Aktuellt

SCB: 2020 hade högsta antalet döda per capita sedan år 2012

SCB:s slutliga befolkningsstatistik för Sverige och år 2020 är nu publicerad. Den visar att pandemiåret 2020 hade det högsta antalet döda pe...

2020-12-14

SCB: Dödstalen stiger i november - nu är 2020 nästan lika dödligt som 2018 - värsta november sedan 2012

SCB:s statistik över dödsfall i november visar nu att 2020 nästan är lika dödligt per capita som 2018. De skenande dödsfallen i november innebär att vi upplevde den värsta november sedan 2012.
Dödsfall per 100 000 invånare i november, åren 1860 - 2020. Spanska sjukan respektive coronapandemin är markerade i mörkt. Data: SCB
Dödsfallen per capita skenade alltså i november på grund av den nya vågen i coronapandemin. Drygt 76 personer per 100 000 avled i november enligt SCB:s nu ganska säkra siffror (som har två veckors eftersläpning), vilket är en kraftig ökning från 2019 års 72 per 100 000 invånare, och de värsta siffrorna sedan 2012, då det dog 76.35 per 100 000 invånare.

Sett till helåret skenar också dödstalen och vi har hela 819 dödsfall per 100 000 invånare, vilket är nästan lika högt som 2018 års 820 dödsfall per 100 000 invånare. 2019 dog endast 781 per 100 000 invånare, vilket var det lägsta i Sveriges historia. Krisåret 2020 är just nu det näst minst dödliga i svensk historia.
Dödsfall per 100 000 invånare i januari - november, åren 1860 - 2020. Spanska sjukan respektive coronapandemin är markerade i mörkt. Data: SCB

Beräkningen är utifrån SCB:s helårsbefolkning 1860 - 2019, och för befolkningen i oktober 2020. Exakta siffror med helårsbefolkningen för 2020 kan skilja sig med någon decimal när de siffrorna redovisas.

Man måste alltid justera för befolkningens storlek, vilket inte all media gör i sin jakt på klick. Kom också ihåg att de högsta dödstalen under året normalt är i januari - mars och den andra vågen corona har ännu inte tagit oss till de månaderna. År 2021 riskerar att jämfört med motsvarande månader tidigare år - även 2020 då dödstalen drog iväg först mars - maj - se riktigt illa ut innan det börjar jämna ut sig när man får med hela året. Att dödstalen per capita är som de är är ingen anledning till att slappna av - särskilt för riskgrupper - då det hade sett helt annorlunda ut utan restriktioner. Samtidigt visar de här siffrorna skillnaden på död med Covid-19 och av Covid-19, där de som skäller på Sverige i praktiken skäller på bruket av med istället för av.

50 kommentarer:

 1. "– Det är det högsta antalet dödsfall som uppmätts under en novembermånad sedan 1918, vilket var året då spanska sjukan bröt ut. Då avled 16 600 personer i november. Den högsta noteringen under 2000-talet var 2002, då det registrerades 7 720 dödsfall under november, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB."


  https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/sverige-har-aterigen-overdodlighet--aldre-hardast-drabbade/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ej per capita och därmed helt ointressant och ren desinformation från sCB. Extremt inkompetent uttalande.

   Radera
  2. November 2002 87 döda per 100000.
   Novenber 2020 79 döda per 100000 (med de utan dödsdatum utmanadever året)

   Radera
  3. Nä de där från SCB kan man ju inte lita på eller ta statistik från. Vilka knasbollar! Faktum är väl dock att det som de skriver är sant - antalet döda ÄR det högsta. Sedan får man ju så klart andra siffror om man exempelvis delar det med något, men det har de inte gjort och inte heller hävdat att de gjort.

   Radera
  4. SCB ska inte vinkla saker för att skapa klick, och definitivt inte för att underblåsa panik.

   Radera
  5. Nä SCB, ska vara objektiva tycker jag. Ifall de redovisar per åldergrupp så skulle siffrorna bli mer intresanta att analysera mot andra siffror

   Radera
  6. SCB kanske har blivit kompromissar av främmande makt...? Eller så är det jag som är det....?

   Radera
  7. Men stämmer det verkligen att man skall titta på dödligheten per capita? Måste man inte kompensera för hur demografin/ålderstrukturen ser ut. Ett land med en "ung" åldersstruktur har väl lägre dödlighet per capita jämfört med ett land med en "åldrande" befolkning (lex Japan)?

   Radera
  8. @Struts, man borde nämna det faktum att 2002 hade vi inga restriktioner/rekommendationer och ingen semi-lockdown. Tar man det i beaktande och tänker sig att vi inte hade haft detta så hade nog siffrorna sett helt annorlunda ut. Bara en tanke.

   Radera
  9. Revodneb>> Bortsett från bättre sjukvård 2002 då det fanns utrymme för alla. Restriktioner verkar ju inte spela nägon roll direkt om man inte läser in folk. Det är sunt förnuft som funkar. Som alltid.

   Radera
  10. En variant skulle vara dödlighet per capita i gruppen 65 år eller äldre, då justerar man för att Sveriges rektangulära befolkningsstruktur. Men då kan man inte jämföra med Spanska Sjukan som drabbade unga i gruppen 20-40 år med Covid-19 som främst drabbar äldre. Dessutom var befolkningspyramiden annorlunda på 1920-talet jämfört med 2020.

   Radera
  11. @Cornu
   "SCB ska inte vinkla saker för att skapa klick, och definitivt inte för att underblåsa panik."
   Jo, det är inget självändamål. Men om vi vänder på det, så ska de definitivt inte AVSTÅ från att säga sanningen för att det skulle underblåsa panik.

   Radera
 2. Utjämnade: utan datum / 365 * 30
  Blir tre döda till på dina siffror cornu?

  SvaraRadera
 3. Hade varit intressant om du kunde få en kommentar från SCB varför de väljer att sprida sådan desinformation (jag delar helt din syn här att allt annat än per capita är helt ovidkommande).

  SvaraRadera
 4. Är det Thomas "Årtusendets högsta dödstal" Johansson som är i farten igen?

  https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/artusendets-hogsta-dodstal-uppmatt-i-sverige/

  Myndighet eller BuzzFeed??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ser att de lite diskret försökt ändra årtusendet till århundradet men missat på ett par ställen...

   Radera
  2. SCB kunde hålla koll på detta för 100 år sedan. I "Dödsorsaker 1918" så skrev de:

   Hela antalet dödsfall år 1918 uppgick till 104 591, motsvarande 1801 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal är det högsta, som förekommit sedan år 1880, och vida högre än talen för de år, som närmast föregingo redogörelseåret. Orsaken härtill ligger, såsom allbekant torde vara och i det följande skall närmare belysas, i influensans eller den s. k. spanska sjukans härjningar.

   http://share.scb.se/ov9993/data/historisk%20statistik/SOS%201911-%2FHälso-%20och%20sjukvård%2FDödsorsaker%20(SOS)%201911-1996%2FDodsorsaker-1918.pdf

   Radera
 5. Jag orkar inte tänka så någon får förklara för mig: Hur i hela friden kan dödstalen per capita sjunka över tid? Är det alternativ fakta? Folk måste ju dö ändå. Eller har jag missat odödlighetståget? Fan också! Det kan väl inte vara ökad medellivslängd som märks, man måste ju ändå ta ner skylten någon gång.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Livslängden ökar. Vi lever allt längre, därmed går dödstalen per capita ner.

   Radera
  2. Bara antalet döda i trafiken har gått från ca 17 döda per 100 000 invånare på 60 talet till ca 3 år 2010. Kan tänka mig att det ser likadant på t ex arbetsplatsolyckor http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2011/6/15/oumlkar-antalet-doumldade-i-trafiken-kraftigt.html

   Radera
  3. Hmmmm, det kanske är så ändå. Har fulräknat lite på det nu och visst...

   Radera
  4. Vid en helt jämfördelad befolkning sätt till ålder så borde 1 av 83 dö varje år. 83 = medellivslängd

   Radera
  5. Det sägs att räknar man från Kristi födelse så är det fler människor som lever just nu än som har dött.

   Radera
  6. Är det inte spädbarnsdödligheten som påverkar mest?

   Visst - en minskad spädbarnsdödlighet gör att medellivslängden blir högre men inte för att vi lever så mycket längre (om man bara räknar de som kommer upp i 20 år).

   Tror du har skrivit om det det i tidigare inlägg Cornu.

   Radera
  7. Det finns uppskattningar på det där - vid år 0 BCE hade ungefär 50 miljarder människor fötts ackumulerat, samma siffra 1900 är ca 100 miljarder. Rimligtvis samtliga av de 50 tillkomna miljarderna är idag döda.

   Radera
  8. Medellivslängden stiger förstås med lägre spädbarnsdödlighet.

   Radera
  9. Ja - men det blir lite förvirrande när man säger att "vi lever så mycket längre idag" när största ökningen av medellivslängden beror på att barn inte dör så mycket nu för tiden.

   Radera
  10. Dödlighet per 1000 invånare och år för några länder; Lesotho 15, Ryssland 13, Sverige 9, Haiti 7, Egypten 4 och Quatar 2 döda/1000 invånare. Om vi förbättrar förhållandena i Sverige kan vi kanske få lika bra hälsa som i Haiti eller Egypten. Quatar är väl världens rikaste land och tydligen på väg mot odödlighet. Eller också är ekvationen där man dividerar antalet döda med befolkningens storlek ett värdelöst mått på folkhälsan eftersom den inte tar hänsyn till att befolkningens storlek ändrar sig pga in- och utflyttning samt födslotalet.

   Radera
  11. Skorpio - har nog inte så mycket att göra med befolkninges storlek eller ut och inflyttning utan mer med demografin.

   Medianåldern i Egypten är 23,9 år. I Sverige är den 41,2 år.

   Med basal modern sjukvård och en låg medianålder är det inga problem att få en låg mortalitet.

   Radera
  12. För hundra år sedan var andelen +70 år (eller var det 80?) omkring 1/3 av vad den bland den totala befolkningen är idag. Typ 5 istället för 15%.

   Radera
  13. Nja... Jag vill nog hävda att siffran för antalet döda per 1000 invånare påverkas väldigt mycket av migration och födslotal. Om man antar att Quatar inte hade någon in- eller utflyttning och att varje kvinna där födde 2,00 barn så skulle medellivslängden där vara 500 år... Tror det är en bra idé att inte låsa sig för antalet döda per 1000 (eller 100 000) invånare för att bedöma hur svårt epidemin slagit i Sverige. Tror det är bättre att invänta siffran över hur medellivslängden för år 2020 påverkats.

   Radera
 6. Googla Michael Yeadon,känns kanske igen från Pfizer..(kanske inte borde factcheckas som tyckare,även om YouTube tog bort hans intervju efter 2 timmar.)
  Bra den där,snart samma nivå som 2018.
  Svenskar kan ha svårt med siffror.

  Data show many deaths — primarily people aged 45 to 65, with equal distribution between the sexes — are mainly due to heart disease, stroke and cancer, which suggests they are excess deaths caused by lack of routine medical care due to the pandemic restrictions.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rätt sjukt att de tog bort det... Kanske är det hela en komplott ändå.

   Radera
  2. En konspiration startar. Efter ett tag är konspirationen mer en agenda. Man har programmerat in det. Coviden är mer "fånga tillfället, låt inte en god kris rulla förbi dig".

   Radera
 7. Bra journalistik i masspsykosen! Do the math and trust the numbers. Om 20 år när allt det här är historia så kommer såna här texter att åldras med stort behag. Nils Uddenberg hade en bra text idag och Lisa Magnusson på DN har också sett lite klart ibland.

  SvaraRadera
 8. Resultatet av "tvätta/sprita händerna" hysterin under året...
  Blir fint att injicera lite experimentellt vaccin på det till våren
  Undrar hur statistiken hösten 2021 när säsongsinfluensan (officiellt :"tredje vågen") slår till kommer se ut...

  SvaraRadera
 9. Det känns som om SMS:et idag kom typ 9 månader för sent.

  SvaraRadera
 10. Det kan tilläggas att personer med samordningsnummer inte är folkbokförda i Sverige och därför är exkluderade ur "capita" om de inte räknas in särskilt. Därtill kan läggas ett okänt antal EU-medborgare som finns i landet utan att finnas med i någon som helst statistik och därför inte kommer med i "capita" även om de som eventuellt råkar avlida här räknas in i den officiella statistiken av avlidna.

  Totalt sett rör det sig uppskattningsvis om någonstans mellan 400 000 - 700 000 personer som befinner sig i Sverige med samordningsnummer. Det finns ingen som vet.

  SvaraRadera
 11. Om inte annat så har jag helt förlorat förtroendet för medias rapportering. Läste just i DN: Beläggningen på IVA 101%, Region Stockholm har aldrig varit med om så hög beläggning.
  Sen går man in på statistiken som publiceras på tex SVT, där ser man att antalet personer på IVA är lite mindre än hälften jmfrt med i våras. ??

  Egentligen tyckar jag att det är ganska allvarligt att media vilseleder och desinformerar hela tiden, och försöker sprida oro osv. Pravda kunde knappast ha gjort det bättre...

  SvaraRadera
  Svar
  1. De har helt enkelt inte lika många platser som i våras. Så högre beläggningsgrad, men färre patienter. Men som sagt, panik säljer klick.

   Radera
  2. De har förre IVA platser nu än i våras. En hel del IVA Personal har slutat och det har inte tillkommit särskilt många nya.

   Radera
  3. Ja, nu gäller det att hålla sig frisk, undan och alla avstånd. Det är dåligt läge att behöva konkurrera om en IVA plats nu med slutkörd och stressad personal.

   Radera
  4. "Lösningen" kommer låta: "Globalisera" vården

   Radera
 12. December kommer säkert sabba siffrorna lite, men blickar man ut är antalet dödsfall ingen samhällskatastrof i sig hursomhelst. Men rapporterna från vården visar ändå att det är en helt extraordinär händelse. Trots extrema motåtgärder får vi rätt hög dödlighet. Vården har varit minst sagt pressad och i våras var det så illa att man valde bort svaga patienter för att det saknades resurser. Skräckbilden att patienter ska dö bortglömda i korridorer kan man säga besannades. Och mycket tyder på att vi ganska snart är där igen.

  Så en annan lika relevant jämförelse är våra grannländer i år. Hade det inte varit värt lite striktare restriktioner för att slippa den vårdkollaps vi har här i Sverige?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man ska tro på vaccinet som ska komma i närtid så skulle en total lockdown med kriteriet att vaccinerade får röra sig fritt vara relevant. Då skulle rimligtvis viruset inte kunna spridas alls efter en månad eftersom det inte finns några kontaktytor och en insjuknade är antingen tillfrisknad eller avliden. Givetvis är inte detta genomförbart i Sverige.

   Radera
  2. Fortfarande oklart om vaccinen förhindrar infektion eller endast förhindrar sjukdom, vad jag förstått. Dvs vaccinerade kommer kanske kunna sprida sjukdomen ändå.

   Radera
 13. Mättalen beror förstås på vad man vill undersöka. Man kan också skära med hänsyn till åldersammansättning, befolkningstäthet,folkhälsa, var i pandemin ett land befinner sig, ackumulerade dödsorsaler osv.
  Ett glesbefolkat land kommer förmodligen alltid ha lägre dödsfall jmf ett mer tätbefolkade, då är det mer relevant att jämföra regioner t.ex. huvudstäder i Norden istället för hela länder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oslo har då 10 ggr färre dödsfall än Stockholm, Helsingfors ännu lägre. Här borde analysen göras varför det är så.

   Radera
 14. Om det finns en negativ trend i dödlighet per månad och capita så betyder det väl att livslängden ökar helt enkelt? Och tvärtom (vilket tycks vara fallet under någon period). På lite sikt borde det annars vara en konstant. Det är därför ett svårtolkat mått. Tolkar jag rätt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. P-E, du är det luriga med statistiken på spåret... Det handlar inte bara om ökad livslängd. Siffran påverkas också av ändringar i befolkningens storlek mellan åren. Om befolkningen ökar 1% genom invandring (med folk som är yngre än typ pensionsåldern) mellan två år så kommer det i statistiken se ut som att dödligheten minskat med 1% om ungefär samma antalet människor dör bägge åren. Vi har i Sverige relativt stor invandring och stort barnafödande och detta ger tillsammans med ökad medellivslängd en fallande trend. När de många 40-talisterna börjar bli skröpliga på allvar så kommer siffrorna försämras.

   Radera