Aktuellt

Must: "Väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas" - "hybrida hot mot Sverige varje dag"

I sin nya årsöversikt för 2020 skriver det svenska försvarets militära underrättelse- och säkerhetstjänst Must att "ett väpnat angrepp ...

2020-09-23

Korrigering: Danmark uppger rysk fregatt kolliderat med kylfartyg i Drogden utanför Falsterbo

Kylfartyget Ice Rose ska ha kolliderat med enligt media ett ryskt örlogsfartyg i rännan Drogden mellan Falsterbo och Köpenhamn. Enligt Danmark handlar det om en rysk fregatt. Sannolikt i vänteläge för passage genom Öresund. Tidigare rubrik var Kylfartyg kolliderat med rysk ubåt i Drogden utanför Falsterbo.
Den ryska fregatten RFS 799 Amiral Makarov - inte nödvändigtvis den inblandade individen

Ice Rose var ironiskt nog på väg från S:t Petersburg till Göteborg när kollisionen inträffade. Det handlar om två i storleken ungefär lika långa fartyg, men Ice Rose är betydligt tyngre. Exempelvis är Amiral Makarov-klassen knappt 125 meter lång och har ett deplacement på drygt över 3 600 ton, medan Ice Rose ligger på drygt 12 400 ton och 144 meter. Makarov-klassen kan i teorin bära kärnvapen ombord via Kalibr-robotar eller kärnvapenbärande taktiska torpeder, men det är inte säkert att det är fartygsklassen som är inblandad. Även andra ryska fregatter kan dock vara kärnvapenbärare. Rysk vilja att få assistans och nödhamn kan ge svaret på närvaron av kärnvapen.

Får då detta några större konsekvenser annat än att minska rysk marin förmåga, oräknat eventuella tragiska förluster av människoliv? Antagligen inte. Ryssland kan förstås ta tillfället i akt att protestera mot reglerna för passage för ryska örlogsmän genom Öresund, vilket bara får ske med ett fartyg i taget, så de övriga får stå på kö före och efter Öresund. Att örlogsfartyget låg i vänteläge talar för att det var fler ryska örlogsfartyg på väg genom Öresund.

Öresund utgör svenskt respektive danskt territorialvatten, vilket gör att andra länders örlogsfartyg måste ha tillstånd för passage. Detta hanteras normalt via avtal och alla Östersjöländer kan via detta passera in och ut genom sundet.

I takt med att det allt mer skärpta säkerhetspolitiska läget blir värre kommer allt fler örlogsfartyg att vara i rörelse, både för övningsverksamhet, omgrupperingar och för att testa eller spana på dimensionerande motståndare, och trafikincidenter kommer som sådana därmed bli vanligare.
Vy från Skanör mot Drogden och Danmark

Tillägg: Hur en rysk fregatt dagtid kan kollidera med ett handelsfartyg är intressant. En ubåt ligger lågt i vattnet även i ytläge, men en fregatt bör vara rätt synlig. Förhoppningsvis kommer en haverikommission reda ut detta, givet att ryska flottan samarbetar vilket inte är säkert. Risken för ett totalhaveri och förluster av människoliv kan ändå inte uteslutas beroende på allvaret i kollisionen. 

Tillägg 2: Danske Berlingske uppger att den ryska fregatten hade stängt av sin AIS, och inte syntes på positioneringssystem. Det kan förstås vara en missuppfattning då öppna Internet-tjänster som Marine Traffic inte visar alla AIS-system.

30 kommentarer:

 1. Bra att veta : Drogden är rännan på danska sidan. 8.2 meter djup . Rysk fregatt var det enligt danska försvaret . https://twitter.com/forsvaretdk/status/1308698948169805825

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, Öresund är ganska grunt. Det är därför som bron byggts på det sätt den byggts. Stora Bält är djupare och mer djupgående fartyg är hänvisade dit.

   Radera
 2. Andra medier rapporterar skrovnummer 311 för det ryska fartyget: https://en.wikipedia.org/wiki/Parchim-class_corvette

  SvaraRadera
 3. Man får nog ha lite mer detaljer innan man börjar spekulera på allvar, men det vore väl inte helt otippat om det visar sig att militärtrafiken ansett sig stå över sjövägsreglerna. Det vore inte första gången, liksom.

  SvaraRadera
 4. Tjock dimma i området just nu enl Aftonbladet

  SvaraRadera
 5. Reagerade över mycket tjock dimma söder om Malmö kl 08, har stor kännedom inom flyg och den tiden visade bana 22L (väldigt nära havet) en sikt på 50m. Eventuellt en av orsakerna.

  SvaraRadera
 6. Radar har väl funnits i typ 80 år. Är det inget som ryska fregatter har blivit utrustade med?

  SvaraRadera
 7. Är det alla morgnar så här års. Duger dåligt som förklaring om dagens hjälpmedel används med både, radar och AIS.

  SvaraRadera
 8. Det var dimmigt i morse. Men man får förutsätta att båda fartygen har aktiv radar, och även om fregatten har liten radarprofil har defintivt inte ett containerskepp det.

  Fregatten bör ha varit medveten om sina förmågor och agerat därefter i ren självbevarelsr då containerskepp är så mycket större, och störst kör först samt gör mest skada.

  Så frågan är om fregatten provocerar ngt i form av test av system, eller besättningen på bryggan var fulla?

  Vad säger vår chief?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rickard Ohlin: Chiefen säger att navigatoriska spörsmål behandlas lämpligast av nautisk expertis. Dock rent allmänt så att nedsatt sikt alltid i trängre leder är ett riskmoment trots användande av modern navigationsutrustning. Vidare så att Öresundspassagerna Flinten och Drogden genom internationella regler allaredan 1857 befriades från lotsplikt. Ytterligare att tillägga att Öresund står under konstant övervakning 24 timmar om dygnet 365 dagar om året genom VTS i Malmö. Samt att 90% av trafiken i området går genom Drogden och endast 10% genom Flintrännan.
   Artikeltexten beskriver huvuddata för det ryska örlogsfartyget och därtill skall tilläggas att det andra inblandade fartyget var ett 35 år gammalt Koreabygge under bekvämlighetsflagg men förmodas bemannat enligt gällande STCW-regler.

   Svensk och Dansk Kustbevakning patrullerar f.n. det aktuella området med tre av sina tjänstefartyg.
   Det finns som i annan kommentar ovan konstaterats ingen anledning spekulera i ämnet och den tillhörande skuldfrågan eftersom händelsen kommer att utredas enligt vedertagna rutiner.

   Närsituationer och grundstötningar är frekvent förekommande i Öresund.

   Radera
  2. Så enkelt som att lite Vodka hade en roll att spela?

   Radera
  3. #47: Det har visat sig så vara fallet i ett flertal händelser av denna art i Öresund under lång tid.
   Huruvida det skulle vara fallet denna gång är f.n. obekant och spekulationer på det temat är och förblir spekulationer av intet värde.

   Radera
  4. Men spekulationen, som kanske kan räknas som en fördom mot ett ryskt fartyg, är fortfarande inte irrelevant, innan undersökningen bottnat dvs.

   Radera
  5. #47: Måhända min ståndpunkt har sitt ursprung i mitt tidigare yrke. Där sysslade vi inte med spekulationer utan med fastlagda fakta. D.v.s. 1)Vad har hänt? 2)Hur återställer och normaliserar vi situationen? 3) Vad är anledningen till det skedda? 4) Hur säkerställer vi att händelsen ej upprepas?

   Radera
  6. Jo, jag har samma erfarenhet, skulle vilja lägga till p5)Får vi inte tag i underlag så gör vi så gott vi kan med den information som vi har. I detta fallet luftade jag bara min fördom mot Vodkaintaget på gemene ryss och viss insikt om hur det går till på sjön.

   Radera
  7. #47: Din 5) är hos mig underförstådd inom 3)-4).
   Och för att spela Djävulens Advokat ... Med kännedom om bekvämlighetsflaggen på den reefer som var inblandad i händelsen och med samtidig kännedom om att under sådan flagg så är det mycket vanligt med manskap från Filippinerna och befäl från Ryssland ... I say no more ...

   Radera
  8. Kanske bara lite tuppfäktning, "ett ryskt statsfartyg väjar aldrig"

   Radera
  9. Sjunkbomben: Enligt tillgängliga uppgifter det ryska örlogsfartyget gjorde ej fart genom vattnet och kylfartyget var upphinnande. Väjningsplikten således hos kylfartyget. Ur de internationella sjövägsreglernas perspektiv tycks fallet vara solklart och ansvaret ligger hos kylfartyget.

   Radera
  10. Ryssen hade avstängd AIS i separationen, och inte heller aktiverad dimsignal. Hade dom gong-gong på backen månne? Ryssen gjorde fel.

   Radera
  11. Bitterkollegan: Örlogsfartyg omfattas inte av kravet på AIS. Enligt VTS Malmö så hade man där fortlöpande situationen under observation. Huruvida MIST-signal avgavs eller ej har inte framgått av de uppgifter jag sett.
   Reefern var upphinnande och därför väjningsskyldig.
   Händelsen inträffade på danskt vatten och det blir väl därför kan förmodas danska myndigheters angelägenhet... I vilket fall som helst dock inte en svensk angelägenhet.

   Radera
  12. Nej det är inte Sverige som skall sköta saken - helt korrekt.

   Vad du däremot har fel i är att bägge parter är skyldiga enligt COLREG då du alltid SKALL göra ditt yttersta för att undvika kollision. Detta finns det gott om rättsfall på och är ingen idé att diskutera. Huruvida ryska staten bryr sig om en säg brittisk domstol låter jag vara osagt dock....

   Att ligga still i en smal farled utan vedertagen navigationsutrustning aktiverad och blockera trafiken, speciellt i nedsatt sikt som rådde gör att ryssen nog i vart fall kan ses som 1/3 skyldig oavsett hur "oskyldig" han må vara.

   Radera
  13. Naturligtvis finns det väl knappast något mål där ena parten gått helt fri utan viss del av ansvaret åläggges, i alla fall så vitt jag känner till, alltid även den som är fullständigt "oskyldig" ... lite tillspetsat till och med om han blir påseglad när han ligger i torrdock!
   Tumregeln dock att upphinnande alltid är väjningsskyldig.
   Sedan rörande AIS finner jag det märkligt att i intervju i Sydvenska Dagbladet vakthavande på VTS i Malmö påstår att de hade full överblick över situationen.

   Radera
 9. Ryska fregatten ska ha lämnat området.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ryskt-orlogsfartyg-i-krock-vid-oresundsbron

  SvaraRadera
 10. På den danska twittersidan står det nu att det var korvetten Kazanets.

  SvaraRadera
 11. Marine Traffic visar både satellit och terrestrial AIS, i vart fall med premiumkonto. I Öresund krävs dock inte satellittäckning... Ryska fartyget hade inte AIS aktiverad.

  Dimma tidigt i morse också men klantigt värre att gå genom Drogden utan AIS.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mer på samma tema...

   https://www.gp.se/nyheter/göteborg/ryska-krigsfartyg-har-kränkt-svenskt-vatten-1.34508241

   Radera
 12. Satsar 100 spänn på att någon på Reeferns brygga var onykter. Någon som sätter emot?

  SvaraRadera
 13. Satsar 100 spänn på att någon på Reeferns brygga var onykter. Någon som sätter emot?

  SvaraRadera
 14. Ska ju inte hända. Men händer ändå. Är hyfsat van vid arbete på bryggan och även om man har radar och AIS, så är det obehagligt med framförallt dimma. AIS kan vara i olika lägen: helt osynlig, visa dig för kompisar, visa för alla. Den är att betrakta som grädde på moset och en fin service, men går aldrig att förlita sig på. Det som gäller är först och främst optisk utkik/ögon över havet samt radar. Personligen har jag gjort erfarenheter av att just i dålig sikt eller mörker framförallt i kombination med släckta lanternor, att fartyg som möts eller redan är riskfyllt nära, iksom dras ännu närmare varandra.

  SvaraRadera