Aktuellt

SCB: 2020 hade högsta antalet döda per capita sedan år 2012

SCB:s slutliga befolkningsstatistik för Sverige och år 2020 är nu publicerad. Den visar att pandemiåret 2020 hade det högsta antalet döda pe...

2020-09-24

Avsiktsförklaring med Norge och Finland om gemensam försvarsplanering i Nordkalotten

Sveriges, Norges och Finlands försvarsministrar tecknade igår en avsiktsförklaring som syftar till samordnade militära operationer vid kris och konflikt. Avtalet öppnar för gemensam försvarsplanering för Nordkalotten.
Norsk pansarterrängbil på övningen Bison Counter i Sverige i augusti 2016
Detta framgår av ett pressmeddelande och debattartikel på regeringens hemsida.

Sedan i somras har Sverige, Norge och Finland som allierade ett bindande avtal om försörjningstrygghet på försvarsområdet. Exakt vad det innebär får nog förbli höljt i dunkel, men det kan nog tolkas som att försörjning av drivmedel, ammunition, sjukvårdsutrustning med mera kommer ske över nationsgränserna Sverige-Norge-Finland i händelse av kris eller krig. Exempelvis kan Norge försörja Sverige med finkalibrig ammunition och olja, och Sverige försörja Finland med artillerigranater under pågående konflikt utan att ytterligare avtal behöver på plats. 
Norska ungdomar köar till Bodöexpressen på Gardemoen, för militärtjänstgöring i Nordnorge i exempelvis Bodö, Bardufoss eller Setermoen, Norges största militärbas

Den nya än så länge avsiktsförklaringen innebär att man nu går vidare med beredskap för att genomföra "koordinerade militära operationer i kris och konflikt". Ytterst handlar det om gemensam försvarsplanering. Specifikt pekas "de norra delarna av Finland, Norge och Sverige" ut i ett välkommet fokus på Nordkalottens mycket strategiska läge invid Rysslands andraslagsförmåga i form av de ubåtsbaserade kärnvapnen på Kolahalvön - något som gör att Nordkalotten är mycket intressant för Ryssland att besätta som buffertzon i ett skymningsläge.

Än så länge innebär försvarssamarbetet att man är på diskussionsstadiet kring vad och hur man ska samordna. I pressmeddelandet skriver de tre försvarsministrarna, bloggens fetstil:
"Denna nya avsiktsförklaring slår fast vår gemensamma ambition att ha förmåga och beredskap att genomföra koordinerade militära operationer i kris och konflikt. För att uppfylla denna ambition kommer vi att föra diskussioner baserat på gemensamma säkerhetsutmaningar i vår region. Målet är att möjliggöra koordinering av nuvarande och framtida militära operationsplaner. Vi etablerar en strategisk planeringsgrupp mellan länderna och kommer att genomföra scenariobaserade övningar. Även möjligheten att bedriva gemensam operationsplanering inom vissa områden kommer att undersökas

Ett möjligt resultat av detta fördjupade samarbete är koordinerad operationsplanering för geografiska områden av gemensamt intresse, exempelvis de norra delarna av Finland, Norge och Sverige. Som en följd av samarbetet förutser vi en förbättrad interoperabilitet mellan våra försvarsmakter. En förbättrad interoperabilitet stärker möjligheten att genomföra gemensamma militära operationer, om så skulle beslutas i respektive land."

Likt för försörjningstryggheten inom försvarsområdet kanske gårdagens avsiktsförklaring kan resultera i ett bindande avtal längre fram.

Men först ska den strategiska planeringsgruppen etableras och börja titta på detta. En bra början, som förhoppningsvis leder till bindande och djupare samarbete när planering finns på plats.

De nordligaste delarna av Skandinavien bjuder på lite olika geografiska utmaningar, som exempelvis vissa kanaliserande terrängavsnitt bland de norska fjordarna och bergen. Det är mycket frestande för den dimensionerande och enda möjliga angriparen Ryssland att ta genvägen genom Finland och Sverige för att kunna ta Nordnorge. Gemensam planering och gemensamma operationer mellan Norge-Sverige-Finland skulle göra detta ännu svårare för Ryssland, medan den som går Kremls ärenden inte vill se ett sådant samarbete.

6 kommentarer:

 1. Denna nyhet är lite tvärtom jämfört med nyheten om alliansen med Finland som blir aktiv den 15:e Oktober.
  I fallet med Finland så hörde iallfall jag inte ett pip från gammelmedia, däremot ganska många kommentarer i denna blogg.
  Vad det gäller avsiktsförklaringen Norge, Sverige Finland har det rapporterats ganska mycket i gammelmedia men inga kommentarer här på bloggen.

  SvaraRadera
 2. För mig är det ofattbart att dessa tre nordiska länder inte sedan länge haft ett försvarssamarbete beträffande norra delen av Skandinavien. Bra trots allt att samarbetet nu inleds, även om det verkar ske några decennier för sent.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det fanns enligt boken Den dolda alliansen ett informellt samarbete mellan cheferna för respektive lands nordligaste militärområden.
   De hade "semester" tillsammans med respektive och åkte runt och krigsplanerade under hela kalla kriget.

   Radera
  2. Ofattbart vet jag inte. Ett av länderna är med i NATO, och klarar sig bra även utan samarbete med de andra två länderna. Ett annat av länderna har väl inte velat reta upp sin östra granne för mycket.

   Radera
 3. Det är som T skriver rätt tyst. Det är inte så många år sedan detta skulle orsakat fullständig hysteri.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har inte heller sett mycket om försvarssamarbetet i finska media.

   Radera