Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2020-12-13 15:53

Partiysympatierna PSU november 2020: Hur ser inkomsterna ut hos väljarna per parti - och vad röstar hög- respektive låginkomsttagare på

Nedan följer en redovisning av hur partisympatierna ser ut utifrån inkomstnivåerna för väljarna, och vilka partier som har över- respektive undervikt i olika inkomstnivåer. Samt vad hög- respektive låginkomsttagare röstar på totalt sett.
Deg
Inkomstnivåerna skiljer sig från utbildningsnivå, eftersom hög utbildning inte nödvändigtvis innebär hög lön beroende på yrkesval. Inkomst beror istället på en kombination av kön, ålder, utbildning, antal år i yrket och stiger framför allt upp till pensionsåldern, medan den kan vara lägre under t ex familjebildande ålder pga föräldraledighet. Sedan faller den tvärt när man går i pension.

Fördelningen per parti blir därmed annorlunda än för utbildningsnivå.

Därtill har Sverige ett relativt egalitära inkomstnivåer, där det inte gör så stor skillnad på utbildningsnivå.

Framför allt är siffrorna intressanta då de visar vem är det som betalar för politiken, dvs högre inkomstnivåer, kontra de som inte är med och betalar (lika mycket) på grund av lägre inkomster.

SCB:s PSU november 2020 visar inkomster per inkomstpercentil uppdelat i tjugo percentiler där 0-20% har lägst inkomst och 81-100% är de tjugo procent som har högst inkomst i landet.
Partisympatier efter inkomstpercentil

Det är ganska jämnt fördelat fram till höginkomstagarna i toppen. Mindre skillnader annars än utbildningsnivå. Miljöpartiet har störst andel väljare med lägst inkomst inkomst, där man antagligen hittar många unga, medan Moderaterna har minst i den gruppen. De partier som har störst andel väljare som är höginkomsttagare är de utdöende Liberalerna, som också låg högst på utbildningsnivå, följt av Moderaterna. Svagast bland höginkomsttagarna är Vänsterpartiet följt av Socialdemokraterna.

Tydligt är att de annars högutbildade miljöpartiska väljarna inte har inkomster att svara upp mot deras politiska krav på utgifter. Det kan förstås ha med mognadsgraden att göra och att man ännu inte skrapat ihop till en lön. Till och med bloggaren har en gång röstat på Miljöpartiet i ungdomligt oförstånd 1988.

Detta är dock inte nödvändigtvis samma som representation i respektive grupp.

Moderaterna är starkast bland höginkomsttagarna med 34.3% av väljarna i gruppen, följt av S med 21.6%. Minst stöd har Miljöpartiet där endast 3.8% av de som betalar mest är villiga att rösta på partiets politik, följt av V med 5.0% av höginkomsttagarna.
Partisympatier bland höginkomsttagare

Bland låginkomsttagarna är istället S störst med 29.4% av rösterna, dock följt av Moderaterna med 16.8% av rösterna. Minst andel röster i segmentet har de även annars icke-existerande Liberalerna med 2.9%, följt av Kristdemokraternas 5.3%.
Partisympatier bland låginkomsttagare

Det är tydligt att det är skillnad på vilka som vill ha mer politiska utgifter och vilka som betalar för politiken.

13 kommentarer:

 1. Visar också vilka som blir rika på nuvarande ekonomiska och politiska system.

  SvaraRadera
 2. Intressant när man jmf tidigare inlägg med utbilningsnivå. MP och framförallt V har en hög utbilningsnivå men låg inkomst.
  Kanske blir man bitter när man efter många års studier i genusvetenskap och stort lån, men fortfarande inget jobb.
  Då är ju revolutionen enda lösningen...

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Högutbildad" låter ju onekligen bättre än "oanställbar efter gymnasiet".

   Radera
  2. Det är nog i huvudsak en fråga om ålder och kön. Även om typ av utbildning antagligen har viss påverkan.

   Radera
 3. "Till och med bloggaren har en gång röstat på Miljöpartiet i ungdomligt oförstånd 1988."
  Haha, valpsjukan! Den så kallade miljöbetingade säldöden. Minns jag rätt väl.

  SvaraRadera
 4. Intressant, kan SD väljarnas låga utbildningsnivå, men samtidigt relativt höga inkomster förklaras med att en stor del av dem är kvalificerade yrkesarbetare såsom NC operatörer samt yrken som kräver PLC programmering, bilmek med data/el kunskaper etc. ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tveksamt. Ej-facklärda är en (marginellt) större väljargrupp än facklärda när det kommer till SD. Antagligen är det mest av en åldersfråga. Sverigedemokraternas största åldersgrupp är 50-64 medan socialdemokraterna är stora bland 65+ och MP och V är relativt stora i åldersgruppen 18 - 29. Pensionärer och ungdomar (-ish) har i regel lägre löner än de som är 50 - 64 givet samma utbildning. Därtill kan vi lägga att SD också är relativt starka bland män medan V, S och MP är starka bland kvinnor. Något som också påverkar lönen givet samma utbildning

   Radera
  2. Löneökningar för 55+ oftast väldigt små, det finns ju som bekant en åldersdiskriminering i vårt land. Det är nog mest offentliganställda som ser en bra löneutveckling efter 55.

   Radera
  3. @emigrera. Vill bara dementera - nej, inte ens bland offentlig anställda. Jag vet.

   Radera
  4. Nu är ju inte ens den mest högavlönade åldersgrupp i spannet 18 - 29 i närheten av den lägst avlönade person i spannet 50 - 64 så eventuell åldersdiskriminering är i det här sammanhanget helt ointressant. Och då tittar vi bara på förvärvsinkomst, inte total inkomst som också stiger med ålder. Int heller tar vi hänsyn till kön som ytterligare understryker skillnaden.

   Statististiskt underlag

   29 år (män): 333 tkr/år
   64 år (män): 361 tkr/år

   25 år (män): 225 tkr/år
   55 år (män): 400 tkr/år

   20 år (män): 112 tkr/år
   50 år (män): 420 tkr/år

   Radera
  5. Siffrorna avser 2018 och kommer från SCB
   https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/inkomster-for-personer/

   Radera
 5. En annan intressant godbit från PSUn är att SD är störst bland egenföretagare(!). Varför det?

  SvaraRadera