Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2021-03-27 09:03

EU:s nya budget och coronaräddningspaket pausas av Tysklands författningsdomstol

EU:s nya budget och coronaräddningspaketet om upp till 750 GEUR pausas från att ratificeras av Tysklands författningsdomstol. Man måste gå igenom alla överklaganden innan den tyska presidenten kan skriva på parlamentets beslut. Ett permanent stopp för den nya budgeten innebär höjd medlemsavgift för Sverige.
Tysk bil
Bakom överklagandena antas högerextremisterna i AfD ligga, men namnen på de som överklagat lämnas inte ut. Innan författningsdomstolen gått igenom de legala konsekvenserna enligt överklagandena får inte Tysklands president Steinmeier skriva på lagen som godkänner EU:s nya budget inklusive coronaräddningspaketet.

Någon tidsangivelse hur länge ratificeringen kommer fördröjas uppges inte, och det är inte klart om det inte bara är att fortsätta överklaga för att fördröja den tills vidare.

En möjlig konsekvens för Sverige kan vara att vår medlemsavgift höjs kraftigt, eftersom vår rabatt gick ut vid årsskiftet, men återigen har förhandlats fram via överenskommelsen om krispaketet. Utan den nya lagen försvinner alltså rabatten på medlemsavgiften. I övrigt innebär coronakrispaketet kortsiktigt bara att Sverige skriver på vad som kan liknas vid ett borgensförfarande som säkerhet för delar av det lån på 750 GEUR som EU ska ta upp till återhämtningspaketet.

Källor: Deutsche Welle, AFP, Reuters
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar