Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2020-09-07 12:33

MÖP-måndag: Erfarna GSS/T-soldater sägs upp på elitförband - ersätts av nya GSS/P-soldater

Dags för MÖP-måndag. Farhågorna kring värnpliktsutbildningens återinförande och införandet av P-soldater fortsätter att besannas. På ett av Försvarsmaktens elitförband sägs nu erfarna GSS/T-soldater upp och kommer ersättas av nybakade billigare GSS/P-soldater. Exakt omfattning vill inte förbandet kommentera utan hänvisar till försvarssekretessen, så bloggen utelämnar även vilket elitförband det rör sig om av respekt för detta.
Baskerprov pågår.
Ett antal mycket erfarna GSS/T-anställda får alltså inte förlängning av sina tjänster på ett av Försvarsmaktens elitförband, där det T-bemannade kompani de tillhört har lovordats för toppresultat när man har aktiverat förbandet för övningar och utbildningar. T-soldaterna har stått sig mycket väl i jämförelse med de K-bemannade kompanierna. Men nu förlängs inte 4-årskontrakten, viss utrustning ska lämnas in och förberedda lösningar (t ex rätt storlek på uniformer och kängor, redo för aktiviering) för T-kompaniets personal avvecklas.

Förbandets kommunikatör skriver till bloggen att GSS/T-personalen är viktig och att  detta 
"medför tydliga krav på en hög individuell förmåga, färdighet samt relevant (aktuell) kännedom om krigsförbandet, dess rutiner och metoder". Man menar vidare att förbandet i en nära framtid kommer gå in i ett utvecklingsarbete där mycket kommer ändras och att "raderna kommer att bemannas av den individ som söker och bäst möter våra uppställda kriterier".

Sedan medger förbandet att man både kommer rekrytera för att fylla raderna (rader=tjänster) och "vi kommer bemanna med P". På grund av försvarssekretessen vill man dock inte säga i vilken omfattning de erfarna T-soldaterna kommer ersättas med nybakade, billigare men oerfarna P-soldater. Dessvärre praktiskt för att hindra granskning av denna glidning från T till P.

T-soldater kostar eventuellt mer vid övning än de via värnplikten tvångsinkallade P-soldaterna, även om det är oklart om Försvarsmakten kommer retardera tillbaka till forna tiders behandling av värnpliktigt placerade, dvs att dessa inte kommer repetitionsövas och vidareutbildas. 

Då landets försvar inte längre har som huvudfokus att bemanna uppdrag i internationella insatser, den sk Långbortfrånstan-doktrinen, så behövs kanske inte T-soldaterna längre. P-soldater och P-bemannade förband kan inte skickas på utlandsinsats hur som helst, vilket gick att göra med T-soldaterna. Dock kunde T-soldater aktiveras utan politiska beslut, och hade på så sätt även en högre beredskap för nationellt försvar, än vad värnpliktiga P-soldater har, där man behöver ett regerings- eller utrikesnämndsbeslut för mobilisering, vilket är möjligt att påverka och fördröja för angriparen via sk reflexiv kontroll, dvs olika former av påverkansoperationer.

Samtidigt åker nu alltså erfarna GSS/T - ofta några år äldre, visare och lugnare - ut ur organisationen till fördel för värnpliktsrekryterade P-soldater. Dock skriver förbandet till bloggen att T-personalens kompetens ska behållas "tillgänglig för Försvarsmakten", så man kan misstänka att uppsägningarna kommer följas av att dessa istället placeras på sina gamla tjänster via värnpliktig pliktplacering.

Notera här alltså att värnpliktsutbildningen inte leder till fler soldater och större organisation, utan att man ersätter erfarna anställda med nybakade värnpliktiga med mobiliseringskrav och därmed lägre beredskap. 

Däremot vill man förstås krigsplacera de värnpliktsutbildade GSS/P man nu har och då åker de erfarna T-soldaterna ut eftersom man inte fått utökad organisation med fler så kallade rader. Man kan anta att det är viktigt att kunna visa statistik över hur lyckad värnpliktsutbildningen är och hur många man den vägen lyckas krigsplacera. Att detta sedan i verkligheten inte innebär ett starkare försvar kommer de flesta väljare och skattebetalare missa, och istället tro att vi återigen har 800 000 man i vadmalsuniformer och Mausergevär ute i varje buske. Vi har ju trots allt värnplikt igen ...

K-kompanierna med kontinuerligt anställd personal och med det hög beredskap för omedelbar insats utan mobilisering, likt den pågående skarpa beredskapsinsatsen, berörs vad bloggen känner till ännu inte av ersättning med P-soldater och lägre beredskap, som kräver ett politiskt beslut om mobilisering.

Värnpliktsutbildningen sägs vara nödvändig för att kunna rekrytera personal till K-tjänster och officersutbildningarna, men verkligheten är att det är T-tjänsterna som varit svåra att bemanna, särskilt på de mindre coola förbanden. Gärna T-soldat på ett jägarförband, men få vill vara T-soldat på de viktiga tjänsterna inom t ex underhåll och logistik. Dessvärre ersätter nu P även T på de förband som inte haft problem att rekrytera.

I grund och botten är inte värnpliktsutbildning och pliktplacering av personal en lösning för landets problem med försvarsförmågan. Oavsett GSS/P, GSS/T eller GSS/K så måste det till ökade anslag för att kunna öka försvarsförmågan, som inte mäts i bemannade rader.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

21 kommentarer:

 1. Det är inte värnplikten det är fel på utan budgeten. Det behövs pengar om försvarets förmåga skall höjas kontinuerligt.

  SvaraRadera
 2. Det är inte värnplikten det är fel på utan budgeten. Det behövs pengar om försvarets förmåga skall höjas kontinuerligt.

  SvaraRadera
 3. Som Bloggen skriver, lägre tillgänglighet vid beredskapsläge, sedan håller jag inte med om vadmalsförsvaret vi hade och lade ner ( iofs part i målet då jag tjänstgjorde i det forna Invasionsförsvaret ) det var i mitten på 90-talet tillräckligt starkt/kompetent för att hävda vår egna suveränitet-med repövningar ingående. Att befolkningen förs bakom ljuset är uppenbart eftersom många har invasionsförsvraet på näthinnan, även fast dimensioneringen inte behöver vara som under kalla kriget, så behöver beredskapen finnas med, att slänga den innan någonting annat finns fungerande är ju bara resursslöseri av kompetens.

  SvaraRadera
 4. Jag är Gss/t anställd som pansarskytte soldat. Vår övningsverksamhet slutade helt när värnplikten startade igen. Största problemet verkar vara att alla officerare går åt till att utbilda värnpliktiga. Fick dock förlängt ansrällningsavtal i våras.

  SvaraRadera
 5. Nästan exakt samma för mig. Kontraktet är förlängt men ingen övning sedan vpl aktiverades. Har dessutom behövt lämna in min utrustning (inkl uniform) för att vpl behövde den.

  SvaraRadera
 6. Med ett jämnt (men kanske litet) tillflöde av nya soldater in i en ekonomiskt ansträngd organisation så kommer väl detta oundvikligen att ske. FM har kanske börjat tänka ekonomiskt även i rekrytering, vilket man även ser på många företag. Således billigare att avyttra äldre med kompetens, spara några enstaka för utbildning och få in färska rekryter?

  SvaraRadera
 7. Är antagligen ett symptom på att budget behövs för materialinköp, då skärs det i personalkostnader. Vilket blir komplext då material i FM behöver kompetent bemanning.
  Har själv insikt i verksamheten och fått erfara att det dras in på verksamheter med reservare. För att analysera om detta bör läggas på mera operativa positioner som inte lyckats bemannas än.

  FM är i stort behov av mera resurser inte bara strukturella omvandlingar och konsekvenser som Cornu beskriver ovan.

  SvaraRadera
 8. Detta är helt hopplöst

  SvaraRadera
 9. Samtidigt rekryteras fler GSS/K, från de som nyligen muckat.

  SvaraRadera
 10. En beskrivning av GSS/T som övar mot Norges stamanställda i Överkalix förra året:
  ” Generellt är min uppfattning att våra förband har stått sig mycket väl mot samtliga utländska förband. De svenska förbanden och i synnerhet vår mekaniserade bataljon utmärker sig genom att vara mycket aggressiv, initiativtagande och framförallt oförutsägbar vilket är till vår stora fördel. Detta gör att vi kan kompensera för många av fördelar vår motståndare hade gentemot oss.”
  Källa:
  https://kkrva.se/erfarenheter-fran-att-strida-pa-hemmaplan/?fbclid=IwAR0ADffQIDcT9_cievYcr7GZ1Sawa-cByjgM0bYwHI6zLIE2tI-3VTBoR0I

  SvaraRadera
 11. Att värnpliktens återinförande enbart hade ett syfte, att sänka statens utgifter, var väl egentligen uppenbart från första början. Detta innebär förstås inte att samhällets kostnader för försvaret sjunker, då det är välkänt att värnpliktsförsvar ger upphov till stora dolda kostnader när staten inte vill betala för det personalen verkligen kostar. Eftersom man inte betalar det personalen verkligen kostar så får man till följd också en suboptimering av försvaret eftersom värnpliktspersonalen på pappret är billig och försvarsmaterielen dyr (de anställda i försvarsindustrin jobbar inte gratis), men förstås också fall där man ersätter erfaren betald personal med billig pliktpersonal.

  SvaraRadera
 12. Ger man en myndighet frikort för att i praktiken runda allt som har med LAS och anställningstrygghet att göra så ska vi nog inte vara så förvånande när dom gör just det.

  SvaraRadera
 13. Väldigt märkligt. GSST-kontrakten är väl på 8 år? Plus eventuellt fyra år till, upp till totalt 12 år i firman. Dessutom, om man ändå inte ska användas i övningar osv så kostar man ju inget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. GSS/T-kontrakten är på upp till 8+8 år, till skillnad från GSS/K som är på upp till 8+4. Vissa förband har valt kortare kontrakt för båda kategorierna. Tycker att det känns väldigt märkligt, men finns säkert någon logik...

   Radera
 14. Samma här... GSS/T Psnsarskytte. Helt upphörd verksamhet sedan Aurora -17.

  SvaraRadera
 15. Fastnade i detta:
  "Dock kunde T-soldater aktiveras utan politiska beslut, och hade på så sätt även en högre beredskap för nationellt försvar, än vad värnpliktiga P-soldater har, där man behöver ett regerings- eller utrikesnämndsbeslut för mobilisering,..."

  Farmor på 68 år som inte begriper någonting undrar då - vill Regeringen skaffa sig större kontroll genom att ersätta soldater som kan aktiveras utan att fråga om lov först? Inser att frågan kommer av mitt obefintliga förtroende för politiker i allmänhet och det nuvarande styret i synnerhet men vill ändå få klarhet i den mån det går.

  SvaraRadera
 16. För oss som inte är så inspelade i soldattermer; vad innebär T/P/K soldater?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tidvis/Plikt/Kontinuerlig.

   Radera
  2. Dvs, deltidsanställda, reservare, 8ch heltidsanställda (forna tiders stamanställda).

   Radera
 17. Så förvånande är det väl inte, både T/P-soldaterna kan väl ses som en reserv som som kräver mobilisering/beredskapshöjning. PSS så med tanke på att plikten än så länge är i det närmaste frivillig så kommer man antagligen att ta ur samma målgrupp, dvs någon som kan tänka sig att genomgå en grundutbildning och sedan repövningar (förutsatt att sådana kallas) så är det väl rimligt att P ökar på Ts bekostnad. Förhoppningsvis så leder en totalt ökad volym av P- och T-soldater som genomgår utbildning att det finns fler som får smak på soldatlivet och blir K-soldater.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det saknas inte villiga att ta anställning i försvaret, det som saknas är pengar att anställa dem med.

   Radera