Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2020-10-28 16:14

Försvarspropositionen: Sveriges totalförsvar ska klara tre minst månaders kris och krig

Det svenska totalförsvaret - dvs både det militära försvaret och krishanteringen i det civila samhället - ska enligt Försvarspropositionen klara minst en tre månader lång säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde, som ger allvarlig påverkan på samhället. Delar av dessa tre månader ska Sverige klara av att vara i krig med krigshandlingar på svenskt territorium av varierande intensitet. Detta ställer höjda krav på det svenska samhället och alla berörda myndigheter.
Tre månader
Sverige ska alltså utan egentlig extern hjälp klara av en säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde under tre månader. En del av den tiden ska vi också klara av att Sverige är i krig, med krigshandlingar på svenskt territorium, både med perioder av högintensiva strider och med lägre intensitet. Större delen av de tre månaderna kan beröras av så kallad gråzonsproblematik, där angriparen (=Ryssland) försöker få beslutsfattare att låtsas att det inte pågår någon angrepp eller kris.

Logistikflödena mot omvärlden kommer vara begränsade, men inte brutna helt.

Totalförsvaret ska klara "de viktigaste samhällsfunktionerna". "Inom de flesta områden innebär det en avsevärt lägre nivå än i ett fredstida normalläge"

Planering och förberedelser för rättssamhället detta "är kostnadsdrivande", dvs kommer kosta pengar för Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Men det kommer inte vara gratis för resten av samhället.

I princip behöver all samhällskritisk verksamhet ha en driftsbuffert på tre månader utan leveranser, men ändå kunna upprätthålla verksamheten. 

Det kan gälla allt från vattenrening och livsmedel till bränslen. Exakt vad som behöver göras och hur uppges kräva djupare analys och kommer alltså inte vara på plats på ett tag. "Lagerhållning som metod" nämns. Det kan bli så att kritiska näringsverksamheter kan åläggas att hålla lager.

Notera att inriktningen handlar om den offentliga verksamheten, t ex upphandling av livsmedelslager hos företag som levererar till kommun (skolor, äldreomsorg). Enligt ansvarsprincipen behöver således företag förbereda sig själva på att klara sin verksamhet vid krig - detta ligger fortfarande bortanför statens uppgift.

Som exempel kommer Svenska kraftnät titta på hur man kan säkra sin del av elförsörjningen, men det handlar alltså om stamnätet, medan de enskilda ofta privata lokala elnätsägarna måste ordna detta själva.

De flesta företag kommer förstås av konkurrensskäl inte vidta några särskilda åtgärder och hålla tummarna att det aldrig blir krig. Därmed blir det mer vinst och ekonomiskt utrymme för att ta marknadsandelar idag, på bekostnad av de som bygger upp motståndskraft för tre månaders kris och krig.

En annan konsekvens är att man inte ens efter den där första veckan, som hushållen minst ska klara sig helt själva, inte kan räkna med en återgång till det normala.

Så sikta på tre månaders uthållighet som såväl hushåll eller företag. Och hoppas att en konflikt lugnar ner sig efter det. I Ukraina är man nu inne på det sjunde året i kriget med Ryssland, även om kriget blivit en banal vardag bortanför frontavsnitten.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

21 kommentarer:

 1. Det bästa var länken till en repris av krigets banala vardag. Trist att Kreml trivs hyfsat med ett långdraget krig.

  SvaraRadera
 2. Skall bli intressant att se hur Svenska Kraftnät skall ordna driftsbuffert av el under tre månader utan ställverk och högspänningsledningar. Det är löjligt enkelt och billigt att fälla pyloner och det tar månader att sätta upp nya. Det räcker med en gubbe med axelremsväska för att peta omkull en av dem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant med tanke på att man stänger ner kärnkraften i händelse av krig..... hur ska man kompensera för och lagerhålla 40% av Sveriges el behov i 3 månader?

   Radera
  2. Det gör man inte. Sveriges elförsörjning kommer vara starkt påverkad och förmodligen endast delvis tillgänglig under denna tiden och med kraftigt reducerad effekt.

   Bor man i fristående hus bör man nog se över möjligheterna att värma och sköta matlagning på andra sätt än elberoende för en längre tidsperiod.
   Det kan bli så enkelt att elnästaägaren kommer ut och byter ut dina huvudsäkringar mot "krigssäkringar" på 6A tex, eller troligare med de nya elmätarna läser av och analyserar förbruk
   ningen hos individer.

   Glöm att ladda elbil alltså om du inte har eget reservkraftsaggregat.

   Radera
 3. Det blir ett jäkla hallå i slaskpressen när inte folk kan köpa utländska grönsaker och frukter "som vi är vana vid". Det räcker med att en liten pryl typ kretskort saknas i en maskin för att det skall bli stopp eller att vi inte kan flyga in en reparatör för att laga någonting. Givetvis är det så för de flesta länder utbytet av varor och tjänster så utbrett så ingen klarar sig någon längre tid ensam.

  SvaraRadera
  Svar
  1. tror det var typ 5år sedan en frukt och gröntimportör i Helsingborg hade dataproblem och 60 långtradare/trailer kunde ej lossa sin last.. konstigt att man ej hade en plan B när det gäller färskvaror

   Radera
 4. En brand i en elektronikfabrik i Asien gjorde att leverantören i USA inte kunde leverera till vår kund i Sverige och denne hade då inget behov av att beställa prylar av oss så vi fick dåligt att göra.

  SvaraRadera
 5. Som Chipp ovan antytt så är nog den känsligaste biten elkraftsystemet. En vinterdag kan några man med ryggsäckar släcka hela Sverige och i bästa fall kan man bygga upp efter nån vecka, om det sedan går att få upp nätet igen från stillestånd vet man inte. Det har man av lätt insedda skäl aldrig prövat. Vill man släcka landet för en lång tid så räcker det att spränga ett anta av de stora transformatorerna i stamnätet, de är individer och det finns inte reserver om nu någon trodde det. Att tillverka nya tar år, förutsatt att man i Ludvika har tillgång till elkraft.....
  Lyckligtvis ligger det väl knappast i den lede fi:s intresse att fördärva landet man tänkt ta över, men det finns ju andra galningar. Det är tyvärr alldeles för många som känner till hur det skall göras så någon hemlighet avslöjas knappast här men det är med viss tveksamhet jag sätter detta på pränt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför skulle man inte slå ut landets elförsörjning i syfte att störa vår beredskap och på så sätt skaffa sig ett taktiskt och strategiskt bättre läge?

   Ingen kommer invadera oss, utom möjligen hangarfartyget Gotland.

   Men man kanske vill uppnå vissa mål i våra grannländer och ett försvagat Sverige är ett delsteg att nå dit.

   Radera
  2. Rickard Hur vet du att Putin bara tänker invadera Gotland?

   Jag hoppas vi bygger upp ett både civilt och militärt försvar i hela landet. I detta bör ödrift för el också bättre förberedas. För kan vi lyckas hålla igång el i mindre delare av landet underlättar det kraftigt även för de delar som saknar el. Vi verkar nu snabbt av ekonomiska skäl gå över till eldrivna bilar så även reserver med solceller på villor som någorlunda enkelt kan ge el även vid ett stört elnät. Alltså av beredskapsskäl behövs mer subventioner för solceller som kan ge el dagtid även om stora delar av elnätet är utslaget.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  3. Man avser inte mer än ockupera enskilda delar av nationen.

   Vi behöver inte mer subventioner för solel, däremot lagring av el eller ännu hellre reservkraftaggregat som ger mer pålitlig elförsörjning. De pengarna har alltså väldigt liten beredskapsnytta, precis som övriga subventioner av solceller ger liten miljönytta.

   Det är i praktiken omöjligt att skapa så mycket el som behövs ens i ett krisläge med reducerat behov via solceller.

   Det är bara önskedrömmar.

   Radera
  4. Rickard du verkar förutse allt om Putin. Du har rätt i att lagring av el och mer reservkraft behövs. Tror du elbilar ökar kraftigt och blir billigare de närmaste åren? Om du delar den uppfattningen bör du inse att en mer utbredd mängd villor med solceller, som förberetts för ödrift, öka transportmöjligheter även vid omfattande längre avbrott i nätet.

   Drömmar är förutsättningen för utveckling. Längre avbrott i elförsörjningen är en dröm jag har och det har gjort att jag vidtagit lite förberedelser. Hoppas fler gör något.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  5. Rickard - helt rätt. Sverige kommer inte bli invaderat innan hela världen har kollapsat iaf. Att klara "delar" av tre månaders (fantasier) krig kommer kosta oss hela välfärdsbudgeten till försvaret (för ett krig som bara kommer i skönlitterär form)

   Hur vet jag det? Genom att läsa historia, forskning, slutledning och deduktion. Vad skulle t ex Ryssland tjäna på att invadera Sverige? och skulle ett möjligt motiv rättfärdiga de enorma kostnaderna att både invadera och ockupera?

   Säger sig självt.

   Radera
  6. Spelar ingen roll vad jag vet om Putin, det är bara Killgissningar.

   Men du vet tydligen att det bara blir kriser på den ljusare delen av året :)


   Det jag vet är att en solcellsanläggning har väldigt liten produktion under vinterhalvåret och därmed är det inte en pålitlig reservkraftskälla. Du kan möjligen hålla några Led lampor i drift OM du har en större lagringsanläggning.

   Jag har titta på det just för syftet att hålla igång belysning, radio, fläkt för ventilation samtidigt som matlagning och uppvärmning sköts med biobränslen och kondenserad fossil gas.

   Självklart blir allt som har med solceller och eldrift billigare med tiden.

   Men gäller det för nödström behöver du komplettera med en rejäl lagringskapacitet och att staten skulle subventionera detta är bara tokerier.

   Gör det för att du vill göra något för miljön, men inte med skattepengar och gör en privatekonomiskt vinst på det. Det finns bättre insatser än att skattesubventionera detta.
   Och därför skall statens såklart inte subventionera solel öht.

   Radera
  7. Rickard du lever för mycket i antingen eller. Gläder mig att du skriver att du bygger din uppfattning om Putin på en gissning. Bra också att du förberett dig på strömavbrott med gissningsvis möjlighet till uppvärmning med ved och en gasolgrill. Har samma reserv och omväxling till el.

   Min större insats för miljön och privatekonomin är att äga aktier i ett företag som just nu satsar på månkraft. (Tidvatten) och mest optimalt på vattenströmmar lite senare. Ett annat företag satsar på el av spillvärme från maskiner och gammalt radioaktivt sönderfall. Har obetydligt i solceller och vind, som jag menar redan har kraftig tillväxt.

   vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  8. Nej, jag är inte binär. Jag gör en korrekt riskbedömning. Värsta scenariot har inte nödvändigtvis högst sannolikhet, och därför vidtar man adekvata åtgärder inom ramen för det, med fördel saker som man har nytta av till vardags. Exempel som du tar upp är bra exempel.

   Notera att jag skrev att solceller är nog bra privatekonomiskt men de enorma summor som staten lagt ner på att subventionera installationerna har haft mycket liten effekt på koldioxidutsläppen.

   De hade gjort enormt mycket mer som stöd till energibesparande åtgärder inom ex industrin eller stöd till utbyggd kollektivtrafik i storstadsområdena.

   Radera
  9. Rickard du kan ha rätt. För mig är det viktigt att få ner utsläppen av CO2, ja viktigare än att just Sverige kortsiktigt måste göra vinst på alla investeringar här. Jag har inställningen att underlätta för fler att välja elbil och inte fossilt just nu betyder mycket för hela världen. Solceller betyder mest i Sahara. Såg där hur även fallfärdiga hus hade solceller 2018. Vi är helt överens om att solceller här ger mest sommartid och enligt min uppfattning sjunker tillverkningskostnaden med ökad tillverkning varför även det globalt bör tänkas på.

   Svks misslyckande med att öka kapacitet från norr, Norge, Gotland eller senast från Vänern till Göteborg vilket drabbar all utbyggnad av ny kapacitet i Gotland, Värmland och även ger sämre möjligheter vid kriser (krig) är olyckligt.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 6. Kanske ett ämne som bloggen vill kommentera: BMW tvingas återkalla nästan alla sina plugin hybrider från 2020 pga att batterierna riskerar att börja brinna. https://www.autoblog.com/2020/10/16/bmi-mini-phev-recall-fire-risk/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_c2E9dCZyY3Q9aiZxPSZlc3JjPXMmc291cmNlPXdlYiZjZD0mdmVkPTJhaFVLRXdqaGl0R2FsOWpzQWhYREhYY0tIV1ljQkJFUUZqQUNlZ1FJQkJBQyZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYXV0b2Jsb2cuY29tJTJGMjAyMCUyRjEwJTJGMTYlMkZibWktbWluaS1waGV2LXJlY2FsbC1maXJlLXJpc2slMkYmdXNnPUFPdlZhdzFIU09tbzF0UXpzeUpNS1BaRThQcWM&guce_referrer_sig=AQAAADlObYJW0JjvFr0MGOuSv9RmbOfMnjfGz5s83l9uvANzLBhcv_hdIpbLof7ys1IFiRJnlVLD0DImFvDA552ky9o8JPjNAvH50CD81c84wS-CsI965_LTfXy73MX6di2noH3Sg6tdpgAzjwdsIdiek2E4cg20dwXXNmTwlECe0spS

  SvaraRadera
 7. Troligtvis därför jag idag fick brevet hem från FM där min personligt kvitterade utrustning helt sonika hade getts bort till GMU... samtidigt ombads jag lämna in de persedlar jag hade kvar med hot om rättsliga åtgärder.. typ en kalsong, 2 par stålgrå strumpor och en t-shirt.
  Mitt ”personliga” vapen var också utkvitterat och återanvänt. Perfekt personalvård och trevlig stämning på FM. Helt klart sämsta arbetsgivaren någonsin.
  Men vi lär ju klara 3 månader, bara jag lämnar in mina kallingar.

  SvaraRadera