Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2020-12-26 13:00

Antivaxxers om ett år: "Hälften av de på äldreboenden som vaccinerades har dött"

Om ett år kommer den vetenskapsresistenta antivaxxerrörelsen att dra fram att hälften av de på äldreboenden, som nu får vaccin kommer ha dött. Det är nämligen normalt att hälften av de som tas in på särskilt boende ("äldreboende") dör inom ett år och har inget med vaccineringen att göra. Det kommer dock inte hindra antivaxxers. Se till att vaccinera dig när din grupp får möjligheten!
Södersjukhuset är inte ett äldreboende
Hälften av Sveriges befolkning dör när de är på äldreboende, mot 30% som avlider på sjukhus. 

Nästan hälften av de som tas in på Säbo dör inom ett år, en tredjedel redan första halvåret, 20% inom en månad och 10% inom en vecka. Det handlar alltså inte om friska människor med livet framför sig, som tas in på äldreboendena. Mycket av paniken hos allmänheten kring dödsfall i Covid-19 på äldreboenden beror på att man saknar kunskap om att det är normalt att man dör på äldreboenden men i fallet Covid-19 så redovisas detta separat, klart och tydligt. Många verkar tro att äldreboenden är till för friska människor och någon sorts semestertillvaro, och tro att människor är odödliga.

De första vaccinen mot Covid-19, som nu kommit till Sverige, ska ges till boende på äldreboendena så deras liv kan förlängas flera månader och det inte längre kommer framstå i statistiken som att det pågår en massaker på äldreboendena. Istället kommer de säboende att dö av de tidigare vanligare orsakerna som hjärtfel, cancer med mera, och det kanske några månader senare istället för av Covid-19.

Däremot kan vi vänta oss att antivaxxerrörelsen någon gång om ett år kommer hugga på detta och peka på att hälften av de första som fick vaccinet kommer ha dött. De kommer dra upp en massa anekdotiska exempel som faster Agda, 87, som fick vaccinet i första vändan nu i mellandagarna och sedan dog i november 2021. Detta kommer tas som ett bevis för att vaccinet skulle vara farligt, fast dödsfallen alltså är väntade och helt orelaterade till vaccinet.

I själva verket kan man ifrågasätta varför de första vaccindoserna går till personer som redan innan hade kort tid kvar att leva. Att personalen ska vaccineras, absolut. Kanske borde istället alla doser med de första vaccinen gå till sjukvårdspersonal, och då inte bara inom äldrevården?

Mängden doser är initialt begränsade, och man kan ana att det finns antingen politisk populism eller missriktad omtanke bakom beslutet att ge dessa doser till äldreboendenas patienter. Därmed visar man förstås handlingskraft och att man minsann räddar de äldre och förlänger deras liv med flera månader. En fördel kan ju vara att dessa därmed kan tillåtas träffa anhöriga innan de dör, och slippa dö lika ensamma. Men man kan misstänka att besöksrestriktionerna kommer kvarstå ändå, vilket i så fall innebär att man inte uppnår ett dugg förbättrad livskvalitet för dessa äldre på livets slutspurt. Men det ser bra ut i media att man gör något för de äldreboende.

Varje dödsfall är oavsett orsak tragiskt och oerhört jobbigt för anhöriga och personal. Men på samhällsnivå är frågan om de begränsade initiala doserna gör bäst nytta på åldreboende, eller hos personalen? Naturligtvis ska riskgrupper prioriteras men det där är ingen enkel fråga. En alternativ åsikt kan vara att hela Sveriges sjukvårds- och blåljuspersonal ska vaccineras först. Och när det gäller riskgruppen 70+ - ska de första doserna gå till personer som är dödligt sjuka i t ex cancer med månader kvar av livet, eller till de 70+ som är relativt sett friska och har många år kvar att leva? Som privatperson kan man förstås svara det ena eller det andra, men det viktiga är vad de faktiska beslutsfattarna tar för beslut och varför. Man får hoppas att beslutet inte tagits av populistiska mediala skäl, utan baserat på vetenskap och hur den bästa samhälleliga smittskyddseffekten nås.

Jag kommer vaccinera mig, men som distansarbetande tomte isolerad i skogen är det knappast högst samhällelig smittskyddseffekt att jag står först i kön när min grupp släpps fram för vaccinering. Den dosen ger bättre effekt om den går till någon som jobbar dagligen med andra människor, t ex en lärare. För en del kan det bästa för samhället istället vara att ställa sig längre bak i kön. Definitivt ska man inte som icke-riskgrupp få sitt vaccin innan blåljuspersonal och sjukvårdspersonal.

Nu kan man argumentera för att vårdpersonalen är yngre, och löper därmed låg risk att dö av Covid-19. Men personalen går redan på knäna, och varje ytterligare sjukskrivning ökar arbetsbördan för vårdpersonalen, vilket i sig hotar patientsäkerheten och då inte bara för Covid 19-patienter.

61 kommentarer:

 1. Man kan nästan få intrycket att vaccinet ska rädda personerna på äldreboenden till en blomstrande framtid som i vanliga fall dör inom ett halvår.

  SvaraRadera
 2. Det kommer också komma en massa anekdotiska fall där gamla moster etc kommer att få stroke, Parkinson, cancer eller andra med åldern vanliga sjukdomar. Alla dessa kommer tillskrivas effekter av vaccinet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Japp. Så kommer det låta.

   Radera
  2. Ungefär som nu med Corona då. Från ett ont till ett annat. Alla behöver nåt att skylla på när döden kommer på besök. Det är ganska skönt för då kan man låtsas som man annars hade levt för alltid.

   Radera
  3. Döden för 85 plussare är dock inte ibland det värsta. Trist med barn med permanenta lungskador. Jmf det med andra Skandinaviska glesbefolkade länderna för en annan referens om strategi. Rent logiskt borde Danmark vara mest drabbat, men så är inte fallet. Sverige blev visst bäst i klassen i Norra Europa, tyvärr.

   Radera
 3. Man kan väldigt cyniskt se det som en extra klinisk prövning innan den breda massan vaccineras.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Verkar dumt att göra det på en grupp med sjuka människor, då de pga andra sjukdomar, behandling och medicinering knappast kan ge några relevanta säkerställda resultat.

   Radera
  2. Det är redan en extra klinisk prövning när vaccinet släpps, det är detta som är fas 4. Extra utökad övervakning, finns exempel på läkemedel som dragits in efter fas 4 av diverse anledningar. Ofta biverkningsrelaterat men även att förhöjda halter av cancerframkallande restprodukter hittats. Vid en utökad fas 4 övervakning har läkemedelsbolagen ofta krav på sig att producera vetenskapliga studier på att det verkligen är säkert så forskningen pågår även när läkemedlet släpps på den bredare befolkningen. Mvh sjuksköterskan

   Radera
  3. Som du skriver så borde den logiskt mest effektiva åtgärden vara att vaccinera personalen när antalet doser är begränsat. Eftersom arbetsgivaren inte kan ställa sådant krav och det finns alltid någon som vägrar eller att tillfällig personal tas in så är det näst bästa att vaccinera de äldre. Om 6-9 månader så är det förmodligen en icke fråga då det kommer finnas god tillgång till flera olika vaccin.

   Radera
 4. 2018 bodde ca 88 000 över 65 år på SÄBO, så vi pratar inte om alla gamla på äldreboenden nu antar jag. Hälften av dessa på SÄBO ska dö inom ett halvår vad jag förstår av Familjeläkarnas resonemang, dryga 40 000.

  Det handlade väl om att 600000 personer tillhörande riskgrupper skulle vaccineras nu i första skedet, dvs 6-7% av de första doserna anser ni skulle kastas i sjön.

  De sjukligaste på SÄBO har väl redan gott bort i första vågen så, det påpekades så förr och då kan det vara mindre än de 6-7 % som avhandlas. Där ju inte säkert att de är just de som vårdas palliativt i livets absoluta slutskede som kommer vaccineras först, eller är det bestämt så?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Högst upp på FoHM:s prioriteringslista är boende på Säbo, inget annat.

   Radera
  2. Och personer med hemtjänst (ett inte obetydligt antal.)

   -”Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende.”

   https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/

   Och lite annat i prio 1.


   -”Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare.”

   -”Hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp”

   Radera
  3. Säbo eller hemtjänst i ordinärt boende är högsta prio i gruppen.

   Radera
  4. Nä, Säbo + äldre med hemtjänst.

   "Det primära syftet med vaccinationen i det första skedet är att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19, vilket bedöms vara personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst."

   Radera
 5. Äldre löper inte bara större risk att dö i covid, de löper även betydligt större risk att behöva sjukhusvård vilket bidrar till belastningen på sjukvården.

  Vaccinen ger skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid, men huruvida de som vaccinerats kan fungera som bärare av viruset och smitta andra är fortfarande oklart. Att vaccinera personalen på ett äldreboende innebär inte nödvändigtvis ett skydd för de äldre som bor där.

  Detta är orsaken till att man först vaccinerar riskgrupperna snarare än de som driver smittspridningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vanligt att äldre dör i sviterna efter influensa, skillnaden i behov av sjukvård borde inte vara särskilt stora.

   Radera
  2. Om vården är ovanligt hårt belastad av svårt sjuka så borde vi även se en högre dödlighet än vanligt.

   Radera
  3. Vi har en högre dödlighet än vanligt. November månad var den dödligaste sedan 1918 med en överdödlighet på ca 10%. Detta trots underdödlighet hos gruppen 0-65 år.

   2012-2013 var en svår influensasäsong med tre virus i farten (bland annat svinibfluensan), detta resulterade i 213 fall som behövdes intensivvårdas. Covid fixade 165 nya iva-patienter enbart under vecka 51, och veckan före var i princip likadan.

   Radera
  4. Inte per capita, Edis.

   Radera
  5. "SCB:s statistik över dödsfall i november visar nu att 2020 nästan är lika dödligt per capita som 2018. De skenande dödsfallen i november innebär att vi upplevde den värsta november sedan 2012."

   Radera
 6. Att 30% av alla människor som hamnar på sjukhus i Sverige dör lät skrämmande mycket.
  Att folk som hamnar på äldreboenden är döende visste jag inte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 30% av befolkningen dör på sjukhus, 50% på äldreboenden, de sista 20% dör utanför vården. Tror du tolkade texten lite underligt.

   Radera
  2. Svensk äldreomsorg sker i hemmet numera, äldreboenden är bara till för svårt sjuka eller gravt dementa. Vård i hemmet (hemtjänst) av övriga ger bättre livskvalitet, trygghet och livslängd visar forskningen. Det är inte som förr när man rutinmässigt flyttade in på någon slags dåligt hotell som kallades pensionärshem.

   Radera
  3. Däremot finns det ju t ex trygghetsboenden där man måste vara 65+ eller något för att få en lägenhet, men där får du ingen vård eller hjälp i hemmet (annat än hemtjänst) även om det finns vissa krav på jourpersonal.

   Radera
  4. Ok. Jag tolkade det hela fel. Men 12 000 människor i Sverige begravs årligen utan någon anhörig närvarande.

   Radera
  5. Många sjukhus klagar eftersom äldreboende hamna där som vanligtvis skulle stanna och dö i äldreboende. Jag hörde flera debatt mellan läkare i år på P1. Men en av artikel har varit detta. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/covid-sjuka-pa-aldreboende-skulle-inte-skickas-till-sjukhus
   Jag har aldrig tänkt så mycket om rutin för vård i livets slut till vissa läkare klagade om ändrade rutin i år.

   Radera
 7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Thenf är väl foliehattar och strålkärringar de luxe?

   Radera
 8. Nån gång när jag känner mig på humör för extra svår sk cringe comedy ska jag se den där nyproducerade svt-serien om svenska anti-vaxxers. Måste bara inskaffa en extra stor skämskudde att krama hårt.

  Enda jag sett hittills är en rätt elakt efterklippt caption på en kvinna i serien som förklarar att hon aldrig skulle ta vaccin, pga det känns så onaturligt att spruta in något i kroppen hur som helst. I nästa frame zoomas det in på hennes uppenbart fillers-stinna läppar.

  Tycker det beskriver problemet i stort rätt bra. I slutändan är det flesta anti-vaxxers inga Jehovas vittnen direkt, dvs de skulle knappast vägra ta emot blod om deras liv hängde på det. Så vi har ett sällskap medborgare som av olika anledningar vägrar en kollektiv lösning på ett gemensamt problem men när skiten väl träffar fläkten kommer de så klart belasta sjukvården utan några betänkligheter. Sverige är tyvärr inte så ultraliberalt i just den frågan att man på riktigt kan avsäga sig ett vaccin OCH samtidigt avsäga sig eventuell framtida hjälp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är nog tyvärr ytterligare ett bevis på låg bildning hos anti-vaxxers eller för den delen SD-svansen som brukar lyfta fake news.

   Radera
  2. De hade agenda med detta. Man SKA vaccinera sig för det är BRA.
   Klart de som styr(?) och företagens jurister har koll?

   Radera
  3. Ja jag har noterat att det bjuds på cringe redan i det här blogginläggets kommentarer. Tackar för ditt bidrag, nu var det bara det att skämskudden fortfarande inte är inskaffad :/

   Radera
 9. Givetvis borde personal inom sjukvård, polis, militär och andra samhällsbärande yrkesgrupper först få vaccinet. Tycker tom att krisgrupper i kommunerna och kanske tom högre tjänsteställningar inom statsledningen (ja även Stefan Löfven ”jag som inte bestämmer”) borde prioriteras för samhällets bästa. Sedan kan övriga riskgrupper komma. Att man tar äldreboende först handlar endast om dåligt samvete och att samhället har havererat i sitt ansvar att skydda de äldre, samt att politiskt ser det ”bra ut”. Politik handlar ju sällan om att göra det som är rätt, utan snarare om det som ger pluspoäng och fina reträttplatser när karriären som politiker är slut.
  Sen tycker jag att bloggaren spekulerar avseende vad sk antivaxxers kommer att säga framöver men det skapar väl några extra ”klick” och är bloggarens privilegium. Är som jag tidigare skrivit inte någon antivaxxer, men kan förstå en del av dem som ställer frågor och funderar, att vara tveksam eller undrande är inte självklart ett bevis på foliehattsyndrom. Dock är det väl enklast att dela in människor i enkla fyrkantiga grupper, typ för eller emot och den som tycker annorlunda än mig är en korkskalle och foliehatt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Well, när det gäller vaccinet så finns det ju bara två val. Svart eller vitt.

   Radera
  2. Det finns två alternativ att välja på, ja, men folk kommer att välja det ena eller andra alternative t baserat på olika bevekelsegrunder.

   Kan man klandra den förälder som inte vill ge sitt barn vaccin av rädsla för samma typ av biverkningar som vaccinet mot svininfluensa kunde medföra?

   Vaccinerna barnen får på BVC och i skolan är beprövade sådana, så är inte fallet när det gäller vaccinen mot covid-19. Det är ju heller inte så att det går att inhämta någon djupare kunskap om de olika vaccinen på något enkelt sätt.

   Själv har vi haft covid-19 i familjen, jag tänker inte direkt stå i kö för att vaccinera mina barn efter nyår...

   Radera
 10. Korrelation mellan den stora (över)dödligheten hos äldre Italienare och influensavaccinationen (2019) föreligger...tycks finnas lika korrelation i andra Europeiska länder (Sverige bla)
  Korrelation är inte samband per automatik men märkligt att det tycks tystas ner....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske bara jag som inte begriper..
   Skulle det vaccinet förvärra Corona eller skydda dåligt mot influensa eller vad?

   Radera
  2. Det återstår väl att fastställa, kanske faktumet att äldre människor med redan svagt imunförsvar reagerar negativt efter injecering av (främmande) substans som har som primär avsikt att just försvaga imunförsvaret för att "triggas att lära sig nya trick". Ungefär lika smart som att ge redan bensköra äldre piller med biverkningar som potentiellt försämrar deras balans. (Google-övning på det i hemläxa)
   https://www.lewrockwell.com/2020/10/no_author/positive-association-found-amongst-covid-deaths-flu-shot-rates-worldwide-in-elderly/

   Radera
  3. Kolesterol är (livs)viktigt för ett effektivt immunförsvar
   Många (majoriteten) äldre står på statiner (som sänker kolesterol) pga missuppfattning att kolesterol är farligt, vilket det inte är. Det tillsammans med D-vitaminbrist, vilket också är vanligt hos äldre som "sitter inne", ger i sin tur allt ifrån infektionskänslighet till benskörhet (vilket är en stor belastning på vården)

   Så en enkel influensa tär hårt på en gammal kropp redan försvagad av både näringsbrist, för lite sol, piller som angriper symptom i stället för att utreda och åtgärda orsak = bättre näring (mat), frisk luft etc.

   Toppa det med spännande vaccin vars primära syfte är att angripa symptomen på orsaken för minimera stor anhopning av insjuknande pga brist på tid / resurser att verkligen ge det dom behöver.

   Källor:
   https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpendo.00255.2020?utm_campaign=American_Journal_of_Physiology_-_Endocrinology_and_
   http://kostkoll.se/kolesterol-immunforsvaret-och-kroppens-halsohjaltar/
   https://www.forskning.se/2019/11/07/statiner-kolesterolsankarna-som-splittrar-lakarkaren/


   Radera
  4. Källor till korrelation statiner-och ökad risk för demens, "tappa balansen" etc.

   http://www.drbriffa.com/2012/06/15/statins-can-drain-the-life-out-of-us/
   https://bmjopen.bmj.com/content/6/6/e010401
   https://spacedoc.com/articles/statins-pls-als-and-pn

   Radera
  5. Återstår att se om vaccinet påverkar försäljningen av statiner, om man nu tjänar pengar på piller så vill man ju inte att kassa-kon går och dör "för fort"

   https://www.statins.news/2019-04-08-statins-a-billion-dollar-industry-costing-millions-of-lives.html

   Radera
  6. Arjun Walia påstår också att vi människor styrs av en utomjordisk galaktisk federation som vill oss väl...

   Radera
 11. Det saknas lite såndär "bra blogjournalistik" som inträffar ibland - följ mina spår:

  Sitter med SCB's veckorapport från 2020-12-21. Allt sitter i tabell 3 men de har transponerat den till köttfärs så att det krävs en del jobb för att få den begriplig.

  Något som är begripligare och enklare är Tabell 6 och speciellt graferna längst ner och nu borde det koka i köttgrytorna på varenda redaktion: Hela den sk "överdödligheten" hittas i /Tadaaa/ STOCKHOLM! I vilket fall 90%. Västra götaland, Södermanland och Västmanland bidrar med ca 10%, men Skåne, och Norrland har NOLL mätbar överdödlighet under hela 2020.

  Vad gör vi av det, gott folk?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Covid är betydligt farligare i storstadsmiljö än på landet?

   Radera
 12. Funnet på nätet:

  "Enligt Folkhälsomyndigheten ska vaccinet först och främst gå till riskgrupperna. De som alltså har störst risk att drabbas av Covid19.
  ■■■■■■■■
  Okej, då kollar vi fakta:
  RISKGRUPPER:
  * Hög ålder
  * Kronisk lungsjukdom
  * Allvarlig hjärtsjukdom
  * Cancer
  * Diabetes
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Nedan listade sjukdomar kan öka risken för att insjukna i covid-19, dessa ingår också i riskgruppen:
  ■■■■■■■■
  * Neurologiska sjukdomar med påverkad andningsfunktion.
  * Immunhämmande sjukdom eller behandling.
  * Leversjukdom.
  * Nedsatt njurfunktion.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Enligt bipack-sedeln ska vaccin ska INTE ges till personer:
  ■■■■■■■■
  * med blödningsproblem, som lätt får blåmärken
  * som använder ett läkemedel för att hämma blodproppar (blodförtunnande)
  * som har ett försvagat immunförsvar
  * som använder ett läkemedel som påverkar deras immunförsvar
  * som har en allvarlig sjukdom med hög feber
  * som vid tidigare vaccineringar fått allergisk reaktion eller
  * som har andningsproblem

  Vilka är det då som lider av alla dessa kontraindikationer?

  Jo, våra svaga, gamla och sjuka på äldreboenden runt om i landet!
  Med andra ord prioriterar Folkhälsomyndigheten människor som egentligen på inga villkor borde ta detta vaccin...

  Hmmm... jag tror jag börjar förstå nu varför Läkemedelsbolagen inte "hinner med" att bifoga bipacksedlar till vaccinet...
  "

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du menar alltså att alla landets läkare kommer strunta i FASSen och ge den här medicinen även till dem som inte tål den?

   Många kommer iaf inte kunna ta vaccinet som du illustrerar. Det understryker bara att de personerna är väldigt beroende av att de allra flesta unga och friska också vaccinerar sig.

   Radera
  2. Hoppas verkligen att alla som kommer vaccineras får träffa en läkare innan som tar sig tid att svara på eventuella frågor som kan uppstå. Allt annat vore oetiskt.

   Radera
  3. Ja okej, det är sjuksköterskornas uppgift. Poängen är densamma. De borde rimligtvis också följa anvisningarna och inte ge medicin till dem den inte är godkänd för. Varför försöker du så tvivel om att sjukvårdspersonalen kommer göra sitt jobb professionellt?

   Radera
  4. @Stor Ek: Jag sår inga tvivel, Sök på "Tik Tok Nurses" på YouTube så kan vi ta det därifrån.

   Radera
  5. Spexigt värre, men är det så olikt det gamla "Is this the way to armadillo"spoofet tex. Man gör sånt där för att uthärda eländiga tider. Finns ingen anledning att tro att de inte också kan göra sitt jobb också.

   Radera
 13. Frågan för min del handlar inte om gamla eller sjuka ska ta vaccinet eller inte, utan ska min fullt friska tonåring ta detta ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. I ett upplyst och fritt samhälle så bör det valet vara individuellt...

   ...din fullt friska tonåring lär dock få svårt att få full access till arbetsmarknaden och begränsningar i val av utlandsresor som ovaccinerad.

   Diskrimineringslagen är nog inte (ännu) applicerar här

   Radera
  2. Ännu har jag inte sett något om att barn kommer erbjudas vaccin alls. Om det blir aktuellt lär de stå sist i kön hursomhelst. Har kanske inte gjorts några studier på barn eftersom de klarar av sjukdomen så bra ändå. Vänta och se om ett halvår?

   Radera
  3. Pfizers vaccin är inte godkänt på barn, gravida, ammande eller de som vill bli gravida i närtid. Vet ej status på de andra. Av självklara skäl kan man inte godkänna ett nytt vaccin på dessa grupper utan studier som pågår i flera år.

   Radera
 14. Det där med att vaccinera personer som inte tillhör riskgrupper är inte helt självklart,
  ta barnen som exempel.

  https://www.infectiousdiseaseadvisor.com/home/topics/respiratory/influenza/increased-risk-for-acute-respiratory-illness-following-influenza-vaccine-in-children/

  SvaraRadera
 15. Från ett medicinskt-etiskt perspektiv finns det en del tveksamheter som bör diskuteras. Det första jag funderar över är hurpass "frivilligt" patienterna uppfattar vaccinerandet. De står i stark beroendeställning till vårdinstitutionerna och kan lätt komma att uppleva det som en direkt förväntan att de skall låta vaccinera sig. De kan ju alltid bli placerade i ett fönsterlöst rum i källaren bland andra "antivaxxers" om de tackar nej.

  Jag har inte hört vare sig Steffe, Hallongren eller Tengnäll ens nämna något om "frivillighet" så det hela ser onekligen ut som ett jättestort medicinskt experiment på människor så här långt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Att vara självisk är inte att leva som du vill, men att kräva att andra lever som du vill"
   -Oscar Wilde

   Radera
 16. Idag dog första vaccinerade patienten i Sverige. En multisjuk äldre person på ålderdomshem, dagen efter första dosen.

  Rapporterat döda med covid-19 vaccin i kroppen: 1st.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som skrivet - väntat och har noll med vaccineringen att göra. Men det kommer användas av antivaxxers ändå.

   Radera
  2. Rapporterade döda med covid-19 i kroppen kommer dock sjunka snabbt om ca 6 veckor.

   Radera