Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2020-12-22 13:35

Regeringen: Framtida regeringar ska få mer makt vid kris - undantagstillstånd ska bli möjligt

På en pågående presskonferens meddelar statsministern att man ska tillsätta en parlamentarisk kommitté som syftar till att ge regeringen mer makt vid kris. Det känns ju tryggt.
Läs mina läppar - mer makt till regeringen
Man tillsätter även en process för en tydligare nationell styrning av äldreomsorgen. Man tillsätter en utredning som ska ligga till grund för en äldreomsorgslag.

Regeringen - vars hela merit är att de lockat till sig parlamentariskt stöd i ett riksdagsval och efterföljande kohandel - vill alltså att framtida regeringar ska få mer makt när man utlyser en kris. 

Vad kan omöjligen gå fel med det? 

Det ska ske en parlamentarisk kommitté tillsammans med samtliga riksdagspartier om hur regeringen ska kunna begränsa svenskarnas lagstadgade rättigheter och friheter vid kris. Det låter förstås positivt, men det förutsätter att regeringen är kompetent. Enda kompetensen handlar som bekant om att vinna val, vilket inte gör att man på något sätt är bäst på krishantering. Sedan öppnar det för att utlysa kriser för att kunna begränsa exempelvis en opposition. Ett verktyg en sittande regering alltid vill ha, men ett verktyg som istället kan sättas i händerna på en helt annan regering, med annan syn på mänskliga rättigheter och demokrati.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) påtalar att regeringen saknar särskilda befogenheter vid allvarliga fredstida kriser. I praktiken vill man kunna runda grundlagen och slippa behöva stifta lagar på vanligt vis. Man vill att lagstiftningsarbetet vid exceptionella lägen ska ändras. Det krävs först grundlagsändringar.

Mikael Damberg vill inte kalla det hela för undantagstillstånd och menar att man har parlamentariskt utskottsstöd. Dock väntas det hela inte kunna gälla förrän efter valet 2026, då det är kutym att utlysa grundlagsändringar nio månader innan valet och att det inte är realistiskt att vara klara så fort.

I praktiken handlar det om undantagstillstånd där regeringen alltså kan runda demokratin och parlamentet, oavsett vad man vill kalla det, t ex utmaningsundantag. Det gäller bara att utlysa en allvarlig kris, vilket förstås är subjektivt och t ex kan riktas mot vad nu regeringen anser vara trist i samhället. 

Detta är en mycket farlig väg att gå och ett verktyg som är direkt olämpligt i en frihetelig demokrati, speciellt som våra politiker från alla partier inte direkt är de skarpaste knivarna i lådan Sverige. Förmågan att slicka, fjäska och konspirera sig upp i den privata bidragsdiande klubb som ett politiskt parti utgör innebär inte att man har en förmåga att leda ett land i kris.

Som bekant ska man aldrig slösa bort en bra kris, utan när det är kris och panik se till att smida medan järnet är varmt.

Akta dig för vad du önskar dig - det kan inträffa.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

24 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. Ang äldreomsorgslag och nationell styrning:

  Att man genom lag tillförsäkrar enskilda rättigheter och ålägger kommuner och regioner skyldigheter känns säkert bra för riksdagsledamöterna, då har de ju gjort något. Problemet är att den här typen av lagstiftning alltid innehåller bestämmelser om att utförarna av vården/omsorgen ska upprätta planer, rapportera utfall , upprätta ledningssystem och liknande vilket stjäl resurser från den faktiska verksamheten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Slaentbjörn: Jag ställer mig frågande till hur det kan uppfattas som ett problem med upprättande av planer, utfallsrapportering, ledningssystem etc .... Något som torde vara elementärt i vad verksamhet vara månde... oavsett i privat eller offentlig regi.

   Radera
  2. Javisst, men dessa verksamheter planerar och rapporterar redan på längden och tvären avseende allt mellan himmel och jord. Varje politisk vilja i den styrande koalitionen ska ha sitt och plötsligt sitter enhetschefen på en vanlig vårdavdelning och filar på en handlingsplan för införandet av barnkonventionen som svensk lag.

   Radera
  3. slaentbjörn: Ditt avslutande exempel är verklighetsfrämmande ... Sådant som av dig nämnda förekommer ej. Däremot kan mycket väl förekomma filande på en handlingsplan om implementering av Barnkonventionen i den verksamhet där densamme innehar en chefsbefattning som allaredan specificerat i svensk lag. ... En viss icke ringa skillnad!
   Samt att naturligtvis som så att då sådan uppgift ingår i vederbörandes befattningsbeskrivning så är det ingenting annat än en självklarhet.

   Radera
  4. Nej chiefen det är du som är verklighetsfrämmande om du tror att dessa handlingsplaner faktiskt omsätts till något.

   Radera
  5. Har bra insyn i en annan nyligen politiskt reglerad marknad, nämligen utsläppsredovisning för sjöfart i EU.

   Är man rationellt lagd är det lätt att överväga tyngre droger för att klara av att hantera regelverket och den påföljande rapporteringen.

   Man blir ju lite rädd att samma sak händer här, dvs ett regelverks formalia som folk bänder sig för att följa utan nämnvärd nytta för verksamheten.

   Radera
  6. Erik Holmberg: I den verklighet jag levat hela mitt yrkesliv och även därefter har det varit exekutivets ansvar, oavsett privat eller offentlig verksamhet, tillse implementering, uppföljning och utvärdering av handlingsplaner, oavsett dessa varit till följd av lagstiftning eller till följd av policybeslut på styrande nivå.

   Radera
  7. Megga: Jag skulle inte vilja kalla av dig relaterade utsläppsredovisning för en marknad i just det begreppets bemärkelse.
   Kan dock instämma i att de avslutande åren innehöll en stor del pappersexcercis jämfört med de tidiga åren när man på sin höjd förde maskindagboken och arbetstidsjournalen ... varvid helt riktigt den senare ibland medförde vissa inslag av att bända sig ....

   Radera
  8. Till Chiefen
   Jag tror jag att det är lite av en generation samt bransch fråga, när det gäller flyget och delvis sjöfarten uppfattar jag att detta är något som fungerar hyggligt. Det jag uppfattar har hänt i mitt yrkes liv är att antalet handlingsplaner och rutiner har blivit så många och så betungande att det många sätt tappat kontakten med verkligheten. Lägg på detta att chefer tillsätt för att de ska ha någon typ av chefskompetens (vanligtvis någon form av ekonomutbildning) och aldrig egentligen arbetat i verksamheten om i vilken de ska utvärdera implementeringen av handels planen och rutiner. Resultatet är många gånger att det utvecklas ett officiellt och inofficiellt sätt på vilket på vilket saker och ting görs. De längs ner i hierarkierna inser att det de gör är fel, men även att ifall de skulle börja jobba på "rätt sätt" skulle hela verksamheten krascha och då är de de som står utan jobb.

   Radera
 3. Tips till regering som aspirerar på mer makt.
  Sänk sjukvården tills den inte klarar av att hantera en tuff influensa.
  Ta makten med undantagstillstånd.
  Lycka till!

  SvaraRadera
 4. Finns det ingen verklig kris så kan man alltid skapa en för att öka handlingsalternativen.

  SvaraRadera
 5. Utan på något sätt förneka den riskbild i demokratiskt/parlamentariskt hänseende som bloggtexten mycket tydligt redovisar så med erfarenhet av senare års erfarenheter; asylsituationen 2015, skogsbränderna under senare år och idag Covid-Pandemin, så måhända behov föreligger av en bred parlamentarisk utredning om under alla förhållanden den lagstiftade förvaltningsmodellen i Sverige är i alla lägen helt rationell.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att den offentliga förvaltningen inte klarar av sitt uppdrag håller jag med om. Man kan fråga sig om det är modellen eller de som är tillsatta att förvalta den det är fel på.

   Radera
  2. M.Ström: Enligt min egen mening egentligen ingendera av de två alternativ du nämner ... egentligen ej heller din inledande ståndpunkt.
   Snarare som så att verkligheten är och kommer alltid att vara så komplex att det alltid kommer att uppstå extraordinära situationer som ej till fullo täcks av den rådande lagstiftningen. Samt då att var och ett sådan uppträdande situation kan komma att innebära behov av modifiering av rådande lagstiftning.

   Detta då en av mina grundläggande åsikter som i sig utgör mitt argument mot införande av orubblig Konstitution.

   Radera
 6. Att ge de där clownerna mer makt skulle skynda på kollapsen ordentligt. Allt de tar i går sönder redan nu och med undantagstillstånd på det kan de ställa till ordentlig skada på superkort tid. Mycket mer än vad Trump hann med.

  SvaraRadera
 7. Man behöver uppenbarligen inte ens "vinna ett val" räcker att påstå att man vunnit och cencurera den som framlägger bevis för sin sak som anti-demokratisk och ful.

  Men allt det här kunde ju inte hända i våra Demokratier?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det har väl redan hänt? När valresultatet skenade åt fel håll så låg valmyndighetens sida nere ett par timmar sedan var allt som vanligt igen.

   Radera
  2. USA och valfusk sitter ihop som äppelkaka och vaniljkräm sen mer än hundra år. Allt från Daleys "vote early, and vote often" till Joseph Kennedys "Dont buy more votes than needed - I'll be damned if I pay for a landslide!". GW Bush hade tillverkaren av röstningsmaskinerna som stor sponsor där ägaren helt frankt förklarade att han garanterade presidentens omval.

   Radera
  3. Göran J: Att en webbsida låg nere för en period påverkade inte på något sätt att valräkningen ute i landets distrikt pågick helt i laga ordning och att resultaten också de redovisdes i laga ordning samt slutligen att alla röstsedlar är arkiverade via respektive Länsstyrelser ... också det helt i laga ordning.
   D.v.s. valresultatet blev som det blev alldeles oavsett en hemsida som låg nere.

   Diskussionen om valmymddighetens hemsida lämpligen att sorteras in bland liknande konspirationsteorier som att Palme gjorde landet mångkulturellt 1975 och Göran Persson snodde 258 miljarder från pensionärerna.

   Radera
  4. I Sverige röstas det enligt vad klanledaren har bestämt efter förhandling med det parti som erbjuder mest per röst.

   Radera
 8. Bra skrivet - en undran är det inte just detta som typ fascist-regeringar brukar hålla på med?

  SvaraRadera
 9. Kommer eventuellt utökad befogenhet med mer makt också komma med ökat ansvar? Eller kan man vara lika oansvarig som vanligt bara orsaka mer skada?

  SvaraRadera
 10. I Frankrike kan man förklara att ett Fiktivt belägringstillstånd gäller på en viss plats för en viss tid. Detta ger t ex polisen utökade rättigheter att skjuta folk. Behovet av sådan lagstiftning är lätt att förstå. Ibland spårar saker ur och det krävs extra ordinära åtgärder för att ställa saker till rätta.

  Däremot är det svårt att förstå att det skulle vara nödvändigt att vid en kris frångå lagstiftningsproceduren. Definitionsmässigt vet vi ju inte hur detta kommer att brukas, och troligen missbrukas. Troligen kommer den att användas av en sittande regering för att förhindra valnederlag och då har vi avskaffat demokratin

  SvaraRadera