Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2021-03-15 16:51

MÖP-måndag: Västs försvar mot Ryssland har för låg beredskap och är för långt bort

FOI:s rapport Western Military Capability in Northern Europe 2020: Part I Collective Defence är dyster läsning där det framgår att Ryssland är militärt överlägsen de västerländska demokratierna inklusive Sverige, Finland och Natoländerna ("Väst") givet styrkor tillgängliga på kort varsel. I praktiken kan Ryssland uppnå kortsiktiga militära mål på slagfältet och att det sedan blir mycket svårt att återta förlorat territorium.
Utsnitt av karta över väpnade styrkor tillgängliga med en veckas beredskap. Notera multiplikatorsymbolerna, t ex x11 på de ryska mekaniserade brigaderna öster om Baltikum, i jämförelse med t ex x4 på de finska mekaniserade bataljonerna. Till det fyra ryska luftlandsättningsbrigader, fyra, två marininfanteribrigader (den utritade öster om Baltstaterna hör hemma i Kaliningrad), två mekaniserade brigader på Kolahalvön och en i Kaliningrad, fyra attackhelikopterbataljoner mm. Grafiken inkluderar inte lokalförsvarsförband, jmf Sveriges hemvärn. Källa: FOI Western Military Capability in Northern Europe 2020: Part I Collective Defence, PDF sidan 89
En angripare har fördelen att välja tidpunkt och plats för sitt anfall, och Ryssland har som potentiell angripare dessutom fördelen att själv på kort tid kunna koncentrera sina enorma styrkor till den krigsskådeplats man väljer att genomföra anfallet mot.

Väst skulle fullt mobiliserat, inklusive Kanada och framför allt USA, naturligtvis vara starkare, men Natos trupper är till större delen utgångsgrupperade långt bort från Ryssland och med låg beredskap. Med de trupper man snabbt kan både mobilisera och få på plats är man militärt underlägsen. Men därtill måste särskilt USA och Storbritannien även ha trupp riktad åt annat håll - t ex Falklandsöarna, Mellanöstern, Korea och Taiwan, och kan inte skicka allt till Europa. Stora delar av USA:s flotta ligger hela tiden i hamn för tidskrävande underhåll, och allt kan alltså inte skickas ut samtidigt, något som gäller de flesta flottor. Utom för en angripares, som kan planera för att ha allt sjödugligt inför ett angrepp.

Väst behöver höja beredskapen och inte bara numerären, så att man i praktiken kan ha omfattande trupp på plats snabbt. Annars blir man bara sittande med fina siffror på pappret, men som tvåa på bollen blir det mycket svårt att återta tappade länder vid ett ryskt angrepp.

FOI:s rapport visar på att det krävs samordnat försvar och delande av bördan, t ex kan inte Baltstaterna försvara sig själva mot jätten Ryssland. Man behöver också ha större flexibilitet och för avskräckning behöver försvaret vara starkt nog, inte för att vinna, men för att priset för segern ska bli för stort för Ryssland, vilket det inte nödvändigtvis är idag. Därtill behöver Väst ha full förmåga på plats, och inte bara delsystem, t ex räcker det inte med att ha Natos mekaniserade snubbeltrådsbataljoner, utan det behövs även sjöstridskrafter, luftvärn, flyg etc. Men framför allt behövs förmåga inte långsiktigt om tio år, utan avskräckande förmåga mot ett ryskt angrepp behövs i närtid. Detta bör ha hög prioritet. Förmågan finns på pappret, men den behöver omgrupperas till rätt plats och med höjd beredskap. En tolkning kan vara att omfattande stående förband bör omgrupperas från t ex Tyskland till Baltikum och Polen, samt Nordnorge. Och förstås Finland, vilket dock skulle kräva ett finskt Natomedlemskap. Det finns ingen silvermedalj i krig. Rysslands inflytelseoperatörer, troll och nyttiga idioter hävdar att ett sådant försvar skulle vara provocerande, hur det nu kan vara provocerande att kunna försvara sig mot ett angrepp. Är det bara Ryssland som får ha massiv trupp vid sin gräns?

Den som gillar siffror har en tabell över styrkeförhållandena tillgängliga inom en vecka på sina mobiliseringsplaster ofta långt bort från konfliktzonen på sidan 87 i PDF:en och en karta över norra Europa på sidan 89.

Ryssland kan ha 51 - 68 mekaniserade bataljoner mot västs 29 - 43, 19 - 26 infanteribataljoner mot västs 15 - 28, 6 - 8 attackhelikopterbataljoner mot västs 2 - 5 osv. Väst är starkare på flotta och flyg, men återigen inte vid krigsskådeplatsen i t ex Nordkalotten eller runt Östersjön. Dessutom kan man förvänta sig att Ryssland genomför ett anfall i samband med en beredskapskontroll, eller som 2016 när man hade mobiliserat värnpliktiga ur reserven och skickat till ryska gränsen mot bland annat Baltstaterna. Så Ryssland kan redan från dag ett ha minst det gripbara på listan medan Väst som försvarare behöver sin vecka.

Tittar man på siffrorna och riktar in dem mot t ex Finland och Norge så bedöms Finland kunna ha fyra mekaniserade bataljoner och fem infanteribataljoner inom en vecka. Norge har en mekbataljon i södra Norge inom en vecka. Mot detta står tretton mekaniserade brigader och fyra luftlandsättningsbrigader (kallas divisioner, men är av brigads storlek), fyra attackhelikopterbataljoner  och en marininfanteribrigad mot norska kusten. Detta utan att ta in förstärkningar på åtta mekbrigader och två luftlandsättningsbrigader från södra Ryssland. En övning Ladoga skulle kunna användas som täckmantel för att flytta fram styrkorna mot finska gränsen från Finska viken och hela vägen längs gränsen upp till Nordkalotten.

Ett angrepp mot Baltikum skulle inte se mycket bättre ut. Om trupperna i Estland, Lettland och Litauen skulle ha mobiliserats så handlar det om två mekbrigader, en infanteribrigad, tre mekbataljoner och två infanteribataljoner som mot sig skulle ha tolv mekbrigader, en marininfanteribrigad, fyra luftlandsättningsdivisioner och fyra attackhelikopterbataljoner. Det är lågt räknat odds 4:1.

Hur Nato skulle kunna befria ockuperade Baltstater i ett sådant läge lämnas som en övning.

Man ska notera att det inte bara är Nato som över tiden kommer tillföra förstärkningar, utan även Ryssland.

FOI:s krigsspel kring ett begränsat angrepp mot Baltikum visar också att Västs överlägsenhet i luften balanseras av att flygbaserna ligger långt från krigsskådeplatsenn. Medan Västs flyg bara kunde flyga ett uppdrag per dag så kunde ryskt flyg starta 2-3 gånger på grund av kortare avstånd till striderna. Därtill är det ännu osäkert hur Västs flyg står sig mot Rysslands luftvärn - luftförsvar är inte bara antalet flygplan.

FOI konstaterar i sitt krigsspel att det är svårt att hålla en konflikt begränsad till exempelvis Baltikum. Ryssland kommer vilja försvara sin avskräckande strategiska kärnvapenförmåga på Kolahalvön, och kan därmed vilja gå in i Nordnorge och norra Finland för att skapa en buffertzon. Därtill hotar hela tiden den ryska doktrinen att deeskalera konflikten med kärnvapen, dvs anfalla med kärnvapen för att få motståndaren att ge sig. Deeskalering har än så länge varit den enda skarpa tillämpningen av kärnvapen, vid bombningarna mot Japan. 

Bästa sättet att aldrig nå den nukleära deeskaleringsfasen torde vara att ha avskräckande konventionella styrkor på plats så att Ryssland aldrig anfaller till att börja med.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

88 kommentarer:

 1. Tack för siffrorna. Kommer att utnyttja vid diskussion med en kollega som jag benämner femtekolonnare.

  SvaraRadera
 2. Vad får man skriva. Vad är officiellt?
  Du nämner Finlands och Norges nej brigader, hur se det ut med Sveriges?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enligt grafiken ovan kan vi ha tre mekbat och en infbat inom en vecka. En ubåtseskader och en ytstridseskader, samt en jakt/attack flygstridsflottilj.

   Radera
  2. Ok tack för svar.
   En kan ju undra hur snabbt Gotland ryker.
   Bara en förtydligande. Vad får man skriva i annan FM blir sura?

   Radera
  3. FOI kunde uppenbarligen skriva ovanstående i en publik rapport. Betyder förstås inte att det stämmer.

   Radera
  4. Dock är det väl väletablerat i media att Sverige bara kan sätta en brigad (3+ bataljoner) i strid inom en vecka. T ex https://www.svt.se/nyheter/forsvarsberedningen-tycker-inte-att-dagens-brigader-racker-till

   Radera
  5. "Idag finns endast en fungerande brigad som är samtränad inom den svenska armén. Beställningen från riksdag och regering är att det egentligen ska finnas två senast år 2020.". Gällde 2018.

   Radera
  6. Visby stift har ju fördelen att det omges av gift i form av vatten. Och idag finns det styrkor på Gotland som gör att det inte bara är att valsa in. Och svenska ubåtar är nog något man behöver ta hand om först, vilket inte är så lätt när skrotet börjat flyga över Östersjön.

   Radera
  7. Det är korta avstånd i Östersjön, vi snackar inte Stilla Havet och VK2 här, utan det går i princip inte att gömma sig, utan kommer bli blodigt väldigt fort om det blir örlog.

   Radera
  8. AB skrev här https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kRJKn9/efter-beslutet-sa-blir-sveriges-nya-forsvar att bara en brigad är samövad, och det var oktober 2020.

   Radera
  9. Ang Turboprops kommentarer.... hur fort det ryker på Gotland....
   Vet du vilka förband vi har på Gotland innevarande IO-år...
   Jag förutsätter att du inte har koll på Sveriges brigad-struktur... och heller inte andra förbandsstrukturer i FM framöver....
   Vilka har koll på brigadstrukturen 2022, 2023, 2024, 2025, och framöver? Jag har det, men tänker inte delge det....

   Radera
  10. Planer hit och dit, hur får vi fram mera pengar till försvaret?

   Radera
  11. Krigsspel I all ära men verkligheten ser ju annorlunda ut idag och igår och i morgon!

   Jappsens överraskande anfall på USA med flera platser!

   Tyskarnas överraskande anektering av Danmark och Norge med flera!

   Vad händer om ryssen åberopar tidigare ingångna avtal mellan Tsaren och Napoleon, så förlorade vi Finland!
   Överenskommelsen mellan sovjet och tyskarna, halva Polen och Baltikum!
   Jaltaöverenskommelsen om Europas uppdelning efter ww2 kan dom hävda halva Tyskland med flera östeuropeiska stater!

   Sverige ligger som en sockerbit och lockbete så länge vi dristar oss att inte ansluta oss fullt ut till NATO?

   Vad händer den dagen med Xrobotar laddade med taktiska 5kt överraskande dyker upp över lämpliga platser och mål för luftbrisader i en fart om 3400m/s vilket motsvarar c:a 10 mach?

   Radera
  12. Det inte alla vet är hur låg beredskap NATO alltid haft. Under kalla kriget hade Norge till exempel endast dagjakt flygplan. Och ingen radarrobot. Jämför man svenska flygvapnet med Norska flygvapnet på 80 och 90-talet så var sverige krigsklara och Norge hade mest flygplan för syns skull. Utan både jaktlänk och en enda radar robot.

   Vad gäller Gotland. Om jag var rysk general så ser jag inte riktigt varför jag skulle vilja ha Gotland. Jag hade mycket hellre tagit Åland i så fall. Åland kan jag försöjra landvägen i princip om jag tar Finland. Gotland kommer jag aldrig kunna försörja via land. Och utsikterna att äga havet är minst sagt dåliga. Sverige skulle garanterat få köpa/lend/leasa så många ubåtar de ville på krita och dessutom köpa allt luftvärn de vill också på krita. Gotland skulle bli en mardröm för Ryssland om Sverige inte gav upp utan fortsatte även efter att Gotland var besatt.

   Radera
  13. Vad ska du med åland till som Rysk general? Dels måste du försörja den landvägen över hela finland med partisaner osv dels kan du inte påverka södra östersjön eller det primära operationsområdet baltikum från åland.
   Alternativet till Gotland är Bornholm.

   Radera
  14. Du kan inte genomföra flygoperationer från Gotland eller Bornholm om du inte kan försörja öarna via fartyg. Du kan inte heller ha luftvärn på dessa öar med någon som helst militär effekt om du inte kan försörja öarna med fartyg. Och hur i hela världen skulle Ryssland kunna äga Östersjön så till den milda grad att de kan köra med lastfartyg fram och tillbaka? Det är helt enkelt inte möjligt med mindre än att Sverige antingen kapitulerar och slutar sänka ryska fartyg eller att man också ockuperar stora delar av Sverige förutom Gotland.

   Radera
 3. Ang din kommentar "osäkert hur Västs flyg står sig mot Rysslands luftvärn"....
  Har du läst FOIs rapport "bursting the bubble"? Annars rekommenderar jag den :-), klart läsvärd....
  Även att betänka är hur luftvärnsförband inom artilleri porte kan överleva....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har den i pappersform här i hyllan, fick den skickad till mig från Dalsjö. Men ja, i Kaliningrad lär inte luftvärnet överleva länge pga polskt artilleri.

   Radera
  2. Finns att ladda ner för andra... klart läsvärd.... Googla FOI bursting the buble" så hittar ni den :-)

   Radera
  3. Läs den... Värd att läsa även då den är över 100 sidor lång :-)

   Radera
  4. Tack för tipset, Rob.

   Radera
  5. Många tänker på luftvärn på fel sätt. Tänk mer på det som minering, där man kanaliserar en fiende dit man vill.

   Luftvärn kan inte hindra taktiskt flyg såsom Gripen att agera. Äger du inte marken under där Gripen flyger så är Gripen endast något begränsad av luftvärnet. Men långt ifrån hindrad att verka. I princip kan man helt glömma att skjuta ned en Gripen från Kaliningrad.

   Radera
  6. Som exempel, S-400 på Gotland skulle på intet sätt hindra Gripen att baseras och agera från Arlanda. Skulle gå hur bra som helst, endast vissa taktiska justeringar hade varit nödvändiga. Och inga Gripen hade skjutits ned från Gotland vid basering på Arlanda. Däremot hade Arlanda varit problematisk att använda som bas då den hade fjärr-beskjutits från Gotland med SSM. Men SSM hotet mot Arlanda är inte undanröjt bara för att Ryssland inte äger Gotland, dock lite lättare att hantera med längre förvarning etc.

   Radera
 4. Tänk om bromsarna på Vladi's bil hade slutat fungera? Det hade kanske kunnat deeskalera situationen innan den ens hunnit eskalera?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du måste vara en rätt så depraverad, rentav inadekvat, person som så öppet och ogenerat önskar livet ur en statsman på det avskyvärda sättet.

   Radera
  2. Eller om Ryssland bara slutar att vara så makthungriga.

   Radera
 5. Missvisande grafik/karta och därmed resonemang. Då det inte tydliggör övriga Nato resurser i Rysslands absoluta närhet. Att slå tillbaka ,ett förvisso osannolikt, angrepp från Ryssland på Baltikum kommer inte endast göras från det angripna territoriet. Nato har enormt stora resurser i ex. Mellanöstern och nordostasien som inte kommer sitta på händerna. Men det är klart, narrativet om det "ryska hotet" blir inte lika slagkraftigt om man tar hänsyn till samtliga parametrar. Men är annars av samma uppfattning som bloggaren. vi behöver stärka den militära kapaciteten i norden och framförallt i Sverige. Det skall kosta att angripa oss oavsett vem som står för angreppet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som det står i blogginlägget så kan inte de trupperna teleporteras till konfliktzonen på en vecka, så de är oväsentliga i sammanhanget. Hur lång tid tar det att flytta truppen från Nordostasien (Korea), och vill man lämna Korea och öppna för ett angrepp från Nordkorea?

   Radera
  2. Det är i själva verket du som driver ett felaktigt narrativ och inte tar hänsyn till verkligheten, och påstår dig veta bättre än forskningsinsitutet FOI i denna fråga. Kan du ge dina referenser till dina expertkunskaper kanske?

   Radera
  3. Cornu har helt rätt i det han skriver....
   Skulle en motståndare vilja planera och "tids-optimera" sin förmåga så kan han det.... Ex... vi har kanske 5 ubåtar, hur många av dem ligger på varv för modifiering och hur nånga år gripbara.... hur många av dessa gripbara är till sjöss? Kan man som angripare planera tiden kan man också mångdubla sin förmåga...

   Radera
  4. Så även svärjisar förstår. Vi har 20000 poliser i Sverige, så varför ska de gå runt och vara livrädda för att möta en 1-2 kriminella. Det finns ju 20000 poliser. Jaha, men de är någon annanstans och de flesta av dem står inte i beredskap.

   Radera
  5. Haha... förstår och håller med :-)

   Radera
  6. Antar att Rickard L menade att NATO styrkor som inte är i konfliktområden närhet men i Rysslands närhet börjar attackera det de kan i Ryssland. Själv tvivlar jag att NATO faktiskt skulle göra detta, vidare tvivlar jag på hur mycket det skulle påverka utgången kring Östersjön ifall amerikanska stilahavsflottan bombar Vladivostok sönder och samman.

   Radera
  7. @Erik Holmberg. Tack för att du inte missförstår mitt(enligt min subjektiva åsikt) tydliga kommentar. Ja, skälet till Natos utplacerade av strategiska resurser får antas vara tänkt att slå på flera fronter mot Ryssland. Sen så tvivlar jag precis som dig att detta faktiskt skulle ske, vi har det senaste åren sett tecken på att avtal/allianser även i "den moderna" världen kanske inte är att alltid är att lita på. Men jag är övertygad om att en attack mot ryskt territorium från Natos (googla NATO forces world map) samtliga positioner i Rysslands närområde i allra högsta grad skulle påverka en (fortfarande osannolik)rysk aggression i Baltikum/Östersjö området

   @Cornu beträffande geostrategisk svar på ett ryskt angrepp se svar till Erik ovan.

   Att Ryssland hade samordnat sin hypotetiska aggression med Nordkorea hade du inte med i ditt inledande scenario så jag lämnar det utan vidare kommentar.

   Auktoritets argument...? På riktigt, eller skojar du?
   För att svara på din fråga; mina "expertkunskaper" i ämnet består av att jag är läskunnig, hyfsad på geografi men framförallt INTE har "skin in the game" tvärtemot FOI eller andra aktörer som har ett intresse i att måla upp en hotbild. Jag känner igen propaganda när jag ser den, oavsett om den kommer från Kreml, Vita huset eller Rosenbad. Är dessutom inte ute efter att bekräfta min bias/världsbild, då blir det betydligt enklare att se helheter och hålla isär saker och ting.

   Att du sen försöker påskina att jag skulle vara en "Svärjis" och inte förstår problematiken kring de polisiära resurserna, är bara sorgligt, och jag väljer att se detta mellan fingrarna för att jag vet att du är bättre än så.

   Önskar bloggaren och kommentatorerna en trevlig tisdag:)

   Radera
  8. Tack, ha en fin dag, Rickard.

   I övrigt förlitar jag mig mer på Robert Dalsjö, FOI, och hans omdöme av detta blogginlägg som "kompetent och kortfattad sammanfattning av huvudinnehållet i vårt kapitel 5", än på din expertkompetens.

   https://twitter.com/MansRAD/status/1371526057338212352?s=20

   Radera
 6. Teboil-mackarna längs den ryska gränsen med möjlighet att tanka ryska stridsvagnar och lastbilar på väg över den ryska gränsen. Vanliga vägar, motorvägar och järnvägsspår, förberedda för krig, har byggts fram till den finska gränsen där de slutar tvärt och utan något vettigt behov. Markaffärer i Finland som "Airiston Helmi" längs strategiska farleder och nära mob-förråd. 40.000 ryssar som hela tiden vistas i Finland, många av dem militärer i civila kläder. Bygget av den nya kärnkraftsreaktorn Hanhikivi, som orsakade en glädjeyra hos den ryska säkerhetstjänsten, med nya, fantastiska möjligheter att skicka "personal" tvärs genom Finland.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast de gick lite väl långt för några år sedan när finnarna kände sig nödgade att sätta ner foten i skärgården. Lite sån pondus önskar man att Sverige också hade.

   Radera
  2. Där du kan tanka diesel kan du tanka stridsvagnar....
   Även i Göteborg på en statoil-mack... (eller circle-k numer)

   Radera
  3. Översatt från finska kvällstidningen IS (=Iltasanomt) förkortat 2019. Galeotti har kommenterat kärnkraftverksbygget i Hanhikivi:

   Forskare varnar Finland: Pyhäjokis kärnkraftverk möjliggör dold verksamhet i Ryssland - "En bra ursäkt"
   Rosatoms kärnkraftsanläggning i Pyhäjoki gör det möjligt för Ryssland att utföra en rad hemliga operationer via Finland.

   Kärnkraftverksprojektet i Hanhikivi är ett av Finlands värsta säkerhetsproblem.

   Men eftersom ett kärnkraftverk byggs och delvis till och med ägs av ryssarna är som ett öppet inbjudningskort till ett så stort utbud av ryska statliga täckningsverksamheter på finsk mark under årtionden framöver.

   Rysslands underrättelsetjänster var mycket nöjda med Finlands kärnkraftverk. Så snart beslutet fattades hade Ryssland en stor ursäkt för att skicka ett stort antal personal fram och tillbaka över gränsen till Finland.

   - De flesta av dem är förmodligen ganska äkta ingenjörer, men vissa av dem är det inte.

   Det är troligt att den ryska staten redan använder Rosatoms designprojekt och Pyhäjoki-byggarbetsplatsen för några av sina egna vaga syften.

   - Finland erbjuder nu stora frestelser för Ryssland. Även om det är bra på sitt eget sätt att Finland har så goda relationer med Ryssland, gör det dig också sårbar på många sätt.

   När man tänker på sårbarheter så finns det många potentiella exploateringsmöjligheter.

   Förutom Rosatoms personal - och möjliga försäkringspersoner - får Finland enorma flöden av varor och kontanter från Ryssland i samband med kärnkraftsanläggningen. Det är omöjligt att kontrollera alla transporter och det är omöjligt att ta reda på ursprunget till alla pengarna eller pengarnas verkliga destination, vilket till exempel gör det möjligt att tvätta pengar under byggandet av ett kärnkraftverk.

   Kärnkrafts-anläggningen ger också Ryssland möjlighet att knyta kontakter med flera finska företag vars personal och teknik kan vara av intresse, till exempel i form av spionage.

   - Kärnkraftverksprojektet kommer att innebära mycket underleverantörer. Finska företag tävlar om tillgång till ryska affärsavtal, vilket samtidigt innebär ökat inflytande för Ryssland i Finland.

   Radera
  4. HUR FAN TÄNKTE DE I FINLAND???

   Radera
  5. Oj... Då jag själv har dålig koll på detta konstaterar jag att du säger att framtida finsk kärnkraft bygger på rysk teknik, vilket jag inte tror. PÅ RIKTIGT.... men visa en officiel länk på så.....

   Radera
  6. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hanhikivi_kärnkraftverk
   https://svenska.yle.fi/artikel/2020/11/11/trots-att-mycket-arbete-aterstar-tror-fennovoima-pa-byggstart-om-tva-ar-for
   https://rslulea.wordpress.com/2019/04/18/karnkraft-i-bottenviken-nej-tack/

   Radera
  7. Ryska Rosatom äger 34 procent av Fennovoima,

   Radera
  8. Det där är riktigt intressant. När jag spånande på hur någon snabbast skulle kunna tillföra mer kärnkraft till det nordiska elsystemet om det är omöjligt att rädda Ringhals 1 och 2 var det snabbaste jag kunde komma på att beställa Hanhikivi 2.

   Här det är även lite oroande att denna typ av underrättelsearbete är verksamhetsstörande och gör byggandet långsammare.

   F.ö. är det lite skönt att heja på någon rysk export, jag skulle gärna se dem exportera fler kärnkraftverk och mindre vapen så kan Ryssland försörja sig med något konstruktivt av större värde än råvaruexport. Synd bara att det i första hand försörjer Kreml och Putins kompisar

   Radera
  9. Hanhikivi 1 & 2 byggs ganska nära den svenska gränsen, så det är inte bara ett finskt problem. Min pappas släkt förlorade sitt hem på Karelska näset, nära ryska gränsen, när Sovjetunionen erövrade området under Vinter- och Fortsättningskriget. Några av pappas kusiner stupade också.

   Min mammas släkt är från närheten av det blivande Hanhikivi-kärnkraftverket. Min mormor skrek på nätterna under och efter kriget, under resten av sitt liv, i tron att ryssarna skulle komma och mörda henne och familjen. Det var synd, eftersom jag tyckte om henne och ville att hon skulle flytta in hos oss, men pappa blev så irriterad över de nattliga skriken så hon fick inte stanna hos oss, fast mamma ville det.

   Radera
  10. Hanhikivi 1 och en möjlig nr 2 ligger väl till i förhållande till de tunga klimatvänliga investeringarna i norrland. Synd att det är ryssland som levererar.

   Radera
  11. Ok... jag får kolla det....
   Men jag ser det som helt "omöjligt" att man i Finland skulle satsa på rysk teknologi i frågan om utbyggnad av kärnkraftsverk...

   Radera
  12. Rob, Finland köpte på 1970 talet två sovjetiska reaktorer som placerades i inneslutningar från Westinghouse https://www.fortum.com/about-us/our-company/our-energy-production/our-power-plants/loviisa-nuclear-power-plant

   Det är mycket möjligt att de nu ångrar denna affär, jag har inga källor så det är ren spekulation.

   Radera
  13. De numera gamla sovjetiska kärnreaktorerna i Lovisa, med många komponenter från väst, har fungerat bra. Lovisa ligger dessutom nära den ryska gränsen. Hanhikivi ligger däremot nära den svenska gränsen och långt från den ryska gränsen. Dessutom kommer det mesta av kärnkraftverket ha rysktillverkade komponenter den här gången.

   Finland importerar mycket el från både Ryssland och Sverige, så det blir nog inte så mycket el över att exportera till Sverige.

   Radera
  14. Finland köpte oxå tidigare MIG-21.... Rysk teknik....
   Nu är man på det klara att man inte vill ha rysk teknik i ett framtida stridsflyg upphandling...

   Radera
  15. Finland påbörjade upphandlingen av Hanhikivi-reaktorerna före 2014 (och ni vet vad som hände under det året). Sedan vågade man inte dra sig ur projektet, eftersom relationerna mellan Finland och Ryssland kunde skadas. Det kom samtidigt påtryckningar från olika håll om att fortsätta med bygg-planerna. Många i Finland hade velat se att planerna lades ner. Hanhikivi-reaktorerna är tänkta att demonstrera för Europa hur ett lyckat ryskt kärnkraftsprojekt ser ut och locka flera länder att investera i rysk kärnteknologi.

   Radera
  16. Finnarna vet vad de gör. Det går inte att relatera till det med svenne-logik.

   Om ryssen tror att de har halva inne genom kärnkraftsverksprojektet så satsar ryssen sitt jäkelskapstrams på detta. Finnarna har koncentrerat problembilden på ett sätt som gör att de kan följa ryssarna och välja att slå till ”mot ekonomisk brottslighet” som de gjorde mot ryssarnas skärgårdsmys för några åt sedan.

   Ryssen överlistar inte finnen. Det händer inte.

   Radera
  17. Hanhikivi-1-reaktorn är försenad 10 år, så någon snabb lösning till energi-bristen i Finland är den inte. Jag är väldigt förvånad över hur mycket Finland har satsat på både infrastruktur och bostäder, så landet kunde säkert bli en saftig bit för Ryssland att svälja. Bakom den ryska gränsen finns det väldigt lite infrastruktur, bortsett från de nya motorvägarna på den ryska sidan, som inte har någon anslutning alls på den finska sidan.


   Jag läste nånstans att Sovjetunionen påbörjade planeringen av mobiliseringen inför Vinterkriget redan den 20.5.1939, alltså ett halvår innan Sovjetunionen anföll Finland utan krigsförklaring den 30.11.1939. Planerna skulle vara färdiga före den 15.6. Den hemliga mobiliseringen skulle starta den 6.9 i hela Leningrad-militärdistriktet. Man hade då kallat in nästan 4 000 officerare, 13 000 underofficerare och 140 000 man. Man kallade då finska och baltiska ledare till Moskva för att få länderna att avstå från stora landområden frivilligt och därmed hindra att kriget började, men det var förstås bara Maskirovka, eftersom Sovjetunionen redan hade bestämt sig. Kan det bli någon upprepning av 1939 i framtiden?

   Radera
  18. Jag har svårt att se att ryssen skulle våga göra något. De skulle få alla emot sig. Ingen skulle stödja det. Det är de medvetna om. Jag tror inte att de skulle göra något så korkat och ödesdigert.

   Radera
 7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 8. Zapad 2021 är annonserad tidigt denna gången, och kommer att genomföras i militärregion väst samt Vitryssland 10-16 september enligt jägarchefen.
  Natos övningskalender sträcker sig till Maj och verkar mest vara smått.
  Tiden får visa om man väljer att lägga någon övning i östersjöregionen men inget är aviserat.

  Icke länk shape.nato.int/nato-exercises

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är klart att NATO/Väst möter upp i någon form.

   Radera
 9. Visar på den yttersta idiotin att satsa på ett mobiliseringsförsvar.
  Förvarning kommer aldrig komma i tid för att riksdagen ska besluta om mobilisering. Snarare så att ett hot om massiv vedergällning (konventionell) skulle hindra det.
  Därtill kommer att sveriges luftförsvar är till stora delar felplacerat utifrån en beredskapsynvinkel.
  Vi köper in ett dyrt "medelräckviddigt" system, placerar det på en av de strategiskt minst intressanta platserna i Sverige (sorry västkustbor men Ryssland ligger på andra sidan) och dessutom gör det huvudsakligen mobilieringsinriktat så luftvärnets största fördel, konstant beredskap, inte upprätthålls.
  Det enda som idag skulle vara ett hot och hinder är ubåtarna. Ryssland har ont om landstigningstonnage, svenska ubåtar är oerhört kompetenta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur tänker du där???
   Klart det är bättre och dyrare med stående förband... men de jobbar oxå 8 timmar om dagen och har semester 6 veckor om året....
   Luftförsvaret felplacerat (Bara utbildnigsort, inte krigsplacerat förband)
   .... Motivera...
   Självklart bättre om vi haft 100 flygflottiljer.....

   Radera
  2. Du har aldrig hört talas om skiftgång?? Det skulle vara enkelt att ha en rbs103 enhet med minimal bemanning igång dygnet runt året runt men det förutsätter att man faktiskt har den på rätt plats. Halmstad är fel plats på alla sätt och vis. Att flytta ett luftvärnssystem till området efter 3 dygns mobilisering är lite sent.
   Detta var försvarsmakten fullt medvetna om när man la ner Lv3.

   Att som du antyda att man inte har bättre beredskap med yrkesförsvar är lustigt. Men för att göra det enkelt.
   Om vi tar ett luftvärns värnpliktsförband i Halmstad så kommer de värnpliktiga inte komma från Halmstad, antar vi är överens om det?
   Alltså måste de ta sig till Halmstad för att mobilisera, ok så långt?
   När de kommer dit så har det för 1/4 del av soldaterna gått 4 år sedan sist så de är "ringrostiga".
   Om vi jämför med ett yrkesförband i Halmstad (om än felplacerat så samma exempel).
   Soldaterna bor på orten.
   Soldaterna har färsk utbildning.
   Helt enkelt det tar ca 1h att få soldaterna på plats när det väl krävs. Visst för en mindre del så kommer de vara utomlands eller borta på semester osv men det problemet är minst lika stort om inte större för värnpliktsförsvar. Faktum är att de flesta under sin semester faktiskt inte reser 6 veckor till thailand utan de stannar hemma och snickrar på sin villa, åker till svärföräldrarna i grannbyn osv.
   Argumentet "8h arbetsdag och semester" är så dumt att jag egentligen inte borde bevärdigat det med ett svar.
   Tänk på det som 8h träning per dag på att utföra det som vi hoppas de aldrig kommer behöva eller om du så vill jämför spelarna i allsvenskan med division 4. (skillnaden i träningstid är troligen ännu större för yrkessoldater och värnpliktiga)

   Sen till kostnaden. Ja, det kostar mer i löner. Nej det är inte någon oöverstiglig summa. Försvarsmakten hade 2018 5350 GSS-K (intressant nog 6300 off-K och 2600 so-k vilket kan ifrågasättas) Så för att ge dessa 5400 soldater en skälig heltidslön, med tanke på utbildningskrav och normal ålder någonstans runt 27000 vilket är 7000 högre än de hade skulle medföra en merkostnad på ca 600 miljoner per år jämfört med idag eller ca 2,3 miljarder totalt. Detta på en budget på ca 50 miljarder det är alltså under 5% av budgeten för en personalintensiv organisation.
   Därtill får du ur ett samhällsekonomiskt perspektiv "rätt" personer vid ett yrkesförsvar snarare än de som kortsiktigt blir enklast att hantera.
   Att de i huvudsak högst utbildade ska förlora sitt bästa års arbetsinkomst har en samhällsekonomisk kostnad som överstiger om de som generellt saknar andra alternativ får en karriär. Hur mycket socialbidrag osv som skulle kunna minskas måste också räknas in i det hela eftersom de som skulle lockas primärt av en karriär som soldat är de som idag inte läser på universitet och förväntar sig något speciellt, de unga män på landsbygden som inte vill plugga och de unga män i socialt utsatta områden som inte ser någon framtid i vanligt arbete.
   Eller som det varit i alla tider, "bondens andra son, han som inte får ärva eller hittar jobb som dräng".

   Radera
  3. Vi har ett nästan evigt dilemma i att det både behöver finnas omedelbart tillgängliga trupper och lång uthållighet. En värnpliktsarmé är inte omedelbart tillgänglig. En yrkesarmé blir helt orimligt dyr och kräver för stor andel av arbetskraften om den skall vara uthållig.

   En tidigare lösning från när vi hade ett riktigt stort försvar är att utbildande personal förstås kan mobiliseras, färdigutbildade värnpliktiga hålls som hålls mobiliserade några månader före muck och kontinuerliga ganska långa repövningar ger en tillräckligt stor stående styrka. Israel använder en variant på detta med en längre beredskapstid efter utbildningen. Vi övergav det gradvis med start för ca 50 år sedan för att spara pengar, varje liten besparing gjorde inte mycket skada för beredskapen men efter ett par decennier var det inte så mycket kvar av den.

   Vi har svängt värnpliktsarmé -> yrkesarmé och svänger nu mot värnplikstarmé och det sista jag skulle vilja göra är att återigen svänga och kasta alla planeringar i soporna. Så tillför mer pengar, fortsätt uppbyggandet av värnplikstförbanden precis som planerat och utöka parallellt med detta de anställda stående förbanden som givetvis även får en roll i utbildningen av värnpliktiga. Dvs betala för en mix av oavbruten beredskap och uthållighet.

   Radera
 10. Kompetenta bedömare inser att FOI:s scenario är den klassiska - allt går dåligt för oss vid mobilisering (pessimist-scenariot) och allt går optimalt för FI. Verkligheten ligger någonstans däremellan. Detta bygger också på att Natos-underrättelsetjänst inte snappar upp något om vad som är på gång. Sen har det liten betydelse om ryskt stridsflyg kan lyfta 2-3 gånger per dag när det blir nerskjutet efter det första lyftet.
  Är det någon som på allvar tror att vi inte har mobiliserat minst en bataljon på P7, en på P4, en på I19, amfibiebataljonen, arméns jägarbataljon, luftlandsättningsbataljon i Karlsborg, en bataljon på Livgardet samt förbanden på Gotland samt våra specialförband inom en vecka? Inte jag. Det blir 4 mekbataljoner och 6 lätta bataljoner. Till det Hemvärnet.

  Bara en intressant detalj - eftersom inte en enda rysk värnpliktig kan få reda på vad som är på gång, så har de noll mental förberedelse för vad som väntar. Hur reagerar de när de upptäcker saken och inser vad de ger sig in i?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har inte läst rapporten tydligen. FOI:s krigsspel baserar sig på att Nato fick två veckors förvarning, mobiliserade och skickade trupp till området. Så i spelet var det betydligt större styrkor på plats.

   Radera
  2. "The Russian preparations for an offensive, including a build-up in Belarus, started a month before D-day. After two weeks, NATO reacted by raising general readiness and deciding on selective reinforcement of the eastern flank. "

   Förstärkningarna på marken i spelet innefattade en amerikansk mekbrigad, en amerikansk pansarbrigad, TVÅ amerikanska luftlandsättningsbrigader, en brittisk mekbrigad och en brittisk lätt infanteribataljon. En rätt kraftig upprustning inför ett angrepp som kanske skulle utebli.

   Radera
  3. Fel, inte en brittisk mekbrigad, utan bara den lätta bataljonen.

   Radera
  4. Därtill mobiliserade Polen.

   Radera
  5. Jag tror man får räkna med en del vakans när man mobiliserar. Betydligt tuffare länder än Sverige har det i beaktning, av erfarenhet.
   Familjen går före nationen.

   Radera
  6. Jo, jag har läst rapporterna, det är två. I den ena, så redovisar FOI vad olika nordeuropeiska länder kan mobilisera på kort sikt, en vecka, och lite längre sikt, månad till månader. För Danmarks del så blir det bara ett mekkompani efter en vecka. För Norge en mekbataljon. För Tyskland 3-4 mekbataljoner samt några lätta bataljoner och så vidare. Sen har man, enligt en av rapporterna, plussat ihop vad de nordeuropeiska länderna kan skrapa ihop inklusive USA - det blev ca 30 mekbataljoner mot ca 50 ryska. Så vad jag skrev har noll med krigsspelet att göra utan vad FOI anser att respektive land kan mobilisera efter en vecka.

   Radera
 11. Äsch, skulle Ryssland göra något mot Sverige skulle Stefan snabbt och med kraft fördöma det hela och kalla det oacceptabelt. Därefter kommer han omedelbart dra igång en utredning, som inte får vara klar förens efter nästa val, om hur vi ska förhålla oss. Ygeman kommer undra hur det kunde bli strömavbrott överallt när han var så förberedd, Eliasson kommer få erfara att det samhällsskydd och beredskap han sabbat och precis skjutit ut sig från blivit lika fördärvat som alla andra myndigheter han varit och pillat i.

  Mitt hopp har tidigare varit att Finland inte är lika inkompetenta, men nu när det skrivs om den där reaktorn känner jag mig mer otrygg...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sätter MPs järnvägsprojekt i perspektiv. Rysk påverkansoperation som aktiverar de nyttiga idioterna med ett uppenbart bete. Syftet skulle då vara att binda upp Sverige med en enorm gökunge-investring som tar bort allt utrymme för försvarssatsningar för 50 år framåt.

   Radera
  2. @Erik
   Nja tror inte Stefan är tillräckligt levande vid tillfället för att tillsätta en utredning,
   däremot tror jag att FM får åtminståne ett dygn på sig att agera som förväntat dvs ÖB beordrar givakt,
   helst på natten (politiker är noga med sin nattsömn och mycket ska till för att låta sig störas)
   därmed kan FM göra vad som behövs utan inblandning.
   Den riktig svåra utmaningen blir väl en sådär en åtta timmar senare när de överlevande ministrarna/ledamöterna
   från MP, V och SD ska hanteras, men trots att de tre partierna på olika sätt vurmar för fienden
   så blir det internt bråk i ytterligare 16 timmar innan de överlevande riksdagsledamöterna kommer överrens om att avsätt ÖB.

   Radera
 12. Om/när Kina går in i Taiwan är det läge för herr P, om NATO orkar engagera sig med några styrkor där.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Republiken Kina (Taiwan) är inte NATO-medlem och NATO har inget ansvar i den delen av världen.

   USA däremot backar upp Tawain. USA har kapacitet att föra två av varandra oberoende storkonflikter paralellt. En doktrin sedan långt tillbaka.

   Radera
 13. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 14. Alla opportunistiska diktaturer ser alltid möjligheter till kortsiktiga vinster och tror att det skall stanna vid det trots att de från början vet att de inte klarar en längre konflikt.

  FOI analyserade väl läget utifrån att varken Ryssland eller NATO använde någon nukleär förmåga i sitt scenario. Är det en trolig utgångspunkt?

  NATOs totalt överlägsna flygstridkrafter, har det inte förmåga att skapa luftherravälde inom en rimlig tidsram och därefter pulvrisera ryska förband, kommunikationer, försvarsanläggningar, depåer, kraftverk osv i en bombkampanj dygnet runt i veckor?

  SvaraRadera
 15. Tror det är väldigt långsökt att Ryssland skulle invadera typ baltstaterna och ockupera buffertzoner i swe/fin/norge.
  Ryssland export & import genom östersjön skulle bli noll för ett decennium framåt. Väst hade troligtvis beväpnat alla tänkbara grupper i Ryssland, bara Ukraina hade skapat problem för Ryssland med rätt utrustning från väst. finns en del spänningar internt i Ryssland också.
  Stora krig i Europa brukar kopplas ihop med ekonomisk depression hyperinflation, religion & ideologi, kommunism Nazism osv
  Vi får hoppas att Putin inte väljer att syna NATO.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför mer långsökt att invaredera de före detta sovjetiska delarna Estland, Lettland och Litauen?
   Mer än Georgien och Ukraina som nu är invarderade????

   Radera
  2. Håller med, avstängda betalningssystem, i det närmsta utebliven oljeexport, helt avstängda gränser, ingen import av nödvändiga insatsvaror, instigerade oroligheter och kineser som bara väntar på att Ryssland är så svagt att Kina ser sin chans.

   Radera
  3. Håller alltså med om att ryssarna fattar att bränner broarna för sig självt.

   Radera
  4. Håller med Bisk alltså.

   Radera
 16. Ett litet dilemma för ryssarna är förstås att de förutom en till numerären hyggligt stor stridsmakt också har världens längsta gräns. En gräns som behöver förstärkning från de folkrikare delarna av Ryssland för att kunna försvaras.

  Rent moraliskt finns det ju ingenting som hindrar Kina, Japan m fl från att "hjälpa" de stackars baltstaterna genom att kapa åt sig lämpligt belägna delar av Ryssland. USA skulle ju redan varit indragna i kriget enligt scenariot och då finns väl heller inga hinder för dem att föra ett tvåfrontskrig mot Putin.

  Håller med C om att vi behöver förbereda oss bättre men ett Ryskt anfall känns som en genuint dålig ide från rysk sida.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det behöver göras till en så dålig idé att den ryska armén inte genomför den utifall nuvarande statsledning blir inrikespolitiskt desperata nog för att beordra det.

   Radera
 17. https://www.foi.se/en/foi/reports.html

  Kan verkligen rekommendera denna för MÖParna. En hel del intressanta rapporter.

  SvaraRadera
 18. Sveriges tröskel behöver vara högre, antingen med egna förband eller genom allians med andra nationer och därmed tillgång till deras förband. Att stödja Sverige på svenskt territorium är ju behagligare än att ha strid på eget eller allierat territorium.

  Oavsett vad vi har som scenario så är nog ryssarna på det stora nöjda med att den norra flanken i europa är stabil, allt de ev gör på den blir endast destabiliserande för dem i det långa loppet. Sedan vet man aldrig vad makthavarna i Ryssland kan få för sig för att motverka interna problem.

  Ser vi historiskt på planer från Sovjetuinionens tid så hade de hela tiden kärnvapen som en del i sin planering, att inte planera för att kärnvapen används är aningen blåögt.

  Historiskt har länder som regel förberett sig enligt deras erfarenheter från deras senaste krig.... Låt oss hoppas att vi någon gång får politiker som villigt betalar Försvarspremien som matchar deras stora ord.

  SvaraRadera
 19. U-båtar borde väl ge mest pang för pengarna förutom någon form av kompetent luftvärn som är rörligt och extremt decentraliserat med många avfyrningsfordon och radarfordon.

  Smarta mineringar och torpeder som ligger och väntar på signal och rätt ljud? Helt plötsligt sänks ett 100-tal fientliga u-båtar och ytfartyg redan under konfliktens första timme av smarta torpeder? Blir lite trögt sedan med fortsatt invasion...

  SvaraRadera