Aktuellt

Finanskursen Årskull IV börjar söndagen 3:e oktober - 5% rabatt med Cornucopia

Nedanstående inlägg presenteras i samarbete med den populära aktiehandelkursen Finanskursen. Bloggen kan erbjuda 5% rabatt på kursavgiften v...

2021-02-08 10:57

Ygeman och regeringen vill subventionera den skadliga vindkraften ytterligare - ska slippa betala nätanslutning

REgeringen och den så kallade energiministern Anders Ygeman (S) vill nu subventionera den skadliga och instabilitetsskapande vindkraften ytterligare. Havsbaserad vindkraft ska slippa betala för sin anslutning till stamnätet, till skillnad mot andra kraftslag. Tydligen kan inte vindkraften bära sig utan att på detta sätt få statligt stöd, och det utan att behöva betala för den effektreserv som krävs när det inte blåser.
Nedlagd havsberoende vindkraft på Gotland
fPlus rapporterar att experter lämnar stark kritik mot regeringens planerade subvention av havsbaserad vindkraft. Bland kritikerna hittas rent av själva expertmyndigheten Energimyndigheten.

Tanken är att havsbaserad vindkraft ska slippa betala för sin nätanslutning till Svenska Kraftnät och elnätet, till skillnad mot andra kraftslag. Vindkraften ligger redan bakom de största kostnaderna för transmissionsnätet och elnäten, och kostnaden kommer istället skickas vidare till elnätskunderna. Både för anslutningskostnaderna för vindkraften, men också för de kostnader som krävs för att elnäten ska byggas om för att stödja vindkraftens slumpmässiga elleveranser.

Svenskt Näringslivs avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur säger till fPlus:
"I ett läge när Svenska Kraftnät säger att det är den ökade mängden vindkraft som gör att kostnaderna skenar säger nu regeringen att Svenska Kraftnät också ska lägga pengar på att bygga elnätet ut i havet. Svenska Kraftnät jobbar redan med att få plats med enorma investeringsplaner och nu ska de få ännu mer att göra. Samtidigt har Energimyndigheten kommit fram till att det inte är kostnadseffektivt."

Uppenbarligen är inte vindkraften lönsam eftersom den kräver subventioner, och slipper kostnader som er pålitlig och stabilitetsskapande kraftproduktion måste betala.

Regeringen och Anders Ygeman har inte velat kommentera fPlus artikel som hittas på denna icke-länk: www.fplus.se/experter-ygemans-nya-felsatsning-forvarrar-krisen-elkunderna-far-betala/a/QmPn4Q 

Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

54 kommentarer:

 1. Men det är ju underbart! Får bara mer ont i magen ju mer jag läser om problemen vi ställs inför med elförsörjningen.

  Sedan läste jag i en rapport som finns hos energimyndigheten om hur man tar om hand om uttjänta vindkraftverk efter 15-20 år. Då var tydligen rotorbladen inte så lätta att ta hand om och förslag för återvinning var extremt begränsade ur miljösynpunkt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Till skillnad från kärnbränsle?

   Radera
  2. Ja visst är vi otroligt bra på att tänka i kretslopp när vi tar fram nya energilösningar? "Förnyelsebart", vilket skämt...

   Radera
  3. Man kanske kan tippa ett vindkraftverk lite grann och göra det till en turistattraktion som lutande tornet i Pisa? ;-P

   Radera
  4. "Till skillnad från kärnbränsle?" underbar replik :)

   Radera
  5. Iofs ser det väl ut som att nästa generations kärnkraftverk kan använda nästan allt bränsle, och att man tom kan ta upp gammalt bränsle för att utvinna det sista.

   Radera
  6. Ben Dover, jag rekommenderar du först läser på om PUREX-processen och sen om acceleratordrivna system:

   PUREX-processen:
   https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/purex-process

   Acceleratordrivna system:
   http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A310081&dswid=4668

   Utbildning är gratis i Sverige, låt oss ta chansen att nyttja det. Jag har det.

   //Civilingenjör med master i kärnteknik.

   Radera
 2. M h t kritiken verkar ju all vindkraft vara mer eller mindre hafs-baserad på så vis att den grundar sig på slarvigt gjorda analyser.

  Lönsamhetsargumentet är väl något diffust kanske dels eftersom det ibland handlar om externaliserade kostnader (fossila CO2-utsläpp mm) och dels ibland därför att det handlar om statlig infrastruktur. Vem som ska bära vilken kostnad är inte alltid självklart.

  Att en energiproducent som är beroende av att det blåser inte är nåt att lita på torde dock vara ganska uppenbart, åtminstone för alla som suttit på en jävla segelbåt i stiltje nån gång.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vem kan segla för utan vind...jo Anders Ygeman ;-)

   Radera
  2. En seglare ber inte om medvind ... han lär sig segla ...

   Radera
  3. En seglare kan segla förutom i medvind också med halvvind och på kryss. Men finns inte någon vind fungerar det ändå inte hur mycket seglaren än försökt att lära sig segla förutan vind.

   Radera
  4. Carl-Fredrik: I sådana fall får man ta till årorna och ta det med ro!

   Radera
  5. @Chiefen - du har så rätt, men låt oss då hoppas att den gode Anders Ygeman i vart fall har åror så vi slipper fundera på strofen "vem kan ro utan åror", eller klarar han det med ;-)

   Radera
  6. Navigare necesse est, vivere non est necesse!

   Radera
  7. Brasklapp: I stället för att dra till med ytterligare putslustiga oneliners som att 400.000 man skall såga ved eller Elda med höns så min uppfattning den att fråga är långt mer komplex än att enkelt låta sig definieras av termer som Ygeman eller MP.
   Snarare som så att vilken som helst svensk Regering och därmed i slutänden Riksdag och det Svenska Folket dragits med frågan i princip alltsedan 1976. Resultatet av Folkomröstningen om Kärnkraft samt nuvarande gällande övergripande Agenda om ett fossilfritt samhälle samt transmissionsproblematiken och dessa ställda i ljuset av kontinuerligt ökande behov eleffekt i samhället i stort med för enligt min mening att frågan måste ställas på sin spets huruvida företagsekonomiska aspekter skall göras gällande vad anbelangar nödvändig samhällelig infrastruktur.

   Radera
  8. Jag tror han mer har uppgiften att vara ballast, en uppgift han löser med glans i allt han företar sig, hans agerande utvisar låg kompetensbegåvning (kan inte boka mötesrum), vidare verkar hans intellektuella rörlighet vara begränsad till partiuttryck han själv inte verkar först innebörden utav.

   Radera
  9. @ck: Grundproblemet är att hos många miljöintresserade har frågan om kärnkraft/alternativ energi antagit en god/ond dimension där det förra energislaget antas vara essentiellt dåligt och de senare essentiellt onda istf två energialstringsslag med både för- och nackdelar. Och om man ser så på saken så är det ju svårt att kompromissa.

   (För övrigt så publicerades en kärnkraftpositiv artikel på DN debatt för ca en månad sedan signerad en s-företrädare och en mp-dito)

   Radera
  10. gbdcrvx: Sannolikt så som du säger att det i många fall tagit form av ett etiskt/moraliskt ställningstagande med därur idologiska låsningar.
   Dock att uppgiften för en Regering, oavsett vilken och oavsett namn på minister som för tillfället bekläder aktuell post, är att bedriva en politik och vidtaga åtgärder som kan tolereras av Riksdagen ... Varvid då breda blocksöverskridande överenskommelser synes mest rationella.

   Radera
  11. @gbdcrvx: Just så, ja.

   @chief Karlsson: Ja, en energipolitik som inte är beroende av vilken konstellation som vinner nästa val torde ju erbjuda stabilitet.

   Radera
  12. En blocköverskridande överenskommelse finns väl? Dvs att det är tillåtet att ersätta nedlagda reaktorer med nya upp till max 10 reaktorer?

   Radera
  13. Jo, det är en komplex fråga. Det ligger en del i att vindkraft genererar billig energi, men dyr effekt och fram till nu flyttat reglerkraftskostnaden externt. Eller snarare inte tagit upp den öht.

   Som komplement till vattenkraft fungerar den väl utmärkt men grundproblemet är att elmarknaden inte prissätter energin korrekt.


   Att låta bristen styra priset inkluderar inte det förädlingsvärdet som elenergi har i Sverige, och tar inte heller hänsyn till att alternativa energikällor inte är användbara och ersätter elektricitet. Konsekvenserna för samhället av skenande elpriser kan bli omfattande vid extrema lägen.

   På det stora hela minskar inte heller förbrukningen av elektricitet.

   Alltså måste en planerbar elproduktion vara målet, inte tvärtom ett oplanerbar samhälle.


   Men på sikt måste problemet adresseras, även om R1 OCH R2 stängdes på felaktiga grunder kommer befintliga reaktorer bli äldre, befolkningen större och elbehovet öka.

   Kärnkraften kan inte heller producera all energi vi behöver och ersätta fossila bränslen.

   Radera
  14. Hej på dig igen Chiefen, trist att du inte vill köra fler putslustiga one-liners men ok. Om jag nu uppfattar ditt sista inlägg (till mig) korrekt så:

   - Du ser ett alltmer ökande elbehov växa i samhället (enig)
   - Någon/några/möjligen alla har en agenda om ett fossilfritt samhälle (enig)
   - Vi dras idag med konsekvenserna av omröstningen kring kärnkraft 1980 (enig)
   - Vi har en transmissionsproblematik avseende elnätet (enig)

   Med din sista punkt tror jag att du menar att el/elnät är samhällskritisk infrastruktur och således bör ägas av staten (enig i första delen/tveksam i slutet)

   Givet ovan, måste vi inte förhålla oss till verkligheten? Om nu transmission av el är ett problem, i synnerhet när vi avvecklar vad jag förstår kallas baskraft, i form av kärnkraft, i södra Sverige (är ingen elingenjör), ska vi då inte säkerställa att vi har alternativ baskraft i södra Sverige istället?

   Vad gäller fossilfritt så har jag förstått det som att det egentliga målet är att minska utsläppen av CO2 i atmosfären, jag kan ha fel, och då borde man ju fokusera på att hitta elproduktion som gör just detta OCH klarar av att upprätthålla pålitlig baskraft i hela landet.

   Vilket leder oss in på kärnkraftsfrågan. Är kärnkraft svaret på allt, nja förmodligen inte och det verkar inte vara helt ofarligt heller med en del restprodukter som verkar knepigt att bli av med på ett säkert sätt MEN om målet är minskade CO2 utsläpp och vi vet att vi måste ha en pålitlig baskraft och vattenkraftens el inte går att distribuera ja vad är då alternativet?

   Vad gäller resultatet av omröstningen så får man väl ta upp den igen då (det är väl inte hela världen att omvärdera ett beslut folkomröstning eller ej om man har nya fakta att beakta), jag är säker på att du Chiefen, om någon, kommer ihåg att omröstningen redan när den hölls var ifrågasatt och omdebatterad ur demokratisynpunkt då det inte fanns ett JA alternativ till kärnkraft. Väljarna fick ju som bekant förhålla sig till 3 stycken NEJ alternativ i lite olika former. Om jag minns rätt nu så vann ju alternativet (linje 2) som innebar att ”vi avvecklar när vi kan och när trovärdiga alternativ finns tillgängliga, men alla eventuella framtida anläggningar ska ägas av stat och kommun” (lite slarvigt uttryckt).

   Sedan togs ett riksdagsbeslut att kärnkraften skulle avvecklas senast 2010, så man kan konstatera att dåtidens politiker var synnerligen framtidsmedvetna då de redan på den tiden visste att 2010 då är saken ”biff och banan”.

   Så min syn, högst personlig, summerat. Har vi inget alternativ, givet mina antagna premisser utifrån din text (dessa kan naturligtvis ha missförståtts) så får vi väl köra kärnkraft och skulle det behövas byggas något så har i vart fall jag inga problem med att dessa anläggningar ägs av stat och kommun. Jag har oerhört svårt att se att billig el, i sig, skulle vara något dåligt snarare tvärtom då det skulle innebära att Sverige förblir ett attraktivt produktionsland för elintensiv industri (som i allt relevant byggt landet).

   PS. bortsett från att du blir lite putt när man skojar med dina S ministrar så tror jag inte vi står så himla långt ifrån varandra i just den här sakfrågan men jag kan ha fel här också, så försöka att le lite - S är inte svaret på allt och inte M, KD, SD, L, C, MP eller V heller inte ens i alla deras upptänkliga konstellationer. Det är som du säger frågan är mer komplex än så DS.

   Radera
  15. Rickard Ohlin: Jag blev synnerligen positivt inställd till din formulering cit:...-"Alltså måste en planerbar elproduktion vara målet, inte tvärtom ett oplanerbar samhälle."

   Radera
  16. Brasklapp: Tack för substantiell replik. ... OK! ... Låt gå för ytterligare en putslustig oneliner och då avseende det i dessa spalter allmänt förkättrade MP som lyder som följer: Om kartan ej överensstämmer med verkligheten så låt oss göra om verkligheten! ... En inställning som enligt min mening kan ha ett antal poänger.
   I övrigt tycks vi i sakfrågorna vara relativt överens, frånsett detaljen om ägande av infrastruktur, och då med det tillägget rörande gbdcvrx´s lilla knorr strax härovan att rörande tänkbar utbyggnad av kärnkraft ledtiden från beslut till idrifttagande troligtvis rör sig om decennier och således ej kan påverka dagens situation.
   Samt slutligen rörande att bli putt vid skojande om S-ministrar så är i egentlig mening så ej fallet utan snarare som så att jag upplever många frågor som mer komplexa än att enbart belasta viss Regering eller viss namngiven minister.

   Radera
  17. Chiefen, den gamla klassikern om kartan har man ju skrattat till några gånger även om varianten jag hört är "om det skiljer mellan karta och verklighet så är det kartan som gäller".

   I sakfrågan här är vi överens och när jag säger att jag inte nödvändigtvis tror att stat/kommun måste äga infrastruktur så menar jag inte ett AB som alternativ (jag är ledsen att jag var otydlig där) utan tänker på något som t.ex. det som brukar kallas den tredje sektorn där exemplet blir de gamla fina hushållningssällskapen. Infrastruktur är ju trots allt en gemensam resurs till stöd för ett specifikt avgränsat område (och ja jag inser att inte hushållningssällskap i dess nuvarande form kan bygga kärnkraft men jag är säker på att du förstår vad jag menar). I denna fråga är det nog faktiskt så att jag delar din syn att privata AB:n är synnerligen dåligt lämpade som ägare till nationell infrastruktur.

   Jag håller också med dig att dagens situation inte räddas av kärnkraft, möjligen om man skrämmer liv i Ringhals igen vilket jag inte vet om det går, men man måste ju ha ett trovärdigt och fungerande alternativ innan man stänger av det som fungerar (trots allt).

   Till sist, du har så rätt att detta är frågor som inte går att belasta en enskild regering men vad vore livet om vi inte tog chansen i humorns tecken och i vart fall försökte och trots allt så är ju lite oskyldigt munhuggande ett tecken på viss tillgivenhet. T.ex. trots att jag gissar att vi står på olika ändor av skalan så gillar jag dina inlägg, du skriver engagerat, insiktsfullt och ibland (tror jag med mening) lite ensidigt och provocerande för att väcka diskussion.

   Radera
  18. Brasklapp: i stort sett inga viktigare meningsskiljaktligheter konstaterade och att du gissningsvis anser dig stå i annan ände av skalan kan förmodligen ej förklaras av annat än att du ännu inte insett att så ej är fallet.
   Slutligen rörande anledningen till mina inlägg står att finna i din pseudonym ... nämligen ... Härtill är jag nödd och tvungen!

   Radera
  19. Alla större komponenter hos Ringhals 1 var enligt Vattenfall själva ok för drift till mitten av 2030-talet, dvs inga större investeringar krävs i anläggningen för att kunna driva den vidare. Anläggningen måste dock godkännas enligt de nya säkerhetskraven innan en återstart kan ske (till största delen pappersjobb), likaså måste nytt bränsle beställas. Inget omöjligt men lär ta lite tid. Om vi ser till det ekonomiska så kan anläggningen producera el för runt 23 öre per kW, så med de elpriser vi har nu och har haft de senaste åren så bör man ha en god marginal. Situationen är inte som 2015 då elpriserna var rekordlåga och regeringen precis aviserat en höjning av effektskatten till motsvarande 7 öre per kWh.

   Radera
  20. @Ben Dover: Ditt inlägg utlöste en rad kommentarer, många av dessa saknar dock substans i själva sakfrågan. En stabil energipolitik måste grunda sig på sakkunskap, varpå politikerna måste fatta de övergripande besluten. Som det nu är håller vi på att nedmontera planeringsbara energikällor (sådana som är oberoende av väder och vind) baserat på politiska preferenser för sol och vind från partier som Mp, V och C. Här handlar det om en samhällskritisk, långsiktig fråga där partitaktiska hänsyn (läs: att socialdemokraterna sätter maktinnehavet över nationens och medborgarnas väl och ve) borde undvikas. Vindkraftens svagheter vore värd en särskild mässa, men att betrakta den som en miljövänlig form av energiproduktion sett till hela livscykeln är felaktigt och okunnigt. Den kan utgöra en mindre andel av mixen, men måste balanseras upp av energiproduktion av stabilare slag - för att citera Bibeln: den som sår vind får skörda storm ...

   Radera
 3. Vad skall Ygeman och Sossarna göra istället? För att behålla makten måste man hålla sig väl med regeringspartnern MP men även C och i det sammanhang väger en stabil elförsörjning och elkundernas intressen fjäderlätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sluta ett avtal med M som säger att dessa frågor inte är förhandlingsbara.

   Radera
 4. Vissa potentiellt existensutmanade politiska partier vill göra sig relevanta igen genom att motverka detta.

  https://www.svd.se/l-vi-sager-nej-till-miljardsubventionerna

  SvaraRadera
 5. Gamla nyheter, har varit på tapeten länge.
  Finns starka krafter som vill att produktion skall slippa betala överhuvudtaget. (det är bra för sveriges ekonomi om vi slår ut den energiintensiva industrin...)

  SvaraRadera
 6. Energimyndighetens GD kommer från naturvårdsverket.
  Se deras filmer Fyra Framtider så förstår ni vart vi är påväg.
  Det finns säkert experter på Energimyndigheten, men att kalla det expertmyndighet är nog att överdriva. Om man med expert menar utbildad inom el & energiteknik.

  SvaraRadera
 7. Sverige kommer se ut som mina städer i Cities: Skylines tillslut. Som tur var levererar den digitala världen konstant vindhastighet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vindkraftverk byggar man bara i början tills dess at kärn- och vattenkraft blir tillgängliga.

   Radera
  2. Jag lyckas bara dränka mina städer med vattenkraft eller så glitchar den ur och står och slår av och på hela tiden.

   Elda sopor däremot, det är jag bra på också.

   Radera
  3. Problemet är flödesmodellen och om man försöker bygga flera efter varandta, men ett battenkraftverk bruka räcka tills att smkärnkraft blir tillgängligt.

   Radera
 8. På en fri elmarknad borde det efterhand uppnås en jämvikt mellan intermittent och stabilt producerande producenter. Men det kräver förstås stora variationer i priset, vilket liknar den situation vi har. Blåser det mycket kan vind producera mycket men får lite betalt. När det inte blåser får de stabila producenterna mycket betalt som kompensation för de låga priserna när det blåste.

  Tyvärr så kommer all politisk inblandning, med subventioner och liknande att sätta marknaden lite ur spel. Man kan få för lite av exempel stabil kraft, med strömavbrott och andra otrevligheter som följd. Det naturliga vore att subventionera stabila producenter så att man vet att det alltid finns tillräckligt, men i stället gör politiker tvärt om. Oerhört besynnerligt självskadebeteende för samhället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sådana prissvängningar gynnar tyvärr elproduktion med höga driftskostnader och låga kapitalkostnader såsom fossilgaseldade gasturbinverk. Därtill krävs stora nätinvesteringar för att hantera den intermittenta produktionen, vilket förstås i slutändan hamnar på elkonsumenternas elräkningar.

   Radera
 9. Kan det vara ett PR-utspel eller inkompetens? Särbehandling strider ju mot likabehandlingsprincipen i EU-förordningen för transmissionsnätägare.

  SvaraRadera
 10. Vindkraft är ingenting man kan förutsätta att bygga en energiförsörjning till landet för. Vindkraft har bara en politisk symbolism (lite som plastpåseskatten). Vindkraft är ineffektivt sett ur perspektivet vad gäller energiförsörjning åt landet, kan användas för att sparra vatten magasin när så medges. För säkring av el till landet behövs, vatten och kärnkraft, eller olja/kol-det sista är ju i det närmaste förbjudet att prata om, likaså kärnkraft.

  Just nu styr ideologi vår energipolitik, det brukar aldrig vara bra.

  SvaraRadera
 11. "Uppenbarligen är inte x lönsam eftersom den kräver subventioner, och slipper kostnader som er pålitlig och stabilitetsskapande y måste betala."

  Detta kan sägas om mycket.

  SvaraRadera
 12. Samtidigt i resten av världen "vindkraft är konkurrenskraftig och är inte längre i behov av subventioner utan nu gäller det att subventionera utveckling av annan teknik"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ny vindkraft klarar sig utan subvention i Sverige när det gäller på land.

   För att få igång havsbaserad vindel i Sverige krävs idag subvention eller några miljarder till försvaret

   Det byggs nu så mycket vindkraft i Sverige att det mesta talar för att el i genomsnitt fortsätter vara billigt och förmodligen gå ner lite i pris de närmaste åren. Samtidigt fortsätter problemet med effekt i södra Sverige tills lagstiftningen förbättras eller kablar med högspänd likström dras i havet från norr.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Vi är INTE Venezuela så subventioner nej tack. Och subventioner till privata företag går helt bort. Mina skattepengar skänks för närvarande bort utan att jag tillfrågats och subventioner är socialism.

   Företag som vill bygga får klara sig själva med aktieägarnas pengar.

   Radera
 13. Vindkraftsverken behöver väl inte vara (el)nätsanslutna alls....räcker dom har 4(5)G access....betydligt lönsammare att Mine:a B$ än att sälja elen ....
  https://whattomine.com/asic

  SvaraRadera
 14. Trots att vi redan har enorma energiskatter så verkar det inte finnas en plan för hur energiomställningen ska gå till, eller hur den ska betalas.

  Eller en plan för hur man ska hantera de intressekonflikter som blir mellan klimat och miljö.

  För varje nytt vindkraftverk som kopplas in måste det finnas en plan för dess reservkraft. Bortkoppling, effekthöjningar i vattenkraften (i norr), höjd överföringskapacitet.

  På Österlen och i Stockholms och Bohusläns skärgårdar ser man inga vindkraftverk. Men i Piteå finns hur många som helst, men inga nya kraftledningar söderut.

  Vattendom i Göta Älv gör att man inte längre tar ut full effekt i Trollhättan. Vet inte om det har med rasrisk i älven att göra eller med någon laxfiskare det är synd om

  Småskalig vattenkraft (i hela Europa) kommer avvecklas då den inte längre är lönsam med alla miljötillstånd man ska ha. Och inte blir den lönsam som effektreserv heller vilket den tekniskt skulle kunna fungera som.

  Som sagt ingen plan alls verkar finnas.

  Jag tycker det är dags att ta fram dynamiten och bygga en ny kraft-tunnel Vänern – Byfjorden!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad skulle miljövårdsorganisationerna anse om att skicka en massa sötvatten ut i Byfjorden?

   Radera
 15. Danskarna ligger före oss med att bygga mängder med subventionerad havsbaserad vindkraft. Vi behöver inte bygga ett enda vindkraftverk till i södra Sverige för att få alla tillgängliga kraftledningar till vattenkraftverken fulltecknade med vindkraftsbalansering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Magnus Danmark ska tillverka vätgas vid sina nya vindkraftverk till havs.

   Håller helt med om dynamiten Perstorpsbo.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Nu vart jag nyfiken men lite skeptisk, har du någon bra länk?

   Radera
  3. Sök på vätgas och Danmark. Finns mycket om energiöar. De tänker bland annat pröva transportera H2 till Köpenhamn och kombinera med CO2 för att få bränsle till bilar bussar och flyg där SAS är en av intressenterna.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  4. Antar att CO2 skulle komma från koldioxidavskiljning från kolkraftverk. Skulle vara intressant hur många kWh el som åtgår för att skapa 1 kWh flygbränsle. Finns det några siffror på det?

   Radera
 16. Just nu i studio 1, SVKs produktionsdirektör pratar om effektbristen (och förklarar skillnaden effekt/produktion). Brandfackla: det blir mkt åsikter för/emot kärnkraft, att det inte blåser på vintern (vilket produktionssiffrorna för vindkraften motsäger) osv. Snart kommer nån skriva om gen 4 occh gen 5-reaktorer är lösningen på allt :)
  Mycket av dagens problem handlar om att för mycket billig elproduktion under delar av året, vilket pressar ner priset under perioder så att kärnkraftsägarna inte kan räkna hem nödvändiga investeringar i sina anläggningar (de lägger ner för de är som bolag inte villiga att ta risken och inte ser att ägarna får avkastning på kapitalet). Och detta beror i sin tur på att politiker beslutat om att öka mängden förnyelsebar energi (vindkraft) i systemet utan att se till att systemet hänger med. Det går att driva elnät utan kärnkraft, med kärnkraft, med en mix. Men det vore ju smart om SVK upphandlat pumpkraftverk som effektreserv (det största lades ju ner av vattenfall) och sett till att överföringskapaciteten mellan landsändarna funkat bättre i takt med vindkraftsutbyggnaden. Så hade kanske Karlshamn inte behövt startats.
  Här finns en intressant rapport.
  http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1422919&dswid=1029

  SvaraRadera