Aktuellt

Slovakien: Sputnik V-vaccinet som levererades var inte det som använts i de påstådda studierna

AFP rapporterar att EU-landet Slovakien laboratorietestat de doser av det ryska påstådda vaccinet Sputnik V man köpt in i två miljoner doser...

2020-09-09 07:29

Sverige i formell militär allians med Finland efter riksdagsbeslut

Efter ett riksdagsbeslut igår har en militär allians med Finland formaliserats och kommer börja gälla från den 15:e oktober. Bland annat ska regeringen utan riksdagens bemyndigande få besluta om att ge militär hjälp till Finland, respektive begära stöd av grannlandet. Detta för att hindra kränkningar av territorium. Regeringen får även begära hjälp från Finland om vi är i krig eller krigsvara utan riksdagens medgivande. Vid fullbordat väpnat angrepp mot Finland land kommer även riksdagen behöva ge sitt klartecken. Sverige och Finland kommer även genomföra gemensam krigs- och krisplanering i förväg.
Finnar har länge spillt blod för Sverige, nu dags att betala tillbaka lite på den skulden.
Sverige är inte alliansfritt i fred och neutralt i krig, och har inte varit så sedan solidaritetsdeklarationen och Lissabonfördraget med EU. Främmande makts påverkansoperatörer, nyttiga idioter och en del politiska inriktningar som lever kvar på 80-talet vill dock fortfarande hävda detta.

För dem är gårdagens riksdagsbeslut återigen svart på vitt att Sverige inte är neutralt eller alliansfritt.

I den klubbade propositionens betänkande från utrikes- respektive försvarsutskottet, som samarbetat i framtagandet, står det bland annat sammanfattningsvis:
"Regeringen föreslår att det införs en ny lag i vilken regeringen bemyndigas att inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet fatta vissa beslut om att lämna respektive ta emot operativt militärt stöd. Regeringen ska ha befogenhet att på begäran av Finland sätta in svenska väpnade styrkor för att i enlighet med internationell rätt stödja Finland med att hindra kränkningar av finskt territorium. En förutsättning för regeringens bemyndigande ska vara att Sverige inte är i krig och att det inte råder en väpnad konflikt på finskt territorium. 

Regeringen ska ha befogenhet att, om Sverige är i krig eller krigsfara, begära stöd av Finland i form av militära styrkor för att i enlighet med internationell rätt möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Regeringen ska för detta ändamål få överlåta förvaltningsuppgifter till Finland. 

Regeringen ska även ha befogenhet att begära stöd av Finland i form av militära styrkor för att i enlighet med internationell rätt hindra kränkningar av svenskt territorium i fred eller under krig mellan främmande stater. Regeringen ska för detta ändamål få överlåta förvaltningsuppgifter till Finland. 

Områden där en finsk militär styrka bedriver militär verksamhet enligt den föreslagna lagen om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland ska kunna beslutas vara skyddsobjekt. 
I den föreslagna lagen om operativt stöd mellan Sverige och Finland införs en bestämmelse om att Försvarsmakten får besluta att finsk militär personal som lämnar stöd enligt den föreslagna lagen och som är lämplig för uppgiften får anlitas för bevakning av sådana områden där en finsk militär styrka bedriver verksamhet enligt den föreslagna lagen om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland och som beslutas vara skyddsobjekt."

Detta är en formell militär allians mellan Finland. Detta inkluderar även operationsplanering och förberedelser för olika scenarier, dvs vi kommer upprätta krigsplanering tillsammans med Finland. Detta är en mycket relevant del av en militär allians - den är inte mycket värd om man inte planerat i förväg.

"Samarbetet omfattar operationsplanering och förberedelser för gemensamt operativt användande av civila och militära resurser i olika scenarier, t.ex. i händelse av territoriella kränkningar och väpnade angrepp."

För att antagligen inte trampa 80-talsnostalgikerna på tårna ges inte den finsk-svenska alliansen något namn eller benämns som sådan, men på pappret är det en allians. Allianser har alltid olika former av begränsningar.

Beslutet är mycket välkommet och ett tydligt besked att vare sig de forna västra eller forna östra rikshalvorna kommer stå med armarna i kors nästa gång någon av dem angrips.

Stridsfordon 90 - ett fordon även Finland har.

I övrigt konstateras det i ett av det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kommentarer att det är upp till regeringen att avgöra vad som är krig och väpnad konflikt, kontra bara kränkningar av territorium. Regeringen kan därmed även i praktiken besluta om att ge hjälp till Finland vid rent krig, och efter taget beslut vända sig till riksdagen och på så sätt spara värdefull tid. Det kräver kanske lite mer politiskt mod, vilket naturligtvis alltid är fallet med allianser oavsett. T ex saknade Frankrike, Storbritannien och USA det politiska modet att tillämpa Budapestavtalet om försvar av Ukrainas gränser, efter att landet lämnat bort sina kärnvapen till Ryssland efter Sovjetunionens fall, men blev invaderad av Ryssland 2014. 

Men alliansen mellan Finland och Sveirge är helt ny och bakom den står alltså bägge ländernas regeringar och parlament. Nu återstår bara att ge den ett formellt namn. Förslag: Östersjöpakten? Bottniska alliansen?

81 kommentarer:

 1. Jättebra, lite förvånad över att regeringen gått med på detta. Tyder det på att regeringem fått info som inte är allmänt känd. Ett mer reellt hot?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja inte är det för att ideellt vara snälla mot Finland, eller dra på sig mer onödiga kostnader i alla fall.

   Radera
  2. Precis jag oroar mig för att MP sagt nåt i stil med
   - Vafalls? Omboka Almedalen till Orsa nästa år pga möjlig rysk ockupation? Ok då vi går med på en pakt med Finland. Men de tar väl båt och inte flyg för transporterna av trupp? Kan vi skriva in det?
   FM - ok
   FM - (väser till kollega) skriv in flygunderstöd i det finstilta).

   Radera
  3. De flesta antar att regeringen förstått vad de har gjort. Jag har mer förtroende för en tärning än vad jag har för regeringens analyser.

   Radera
  4. Jag har nog förtroende för att de gör sitt bästa efter förmåga om det verkligen gäller men att satsa på försvaret kan inte kommit som en ”bra att ha”- idé från de partierna.

   Radera
  5. Tyder väl kanske på att ni har en lite väl förenklad och endimensionell bild av regeringspartierna. Men det är ganska vanligt.

   Radera
 2. Vi kan spara östersjöpakten utifall Nato skulle tyna bort och de demokratiska staterna runt Östersjön måste samarbeta på egen hand.

  Hur ordnar vi större försvarsbudget så vi kan hjälpa finland rejält? Och hur ordnar vi mera civilförsvar så samhället blir segare när det stressas av kriser och krig?

  Att vi gör det för någon mer än oss själva kan vara politiskt gångbart.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allmän värnplikt med inte bara soldater utan övriga som ej är lämpliga eller vill tränas i folkvett och tex får utbildning till deltidsbrandman, sjöräddning, sjukvårdare (undersköterska) och som kan vidareutvecklas som tillgodoräkning i civila studier om man väljer fortsätta på samma bana

   Radera
  2. "Mustachen" Bolton har varnat om Trumps vilja att dra USA ur Nato: Om Trump blir omvald så är risken stor att Nato splittras, men om Trump inte blir omvald, kan skadan som han har orsakat Nato repareras.

   Radera
 3. En förutsättning för regeringens bemyndigande ska vara att Sverige inte är i krig och att det inte råder en väpnad konflikt på finskt territorium.

  Så, Sveriges regering får skicka väpnad trupp till Finland för att hjälpa dem, men inte om det råder en väpnad konflikt på finskt territorium. Vad ska då den svenska truppen göra där? Hjälpa dem med en obeväpnad konflikt på deras territorium, eller hjälpa dem med något beväpnat i grannlandet? :)

  Är det samtidigt inte asymmetriskt att Finland uppenbart får skicka hit trupp även om vi är i krig? ("om Sverige är i krig eller krigsfara, begära stöd av Finland i form av militära styrkor") men att Sverige inte får skicka dit trupp om Finland är i krig, vilket antagligen skulle innebära att det "råder en väpnad konflikt på finskt territorium."?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Krävs riksdagens godkännande bara, inte enbart regeringen. Står mer i betänkandet kring t ex avslagen om tillägg från enskilda partier.

   Radera
  2. Står även att regeringen avgör om det är att betrakta som krig och svensk trupp får oavsett försvara sig i väntan på att riksdagen ger godkännande.

   För alla amerikaniserade jmf m USA, där presidenten tillfälligt kan dra ut i krig, men sen måste ha parlamentets godkännande.

   Radera
  3. Annars låter det lite som att Svenska armen får springa och gömma sig i Finland ifall Sverige blir attackerat. Detta förutsätter dock att inte Finland samtidigt blir attackerat.

   Radera
  4. Kan ju vara en viss skillnad i att bemöta en kränkning mot landet, dvs att bekämpa Sjö eller luftmål mot att bemöta en ockupationsmakt som det blir om det är en väpnad konflikt på finsk territorium. Uppfattar att för att sätta in trupp mot mål på det finska fastlandet så krävs ett riksdagsbeslut medans att det i finskt luftrum och vatten för att hindra angrepp inte är fråga om samma sak.

   Att sätta in trupp mot fiende på finskt fastland är inte en defensiv åtgärd om den sker från Sverige utan en offensiv åtgärd som syftar till att slå tillbaka en angripare.

   Även om en ev åtgärd i luft eller vatten kan leda till att man hamnar i krig med angriparen så är det ändå en skillnad mot att sätta in markstridskrafter.

   Radera
 4. Så trevligt, givetvis ett naturligt steg och kanske lite extra glädjande för den nästa halva miljonen Sverigefinländare som finns i Sverige, och även för finlandssvenskarna, osv. Gruppkram!

  SvaraRadera
  Svar
  1. EI saa Peitää!
   Ingen ryssj-l skal tro att de sätter sig på svensk-finskt stål.

   Radera
  2. Det kanske blir fler gemensamma militärövningar i framtiden. Sven får umgås med Juha och dricka lite "Kosken" tillsammans. Eller Kossu/Korvalääke (=öronmedicin)/Kosken korvatipat (=Forsens öronmedicin). Ett kärt barn har många namn.

   Radera
 5. Det är kanske också första steget för att mjuka upp motståndet mot att gå med i NATO. Först allians med Finland, sedan gemensamma samövningar med NATO, Sverige eller Finland går sedan med i NATO, eller bägge samtidigt. Alternativt den ena först, och då blir det psykologiskt lättare för den andra att gå med.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finnarna är livrädda för att Sverige går med i Nato i smyg, utan att informera Finland i förväg. Det skulle uppfattas som ett stort svek i Finland.

   Radera
  2. Ledtid mellan svenskt och snabbordnat finskt inträde för att komma ikapp skulle kunna vara en tidsperiod som skulle kunna användas för Kreml att göra ett motdrag mot svenskt inträde, vilket kan innebära obehagliga överraskningar för just Finland i perioden innan de hinner gå med.

   Radera
  3. Exakt. Ryssland kan drabbas av panik och anfalla Finland snabbare. Lite som Sven Hirdman har varnat oss.

   Radera
 6. Hurra! Hakkaa päälle suomen poika!

  SvaraRadera
 7. Bra beslut. Namnförslag, Nordiska frihetspakten med historisk anspelning på Samfundet Nordens Frihet som samarbetade med Finlandskommittén under vk2 och var emot nazismen och kommunismen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Symbolen med de fyra sammanflätade händerna har dock approprierats av nazisterna i NMR. Ironin har inte gått mig förbi. Men det kanske är dags att ta tillbaka den?

   Radera
  2. Vi tar Audis fyra nollor, förlåt, ringar.

   Radera
 8. Positiv på många sätt, naturligtvis. Är det någon mer insatt som kan kasta lite ljus på vad "Regeringen ska för detta ändamål få överlåta förvaltningsuppgifter till Finland. " är tänkt att inrymma, resp vad som kan inrymmas under detta som man inte tänkte på? För en oinsatt låter detta som ett paraply under vilket förberedelser/planering ingår, kanske även att Finland formellt tar över kommando över svensk trupp. Men vad gäller?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Torde handla om att helt enkelt ställa svensk trupp under finskt befäl, helt enkelt. Eller att finsk trupp på svensk mark ska tillåtas lyda under finsk lag, och sånt där. En juridisk interoperabilitet, helt enkelt.

   Radera
  2. Det handlar naturligtvis om att Sossarna bakvägen genomför republik genom att låta administrationen av Sverige tas över av Finland. Glöm inte att försvarsministern har finskt blod. :-)

   Radera
  3. gbdcrvx: Ja men snälla du ... Sverige har i praktiken varit republik i strax femtio år.

   Radera
  4. Kan ju handla om att man vid en konflikt får svårt att klara det civila ansvaret för de delar som inte är direkt berörda och kan kraftsamla även sådant. Då kan den civila delen av försvaret och driften för vissa Norrlandsregioner ställas under Finskt respektive Svenskt befäl beroende på vart konflikten uppstår.

   Men självklart även möjligheten att ställa militär trupp under varandras befäl.

   Radera
  5. @chief K: Detta inlägg ska inte tas på fullt allvar.

   Radera
 9. Gillar även namnförslag med anspelning på Norden. Bör vara korrekt nu, men även lämna utrymme för expansion i framtiden ifall någon annan statsbildning vill ansluta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Faller Natosamarbetet ihop pga interna konflikter och målkonflikter. Det är ju redan vissa bekymmer med att Turkiet är med samt att USA oavsett Trump, har en annan syn på mellanöstern än EU länder.

   Kanske Nato har överlevt sig självt och det är dags för mer traditionella pakter mellan grannländer. Kan tänka mig en Pakt med länderna i och kring Östersjön som då i första hand precis som nu handlar om att slå tillbaka försök till angrepp. Då blir det nog någonting med BALTIC typ Baltic Alliance for Peace (BAP)

   Radera
 10. Får hoppas att detta ger finnarna än mer anledning att köpa Gripen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, där tror jag att du slog huvudet på spiken.
   H-X är en affär värd upp till 10 miljarder €. Det beloppet plus alla positiva synergier med ett gemensamt flygvapensystem bör göra Regeringen väldigt motiverad att undanröja politiska tvivel. Trump har ju dessutom gjort att USA har trovärdighetsproblem på det området.

   En sådan här allians gör ju att Finland iom köp av Gripen även har tillgång till svenska flygvapnet vid kris. Two for one...

   Radera
 11. Nu väntar med med spänd förväntan på "fredsrörelsens" fördömande om krigshets och vapenskrammel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De väntar på instruktioner från Kreml.

   Radera
  2. Någonting, någonting, kärnvapen.

   Radera
 12. Så drar det ihop sig till ett kommande försvarsbeslut och då passar det bra att låta någon annan försvara vårt land så slipper vi skaffa egen materiel?!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man får väl ändå hoppas att detta är en indikation på att t.o.m regeringen börjat inse allvaret i hotet från Putin. Kanske kommer det en vändning i frågan om försvarsfinansieringen också så småningom, om vi har tur.

   Radera
  2. Hade velat se att även dom Baltiska staterna vore involverade men vi lär väl ha ngn form av avtal med dom?!

   Radera
  3. Baltstaterna är ju alla med i NATO och EU, så deras behov av särskilda avtal med Sverige kanske inte är så stort. Dock vill jag minnas att framför allt Estland uttryckt att de anser det viktigt att Sverige är starkt och vaket.

   Låt oss nu hoppas på att detta följs upp med en förstärkning av det svenska försvaret snarast...

   Radera
  4. Har vi inte ngn solidaritetsförklaring med våra grannländer eller hur var det nu?!

   Radera
 13. Ett genidrag. Helt plötsligt ökar försvarsförmågan enormt både för Finland och Sverige utan att det kostar. Det är väl Hultqvists förtjänst, hoppas han kan sitta kvar även vid regeringsbyte. Han har utökat samarbetet med USA också. Finland har Leopard2 som Sverige. De håller på testa nya flyg och det här borde ge JAS en fördel. Annars skadar det nog inte ha olika stridsflyg antar det ger mer möjligheter. Om man ser det i ett större perspektiv kanske Finland Sverige kan enas på flera plan. Som i fornstora dar. En nordisk stormakt, hehe.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som någon uttryckte det: Det kan vara krigsavhållande, om Ryssland är osäker på vem de kommer att möta ifall de anfaller: Finland eller Sverige eller de båda tillsammans.

   Radera
 14. Vad säger MP och VP om detta?? Jag har inte hört eller sett någon reakton från deras sida.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har inte hittat någon reaktion i finska media.

   Radera
  2. Har du hittat någon i svensk media...?

   Radera
 15. Finnar brukar tyvärr inte ha särskilt stort förtroende för svenskt försvar. Man anser att Sverige vill kriga med Ryssland till den sista finländska soldaten.

  Försvarsmakten (Finland)
  Information
  Vapenför ålder 18-49
  Militärtjänst Ja, från 18 års ålder
  Stående styrkor 34 700
  Reservstyrkor 900 000 totalt, 280 000 krigstida styrka (inledningsvis)

  SvaraRadera
 16. Är nog i första hand svenska flygvapnet som är inressant för finnarna. "En angripare" kan inte skapa luftherravälde över Finland enbart genom att slå ut finska baser, man måste i så fall räkna in Sverige i ekvationen. Dessutom givetvis logistik och försörjning

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låter som ett rimligt antagande, Sveriges flygvapen är relativt starkt.

   Hur är det med den svenska ubåtsflottan? Den är väl också kraftfull även om den är liten.

   Radera
 17. Hurra!! I år kom julen tidigt. Finlands sak är vår. Finländarna är det folk jag känner absolut mest samhörighet med, våra bröder och systrar.

  SvaraRadera
 18. Nån riktig försvarspakt är det ju inte likt ett mini_NATO med artikel 5 verkar det ju inte beskrivas som. Det blir det bara om Finland förpliktigar sig på förhand att alltid komma till vår hjälp vid vår begäran och att Sverige alltid kommer att stödja Finland på samma vis.

  Här var det ju begränsat till att regeringen får mandat att begära och mandat att besvara - inte att man ovillkorligen faktiskt kommer till undsättning eller blir undsatt.

  SvaraRadera
 19. NBTO givetvis, North Baltic Treaty Organisation.

  SvaraRadera
 20. Ytan Sverige & Finland den borde vara avskräckande i sig för Ryssland.
  Skulle krävas stora mängder trupp för att kontrollera ytan.

  jag tycker vi borde skapa ett nordiskt NATO.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi har inga kärnvapen (på gott och ont). Ryssen kommer att utpressa oss med kärnvapen. Finland har i alla fall gott om bra skyddsrum.

   Radera
  2. Varför dyker denna tanke om ett nordiskt NATO upp hela tiden? Det finns en anledning till att det inte händer och det är att det inte blir avskräckande nog. Man försökte både före och efter VK2 och det föll båda gångerna på detta.

   Radera
  3. Det är väl problematiskt att få till då Danmark och Norge är med i Nato men inte Sverige och Finland, kan bli svåra gränsdragningar mellan Nato och NatoN (NatoNorden)

   Radera
 21. Verkar helt tyst i media om detta, har iofs inte lusläst allt men inga stora rubriker. Det är väl bra att Sveriges invånare känner till en försvarsallians kan jag tycka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är tyvärr ingen allians. Det finns ingen ömsesidigt bindande försvarsgaranti. Bara att riksdagen ger regeringen särskilda mandat i förhållande till Finland. Vilket i sig är bättre än inget, men långt från ett mini-NATO.

   Radera
 22. Bravo! Nu saknas bara att man tillsätter de medel man har påstått att man vill satsa på försvaret också.

  SvaraRadera
 23. Snyggt ! Sverige kan kanske bidra med Ubåtar och Jas, och sen lämna resten till Finland.

  SvaraRadera
  Svar
  1. det mäktiga svenska ubåtsvapnet!!! hmmmm

   Radera
 24. Suck, det är ingen allians (även om det vore toppen). Att regeringen får begära hjälp eller hantera en finsk begäran betyder ju inte att förbinda sig ovillkorligt så som NATO:s artikel 5. Om Finland ber om hjälp så kan ju Regeringen också välja att fumla till det lite och förklara att det just nu inte är så aktuellt.

  Det är inget bindande åtagande, bara att regeringen har möjlighet (inte skyldighet) att besvara en finsk begäran under vissa förutsättningar.

  Inte är det nån pakt. Mer av ett "letter of intent".

  Det är ett politiskt svar på Rysslands attityd och agerande på senaste tiden. Det sänder budskapet "vi har nu tagit ett steg närmare samordnat försvar och möjlig ytterligare samordning med NATO".

  Det troliga är att nästa steg är att USA ansluter sig så som det säkerligen redan har förberetts i "the triparty agreement" mellan USA, Sverige och Finland från 2018. Dvs den transatlantiska länken som Hultqvist menar att Sverige bygger sin säkerhet på. Med USA i nästa steg som ansluter sig och formar en riktig trepartspakt så går det fort och Sverige och Finland kan därefter i lugn och ro ansluta sig till NATO.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nå, allt väl. Varför sucka?

   Radera
  2. Det är ingen allians eftersom det inte är någon garanti, bara ett mandat från riksdag till regering att agera om regeringen finner det lämpligt att agera. Bloggaren beskriver det som en försvarsallians (för att provocera dialog). Det är inte en ömesidig försvarsgaranti. Därav suck.

   Resten är förhoppningar från min sida om om konkret action som nästa steg.

   Radera
 25. Ruotsi ja Suomi yhdessä huolehtivat kutsumattomista naapureista.

  SvaraRadera
 26. Härligt, då ska vi bara döpa om Östersjön till Mare Suecia så blir det snart ordning på torpet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns redan ett arbetsnamn.

   Dominium maris baltici.

   Radera
 27. Sverige behöver Finlands numerär !!!!

  SvaraRadera
 28. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 29. Kul ide länge leve Finland/Suomi

  SvaraRadera