Aktuellt

SCB: 2020 hade högsta antalet döda per capita sedan år 2012

SCB:s slutliga befolkningsstatistik för Sverige och år 2020 är nu publicerad. Den visar att pandemiåret 2020 hade det högsta antalet döda pe...

2020-09-14

Anställda administratörer ökade 10x snabbare än vårdpersonalen hos Västra Götalandsregionen

Med anledning av Region Skånes 27-miljonersrapport från det så kallade konsultbolaget McKinely, som rekommenderar att man sparkar vårdpersonal, men behåller administration kan det vara kul att titta på hur det ser ut i Västra Götalandsregionen. Det visar sig att i antal ökade anställda inom administation  2018 - 2019 ökade 10x snabbare än det faktiska antalet vårdutförare inom sjukvården.
Inte ett sjukhus - Västra Götalandsregionens huvudkontor invid krondiket Västlänken.
Region Skåne rekommenderades alltså av konsultfirman McKinley att sparka vårdpersonal, men inte administratörer. Rapporten kostade 27 miljoner kronor uppger Sydsvenskan, men detaljerna hittas bakom en betalvägg.

Administration blir en allt större del av den så kallade vårdapparatens kostnader.

Låt oss titta på Västra Götalandsregionen (VGR), där man på sidan 38 hittar siffror om antaälet nettoårsarbetare per personalgrupp. Allt nedan avser nettoårsarbetare.

Av 43 589 anställda inom VGR är hela 13.5% administratörer (t ex sk human resources och kommunikatörer mfl). Specifikt handlar det om 5 903 personer. Det är något färre administratörer grovarbetarna i form av 6 781 undersköterskor mfl, och det går ungefär två av de 10 753 sjuksköterskorna per administratör. Antalet administratörer är också fler än de 5 527 läkarna.

Administrationen ökade med 2.4% år 2018 - 2019, eller med 136 personer. I jämförelse så ökade sjuksköterskor med 38, undersköterskor minskade med 98, läkare ökade med 74, för ett netto på 14 personer fler i vårdpersonal, så antalet ökade administratörer är med 136 personer nästan 10x så stor ökning.

Ökningen är också den största i antal för alla enskilda yrkesgrupper, även om tekniker och hantverkare ökade med 52 personer eller 3.9% och i procent enskilt överträffade administratörerna.

I procent är ökningen av adminstratörerna 2.4%, medan vårdpersonalens 14 personer är en ökning på 0.6 promille eller 0.06 procent. Samtidigt ökade antalet boende i Västra Götalandsregionen med 0.93%, vilket alltså inte matchades av ökningen av vårdpersonal. Men överträffades av antalet administratörer. Man får hoppas att den stigande befolkningen inte behöver vård, utan bara administration.

Den procentuella ökningen av administrationen var alltså 40x större än ökningen av vårdpersonalen. I denna takt kommer till slut all personal på VGR vara administratörer.

Kort sagt ser det ut som att kärnverksamheten för VGR går bort från sjukvård och mot allt mer administration. Om någon nu undrar varför de inte får den vård de behöver.

På den positiva sidan har de 5 903 administratörerna åtminstone lyckats prestera en föredömlig sammanställning av hur många de och övriga personalgrupper utgör. 

Vi ser alla fram emot om besked från ledningen i VGR om att administrera smartare, och några tusen uppsägningar inom admin. Dessvärre är verkar det bara finnas måltal för nettoårsarbetrare per sjukhus (ledtråd: antalet anställda på sjukhusen är nu för många över hela linjen, så folk måste sparkas), men inte inom administration där tydligen antalet anställda har ett mål på oändligheten.

Felet och ansvaret ligger naturligtvis hos de inkompetenta politikerna i Västa Götalandsregionens fullmäktige, och det är där ansvar ska utkrävas. När man ser vilka som sitter där och diar skattepengar blir man kanske inte så förvånad.

17 kommentarer:

 1. Enligt en artikel i SvD häromveckan så var andelen HR anställda i försvaret uppe i fler än var 10:e. Mer än var 20:e polis arbetar på HR. Dags för ett parti som Italiens M5S?

  SvaraRadera
 2. Vet inte om så är fallet, mycket möjligt att alla dessa administratör är luft, men det kan också vara så att politiker och nya regelverk kräver mer byråkrati.

  Det kan då faktiskt vara bättre att anställa sådana än att låta sjuksköterskor och läkare spendera tid med det. Ingen politiker vågar längre föreslå avregleringar då man blir klassad som en sådan där nyliberal som äter bebisar till frukost.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis så är det. Dokumentationskraven har ökat kraftig och förutom journalföring så är det intygsskrivning, rapportering till kvalitetsregister m.m. Ett vanligt besök kan resultera i några rader men inom psykiatrin kan det röra sig om riktigt långa anteckningar. Vanligtvis dikterar läkaren någon minut och en sekreterare skriver sedan in texten, ibland med hjälp av tal-till-text. På så sätt frigörs läkarens dyra tid för nästa patient. VGRs nya journalsystem har en mer automatiserad process men det kommer fortfarande behövas en manuell process i vissa lägen. Traditionellt har regionerna ganska stora sekreteraregrupper och använt skrivbyråer för att kapa topparna. Det pågår en trend nu när man vill ha hela kedjan inom samma organisation bland annat p.g.a. gdpr/pdl och därför ökar dessa kategorier men samtidigt minskar en extern kostnad.

   Radera
  2. Admin i blogginlägget är INTE läkarsekreterare. Dessa är en separat grupp, se sidan 38.

   Radera
  3. Mycket viktig kommentar, medicinska sekreterare avlastar övrig personal och har låg lön.

   Administratörer har högre lön men försvårar för vårdproduktionen då de bland annat får för sig att mäta en massa oväsentligheter eftersom de själva inte förstår verksamheten och inte litar på vårdpersonalen tillräckligt för att helt enkelt fråga dem.

   Sen har vårdval, privata utförare av offentligt finansierad vård samt lagen om ofantlig upphandling skapat en gökunge i form av affärsjuridik och en övervakande funktion som ligger bakom delar av ökningen av admin. Resten kan nog tillskrivas NPM.

   Kärnverksamheten måste uppvärderas generellt i det offentliga och i ledningen måste sakkompetens, ansvar och befogenheter finnas hos samma person, ej uppsplittrat som nu.

   Radera
 3. New Public Management kräver sin tribut i form av overhead. Föreställ er de politiker som vågar driva en agenda av reducerad politiskt och administrativ kontroll, och mer plats (pengar) för professionen? Gissar att de blir svåra att finna.

  SvaraRadera
 4. Därför behöver man köpa till vårdförsäkring så kan man konsumera vård vid behov. I annat fall slussas man bara runt och alla skyller på resursbrist.

  SvaraRadera
 5. På universitetet skulle pärmbärarna få 37% overhead och dessutom fick alla externt finansierade projekt dela på institutionens underskott. Jag var en av de tre som skulle få dela på underskottet och de sa till mig:

  "nästa år tvingas vi konfiskera hela din inkomst från industrin, för att täcka våra underskott, så nu har vi meddelat att de måste betala DUBBELT (vilket de vägrade)."

  Gud vilka tomtejöns...

  SvaraRadera
 6. Antal administratörer ökar ju också ju mer krav som läggs på sjukvården i from av planer för diverse ändamål (Hållbarhet, likabehandling, arbetsmiljö, jämställdhet etc), Krav på dokumentation för att visa att man inte gjort fel (Journalsystem, IBIC, utredningar, etc), Statistik till diverse myndigheter (Ex Covid som förväntas presenteras dagligen, koder föt diagnoser, trendanalyser). Dessutom skall regioner ha en Employer branding, utvecklingsmål och kompetenshantrring av alla medarbetare (inklusive andra administratörer). Ekonomiavdelningar skall hantera deltidspermitteringar, föräldraledigheter, företagshälsovård etc.

  Allt ovan är i grunden bra saker - men de kommer inte gratis. Varje gång politiker lovar krafttag mot/för X - så innebär det en implicit kostnad att leva upp till det. Det är inte bara sjukvården som ökar mängden admin - även industrin får en ökad del administrativ personal även om det bärs av dennes egna intäkter och inte skattepengar och därmed kanske blir mer slimmad?

  SvaraRadera
 7. Var ju en småintressant krönika på ämnet i en av kvällstidningarna (som inte har Anders Lindberg som ledarskribent) för någon vecka sedan med titeln "Hur många värdegrunder & handlingsplaner tål Sverige?". Dessutom har ju professor Mats Alvesson påpekat fenomenet i sin bok "Extra Allt!". För att citera honom och man får väl ge honom i vart fall till största delen rätt "Det finns en växande planfetischism. Man älskar att skriva ihop handlingsplaner, power points och policies för att förebygga olika problem. I stället för att gripa in när det är motiverat ska alla hålla på med det här pappersarbetet. Det är en sådan övertro till skriftliga dokument!".

  Men någonstans antar jag att pappersvändarna ska sitta för begreppet "here you carry your own weight" verkar inte vara populärt längre, hellre tala om för någon annan hur de ska bära min och andras vikt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ur läkartidningens kommentarsfält,
   - Allt fler talar om för allt färre hur de ska utföra sitt arbete.

   Radera
 8. Denna sjuka finns i de flesta Regioner. Gjorde en genomgång av Region Blekinge: Från 2011-2019 ökade antalet anställda med 479 pers varav Ledning styrning och central administration var 233 pers=48%. Det var ju inte så att där var ont om anställda i administrationen 2011...

  SvaraRadera
 9. Det är ju en av Parkinsons lagar, detta med att administrativ personal ökar oavsett hur mycket/lite som finns att administrera. Känt sen länge men tyvärr ofta glömd av våra politiker. Läsvärda häften dock.

  SvaraRadera
 10. Man kanske skulle titta på en organisationsform där effektiviseringar och rationaliseringar en naturlig del i verksamheten för att överleva, den kallas AB.

  SvaraRadera
 11. Detta finns utrett och föreslaget i:
  https://www.regeringen.se/49d37c/contentassets/1705dea13e1845d999ce29016897a1ce/med-tillit-vaxer-handlingsutrymmet--tillitsbaserad-styrning-och-ledning-av-valfardssektorn-sou-201847.pdf
  Men tyvärr är vi få fritidspolitiker som orkar läsa 500 sidor och översätta till att det är inte statistik som botar sjukdomar utan det personalens önskan att göra ett bra jobb.

  SvaraRadera
 12. Mängd administration och dokumentation som skall produceras r/t en vårdkontakt växer tyvärr från "golvet" och upp. Vi har ett lagkrav på oss att dokumentera åtgärder och behandlingar, men hur uttömmande det skall skrivas är en sådan sak som hela tiden utvidgas. Ett problem ligger i att vi inte nödvändigtvis dokumenterar enbart relevant information i alla lägen, utan även saker som skulle kunna läggas oss till last om det inte är nedskrivet. Samma problematik finns att finnas hos läkarna, på chefsnivå osv.

  SvaraRadera
 13. Nja. Att det adminstrativa inte ska dra ned är inte sant. I alla fall inte på delar. Koncernkontoret (del av det administrativa) ska dra ned med 10% (personal) och minska arbetsuppgifterna med 15%.

  SvaraRadera