Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2021-02-27 10:25

Helt orealistiska planer för etablering regemente i Sollefteå redan 2022

Mot Försvarsmaktens råd och utan finansiering togs med senaste försvarspropositionen beslutet att ett nytt regemente ska upprättas 2022 i Sollefteå. Detta är helt orealistiskt, annat än i egenskap av ett kontor med en kaffekokare. På det gamla - och därmed ej funktionsdugliga för det moderna försvarets krav - regementsområdet bor det idag 72 vuxna och hittas minst 21 företag eller organisationer, inklusive Sollefteås nybyggda simhall. 
Fd kasern, numera konverterad till lägenheter, sannolikt med kök och badrum i vardera fd logement - en lägenhet per balkong. Foto: Författarkollegan Daniel Åberg (Virus mfl på Storytel), som gjorde lumpen där 94-95.
Försvarsmakten avrådde från etablering av nya regementen i exempelvis Sollefteå, men politikerna tyckte sig veta bäst av antagligen regionalpolitiska skäl. Men verkligheten är som bekant att man måste inte sitta på något för att försvar det. Förvisso stämmer det så tillvida att Sollefteå inte ligger på vare sig E14 eller 86 Östersund - Sundsvall, eller väg 83 Östersund - Gävle, vilka kan förmodas vara uppmarschvägar för den amerikanska förplacerade marinkårsbrigaden i Tröndelagen. Men som exempel så är det inte Skaraslätten som vare sig P 4 Skaraborgs regemente eller K 3 Livregementets husarer kommer försvara, trots att de har sina utbildningsorter i form av regementen där. På samma vis kunde man valt en annan plats än Sollefteå, och framför allt anslagit pengar till etableringen.

Det går inte att flytta in på det gamla regementet på Hågesta i Sollefteå rakt av.

Idag finns 74 personer över 18 års ålder skrivna på området, inklusive i de nationalromantiska kasernbyggnaderna uppförda för ett försvar baserat på 1870 års krig mellan Frankrike och Tyskland, och de behov som fanns på den tiden.

Merinfo.se uppger att det finns minst (=de var adress är på området - har du huvudkontor någon annanstans syns det inte på denna sökning, t ex Thermotech, som nyligen flyttade in) 21 företag på området, inklusive kommunens nybyggda simhall, som ersatte den gamla hallen från 60-talet. En del överlapp finns i form av enskilda firmor bland de 74 skrivna vuxna på området. Sollefteå Gymnasium huserar också i kasernerna och ska då snabbt hitta nya utbildningslokaler till år 2022.

Alla dessa hyresgäster ska vräkas i strid mot hyresavtal och i den mån de inte drar detta i långbänk också erbjudas alternativ, samt förstås kostnadsersättningar.

Samtidigt kommer det inte finnas de lokaler det moderna försvaret kräver, t ex säkra kasuner för vapen och ammunition, maskinhallar för service och fordonsvård, klimatkontrollerade garage för fordon och tung utrustning, skalskydd i form av stängsel, inpasseringskontroll i form av vakthus, grindar och bommar osv.

Bara att upphandla modifieringar av befintliga lokaler till att duga som logement, samt självklarheter som skalskydd kommer ta minst ett år att upphandla, innan man ens kan börja spika.

Västernorrlands regemente I 21 lades ner av socialdemokraterna år 2000. När det ska vara återupprättat om tio månader år 2022 så har det gått 22 år. Det kommer inte ske vare sig utan stora kostnader eller på nolltid. 

Man brukar prata om tid, ambition, kostnad (TAK). Det går inte att lyckas med samtliga dessa. Vräker man pengar på detta kan man göra det på kort tid, men med en ambition som innebär att pengarna är i sjön. Och pengar finns inte anslagna, och måste i så fall tas någon annanstans.

För övrigt är det intressant när utrikesminister Ann Linde i utrikesdeklarationen säger att "Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast" och att "vår militära alliansfrihet tjänar oss väl". Varför ska vi då upprätta regementen som ska stödja och skydda USA:s uppmarsch till Bottenhavets hamnar för vidare transport till Baltikum? Särskilt som regeringens egen Försvarsberedning citeras i försvarspropositionen att "det finns ett tydligt behov av förband för skyddet av de västliga förbindelserna [...] via Jämtlands län till Trondheim."

Det är uppenbart att utrikesdeklarationen bara är tomma floskler riktade främst till 68-vänstern bland socialdemokraternas väljare. I verkligheten prioriterar politikerna via etableringen i Sollefteå såväl som Falun ett Natosamarbete. Vilket förstås är positivt. Ännu mer positivt vore förstås en ansökan om medlemskap i Nato.

Att etablera i Sollefteå kommer kosta pengar eller vara en meningslös symbolhandling. Antagligen är det mer lämpligt, snabbare och mer kostnadseffektivt att likt på Gotland etablera ett helt nytt ändamålsenligt och utanför tätorten placerat regemente, byggt med moderna krav för ett modernt försvar. Oavsett måste pengar till, som politiken inte vill ge.

Ska man nu etablera sig i Sollefteå vore det mer lämpligt i anslutning till det gamla skjutfältet och/eller i anslutning till Försvarsmaktens hundavelsstation, men allt sådant hänger på tillgång till mark och vem som äger denna. Kaserner uppförda för 1870 års krig är inget att hålla fast vid. Och såväl skjutfältet som det militära övningsfältet närmast Sollefteå kan bäst beskrivas som mikroskopiska och med det olämpliga för moderna vapenssystem. Och de är minst sagt kuperade, men det är förstås bra med kulfång. Sen att det finns företag etablerade även på övningsfältet, inklusive med omfattande verkstäder och maskinhallar, såväl som nya byggnader byggda efter regementets nedläggning, som också måste vräkas och erbjudas nya lokaler är ytterligare en fråga.

Tillägg: Kommunen hävdar i sitt marknadsföringsmaterial att de på sex månader kan konvertera kasernerna till Försvarsmakten, vilket i så fall innebär vräkandet av 50-60 hyresgäster och ombyggnation från lägenheter med kök och badrum. Bara upphandlingen bör dock ta längre tid än sex månader kan tyckas.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

16 kommentarer:

 1. Det finns INGA militära anledningar att skapa ett förband där.

  Utom att skapa fler jobb. Men frågan är vilka soldater som skulle vilja sitta i gamla nerslitna lokaler som inte är ändamålsenliga och arbeta i ett förband utan militärt livsberättigande.

  Arbetsmarknadsåtgärd i en utdöende S-byggd.

  SvaraRadera
 2. Det är väl kommunalrådet som hoppades på en rejäl hyresintäkt för de gamla byggnaderna som säkert har stort behov av underhåll. Varför skulle annars en glesbygdskommun vara emot en nybyggnation.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte kommunens byggnader. En del ägs av NP3, några av fortifikationsverket som skjutbanan och övningsområdet.

   Radera
 3. Ett regemente behöver inte nödvändigtvis ligga "bra till" för att tjäna försvarsmakten väl, jag kan tänka mig att många av skattebetalarna i dalarna blev mer positivt inställda till försvarsmakten när falun åter blir regementsort.
  Värnpliktiga vill sannolikt genomföra sin utbildning i nära anslutning till sin hemort osv.
  Det finns all anledning att bygga nya lokaler som är bättre, men valet av ort är nog inte så fel ändå!

  SvaraRadera
 4. Sollefteå... Minnen från kriget på 1980-talet! De hade fått en chef som hette Åke Sagren och han körde "old school" som bara de som fått stryk i skolan kan göra. Asiatiskt krigaretos, så. Lufsarna uppe i Sollefteå körde närmast "9:e kompaniet" så det blev en del, eh... intressanta situationer. Det slutade med att Åke la en stor manöver mitt under älgjakten och i princip hotade med krigsrätt för ordervägran och allt som kan följa på det...

  Sen blev Åke Armechef och han hade inte varit det i mer än tre veckor när han först citerades i media med "..Sollefteå... nedläggning..."

  SvaraRadera
 5. Svårt att se några militära skäl till dessa "lokalförsvarsförband".
  Hotet är inte något som ett lokalförsvarsförband är mest lämpat att möta, snarare hade det varit billigare och effektivare att bygga ut hemvärnet i dessa områden (sabotageskydd) och förstärka luftförsvaret.
  Det kommer aldrig luftlandsättas trupp där, de kan inte underhållas.
  Det kommer aldrig landstigas ett förband norr om gävle, återigen de kan inte underhållas. Området mellan Väddö och Åland samt Finland är för lättförsvarat av kustrobot.
  Hela iden är befängd och saknar dimensionerande motståndare.

  SvaraRadera
 6. Va väl samma sal med Kallinge, om jag kommer ihåg rätt så var det Centern som krävde att flygfottiljen skulle vara kvar mot försvarets vilja.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var även centern som drev att Lv6 skulle sparas istället för Lv3 osv.

   Radera
  2. Att F10 Barkåkra lades ner istället för F17 Kallinge var inget annat än regionalpolitik. F10 var redan konverterad till gripenflottilj och genomgick totalrenovering för hundratals miljoner vid nedläggningen.

   Radera
 7. Trodde det var det andra regementsområdet som var tänkt att användas. Verkar mer öde.

  SvaraRadera
 8. Tyvärr är detta ett blogginlägg som inte bygger på fakta, utan på googling. Ovanligt för att vara Lars. Han borde kontakta kommunens informatör Majed Safaee eller Hans Pahlin som sköter kommunens försvarsfrågor så kommer han få en bättre insikt i hur läget ligger.

  SvaraRadera
 9. Hur ser läget ut för etableringen i Östersund? Har fått intryck från det som skrivits i media att de ligger lite bättre (jämfört med Sollefteå då alltså) till när det gäller möjligheter till återetablering. Om det stämmer så förstår jag inte varför man inte lägger hela regementet i Östersund! Men å andra sidan förstår jag inte heller varför nya Artreg ska ligga i Kristinehamn istället för hela på Villingsberg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är Östersundare så jag är tokpartisk i detta fall men vi förstår det inte heller. Den troligaste anledningen är rent politisk och heter regionalpolitik. Rent lokalmässigt är I5s gamla regementsområde bara att glömma pga nybyggnationer men det finns möjlighet att bygga nytt norr om stan eller använda grytansläger 1 mil söder om stan. Bägge ligger i direkt anslutning till skjutfält.

   Radera
 10. Jag förstår inte att man ens på allvar kan fundera på ett gammalt regemente som nu är moderna(?) lägenheter. Äldre regementen ligger ofta förhållandevis centralt eller inte alltför långt utanför centrum.

  Nybygge av regemente måste ju alltid vara det som är mest kostnadseffektivt om det nu inte råkar finnas en hoper lämpliga byggnader utan hyresgäster.

  Militär verksamhet bullrar så den bör väl ligga lite avsides och inte för nära annan tät bebyggelse. Undantag är väl rena staber och liknande verksamhet som t.ex. signalspaning eller utbildning med sådant som inte behöver bullra, som t.ex. simulatorer.

  SvaraRadera
 11. Bloggaren fick helt rätt. Lokalpressen skrev idag att utbildningen i Sollefteå börjar tidigast 22/23 medans Östersund början klart tidigare eftersom försvarsmakten köper Grytansläger av Östersunds kommun. I Sollefteå måste de börja från ruta ett lokalmässigt.

  SvaraRadera
 12. I Hemvärnsnytt redovisas nu hur man valt Kiruna, Gävle, Strängnäs och Kristanstad?? Varför inte Sollefteå?

  SvaraRadera