ansökan om tillstånd. Vid dessa bedömningar ska mark- och miljödomstolens dom undanröjas, utom såvitt avser prövningsavgift och rättegångskostnader, och Cementas tillståndsansökan avvisas."

Domstolen sågar Cementas ansökan. Processhinder föreligger - eller som jag läser det - skicka in en seriös ansökan som vi kan titta på.

I princip alla remissinstanser anser att ansökan var såpass bristfällig att de föreslog att den skulle avslås. Till och med instanser som inte direkt bevakar miljöintressen - Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) - tyckte att det skulle avslås.

Fick Cementa reda på att MKB:n var bristfällig? I samrådsredogörelsen för MKB:n skriver Länsstyrelsen i Gotland följande:

"Från länsstyrelsen konstaterades att det utifrån det underlag som presenterats inte går att bedöma vilka effekter en sådan förändring av bolagets planer skulle kunna ha på naturvärden eller grund- och ytvattenproblematik i och kring det planerade verksamhetsområdet."

Länsstyrelsen fick bifall av mark och miljöverdomstolen. 

Projektgruppen på Cementa som har ansvarat för att driva ansökan har misslyckats kapitalt med att ta fram en gedigen MKB. Trots att de blev varnade under samrådet.

Härnäst konstaterar Byggsverige yrvaket - 4 månader innan brytningstillståndet går ut - att Cementa har monopol. Man svarar med att gråta ut i media. Man vädjar till regeringen att ingripa.

Men varför ska regeringen ingripa? Det är Byggsverige som har fallit på eget grepp. Det är en av deras egna som har levererat dödsstöten.

Det otroliga är att Cementa har lyckats undkomma all kritik i media. Det måste kosta att ha så bra PR-konsulter - kunde de inte lagt pengarna på MKB:n istället?

Men jag är en optimistisk. Detta är en möjlighet att faktiskt utveckla en alternativ teknik. Vi är 280 000 personer vars levebröd hänger på det.

/Anonym i byggbranschen

Tillägg från anonym, som replik på kommentarerna. Vederbörande villi inte använda kommentarsfältet.

Siffertrix lämnade en bra synpunkt som tvingade mig att "kontrollskumma" domen. 

I målet "Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun" med ärendenummer M 1579-20 står det följande under kapitel 2.6 (s. 21 i domen, s 63 i PDF:en om man begär ut hela dokumentet):

SGU anser att ansökan bör avslås. Sveriges geologiska undersökning har yrkat att yttrande ska inhämtas från Havs- och vattenmyndigheten avseende tillämpligheten av 4 kap. 11 och 12 §§ VFF.

Läsarna kan lasta mig för är att ha utelämnat sista meningen. Jag tyckte att det var en detalj i sammanhanget - SGU yrkar på att en annan myndighet ska utreda den möjligheten.

Jag vill även ta tillfället i akt att tacka för engagemanget. Att det finns ett hörn på internet som tycker detta är viktigt och intressant gör att jag känner hopp för framtiden.

Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

85 kommentarer:

 1. Jag är också optimistisk och hoppas domen står sig. Så att svenskarna får lära sig vad de reöstar för och de konskevenser det får.

  SvaraRadera
  Svar
  1. M. Ström: Skall det tolkas som att du förmodar domslutet blivit ett annat med en annan Regering?

   Radera
  2. Läste du ens inlägget? Det här är inte någonting politiskt orsakat. Det handlar om att inte förstöra grundvattnet på Gotland.

   (Möjligen indirekt politiskt skapat på så sätt att om en önskad målbild för politikernas Sverige är 30 miljoner invånare så måste vi självklart exploatera miljön ännu hårdare och acceptera de negativa konsekvenserna av det.)

   Radera
  3. Vad de röstar på? Vad har det med saken att göra?

   Radera
  4. Så klart detta baseras på de nya förutsättningarna. Dessa förutsättningarna baseras på politiska beslut. Grundvattenpåverkan i all ära, men det berör inte hela Gotland utan den berör enkom det direkta närområdet kring Cementas anläggning. Det är ju inte hela öns grundvatten som påverkas.

   Att en domstol,genom att avvisa överklagandet, stänger ned en hel bransch och riskerar att försätta hela landet i akut kris är fascinerande enkelspårigt.

   Det är inte så att de sagt att det är fel och en fara för grundvatten eller naturintressen. De säger bara att de inte kan pröva saken och detta blir resultatet. I andra fall där en domstol avvisar en prövning står sig tidigare instans dom, men tydligen inte här... Att så är fallet är självklart en följd av politiska beslut.

   Radera
  5. "Vad de röstar på? Vad har det med saken att göra?"

   Fascitiska pariter som (mp), (c) och (v) samt partier som SS-Ungdom.

   Radera
  6. chief karlsson2021-07-28 20:39:

   "Skall det tolkas som att du förmodar domslutet blivit ett annat med en annan Regering?"

   Alla insatta vet att det är regeringens beslut om natura 2000 område 2018 som leder till detta. Det beslutet hade såklart inte skett med en borgerlig regering och därmed hade detta domstolsutfall aldrig skett. Ja, både myndigheterna och domstolen är korrupta nog att täcka upp för regeringens korruption.

   Radera
  7. Tistel: ...Alla vet ... är ett argument utan vidare verifikation som även använts av Gudrun Schyman i visst sammanhang och ses av mig som föga övertygande.
   Därefter två rena antaganden från din sida som inte heller de verifieras men som från din sida används som argument för korruption i domstol och myndighet.

   Jag är inte övertygad!

   Radera
  8. chief karlsson2021-07-30 20:14

   "Alla insatta vet"

   Jag citerar mp på Gotland.

   "Miljöpartiet på Gotland är ”säkra på att människan kan utveckla ett sätt att bygga utan cement”."

   Så, du kan sluta trakassera andra med att du inte är insatt. Det visste vi redan när du öppnade käften.

   Radera
 2. "Men varför ska regeringen ingripa? Det är Byggsverige som har fallit på eget grepp. Det är en av deras egna som har levererat dödsstöten."

  Ok, är det här ett argument? Jag fattar inte. Regeringen ska väl ingripa för att unvika ett klusterf-ck med massarbetslöshet? Att det är cementa som är (del)skyldiga spelar väl ingen roll nu? Det måste lösas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Exakt. Ge dem ett uppskov så att branscherna kan lösa alternativ. Skit i cementa.

   Radera
  2. Det rimliga borde väl i dagsläget vara att ge uppskov för fortsatt produktion för så lång tid som det tar att hitta alternativa leverantörer. Tror nog att företagsekonomiska intressen kommer se till så att dagens ”single sourcing”-situation inte kommer kvarstå t ex hos stora byggbolag och LKAB sen. Kan tänka mig att Cementa har en viss uppförsbacke att behålla sin position efter detta debaclet…
   Men om det blir en rimlig lösning eller en grön snabbavveckling av välståndet blir väl höstens thriller?

   Radera
  3. @ Jonas W:

   Varför skulle ett företag självt vilja driva vidare tills vidare under de premisserna att de bara får hålla på tills det finns ersättare på plats?

   Det är som om din fru skulle komma hem och säga att hon tänker börja ha sex med andra men, men att hon förväntar sig att hon skall få bo kvar och att du skall fortsätta att tillfredställa henne emellanåt men med allt glesare intervaller.

   Radera
  4. Parallellt pågår ju ett överklagande så även under ett relativt kort uppskov (åtminstone i väntan på att beslutet omprövas, rimligtvis med en mer utförlig MKB) vore det väl rimligt att förvänta sig att Cementa fortsätter som vanligt ifall allt ordnar sig. Att börja dra ner för mycket på verksamheten och t ex förlora personal som kanske inte kommer tillbaka vid en uppväxling igen kan nog kosta ännu mer marknadsandelar.

   Men visst finns en risk att Cementa i ett läge där deras kunder skaffar fler leverantörer kommer dra ner på sin svenska verksamhet i motsvarande grad, och att en viss bristsituation då uppstår under en övergångsperiod ändå, men inte i närheten av ett så drastiskt stopp som nu ligger i korten.

   Att t ex LKAB valt en ”monogam” leverantörsrelation är väl relevant för liknelsen men den haltar lite i övrigt eftersom det är fullt normalt att man har åtminstone två leverantörer av kritiska varor för att just att undvika denna typ av panikstopp när något oväntat händer (kunde ju varit en storbrand etc också?).

   Radera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Med tanke på att Cementa verkar vetat om att ansökan var undermålig samt att denna typ av dokument är det förmodligen viktigaste som bolaget leverar på flera år så känns det snarare möjligt att de utnyttjar sin ställning som monopol för att få igenom ansökan utan att behöva se till miljöintressen som grundvatten.
  Cementa ägs av ett tyskt bolag och har själva bara 377 (år 2019) anställda i Sverige. Är en tragisk sits vi är i men tycker att TS har en god poäng i att byggbolagen klantat sig i att endast använda ett bolag.
  De Gotlänningar som påverkas av redan lågt grundvatten förtjänar väl också att skyddas mot bolag som med sin ställning och möjlig påverkan av 280 tusen jobb struntar i att följa regler.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De som riskerar eller har fått sina brunnar påverkade (även vid enbart misstanke av) täkten har blivit ersatt av Cementa, antingen via nya brunnar eller inkoppling till kommunalt VA. Så skriver i alla fall Cementa i sin överklagan till HD.

   Radera
  2. Domen kom ju den 6e Juli så så jäkla länge har de ju inte haft på sig.

   Radera
  3. Ang. anställda av Cementa så har dom många underleverantörer.
   Dom skriver att dom har 95 anställda på fabriken här i Skövde men att dom sysselsätter ytterligare omkring 250 personer i form av underleverantörer.

   Radera
  4. Cementa vet om att det fanns ingen utredning i världen de kunde prestera som skulle ge dem tillstånd. Hela ansökningen bygger på en korrupt regering som ändrade reglerna så att Cementa inte skulle kunna få tillstånd. Sedan är korruptionen i aktivistiska myndigheter och korrupt domstol så starkt att de spelar med istället för att avfärda regeringens ändring med motivet att det är emot lagens intensioner att regeringen lägger sig i. Vill de ändra så får de ändra lagarna.

   Radera
 5. Detta är en av de anledningar till att jag fortsätter läsa denna bloggen! Att publicera kritik mot sin egen publikation och ge utrymme för andra åsikter, att "alltid försöka ha fel och försöka förhindra det man varnar för".
  Att ha en faktabaserad världsbild där man är öppen för att man kan ha fel och för att utmana sig själv med annan fakta - det är så bra och unikt i vårt samhälle idag.

  Hatten av för dig Lars!

  SvaraRadera
 6. Inlägget i denna "kris" som jag väntat på. Tack!!

  SvaraRadera
 7. Cementa har inte bara monopol i Sverige. Samma i Norge, och antagligen också i många andra länder.
  Med 377 anställda i Sverige utgör de hela 0,66 % av Heidelberg Cements anställda.
  Så Heidelberg cement känner nog inte att det är de som har pressen på sig.
  Det är ju Sverige som tar skada.....

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Lägga alla ägg i samma korg" Ett gammalt väl använt ordspråk, undrar hur byggindustrins upphandling går till?.

   Radera
  2. "undrar hur byggindustrins upphandling går till?."

   Var god och återkom när du ställer samma fråga till de myndigheter som stängde de andra kalkbrotten.

   Radera
 8. Frågan är var konkurrensverket var då de fick köpa alla anläggningar i Sverige, var de kanske på studiebesök på reeperbahn?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Reglerna om företagskoncentration är inte jättevassa.

   Men, dom borde varit tuffare på Konkurrensverket men snällare i miljödomstolen, eller?

   Radera
  2. Hade vi haft kvar en någorlunda heltäckande totalförsvarsplanering kan man ju också tänka sig att det borde varit lämpligt att se till att en så samhällskritisk resurs (inte minst om viktig infrastruktur drabbats av plötslig oplanerad rivning beslutad från annan ort) nästan bara kommer från ett ställe och från en fabrik på en så strategiskt utsatt plats dessutom.

   Radera
  3. Kalkfyndigheter skiter dock i vad totalförsvarsplaneringen säger, dom finns så att säga där dom finns.

   Radera
  4. Finns gott om kalksten på Öland också men även t ex i Skåne, Västergötland, Östergötland och Dalarna. Stordriftens logik har dock koncentrerat detta till en plats (kanske på grund av kalkstenens kvalitet där eller bara av hävd pga att investeringarna gjorts där?), men det vore intressant att veta hur situationen för miljötillstånden för brytning ser ut på andra platser.

   Radera
  5. Intressanta kommentarer. Fanns Konkurrensverket när cementproduktionen i Sverige monopoliserades? Vem var det som drev på monopoliseringen? Och varför ville någon att produktionen skulle monopoliseras?

   Svar: Nej! S-regeringen! För att jobben skulle stanna i Sverige! Men låt oss skylla på marknadsekonomin och konkurrenslagstiftningen för all del.

   Radera
  6. Har ju framkommit idag på SR att bakgrunden till at vi har Cementa som den största leverantör av cement i Sverige beror på ett beslut från 1970-talet, påhejat av socialdemokratisk minister. Ett i allt väsentligt vettigt beslut vid den tidpunkten.

   Placeringen på Gotland är i allt väsentligt idealisk.

   Att situationen är en följd av politiska beslut har väl ändå framgått tydligt? Det är förutsättningarna som ändrats, inte produktionen i sig.

   Radera
  7. Hittade en länk på bygga hus visserligen från 2004 då färdig betong kostade nästan 1/4 mot priset i Sverige.

   Frågan är om det var frånvaro av konkurrens och om prisskillnaden består än idag. Är det så bör det ju gå att pressa byggkostnaderna om man lyckas få till bättre konkurrens efter denna historia.

   https://www.byggahus.se/forum/threads/betong-tyskland-270-m3-sverige-ca-1000-m3.15618/


   Radera
  8. SGU skriver i sitt första yttrande till MMD:
   "Cementas fabrik i Slite idag ar den storsta producenten av cement i Sverige och inga större kända fyndigheter av kalksten inom Sveriges gränser kan idag ersatta produktionen i Slite. Alternativet blir då import av cement vilket medför både ökade kostnader och ökad miljöpåverkan samtidigt som det ökar Sveriges beroende av andra länder."

   Ni som skriver att det finns fyndigheter andra stans att ta ifrån, menar ni då att ni har hittat en fyndighet som kan ersätta Slite? En fyndighet som SGU, den myndighet som ansvarar för att kartlägga mineralfyndigheter i Sverige, inte känner till?

   Radera
  9. "siffertrix2021-07-29 14:39"

   Din läskunnighet är åter igen bristfällig. Det är staten och myndigheter som stängt ned de andra kalkbrotten i Sverige. Inte företagen själva. Fakta är jobbigt för individer som dig, du behöver ständigt förneka fakta fär att rättfärdiga din självbild.

   Var god återkom när du kan citera besluten om varför de andra kalkbrotten fick stänga.

   Radera
  10. Utan att ha läst dokumenten i detalj så skulle jag nog säga att den främsta bristen är på fyndigheter med miljötillstånd och andra förutsättningar som är uppfyllda för att (åter)starta brytning, kalksten finns.

   Radera
  11. @Jonas. Det framgår inte i SGU:s yttrande avgöra om de menar fyndighet som har tillstånd eller ej, så du kan mycket väl ha rätt där. Vill dock påpeka att alla fyndigheter har inte samma kvalité på kalksten som den på Gotland. Flera sämre fyndigheter kan kanske ersätta Slite tillsammans.

   Radera
 9. Bra inlägg med viktig info - tack!

  Bloggens beskrivning av krisen blir starkt bekräftad och allvaret i situationen framstår som ännu mer akut. De interna detaljerna ser lite annorlunda ut men resultatet ser ut som bloggens värsta farhågor. Och det finns inte ett skit som regeringen kan göra åt saken.

  SvaraRadera
 10. Ja, oavsett hur vi fördelar ansvaret för den uppkomna situationen (och här finns det uppenbarligen olika åsikter), så måste den ju lösas. Regeringen kan ju inte bara stå och titta på, och låta bollen rulla, samt se vad som händer.

  SvaraRadera
 11. Lite mera fakta; Cementa's överklagan till högsta domstolen.

  https://www.cementa.se/sv/system/files_force/assets/document/9e/38/m_1579-20_overklagande_inkl_bilaga_1_och_bilaga_2.pdf?download=1  SvaraRadera
 12. För att citera Proudhon:

  Monopoly is the inevitable end of competition, which engenders it by a continual negation of itself. This generation of monopoly is in itself a justification of it....

  Även Nozick erkände ju att även om man införde ett anarkistiskt "år noll" och upplöste alla statsfunktioner skulle ju nya monopol uppstå efter ett tag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan också formulera det lite mer slagkraftigt som Galenskaparna i "Hajen som visste för mycket": "Monopol är kapitalistens mål".

   Frågan är då närmast vilka slutsatser man drar av den insikten.

   Radera
  2. Det jobba är att det är myndigheter som stängt de andra kalkbrotten i Sverige med sitt monopol på myndighetsbeslut. Så, nu när du vet vem som är det verkliga monopolet förväntas du sluta sprida dina lögner.

   Radera
  3. @ Tistel. Om det är min kommentar du vänder mot är du ute i ogjort väder. Jag påpekade bara att Bens citat i och för sig är rätt banala iakttagelser för den som känner några kapitalister. Har inget med cement att göra öht.

   Radera
  4. Underdog2021-07-29 19:38

   OM du tittar noga på mina andra inlägg så brukar jag vara noga med att skriva om det är en kommentar eller ett inlägg jag svarar på.

   Radera
 13. Det här är precis den uppfattningen jag fått om "krisen", cementa har av okänd anledning helt enkelt inte lämnat in de underlag som de skulle men slår ifrån sig det hela med ett ganska så självsäkert "nähä, vad ska ni göra då, utan oss stannar allt. Your move motherfuckers." Sen har många delar av branschen hängt på pga varför inte.

  Samtidigt som alla gubbar i hela Sverige utbrister i ett fullständigt synkroniserat "Jävla Miljöpartiet" i en och samma utandning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har du bemödat dig med att läsa igenom dokumenten? Tveksamt i och med din kommentar. Då hade du förstått att cementa lämnat in samtliga dokument, fått dem godkända i första instans. Sedan har nästa instans efter att ha hållit på det i ett år sagt att underlaget är bristfälligt utan att visa på en enda punkt som är bristfällig och inte gett cementa möjlighet att besvara eller komplettera

   Radera
  2. Vetefan vem som saknar läskunnighet

   "I princip alla remissinstanser anser att ansökan var såpass bristfällig att de föreslog att den skulle avslås. Till och med instanser som inte direkt bevakar miljöintressen - Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) - tyckte att det skulle avslås.

   Fick Cementa reda på att MKB:n var bristfällig? I samrådsredogörelsen för MKB:n skriver Länsstyrelsen i Gotland följande:


   "Från länsstyrelsen konstaterades att det utifrån det underlag som presenterats inte går att bedöma vilka effekter en sådan förändring av bolagets planer skulle kunna ha på naturvärden eller grund- och ytvattenproblematik i och kring det planerade verksamhetsområdet."
   Länsstyrelsen fick bifall av mark och miljöverdomstolen.

   Projektgruppen på Cementa som har ansvarat för att driva ansökan har misslyckats kapitalt med att ta fram en gedigen MKB. Trots att de blev varnade under samrådet.
   princip alla remissinstanser anser att ansökan var såpass bristfällig att de föreslog att den skulle avslås. Till och med instanser som inte direkt bevakar miljöintressen - Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) - tyckte att det skulle avslås.

   Fick Cementa reda på att MKB:n var bristfällig? I samrådsredogörelsen för MKB:n skriver Länsstyrelsen i Gotland följande:


   "Från länsstyrelsen konstaterades att det utifrån det underlag som presenterats inte går att bedöma vilka effekter en sådan förändring av bolagets planer skulle kunna ha på naturvärden eller grund- och ytvattenproblematik i och kring det planerade verksamhetsområdet."
   Länsstyrelsen fick bifall av mark och miljöverdomstolen.

   Projektgruppen på Cementa som har ansvarat för att driva ansökan har misslyckats kapitalt med att ta fram en gedigen MKB. Trots att de blev varnade under samrådet."

   Sen får du så klart gärna påstå att detta är ljug men det verkar knappast så.

   Radera
  3. Fast är det då inte konstigt att man trots detta fick rätt i första instans? Att där betraktades allt vara i sin ordning och alla andra sakägares yrkanden fick avslag.
   Och angående SGUs remissvar så stämmer det inte överrens med vad du påstår. Det kan du läsa dig till

   Radera
  4. Stoffe2021-07-29 11:16

   Inte verkar du vara den läskunnige. Du verkar heller inte ha några kunskaper för att bedöma vilka av remissinstanserna som varit sakligt korrekta eller vilka som rakt upp ljugit i syfte att påverka tillståndet. Du kan lägga ned dina patetiska härskartekniker för det är uppenbart att du inte har några kunskaper i ämnet som är relevanta för andra då det enda du skryter om är dina fascistiska fördomar och förutfattade meningar.

   Radera
 14. Det är lustigt att lite cement ska kunna få sådana konsekvenser..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, utan att ha satt mig in i hur det ser ut med möjligheter att bryta på andra platser än Gotland så känns det lite tokigt att alla ägg ligger i en korg på Gotland. Man kan tycka att det bör finnas fler platser med beredskap att få fram lämpad råvara för svensk cementproduktion om den är samhällskritisk.

   Radera
  2. Alla de andra kalkbrotten har väl fått stänga av miljöskäl. Det blir ju så när aktivister på myndigheter fascistisk får bestämma utan att behöva ta ansvar för konsekvenserna av sina handlingar.

   Radera
 15. Läser man igenom Cementas överklagan så är det ganska tydligt att domstolen bestämt sig för att inte ge tillstånd. Dessutom på ett ganska så ovärdigt och processvidrigt sätt. Synd. Ytterligare en spik i kistan för tron på ett objektivt och neutralt rättssystem.
  Synd för cementa att de inte sysslade med vindkraftverk eller ”datacenter”, då hade de kunnat göra vad de vill utan att bry sig.
  Hoppas stugägarna på i närområdet är nöjda nu och att det inte visar sig vara de själva som sänkt sina brunnar genom att vattna trädgårdar, fylla pooler och genom uthyrning för att tjäna lite pengar

  SvaraRadera
 16. Något jag inte riktigt förstår är om t.ex LKAB skulle ha skrivit avtal med Cementa om just Gotlandscement och att de levernaserna upphör pga ett domslut så sitter LKAB med Svarte Petter. Om jag sourcat skulle avtalet ah varit med Heidelberg cement och blir det stopp på Gotland skulle Heidelberg få leverere någon annanstans ifrån och själv stå för högre skeppningskostnad.

  Jag vägrar tro att Sverige och Europa stannar på en miljödom om Gotland. Inköpare är så klart sällan genier men så värdelösa att bloggen skräckscenarion slår in är dom faktistk inte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dags att dra igång Stora Vika?

   Radera
  2. Det där är en bra fråga från David. Öppnar även för en alternativ politisk lösning - om Miljöpartiet i Sverige vågar sätta press på sitt systerparti i Tyskland att sätta press på Merkel att sätta press på företaget där att kontraktet behöver tolkas på det lite bredare sättet under en övergångsperiod av några år.

   Långsökt iofs, men konstigare saker har hänt när politiska partier skall klia ryggen åt varandra.

   Radera
  3. Av samma anledningen som företagsledningarna i SSAB och LKAB springer runt och skryter om sina fiaskoprojekt inom vätgas. Det ger god publicitet i tidningar. De vill inte framstå som klimatets Tengele.

   Radera
 17. "I princip alla remissinstanser anser att ansökan var såpass bristfällig att de föreslog att den skulle avslås. Till och med instanser som inte direkt bevakar miljöintressen - Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) - tyckte att det skulle avslås."

  Det sista stycket stämmer inte. SGU har det övergripande ansvaret för att grundvatten ska vara av god kvalité (både kemiskt och kvantitativt). SGU är således en högst aktuell aktör i miljöfrågan. SGU hade inte varit en remissinstans om de inte berördes.

  SGU har i sitt yttrande yrkat på större detaljgrad. Detaljgrad som av MMD:s expert inom hydrogeologi och Cementas experter bedömt som onödiga. SGU avfärdar
  inte hela grundvattenmodellen eller den hydrogeologiska analysen. Det finns helt enkelt detaljer som experterna är oense om. Generellt så vill alltid remissinstanserna ha mycket men vad som är en rimlig detaljnivå som även är ekonomiskt försvarbart avgörs av domstolen.

  I slutklämmen lyfter SGU även en väldigt viktig problematik som vi på bloggen dummar ned till "ALLT ÄR MPs FEL". Jag finner inte en bättre beskrivning än den som ges i yttrandet och därför citerar jag den nedan:

  "SGU anser att verksamheten i Slite är samhällsekonomiskt mycket viktig ur ett nationellt perspektiv.
  Stöd för vad som utgör en hållbar utveckling kan fås av de av riksdagen fastställda miljömålen. Det
  övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
  miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser, enligt
  riksdagens definition av Generationsmålet, miljömålens portalparagraf. Det kan inte anses hållbart att
  tvingas till ökad import av varor som kan produceras inom landet och där verksamheten omfattas av de
  stränga miljökrav som miljöbalken ställer upp."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tänk vad mycket mer man får veta när man tar sig tid att läsa dokument och inte bara reflexmässigt kastar ur sig en åsikt åt det ena eller andra hållet. Synd att inte journalister, politiker, myndighetspersonal och ”experter” gör det oftare

   Radera
  2. Mareriaöströmmar får längre distanser pch säkert 2,3,4ggr CO2 utsläppen.

   Bryts säkert mer miljövänligt i slite än utomlands.

   Radera
  3. Tack siffertrix. Du besparade mig en lång kommentar. Jag vill bara tillägga att det överdomstolen gjort är alltså att säga att "vi kan inte pröva det här för vi har inte fått tillräckligt underlag". De vägrar alltså att göra sitt jobb. Men underlagens innehåll hindrade inte underrätten från att skriva hundratals sidor dom och inte heller seriösa remissinstanser att komma med detaljerade synpunkter på innehållet i utredningen. Överrätten är däremot synnerligen oprecis i vad den anser att bristerna består av.

   Det kan tilläggas att någon av överklagandena påpekade att en riktig undersökning av grundvattenpåverkan skulle medföra att de vattenförande skikten förstörs oåterkalleligt vilket inte kan accepteras. Enligt just den parten skulle det alltså vara omöjligt att ta fram en utredning som kan ligga till grund för bifall.

   Jag är inte tekniker eller geolog, men konstaterar att det finns brister i miljöprövningsprocessen som lagstiftaren borde lösa. Frågan är väl om det går att prioritera det när resten av rättssystemet är under kraftig press också.

   Radera
  4. "I princip alla remissinstanser anser att ansökan var såpass bristfällig att de föreslog att den skulle avslås. Till och med instanser som inte direkt bevakar miljöintressen - Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) - tyckte att det skulle avslås."

   Det är så korruption fungerar. De korrupta täcker ryggen på varandra. Men tack för att du öppet erkänner att det är just korruption du pratar om.

   Radera
 18. Nu är det väl guldläge för Cementa att återuppta produktionen av cement i anläggningen i Degerhamn som de stängde för något år sedan...

  https://www.cementa.se/sv/cementa-avvecklar-cementproduktionen-i-degerhamn

  SvaraRadera
 19. Nej miljöhänsyn som gäller här kan inte få gå före på detta sätt.

  Nu har vi hamnat i detta men jag undrar om inte regeringen lite snabbt på ett par veckor kan ändra lagen?

  Det har ju gjorts förut.

  SvaraRadera
 20. Det skulle vara synnerligen anmärkningsvärt om Regeringen försökte ingripa i en enskild rättsprocess med någon form av speciallagstiftning. Jag vet inte heller att det gjorts förut, men du kanske har något exempel?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Preem *host* *host*

   Radera
  2. De inbegrep ju bokstavligen i denna. 2018. Inte ens regeringen förnekar detta faktum.

   Radera
  3. @ Tobias. Njae. Det var inte ett ingripande för en enskild part i ett rättsärende. Även om det går att hävda att det är lite märkligt att Regeringen av Riksdagen fått möjlighet att i vissa lägen ta över prövningen av en ansökan som en enskild har gjort så satte sig Regeringen i myndigheternas ställe; de gick inte in i ett enskilt ärende för att ändra ett domstolsbeslut i myndighetsutövning.

   @ Tistel. Nej. Inte mer än riksdagen när de införde Miljöbalken. De tillskapade ett Natura 2000-område, trots Cementas farhågor om vad det skulle kunna innebära för en kommande tillståndsprövning, men de ingrep inte i ärendet. Jag antar att det som vanligt inte fanns någon konsekvensanalys inför just det beslutet.

   Radera
  4. Underdog2021-07-29 19:16

   "men de ingrep inte i ärendet."

   Det var EXAKT vad de gjorde med natura 2000 området. Avsikten var att Nordkalk inte skulle få fortsatta tillstånd.

   "Jag antar att det som vanligt inte fanns någon konsekvensanalys inför just det beslutet."

   Avsikten med natura 2000 området var exakt att slut bryta kalk på Gotland. Den konsekvensanalysen var glasklar och mycket medveten.

   Radera
 21. I grund och botten är det väl så att folket i kolonierna har tröttnat på rovdriften, även Nordkalk och SMA har stora stenbrott på Gotland och vinsterna hamnar inte på Gotland. Med den tilltagande automatiseringen så blir det allt färre arbetstillfällen för ortsbefolkningen. Någon gång måste man sluta om inte hela ön skall fördärvas, för när den brytvärda stenen är slut så lyfter bolaget på hatten och lämnar ön och befolkningen får ta skräpet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är det ju inte "folket i kolonierna" som har fattat detta beslut utan det är en följd av en centralstyrd politisk process som resulterat i en komplicerad lagstiftning vilken i sin tur tillämpats av ett antal domare i centralorten Stockholm, vilka i sin tur med hög sannolikhet har spenderat större delen av sina karriärer i eller inom gångavstånd från Rosenbad.

   Radera
  2. Lars, det du skriver stämmer inte. Nedlagda kalkbrott kan bli en turistattraktion på grund av sin unika natur. I Danmark finns ett delvis nedlagt kalkbrott "faxe kalkbrud" som jag tycker du google:a fram lite bilder på och även besöka. Ett mycket populärt turistmål. Därtill kommer det nedlagda brottet att kunna fungera som en vattenreservoar för dricksvatten i framtiden. Delar av den skulle bli reservoar redan idag om man går in i fortsatt brytning.

   "Cementa har frivilligt åtagit sig att som alternativ till att ersätta denna mindre kostnad, upplåta Spillingsdammen som ytvattentäkt och bekosta ett vattenverk. Detta ger ett årligt tillskott på 300.000 kubikmeter råvatten, att jämföra med de 8 000 kubikmeter som potentiellt försvinner. Region Gotland vill att vattenverket ska tas i drift så snart som möjligt även om påverkan på de kommunala brunnarna uppstår först i framtiden, vilket också Cementa är positiva till."

   Detta kommer som svar på yttrande i första instansen, MMD. Låter detta som ett företag som bedriver en verksamhet som inte bryr sig om Gotland? Man får komma ihåg att de som jobbar i verksamheten bor själva på Gotland.

   Radera
 22. Det kanske är som förre lamsbyggsminister Bucht sa nyligen i en intervju:
  "Men breda, dispositiva lagar som miljöbalken kan lätt utnyttjas av tjänstemän med egna agendor"

  SvaraRadera
 23. "Men varför ska regeringen ingripa? Det är Byggsverige som har fallit på eget grepp. Det är en av deras egna som har levererat dödsstöten."

  Det är som om någon simmar för långt ut och sedan håller på och drunkna. Hen har fallit på eget grepp och får skylla sig själv och drunkna.

  Givetvis ska samhället/riksdag/regering styra upp detta så skadeverkningarna för samhället blir mindre/små/uteblir.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Det är som om någon simmar för långt ut och sedan håller på och drunkna. Hen har fallit på eget grepp och får skylla sig själv och drunkna."

   Då låter vi alla aktivister på myndigheterna som lagt sig i detta ärende drunkna. De tog sig ut på djupare vatten än deras simkunnighet rättfärdigade.

   "Givetvis ska samhället/riksdag/regering styra upp detta så skadeverkningarna för samhället blir mindre/små/uteblir."

   Du menar att samhället ska sparka och avskeda dessa aktivister på myndigheterna och säkerställer att de aldrig kan bli anställda igen?

   Tydligen så förstår du inte mycket i ärendet, men så blir det när du simmade längre ut i ett ämne du inte vet något om. Nu blev din kommentar torpederad av lite fakta, jobbigt läge för dig att du då är på så djupt vatten.

   Radera
 24. Jag håller inte med. Efter att ha skummat igenom de inlagor/rättshandlingar jag hittat så tycker jag Miljööverdomstolen misskött sitt uppdrag å det grövsta, rentav agerat "aktivistiskt".

  Dessutom visar det sig också att just länsstyrelsen verkar särskilt nedlusat med tjänstemannaaktivister, så pass att de som remissinstans vandrat iväg och uttalat sig inom områden som varken hör till deras intressesfär eller kompetensområde. Kort sagt har de uttalat sig i frågor som SGU, Naturvårdsverket m.fl har ansvaret för. Vilket pekar mot tjänstemän som mer eller mindre agerar i egen sak, snarare än som tjänstemän som sköter sitt jobb.

  Att motparter i en sådan här fråga ifrågasätter cementas underlag är inget konstigt, det är deras jobb. Däremot kan man starkt ifrågasätta varför de enda med riktig kompetens inom hydrogeologi, SGU, inte tillmäts större tilltro än amatörer och tjänstemannaaktivister. Domstolen oförmåga att peka ut exakt vad cementas underlag brister i, gör det tydligt att domstolen inte förstått underlaget alls, utan bara tagit till sig de svepande påståendena om brister som dessa tjänstemannaaktivister hasplat ur sig.

  Rent konkret är domen på alla plan nedslående. Cementa har tagit fram underlag enligt gängse praxis, t.o.m. gjort mer än vad som är brukligt vid dylika mål, likväl faller de på "brister". Det är inte trovärdigt på något plan och om en stor och befintlig verksamhet behandlas på detta sätt så är det tydligt att nya verksamheter är helt chanslösa mot denna typ av tjänstemannaaktivism vi fått. dvs, oavsett så kommer vi aldrig få nya industrier, inte ens om det handlar om revolutionerande star-trek teknologi, utan de arbetstillfällena, liksom intäkterna kommer hamna utomlands, liksom mycket annat redan gjort.

  Kort sagt. Domen, som helt säkert inte var den första i sitt slag, är en klar och tydlig signal om att sverige som en industrination, är över.

  SvaraRadera
 25. "Det otroliga är att Cementa har lyckats undkomma all kritik i media."

  Tyvärr säger detta rätt mycket om att du just inte är opolitisk. Hade du varit opolitisk hade du valt att kritisera allt som pågått sedan förra gången aktivister försökte stänga ned Nordkalk.

  Du hade även aktivt påtalat att detta var det uttalade målet med de ändringar av natura 2000 områden som regeringen genomförde 2018.

  Eller bättre sammanfattat. Det finns ingen utredning i världen som hade kunnat passera för godkännande eftersom absolut minsta riktiga konsekvenser i en fullständigt perfekt utredning hade medfört att de ändå fått avslag, det var det regeringsbeslutet om natura 2000 hade för avsikt. Du borde vara insatt nog att känna till dessa förutsättningar för själva utredningen istället för att citera en politisk dom som var förutbestämd sedan 3 år men som tagit lång tid att kommunicera därför att det haft sina politiska syften.

  JAg ser med glädje fram emot att Cementa med omedelbar verkan slutar leverera cement till alla skattefinanseirade byggen, statligt ägda företag och alla vindkraftsprojekt i Sverige. Vi vet också att det hade blivit ett högt och vilt kacklande i massmedia från mp-sekten den dag det skedde. Med skattefinansierade byggen medar jag också alla bostäder som byggs av allmännyttan runt om i landet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Märklig logik, "Vi har inte en chans så vi gör ett hafsjobb och klagar på regeringen istället".

   Tyvärr betyder ju det att Cementa inte ens har försökt i detta fall - vilket gör att de inte kan bevisa sitt påstående att det inte finns en enda möjlig utredning som klarar miljömålen. De lämnar öppet självmål.

   "Det är ingen ide att söka ett jobb, alla arbetsplatser är rasister ändå, så ingen ide att lägga tid på ett bra CV." Har du hört den förut?

   Radera
  2. @wertigon. Ansökan prövades i första instans som på ett par hundra sidor prövade innehållet i ansökan och lämnade tillstånd. Så överklagas bifallet och överinstansen säger; "det här är så dåligt att vi inte kan pröva det" och det trots att andra klaganden haft detaljsynpunkter på innehållet i utredningen. Cementa har, såvitt jag förstår av innehållet i domen, följt vedertagen metodik och domstolen har inte alls förklarat i sitt beslut varför den inte duger längre.

   Jag är inte fullt så konspiratoriskt lagd som Tistel, men detta är följden av att politikerna i Sverige inte klarar att redogöra för hur man ska väga olika intressen mot varandra. Vi kan ju inte ställa gruppen sommarstugeägare med egna brunnar mot gruppen Cementa-anställda med svårigheter att sadla om till besöksnäringen. Typ.

   Radera
  3. wertigon2021-07-29 16:35

   Varför tror du att din okunskap och fascistiska fördomar är relevanta för omvärlden?

   Du vet uppenbar inte ett skit i ämnet och du vet än mindre vad som stod och inte stod i deras ansökan och du fantiserar om att det ens hade gått att få tillstånd, vilket det alltså redan varit känt i årtal att det inte skulle gå för de som är insatta i ämnet eftersom det är aktivister som ändrade reglerna så att det just inte skulle gå att få tillstånd igen.

   Radera
  4. @Underdog, jag instämmer även om jag inte tror att problemet enbart ligger på politiker i landet. Lagen som ska följas kommer ursprungligen från EU-direktiv och den har man i sin tur gjort en nitisk tolkning i sann svensk anda.

   En större debatt borde också ske över människans intresse (ekonomiska och sociala) jämtemot naturen bevarande. Naturen kan inte förbli helt orörd om vi också ska existera på denna planet.

   Radera
  5. Underdog2021-07-29 19:24

   Problemet är att jag inte är konspiratoriskt lag på det sättet. Jag bara beskriver ett välkänt faktum om vad som varit känt sedan regeringen la sig i. De ville säkerställa att Nordkalk inte fick förlängda tillstånd för att blidka intern kritik mot att lagarna inte är tillräckligt hårda. Självklart hade aktivisterna som var emot beslutet att godkänna fortsatt brytning just ute efter att INTE tillåta brytning av kalk. Behövs ingen konspiration för att inse det. (mp) och regeringen blidkade dessa krafter genom att göra det till natura 2000 område. Ren och skär korruption enligt alla defnitioner av korruption.

   Radera