Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2021-02-16 14:20

Riksbanken: Digitala centralbankspengar som e-krona kan aldrig erbjuda kontanters anonymitet

Riksbanken konstaterar att digitala centralbankspengar istället för sedlar och mynt aldrig vara anonym, utan alla transaktioner kommer vara spårbara, precis som för så kallade kryptovalutor. Detta oavsett vilken av de tre tekniska lösningarna.
Enda verkligt anonyma
En e-krona kommer alltså inte kunna erbjuda kontanternas anonymitet. Detta då de antingen bokförs på konton centralt, hanteras via digitala värdeenheter (tokens) eller via så kallad block-chainteknik likt kryptovalutorna. Kryptovalutor är som bekant inte anonyma, eftersom alla kan se alla transaktioner och de går därmed att spåra tillbaka till ägaren så fort någon interagerar med omvärlden även i fallet de illegala kryptovalutorna.

Riksbanken sammanfattar ett personalmemorandum, bloggens fetstil.
"En digital centralbankspeng är pengar som antingen kan hållas på ett konto hos centralbanken (kontobaserade) eller som digitala värdeenheter (tokenbaserade). Båda typerna av digitala centralbankspengar förutsätter dock att det finns ett eller flera bakomliggande register som håller reda på vem som äger pengarna. Kopplingen till dessa register innebär att varken den tokensbaserade eller den kontobaserade pengen har möjlighet att erbjuda kontanters anonymitet eftersom transaktionerna kommer att vara spårbara. Inte heller offline-betalningar, där det saknas en kommunikation med det bakomliggande registret, kommer att vara möjligt i någon större utsträckning. En tokenbaserad digital centralbankspeng tycks inte ha större förutsättningar att fullt ut efterlikna kontanter än en kontobaserad centralbankspeng i detta avseende."

Poängen är att det inte går att skapa anonyma elektroniska pengar. Inte ens tokenbaserade system kan göra detta, eftersom de förr eller senare måste stämmas av centralt för att undvika att även offline-transaktioner kan hackas och att pengar kan dubbelspenderas.

Via GDPR så ska förstås inte vem som helst få tillgång till datat, men så länge datat över alla innehav och transaktioner existerar - och de behöver existera för att säkerställa e-kronans äkthet - så kan någon komma över dessa, om inte annat rättsväsendet vid misstanke om brott. 

Memorandumet i PDF-form konstaterar att blockchainteknik bara är en distribuerad form av token-register.

Även om en token-baserade e-krona skulle kunna gå att använda för direkta transaktioner mellan likar (eng peer-to-peer) även offline, så kommer i slutändan transaktionerna inte vara anonyma. E-kronan kan fungera som elektroniska pengar, men kan t ex inte skydda den personliga integriteten likt kontanter, t ex donationer till politiska organisationer, inköp av receptfria mediciner och liknande (t ex graviditetstest eller kondomer), middag på stan med älskaren, inköp av ej allmänt accepterad sexutrustning eller andra saker som folk faktiskt kan vilja använda kontanter till anonymt på riktigt.

Lite som att det aldrig går att få full demokratisk kontroll av elektroniska val, utan det enda sättet det kan ske helt anonymt och säkerställas att hela valkedjan fungerar utan valfusk är faktiskt fysiska valsedlar och valurnor, vilket alla med minsta förståelse för IT vet.

Författarna konstaterar att ska man införa digitala centralbankspengar, så ska man göra det av rätt anledningar. Att elektroniskt kunna erbjuda anonymitet är inte en anledning, då det helt enkelt inte går att göra.

Riksbankens e-kronapilot omfattade fjärrlagrade värdeenheter där deltagande noder lagrar, tar emot, skickar och validerar transaktionerna för sina slutanvändare. Ungefär som t ex bitcoin, om än betydligt snabbare, billigare och mer energieffektivt eftersom bara noderna och inte samtliga slutanvändare över hela världen behöver behandla och spara alla transaktioner.

Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

64 kommentarer:

 1. Undrar om det finns det någon livscykelanalys på ett mynt eller en sedel som man skulle kunna jämföra med en lca analys på en e-krona?

  SvaraRadera
 2. Ett intressant slag mot den organiserade brottsligheten om man skulle ta bort kontanter och helt gå på detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Brasklapp: En totallösning som jag förespråkat i ett decennium. Gärna kombinerat med ett konto i en samhälleligt ägd och administrerad bank ( ett diplomatiskt uttryck för att ej fullständigt reta gallfeber på delar av auditoriet ) med full insyn av myndigheter och kopplad till Pensionsmyndighet, Försäkringskassa, A-kassa, Skattemyndighet, Eko-brottsmyndighet etc.

   Radera
  2. Ja, det är ju ett bra förslag i svensk socialistisk anda eftersom det är ett bra svepskäl att äntligen kunna reglera individens rättigheter fullt ut såsom socialdemokraterna innerst inne har velat sedan löntagarfondernas dagar.

   Att det sedan inte kommer begränsa brottsligheten är en annan sak, såklart är det bara svepskälet på det sluttande plan av ändamålsglidning som kommer som en följd på kuppen.

   Såssar...

   Radera
  3. Mja, jag tog inte ett politiskt ställningstagande till idén utan det var bara ett observandum av att det nog skulle bli ett mer svårnavigerat landskap för den organisaerade brottsligheten. För övrigt så är jag avsevärt mer höger på skalan än den gode Chiefen även om Chiefen vill mena att jag bara inte förstått att jag egentligen är vänster än, eller hur var det nu igen Chiefen ;-)

   Radera
  4. Rickard Ohlin & Brasklapp: Min härovan skisserade ansats till förslag har inget som helst att göra med vänster-höger eller socialism-kapitalism utan endast att se som en ändamålsrationell utveckling av vad som redan till vissa delar är fallet; nämligen samhällets möjlighet att utföra de nödvändiga jämförelser och kontroller som kan förhindra den ekonomiska brottslighet som Brasklapp härovan aktualiserar.
   Vad av Rickard Ohlin nämnda löntagarfonder har med saken att göra undandrar sig min kännedom.
   Samt naturligtvis så att det skisserade förslaget utmärkt väl låter sig implementeras i det nuvarande samhället utan att på något sätt förändra rådande kapitalistiska marknadsekonomi.

   Radera
  5. Problemet med ditt förslag chiefen är att de pengarna inte skulle vara så intressanta för någon. Istort sett alla människor känner ett behov av att spara en del av mödan av det arbete de gör idag in i framtiden. Den tekniska lösningen på detta behov kallar vi pengar. Vad vi använt som pengar har varierat över tid, men pengar är inget annat än en teknisk lösning på detta grundläggande behov hos alla människor.

   För att en tekniskt lösning skall bli intressant nog att antas som pengar så måste den klara att överföra dagens värde in i framtiden. Guld gjorde detta mycket väl. Men hade så klart problemet att om guld ökar i värde så tillverkas mer guld. Och problemet med att det är tungt och svårt att handla med.

   Ditt förslag chiefen, innebär en pengalösning helt kontrollerad av politiker. En sådan pengalösning skulle inte klara att bära värdet av arbetat tid idag in i framtiden, så mycket vet vi nu säkert. Endast pengar som skiljs så mycket som möjlighet från politiker uppvisar denna kvalitet.

   Radera
  6. chief uppvisar stark tilltro den sociala ingenjörskonsten. För inte kan väl de kriminella hitta andra betalmedel än SEK? Utan resultatet blir att de slutar att vara kriminella? Om du förespråkar denna drastiska spårbarhet i svenskars levnadsmönster, är du av samma uppfattning kring t.ex. DNA-register och ansiktsigenkänning och övervakning i offentliga miljöer? Dessa faktorer skulle på riktigt försvåra kriminalitet. Tänker osökt också på att oppositionella för tillfället blir utslängda från sociala medieplattformar, får sina svenska bankkonton uppsagda och att banker framgent mer eller mindre godtyckligt ska kunna slänga ut dig från BankID. Så en digital valuta öppnar det klart upp för ännu kraftfullare verktyg i samma riktning.

   Radera
  7. Patrik: Det förhåller sig på så sätt att jag använder en i allt väsentligt annorlunda definition av begreppet pengar än du. ... Nämligen att pengar är det universella bytesvärde till vilket alla andra bytesvärden kan transformeras samt att även pengar är en vara som i en kapitalistisk marknadsekonomi ej kan vara värdebeständiga eftersom dess pris så väl som alla andra bytesvärden är underkastade marknadsekonomins lagar om tillgång och efterfrågan.
   Det underliggande resonemanget giltigt såväl i en guldmyntfot som under FIAT.
   Samt att jag undrar om du inte i ditt andra styckes andra mening gör dig skyldig till ett syftningsfel. Detta nämligen att inte heller ädelmetaller historiskt varit värdebeständiga utan underkastade marknadslagarna vilket inte minst kom till synes på 1500-talet vid den spanska exploateringen av silverförekomsterna i Sydamerika samt under 1800-talet vid exploateringen av guldfyndigheter i USA-Alaska och Australien.

   I anledning av vad jag här i korthet framlagt kan jag inte på något sätt instämma i ditt avslutande resonemang.

   Radera
  8. Verkar inte vara någon skillnad mot ett vanligt betalkort.

   Radera
  9. Peter: Jag diskuterar möjligheten av implementering av en typ av bankkono där transaktionerna är enkelt spårbara i avsikt att stävja ekonomisk brottslighet...
   Det och ingenting annat!

   Radera
  10. Svinto: Korrekt uppfattat vad gäller hur tänkt att den enskilde upplever normala a-vista-transaktioner.

   Radera
  11. Att vi skulle lev i en kapitalistisk marknadsekonomi är dagens skämt. Finns ingen med någon som helst intellektuell hederlighet som skulle påstå detta. Dessutom, som det redan påtalats mer makt/kontroll till stat/politrucker; har aldrig lett till och kommer förmodligen aldrig leda till mindre "kriminalitet" utan historien visar oss att det alltförofta endast leder ytterligare fördelning från de producerande till de icke producerande. Det som sannolikt skulle leda till mindre "kriminalitet" är ett system likt Kinas, men det dröjer inte länge, tekniken att kartlägga människors transaktioner och rörelser är väl utvecklad och kommer att försöka implenteras med samma argument som alltid.

   Radera
  12. Det kommer aldrig stävja kriminellas transaktioner bara få dem att överge svenska pengar och använda nånting annat istället tex USD eller euro. Det blir som det gamla Polen när man kunde växla dollar till zloty och leva som en kung.

   Radera
  13. Rickard L: Jag känner på intet sätt att jag äventyrar min intellektuella hederlighet men skulle gärna se dig förklara vilket som är gällande produktionssätt i dagens Sverige om inte den kapitalistiska marknadsekonomin vad gäller huvudsaklig produktion och distribution av varor och tjänster.

   Radera
  14. @Chief K. Jag vet helt ärligt inte hur det ska gå till att övertyga någon som är så ideologiskt övertygad/förblindad om att att marknadsekonomi är något helt annat än det vi har här. Du är ju som bekant väldigt duktig med ord så du kan säkert övertyga dom flesta att centralt styrda räntor, godtycklig subventioner, enorma skillnader i transaktionsskatter osv osv. Bara är den där "marknadens osynliga hand"

   Radera
 3. Allt detta är mycket intressant. Hoppas att de publicerar vetenskapligt på engelska.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller ja, den är ju inte publicerad i någon vetenskaplig skrift, men i övrigt utformad som ett vetenskapligt papper.

   Radera
 4. OT, men lägger det här:

  Har bloggen sett dokumentärserien "Battle for Ukraine" del 1 och 2 som släpptes i slutet på förra året? Del 3 på gång.

  https://youtu.be/1cMBPN3rjXU

  Dokumentärt material blandat med intervjuer. Bl a slaget om flygplatsen utanför Donetsk, med mera etc?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant, och med en vettig speaker-röst.

   Radera
  2. Tack för tipset! Har nyligen sett "Dokument utifrån: Kriget i Irak" på SVT och funderade efter det om det finns något om Ukraina.

   Radera
  3. Nej, men tack för tipset. Skall ses!

   Radera
  4. Svar nej.

   Ser ut som det faktiskt blir nödvändigt att titta dutub.

   Radera
  5. Tack för tipset. Klart sevärt.

   Radera
 5. Monero har löst problemet med anonymitet, men utredningen har inte haft som direktiv att lösa det. Vara totalitär stat som vill kontrollera att individen fogar sig till den kollektiva "ideala" moralen strävar efter full transparens , har du inget att dölja så har du inget att frukta... etc etc.

  Byggs tex. "moderna" lägenheter i Guldheden där ytterdörren är av glas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Korrekt. När Bitcoin kom till fanns inte teknik för anonymitet. Men numera finns den. Flera kryptovalutor finns som är anonyma. Men det har visat sig att anonymitet inte är vad man alltid vill ha. Oftare vill man kunna bevisa att en skuld är reglerad. Så det marknaden vill ha är snarare anonymitet ibland och när man vill men inte alltid. Som det ser ut nu verkar o-anonymitet såsom Bitcoin föredras framför anonymitet hela tiden.

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. Zcash är anonymt och ospårbart. Sen finns det redan eller är på gång zk-SNARK baserade betalsystem för Ethereum också.

   Radera
 6. Skulle det inte gå att uppnå viss anonymitet om man använder en proxy? Typ om jag vill köpa Aftonbladet (pinsamt!) så istället för att köpa det med "mina" e-riksdaler så för jag över det till PayPolare (tm) som jag har ett kort kopplat till. Då är bara PayPolares agreggerade inköp som syns utåt, men vem som köpt vad vet bara PayPolare, jag, och gud... och nordkoreanska hackers som utpressar mig efter att det hackat tjänsten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är så Bitcoin kommer att etablera sig. En stor mängd lokala bitcoindepåer som ägs av kommersiella aktörer agerar proxy mellan bitcoin och de varor man är ute efter. Ex. Apple app store. Eller gräsbutiken.

   Radera
  2. Går redan nu att växla Bitcoin mot Monero och sen tillbaka till en (ny) Bitcoin wallet, på så vis bryts kedjan.

   Radera
 7. Anonymitet är viktigt, men minst lika viktigt är frihetsaspekten. Alla digitala valutor/betalningssätt kan spärras godtyckligt, låsas till geografiska områden (vilket många banker redan gör med betalkort ex.vis) och sist men inte minst är beroende av fungerande kommunikationer och el.

  Kontanter har inga av dessa problem.

  I fängelser där kontanter är förbjudna använder fångarna idag frimärken eller nudelpaket, förr cigaretter, makrillkonserver, m.m. Kontanter är ett nödvändigt ont och folk kommer hitta ersättare...

  SvaraRadera
  Svar
  1. En viktig aspekt. Om det finns ett centralt register så vem kan garantera att det aldrig någonsin slås ut även om det är extremt osannolikt, typ någon slags Svart-svan händelse som ingen tänkt på och då är en hel nations valuta utraderad. När det väl är sjösatt så ska det fungera i väldigt många år. Blir en ekrona ogiltig om den varit ur cirkulation i 20 år men plötsligt hittar in i systemet men protokoll osv har uppgraderats osv?

   Radera
  2. @Greenious "och sist men inte minst är beroende av fungerande kommunikationer och el"

   Varför antar folk att automater och butiker kommer kunna ge ut pengar när kommunikationer och el slås ut? Hur många av de ~10% som använder kontanter har faktiskt pengar i plånboken som räcker mer än 1-2 veckor?

   Radera
 8. Kom precis på en sak - varje sedel har ju en unik kod på sig.

  Dessa kan ju enkelt övervakas när de skickas ut i cirkulation och när de förs tillbaka till affärer.

  Säg att person A ställer sig vid bankomaten och tar ut 5000 kronor. Varje sedel läses av och koden skickas tillsammans med från vilket konto den togs ut och en bild från övervakningskameran till byrå X. När denna person sedan handlar för en sedel så scannas koden automatiskt av i kontant-hanteringssystemet och information om vad som köptes (och eventuella bilder från övervakningskameror) skickas till byrå X.

  Vid ett eventuellt rån eller inbrott där en stor summa pengar stjäls så skickas information om vilka sedlar som stals (de har ju en lista på vilka sedlar de fått och vilka de lämnat ut). Med denna lista är det ju enkelt att se när sedlarna börjar användas i butiker, bensinautomater, insättningsautomater osv (givetvis tillsammans med bilder från övervakningskameror).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns entusiaster som roar sig med sådant i USA, de spårar ca 300 miljoner sedlar, tydligen lite som geocaching fast här samlar man serienummer istället.

   https://se.eurobilltracker.com/hits/
   https://en.wikipedia.org/wiki/Where%27s_George%3F
   https://en.wikipedia.org/wiki/EuroBillTracker

   Radera
  2. Man möts, tio vänner - eller kanske hundra, och kastar in tio femhundralappar var i en stor hög som sedan rörs runt och så tar man slumpmässigt tio femhundringar ur högen. Spårbarhet borta.

   Men det är förstås ett ickeproblem. Som nämnts tidigare finns det alltid möjlighet att byta saker eller tjänster och ju mer intresset för byten ökar dess större är sannolikheten att det dyker upp något som blir allmänt accepterat som mellanled. Nån speciell sprit, nån metall eller något helt annat. Sen är det bara en tidsfråga innan skuldsedlar/tillgodohavanden på sådant börjar cirkulera.

   "Jag kan erbjuda en nyskjuten, urtagen, dovhjort, nån som vill snickra lite?" har jag hört hemikring.

   Radera
  3. "Man möts, tio vänner - eller kanske hundra, och kastar in tio femhundralappar var i en stor hög som sedan rörs runt och så tar man slumpmässigt tio femhundringar ur högen. Spårbarhet borta."

   Inte då.

   När sedlarna börjar användas är det ju världens enklaste sak att se vad som hänt och koppla samman nätverket som byter pengar.

   Radera
 9. Intressant blogginlägg!
  Lite OT:
  Är det någon som vet om riksbanken någonsin pratat om annat än att e-kronan skulle vara ett komplement till sedlar och mynt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tanken är att införa som ett komplement till kontanter. Men målet är att fasa ut sedlar och mynt. Bara faktumet att vi inte längre kontrollerar trycka det/präglandet av svenska kronor...

   Radera
  2. "Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws"

   https://www.mitti.se/nyheter/tumba-bruks-sedeltryckeri-laggs-ner-170-varslas/

   Radera
  3. Vad har du för källa till informationen om att målet är att sedlar och mynt skall fasas ut? Jag lyckas inte hitta något om den saken.

   Radera
  4. Om det blir kris/ krig så är det inte så dumt med kontanter.

   Inte så kul om de både slår ut elen och e-plånböckerna i samtidigt. Då blir det både kallt och fattigt i stugorna.

   Radera
  5. Torsten: följ pengarna / den röda tråden

   https://www.kth.se/itm/nyheter/sa-avskaffade-svenskarna-kontanterna-1.933988

   Radera
  6. Tänker man på krig och kris skall man nog beställa små silvermynt, små då de större blir för svåra att växla. De där sedlarna kommer att devalveras till väldigt dåligt dasspapper.

   Radera
  7. Stefan:
   Artikeln innehöll ingenting av det jag frågade efter.

   Radera
  8. Torsten: https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/pov/svenska/2018/penning--och-valutapolitik-3-2018.pdf

   Radera
  9. "När vi undersöker den finansiella stabilitetens effekter på bankerna finner vi kort sagt
   inga avgörande argument mot utgivningen av en e-krona. Däremot ser vi att en e-krona
   skulle kunna medföra betydande fördelar för den reala sektorn i form av ekonomisk och
   teknisk motståndskraft. En e-krona kan göra den reala ekonomin mer motståndskraftig mot
   ekonomiska och tekniska chocker eftersom den skulle främja fortsatt tillgång till ett säkert,
   allmänt vedertaget betalningsmedel även i de fall då andra betalningsmedel inte skulle vara
   ekonomiskt eller tekniskt tillförlitliga."

   Radera
 10. Meningen är väl att staten ska ha koll på alla pengar. Eller kanske EU då Sverige är väl ett ett första experimentland till e-krona när vi redan är bäst i klassen att bli kontantlösa.
  När alla länder sen är kontantlösa kan staterna beskatta medborgarna på ett mycket enklare sätt. Vid nästa stora ekonomiska kris.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visionen är att alla (lydiga) med-borgare (=solidariskt återbetalnings skyldig) får sina eKrediter insatta på sitt eKonto varje månad. Det du inte konsumerat upp nollställs och försvinner innan nästa utbetalning.

   Radera
  2. Förutsatt att du inte påverkat Sverigebilden utomlands.

   Radera
  3. eKrona + VaccPass är tänkta verktyg att slå ner dissidenter

   Radera
 11. Kan rekommendera "Spara smartare med Nordnet" kanalen på youtube som har en lång intervju med e-krone projektledaren Eva Julin. RB har aldrig haft utgångspunkten att skapa anonyma e-kronor tvärtom måste man implementera mekanismer i projektet som bidrar till att motverka peningtvätt, dvs spårbarhet till individ, KYC osv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Även Covidiotin är en katalysator / enabler:

   "Riksbanken och framtidens betalmarknad

   Riksbanken tar stora och resurskrävande initiativ även inom detta område, för att
   framtidssäkra den svenska kronan som betalningsmedel i en tid av kraftig strukturomvandling. Riksbanken är en av de första centralbanker som möter en utveckling där kontanter riskerar att helt konkurreras ut (en trend som förstärkts under pandemin) och vi behöver förbereda oss för vad en centralbank ska göra i ett sådant läge. De påbörjade initiativen kring Riksbankens infrastruktur för betalningar måste fortsätta med full styrka – bland annat med vårt arbete med att implementera ett system för omedelbara betalningar, med en ökad ambitionsnivå för det pågående e-kronaprojektet, med en strategi för det framtida RIX-systemet och genom arbetet med att utveckla säkra och effektiva gränsöverskridande betalningar. Dessutom krävs större resursinsatser för att upprätthålla en säker och tillgänglig kontantförsörjning i såväl normalläge som i kris."

   Radera
 12. Med en digital valuta blir det mycket enklare att styra människors konsumtion. Det går att bestämma vad som kan köpas, och genom att låta pengar ha ett giltigt till-datum, när de spenderas.

  SvaraRadera
 13. Hur skulle ett avskaffande av kontanter påverkar försörjningsläget för rumänska tiggare? Svenska tiggare tar ju redan swish, men jag är osäker på om rumäner vill registrera sig och öppna bankkonto för att kunna få e-kronor. Om det ens går, bankerna verkar vara kinkiga med att öppna konton för folk utan personnummer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. BankId ges ut av privata aktörer. En eKrona / eKonto skulle vara "statlig" (aka Riksbanken som avsändare), därmed bör det räcka med samordningsnummer , precis som det idag möjliggör att ta del av samhällets välfärdsresurser. Blir också enklare för Skatteverket att i realtid debitera gällande skattesatser på varje transaktion.

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. Så turister skulle inte kunna använda e-kronan? Och om andra länder tar efter, skulle svenska turister inte kunna betala med e-dollar utan att ansöka om ett amerikanskt social security number?

   PS. En edit-funktion vore trevligt för oss som är usla på korrekturläsning.

   Radera
  4. Förutsatt att du i framtiden är "grönflaggad" att resa fritt i världen så förmodar jag att du även får tillåtelse att växla en viss mängd "eValuta" från din juridiska hemvist till det område du reser till. Givetvis inte mer än du anses göra åt under din vistelse, så du inte flyr med några beskattningsbara tillgångar.

   Radera
 14. Riksbankens eKrona inspireras bla av:

  "Virtual control: the agenda behind China’s new digital currency"
  https://www.ft.com/content/7511809e-827e-4526-81ad-ae83f405f623

  SvaraRadera
 15. Fel, man kan ha digitala pengar med anonymitet från staten och inbyggd reglering via DiD's, vilket både löser problemet med att folk köper olagliga saker med kontanter, men ändå behåller folks integritet.

  En Did (decentralized identity) kan kopplas till transaktioner så att man kan separera transaktionsdata (hur mycket pengar som överförs) med metadata (från vem till vem, var det ettköp eller donation eller överföring, vad köptes, vilken tid, vilket land etc.) för att avgöra om den produkten som köptes var laglig i det landet den köptes i. T.ex. som i USA där cannabis är lagligt att köpas i vissa stater men inte andra så kan man med en did avgöra om köpet gjorts i en laglig stat eller ej.

  En did kan krypteras så att endast relevanta aktörer får tillgång till informationen. På detta sätt kan man ha reglering så att inte olagliga inköp görs, men ändå bibehålla anonymiteten.

  Monero löser inte regleringsproblemet eftersom det påstås vara helt annonymt, Cardano är på väg att testa denna lösning.

  Med en sådan lösning behåller man anonymitet så länge staten inte har en kvantdator, men den dagen kvantdatorer kan användas då kan allting avkrypteras och då kommer inga lösenord eller inloggningar vara säkrade och då kommer staterna använda detta verktyg för avlyssning mellan stater, inte på sitt folk. Lite som Enigma under andra världskriget.

  (ursäkta bryska starten av meddelandet, men det är bevisat att när man skriver en kommentar som fakta istället för en fråga så får man mer respons och därmed mer diskussion. Ställer man det som en fråga så giter ingen att fortsätta. Detta för att alla älskar att bevisa att någon har fel i ett uttalande, men väldigt få vill svara på frågor).


  https://www.w3.org/TR/did-core/

  https://youtu.be/CuKhyz280zA?t=4446

  *insert change my mind meme here*

  SvaraRadera