Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2020-10-21 10:35

Försvarspropositionen: Nya korvetter anskaffas med start 2021 - två marina basbataljoner med nya fartyg införs - ny tung kustrobot

Försvarspropositionen innehåller en lång rad upprustningar inom marinen, även om detta antagligen viktigaste försvarsgren för totalförsvaret förblir rejält underdimensionerat för Sveriges långa och viktiga kust. Bland annat ska anskaffning av nya korvtter påbörjas 2021 och levereras efter 2026, ny tung kustrobot kommer införskaffas och två sjörörliga marina basbataljoner ska sättas upp, med nya fartyg, vilket ger utökad uthållighet och överlevnad för marinen.
Visby-klasskorvetten HMS Nyköping intill stabs- och ledningsfartyget HMS Carlskrona
Fungerande sjötransporter är helt nödvändigt för Sverige såväl i fred, som vid kris eller ofred. Bland annat för att förse landets civila bränsledepåer med flygfotogen, diesel och bensin, vilket sker via kustnära transporter. Utan dessa stannar Sverige när bensinstationerna och civila samt militära bränsledepåer är tomma och med det i princip all praktisk krishantering.

Marinen har varit underdimensionerad länge, men får i förra veckans försvarsproposition en början på ett återtagande, om än från den kända mycket låga nivån.

En ny amfibiebataljon upprättas i Göteborg, antagligen med avsikt att säkra de för Sverige livsviktiga förbindelserna västerut, men kanske också en möjlighet att omgrupperas österut utan att vara direkt i farans riktning från första skottet. Amfibiebataljonerna ska även få ett nytt buret luftvärnssystem och nya stridsbåtar ska börja anskaffas som ersättare till stridsbåt 90.

Antalet ubåtar i krigsorganisationen ökas med en genom att de två nya A26-ubåtarna av Blekingeklass ska ersätta den sista ubåten av Södermanlandsklass. Därefter ska anskaffning av ersättare till Gotlandsklassen ske med start senast 2025.
HMS Halland i kaj i Visby. Godkänt fototillfälle

Även om Visbyklassens korvetter ska haltidsmodifieras och livstidsförlängas till år 2040, så ska anskaffning av nya ytstridsfartyg som ska ersätta Gävleklassen påbörjas 2021 - 2025, med avsikt att två nya korvetter ska levereras 2026 - 2030. Därtill ska ytterligare två korvetter anskaffas innan 2030, vilket därmed kommer öka antalet ytstridsfartyg. Man kunde önska att det kunde gå snabbare, men tidplanen är antagligen realistisk om det ska handla om en helt ny fartygsklass.

De tunga kustrobotarna som bydenats ska ersättas med ny landbaserad tung sjömålsrobot under perioden 2026 - 2030, utöver "tidigare beslutade system". Detta innebär alltså en ökning av det landbaserade kustrobotartilleriet. Ett gott besked, då dessa snabbt kan flyttas och grupperas i landet, för att på avstånd från eldställningar i svenska skogar kan verka mot angriparens tonnage.

Kanske mest intressant är dock etablering av två sjörörliga basbataljoner, där anskaffning av fartyg påbörjas 2021 - 2025. 

Enligt försvarspropositionen ska Sverige kunna hålla ut i tre månader utan stöd utifrån, och det innebär att den svenska marinen måste kunna verka över tid, dvs ha tillgång till baslogistik. Som det är idag skulle det mestadels ske via det fåtal kända marinbaser vi har kvar - Karlskrona, Berga, Musköberget, Skredsvik och Käringberget för att nämna en handfull. 

Marinen behöver bränsle, mat, ammunition, sjukvård samt underhåll och reparationer. Hur exakt de två sjörörliga basbataljonerna ska vara uppbyggda kan vi bara spekulera kring, men bland annat tankfartyg och rent av sjukhusfartyg kan bli aktuella.

Poängen blir att den svenska flottan kommer kunna upprätta en marinbas vars om helst. Dels i vilken civil hamn som helst med rätt djupgående och kajlängder, och dels på någon av alla de skyddsobjekt som Försvarsmakten har kvar i skärgården, men som idag inte är baser - den som är fritidsseglare vet hur många platser man inte får gå iland på. Det finns fler än Mällsten. Till det kommer en lång rad fd skyddsobjekt eller andra militära ankringsplatser.
Fd militär kaj på Marstrandsön, ej skyddsobjekt

Detta gör det svårare för angriparen att bara skjuta sönder de fredstida baserna, eftersom marinen kommer kunna få sitt underhåll från tjogvis med olika baseringsplatser med basbataljonerna på plats.

Ska man inte köpa begagnade fartyg från den beryktade hyllan - fartyg som ändå kommer ta tid att integrera in i svenska ledningssystem och krigsorganisation - så kommer det ta tid att bygga upp flottan igen. Även utbildning och rekrytering av personal till den nya amfibiebataljonen och de två sjörörliga marinbasbataljonerna kommer ta tid, men det är en början. 

Spridning via rörliga marinbasbataljoner kommer ge marinen ökad överlevnad och uthållighet, och därmed agera som en styrkemultiplikator i kontrast mot att begränsas till fasta baser för t ex omladdning med nya torpeder och sjömålsrobotar. Om angriparen på grund av svensk underrättelsetjänst och signalspaning, samt utbyte av underrättelser med våra allierade, så kan inte ett angrepp ske mot Sverige förrän svenska flottan är borta. Den dimensionerande angriparen har bara militärt landstigningstonnage för ett försök, och den svenska marinen kommer se till att allt detta tonnage inte kan användas två gånger, om ens en gång.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

41 kommentarer:

 1. Bygger man nu nya bränsledepåer och bergrum istället för alla de nyligen stängda? Eller kan man ta de gamla I bruk igen? För med så mycket fler militära fordon som ska köpas in så måste också diesellagren kraftigt byggas ut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad får dig att tro att de stängts? Det ekonomiska försvarets gamla bergrum för drivmedelslagring används fortfarande, iaf de längs kusterna. Enskilda depåer inåt landet kan vara nedlagda dock. Men Försvarsmakten har sina egna depåer, det är inte så att man kommer behöva åka till Circle K om man inte har lust.

   Radera
  2. Inom 10 års planeringen borde man dock börja förbereda för elektrifieringens framgång. Även om jag vill avveckla det fossila vore det bra för civilförsvaret och det militära försvaret att behålla bensinmackar, depåer och tankbilsflotta. Kanske även utöka med fler dieseltankar vid kvarvarande mackar som inte har A lägen med platsbrist men bra ytor.

   Och hur vore det med 500 MW reservkraft fördelad på 500 platser med 1 MW dieselgeneratorer och 10 snabbladdare var samt en veckas diesel till hands? Vi kommer att få verksamhetskritiska elbilar som behöver hållas rullande vid stora störningar i elnätet.

   Radera
 2. Samtidigt som det "ökas" med 2 nya ubåtar så avskaffas ju en av Gotland-klass vilket minskar dagens 5 ubåtar till 4. Ökningen är alltså som vanligt en minskning.

  Ser det inte heller som troligt att stödfartyg kommer anskaffas snarare än att baskompanierna får någon gammal avdammad trossbåt tillbaka.

  Nedlagda oljedepår är dessutom allt som oftast numera privatägda. Andra anläggningar längs kusten är plomberade och igenfyllda.
  De rörliga baskompanierna kommer med andra ord troligen bestå av en tankbil som kan angöra valfri kaj på fastlandet och en upphandlad proviantering från valfri cateringfirma...

  Ursäkta min pessimism, men det finns inte pengar till det som listats på långa vägar då budgeten inte går hand i hand med planerna - som vanligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förfogandelagen löser icke-problemet med vem som äger en oljedepå. Ägandeformen är faktiskt agnostisk när väl regeringen aktiverat förfogandelagen.

   Radera
  2. I övrigt finns det väl gott om begagnat tonnage att köpa billigt för strax över skrotvärdet rakt av och måla i grått, för att använda till basbataljonerna.

   Radera
  3. Fel, det står att även den tredje ubåten av Gotlandklass skall vidmakthållas och att antalet därmed ökar från 4 till 5.

   Radera
  4. Glöm heller inte att förmåga att agera stödfartyg för FM ingår i specen för nya isbrytare.

   Radera
  5. @Zafir - I stand corrected. Det var goda nyheter jag missat!

   @Cornu - Förfogandelagen är sexig men är den PK? Att planera för att relevanta lager håller minstanivå vid varje given tidpunkt är kanske villkorat i något avtal, annars är ju rummen i sig inte värda mycket.

   Begagnat tonnage förberett för STS-ops samt obskyra kajer vore visserligen enkelt att få tag på då det kryllar av i stort sett gratis bättre begagnade PSV med många år kvar på nacken. Vi skulle kunna få gott om stödfartyg i stort sett gratis med mycket god manöverförmåga (DP-1&2) och kombinerad däcks/tanklast + krankapacitet (läs: 1 MUSD/styck för helt ok tonnage). Säg 3-4000 kbm bränsle, 1000 kbm färskvatten och 1000 kvm däckarea (ca 3-4000 MT däckslast).

   Det vore väl dock för enkelt för FMV att gå på den bollen....

   Radera
  6. Bitter, jag är inte så kunnig så det vore fint om du kunde berätta lite mer om din ide. Handlar den om logistikfartyg för service av olje- och gasplattformar som har blivit över pga oljelågkonjunkturen?

   Radera
  7. PSV = Platform Supply Vessel, så ja supplybåtar helt enkelt. Finns med och utan helideck, extra bostadsmodul, mer/mindre utrustat hospital etc. Finns gott om "gammalt" tonnage ingen vill ta in nu i den döda marknaden som ligger i upplag och går att köpa loss. Skrotvärdet är lika med noll dessutom så för redare att bli av med dom kan vara tacksamt...

   Radera
  8. Är det unika fartyg eller har de byggts i serier?

   Radera
  9. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  10. De flesta PSV har byggts i serier, vissa större än andra. Sedan finns det ju ett flertal one-off lösningar men det är mer vanligt med AHTS eller MPSV/CSV skulle jag säga.
   De flesta är också byggda med förberedelser för exvis helideck eller kran med fundament och förstärkningar redan på plats. Förberedelser för moonpool, ROV/hipap, A-ram, etc för att möjliggöra flexibelt utnyttjande beroende på marknaden är också vanligt.

   Radera
  11. Låter lovande, skall man bygga förband är det bra att ha flera identiska fartyg.

   Radera
  12. Absolut. Det går också att köpa gott om delar då i stort sett varje norsk supplybåt har RR eller Kongsberg-utrustning. Bergen diesel / Wärtsilä hvm och CAT hjm...

   Radera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Ang, köpa från hyllan, finns det några skeppsklasser med de smygegenskaper som Visbyklassen har till salu?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ska inte Marinen avveckla nån av dom däring i Visbyklassen, då kan ju Marinen köpa dessa av materialverket, det verkar ju vara materialverket som äger allt av värde och materialverket levererar ju försäljningsvinst till Staten som då kan öka på marinens budget med samma summa som marinen handlar av . . .ja i praktiken Staten sen kan man ju kalla detta för inköp. . . vilket det ju är och alla är nöjda ;)

   Radera
  2. Det är nog svårt att hitta, därtill så lär det nog inte bli billigare än att köpa in en Visby II, vidareutvecklad från de befintliga Visby korvetterna. Visby klassen kostade lite drygt 1,9 miljarder kr styck vilket inte är så väldigt mycket.

   Radera
 5. Nyfiken på varför du först twittrar med länk direkt hit till din blogg och sedan nästan direkt retweetar samma sak men då med hashtaggarna #svfm #föpol.
  Varför inte bara ta med hashtaggarna direkt i första tweeten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Postar automatiskt t twitter, blir då inga hashtaggar.

   Radera
 6. Låter jättebra men hur säkert är detta?
  Tycker det varit en rad nyheter senaste åren där alla partier är överens om satsningar men några månader senare så kohandlas och förslagen vattnas ur när det ska betalas för pengarna satsas på andra områden.

  SvaraRadera
 7. Att utöka Kalle Anka-armén (flottans glada gossar, alltså) med fler flottörer och mysigt trånga farkoster ligger så klart i linje med försvarets jämställdhetspolicy. Trevligt att även killar som gillar K-pop och balett ges utökade möjligheter att bidra till det svenska försvaret. Och det retar säkert Putin också.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Haha! Ihärdiga rykten vill hävda att sjöscouterna är värst av alla. Tom of Finland utan besvär med åldersgränser...

   Radera
  2. Tom of Finland var nog luftvärnsofficer, men kanske hade han trivts med flottans glada gossar lika bra :P

   Radera
  3. Hur är det gäller det fortfarande att matroser inte får nalla av kronans vapenfett, eller har de släppt på den regeln.

   Radera
  4. Påminner mig om lumpens säkerhetsutbildningen i bergrummet där vi servade viggenplan. Här är buren där man skruvar isär hjul för att byta däck, den skall alltid användas, inga undantag. Här är det bubblande tribadet, det är jätteeffektivt och giftigt. Det röda smörjfettet är giftigt hitta inte på något med det så ni får det i er...

   Radera
 8. Dessa ökningar är inte tillräckliga. 1 extra ubåt o 2 nya kustkorvetter o några trossbåtar blir enda ökningarna nästa 10 åren? redan nu är flottan nästan helt utan skydd mot luftattacker samt saknar material och förband. Gamla ryska su-24 med lite moderna robotar plockar ju bort hela svenska flottan och karlskrona utan ansträngning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad skall vi ha då? En boomer alltid liggandes ute i Landsortsdjupet och en eller två vid kaj, mer eller mindre redo att avfyra allt mot lede Fi, dvs österut? Den kanske kan smita över till Gotlandsbassängen eller tom gömma sig mellan Åland och Uppland vid behov.

   Marinen arbetar inte ensam. Flygvapnet lär finnas närvarande och mark/landbaserat luftvärn, tex på Gotland supporterar.

   Marinen skall ju inte in i Baltisjk och skapa oreda.

   Radera
  2. Landbaserade kryssningsrobotar som kan slå till mot flygbaser och hamnar.

   Radera
  3. I ett skymningsläge kanske vi vill bringa eld och förödelse över deras kvinnor och barn också som hämnd för att de gjort så mot oss?

   Radera
  4. Jag syftar förstås på militära mål. Om det skulle bli ett anfall mot Sverige så kommer de förstås inte på en linje och sedan är det klart. Jag menar att man behöver slå på djupet för att förstöra försörjningslinjer, det är en otrolig logiskt för att hålla liv i ett anfall. Blir det tillräckligt dyrt och jobbigt så kommer de inte anfalla och det är förstås anledningen till försvarssatsningen.

   Radera
  5. Det gäller alltså som vanligt att öka på budgeten och utöka beställningarna och utbildningskapaciteten för mer personal att anställa.

   Radera
 9. Ubåtar med någon smart torped måste ju vara det bästa mot större övervattensfartyg. Svårt att försvara sig mot. Alla andra riskerar att bli nedskjutna innan dom kommer i närheten. Tung kustrobot?, senaste versionen av RBS15? Vore intressant att veta hur några RBS15 skulle klara sig i en duell med Peter Den Store, och om någon kommer fram ....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vid ett samordnat angrepp mot en invasionsflotta skjuts ett tresiffrigt antal RBS15 från luft, vatten och land med koordinerad samtidig inflygning från alla håll strax över våghöjd. Inget luftförsvarssystem i världen klarar av att avvärja en sådan attack.

   Radera
  2. Det vore intressant med ett tresiffrigt antal lastbilar som kan skjuta tresiffriga salvor av en ny robot som är anpassad för billigare massproduktion så den kan köpas i fyrsiffrigt antal. Om den har multifunktionell målsökare så kan man använda dem som artilleri som slår på djupet efter att alla fientliga örlogsfartyg är sänkta. En verkansdel som kan sänka ett fartyg borde räcka för att ha sönder ganska många olika saker.

   Radera
 10. Ubåtar och robotar alltså, sen är det frisim tillbaka till Baltijsk för Putins salta gossar.

  Det gäller att en hel del kring detta, infrastruktur, ledning etc. inte blir utslaget i ruta ett.

  SvaraRadera
 11. Dags att slå ihop Finska och Svenska marinen/kustbevakningen och skapa en gemensam marin/kustbevakning.
  På medellång sikt verkar det logiskt att satsa på övervakning medelst UAV, autonoma minfält och USV:r för att spara personalkostnader och dyra sjödygn.

  SvaraRadera
 12. PSV = Platform Supply Vessel, av gammal tonnage. Köp en extra som decoy?
  Att ställa nåt stridsfordon på däck med lite HESCO runt om. Snabb uppgradering till nån förmåga att bita ifrån. T ex gammal centurion vagn :D

  SvaraRadera
 13. Nu är jag ingen "expert" på försvar material men en sak som jag funderat på ett par gånger är följande: skulle ryssen komma så kommer det att bland annat att krävas rejäla sjöstridskrafter, som jag starkt tvivlar på kan hantera hotet.
  Jag tycker att försvarsmakten, fmv och regeringen ska titta på "usa hyllan" och köpa in 5-6 aegis klass robot jagare. Med 90 mk 41 avfyrnings tuber bestående av SM 3 och SM 6 på vardera samt agm 158c lrasm, (vilket får rbs 15 gungnir att framstå som ett skämt).
  6 aegis jagare och 7 visby korvetter kan definitivt slå hårt.
  Men, med politiker vars IQ inte fyller ett riskorn så vad kan man vänta sig?

  SvaraRadera