Aktuellt

Kapten stoppade order om amerikanskt kärnvapenanfall under Kubakrisen 1962

Under Kubakrisen 1962 mottog en kärnvapenbas på Okinawa order om att avfyra sina kärnvapen. Ordern bekräftades, men ansvarigt befäl kapten W...

2021-06-26 10:09

UFO-floppen: USA publicerade sin efterlängtade UAP-rapport - blev nio sidor lång

USA:s Nationella underrättelsedepartement (DNI) har nu publicerat sin efterlängtade rapport om UAP:er, det som förr kallades för UFO:n. Rapporten blev hela nio sidor lång och konstaterar att det finns oidentifierade flygande fenomen (UAP), närmare bestämt 144 stycken. 18 av dessa har uppträtt på teknologiskt förklarliga sätt.
'murica!
Det blev alltså inte så upphetsande, utan huvudpunkterna i rapporten är att 144 observationer har gjorts, varav 80 gjorts med multipla sensorsystem. Flera sensorsystem innebär att man kan avfärda dem som sensorfel eller den mänskliga faktorn, som t ex optiska ljusfenomen i atmosfären. Exempelvis kan ett fenomen både observerats visuellt av en pilot, och även synts på radar, vilket innebär två sensorer.

Av dessa 144 observationer innebär 18 en UAP som uppträder på ett teknologiskt oförklarligt sätt.

Exempel på detta är att de stått stilla trots vind, rört sig mot vinden, manövrerat plötsligt, rört sig oförklarligt snabbt och allt utan synliga sätt för framdrivning. I ett antal fall har manäven detekterat radioenergi (RF) från fenomenen. Ett fåtal fall (eng "a small amount of data") visar på accelleration eller stealthförmågor (eng "signature management").

Rapporten uppger dock att dessa oförklarligt uppträdande observationer kan handla om sensorfel eller telekrigsystem som lurar sensorer, eller mänskliga faktorn genom felaktiga observationer.

Det är vanligare att göra observationerna runt amerikanska tränings- och testanläggningar, vilket rapporten antar beror på att man håller extra uppmärksamhet under övning och tester, samt att man har mer av den senaste generationens sensorer på dessa anläggningar, inte förväntar sig någon annan på området, samt har rutiner för att anmäla avvikelser och intrång. Det skulle kunna motsvaras av att man i Sverige rapporterar intrång på skyddsobjekt eller avlysta skjutfält, där man förstås har högre uppmärksamhet än på en slumpmässig plats.

Majoriteten av observationerna har gjorts av amerikanska flottan, vilka förstås oftare uppträder utanför amerikanskt territorium, men det kan också innebära att fenomen kan ha naturliga kopplingar till förhållanden som råder till havs. Rapporten uppger dock att amerikanska flottan har bättre rutiner för att rapportera incidenter.

Rapporten menar att det antagligen inte finns en enskild förklaring till observationerna, och att en del kan vara okänd teknologi som främmande makt eller företag använder, eller rent av vara amerikansk expermimentell teknik, men det senare har man inte lyckats verifiera. Naturliga fenomen kan vara iskristaller med mera i atmosfären, en del kan vara privata UAV:er, ballonger, fåglar eller flygande skräp. Några av dem, antagligen åtminstone en del av de 18 som uppträtt på ett sätt som inte går att förklara kan ha andra förklaringar.

Fenomenen hotar flygsäkerheten, och eventuellt även nationell amerikansk säkerhet. I övrigt krävs mer resurser för att kunna utreda det hela är rapportens slutsats.

Rapportens nio sidor hittar ni som PDF här och täcker observationer under åren 2004 - 2021.

Anledningen till rapportens existens är att kravet på att genomföra den smögs in i ett av Trumps räddningspaket för ekonomin under coronakrisen. Det är vanligt att det finns hundratals små partsinlagor instoppade i amerikanska lagpaket, för att någon enskild kongressledamot ska göra någon specifik lobbygrupp till lags.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

34 kommentarer:

 1. Avstånden i rymden mellan stjärnor när man sett då det gjorts skalenliga jämförelser där solen är typ en basketboll, jorden en ärta typ 100m bort, närmsta stjärna lika långt bort som mellan NY och LA får iaf mig att avfärda "aliens".. Men man vet väl aldrig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det känns långt bort eftersom du är fast i tänket att man på sin höjd kan färdas genom rymden med max (i närheten av) ljusets hastighet. ;)

   Radera
  2. Ja så är det ju förvisso men maskhål m.m. verkar finnas mest i teorin men vem vet 🙂

   Radera
 2. Frånvaro av bevis utgör i sig naturligtvis inget bevis om frånvaro.
  Dock givet Universums ännu ringa ålder och av A.L. härovan anförda argument om tid/avstånd så ansluter jag utan minsta tvekan till att, åtminstone vad gäller vår Galax Vintergatan, så är vi troligen en av de första om inte rent av den första civilisationen som nått den nivå i vilken vi befinner oss.
  Och detta givet tid/avstånd innebär på ett realt plan att vi faktiuskt är ensamma i Universum.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Menar du att vi inte kan sprida socialdemokratin bortom vårt solsystem?

   Radera
  2. Cornucopia: Det menar jag självklart inte eftersom Socialdemokrati likväl som ljusets hastighet i vacumm är ett grundläggande faktum gällande överallt och i alla tider!

   Radera
  3. Jag förbereder mig för ett eventuellt oväntat besök, och dricker med jämnmod mitt Gevalia.

   https://www.dn.se/varlden/clas-svahn-ett-identifierat-foremal-av-144-forbryllar/

   Radera
  4. Chief: Med beaktande av f n accepterade teorier och beräkningar avseende universums ålder och utveckling (inkl galaxer, solar och planetsystem) finns det gott om tidsintervall för utvecklingen av intelligenta civilisationer i världsalltet. Då dessa inte lär ha oändlig existens gäller det att vår tid som teknisk civilisation (en minimal sparvfjärt under årsmilliarderna) överlappar med de andras!

   Komplimang till bloggaren för hans val av bild - vänster luftintag på en F3H Demon, ombord på USS Intrepid i New Yorks hamn?

   Radera
  5. Helt korrekt angående bildvalet, Max.

   Radera
  6. Tack, Cornu! Bara en "demon" kan väl röra sig föremålet i flera av observationerna ...

   Radera
  7. Max Haneman: Jag kan med lätthet instämma i ditt principiella resonemang rörande kosmogoniska och kosmologiska aspekter, vilka för övrigt också de synes överlappa varandra, men väljer kvarstå i min uppfattning ... vilken jag inte alls opponerar mot om den betecknas vara av mer typen tro än vetande.

   Och min grundtes då varande att frågan om eller icke ej är särskilt meningsfull eftersom givet tid och avstånd vi i praktiken är ensamma. ... Samt inte minst att vi befinner oss i en mycket speciell tid i Universums nuvarande och kommande historia eftersom vi här och nu kan göra observationer som stöder Standardmodellen inklusive en inflationsfas.
   Detta kommer, givet Universums accelererande expansion, ej att vara möjligt i en framtid där denna expansion medfört att alla kosmologiska objekt bortom den SuperDuperhop i vilken Vintergatan ingår, Lainakea, som binds av den Stora Attraktorn kommer att försvinna bortom Observationshorisonten till följd av uttänjning av ljusets våglängd från dessa objekt samt Bakgrundsstrålningens sjunkande till temperatur där den ej längre blir observerbar på grund av att den absorberas av det överallt förefintliga plasmat.
   Samt som en detalj att proportionerna Väte-Helium och Litium kommer att förändras så att de ursprungliga proportionerna vid Big Bang ej kommer att vara spårbara och därmed ej heller de följder detta får för Universums observerade materietäthet och Bakgrundsstrålningen.
   Det senare då av typen överkurs som dock förtjänstfullt redovisats att Lawrence M Krauss.

   Radera
  8. Ni förutsätter att det inte finns andra dimensioner än den vi upplever här på jorden. Kvanteorin har inte den begränsningen.

   Radera
  9. Strängteorin tror jag mycket på. Den kommer i framtiden att bli allmänt bekräftad och erkänd av forskarvärlden, är mitt bud.

   Radera
  10. Stefan; Nejdå ... det förutsätts inte alls utan i fullkomlig medvetenhet om att såväl kvantmekanik som strängteori, och speciellt den senare, arbetar med fler dimensioner än den fyrdimensionella rumtiden ... dock endast i form av abstrakta matematiska modeller som ligger bortom vår direkta föreställningsförmåga. Det senare då eftersom mäniskan evolutionärt utvecklats till att endast kunna förställa sig verkligheten på sådant sätt ... Med andra ord att det kan antas att det haft ett överlevnadsvärde framför andra sätt att uppfatta verkligheten. ...Och det diskuteras vad kan förstås fortfarande om andra djur än Homo Sapiens har någon tidsuppfattning av samma art som den vi har.

   Radera
  11. Det är bekräftat att vi lever i ett universum bland otaliga andra ;) Kanske väl kategoriskt. Men jag skulle inte påstå att det enbart är teorier, och utan bevisvärde. Vi kanske inte är så unika som vi gärna vill framstå?

   https://fof.se/tidning/2015/8/artikel/hon-ser-spar-av-multiversum-i-nya-himmelskartan

   Radera
  12. Chifen: mellan relativitetsteorin och den första kvantdatorn gick det ganska fort (mätt i "homo sapiens"-tid)

   Kanske A.I. löser problemen åt oss, upplysning eller utplåning.... fast det klarar vi ju ganska bra utan A.I. så nog bättre vi fortsätter leva i okunskap....

   Radera
  13. En förlängning av strängteorin summerar att allt egentligen är energi och om energi verkligen är oförstörbart så existerar inte ("homo sapiens")-tid

   Radera
  14. Stefan: Kvantdatorer i all ära men för mitt vidkommande ser jag dem som ett vidareutvecklat och användbart verktyg och tidsspannet mellan Bohr, Heisenberg och det gänget och kvantdatorn är cirka 75 år om jag inte tar alltför fel. Ett språng med andra ord .. och som sådant ett undantag eftersom världen vimlar som bekant inte av språng.

   Samt man behövr enligt min mening inte gå till strängteorin för att inse att "allt egentligen är energi" eftersom det slog ju Einstein fast allaredan för ett sekel sedan i och med E=mc^2. Däremot har jag svårt att se kopplingen mellan Termodynamikens första huvudsats och att därur tid inte existerar eftersom första huvudsatsen kopplar till andra huvudsatsen som ju i egentlig mening är en definition av tid ... nämligen dess riktning.
   Samtoch slutligen då att i detta sammanhang ansluter jag till den tes som utgår från att summa Nettonergi i Universum är Noll parallellt med att summa Nettoladdning i Universum är Noll.

   Radera
  15. Observer: Trevlig liten artikel i F&F du hänvisar till ... om än så så spekulativa hypoteser långt ifrån bekräftade.

   Och Danielssons knorr på slutet, jag läser med intresse Danielssons både böcker och artiklar, tar väl ned de mest himlastormande hypoteserna på jorden.

   Samt Multiversumteorin lades väl allaredan för mer än 60 år sedan av Everett? ... Åtmisntoen läser jag det i den populärvetenskapliga standardlitteraturen.

   Radera
  16. Chief: Sammanfattningsvis så lutar mitt torra observerande förnuft åt din riktning och din förklaring. Men samtidigt anar jag att den förklaringen är FÖR enkel. Jag anar samtidigt att det finns mer under ytan (under "skalet på äpplet"), och jag upplever det inte som att det kan kategoriseras till gruppen "fria spekulativa fantasier"). Så sammanfattningsvis kan jag inte hålla med dig - men heller inte motsatsen ...

   Radera
  17. Chief: linjär "homo sapiens"-tid och "språng" låter motsägelsefullt, eller syftar du på kvanthopp?

   Radera
  18. Obsrver: Notera att jag kallar det inte "fria spekulativa fantasier" utan "spekulativa hypoteser långt ifrån bekräftade" ... Jag anser det vara långt ifrån samma sak.

   Och bortom det ovetbaras slöjar utlämnas vi till tron och tron är alldeles för viktig för att överlämnas till prästerskapet ...

   Radera
  19. Stefan: Jag ser ingen motsättning mellan linjär tid och språng. De senare kan vi med annat namn kalla Paradigmskiften.

   Begreppet Kvanthopp är jag inte bekant med ... Syftar du möjligtvis på Kvantsprång?

   Radera
  20. Chief: Jag anade att det kunde misstolkas. Jag citerade inte dig (du formulerade dig ju inte så). Det var min egen formulering, och inte samma sak som du skrev.

   Andra stycket: Instämmer.

   Radera
 3. Det var väl ingen flopp?

  Man har sett något som rör sig på ett okänt sätt och det är inte fel på utrustningen.

  Ser man filmer går ju objekten från typ 0-2000km/h på några sekunder och gör knivskarpa 90-graderssvängar i den farten så det är ju på ett sätt som är närmast fysiskt omöjligt för oss.

  Och detta är en statlig rapport.

  Sen vad det är återstår väl att lista ut 😀

  SvaraRadera
  Svar
  1. Solkatt från en solfångare på en satellit som reflekterar i iskristaller högt upp atmosfären? Bugg i mjukvaran för radarn som introducerar artefakter? Eller så är marsianerna nyfikna på varför det dimper ner radiostyrda bilar lite då och då på Mars.

   Radera
 4. Talat med Nato-pilot om saken på 00-talet.
  Enligt honom har de flesta den typen av erfarenheter mer eller mindre. En holländsk inspelning ska ha varit väldigt tydlig på den tiden.
  Med begränsade flygtimmar vill man ju inte berätta om allt för mycket knasigheter dock.

  SvaraRadera
 5. Som Elon twittrade. Intressant att upplösning på UFO bilder inte hänger med den tekniska utvecklingen. Antingen är Elon en Alien eller …

  SvaraRadera
  Svar
  1. Avslöjad! Det är du som är Wow-signalen! ;)

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Wow-signalen

   Radera
  2. Nej är inte skytt. Zodiaken slutar i pisces, just saying…

   Radera
 6. Att det skulle vara utomjordingar förefaller osannolikt och ologiskt.

  Vi vet att ljushastigheten sätter den ultimata fartbegränsningen i det här universumet. Så att resa hit med lägre hastighet tar tiotusentals år. Verkar helt ologiskt att någon skulle vilja tillbringa så lång tid för att åka hit.

  Således måste det vara relativt lätt för dem att ta sig hit. Förmodligen tar de sig ut ur det här universumet och tar sig in på en annan plats.

  Om de nu kan det så kan man undra varför de har så många olika typer av farkoster, och varför de åker omkring i atmosfären. De borde lika gärna kunna stanna ute i rymden och titta ner.

  Och om de nu har teknik som gör dem osynliga för det mesta verkar det mycket konstigt att de ibland väljer att vara synliga.

  Tror det finns enklare mer jordnära förklaringar, exempelvis mjukvarufel och liknande. Att en pilot ser något mystiskt på sin skärm behöver inte betyda att det finns något verkligt där ute, det kan lika gärna vara fel i programvaran. Programvara har tidigare varit nära att förorsaka kärnvapenkrig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker att det är väl enkelt att bortförklara det hela som mjukvarufel. Många av piloterna har ju följt dessa fenomen med egna ögon. Deras (besökarnas, om det nu är besökare) avsikter kan vi ju bara spekulera i. Kanske vill de att vi ska se dem? Kanske kan även de begå misstag som gör att vi ibland kan se dem? Kanske är det så att även deras avancerade teknologi ibland kräver att de uppehåller sig nära något de vill undersöka?

   Radera
  2. Kanske är det ännu konstigare. Kanske lever de i ett parallellt universum och försöker brygga emellan vårt och deras, kanske är detta enormt svårt vilket gör att de trots sin helt överlägsna inteligens inte lyckas göra mer än att sondera vår värld med korta besök med märkliga sonder, kanske lever de i dimensioner som är helt osynliga för våra perseptionsapparater och för vår matematik och bara små delar av deras varande överlappar med vårt så att vi så att säga inte kan se mer än toppen av ett isberg. Kanske är de inte alls intelligenta utan enkla livsformer som lever på ett sätt som är så främmande för oss att vi inte känner igen dem som liv. Men allt är bara spekulation förstås ifall det är så. Rekommenderar boken The Hidden Half för att ta musten lite ur folks överdrivna tro på vår förmåga att veta.

   Radera