Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2021-02-01 18:14

MÖP-måndag: Mönstringsunderlaget - alla frågorna

I början av varje år går kravet att fylla i uppgifter för mönstringsunderlag till de svenska ungdomar som fyller 18 år. Detta ligger sedan till grund för vilka som ska kallas till fysisk mönstring, varav en mindre andel sedan tas ut till värnpliktsutbildning. Bloggen har gått igenom frågorna, som i mycket är uppbyggda som en bortsållning.
För att maximera förvirringen bytte Rekryteringsmyndigheten namn till Plikt- och prövningsverket precis när mönstringsunderlagen gick ut till årets 18-åringar.
Mönstringsunderlaget är lagstadgat att svara på för de ungdomar som fyller 18, och det första testet är att lyckas byta lösenord. Vad som händer med de som inte klarar av detta är oklart - åker de i fängelse för att inte ha svarat på underlaget, eller sorteras de bort som att de inte når begåvningskraven?
Minst åtta tecken, minst en stor bokstav och minst en siffra. Fast skrivet med siffror, inte bokstäver i strid mot skrivreglerna för svenska språket.

Eftersom inte särskilt många ungdomar behöver tas ut till värnpliktsutbildning, utan bara några procent av varje årskull, kan ett enskilt negativt eller positivt svar på olika frågor antagligen direkt diskvalificera den sökande från vidare prövning. En del frågor är ja- och nej-frågor, andra är självskattningsfrågor där man ska ange hur väl ett påstående stämmer på dig. Andra är flervalsfrågor.

15% av en årskull svenska medborgare kallas till mönstring, och kommer vara de allra bästa och mest lämplige (och med minst behov av de gamla invasionsförsvarsromantikerna i det-var-bättre-förs tankefel om att man inte blir uppfostrad om man inte gör lumpen). Av dessa tas runt från ca 4 000 till framöver ca 8 000 ut till faktisk utbildning. 

Gamla boomers och X-ers från invasionsförsvarstiden kan nedan se huruvida de alls skulle ha den minsta chans att kvalificera sig för dagens Försvarsmakt. På deras tid tog man uppenbarligen vem som helst - inklusive denna bloggare - så länge de hade penis, vilket kan förklara så mycket. Idag är kraven betydligt högre än på den gamla goda tiden, inte bara för att bli uttagen, utan också på själva utbildningen.

En genomgång av frågorna följer nedan.

MIN HÄLSA

Avsnittet är kanske det tydligaste exemplet på vad som diskvalificerar den mönstrande från vidare prövning och blir ett sorts såll så enbart fullt friska individer går vidare, om det nu inte finns tillräckligt många friska och man börjar välja bland de minst allvarligt ofriska. Samtidigt kan den oärlige mönstrande ljuga här, eftersom patientsekretessen gör att facit inte går att begära ut. Och byter man vårdcentral - iaf mellan privat och offentlig utförare - kan man nollställa eventuellt journalutdrag då dessa inte delas pga GDPR och även patientsekretess. Möjligheten att ljuga gäller åt bägge hållen - man kan utelämna t ex ADHD och ljuga om det, men en del personliga egenskaper kan förstås upptäckas vid den fysiska mönstringen. Notera att det inte finns frågor om synfel annat än allvarligt synfel (blind eller motsvarande) som delfråga, så glasögon diskvalificerar rent formellt inte, i alla fall inte från alla tjänster. Hitta t ex någon som är intresserad av data (som det kallas på mönstringen), som inte bränt sin syn på frånvaro av solljus och stirrande på skärmar på korta avstånd.

Ange din längd och vikt i fälten nedan.
Har du någon skada, sjukdom eller andra besvär i  nacke eller rygg?
Har du någon skada, sjukdom eller andra besvär i axlar eller skuldror?
Har du gått igenom någon större operation i annan  del av kroppen?
Markera om du har någon av följande sjukdomar, nedsatt funkt....
Har du eller har du haft någon elakartad tumörsjukdom?
Har du blivit opererad i rygg, höft, knä eller annan del av skelettet?
Har du gått igenom någon större operation i annan del av kroppen?
Har du någon skada, sjukdom eller andra besvär i nacke eller rygg?
Har du någon skada, sjukdom eller andra besvär i axlar eller skuldror?   
Har du någon skada eller andra besvär i armar eller händer?
Har du någon skada eller andra besvär i höft- eller knäleder?
Har du någon skada eller andra besvär i fotleder eller fötter
Har du allergi i form av nässelutslag eller besvär från ögon....
Har du eksem, acne, psoriasis eller annan hudåkomma?
Har du medicinerat mot acne med preparat som innehåller Isot....
Har du haft astma efter 13 års ålder?
Brukar du ha besvär från mage eller tarm?
Brukar du ha huvudvärk?
Har du förfrusit någon kroppsdel med kvarvarande besvär?
Tar du receptbelagda mediciner?
Hur ofta dricker du alkohol så att du känner dig berusad?
Har du använt narkotika eller "nätdroger" mer än en gång?
Har du använt anabola steroider?
Har du någon gång fått diagnosen social fobi,
Har du någon gång fått diagnosen depression?
Har du någon gång fått diagnosen ADHD/ADD (fyll i det altern....

Ett urval av antagligen diskvalificerande sjukdomar. Blindhet finns i listan längre ner.


MIN FYSIK

Här ska man självskatta sin fysik relativt andra i samma ålder, vilket antagligen är ganska värdelöst underlag. Man kan inte ens anklagas för att ljuga. Rimligtvis väljs här de med bäst fysik ut så länge det blir tillräckligt många, medan de med sämst fysik sållas bort. Den som ljuger åt det positiva hållet eller har dålig självskattningsförmåga och för gott självförtroende kan förstås sedan bli bortsållad vid faktisk fysisk mönstring.

Hur ofta ägnar du dig åt fysisk träning eller andra fysiskt ....
Hur är din kondition om du jämför dig med jämnåriga av samma kön?
Hur är din muskelstyrka om du jämför dig med jämnåriga av samma kön?

Självskattning

MIN SKOLTID

Frågona här handlar i praktiken om den mönstrandes begåvning, med t ex fråga om betyg, samt förstås den viktiga frågan om man är behörig för gymnasiet, dvs klarade grundskolan. Extra intressanta frågor är hur man klarar av att bli tillsagd av lärare och kommit överens med dessa (befäl, personer som käftar emot klarar man sig nog utan ...), samt om man är en fysisk eller psykisk mobbare. Det är okej att bara fysiskt eller psykiskt trakasserat eller kränkt kamrater en till tre gånger, men fyra eller fler är inte okej verkar det som. Frågorna kan också användas för att sortera bort de som behöver uppfostras, så Försvarsmakten kan fokusera på utbildning istället för att agera förälder.

Är/Var du behörig att söka de nationella gymnasieprogrammen i Sverige?
Går du på gymnasiet just nu?
Hur är dina betyg om du jämför dig med andra jämnåriga?
När tar du examen från gymnasiet (studenten)?
Vilket högskoleförberedande program går du nu eller har du e....
Jag har haft bra kontakt med de flesta av mina lärare.
Jag tål som regel att bli tillsagd av lärare.
Jag har trivts bra med de flesta av mina klasskompisar.
Har du vid flera tillfällen (mer än tre gånger) trakasserat/....
Jag har allvarligt funderat på att "hoppa av" skolan.
Helt okej att trakasserat eller kränkt andra 1-3 gånger?

 
MITT SOCIALA LIV

Används antagligen för att sålla ut vilka som kan vara befälsämnen, så man mönstrar tillräckligt många av dessa, samt sålla bort de som inte fungerar i grupp. Och så sållar man förstås bort de som är dömda för brott. Körkort handlar tydligen om socialt liv, det ni Miljöpartiet.
   
Jag får lätt kontakt med andra människor.
Jag umgås regelbundet med flera vänner.
Jag tycker om att ta ansvar.
Jag tar gärna initiativet bland vänner.
Jag är dömd för brott.
Har du eller tänker du ta körkort för personbil (B- körkort) ....
Kuggfråga

MIN PERSONLIGHET

Frågorna här är främst av bortsållande karaktär, om det nu inte är positivt med personer som har dålig impulskontroll och som sådana kan skickas att göra kaoz och svina i anfallsmålet, och frågorna är knappast selekterande för befälsämnen. Man får också svara på om man har några särskilda intresseområden, för vilka man antagligen kan se hur man vill rekrytera, t ex matlagning för att bli kock i flottan.

Jag klarar stress och påfrestningar bra.
Jag sover bra.
Jag är oftast lugn och harmonisk.
Jag har upplevt något svårt som fortfarande känns jobbigt för mig.
Jag har problem med att sova borta.
Jag har lätt för att bli så arg att jag tappar kontrollen.
Jag har lätt för att bli så arg att jag slåss.
Är du intresserad av något av dessa områden?

Nischade rekryteringsstrutar för jägare, flottan, kockar, beridna högvakten eller hundförare, IT-förbanden, underrättelsetjänst och stab, förare, mekaniker, tekniker eller vanlig latrintömmare.

MIN INSTÄLLNING

Slutligen kommer frågorna om hur man ser på att Sverige har ett försvar, och att värnplikten är svaret på att vi kan försvara oss, samt framför allt om man själv vill göra den så kallade lumpen. 

Jag tycker att det är viktigt att Sverige har ett försvar.
Jag tycker att det är bra att vi har värnplikt så att vi .
Jag är positivt inställd till att genomföra grundutbildning ....


Verkar inte som vi har en möjlighet att försvara Sverige och varandra om vi inte har värnplikt, i praktiken ett utdömande av yrkesförsvaret och de fast anställda?

Avslutningsvis cool bild på en stabsgruppschef som jobbar med alla andra softar

18 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fanns på samma flervalsgrej som blindhet och diabetes.

   Radera
 2. Jag har för mig att på den gamla onda tiden så fick man faktiskt tala om vad man var intresserad att göra, ett bra sätt att få in de aspiranter som ville göra lumpen (givetvis skulle man också vara lämplig). Har också ett minne av att bra hörsel, musikalitet och språkkunsskaper gav en direktbiljett via morseprovet till FRA eller Tolkskolan.
  Som anekdot så var trappan vid mönstringskontoret i Ursvik ökänd, efter att man gett max på cykeln så skulle man gå ner en våning längs en spiraltrappa. Då veks sig benen lätt, kanske det var ett "hemligt" testmoment :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det här är ju bara en grovgallring innan mönstring som säkert går till på liknande sätt idag.

   Radera
  2. Jag är övertygad om att morse-testet inte testade om man skulle bli en bra telegrafist utan hur snabbt och bra man kunde lära sig något nytt.

   Ett slags extra moment för att sålla folk till lite mer tekniska och utmanande (kluriga) befattningar.

   Givetvis skulle ett bra resultat kollas upp så man t ex inte sysslat med det innan osv.

   Radera
 3. Möjligheten att mörka (nollställa) journalen har successivt försvunnit sedan 2009 då Nationella Patient Översikten (NPÖ) infördes till vilken samtliga regioner och alltfler kommuner anslutit sig.

  SvaraRadera
 4. Gör man en liten koll i myndighetens redovisning och jämför med SCB så fanns 2019:
  53039 svenska gossar, av dessa fick 48000 mönstringsunderlag, 9,5% sorterades bort på registeruppgifter
  49041 svenska töser, av dessa fick 46000 mönstringsunderlag, 6,2% sorterades bort på registeruppgifter

  Det är alltså 2000 fler gossar än töser i årskullen som inte ens är värda att slösa portot på.

  Vad gäller hälsodata så säger lagen om totalförsvarsplikt i 2a kap:
  4 § Kommuner, regioner och enskilda vårdinrättningar ska till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk lämna de uppgifter om en totalförsvarspliktigs hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt som behövs för att bedöma hans eller hennes förutsättningar att fullgöra värnplikt eller civilplikt.

  Så 10% av gossarna och 6% av töserna kan på detta vis gallras maskinellt redan innan webbsidan. Hur man löser detta med ett virrvarr av olika kommunala & regionala datorsystem lämnas som en övning till läsaren, men lagstödet finns.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kollar man vidare så ser man att 96% svarar på underlaget, det skiljer inte på kön.

   Utav de som svarat så bedöms 48% av gossarna och 36% av töserna som "kvalificerade", medan 28% av gossarna och 14% av töserna återstår som "kvalificerade och 'positiv inställning'". Av dessa kallas 76% av gossarna och 52% av töserna till mönstring.

   Radera
  2. Kort sagt - det räcker att svara negativ inställning på sista frågan så slipper man.

   Radera
 5. Anekdotiskt 53 år sedan jag mönstrade och det hela var ett tvådagars projekt inkluderande tågresa t.o.r. Kristianstad.
  Inget av ovan redovisade förekom den gången utan det rörde sig huvudsakligen om diverse fys-prov och intelligenstest av den enklare arten samt en sittning med psykolog som jag skrattade rätt upp i ansiktet med anledning av de i mitt tycke infantila frågorna densamma ställde.
  Det blev för undertecknads del ingen lump utan mönstrade omedelbart efter gymnasiet ut i handelsflottan och förblev där ... något jag föreställer mig säkerligen både jag själv och Krigsmakten såg som en lättnad ... jag slapp dem och de slapp mig!
  Hörde därefter inget ifrån Krigsmakten förrän drygt tio år därefter där man kortfattat meddelade att jag var avförd från rullorna.

  p.s. På tågresan tillbaka från Kristianstad delade jag kupé med en Pingstvän och ett Jehovas Vittne och blev i tillfälle att beskåda och avhöra när dessa två djupingar gick i clinch rörande mångahanda teologiska spörsmål ... en synnerligen minnesvärd tilldragelse!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Såhär såg det även ut på andra sidan millennieskiftet när jag mönstrade. Inget tvådagarsprojekt eftersom pliktverket hade/har mönstringskontor i grannkommunen. Men resten fungerade nog identiskt fram till man slaktade värnplikten.

   Radera
  2. Vem vann den teologiska debatten (dvs. hade Gud på sin sida)?

   Radera
  3. Just sådana diskussioner var bland det roligaste med lumpen, att man blev tvingad in i grupper med folk som hade väldigt skilda åsikter och syn på livet.

   Radera
  4. Tyvärr det visade sig att katolikerna hade rätt. RIP alla fundamentala protestantiska sekter.

   Radera
  5. Och mitt svar blir att Gud är inte religiös. (Så samtliga religiösa samfund är blåsta.)

   Radera
 6. Verkar ganska enkelt och förutsägbart, dvs vad man skall svara om man vill eller inte vill -- Vad är dagsersättningen numera, får man fria hemresor var 14e dag, hamnar man i en stridsvagn, i ett svinkallt tält i skogen, eller i ett bekvämt och skönt bergrum ? Saker att tänka på !

  SvaraRadera
 7. För försvaret måste det vara en stor lättnad att inte alla ska med. Måste vara så mycket lättare att kunna sålla bort alla som inte vill.. Och det var väl under en stor del av mer allmän värnplikt enkelt att slippa även om man på den tiden verkade känna behov av att statuera lite exempel. Man hade även en rätt stor del som skickades hem i förtid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Samtidigt var ju fullgjord värnplikt något arbetsgivare tittade på som något slags bevis på att man var lämplig för diverse jobb, och på många håll sågs det som lätt suspekt om man inte gjort lumpen. Det är självklart rejält annorlunda idag.

   Radera