Aktuellt

Slovakien: Sputnik V-vaccinet som levererades var inte det som använts i de påstådda studierna

AFP rapporterar att EU-landet Slovakien laboratorietestat de doser av det ryska påstådda vaccinet Sputnik V man köpt in i två miljoner doser...

2020-10-14 12:42

Östhammars kommun ställer sig bakom slutförvar av kärnkraftsavfall i Forsmark

Östhammars kommuns kommunfullmäktige sade med en förkrossande majoritet ja till en etablering av slutförvar för svenskt kärnkraftsavfall vid Forsmarks kärnkraftverk. Därmed kan inte regeringen längre ducka beslutet om slutförvar och hävda att ingen kommun går med på detta.
Tvärsnitt av SKB:s kopparkapsel för slutförvar av kärnbränsle
Med 38 röster för, sju emot och tre som avstod röst sade Östhammars kommunfullmäktiga kraftfullt ja till slutförvar av det svenska kärnkraftsavfallet. Svensk Kärnbränslehantering (SKB) ansökte om detta 2011, men sedan dess har det krävts ett kommunalt godkännande, vilket regeringen ännu inte begärt in rädda för att stöta sig med Miljöpartiet. Således sade Östhammars kommun ja till det hela på eget initiativ. I systemet ingår även ett mellanlager i Oskarshamns kommun.

"I och med att kommunfullmäktige i både Östhammars och Oskarshamns kommun tillstyrkt ansökan är det nu upp till regeringen att fatta beslut."

Oavsett vad man tycker om kärnkraft så måste kärnavfallet, både bränslet och lågaktiv bestrålad utrustning från kraftverken, slutförvaras. Av rädsla för att en faktisk lösning skulle legitimera välstånd, välfärd och ekonomisk tillväxt via kärnkraftens välståndsskapande, så har Miljöpartiet obstruerat det hela, och alla regeringar sedan 2010 har varit beroende av det välståndsfientliga Miljöpartiets stöd. Istället ligger använt kärnbränsle i vattenbassänger, där vattnet kommer koka bort om strömmen bryts varaktigt, t ex på grund av elnätets kapacitetbrist i södra Sverige, som regeringens Anders Ygeman (S) är ansvarig för, då MP tycker det är en bättre lösning.

Nu ligger ärendet helt på regeringens bord. Även om kärnbränslet i teorin kan upparbetas och återanvändas i nästa generations icke-existerande kärnreaktorer, så måste likväl det mer låggradiga bestrålade avfallet slutförvaras. Så det är bara att sätta igång. Om det en dag under den decennielånga processen att få ner avfallet i det svenska urberget visar sig att det finns reaktorer och efterfrågan på bränslet, så är det bara att då avbryta slutförvaring av resterande bränsle.

Storleken på en av SKB:s kapslar. Almedalsbesökare som storleksjämförelse.

En sak är säker - att Miljöpartiet stoppar huvudet i bergrunden gör inte att behovet av slutförvar försvinner. Förhoppningsvis åker MP ur riksdagen senast 2022 och därefter kan man flytta bränslet från sina vattenbassänger till en permanent och fungerande passiv lösning, som inte kräver ständigt inpumpande av kylvatten.

 

33 kommentarer:

 1. Kombinationen av Kärnkraft, Vatten, Vind och Sol ger ju också de renaste elbilarna i världen. Cirkeln sluts. Att Miljöfascister inte klarar av att räkna ut det är bara idioti. Inget annat. Ren idioti i dess sämsta form.
  Skulle övriga Europa gå den linjen pratar vi en massiv miljöförbättring. Att elda kol och köra brunkolskraft på elbil är patetiskt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ännu bättre är att förbruka mindre el och köra mindre bil. Helst inte köra bil alls.

   Det måste väl snart anses alldeles oerhört förlegat att så många världen över dagligen skall förflytta deras kroppar i plåtlådor fram och tillbaka, timme efter timme, mil efter mil, med buller, resursförbrukning och miljöförstörelse som resultat.

   Radera
  2. Öööö.. Hur ska transporter ske tänker du då ?
   Tunnelbana, spårvagn och buss ?
   Funkar nog jättebra för de 8 miljoner dom bor utanför de två största städerna

   Radera
  3. Alla delar behövs, det ena utesluter inte det andra. Kärnkraft plus förnyelsebart kompletterar varandra perfekt, då det ena är mycket god baskraft och det andra är mycket god reglerkraft. Mudden har en poäng, det är slöseri med tid och energi att hålla på att pendla en massa. Vi har fantastiska kommunikationsmöjligheter med Internet som gör att vi borde kunna skippa en stor del sådant. Pandemin har puttat samhället i den riktningen.

   Radera
  4. Jo, fast att hålla alla dessa digitala system igång kräver massor av energi och dessa system måste vara igång hela tiden, även om ingen använder dem, annars funkar det liksom inte. Bilen drar, å sin sida, endast energi när den utnyttjas. När den står still släpper den inte ut några CO2e alls.

   Radera
 2. Angående illustrationen: Den halvårslånga period jag tjänstgjorde i M/S Sigyn för snart tjugo år sedan körde vi relativt kontinuerligt kapslar med utbränt från Ringhals och Forsmark till mellanlagringen i Simpvarp. Minnesbilden att dessa var ytterligare paketerade så att de var ganska mycket större än vad som visas på bilden härovan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är för att det är olika saker. Du transporterade bränsletransportkärl, sk flaskor.
   I dessa transporterar man bränslepaketen, dvs oöppnade bränslestavar som är sammansatta till ett paket som används i reaktorn.
   När man tar ut kärnbränslet ur dessa skall det paketeras i kapslarna du ser på bilden.
   Efter ca 30 års avsvalning i CLAB.

   Radera
  2. Jag måste säga att jag är lite förvånad över din minnesbild är så dålig eftersom all personal får omfattande utbildning på vad de håller på med.

   Radera
  3. Rickrd Ohlin: Det vi körde under min tid i Sigyn var utbränt till CLAB. Samt diverse laster för SKB från Tyskland och Polen till Karlshamn och Norrköping samt några enstaka resor från Studsvik. Utbildningen var huvudsakligen inriktad på säkerhetsaspekterna och däri ingående rutiner ... inte så mycket själva lastkännedommen eftersom lastning och lossning samt lastsäkring sköttes av SKB´s personal och rummet stod under kameraövervakning och beträddes så gott som aldrig under lastresa.

   För att friska upp minnet letade jag fram mitt gamla ISPS id-kort för Sigyn som har nummer 23312, samma som dosimeternumret, samt att fotot på detta id visar undertecknad som han såg ut för snart 20 år sedan.

   Radera
  4. En vacker ung man!?
   OK. Jag tycker det är intressant att man separerar det så mycket.

   Radera
  5. Rickard Ohlin: Undertecknad har alltid varit och kommer alltid att förbli lika ung som han känner sig ... Och skönheten ligger som bekant i betraktarens öga.

   Samt då rörande lasten att alldeles oavsett Sigyn byggdes speciellt för ändamålet, ägdes av SKB samt managerades i personalhänseende under min tid av Gotlandsbolaget (de avslutande åren av Furetank)... så var hon lastmässigt underkastad den internationellt gällande IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)och dess krav på bl.a. utbildning och certifiering av ombordpersonal.

   Radera
 3. Tänker man globalt borde Sverige ta betalt för att ta emot avfall från länder som saknar bra berggrund för långtidsförvaring av avfall.

  Den dag generation 4 kärnkraft fungerar blir dessutom avfallet en nationalförmögenhet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Exakt, därför bör man förstås inte begrava det alltför oåtkomligt.

   Radera
  2. Därför borde vi skippa slutförvaret och lägga pengarna på gen 4 reaktorer.

   Radera
  3. Är inte slutförvarets innehåll möjligt bränsle till gen 4 ? Oaktat. Även gen 4 behöver slutförvar.

   Från SKB

   Slutförvar behövs i alla kärnkraftssystem

   ”Även för fjärde generationens kärnkraft behövs en säker hantering av bränsleavfall och avfall från driften och rivningen av de olika anläggningarna i kärnbränslecykeln. ”

   Radera
  4. Nej tack, jag vill inte bo ovanpå en soptipp för kärnavfall.

   Radera
  5. Med gen 4 så slutförvarar man bara fissionsprodukterna, vilka står för några få procent av det använda kärnbränslet men nästan hela värmeutvecklingen.

   Radera
  6. Jag bor två kilometer från en avfallsförbränningsanläggning och en soptipp. Jag skulle hellre bo två kilometer från ett kärnkraftverk och ovanpå ett kärnavfallsförvar.

   Radera
  7. Nä, man kommer fortfarande att få aktiverades härdkomponenter, utslitna neutrondetektorer, processrester från bränsleåtervinningen osv att slutförvara. Enbart klyvningsprodukter är en utopi men det mesta blir klyvningsprodukter.

   Radera
  8. Varför begrava det som blir bränsle i framtida reaktorer? I de nya som kommer som använder utbränt kärnbränsle blir avfallsproblemet minimalt. Nu satsas inget i Sverige eller annorstädes på den tekniken för det är vindkraft som gäller. Kärnkraft är no no. Trots att det kan lösa problemen med kärnavfallet.

   Radera
  9. I Sverige idag är det vindkraft som är lönsammast. Nya vindkraftverk på land behöver inga subventioner, som de behövde under tidigare år. El från solceller växer lönsamt mer än vind i många länder. Närmaste fissionskraftverk som byggs nu är en mycket usel ekonomisk investering. Näst närmaste likaså. Inget företag har planer på att bygga ny fission i Sverige just för kostnaden.

   Mer olika företag satsar på fusion.

   Finns ett antal andra metoder för mer el. Väljer att ta upp dem en annan gång av tidsbrist. Ska upp tidigt imorgon och sedan upptagen hela dagen.

   Dagens akuta problem är att vi har mycket el i norr men uråldriga och svaga ledningar söderut samt mellan Gotland och fastlandet.

   Självklart anser jag att vi ska begrava de radioaktiva resterna i Östhammar.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  10. Anser du även att vi ska fortsätta lägga ned redan befintliga fissionskraftverk? Du pratar väldigt mycket om dina vindkrafts-aktier/verk. Ser du något negativt med vindkraft?

   Radera
  11. Instämmer med Magnus.
   Spillepengen ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   Nyare generationer kärnkraft är den bästa lösningen allt sammantaget, inte nödvändigtvis direkt ekonomiskt, utan för att lösa kärnavfallsfrågan och få stabil eltillgång. Enbart förnyelsebart kan inte ersätta all fossil energiproduktion. Why nuclear power will (and won't) stop climate change på DuTuben för den som har 40 minuter för mycket i livet.

   Radera
  12. Niklas 1. Det styrs av ekonomin. 2. Sålde de flesta vindkraftaktierna för tidigt, men med god vinst. Äger nu betydligt mer i nyare energiföretag än jag ägt i Vindkraft. Givetvis finns det nackdelar med allt storskaligt. Fördelarna med vindkraft är dominerande och ingen tänker sig enbart vindkraft i ett elnät. Ser ändå större möjligheter i de bolag jag har idag.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  13. Tomtenissen! Begravning 500 meter nere i urberg förefaller hyfsat säkert.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 4. Intressant att radion nyheter konsekvent använder uttrycket gäva ner vilket ger ett intryck som inte på något sätt motsvarar verkligheten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Begrava i lera kanske är rättare sagt.

   Radera
 5. Kärnkraften var visst inte så käck trots allt, och nu står vi där med åtskillig ton farligt radioaktivt avfall, vår lösning idag är att stoppa det i tunnor och gräva ner det. Framtida generationer kommer förbanna oss.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är det ett hanterligt problem, tänk på askbergen och CO2:n att samla in och lagra om vi hade eldat kol.

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. Mudden, jag rekommenderar att du läser på om PUREX-processen och sen om acceleratordrivna system (ADS).

   Radera