Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2021-03-18 13:41

Säpos årsrapport: Inte tillräckligt, kan inte vänta - "hoten är reella och de finns här och nu"

I Säpos årsrapport skriver myndigheten att ansträngningarna och viljan för att bekämpa säkerhetshoten mot Sverige inte är tillräckliga och att "hoten är reella och de finns här och nu". Bland annat hymlar man inte utan pekar uttryckligen ut Ryssland, Kina och Iran som de största hoten från främmande makt.
Ryska utrikesdepartementet i Moskva
Ord och inga visor från Säpo alltså, som bland annat lägger ut texten i detalj om det ryska försöket till beställningsmord på en oppositionell tjetjen i Gävle förra året.

Om Ryssland skriver man bland annat:
"Ryssland använder kontinuerligt en rad lagliga och olagliga metoder under tröskeln för en väpnad konflikt. Det handlar om att få Sveriges och andra länders politiska, och ekonomiska samarbeten samt försvarssamarbeten att försvagas. Samtidigt kan, enligt försvarsberedningen, ryskt militärt agerande mot Sverige inte uteslutas. 
Ryska statskontrollerade medier förmedlar också en bild av Sverige som ett land i kaos och förfall, bland annat för att stärka den ryska regimens ställning hos den egna befolkningen. Den ryska regimens politiska fortlevnad är högt prioriterad hos det ryska ledarskapet. 
Genom underrättelseofficerare med diplomatisk täckman-tel rekryterar Ryssland agenter som spionerar mot Sverige. Var tredje rysk diplomat i Sverige är underrättelseofficerare som verkar under just diplomatisk täckmantel. Ryssland bedriver även påverkansoperationer via så kallade proxyer. Det innebär att man låter andra grupper uträtta det regimen vill uppnå. Genom vilseledande eller oriktig information som sprids via sociala och traditionella medier försöker Ryssland påverka beslut, uppfattningar eller beteenden hos besluts-fattare eller utvalda målgrupper i Sverige."

Notera "påverkansoperationer via proxyer". Det finns svenska quislingar och femtekolonnare, samt nyttiga idioter i Sverige som går Kremls ärenden mot Sverige. I övrigt är det intressant att tröskeln för väpnad konflikt nämns här. Det är alltså inte mycket mer som skulle behövas för att klassas som väpnad konflikt. 

Kina pekas också ut som en av de främmande makter som ligger bakom de breddade och fördjupade hoten mot Sverige:

"Kina har både avsikt och förmåga att försvaga och begränsa Sveriges handlingskraft, i de fall svenskt agerande uppfattas som ett hot mot kinesiska intressen. Sverige ligger geografiskt långt från Kina, men tydligt inom den kinesiska intressesfären vad gäller Kinas långsiktiga militära, ekonomiska och politiska mål. [...] 

 Det förekommer att den kinesiska staten nyttjar kinesiska medborgare vid svenska högskolor och universitet i syfte att inhämta teknik och kunskap som ökar den kinesiska militära förmågan. [...]

Säkerhetspolisen har sett hur det kinesiska underrättelsehotet har breddats och fördjupats och omfattar nu även cyberspionage, strategiska uppköp och påtryckningar eller hot mot bland annat svenska politiska beslutsfattare, forskare och offentliga personer. Ett exempel på kinesiska påtryckningsmedel är att varna för eller genomföra ekonomiska åtgärder om andra länder genomför aktiviteter som Kina anser misshagliga. Likt ryska underrättelseofficerare agerar även kinesiska underrättelseofficerare under diplomatisk täckmantel i Sverige. Även journalistisk täckmantel används av kinesisk underrättelsetjänst."

Kina går alltså på enskilda inflytelserika svenskar, inklusive med hot, för att uppnå sina mål och syften. Notera särskilt att kinesisk underrättelsetjänst pekas ut för att de agerar med täckmanteln journalister.

Den tredje främmande makten om pekas ut är Iran:

"Den iranska ledningens primära mål är att trygga regimens fortlevnad genom att bemöta inre och yttre hot var än sådana identifieras, så även i Sverige. Oppositionsgrupper i exil betraktas som ett inre hot, lokaliserade utanför landets gränser. Sådana grupper och personer finns i Sverige. I  en internationell kontext finns flera exempel på hur den iranska ledningens agerande utgjort fara för liv och hälsa för personer. Planering och förberedelser för detta har bedrivits i Sverige. Iran bedriver också industrispionage som främst riktas mot svensk högteknologisk industri och svenska produkter som kan användas i kärnvapenprogram. Iran lägger stora resurser på detta och en del av resurserna används i Sverige."

Extra intressant läsning är lyftandet på locket kring det ryska beställningsmordförsöket i Gävle, som omfattade att en kvinna infiltrerade den tetjenske oppositionella bloggarens bostad genom att inleda en relation med honom, för att kunna låsa upp ytterdörren och släppa in mördaren. Som dock blev nedkämpad när bloggaren tillämpade praktisk konflikthantering som respons. Kvinnan och den hyrde mördaren dömdes till åtta och tio års fängelse, samt utvisning.

Säpchefen säger i rapporten:

"Angreppen är så omfattande att de hotar jobb, välfärd och konkurrenskraft i Sverige - vårt ekonomiska välstånd. De påverkar också våra grundläggande fri- och rättigheter, vårt politiska oberoende och vår territoriella suveränitet."

Angreppen mot Sverige får alltså konsekvenser här och nu för oss alla, direkt eller indirekt. Det är inget att vifta bort eller ignorera. 

Rapporten som hittas som PDF här är annars tydlig med att säkerhetshoten ökar, breddas och fördjupas och kommer fortsätta öka de närmaste åren, samt att det inte görs tillräckligt och att hoten inte tas på tillräckligt allvar från makthavarnas sida.

Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

43 kommentarer:

 1. Ja suck. Men nåt gör vi rätt då vi har dessa som fiender! jag är nog mer rädd för Kina än för Ryssland. Kina sitter på SÅ mycket större potential att straffa oss ekonomiskt, bara stänga av strömmen av prylar vi köper därifrån för att säga nåt.

  Räcker att logga in på Twitter så bekräftas verkligen att proxies jobbar hårt i Sverige. "Ryska statskontrollerade medier förmedlar också en bild av Sverige som ett land i kaos och förfall... "

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finska medier har mycket negativa nyheter om Sverige som "ett land i kaos och förfall". Jag brukar läsa dem på skoj, eftersom det mesta som skrivs där om Sverige är helt nytt för mig, trots att jag läser även svenska nyheter. Det är möjligt att de är influerade av rysk propaganda, det är i alla fall väldigt vanligt med "ryska troll" i kommentar-fälten i finska media. Finnarna tycks riktigt frossa i Sveriges problem, kanske för att glömma sina egna problem.

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. Mina kurskamrater från universitetet berättar, att Karolinska Institutet är alldeles fullt av kinesiska studenter. När jag läste på universitetet, fanns det typ tre iranier och två ryssar i varje klassrum. När jag sedan fortsatte med min forskning där, så fanns det en iransk man där och han blev alltmer irriterad över min forskning. Det hela slutade med ett jätte-gräl, där han anklagade mig för att jobba åt USA och spionera på hans land och vilja förstöra det genom en förebyggande amerikansk militär attack. Han frågade mig upprepade gånger, vilka system vi har i närheten av Iran och han skrek till mig upprepade gånger att "nu måste du berätta för mig allt". Sedan började han gå mot mig och jag backade och backade och vi gick några meter över golvet på det sättet.

   Jag berättade bara en liten del av grälet för professorn, som kontaktade säkerhetschefen, som i sin tur kontaktade SÄPO. Frågan var om det var olämpligt att bedriva en politiskt känslig forskning på universitetet, eller om det var bäst att flytta bort den någon annanstans. Hälften av personalen på min institution tyckte, att mitt forskningsprojekt var olämpligt och väckte anstöt och krävde att det skulle bort. Jag gjorde också det ett år senare, som resultat av en misslyckad upphandling av mina tjänster till industri-företaget. Professorn fick inte ut det priset som han ville, trots 8 budgivnings-rundor. Han beordrade mig då att flytta ut firmans grejer skriftligt, vilket jag gjorde. Jag tyckte att det var jättebra, eftersom vem som helst blev insläppt på universitetet och de kunde gå direkt in på labbet och fotografera allt utan min närvaro. Några av mina tidigare arbetskamrater och några från firman som jag jobbar åt numera, brukade också gå in och överraska mig och de kollade vad jag hade byggt, d v s syftet för besöket var industri-spionage. Jag berättade allt om grälet endast för min favorit-professor i förtroende. Jag ville inte att iraniern skulle hoppa av från studierna på universitetet.

   Radera
  4. Iraniern förnekade i stort sett allt och påstod, att jag trakasserade honom. Det förvånade inte mig ett dugg. Universitetet gick miste om värdefull Overhead (vanligen mellan 30 och 70% påslag). Dessutom krävde universitetet en tredjedel av sitt ekonomiska underskott från firman som jag jobbade åt. De vägrade betala det och det är fullt förståeligt, eftersom det inte fanns något avtal om det. Underskottet var också stort.
   Iraniern brukade besöka sin ambassad ganska ofta, vem vet vad han redovisade där och om han rentav hade tagit några foton med sig dit.

   Radera
  5. Jag glömde berätta, att professorn trodde på iraniern, liksom de flesta på institutionen och jag blev anklagad för att ljuga, hitta på allt möjligt och trakassera stackaren. Han kontaktade SÄPO och berättade, att jag hade inbillat mig alltihop eller ljugit medvetet pga politiska skäl. Jag hade inget förtroende för professorn förut och efter det bråket ännu mindre, om möjligt. Han var min handledare, men jag hade inte valt honom och senare bytte jag bort honom. Han kunde aldrig förstå att det ämnet som jag samlar in, processar och mäter, inte görs av hälsoskäl, utan av politiska skäl.

   Radera
 2. Länken till rapporten ger mig en "Sidan kunde inte hittas (404)"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Felaktig kodning av "ä" i URL:n. Du hittar en länk till rapporten direkt på domänen.

   Radera
 3. Jag undrar om Sverige sticker ut när det gäller den här frågan? Är andra små länder utsatta på samma vis? Klarar man sig bättre med Nato i ryggen? Saknar vi någon resurs som gör att vi inte kan sätta in effektiva motåtgärder? Eller vi kanske har effektiva motåtgärder?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns väl ett mycket enkelt slutledning.

   Är Estland, Lettland eller Litauen invaderade - nä

   Har Ukraina, Georgien och Moldavien utsatts för rysk intervention - japp

   Vad skiljer dem åt?

   Radera
  2. Där har du en poäng. Nato är nog inte så dumt. Men det ställer förstås krav på att vi rustar upp rejält. Vilket inte heller är dåligt förstås.

   Radera
 4. Hur neutrala och och objektiva är SÄPO (och ev militär) i sina bedömningar? En genuin fråga. Ingen större fara skedd om du bannlyser mig, då jag inte kommenterar så ofta haha. Politiker (och övriga samhällsmedborgare) får ofta höra att (Sjukvården behöver mer, Polisen behöver mer, Skolan behöver mer, osv). Finns det ett mått av egenintresse i att måla upp Kina och Ryssland som hot, för ökade anslag? Eller är de mer objektiva i sina analyser? (I skolan som skriker efter pengar, har det nog aldrig satsats så mycket pengar som nu, med möjlighet till stödpersonal för elever, ineffektivt användande av lokaler (många skolor) etc. Hur allvarligt är hotet från främmande makt? Och vad publiceras offentligt om det är illa?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Arbetssättet ändras nog över tid men vissa består, då jag under kalla kriget hade föräldre och de bekantar som arbetade inom försvarsmakten vet jag att det då pågick inhämtning och situationer du knappast skulle tro. Om jag då översätter denna kunskap till det idag eskalerade nivån så tvivlar jag inte på denna rapport.

   Radera
  2. @kvarngubben en "kul" övningen du kan göra är att kolla/googla hur många terrorbrott SÄPO menar att svenska myndigheter(dvs SÄPO och Polisen) förhindrat 2015-2020(googla fram artiklar/officiella uttalanden) och jämför sedan mot antal åtal väckts för dessa typer av brott under samma tidsintervall. Olika slutsatser kan dras av siffrorna, jag har dragit mina, du får dra dina:)

   Radera
  3. Jag är inte följt debatten jättenoga, men vagt medveten om vad våra myndigheter (Försvar, Polis) velat förstärka under lång tid. Jag vill lita på våra expertmyndigheter som på senare tid skruvat upp hotbilden. Men också medveten om risken för att prata i egensak. Rickard L -> Gjorde en snabb googling - Ett fåtal dömda för terrorbrott. Är tillräckligt oinsatt för att dra någon slutsats utifrån det. Om det är mycket allvarligt, tror jag att det kommer känsloargument från myndigheters sida och inte logiska resonemang som koppplas till siffror eller resonemang i text. Därför är jag hitintills inte så orolig. MEN det bygger också på att de som ser hotbilden når fram till politiker/makthavare som kan starta sprida propaganda till befolkningen.

   Radera
  4. De flesta terrorbrott stoppas innan de inträffar och utan att det blir en juridisk sak av det hela. Det sker inte så du kan läsa om det i tidningarna.

   En del vill tydligen ha en massa terrorbrott, så de blir nöjda, men myndigheterna stoppar dessa i förtid via olika metoder, t ex genom att punktmarkera vissa personer, mer eller mindre öppet men också att kalla in dem på förhör för att på så sätt informera dem om att de inte är okända.

   Radera
  5. Jag har ett stort förtroende för SÄPO. De skrev i sin rapport om mitt gräl med iraniern, att det var möjligt att det som jag berättade var sant. Dessutom hade SÄPO faktiskt varnat universitetet precis innan konflikten med den iranska doktoranden, att vi kunde bli utsatta för industri-spionage eller trakasserier pga vår nära relation med USA. USA är en stor kund för produkten, som jag har varit med och utvecklat tidigare.

   Radera
 5. Jag tror att framtidens konflikter inte kommer innebära gevär och kanoner utan en mer och mer passiv, utdragen attack i form av desinformation gentemot befolkningen i ett land i syfte att under längre tid krascha företag, börser, styrning, förändra politiska ideologier och därmed få det egna landets export och kunnande att blomstra/bli attraktivt för andra länder. Frågan är bara vem som smider den bästa, långsiktiga planen som går i lås. Framtidens sätt att bygga supermakter..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tex rysks vaccinet Sputnik vs AstraSenica.

   Radera
 6. Jag fick en gång ett väldigt mystiskt telefonsamtal under min tid på en arbetsplats, knuten till försvaret. En man påstod att han hade hittat mitt månadskort på en tunnelbanestation och personen ville träffa mig för att överlämna kortet tillbaka till mig. Jag insåg direkt, att det var omöjligt, eftersom jag visste att jag inte saknade mitt busskort och inte brukar slarva bort viktiga saker överhuvudtaget och dessutom skriver jag aldrig mitt jobb-nummer på något busskort. Jag sa till mannen att han fick slänga kortet i soporna och la på luren. En del arbetskamrater hade under åren fått liknande underliga samtal.

  Tillvägagångssättet brukar vara lömskt; man ombeds att göra en ganska enkel tjänst och sedan ber de om ytterligare enkla tjänster, kanske t o m träffas i någon park för att lämna över något dokument, som är öppet till sin karaktär. Successivt luras man allt djupare i nätet och sedan börjar utpressningen. De kanske rentav kan visa upp ett foto, när man talar med någon utlänning och räcker över en telefonkatalog, som hör till arbetsplatsen. Oskyldigt kan man tycka, men farligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag blev uppringd av min nuvarande arbetsgivare för några år sedan. De jobbar intimt ihop med min förra arbetsgivare. De beordrade mig att genast skicka till dem alla mina opublicerade forskningsartiklar, samt min egen, personliga laptop-dator. Jag sa bara, att de inte ingår i vårt samarbete. Det var ett försök att kapa mina uppfinningar, antagligen för att de ville publicera artiklarna själva, istället för mig. Det har de nämligen gjort även tidigare.

   Före coronan ringde en man och krävde att få göra en "arbetsmiljö-inspektion" hemma hos mig, men när han kom så såg det ut som om han filmade i smyg, det tyckte även kompisen som också var närvarande. Mannen "skannade av" rummet med sin väska. Jag hade täckt över mina nya instrument med presenningar. Sedan ringde han två månader senare och ville "inspektera lite till och att det nu krävdes en ny "inspektion" varannan månad. Jag sa nej till det, det hade kanske kommit flera personer från firman den andra gången och distraherat mig, för att kunna göra en ännu mer detaljerad "inspektion" och få mer information om mina nya provtagningstekniker. Sedan kom coronan och tack vare pandemin har jag sluppit ytterligare "arbetsmiljö-inspektioner". Något gott har corona-pandemin fört med sig!

   För några år sedan fick jag många e-post meddelanden från en person "Bosse", som hade blivit anställd på min förra arbetsplats. Han ville träffa mig på stan över en kopp kaffe "gillar du att fika, gillar du att åka till stan, gillar du att prata", frågade han. Hade han känt mig, så hade han förstått att jag inte gillar att göra något av dessa alternativ. Han hörde av sig många fler gånger i samma syfte. "Bosse" ville ha detaljer om min nya forskning. Jävligt fräckt, hur dumt skulle det vara att avslöja sådant för en konkurrent? Han bar sig så klumpigt åt och var inte trovärdig för fem öre.

   Radera
  2. Nu blir man ju nyfiken på vad du jobbar med Marjatta :)

   Radera
  3. Marjatta är AI-specialist inom området kärnfysik. Tror jag.

   Radera
  4. Lillstrumpa, vad får dig att tro sånt?

   Radera
  5. Är du kärn-specialist inom AI-fysik då?

   Radera
  6. Jag utvecklar metoder och bygger instrument. Enkla, robusta, billiga system, som kan användas i primitiva förhållanden, från svalt klimat till öken. De är avsedda att användas i hela världen, liksom mina tidigare utvecklingsprojekt. Några av mina system är för mobil provtagning från en vanlig bil, som antingen rör sig eller står stilla under provtagningen. Jag tillverkar också delar till mina tidigare uppfinningar som serietillverkas, det ger mig min inkomst.

   Radera
  7. Rickard, du vet hur det funkar, om jag berättar för dig, så måste jag döda dig, hah haa...

   Radera
  8. "Marjatta L2021-03-18 19:11
   Lillstrumpa, vad får dig att tro sånt?"

   Det var bara jag som försökte vara lite rolig. Jag har ingen aning om vad du jobbar med. :)

   Radera
  9. Marjatta, inte första gången en kvinna försöker det...

   Radera
  10. På fackspråk kallas det jag gör för "Multidimensionell Prep-GC". Det
   är ett väldigt ovanligt och litet forskningsområde.

   Radera
 7. Turkiet måste ju vara nummer fyra, så som de sträcker ut tentaklerna efter exil-turkar i länder som Sverige och Tyskland.

  SvaraRadera
 8. Kineser har väl stoppat ryssarna i åtminstone ett fall då ryssarna genom en serie svenska bulvanbolg för några år sedan ville köpa ett av Marinens gamla U-båtsvarv på Gotland. En kinesisk affärsman la istället vantarna på anläggningen och ville upplåta den gratis till FMV.

  För många kinesiska investeringar i Sverige, inte OK från Beijing at trassla med Svea.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En djupare artikel om händelsen nedan. Beijing vakar över moder Svea? Finns även mer om detta i allmänna medier. Bara att googla.

   https://worldinproperty.se/article/paasklsning-slaget-om-ubaatshamnen-paa-gotland-17636

   Radera
  2. Minns att det vart kalla handen från FM. Det fanns inget alternativ till att de ägde hela det aktuella området själva. Helt rätt i mitt tycke.

   Radera
  3. Och det blev så i slutändan som summeras i artikeln.

   Det intressanta är att kinesiska affärsintressen knödde sig för ryssarna med intention att svenska staten skulle få tillgången.

   Radera
 9. Jag har haft lite ont i magen i några år över detta. Mitt kritiserande av växande problem som inte blir lösta drar åt samma håll som SD:s svartmålande och ryskt dissande av oss alla. Dock har jag kommit fram till att det ändå är viktigast att problemen blir lösta så jag gnäller på så gott jag kan.

  F.ö. är det klokt om finnarna ser våra fel och pratar mycket om dem så de inte upprepas. Kan vi vara ett varnande exempel för Danmark, Norge och Finland är det lite nytta med eländet.

  SvaraRadera
 10. Jag tycker nog Säpo får ta och lägga fram något slags exemepl på konkret bevis. Detta är för fluffigt.

  SvaraRadera
 11. Fast är narrativet att alla "utmaningar" Sverige står inför bara är en Rysk konspiration blir jag orolig.

  Sverige har en:
  El-kris
  VA-Kris
  Järnvägs-kris
  Skol-kris
  Gängvåds-kris
  Vådtäkts-kris
  Försäkringskasse-kris
  Välfärds-kris
  Låne-kris
  Försvars-kris
  Stöldligor-kris
  osv.

  Men alla som talar om problemen bli automatiskt stämplade som SD och Rysslan by Proxy.

  Ygeman och Morgan Johansson klappar varandra pa axeln.

  SvaraRadera
 12. El-kris, den kan inte ha undgått någon.

  VA-kris. Det var någon expert som sa till SVT att uppåt 25% av det kommunala vattnet kunde läcka ut i dåliga rör.
  Man sa också att med dagens omsättningstakt skulle det ta ca 400år att byta ut alla VA-ledningar.
  Vissa var från 1800-talet.

  Järnvägen har liknande förfall, där alla småbolag ser till sitt.

  Försäkringskassan har svart bälte att ge avslag och friskförklara folk med dokumenterade hälsoproblem, och ignorerar läkarintyg.

  Välfärdskris, det är jäättesvårt för många familjer med handikappade barn att få assistans. Det verkar vara en bättre idé att smuggla ut barnet till IRAK och starta något skumt assistansbolag i egen regi, för att sedan ta in barnet som "brukare" från IRAK.

  Sverige är bland världens mest belånade befolkning.

  Försvaret har visserligen fått pengar, men har svårt med personal.
  FM 2030 är inte dimensionerat för att möta ett ryskt angrepp, utan höja tröskeln lite så de ryska soldaterna i bollhavet gungar till lite när de kör över gränsen.

  Jag önskade att Greta strejkade åt försvaret istället och hotade med "How dare you!" till politiker som tvekar över försvarsanslagen, och delade med sig av sin panik inför tidsplanen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte önskvärt med 0% läckage i vattenledningsnätet. Inte för miljön eller för ekonomin. Det är en ekonomisk och miljökostnad med läckage, men det är också en ekonomisk och miljökostnad att underhålla och byta ut VA-nätet och det finns något optimum som definitivt inte är 0% läckage.

   VA-ledningar ska inte bytas bara för att de är ifrån 1800-talet. Det är snarare fantastiskt lyckat att man inte har haft så mycket problem med dem och inte behövt byta dem. Man kan gräva upp ledningar från 1800-talet, drevade och blydiktade gjutjärnsrör som är nästan i nytt skick; och man kan hitta PVC-rör från 1980 med limmade muffar som läcker som ett såll.

   Du kan läsa om nuvarande förnyelsetakt i Svenskt Vattens resultatrapporter ifrån VASS. Förnyelse takten för vattenledningar var:
   0,44% 2019
   0,46% 2018
   0,36% 2017
   0,43% 2016
   osv

   Detta motsvarar en omsättning av alla ledningar på ca 240 år.

   De ledningar man lägger räknar man med att de ska ha en förväntad livslängd på 100 år. Detta betyder att några kommer att vara i bruk år 2200 och några kommer att vara skräp år 2050.

   Man behöver alltså antingen dubbla läggningstakten eller kanske mer rimligt dubbla förväntad livslängd.

   Radera
 13. VA-kris och läckande rör:
  Att det kommunala vattnet läcker ut från dåliga rör, drabbar inte villaägaren, när läckan finns före vattenmätaren. Däremot får hela VA-kollektivet betala för det vattnet. Enligt kommunens direktiv för "förbindelsepunkten" vid tomtgränsen, skulle anslutningen först godkännas av kommunen, innan den täcktes med rörgravsgrus 0-8 mm. Men kommunen hade inga resurser till det i praktiken. "Ta med dig en spade" brukade man skämta om kommunen skulle bestämma sig för att komma och inspektera anslutningen. Men de kom aldrig. Felaktigt gjorda anslutningar kunde finnas lite varstans och de kunde läcka dyrbart vatten redan från början eller läckage kunde uppstå senare. Många grävde sin VA-anslutning själva och det fanns många nystartade små företag som hade noll erfarenhet, men som ägde en liten grävmaskin. Om de hade kunskapen eller om de ens brydde sig om risken för läckage överhuvudtaget, kan man bara gissa. Några av mina grannar blev tvungna att åtgärda sin VA-förbindelsepunkt senare pga läckor och det blev dyrt och besvärligt, när rören ligger 1.7 meter under markytan. Man märker av det när det blir väldigt blött runt förbindelsepunkten och då kan antingen vatten- eller avloppsledningen fått ett hål eller kopplingen glidit loss pga schaktmassornas tyngd. I några fall översvämmades den lågt liggande tomten helt, när det regnade ovanligt mycket, pga att dagvattenledningarna var fulla med skräp eller var felaktigt anslutna.

  Mitt område tilldelades dessutom den allra sämsta firman som lade det lägsta budet, så det blev mycket fel, som t ex att stamledningen lades bitvis för grunt och vissa fastighetsägare fick gräva om sina avloppsrör, tills de nådde rätt djup. I många fall blev fallet alldeles för litet; det ideala värdet är kanske 2 cm/m. Firman slet ofta av elledningarna som gick över vägen på fel höjd. Vår segelbåt invintrade hos grannen, pga att vår egen infart hade bara en smal spång under en lång tid. Vilken j-a cirkus!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om en avloppsledning ligger i jämt fall är 10 promille (1 cm/m) alldeles utmärkt. Ligger rören bitvis med bakfall (d.v.s. det finns en lågpunkt med permanent vattennivå) så är det inte säkert att 2 cm/m hjälper för att få den självrensande.

   Radera