Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2021-05-28 13:36

Riksdagspartierna ska få bestämma över Riksbankens inflationsmål

Regeringen har nu lagt fram sin lagrådsremiss för ny riksbankslag. Den innebär slutet på en oberoende svensk centralbank, då riksdagens folkvalda högmeriterade genier framöver ska få bestämma över riksbankens inflationsmål, som styr ändringarna av reporäntan. Därmed öppnas det i princip upp för svensk hyperinflation när svenska politiker vill ha det så.
Humorkuben Riksbanken
Detta är dock kanske en något förenklad historiebeskrivning men ytterst om "en demokratisk förankring av preciseringen av prisstabilitetsmålet", alltså inflationsmålet. Idag är målet 2% plus/minus en procentenhet som toleransintervall. Avviker inflationen från detta ska riksbankens styrelse höja eller sänka styrräntan reporäntan, som i sin tur styr bankernas inlånings- och utlåningsränta kontra riksbanken. Riksbanken har också ändrat från att styra mot KPI till att styra mot KPIF, allt för att slippa höja räntorna och kunna blåsa på finansmarknads- och bostadsbubblorna.

Med den nya lagen, som är tänkt att börja gälla från första januari 2023, är det därmed principiellt upp till riksdagen styra inflationsmålet, och därmed reporäntan, och därmed inflationen. Det öppnas för en extrem form av populism, långt värre än riksbankens penningpolitiska frisinnighet.

Som det är tänkt ska dock Riksbankens eventuella förslag till ändrat inflationsmål är vad riksdagen ska ta ställning till, men antagligen kommer det bli möjligt för riksdagen att på eget initiativ ändra inflationsmålet. Om inte annat via regeringen som förstås kan kicka riksbankens direktion och tillsätta en mer inflationsfestlig dito, som sedan lägger ett önskat förslag om höjt inflationsmål.

För de politiska genierna har det alltid varit ett mål att få hög inflation, för att på det viset få upp nominella skatteintäkter och kunna få bort statsskulderna, eller snarare finansiera de politiska projekt man vill köpa väljarnas gunst med utan att behöva ta ut skatt.

Med begåvningspotentialen hos våra politiska partier så kommer nog ett politiskt styrt inflationsmål att höjas. Trots allt finns det ingen vetenskap om att 2% är rätt, utan det är bara från början bokstavligen en killgissning sådär på en höft. Då kan säkert riksdagen tjejveta eller killgissa en annan siffra.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

82 kommentarer:

 1. Bevare oss väl! Hade gärna sett en teknokrati så som Sverige styrs idag. Men å andra sidan avspeglar ju de folkvalda sina väljare. Så det säger väl en del om sakernas tillstånd i vårt avlånga land.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mjo lite så. MP/S är inte vad svenska folket behöver, men vad vi förtjänar.

   Radera
  2. Socialism är den politiska motsvarigheten till Münchhausen by proxy

   Radera
  3. En meritokrati vore kanske det bästa? Då kanske det kunde bli någon form av ordning på skutan Svea.

   Radera
  4. Vem ska bestämma vem som är bäst lämpad? *host* dan Eliasson *host*

   Radera
 2. Icke oberoende centralbank behöver inte nödvändigtvis vara dåligt, de ekonomier vars centralbanker använt sig av tex. "window guidance" (mao. kredit-kvoter för olika sektorer av ekonomin) har inte sällan fungerat bra. Men att ge poltikerna en pengakran att köpa röster för, kan aldrig vara en bra ide.

  Och kalla nu inte window guidance, eller för den delen att "inte ha en oberoende centralbank" för att "intervenera i marknaden". Centralbankens räntestyrning är alla marknadsregleringars moder, oavsett om centralbanken är oberoende eller ej.

  SvaraRadera
 3. Är oppositionen med på detta också? Det går ju stick i stäv med det som är kutym i västliga demokratier och att man brukar försöka få mindre välutvecklande länder att skapa oberoende riksbank. Ska vi alltså gå åt motsatta hållet och bli som Zimbabwe och andra?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oppositionen med SD i spetsen driver frågan ännu hårdare att politiker ska bestämma precis allt.

   Radera
  2. Brk kan du ge några exempel på det du skrev? Eller var det bra en helt ogrundad åsikt?

   Radera
 4. Bortsett från diverse spekulationer och farhågor i bloggtexten vilka kan vara nog så viktiga att ta i beaktande så rör dock den yttersta frågan att som stadgas i Regeringsformens 1a Kapitel 1a § :...-" All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

  Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

  Den offentliga makten utövas under lagarna."

  Vi kan alltså tycka precis vad faen vi vill om diverse politiker, deras agenda och deras begåvning men i slutänden är det vi som väljer dem och ansvaret vilar därför på oss som väljer dem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. FLASH/BREAKING: Cheif Karlsson stöder vad helst som kommer från en S-regering.

   Radera
  2. Ansvaret vilar på er som väljer politiker själv klipper jag mina röstsedlar efter att ha noterat att makten agerar även över lagarna när man så önskar. Så jag är utan skuld.

   Radera
  3. Fejkmaskinisten ger ett helt nytt djup till begreppet "vindflöjel".

   Igår skrev h*n:

   "En av Svensk Regerings främsta plikter är att hålla landet utanför krig och om detta då skall ske till priset av att man ljuger sig blå ... så för all del låt lögnerna flöda ur truten i outsinlig ström!

   Statsnyttan går före alla andra hänsynstaganden!"

   Om statsledningen ljuger sig blå finns det ju inga möjligheter för "folket" att bilda sig en objektiv uppfattning om nånting. Man tvingas rösta efter de illusioner som statsledningen behagar måla upp.

   Snurrpelle!

   Radera
  4. Cornucopia: Hur du kan få ihop det till att följa Regeringsformens portalparagraf skulle vara detsamma som att stöda vad helst som kommer från en Socialdemokratiskt ledd Regering blir då en övning i argumentationsteknik som med varm hand överlämnas till dig. mvh

   Radera
  5. "Norsk Tvångsförvaltning" är nog det mest önskade partiet som inte finns i Sverige just nu...

   Radera
  6. Anders H: Det har rörande ledning och förvaltning av Staten alltid funnits och kommer alltid att finnas vissa detaljer, främst rörande militär, polisiär och säkerhetspolitisk karaktär och därtill dessutom angelägenheter rörande Främmande Makt, som varit är och lämpligen förblir belagda med sekretess.
   Detta står på intet sätt i motsättning till Portalparagrafen i Regeringsformen.

   Samt i anledning av dina flerfaldiga förolämpningar rörande min yrkeskarriär då följande:
   46 år till sjöss.
   I stort hela 70-talet i Grängesbergs malm-, bulk- och malmtankfartyg i utsträckt oceanfart.
   Större delen av 80-talet i de fartyg som drevs av ScanCon/Williams/Kihlbergs i Göteborg container- och roro-fartyg samt konventionella styckegodsfartyg i företädesvis fart på USA-Kanada, Medelhavet-Svarta Havet samt Biscaya- och Kontinenthamnar inkl England/Irland/Skottland.
   Drygt 15 år i HighSpeedCrafts för SRÖ och FRS passagerarefart i Öresund, Helgolandstrafiken samt Gibraltar Strait Spanien-Gibraltar-Marocko.
   Avslutande 10 åren innan pension i passagerarefarten Stockholm-Åland.
   Dessutom under åren diverse kortare kontrakt i såväl svenskflaggat som utlandsflaggat tonnage av varierande slag.
   Genomgången utbildningsgång med avgångsbetyg Grängesbergsrederiets befälselevutbildning 1973.
   Maskinteknikerexamen Sjöbefälsskolan Härnösand 1974.
   Sjöingenjörsexamen Sjöbefälsskolan Härnösand 1979.
   Maskinteknikerbehörighet Sjöfartsverket 186m 1977
   Övermaskinist A-behörighet Sjöfartsverket 266m 1981
   Sjöingenjörsbehörighet Sjöfartsverket 417m 1983 samt därefter förnyat vart femte år fram till pension 2016.
   Därtill kommande diverse behörigheter utfärdade av The Republic of Liberia Bureau of Maritime Affairs, Lloyd´s Register of Shipping samt Det Norske Veritas.

   Radera
  7. Brottas inte med grisar, chiefen. Båda blir smutsiga men det är bara kölsvinet som njuter av det.

   Radera
  8. Chiefen, om makten utgår från folket, borde inte Löfven avgå? Var ju inte ens en tredjedel av de vuxna som röstade på honom.

   Radera
  9. Wall-of-text hjälper inte mot inkonsekventa påståenden. I rest my case.

   Radera
  10. Cornucopia: Regeringsbildning sker enligt gällande regler i Regeringsformen och får i modern tid ganska ofta resultatet att där bildas en minoritetsregering under ledning av en Statsminister vars parti ej har absolut majoritet i valmanskåren. Sista gången det sistnämnda inträffade torde väl ha varit Tage Erlander 1968.

   Intill dess att Regeringsformen eventuellt kan komma att ändras på denna punkt finns ingen anledning för Statsminister, oavsett vad parti denne representerar, som av Riksdagen utsetts i föreskriven ordning att avgå.

   Radera
  11. Inte ens om statsminister satanistiskt sexmördar barn rituellt tycker du att statsministern bör avgå alltså?

   Radera
  12. Cornu - jag visste inte att vår statsminister var centerpartist?

   Radera
  13. Hypotetiskt exempel, blir ju inte C förrän 2022.

   Radera
  14. I övrigt är väl religionsfriheten också en grundlag, således är det okej så länge man är satanist.

   Radera
  15. Tänkte mer att du beskrev en aktivitet som verkar ligga inom ramen för av C-företrädare tycks ägna sig åt.

   Radera
  16. Jo, det stämmer förstås.

   Radera
  17. Vilket folk åsyftas? Det är en väsentlig skillnad på Folk och Befolkning.

   Radera
  18. Ben Dover: Förvisso helt riktigt påpekat ... men även kölsvin skall hållas på plats ... d.v.s. under durkarna!

   Radera
  19. Cornucopia: Om så skulle inträffa, d.v.s. ritualmord på spädbarn och därtill hörande parafernalia, så utgår jag ifrån att Riksdagen per express avlägsnar densamme från sitt uppdrag eftersom kan förmodas att person av den ullen ej frivilligt skulle komma på tanken att avgå. ... Närmast internationella jämförelser blir därvid Bokassa, Amin och liknande figurer.

   Radera
  20. Ja, i en sann demokrati är det så klart bara kungen som ska kunna komma undan med ritualmord.

   Radera
  21. Stefan: Din fråga besvaras i andra stycket Portalparagrafen ... ledordet är Rösträtt.

   Radera
  22. Men om riksdagen inte avsätter statsministern i det läget, så tycker du det alltså är okej, Chiefen? Har du några egna åsikter egentligen?

   Radera
  23. Folkstyrets själva grundprincip är att det måste finnas ett engagemang från folket – inte bara en styrande elit av medietränade politikerproffs.

   Det är alltså en väl fungerande tvåvägskommunikation som är önskvärd/eftersträvas. Det fungerar idag inte alls optimalt, enligt min åsikt. Jag är hellre för någon form av direktdemokrati. Man får titta på det förutsättningslöst.

   https://direktdemokraterna.se/2019/aven-vi-svenskar-langtar-efter-mer-direktdemokrati/

   Radera
  24. I övrigt, när Kristersson bildar regering och ger justitieministerposten till Åkesson så kommer Chiefen hylla detta, då all makt utgår från folket och riksdagen är folket enligt regeringsformen så M+SD-regeringen kommer ha Chiefens oreserverade stöd, så länge de inte börjar ritualsexmörda barn. Koncentrationsläger är dock okej, all makt utgår från folket.

   Radera
  25. Cornucopia: För att börja med replik på 16.06 ... Nej jag tycker inte alls det skulle vara okej men inser att jag personligen inte skulle kunna göra så där mycket åt saken.

   Samt att alla åsikter jag framför är mina egna. Att de i mångt och mycket sammanfaller med nuvarande socialdemokratiska Regering förändrar på intet sätt att det är mina egna åsikter och ingen annans.

   Därifrån till replik på 16:45 om det skulle inträffa att Kristersson bildar Regering med Åkesson som Justitieminister så kommer jag inte på något sätt att hylla detta eller ge sådan Regering mitt oreserverade stöd vad gäller förd politik ... långt därifrån! Däremot skulle jag acceptera att sådan Regering om tillsatt enligt Regeringsformen är att se som i alla delar fullt legitim.

   Ritualmord på spädbarn och pedofila perversioner finns täckta i gällande kriminallagstiftning och det är, som signaturen Ben Dover helt riktigt påpekar, endast Monarken samt person med diplomatisk status som kan ägna sig åt dylika lustifikationer utan risk för laga påföljd ... Minister eller ledamot av Riksdagen åtnjuter dock ej sådant privilegium.

   Slutligen vad gäller Koncentrationsläger så kan sådana under vissa specifika omständigheter vara högst tänkbara.

   Radera
  26. Nu har vi en representativ demokrati och dessutom är en blankröst, en ogiltig röst. Så hur man en tänker så blir majoritetens tyranni när det kohandlas i kulisserna. Det är inte folkets vilja.

   Radera
  27. Vår demokrati behöver utvecklas, så befolkningen får en starkare röst exvis omrästningar skall vara bindande för Regering/riksdag, möjligheten att med en stor majoritet påverka tagna beslut av vår representanter, dvs mer Direktdemokrati så får man bort de värsta avarterna med dagens system där ett parti med 4% inte får mer genomslag än de bör få.

   Radera
  28. Du menar som Schweiz. Ja det är utomordentligt så länge landet har en kunnig och välutbildad befolkning.
   Men Europa och Speciellt Tyskland och Sverige har nu tagit in så många nya invånare som inte besitter de egenskaperna. Det är därför tveksamt om en sådan ordning skulle förbättra landet...

   Radera
 5. Ligger väl i tiden. Allt ska styras och bestämmas av regeringen. Detta är något som även media driver väldigt starkt eftersom många journalister är för dumma för att ta reda på vem som är ansvarig för var och bara orkar peka på en perosn. Vi har krav på centralisering av sjukvårdsbeslut, folkhälsabeslut med anledning av kinapesten, mer centralisering av skolan etc. SD är väl fortfarande i framkant eftersom de i princip avskaffat tjänstemannastyret i kommuner de bestämmer men många går i din riktningen.

  Ser med oro på en ökad sårbarhet och ökad inkompentens inom administrationen i Sverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ehm, många tycker nog att det är rimligt att utvärdera om t ex krisberedskap fortfarande ska ligga decentraliserat på regionerna. Det senaste årets coronakris har ju visat att de kanske inte tog jättebra ansvar för sin del och en och annan har varit aningen kritisk till att det inte fanns munskydd och respiratorer och vad fan det nu var i lager. Är det inte en rimlig diskussion att ha, eller?

   Radera
  2. Det är väl rimligt att ett centralt problem som påverkar nationen på en övergripande nivå skall hanteras centralt.

   Här brister ju ansvarsprincipen en del.

   Om man börjar i den ändan så kanske det går att få till något som har en chans att fungera till skillnad från Region Skånes halvhaveri till massvaccineting för man ville ge en skänka till de privata vårdgivarna istf att maximera antalet stick. Bor man inte i en tätort i Västra Skåne är det inte så lätt.

   Radera
 6. Apropå val och demokrati, är det ingen som tänker ta upp att Bashar Al-Assad fick förnyat förtroende som Syriens president med 95% av rösterna? Ändå, efter 10 år av inbördeskrig skulle man ju kunna tro att lite fler var emot honom liksom men han är så älskad och hyllad. En sann statsman! #winning #makesyriagreatagain #Assad2021

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara 95%. Inte 120% alltså. Amatör.

   Radera
  2. Det kanske bara var hans partikollegor i sin egen folkgrupp som fick rösta?

   Radera
 7. Annars vill jag också visa den utsökta ironin i att Sonesson i Staffanstorp å ena sidan kampanjade med "Spartanstorp" och "this is Sparta" under valet 2018. Spartanerna var ju kända för att ha, eh, väldigt nära relationer med sina stridsparskamrater. Nu, å andra sidan, uttalar han sig om att han inte villa ha "queerveganer" i sin kommun i en intervju i Bulletin (skriker osammanhängande). Så, vad gäller? Är det Sparta eller inte?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns ju evolutionshypoteser kring män som har nära relationer med andra män - det var en evolutionär fördel för de grupperingar som såldes kunde skicka ut män i krig utan att dessa hade hemlängtan till vare sig kvinnor eller barn. Istället trivdes de utmärkt i fält tillsammans med andra med samma inställning till livet. Kort sagt dessa är bättre krigare än de som har hemlängtan och gynnade evolutionärt genpoolen indirekt.

   Radera
  2. SD:arn känner väl sig hotad helt enkelt. Dåligt självförtroende eller så tja, har han svårt att motstå frestelsen som queerveganer innebär.

   Radera
  3. Ben Dover: Det enda anständiga Sparta i Skåne är brottningsklubben Sparta i Malmö som fostrat nog så många olympiska guldmedaljörer och världsmästare under år som varit.

   Radera
  4. Janssons frestelse, utan ansjovisen.

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  6. Utan grädde också. Eller du tänkte ersätta grädden på nåt manligt spartanskt sätt kanske?

   Radera
  7. IK Sparta har dessutom en glimasektion. Urnordiskt så det förslår!

   Radera
  8. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  9. Ben Dover: Glima, Varpa och Rövkrok blir väl framledes enda tänkbara sportgrenarna om vissa får som de vill ...

   (Jag hade en till på lut men tog bort den kommentaren eftersom misstanke finns att vissa hade funnit den stötande)

   Radera
  10. I så fall förutsätter jag att holmgång legaliseras igen, att vi offrar politikerna om det blir missväxt samt att den trevliga umgängesformen "rista blodsörn" återintroduceras. Jag har faktiskt redan gjort en lista.

   Radera
  11. There is only two things from Staffanstorp, steers and queers...
   I AIN'T SE NO HORNS ON YOU SON!

   Radera
  12. Ben Dover: Varför inte i samma anda slå ett slag för den ursvenskaste av idrotter ... Fogdedråp ... Det var ju det som var usprunget till femmilen på skidor ... fort som Faen innan Kungens knektar kommer!

   Radera
  13. Spartanerna stred nakna

   Radera
 8. Är inte själva konceptet Centralbank socialism. Lägg ner eländet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Absolut, självklart var de gamla egyptierna socialister 2500 BC eller så. Hälsa Bernpaintner och de andra dagcenterhjonen på mIsEsInStItUtEt.

   Radera
  2. Det är en intressant fråga, dvs att avskaffa centralbanker. Vad fyller de egentligen för funktion? Är det de håller på med övervägande positivt för resp land och valuta? Obs: inte retoriska frågor. Vore intressant att få se lite argument för resp emot.

   Radera
  3. I huvudsak är funktionen stabiliserande.

   Centralbanken sätter räntan efter ett inflationsmål för att stabilisera penningvärdet. Hade vi enbart haft privata aktörer skulle de kunna leda till oönskad suboptimering då de sätter vinst som huvudmål.

   Dessutom så är centralbanken en "lender of last resort" som inte behöver bry sig om finansiering. Det gör att de kan rädda banker och därmed det finansiella systemet vid kris.

   Nackdelen är att detta kan leda till att bankerna tar större risker då de räknar med "bail out" om de hamnar i knipa.

   Jag tycker att fördelarna vida överväger nackdelarna.

   Radera
 9. Å ena sidan ska RB försvara kronans värde, å andra sidan ska inflationen ligga på 2% över tid. Dessa mål är i konflikt, vad gäller?

  Politikerna kan ju testa vad som händer med kronans värde om de ökar inflationen till 5% under några år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om politikerna vill öka på inflationen så är det enklare att bedriva underskott i statsbudgeten än implicit be riksbanken sänka den redan väldigt låga räntan. Där snackar vi potential att köpa röster.

   Radera
  2. Du menar väl höja räntan så företag får större kostnader> högre priser = inflation

   Radera
  3. Problemet är ju att det inte finns någon reset på det. Och att göra det när vi har risk för elbrist (energibrist), oreformerad bostadsmarknad, en försvarsbrist, utbildningsskevhet ingen beredskap att ta hem industrier vid behov mm mm gör att leka med den ekonomiska stabiliteten än värre.

   Radera
  4. Högre räntor leder till lägre disponibel inkomst för hushållen (de med lån), vilket driver ner efterfrågan, vilket i sin tur leder till lägre priser aggregerat.

   Finansieringskostnader är generellt en liten del av företags kostnader, så den effekten är förhållandevis liten.

   Radera
  5. @Teheimar: Elbristen och försvarsvaret är två exempel av många som jag skulle stödja att vi "tillät" ett underskott för att investera i.

   Sedan så vet jag inte om jag skulle vilja öppna pandoras ask för politikerna att släppa budgetmålet. Höghastighetståg skulle nog då ses som klok investering jämfört med vad de skulle hitta på.

   Radera
  6. @Lars H: Är inte lägre disponibel inkomst i detta läget riktigt dålig idé, för att om det driver ner både konsumtion och så driver det också samtidigt ner möjligheten att amortera, och således antingen högre krav på att inte slopa tex ränteavdrag och högre räntor samtidigt?

   Ja, jag tror vi är överens om att elbristen och försvaret är två områden som vi rätt omgående behöver satsa på.

   Liksom att det är bra att inte avvika från budgetmålen alltför mycket.
   Risken är ju uppenbar för populism.

   Radera
  7. @Teheimar: Ja, lägre disponibel inkomst är en dålig idé om man inte vill bromsa inflationen. Det vill man inte just nu. Kommentaren ovan var ett svar till Stefan om att högre räntor dämpar inflationen.

   Radera
 10. Socialism är en totalitär ideologi.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har inte diskuterat med en CUFare märker jag.

   Radera
  2. Björn E: Själv har jag i alla tider levat i den motsatta åsikten. Nämligen att Socialism förutsätter full demokrati ... såväl politisk som ekonomisk ... något som däremot inte är fallet i dess motsats Liberalism.

   Radera
  3. Det har aldrig någonsin existerat vare sig ren socialism eller liberalism.
   De funkar inte med människor

   Radera
 11. Det här med högre inflation än räntor... på ett sätt finurligt. Skulder urholkas, tillgångar ökar. Men så ökar även lönekraven om inflationen ”officiellt” ska vara hög. Inte bra för ”välfärden” när lönerna måste upp.

  Nej det är väl bättre som nu, förljugen, manipulerad, intetsägande KPI som är låg, tillgångar ökar, kronan försvagas, arbetares löner urholkas.

  Men det är ju helt kalrt en spännande game changer. Oavsett den ena eller den andra metoden fortsätter tillgångar att öka. Det gör ju absolut ingenting. Finns inga baksidor med det alls. (Spår av ironi kan förekomma).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Tillgångsägare kommer alltid att försvara värderingarna på sina tillgångar. En del av dom är till och med så smarta så att dom klarar av att se långsiktiga problem för samhället i höga värderingar. Däremot är det en försumbar andel som vill göra något åt det. När det kommer till kritan är dom flesta människor egoister.

   Radera
 12. Världens äldsta riksbank grundades 1658 just för att Karl X missbrukade föregångare Stockholm Banco. Nu upprepas historien igen där populism garanterat kommer vara mottot.

  "Mellan 1668 och 1897 fanns en klausul om prisstabilitet inskriven i lagen. Riksbanken skulle "bibehålla det inländska myntet vid dess rätta och skäliga valör”."
  "

  SvaraRadera
 13. Bitcoin som är så värdelöst kommer att framstå som något mindre värdelöst när folk får rulla skottkärror med sedlar de fått i medborgarlön till ICA för att köpa en liter mjölk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej siffrorna rullar bara allt snabbare på skärmen då de är digitala

   Radera
 14. Klokt, borde vara en självklarhet i en demokrati.

  Utgiftstak och överskottsmål återstår och bör stå på tur.

  SvaraRadera