Aktuellt

Gästinlägg: Hej då, Vindkraftskyrkan

Nedanstående är ett gästinlägg signerat den återkommande gästskribenten Blankröstaren. Bloggen vill passa på att påminna om att man måste gå...

2021-06-17 11:11

Biobränsle är Sveriges största energislag - större än oljan, vattenkraft och kärnkraften

Biobränslen - och då framför allt från den växande svenska skogen som dessutom avverkas mindre än tillväxten varje år - är Sveriges största energislag. 2019 tillfördes 145 TWh energi till uppvärmning och kraftvärme, samt transporter, från biobränslen som miljöfundamentalister nu vill förbjuda. Det är mer än vattenkraftes 65 TWh och kärnkraftens 66 TWh samma år, eller mer än oljans 114 TWh.
Plockhuggen tall
Biobränsle är alltså via kraftvärme, fjärrvärme och direkt eldning som fastbränsle, samt till mindre del som drivmedel, Sveriges allra viktigaste energislag.

Hela 110 TWh av dessa 145 TWh kom direkt från skogsnäringarna, inklusive 58 TWh från pappersmassaindustrins sk lutar. Den svenska skogsnäringen är ensamt lika viktig för svensk energitillförsel som oljan.

Av detta gick 18 TWh till elproduktion, 38 TWh som fjärrvärme, 58 TWh till industriellt energibehov, 15 TWh till direkt värme i bostäder via ved, pellets, flis etc och resten till transporter.

Biobränslen, som kommer från svensk misskött skräpskog och från GROT-avfallet från skogsnäringarna, är helt avgörande för det svenska energisystemet, särskilt som både kärnkraften och vattenkraften ska läggas ner.

120 000 personer inklusive underleverantörerna var 2019 anställda i skogsnäringarna och exportvärdet var 150 miljarder kronor, utöver nytta av energitillförseln. Antagligen närmar man sig 100 miljarder i skatteintäkter inklusive löneskatter och arbetsgivaravgifter, bolagsskatter med mera. 120 000 arbetslösa skulle i sin tur kosta åtminstone 20 miljarder kronor om året. Därtill är träindustrin helt avgörande för att bygga de bostäder Miljöpartiet vill bygga för att vi ska kunna ta emot hela världens befolkning, särskilt då man inte får använda betong, som ju släpper ut CO2.

Ledda av den charmige, sympatiske, vältalige och briljante Carl Schylter (fd MP MEP, numera Greenpeace) vill nu fundisarna (fundamentalisterna) inom Miljöpartiet, ivrigt påhejade av Bryssel som inte förstår skog, förbjuda i praktiken all gallring av skog och göra all avverkning ekonomiskt omöjlig i Sverige. Olika partsintressen som vill främja sina egna syften hänger på, t ex skogskonsulter som vill få betalt för att stämpla enskilda träd för avverkning med nettoförlust för skogsägaren. Dessvärre har man bland annat fått med sig den ryska fossilgaslobbyn på Dagens Industris ledarspalter och många andra. Det kommer fler blogginlägg om detta - men är du skogsägare, anmäl omedelbart all din skog för avverkning eller gallring, inom kort kan det bli helt förbjudet av klimatskäl. Ett alternativ är att du säljer din skog medan den har ett värde.

Ja, bloggaren gjorde i vintras en plockhuggning av fullvuxna tallar med mycket nära till bilväg, och det var med svenska lönelägen en förlustavverkning. Att det ska gå att plockhugga i svensk skog är en myt, om man nu inte betraktar det som en förlustbringande hobby eller tar in personal till rumänska löner.

Varifrån svensk energi för välfärd, välstånd och skatteintäkter ska komma när kärnkraften läggs ner, vattenkraften ska fasas ut med allt hårdare miljökrav de kommande decennierna och biobränslen ska förbjudas, allt tack vare några promille miljöfundametalisters makt, samtidigt som Sverige ska växa befolkningsmässigt, är en ekvation som inte går ihop.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

31 kommentarer:

 1. En intressant sak att veta. Ett träd har lika mycket biomassa under marken som över marken. Alltså lika mycket vikt under marken som ovan marken.

  Träd är CO2, när du eldar trädet så släpps CO2 ut.

  Notera detta, när träd avverkas i högre takt än nya träd växer till så släpps det ut enorma mängder CO2. Detta eftersom den delen av trädets vikt som är under marken ruttnar och blir mestadels CO2 i atmosfären. Detta tar dock ett tag, säg 20 år eller så innan ett nedsågat träds delar under marken helt försvunnit.

  Om CO2 halten i vår atmosfär ökar och man INTE tar hänsyn till skogsavverkning kontra nytillväxt av skog så är slutsatsen meningslös. Alla slutsatser där detta inte beaktas är trams, fantasi, religion eller något annat sådant icke vetenskapligt dravel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu kommer ju tillväxten att öka markant eftersom man samtidigt förbjuder svenskt jordbruk. Dessutom fungerar utsläppet av CO2 likadant i Brasilien eller är det endast i Sverige som det gäller? Frågar åt en kompis på Södermalm.

   Radera
  2. Betesmark binder i regel mer och under längre tid kol än vad typisk granskog gör.

   För er stadsbor är det kanske bäst att förtydliga.
   Den svarta jorden som man ser i typiska gräsmarker är matjord den svarta färgen är kol.
   Sådan jord finns sällan i granskog.

   Sen har matjord lite andra goda egenskaper.
   Ungefär 40% av matjord är tomrum som binder vatten.
   Man kan likna det vid skillnaden med att hälla vatten på mjöl eller en brödbit.

   Radera
  3. Ja givetvis kommer CO2 från skogsavverkning från andra länder. Sverige har inte haft netto avverkning så länge jag levat. Men eftersom världen i övrigt avverkar mer än vad som planteras, så är nettoeffekten på tillfört CO2 enormt från skogsbruk. Inte nåt man hör miljömuppar nämna direkt.

   Radera
  4. Så kan det vara Anders. Men då världen avverkar skog i allt snabbare takt. Så får du en eftersläpning på säg 70-300 år innan trädens delar under mark hunnit ruttna till Co2 i atmosfären och sedan bundits ner igen, ut ur atmosfären, i ny skog eller för den delen ängsmark.

   Poängen är naturligtvis; Förklaring till uppmät CO2 ökning i atmosfären måste ta med detta fenomen. Och det gör den inte. Vilket gör alla förklaringsmodeller till varför CO2 ökar i atmosfären till trams i verkanshöjd med valfri religiös skrift.

   Radera
  5. @Patrik, ifrågasätter inte ditt inlägg egentligen utan det är mer att våra beslutsfattare på Södermalm sitter nu och dricker certifierat veganskt kaffe

   Ringde HipHipsterbar på Södermalm om vad jag skulle tycka men Stefan hade redan ringt så de hade redan redogjort vad vi ska tycka i Sverige idag och var utmattade, men barägaren garanterade att kaffet han gjorde var på kaffebönor helt utan animaliska produkter. Dessutom hade barägaren lite bråttom eftersom en del avgästerna nu ville ha något i veganska kaffet. Något som ägs av Kinesiska diktaturen och ett amerikanskt företag som skövlar regnskog. Men ägaren som jag pratade med sa att gästerna trivdes och hade det bra.

   Radera
  6. @Patrik,
   Var har du fått den informationen?
   I verkligheten är denna fråga mer komplex än så.

   Säg att jag hugger ner granskog och förvandlar marken till betesmark i ett regenerativt odlingssystem då binder jag mer kol än vad skogen någonsin hade kunnat binda.

   Om jag däremot hugger ner regnskog och odlar sockerrör avsett till etanolinblandning i bränsle så blir det ett nettoutsläpp.

   Alltså hugga ner skog och intensivodla grödor med fossila insatsmedel är inte bra.
   Men att förvandla skog till betesmark med en djurhållning som bygger upp matjordarna är bra.
   Här är en bra och pedagogisk video på ungefär tre minuter där nasa har illustrerat under ett år hur co2 cykeln ser ut globalt.
   https://youtu.be/x1SgmFa0r04

   Några frågor på det?

   Radera
  7. Sverige har länge haft en betydande nettotillväxt hos skogen, något som på lång sikt förstås heller inte är hållbart. Evig tillväxt gäller trots allt inte i skogen, utan en äldre skog kommer också att avge koldioxid så att det uppstår en balans. Det är detta som gör att koldioxidhalten i atmosfären legat mycket stabilt innan människan började elda fossila bränslen i stora mängder.

   Radera
  8. Matjordens i sig har en avgörande påverkan på den globala uppvärmningen.

   Ni märker säkert en viss skillnad om ni går från en grusbelagd parkeringsplats till en gräsmatta en solig dag.
   Minskar matjodslaget ställer det till med mer problem än bara en negativ klimatpåverkan för övrigt.

   Här i norden har även den mörkare granen en större påverkan på den globala uppvärmningen än de ljusare hagmarkerna.
   I synnerhet på vårvintern där då snön ligger kvar längre i en hage än vad den gör i en granskog.

   Radera
  9. @Edis,
   Då har du inte sett den här grafen.
   Ordet historiskt är i detta fall lie vanskligt att använda.
   https://earth.org/data_visualization/a-brief-history-of-co2/

   Radera
  10. @Patrick
   Angående trädets biomassa över och under jord:
   Stubben utgör endast 20 % av trädets biomassa.

   Radera
  11. CO2 är livets gas. Det kan man inte förbjuda.

   Radera
 2. Det kommer bli kallt även i Stockholms innerstad när miljötalibanerna, påhejade av stats-televisionen, reglerat sönder denna näring.

  Bytesbalansen kommer krascha utan skogsnäring, men några år har vi nog råd med import av kanadensisk och rysk flis. Därefter blir det väl ransonering…

  SvaraRadera
 3. Slutkommentaren slår huvudet på spiken - ekvationen går inte ihop. Varför så är kan bara ha 2 anledningar:

  a) den som räknar har nått sin inkompetensnivå
  b) ekvationen som den ser ut är olöslig

  Tyvärr tenderar sådana här debatter också att drivas/ledas av de som har absolut sämst verklig kunskap (när blev det fint att inte kunna nåt i Sverige?). Lite som t.ex. debatten om varg i Sverige som primärt drivs av "experter" boende runt medborgarplatsen, ett revir som faktiskt länge varit ledigt för ett frejdigt vargpar att ta i besittning (och nej jag tycker inte att alla vargar ska dö trots att jag jagar så stoppa ner den i fickan igen).

  Jag vidmakthåller att om premissen för miljön är att mängden koldioxid uthålligt måste minska samtidigt som vi vet att allt mer el (elbilar, scootrar, båtar, cyklar mm) kommer att krävas så måste kärnkraft vara ett ingångsvärde i ekvationen, allt annat är att blunda för verkligheten och det slutar aldrig väl när man försöker gömma sig för sanningen.

  Så våra kära medlemmar i MP måste kliva över sin dödsångest kring kärnkraften om de vill rädda miljön, dö ska vi alla göra hur eller hur, ingen vill det men det kommer att hända och för vissa av oss när vi minst anar det, oftast jävligt otajmat och ibland på ett jobbigt sätt - den risken vi alla tar kallas att leva.

  SvaraRadera
 4. Ja, utan att ge sig in i alltför djupa sakargument kan man ju konstatera att:
  -Skogen är en förnybar energikälla, vilket pekar på att vi bör använda mer, inte mindre av den. Globaluppvärmning, koldioxid och allt det där, ni vet. Istället för olja eller plast eller för den delen stål och betong som kostar mer fossil energi att framställa än träprodukter.
  -Biobränslet är ju lite av skogsindustrins korv, det är mycket biprodukter som går in där. Ska man producera virke istället för att bygga hus i betong, ja då får man automatiskt biprodukter som inte duger till annat än att elda med.

  SvaraRadera
 5. I övrigt: Visst är det förjävligt när f d politiker plötsligt blir lobbyister och säljer sig till olika typer av särintressen som aktivt motarbetar samhällsintressen? Nästan som om det borde vara förbjudet på nåt sätt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då bör du kolla upp Rebecca Le Moines handel och vandel.
   Gärna då vilka karriärvägar hon har valt fram till sin riksdagsstol.
   Hon lever, för övrigt, tillsammans med Carl Schlyter.

   Radera
  2. Hon har tagit det till en helt annan nivå.
   Eftersom allt pekar på att miljörörelserna har i henne fått in en av sina lobbyister i riksdagen.

   Radera
 6. Greenpeace pustar nog ut idag, de höll ju på att få riktigt dålig cred igår. Sas på nyheterna att de stod bakom den där galningen som flög in på fotbollsplanen igår, va ju riktigt nära att han krashade in i publiken, om det hade hänt hade nog Schlyter fått använda all sin charm.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som alla organisationer gör när deras medlemmar/ledande personligheter ställer till det för sig - avsvär sig varje ansvar för "syndaren" och förklara att denne handlat helt på eget initiativ. Fast halshuggning av ett antal ur publiken med den (mot reglerna) oskyddade propellern hade nog krävt en del kreativitet i förskjutandet ...

   Radera
 7. Gällande uttag av skog så får man ha i beaktande att fastigheten sjunker mer o värde än uttaget som det ser ut idag.
  Det är en rävsax, med de tidigare generationernas ok som ligger på mångas axlar.
  Lättast är att ha semester på heltid som AB skriver om. 16,5 tkr efter skatt med betalda tjänare som renoverar hem osv. Inte illa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har du mindre än 40ha skog i norra delen av landet är det knappt lönt längre att sköta om skogen.
   Ska man räkna in att uppdatera och underhålla skogsvägarna och plocka ut barkborrertäd samt all annan skötsel är det helt enkelt inte lönande längre.

   Här i söder snittar inkomsten på 1000 kronor i skogsnetto per år och hektar.
   Skogsnetto är alltså bruttoinkomsten in i näringsverksamheten.

   Får vi som skogsägare/lantbrukare del av jordbruksstöden även inom skogsbruket då får av förklarliga skäl skogsbolagen konkurrens med hur skogsbrukarna planerar sin inriktning på sitt skogsbruk.

   Tänk själv om man fick betesstöd om man har djur som betar i skogen.
   Det hade definitivt gynnat lantbruket i skogslänen till skogsbolagens stora förtret.

   Radera
 8. Hyggesbruk är i första hand till för att gynna uttag av pappersmassa på ett rationellt sätt.

  Obs!
  Detta gäller miljöfundermenalister och tidnigsutgivare nu kommer en triggervarning.

  Av pappermassa gör man främst papperstidningar och diverse pappersförpackningar.

  Vad ska vi ersätta det med tycker ni?

  Nu är triggervarningen över.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Slopa presstödet så slipper vi en stor del av papperstidningarna. Vi behöver ju inte slösa på skogen, även det förstås ska gå att bedriva skogsnäring.

   Radera
 9. Man bör komma ihåg att för att producera 66 TWh kärnkraftsel så behöver man 200 TWh kärnkraft, så huruvida biobränsle är Sveriges största energislag eller ej beror lite på hur man jämför.

  SvaraRadera
 10. Personligen följer jag EUs skogspolitik noga.
  Nu är den svår att följa via svensk medierapportering.
  Mycket tack vare att skogsbolagen och miljörörelserna har informationen blivigt ganska färgad av deras olika agendor.

  Här i landet verkar det mer som om striden handlar om hyggesfritt eller inte, vilket inte stämmer med vad EU vill.

  Historisk har vi och Finland skilt mer mellan jordbruk och skogsbruk än vad andra EU länder gjort, åtminstone de senaste hundra åren.
  EU vill att skogsbruket ska integreras mer inom jordbruket.
  Det betyder alltså att skogsbruket är på väg in i CAP, EUs gemensamma jordbrukspolitik.

  Om det är bra eller dåligt för skogsägaren är svårt att avgöra än.
  Mycket handlar om hur Sverige själva vill fördela jordbruksstöden inom olika stödprogram.
  Men helt klart är att det blir en katastrof om vi bara förenklar ned det till att handla om hyggesfritt skogsbruk enligt Mats Hagners modell.
  Det är endast granen som gynnas av det.
  Inte ens de som vill plocka svamp i skogen gynnas.

  Jag tror att även i framtiden kan man ha ett hyggesbruk bara man kan visa att man samtidigt gynnar den biologiska mångfalden och sociala värden.

  SvaraRadera
 11. Varför inte minskning i såväl befolkning som "välfärd"?

  Vi måste ju inte bli fler hela tiden och en hel del av välfärden går att skala bort utan att vi kommer att ha det sämre.

  Just nu har vi en extrem överutbildning, där unga läser på universitetet för att kvalificera sig för jobb som tidigare bara krävde gymnasieutbildning. Nyblivna doktorer får inga riktiga jobb efter sin post doc, så det inrättas nya administrations- och kommunikatörstjänster på universiteten. Den offentliga sektorn sväller av "högutbildade".

  Samtidigt har vi redan botemedel mot massor av vanliga sjukdomar, så det blir allt dyrare att forska fram nya botemedel mot de mindre vanliga, om man ser till kronor per räddat liv/levnadsår/whatever.

  Och så vidare.

  SvaraRadera
 12. Miljöfacisterna kan ju se bioenergin som ackumulerad solenergi så kanske de svälja det.

  SvaraRadera
 13. Vad är egentligen alternativet? Att plockhugga/ bläda tar ju bort träden och det trädets rotsystem kommer också läcka CO2 några år framåt. Skulle det vara att inte avverka? När skogen blir tillräckligt gammal verkar det som om CO2-upptaget planar ut? Det mest uppenbara bör vara att rikta fokus på de stora utsläppen - elproduktion i andra länder än Sverige.

  SvaraRadera
 14. Kalhygge, vi får in pengar med 70 års mellanrum. Plockhuggning, ger pengar vart 5 år hos mig.
  Jag har aktivt valt vad som passar vår fastighet

  SvaraRadera
 15. En dum fråga kanske, varför är det sådant byråkratiskt intresse för några tallar i lilla Sverige, medans man i Indonesien och Amazonas skövlar helt utan motstycke i historien? Sila mygg och svälja kameler?

  SvaraRadera