Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2021-01-23 09:29

Stand by your Dan: Eliasson fick omedelbart nytt uppdrag av regeringen på enheten för krisberedskap

"Skaffa dig en partner som ser på dig som regeringen ser på Dan Eliasson."

Enligt Expressen fick Dan Eliasson dagen efter att han avgick som GD på MSB i tysthet ett nytt uppdrag på enheten för samordning av sammhällets krisberedskap (SSK)  hos regeringen och går därmed från den rådgivande expertmyndigheten MSB till regeringens krisberedskapsenhet.

Stand by your Dan

Man ska som sagt vara försiktig med vad man önskar. MSB är en rådgivande expertmyndighet, med vissa operativa arv från tidigare Räddningsverket när det gäller förstärkningsresurser vid naturkatastrofer i eller utanför Sverige, t ex centrallager för extra släckutrustning och slangar vid skkogsbrand.

Några operativa krisledande funktioner har man i princip inte, utan krishantringen i Sverige sker enligt ansvarsprincipen och närhetsprincipen och landar därmed på kommun, region och länsstyrelser, och delvis på regeringens bord.

Regeringen i sin tur har SSK under justitiedepartementet, dit Dan Eliasson flyttades dagen efter att han avgick som GD på MSB. Han placerade inte på elefantkyrkogården för GD:ar som avgått i förtid, utan fick direkt nya sysslor med sin bibehållna lön på 162 500:- SEK i månaden enligt Expressen.

Han får i uppdrag av att se över författningsberedskapen, dvs se över hur lagstiftningen ska ändras för att hantera kriser framöver. 

Enheten för samordning av samhällets krisberedskap (SSK) beskrivs av justitiedepartementet som:
"Enheten ansvarar för samordnings- och utvecklingsfrågor för att förstärka och följa upp samhällets krisberedskap och det civila försvaret samt förvaltnings- och utvecklingsfrågor som gäller skydd mot olyckor, alarmering och farliga ämnen (CBRNE). Enheten ansvarar bland annat för följande frågor: • 112-avtalet
• räddningstjänst
• sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss
• informationssäkerhet
• psykologiskt försvar
• kommuners, landstings och myndigheters beredskap
• transporter av farligt gods • brandfarliga och explosiva varor
• beredskap mot kemikalieolyckor och stora industriolyckor samt övriga kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser
• civila insatser EU och internationellt
• samordning av frågor rörande civila frivilliga försvarsorganisationer
• radiokommunikationssyste- met för skydd och säkerhet (RAKEL)
• undersökning av olyckor
Myndigheter med mera inom enhetens område: Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens haverikommission och Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum."

SSK är alltså MSB:s överordnade, och Eliasson kommer nu få ansvar för att se över hur svensk civil krishantering på rergeringsnivå ska fungera framöver. Med erfarenhet från Säpo, Försäkringskassan, Migrationsverket, Polismyndigheten och senast MSB så måste Dan Eliasson vara helt rätt person för tjänsten. Det känns tryggt!

Det intressantaste är dock att regeringen inte gick ut med offentligt att Dan Eliasson omedelbart fick denna tjänst, utan det fick grävas upp av Expressen. Det är nästan som att regeringen försökte dölja det hela och att de skäms. Eller är rädda för vad opinionen skulle tycka.51 kommentarer:

 1. Otroligt. Karlen är ju som en herpesinfektion. Nästan omöjlig att bli av med.
  Fattar inte politikerna att punkardanne är en formidabel säkerhetsrisk.

  SvaraRadera
 2. Otroligt, men det stämmer säkert? Då är det kris. Höj krisberedskapen.

  SvaraRadera
 3. Kompetens kan vi aldrig få för mycket av.

  SvaraRadera
 4. Han borde sitta i en källarskrubb och räta gem. Där skulle han göra minst skada.

  SvaraRadera
 5. Vilken tur ändå att Dan inte längre är kvar på MSB, så att vi nu kan få en kompetent, hårt arbetande GD som fokuserar på kärnuppgifterna. Är det ngn som råkar sitta på en översikt över antal myndighetspersoner per kapita förresten? Hade varit intressant med en internationell jämförelse.

  SvaraRadera
 6. Skulle man inte kunna skapa en myndighet med två GD, Tegnell och Eliasson, skulle bli intressant.

  SvaraRadera
 7. Etablissemanget månar om de sina som alltid.

  SvaraRadera
 8. Han var säkert den enda sökande för tjänsten, det fanns kanske ingen annan att välja på.

  SvaraRadera
 9. Normala människor skäms som en hund och vill helst försvinna då man har gjort bort sig rejält. Uppenbarligen fungerar vissa människor ur den aspekten fundamentalt annorlunda.

  SvaraRadera
 10. Min följdfråga blir då vem som har varit ansvarig för dessa punkter till nu? Kan Dan göra det sämre?
  Det finns ju en hel del förbättringspotential, om jag säger så...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det måste varit Mikael Sjöbergs tjänst, såvida det inte skapas fler generaldirektörstjänster vid behov?

   https://www.expressen.se/nyheter/regeringskansliets-generaldirektor-slutar/

   Radera
 11. Utmärkt, och efter att han snart befunnits ha brutit mot de nya riktlinjer han genast strängt genomför i denna nya tjänst, sparkas han till MUST, där han inom kort ertappas med att privat köra runt med kavajfickorna fulla med jobbrelaterade usb-stickor och bakluckan proppad med hemliga arkivhandlingar. Från klarhet till klarhet.

  SvaraRadera
 12. Oavsett vad man kan tänkas ha för åsikt om Eliasson ... och sådana åsikter finns det uppenbarligen gott om ... så blir det ändock i grund och botten en fråga om han i sin anställning som GD i Regeringskansliet under något av sina förordnanden som myndighetschef gjort sig skyldig till något som kan föranleda till avsked från anställningen på saklig grund i enlighet med LAS och som skulle kunna hålla i en prövning i AD.
  Jag ställer mig synnerligen tveksam till att så skulle vara fallet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skojar du? Han har "arbetat" när han var på semester. Han meddelar inte sin chef att han åker på semester.

   Vad hade hänt om reguljärflygen blivit inställda, skulle regeringsplanet åka ner och hämta honom?

   Att han är en värdelös GD med munväder befordrad till sin inkompetensnivå är inte sakskäl för avsked, inte ens av personliga skäl.
   Uppenbarligen är han handplockad.

   Däremot att han begått tjänstefel. Men det är ett diciplinärt ärende som regeringen uppenbarligen inte vill peta i. Så frågan är om ansvarigt statsråd visste om det och godkänt "semesterresan"?
   Då är det lugnt rent arbetsrättsliga.

   Radera
  2. Han har dessutom inte tagit ut full semester. Semesterlagen är inte dispositiv även om man har oreglerad arbetstid.
   Men det är väl tveksamt det är Danny Boy som åker på det i AD, givet han har tidrapprter eller annan dokumentation tex inloggningsdata, telefonloggar etc som styrker att han arbetat.

   Men återigen, det faller nog tillbaka på närmaste chef, dvs statsrådet.


   Radera
  3. Fast jag håller med chief Karlsson, för att vara socialdemokrat är han inte såå dålig.

   Radera
  4. Rickard Ohlin; Nej ... Jag skojar aldrig i sådana här sammanhang utan är fullt ut allvarlig.
   Dina invändningar till trots ändrar jag inte min grundläggande ståndpunkt som var baserad i de rent arbetsrättsliga aspekterna.
   En reflektion i samband med detta och annat av liknande karaktär vore naturligtvis att tjänstemän i offentlig förvaltning på den nivå det här rör sig om måhända skulle undantagas från LAS, Semesterlag etc.

   Radera
  5. Jaså, du har inte någon insikt i faktaförhållanden i de exempel jag tar upp och kan därför inte uttala dig med någon större säkerhet, även om du som brukligt försöker dölja det genom ett något omständligt språkbruk.

   Vilket är det normala när personer som inte vet försöker få det att låta tvärtom. Bluff.

   Radera
  6. Naturligtvis måste det prövas juridiskt först. Det kommer såklart inte ske av politiska skäl. Men att som chiefen uttala sig så kategoriskt utan att känna till fakta är fel.

   Radera
  7. GD-poster lyder inte under LAS.

   Radera
  8. Kategoriskt? Chiefen påstod att han ställer sig tveksam till om Eliassons agerande skulle kunna vara skäl nog för avsked. Knappast ett kategoriskt påstående...

   Radera
  9. Geinteupp: Förordnande som Myndighetschef faller inte under LAS. Däremot anställning i befattning Generaldirektör faller under LAS.

   Radera
  10. Rickard Ohlin: Min uttalade tveksamhet rörande huruvida Eliassons agerande i det aktuella fallet som varande saklig grund för uppsägning eller avsked skulle hålla för juridisk prövning baseras i personliga erfarenhet av arbetsrättslagstiftningen och övrig anknytande arbetsmarknadslagstiftning. Denna erfarenhet tillägnad som förtroendevald lokal facklig representant enligt FML (Förtroendemannalagen)under mer än tjugo år i två av de svenska rederier där jag varit anställd. Parentetiskt då att jag varit inkallad från den fackliga organisationen vid en domstolsförhandling i AD under 90-talet.
   Kvarstår i min ursprungliga ståndpukt.
   Samt har dessutom ej för avsikt att förändra mitt språkbruk.

   Radera
  11. Chiet: Då har jag missuppfattat den delen. Sen spelar väl kanske inte LAS någon större roll egentligen. Om någon är tillräckligt oduglig så löses personen ifråga helt enkelt ut, precis som det görs i det normala arbetslivet. Sen vet jag inte om du som sosse tror att LAS verkligen betyder något mer än att det kostar mer att bli av med oduglig/skadlig personal, eller som här chef/chief?

   Radera
  12. Geinteupp: Snarare så att jag kommit till upfattningen att vare sig nuvarande socialdemokratiskt ledda Regering under dryga 6 år eller tidigare Alliansregering under 8 år, vilken var den Regering som ursprungligen 2006 tillsatte Eliasson i de högre befattningar han sedan dess verkat, funnit anledning avskeda densamme. Snarare tvärtom som så att det kan ses som troligt att han ansetts kompetent att leverera i enlighet med de direktiv som uppställts av uppdragsgivarna, d.v.s. aktuella Regeringar oavsett politisk färg, och detta alldeles oavsett florerande åsikter därom i kommentarfälten på internet.
   Rent allmänt betraktat att man tillträder inte befattningar på den nivån för att göra sig populär hos personal och allmänhet utan för att utföra det som uppdraget innebär.

   Slutligen då att vad gäller LAS och övrig lagstiftning på arbetsmarknaden så ägnar jag mig inte åt tro utan åt vetande baserat på två decenniers aktiv facklig verksamhet och kan därför försäkra dig att LAS inte handlar om kostnaden att bli av med viss personal utan har som syfte att skydda den anställde mot goodtyckliga åtgärder från arbetsgivarens sida. Motsvarande lagstiftning/regelverk finns i övriga EU-länder och för ett antal år sedan när jag fortfarande var aktiv så kunde jag konstatera att i flera av dessa länder prislappen för uppsägning på osaklig grund var väsentligt högre än i Sverige.

   Radera
  13. Men Chiefen... Om man nu är så lysande och kompetent, varför bryter man mot lagar och får de myndigheter man är tillsatt att sköta att haverera totalt, samt blir avsatt gång efter annan?

   Jag säger som GW: Hata slumpen.

   Att karln verkar ha 9 liv är också uppseendeväckande baserat på det ovan.

   Radera
  14. Bitterchiefen: Uppenbarligen så är det så, vilket jag nämnde i kommentar härovan, att uppdragsgivarna, d.v.s. ett antal olika regeringar de senast gångna 15 åren, varit av uppfattningen att han levererar vad han är satt att leverera.
   Mer behöver knappast sägas i det.

   Som en parallell inom vår bransch när det begav sig att Blennow i Broströms, Werthén i Gränges samt Ödner och Ruhne i Saléns var synnerligen illa omtyckta inom våra kretsar och beskrevs i fackpressen i mindre smickrande ordalag.
   Men de utförde sina uppdrag till ägarnas fulla belåtenhet och mer finns väl inte att tillägga där heller. mvh

   Radera
  15. Chief; Som den vänsterperson du är så har du givetvis rätt, oberoende av verkligheten! Sen är det väl så att ditt vetande inte är samma sak som sanningen, eller? Som egenföretagare under 15 år och utöver det anställd i privata företag har även jag skaffat mig en hel del "vetande", samt en hel del kunskap också! Men att diskutera med vänsterpersoner är oftast rätt meningslöst, de har ju alltid rätt, oberoende av fakta. Men vem vet, du kanske är det lysande undantaget?

   Radera
  16. Är man som GD anställd enligt LAS?????? En vanlig VD ute i vanliga världen, (där inte politiker rör sig) kan få kicken på en sekund utan något LAS inblandat. En gåta att en GD med den saftiga månadslönen, förmodligen också med fallskärm, ska behandlas enligt LAS

   Radera
  17. Geinteupp: Enligt min mening ägnar du dig i kommentaren 21:04 inte åt substantiella argument utan endast åt osorterat svammel.

   Radera
  18. Teknik i kubik: I en tidigare kommentar i tråden har jag framfört som åsikt att måhända lämpligt vore att tjänstemän på den nivå i offentlig förvaltning varom här är fråga ej omfattades av LAS.
   Som framgår av Statens Offentliga Utredningar SOU 2011:81 så gör dom dock det, dock att flertalet anställningar, även så Eliassons t.o.m. nästa år, är tidsbegränsade. Ett undantag är s.k. Fullmaktsanställningar vilka den senare typen dock ej gäller Eliasson.

   Radera
  19. Som anställd inom det privata näringslivet har jag ett exempel. En anställd tog semester 2 veckor utan att meddela chefen. Resultat avsked på stående fot Varför skall avsevärt generösare regler gälla för höga befattningshavare inom offentlig förvaltning?

   Radera
  20. Carl-Fredrik: Generaldirektör och motsvarande nivåer i offentlig förvaltning har ett starkare anställningsskydd än motsvarande nivåer inom privat näringsliv. Enda sättet att förändra detta är genom förändrad lagstiftning ... och det är Riksdagen som stiftar lagar ... ej Regeringen.

   Radera
 13. Efter sin tid på SÄPO och Polisen så känner han till en massa saker som kan vara obehagliga för maktens män och kvinnor, det är inte bara italienska TV-kändisar som råkar stoppa den lille i fel hål vid fel tillfälle.

  SvaraRadera
 14. Ytterligare ett bevis på att Sverige är en kommunistrepublik.

  SvaraRadera
 15. Det jag är orolig över är den alltmer vidgade sprickan mellan de styrande och "vanligt folk". Det är en fråga om trovärdighet. Kittet som ska binda dem samman riskerar att lösas upp. Det är inte bra för demokratin.

  SvaraRadera
 16. Från myndigheten för sol och bad till Samordning av semester på Kanarieholmarna...

  SvaraRadera
 17. Jag är extremt nyfiken vad det är för hållhake han har. Jag menar denne gifte familjefadern som dejtar eskorter en tredjedel så gammal som sig själv hade ju rykt annars.

  SvaraRadera
 18. Suck, Danne har väl en portfolio av S-märkta skandaler och runtsnuskande från sin tid i rikets säkerhetstjänst som bara börjar läcka ut anonymnt sådär om Danne slängs under bussen av Lövfén.

  SvaraRadera
 19. Men om du jobbar för skistar och kollar på sport med polarna, då får då sparken...

  SvaraRadera
 20. S måste bort från makten, detta är annars resultatet.

  SvaraRadera
 21. Dan Eliasson : Efter regeringsskiftet 2006 tjänstgjorde Eliasson som tillförordnad biträdande chef vid Säkerhetspolisen, där han ansvarade för analys- och underrättelseverksamhet.[8] källa wikipedia.
  Troligtvis har han mycket insider information om väldigt mäktiga personer på höga poster.

  SvaraRadera
 22. Mjölbypartiet verkar vara riktiga meme-mästare: https://i.redd.it/kav4t9rjn1d61.jpg

  SvaraRadera
 23. Min italienske kollega hävdar att vår korruption är värre än deras för vi pratar eller skriver inte ens om den.

  SvaraRadera
 24. Stor humor att ngn med rösträtt i detta land tror att det väsentliga är huruvida en person i dessa mkt centrala förtroendepositioner har brutit mot ngn regel/är skyddad av las, fyllt i fel blankett mm. Det väsentliga är: har denne person stärkt (förtroendet och legitimiteten för) Säpo, Polisen, MSB (och nu denna nya org.), eller har han snarare skadat/underminerat desamma. Om det senare, så är det allvarligt. Förtroendet för myndigheter är fundamentalt, men för dessa myndigheter, och gud vet vilka denne figur studsar vidare till, är det litet mer som står på spel.

  SvaraRadera
 25. Vad vet egentligen karln om politrukerna på Sveavägen som inte vi vet..?

  SvaraRadera
 26. Sveriges J Edgar Hoover. På alla sätt, som det ju verkar...

  SvaraRadera
 27. Allt var planerat. Resan, kritiken och nästa toppjobb.
  Det är så här man gör karriär!

  SvaraRadera
 28. Nu står det att läsa att han får en fallskärm på närmare 4 miljoner om han inte får fortsatt förtroende.

  https://www.expressen.se/dinapengar/dan-eliassons-fallskarm-vard-38-miljoner-kronor/

  SvaraRadera