Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2021-06-14 08:49

Artskyddsutredningen förbjuder jordbruk, skogsbruk och vindkraft på våren för att skydda icke hotade fåglar

Artkyddsutredningen förbjuder bruk av mark under våren, oavsett om det är befintligt skogs- och jordbruk eller ej. Detta för att skydda alla fågelarter under häckningsperioden, även om de inte är hotade. Förluster för skogsbranschen kan handla om 100 miljarder kronor och såväl vårbruket som den första, bästa och största vallskörden förbjuds med kraftigt minskad livsmedelsproduktion som följd. En konsekvens är också att all vindkraft rimligen förbjuds fyra månader om året.
Förbjuds?
Det senare nämner inte LRF i sin kommentar till utredningen, men skriver:
"Bland annat föreslår utredningen ett mer eller mindre absolut förbud mot  att störa  eller döda  fåglar  och  att  skada  deras bon och ägg  på våren, oavsett  avsikt och avsett art.  I praktiken skulle detta innebära att allt skogsbruk förbjuds under våren och den tidiga vallskörden blir omöjlig."

Det innebär enorma förluster för skogsbranschen där varenda arbetare och skogsmaskin (vardera värd miljontals kronor) måste stå stilla fyra månader om året. LRF uppger förluster för skogsbranschen om upp till 100 miljarder kronor.

Jordbruk kommer slås ut när det inhemskt producerade proteinrika fodret i den första vallskörden uteblir. Det kommer minska svensk livsmedelsproduktion rejält, då vallodling är nödvändig i växelbruket och en del mark endast duger till vall. Djurfoder och medföljande kött och mjölk är en förutsättning för att även kunna producera vegetabilisk eller vegansk mat, så även denna kommer minska rejält. Även vårbruket uteblir rimligtvis pga markhäckande fåglar och att vissa fåglar samlar mat under häckningsperioden på de ännu ej vårbrukade åkrarna.

Frågan är om det ens kan vara tillåtet att släppa ut lantbrukets djur på vårbete, då dessa kan störa fåglarna, utan de måste rimligtvis stå installade till juli medan betet blir dåligt av att inte betas.

Förbjuds

Markanvändning likställs med tillståndspliktig verksamhet uppger LRF, och det kommer krävas utredningar för att få fortsätta bruka sin mark motsvarande om man vill bygga industri eller vindkraftverk. All påverkan på fågellivet, även oavskitlig förbjuds, vilket är grundproblemet. Man får alltså inte göra ett skit i skog och mark under de fyra månaderna av häckning. För stabon kan det påtalas att det finns fåglar precis överallt på landsbygden.

Regeringen ska också få ändra regler retroaktivt, vilket innebär att sådant som varit tillåtet kan förbjudas och bestraffas i efterhand.

LRF nämner dock inte att vindkraften rimligtvis bör förbjudas under de fyra månadernas häckningstid, eftersom vindkraft stör fågellivet. Så exakt varifrån Miljöpartiets drömsamhälles elkraft ska komma är oklart när vattenkraften ska rivas, kärnkraften läggas ner och vindkraften stå stilla i fyra månader om året.

Förbjuds

Skogsbruk och jordbruk har idag mycket dåligt lönsamhet för primärproducenten, dvs brukaren och markägaren, och bonde är ett av Sveriges lägst betalda yrken där man antagligen tjänar mer på att städa hos Jordbruksverket än att trots EU-stöd driva jordbruk. Ytterst få kan leva på att äga skog, och hur skogsarbetare ens ska kunna leva på sin lön om fyra månaders arbete tas bort varje år är oklart.

I grunden övertolkar förstås Sverige som vanligt EU-direktiv i försök att vara bäst i klassen och orsaka maximal skada på svensk ekonomi, svenska företag, svensk konkurrenskraft och svenska skatteintäkter. Inga andra EU-länder är i närheten av dessa tolkningar.

Hur många jobb inom skogsbranschen, inklusive skogsindustrin, som kommer försvinna är oklart. Om bönderna bryr sig förstås ingen, för de är för få och maten kommer från ICA. Men kanske kan södermalmsborna bry sig om vindkraften. Kanske.

Det är hög tid att diskutera vad den så kallade miljön fyller för funktion. Om dess funktion inte ska vara att leverera ekosystemtjänster som mat, vatten, råvaror och energi till människor så fyller den humanekologiskt ingen funktion för oss längre och kan lika gärna jämnas med marken.

Det finns någon slags miljöfundamentalism som gör att man tror att till och med talgoxen inte får störas utan att det leder till naturens och mänsklighetens omedelbart förestående undergång via någon oklar aldrig förekommande rubbning av ekosystemet som uppstår om en talgoxe stryker med. Men så är det inte. Det är rent av så att dagens kulturlandskap i jordbruk och skog snarare är en förutsättning för många fågelarter, som istället kommer försvinna om man inte brukar marken. Där hittas det största hotet mot fåglarna idag - att jordbruk läggs ner och marker inte längre brukas. 

Källor

LRF via TT via.tt.se/pressmeddelande/artskyddsutredningen-en-katastrof-for-jord--och-skogsbruket?publisherId=3235738&releaseId=3301378

Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

113 kommentarer:

 1. Och givetvis skall alla utekatter hållas inne i fyra månader.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du tror alltså att utekatter kommer att vara tillåtna överhuvudtaget?

   Radera
  2. Utekatter på landet tar inte fåglar, det finns för mycket gnagare att plocka och fåglar är svåra att jaga. Erfarna katter struntar i fåglarna.

   Radera
  3. De tar inte vuxna fåglar, det stämmer. Nykläckta direkt ur boet om de kan klättra dit är dock ännu lättare byten än gnagare.

   Radera
  4. "utekatter" är inte tillåtna ens nu.. varje katt skall ha en ägare som är ansvarig för kattens existens.. Skulle en katt dyka upp på tomten så, för Guds skull, ge inte katten något att äta för då är du ägare till katten omedelbart och ansvarig för de åtgärder som djurskyddslagens föreskrifter innebär.. Och det kan bli DYRT.

   Radera
  5. Enligt NG dödas en miljard fåglar i USA varje år av katter, som räknas som en invasiv art.

   Som markägare har man enligt lagen rätt att göra vad man finner lämpligt med på fastigheterna lösspringande katter. Om de är märkta eller inte spelar ingen roll.

   Kan rekommendera grävlingfälla med hårdkokt ägg.

   Radera
  6. Nej, det har man inte. Det är djurplågeri (dvs brottsligt) samt egenmäktigt förfarande, jaktbrott mm att jaga katt. Varför ljuger du?

   Radera
  7. Har inte tagit nån katt av daga, och att låta den sitta i fällan (som ju är en liten bur) några timmar är ju knappast djurplågeri.

   Efter återbördande till oansvarig granne med förmaning, så har katten inte återkommit en andra gång.

   Men jag är rätt säker på att lösa katter sedan gammalt betraktats som ett reellt problem och åtminstone tidigare har det varit tillåtit att skydda sig från dem på egen mark. Jaktbrott kan det i alla fall inte vara, eftersom tamkatter inte utgör vilt.

   Så ljuger gör jag inte, men jag kan såklart ha fel, om lagarna ändrats. Vet inte hur man kollar upp det.

   Radera
  8. Tidigare var det tillåtet att skjuta katter på egen mark.
   Jag tror det var slutet 1980 tal eller tidigt -90 som lagen ändrades.

   Radera
  9. I Australien satte man in hårda insatser mot alla vildkatter för några år sedan - nu har man rättplåga av bibliska proportioner istället - just saying...

   Radera
  10. För att bringa lite klarhet i kattfrågan, enligt svensk lag och mer specifikt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter står det att läsa följande i 21§:

   21 § En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten. Lag (2014:707).

   Notera då i synnerhet "med skäl", dvs. en frigående katt i ett område med bebyggelse är inte fritt fram att avliva, inte heller är det tal om att i strikt mening "jaga katt" vilket som bloggaren beskrivit är jaktbrott och inget annat.

   En rimlig korrekt tolkning av lagen är ungefär följande scenario, på din jaktmark som ligger avsides från bebyggelse har du vid ett flertal tillfällen observerat en katt utan halsband som ser sliten/förvildad ut. I detta läget har du lagstöd för en avlivning, inte för att grannens katt går in och bajsar i din trädgård, sånt har man vargurin till. För övrigt är det ju särskilt tillstånd som gäller för skott i detaljplanerat område och det är även skyttemässigt minst sagt lurigt med kulfång, risk för rikoschetter mm. Särskild ammunition, rätt kaliber och stort omdöme krävs.

   PS. För er med kattproblem i trädgården kan jag också rekommendera en eller ännu hellre två tyska jaktterriers av god linje. Inte många katter som vill gå in där när dom väl börjat patrullera och detta oaktat alla skrönor om att katten minsann skrämmer hundarna. DS.

   Radera
  11. Avlivning måste ske enligt förordningarna om hur en katt får avlivas. Det är antingen med giftinjektion av behörig personal, eller med ett kulvapen minst klass 4 på ett avstånd av högst en meter, mot baksidan av huvudet. Inga som helst jaktlika situationer alltså. Innan två veckors ålder får en katt avlivas genom ett enda hårt dödande slag mot huvudet om jag minns rätt, men det gäller alltså kattungar som inte ens öppnat ögonen. Allt annat är brottsligt djurplågeri och olagligt.

   Radera
  12. Skjuta prick på "förvildad katt" är alltså olagligt, den måste fångas in och då ska den även kontrolleras för mikrochip för att kunna återföras till ägaren om den är chippad.

   Radera
  13. Katthatare som vill skjuta "kattjäveln" får göra det precis lika lite som markägare får skjuta jakthundar som tagit sig in på deras mark.

   Radera
  14. Du har rätt och det är hela min poäng, det handlar inte om jakt utan i detta fall och med adekvat lagstöd att genomföra en avlivning. I jakt är det som bekant, jodå det är det, accepterat att ibland skadskjuta ett djur, därav skyldigheten att ha eftersökshund tillgänglig. Vid avlivning skall djur inte skadskjutas utan det ska så snabb och effektivt som möjligt avlivas, man har en större kravbild etiskt och humant där hur konstigt det än kan låta då en djur som ska avlivas antas lida. Däremot är jag lite tveksam till skyldigheten att fånga in katten för kontroll av chip men du har säkert bättre koll på det än mig.

   Sen kan jag förstå att man inte gillar att ha katter som springer och bajsar på stolsdynor eller river sönder dylika men i ett någorlunda normalt samhälle borde man kunna prata om en sån sak med t.ex. en granne (inser själv att jag kanske är naiv här nu) istället för att hämta hagelbocken.

   Du har också rätt om hund/jakthund. Om jag minns rätt så är det endast polis som får avliva hund. Som markägare har du dock alltid rätt att koppla hund som är lös på din mark, under jaktperiod bör man t.o.m. koppla lös hund som inte tillhör jakten då hunden kan skadas om den misstas för vilt (oftast har ju jakthundarna någon form av signalfärg på sig för att kunna snabbt identifieras) eller för den delen råka i slagsmål med jakthundar och det är ibland en del skarpa hundar som används t.ex. på vildsvin. Och innan någon nu påtalar det strikta ägaransvaret även för en jakthund så ja, det gäller, men det kommer inte hjälpa din golden när han/hon springer på en supertaggad Lajka ute i skogen som precis gått några ronder med ett vildsvin och har adrenalin så det sprutar ur öronen.

   Radera
  15. Samma regler för katt som för hund. Det är skadegörelse eller egenmäktigt förfarande om du avlivar en katt som ägs av någon annan. Om du inte kontrollerat ägarskapet, t ex via kontroll av chip, utlysning i lokala forum etc, så har du avsiktligt begått detta brott med försumlighet.

   Vill du vara kriminell skjuter du en katt. Annars fångar du in den. Synd annars på din jägarhobby då du knappast får behålla vapenlicenserna och aldrig mer får licens när du åker dit för att ha skjutit någon annans katt.

   Radera
  16. Tänkte bara lägga till, summerat - ge fan i att skjuta katter och är dom ett problem/antas vara vild så kontakta kommunjägare som då sköter detta enligt lagens alla riktmärken.

   Radera
  17. Vad gäller avlivning av katt, så finns det som jag skrev föreskrifter. Om du inte fångat in katten, så kan du inte avliva den, utan skjuter du på distans är det jaktbrott och djurplågeri. Högst två meters avstånd.

   10 § Hundar och katter som har skadat sig eller av annan anledning har en kraftigt inskränkt rörelsefrihet får avlivas i enlighet med nedanstående tabell. Även katter som har fångats i fälla får avlivas i enlighet med nedanstående tabell.

   Katter
   Mot djurets huvud.
   Minst kaliber .22 Short (5,6 x 11 R), expanderande kula, anslagsenergi minst 70 J (E0).
   Högst 2 meter, vid användning av enhandsvapen dock 5-25 cm.
   Kaliber 36 (.410) eller grövre, patron innehållande minst 12,5 g av minst 2,5 mm hagel (US 7), ej stålhagel.
   Högst 2 meter.

   Radera
  18. Även

   15 § Samtliga djurslag får avlivas genom en överdos av narkosmedel för injektion. Sådana avlivningar ska utföras av en veterinär eller på veterinärs delegering i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård samt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning. Veterinären är dock skyldig att själv fastställa att djuret är dött.
   Tillförseln av preparatet får ske genom en intravenös, intrakardiell (hjärtstick) eller intraperitoneal (i buken) injektion eller, för kräldjur och groddjur, en intracoelomisk (i kroppshålan) injektion. Hjärtstick får endast utföras på medvetslösa djur.

   Radera
  19. Nja, alltså jag håller med dig i sak och tycker att eventuell avlivning av katt ska ske av särskilt utsedd person t.ex. veterinär (under kontrollerade förhållanden) eller kommunjägare/polis. Men det finns gott om rättsfall där jägare friats efter att av avlivat vildkatter.

   Sen tycker jag som jägare, och jag har både jagat länge, jagar mycket och anser mig själv någorlunda kompetent som jägare och skytt att man INTE skjuter en katt eftersom katt inte är ett av våra jaktbara vilt, punkt. Man lämnar över ärendet till dom som ska hantera det.

   Radera
  20. Kan bara hålla med. Det finns dock ett relativt sett utbrett katthat bland jägare, som ju älskar hundar. Plus att en del jägare är väldigt skjutglada, dessvärre.

   Radera
  21. Så jag brukar predika vad som gäller. Å andra sidan är jag inte med i jaktlaget längre, heller.

   Radera
  22. Jo, du har tyvärr en poäng där. Jag har aldrig förstått varför kärleken till mina hundar måste betyda att jag hatar katter. Eller för den delen varför vissa viltslag ses som "sämre" än andra och det är OK att skadskjuta ett vildsvin (som jag anser vara bland det finast och mest kraftfulla vilt vi har) vs. att skadskjuter du ett rådjur så är det korsfästelse som gäller.

   Nu har jag ju dock endast eftersökshundar då jag alltid gillat smyg/passjakten framför hundjakten. Föredrar lugna skott som tar väl framför en ibland upptrissad drevsituation.

   Sen skulle jag vilja, när jag ändå är igång, slå ett slag för skjutträningen. Inte för att slå mig själv på bröstet men varje år skjuter jag 1000-1500 skott med klass1, ca 3000 duvor och 12000 skott med 22lr (ren mängd/timingträning). Jag skjuter hela tiden jaktscenarios, rörligt, fasta situationer, duvor i alla tänkbara riktningar. Jag anser mig själv ha god nivå på skyttet, skjuter i princip guld på älgen i sömnen vad det nu är värt egentligen, och jag skulle verkligen vilja rikta en uppmaning att ska ni ut i skogen och ta skott på friska levande djur så se till att träna. Det må vara kostsamt men det är liv vi tar så då ska vi se till att vi gör det rätt, riktigt och så etiskt korrekt vi kan göra det.

   Radera
 2. Korkad fråga... En solcellsinstallation liknande den ovan borde väl generera ungefär 50 kW? Hur brukar bonden dessa höga effekter? Köer de stora mänger batterier eller säljer de bara elen tillbaka till nätet (brukar vara ganska dåligt betalt).

  Eller går det åt stora mängder el i lantbruket? Jag kan tänka mig att värme i stall, etc kan kosta en del, men antog i min enfald att den genererades via förbränning. Fläktar till ladugårdar driver väl en del, men är det så mycket? Vad annat går det åt el till?

  Obs, ovanstående är alltså en uppriktig fråga. Jag är halvkunnig i många ting, men lantbruk är inte en av dem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Torkning av spannmål om det inte sker med fossila bränslen eller fastbränsle. Kylning av t ex mjölk i väntan på hämtning. Fläktar. Pumpar. Utgödsling. Mjölkrobot.

   Men de höga effektbehoven är oftast inte konstanta över åren, nej.

   Radera
  2. Min brors gård förbrukar minst 300.000 kW per år, säkringsnivån har jag glömt men långt över vad ett vanligt hushåll har. Gård i full produktion med 600 djur. Tre mjölkrobotar, grovfoderblandare, elevatorer, utgödsling, transportband för foder, kyld mjölktank på 10000 liter, utfordringsvagnar på takhängd räls, torkfläktar för hö, foderkross. Spannmålstorken går på diesel.

   Radera
  3. Är så gammal att så att jag va med inna ensilage, att starta höfläktarna va spännande i paritet med elbilsladdning. De drog en del ström.

   Radera
 3. Svar
  1. Gå med i Nato först innan den frågan tas upp. Dessutom kommer vi ha samma politiker ändå, och de kommer ta samma beslut. Nu kan man iaf överklaga till Europadomstolen.

   Radera
  2. Att vara med i EU är värre för oss än tiden i union med Danmark. Hoppas vi slipper en motsvarighet till Kristian Tyrann denna gång på vår väg mot självständighet.

   Radera
  3. Vet inte det jag, vi skåningar trivdes bra. Det var väl mest stockholmarna som helt huvudlöst protesterade.

   Radera
  4. Kanske var det Danskarnas huvudlösa protester runt Monumentparken som gjorde att de gick med i Nato?

   Radera
  5. Är i grund och botten en stor EU-vän och skulle aldrig stödja något Swexit.
   Ilskan mot idiotiska förslag borde inte riktas mot EU utan mot våra kära tjänstemän som behöver visa att deras jobb är ovärdeligt.

   EU instiftare en regel/lag som de vet kommer att följas till 60% av andra länder, därför tar de i lite. Men här i Sverige så följer vi regeln lagen till 120% endast pga av tjänstemän som du betalar och som vill visa handlingskraft.

   Ilskan ska inte riktas mot EU utan det är ett intern Svenskt problem.

   Radera
  6. Jag håller med T och ärligen, om Sverige inte var med i EU, vem tror ni skulle stoppa våra politiker att inte dra iväg på egen hand mot något sorts echoparadis?

   Radera
  7. Först måste vi införa "Ministerstyre" så att de valda politikerna kan utföra det vi har valt dem till.. Idag går, som sagt, direktiven förbi svensk politik och hanteras direkt av byråkratin... Sverige är nu en koloni som styrs direkt av Bryssels byråkrati med medlöparna i den svenska avdelningen av EU:s byråkrati.. Medborgarna är sålda, så länge vi inte inför Ministerstyre, som sagt... VAKNA!!

   Radera
  8. Herregud Arne, tror du på det du skriver? På riktigt? Där är många konstigheter i ditt mejl samtidigt som du verkar vara ganska upprörd. Där finns inga direktiv som gå förbi svenska politiker. Men svenska politiker är ganska bra på skylla sina egna tillkortakommanden på andra. Sverige är inte en koloni som du givetvis vet och EUs byråkrati styr ingenting, knappt sin egen administration. Ministerstyre kanske vore något, finns i flera EU-länder, men med tanke på svenska politikers allmänna kompetensnivå skulle inte jag förvänta mig särskilt mycket.

   Nulli secundus

   Radera
  9. Nja.. ett halvt erkännande tycks det.. Upprörd.. nej. Men kom ihåg vad jag skrev.. Mycket kommer att förändras framöver och det blir nog att bara acceptera förändringarna för de flesta..

   Radera
  10. Apropå huvudlös, så ser vi nu var de bästa universiteten befinner sig. LU knep platsen såklart åter igen, sen har vi Skandinaviens elit i Köpenhamn på plats 77 som vanligt. Kreti o pleti såsom Chalmers, Umeå, Uppsala, Linköping, SU etc hamnade över topp 100 i vanlig ordning. KTH klarade sig iaf hyfsat med en naggad heder kanske.

   Radera
  11. Apropå huvudlöss, är det en bevarandevärd art ?

   Radera
 4. Det finns ju folk till vänster som på riktigt tror att så kallad "Urban Agriculture" i nära framtid kommer att kunna matförsörja hela världen - det här stolskottet till förslag kommer förmodligen från någon metanhjärna i den sfären.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men kommer man att få gå upp till sin urban roof-odling om det bor en mås på taket, måsen kan ju t ex bli ledsen?

   Radera
  2. "Hus"djur får ju inte bo art-ensamma nuförtiden, så du får köpa en kompis-mås åt hen.

   Radera
 5. Ser att bloggaren var lite orolig över hur veganer ska få mat i framtiden. Där håller jag inte med bloggaren, inga problem tex Oatly ags av diktaturen Kina samt ett amerkansk bolag som beskylls för att skövla regnskog. Så luckan fylls av vegansk mat från åkrar av skövlad regnskog.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oatlys havre köps av bönder som bedriver växelbruk med djurfoder. Så det krävs djurhållning för att få havret. Dessutom går ju stora delen av havreskörden till djurfoder då den inte uppfyller kraven som behövs för Oatly, så för att bönderna ska kunna odla måste de kunna sälja delar av skörden till foder.

   Radera
  2. "köps från bönder" ska det stå.

   Radera
  3. Japp tänk om de visste det, eliten på Södermalm, Uppsala och Umeå. Då hade de slutat med sin havredryck direkt. En eleoge till bönderna som lyckats lura den yttersta utbildade eliten så pass.

   Radera
  4. Men igen, bönderna kommer ju att förbjudas (så havre på våren är väl också skadligt?) så det blir skövlad regnskog som gäller för eliten och oss vanliga som inte begriper ett skit.

   Radera
  5. Restprodukterna av Oatley's havremjölk blir foder till några hundratusen grisar.

   En liten anekdot är att bonden får cirka en procent av försäljningspriset för havremjölken

   Radera
  6. Så mycket för att Oatley är veganskt.

   Radera
 6. Spännande, man undrar: Kommer samma regler gälla i bebyggda områden? Det måste ju finnas miljontals sop-ätande måsfåglar, duvor osv i våra städer som alltså inte får störas eller påverkas under sin häckningstid? Idag prickar man ju äggen i boet osv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du är nog inne på något viktigt här Ben - det kommer givetvis att bli förbud mot gängskjutningar i alla miljöer där någon skata eller nyckelpiga eller kackerlacka kan råka bli skadad av förlupna kulor.

   Radera
 7. Fan, du får inte skriva sådanahär inlägg. Nu är jag så upprörd att jag inte kan jobba.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du får prata med kollegorna om detta? Men med risk att det var variera stort hur det mottas.

   Radera
  2. Har lugnat mig lite nu...

   Radera
 8. Blir väl svårt att ens odla potatis, ön mindre andra grönsaker på friland samt t.ex. sockerbetor och ärtor.

  SvaraRadera
 9. Börjar med att på mänsklighetens vägnar att ursäkta mig för att vi finns.
  I ett mer lokalt perspektiv är det uppenbart att jag kommer bli kriminell, då det finns tre svalbon och två andra små fågelbon med okända arter inom trädgårdens gränser.
  Jag ska genast sänka radion och smyga längs väggarna när jag måste lämna huset i fortsättningen.
  Har tidigare levt i det utomordentligt dumma tron att jag levt med naturen, då jag tillåter diverse flygfän att nyttja min fasad oh gömslen för gratis härbärge, men uppenbarligen är jag enbart ett störningsmoment.
  Förlåt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tro inte att det räcker att komma här och pudla! Du får minsann sluta gå ut, eller gå in och stanna inne, under perioden april-juni.

   Radera
  2. Inser min dumhet.
   Pandemiisolerar mig frivilligt och skyller på fågelinfluensa.
   Vill poängtera att svalorna får minst två kullar, så det får bli en bit in i augusti.

   Radera
 10. Bara hoppas att markägaren inte hittar en ovanlig skal-bagge på sina marker...

  Sedan finns det väl förslag på att börja beräkna hur mycket skog vi kan avverka utan att påverka CO2 målen, tar vi ut för mycket skog frigörs mycket CO2....som tar 80-100 år för skogen att suga i sig igen.
  Plus att någonstans stod det också att vi behöver på landsnivå ha ett max-tak på hur många kossor och grisar vi kan ha.

  Vad händer efter att vi Stockholm ätit en bönsallad till lunch och släpper oss ?
  Missar vi Co2 målet för året då ?

  Pandis

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dyngbaggar är dessvärre ganska ovanliga nu.
   Skälet är för lite färsk koskit i synnerhet på våren.
   Även antalet fåglar minskar indirekt på grund av för lite färsk koskit i beteshagarna.

   Hur tänker de lösa detta dilemma?

   Radera
  2. Fåglarna får väl äta importerad ekologisk soja? ...

   Radera
  3. Vänster och miljömuppar kan inte tänka i flera steg. Du får försöka förklara problemet på ett mycket enklare vis.

   Radera
 11. Bra! Det är fint med fåglar att titta på.

  SvaraRadera
 12. Helvete. Vi har två fågelholkar på tomten och på det flera fågelholkar nära tomten...

  SvaraRadera
 13. Maten kan vi köpa på ICA och brädorna på byggvaruhuset så varför behöver vi jord och skogsbruk?

  SvaraRadera
 14. Suck...

  Undrar om det verkligen handlar om skydd av fåglar eller om det bara stör Maduro, eh förlåt Löfven att det finns privatpersoner som äger skog. Jag kan redan nu känna lukten av att större skogsägare typ Sveaskog, Holmen, SCA har undantagen klara.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl snarare en anpassning till agenda 2030.

   Radera
  2. Ja kanske det, men den kan dom lägga ner.

   Radera
 15. Hur skall snart 8 miljarder människor kunna leva annat är korta hårda liv på svältgränsen på denna jord om det inte är tillåtet att påverka naturen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Everything great in human history has been done in defiance of nature"

   Sagt av någon känd, orkar inte kolla vem.

   Radera
 16. Grundtesen måste vara att äger man marken får man göra vad man vill på den. Staten skall bara i undantagsfall kunna ha åsikter om det.

  Tyvärr verkar det ha blivit precis tvärt om. Vi måste fixa det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. tomas Nielsen: Och så finns det de av oss som ansluter till den ännu mer grundläggande tesen att mark kan inte ägas och att därför ingen kan göra vad den vill på den.

   Radera
  2. @Chief,

   Vem ska göra jobbet med att sköta om nämda mark?
   Frågan börjar faktiskt bli ganska akut.

   Prata om att saker ska göras är lätt.

   Radera
  3. @Tomas,

   Lönsamheten inom jordbruket är minst sagt skral, trots intensiva subventioner som sänkt priset under produktionskostnaden.
   Det som egentligen återstår som skäl till att hålla på med jordbruk är glädjen med arbetet.
   Majoriteten av lantbrukare har dessutom jordbruket mer som en seriös hobby än som huvudinkomst.

   Ska även glädjen med att ha ett lantbruk dödas av ett gäng byråkrater?

   Ja, jag har det bättre förspänt än de flesta.
   Det ska mycket till innan maten tar slut på mitt bord.

   Men folk som tar det för givet att det ska finnas mat och att man samtidigt kan klassa allt vad lantbruk heter som en miljöförstörande verksamhet.
   De borde verkligen ta fundera lite extra om detta är särskilt förnuftigt.

   Radera
  4. @Anders: För markernas skull behöver ingen sköta dem alls, de klarar sig så fint utan oss. Men det blir svårt att skaffa mat och värme till människorna.

   Radera
  5. Anders Rydén: Jag har ingenstans ifrågasatt skötsel av mark och skog. Jag har ifrågasatt begreppet äganderätt och friheten att med den som grund godtyckligt vidtaga vad åtgärder vara månde.

   Radera
  6. Du ifrågasätter bara ägandet av latbrukarens produktionsmedel med andra ord?

   Radera
  7. Anders Rydén: Jag ansluter till tesen att begreppet ägande endast är en för vart tillfälle genom politiska beslut godtyckligt definierad katalog av rättigheter och skyldigheter vilka var och en eller sammantaget kan vid vilket som helst tillfälle ändras genom politiska beslut. ... Begreppet som sådant alltså en social konstruktion och som sådant underkastat möjlighet till förändringar.

   Radera
  8. Så din tes är att äga sin kropp är underställt politiska beslut?

   Menar du att man inte ska räkna med att äga sin kropp eller frukterna av ens egna arbete?

   Radera
  9. Anders Rydén: Också i av dig två anförda exempel är det frågan om sociala konstruktioner avhängiga av tid, plats och omständigheter. För inte så förtvivlat länge sedan var t.ex. självmord kriminaliserat och är vad kan förstås så fortfarande på vissa platser. Samt vad gäller frukterna av ens egna arbete så är det ju bara att studera lönearbetets roll i det kapitalistiska produktionssättet.

   Radera
  10. Man har ju rätten att säga upp sig från sitt arbete.
   Accepterar du att det finns en möjlighet att ta bort den rätten?

   Radera
  11. Jaha, så det som Nazisterna gjorde var mest en fråga om en "social konstruktion".
   Demokratiskt valda var de ju också, utefter den tidens författning.
   Jag tror du ska ta dig en funderare på om inte din livssyn behöver omvärderas lite?

   Radera
 17. Hur ser dessa fanatiker på bostadsbyggande? Bostäder förstör marken för väldigt lång framtid. Men om vi inte längre ska odla mat så behövs inga bostäder heller.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bostäder kanske inte får byggas under häckningsmånaderna?

   Radera
 18. Sen är ju detta inget nytt egentligen. Kommer ihåg Morkullejakten från tiden innan EU. Kommer fortfarande på mig att identifiera ett "Morkullesträck".

  Men Morkullan va visst lite på dekis någonstans i Europa och jakten förbjöds omedelbart med EUinträdet även om wikipiedia skriver: "Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population med stabil utveckling som inte tros vara utsatt för något substantiellt hot."

  Jakten var fantastisk, ljumma sommarkvällar, ljust nästan hela dygnet och så knottjävlarna förståss.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast det var inte ett EU beslut utan ett inhemskt S beslut
   https://svenskjakt.se/opinion/debatt/eu-forbjod-ingen-sommarjakt/

   Radera
  2. Ok, tack för klargörande, så Sossarna satt i MPs knä redan på 90 talet? Har svårt att tänka mig att Sossa har Morkullor på högsta dagordningen, måste ha varit mer radikala krafter bakom.

   Jag är EU-vän men detta är det första beslutet som jag inte tycker om och förknippar med EU vilket visade sig återigen vara MP.

   Radera
  3. Det jagas en hel del Morkulla fortfarande har jag hört men i s.k. slutna sällskap!

   Radera
  4. Nej det var ett Sosse-beslut. Faktum är att på den gamla goda tiden, när S och MP inte var bästa kompisar, så ställde Per Gahrton MEP, en fråga till Kommissionen om vem som verkligen fattade beslutet om den förbjudna svenska morkullejakten. Svaret från dåvarande miljökommissionären Ritt Bjerregaard är rätt kul:

   “...the woodcock may be hunted under national legislation . A Member State ( here Sweden ) may, therefore, decide whether the birds are to be hunted and under which conditions...”

   Ni hittar fråga och svar p s 56 och 57:
   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1996:137:FULL&qid=1623677215996&from=EN

   Radera
 19. "Regeringen ska också få ändra regler retroaktivt, vilket innebär att sådant som varit tillåtet kan förbjudas och bestraffas i efterhand."
  Vaddå, seriöst? Föreslår den verkligen det? Inte för att jag inte tror dig, utan för att det låter ju helt vidrigt mot principen att nya lagar ska inte gälla retroaktivt.
  Det är bara skadligt för alla inblandade.

  SvaraRadera
 20. Det vore dock bra om det gick att göra något åt att vindkraftverken dels bullrar, dels att de dödar fåglar. Dvs hur man skulle kunna få fåglar att akta sig för bladen. Och inte flyga just i svepytan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Läste att eventuellt så bör man ha en svart vinge vilket verkar minska risken för fåglar. (Kan ha varit Ny Teknik?)

   Men håller med om att vindkraften slaktar lite för många fåglar och särskilt rovfåglar.

   Radera
 21. En sak som en sådan utredning bör kolla på är den externaliserade kostnaden och vad det leder till. Tex om det leder till mer fågeldöd och högre CO2 utsläpp utomlands är det ju direkt fail.

  SvaraRadera
 22. Naturen måste vara det mest passé som finns alltså… Att ni orkar. Kan inte alla jävla bönder bara dööööö.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svårt att säga, sådana människor finns.

   Radera
  2. Ironi. Har själv drivit lantbruk. :) Äger en gård och eldar med flis. Arrenderar nu ut marken och ser med glädje hur betesmarkerna hålls öppna.

   Radera
  3. Skulle kunna vara insta-generationen om det inte var ironi. (Obs, inte ironi!)

   Radera
 23. Det finns en stor värld utanför EU från vilken vi kan importera de varor vi behöver då vi skyddar vår natur och minskar våra utsläpp

  SvaraRadera
 24. Jaha, det är såhär man på "demokratisk väg" är på god väg att frammana svält.

  Var det inte svårare än såhär?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Matpriserna globalt är redan en brännhet fråga...
   Jag anar att ryktet redan nått Näringsdepartementet...
   Så den här utredningen är nog ett rejält skott i foten - om politiken inte vill ha en revolt...
   jag såg någonstans att den arabiska våren m.m. orsakades av skenande matpriser - uppåt 60% av hushållskassan.. I USA har de lägsta inkomsterna matkostnader på ca: 35% och en svensk fattigpensionär har nog, efter att hyran är betald, ungefär 6 000 kr kvar, varav hälften eller mer kan gå i matkostnader.. fast är man uteliggare i Stockholm så finns det ställen där man kan få ett mål gratis... Men jag tror inte att svensken revolterar, sådana reaktioner det försvann nog med Nils Dacke...

   Radera
  2. Det är därför Daniel Sacks har fått ett uppdrag av regeringen att främst säkra vår matimport.

   Danmark har i stor skala börjat plantera skog på sin jordbruksmark.
   Det är allt annat än lönande att exportera livsmedel längre.

   Just Danmark har varit duktiga på matexport i mer än hundra år, så visst är det ett trendbrott.

   Det var ju en del hungerkravaller på grund av skenande matpriser så sent som våren och sommaren 1917 i en del svenska städer.
   De började i Västervik.

   På tal om den arabiska våren.
   Ganska många av de som demonstrerade där ha ju flyttat hit.

   Radera
  3. Men var köper Danmark maten ifrån då?

   Radera
 25. Statlig ekofascism med massvält som följd och utrotning av människan som slutmål.

  SvaraRadera
 26. Tittar man på cornus länk ser man den här punkten bland förslagen.

  "Utredningen föreslår att även oavsiktlig påverkan på fåglar blir förbjudet. Vad gäller dödande och störande av fåglar samt skador på deras bon och ägg gäller förbuden alla fåglar även om det inte sker avsiktligt, förutsatt att det är möjligt att förutse att det kommer ske. Det innebär att många idag tillåtna verksamheter, där det kan finnas fåglar, omöjliggörs."

  Att släppa ut en katt eller köra med grästrimmern i högt gräs kan i så fall bli åtalbart.
  Frågan är om man ens starta en grill i närheten av träd där det kan finnas ett fågelbo?

  Sjöfåglar?
  Jaha, åka ut på sjön med båt som ger lite för höga svallvågor, man kan ju råka översvämma något fågelbo som finns i vassen.

  Det där ordet "störa" kan faktist tolkas lite hur som helst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Störa fåglar?

   Jag kan inte släppa detta riktigt än.
   För några dagar sedan var jag och gick i skogen.
   Då flög det upp några skogsduvor.
   Inte alltför ovanligt om man går i en skog.
   Frågan är om jag inte störde duvorna?
   Nu när jag tänker efter, så visst, störde jag duvorna.

   Jag kanske ska sluta vistas i naturen i framtiden?

   Radera
  2. MP kan nu göra sig av med flyget för alltid via denna utredning.

   Radera
 27. Jag lyssnar hellre på fågelsång än motorsågar…

  SvaraRadera
 28. El behövs inte, ej heller mat. En grön avfolkningsplan, månne?

  SvaraRadera
 29. Jag säger som farmor brukade säga: Hujeda mig och Håhåjaja...

  Rimligen kan det inte genomföras som föreslaget. Det är väl en trevare, man kastar ut något extremt, möts av något extremt åt andra hållet, pendlar in mot något som till slut blir rimligt. Hoppas jag.

  SvaraRadera