Aktuellt

SCB: 2020 hade högsta antalet döda per capita sedan år 2012

SCB:s slutliga befolkningsstatistik för Sverige och år 2020 är nu publicerad. Den visar att pandemiåret 2020 hade det högsta antalet döda pe...

2020-08-28

Göran Greider kallar regeringen för icke-intellektuella

Vänsterdebattören Göran Greider konstaterar i en tweet att ingen i regeringen är intellektuellt lagd, förutom avgående Isabella Lövin (MP). Det är positivt att vänstern kommit till insikt att Sverige styrs av personer som inte värderar kunskap, vetenskap och bildning.
Fyld av icke-intellektuella.
"Isabella Lövin lämnar politiken. Känslan av att den sista intellektuellt lagda lämnar politiken."

Det är alltså en totalsågning av regeringens övriga ministrar som alltså i praktiken kallas obildade tölpar av Greider. Förvisso gäller det även oppositionen, men kritik från meningsmotståndare väger inte särskilt tungt. 

Sedan kanske betydelsen av att vara intellektuell inte ska överdrivas. 

29 kommentarer:

 1. Stmmer nog. Det finns en materialism i Sverige som är misstänksam mot kultur och bildning. Det är bara det som kan mätas och vägas som betyder något. Det är klart att det blir torftigt.

  SvaraRadera
 2. Blir själv mycket kränkt att bli kallad intellektuell. Jag är VISST lektuell!

  SvaraRadera
 3. Hon kanske är bildad, men Miljöpartistisk politik är fylld av orealistiskt önsketänkande.

  SvaraRadera
 4. Efter att ha läst Greiders citerade artikel i Dala-demokraten kommer jag till en annan och måhända mer nyanserad uppfattning om ett komplext sammanhang än bloggarens enligt min mening ovanstående något förenklade slutsatser.
  Dock kan instämmas i slutsatsen att betydelsen av grad av intellektualitet inte behöver överdrivas.
  Vilket naturligtvis i sin tur innebär att jag kategoriserar det mesta som ställer krav på akademisk status hos svenska ministrar som inget annat än akademisk högfärd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Akademisk utbildning innebär inte nödvändigtvis att man är vare sig bildad eller intellektuell. Och lika lite förutsätter varken bildning eller intellektuell förmåga en akademisk examen - det handlar om en inställning till sin omvärld, en vilja och ett intresse att lära känna världen och en förmåga att tänka och reflektera.

   Däremot är det förstås inte ovanligt att personer som studerat vid universitet och högskolor tillägnat sig en viss förmåga åt det hållet, även om det finns många exempel på motsatsen. Har man bara velat lägga grunden för en framgångsrik karriär kanske man inte har samma vidsynthet som om man haft ett genuint intresse för sitt ämne.

   Radera
  2. Stefan Larsson: Kan ej annat än instämma.

   Radera
 5. Regering styrs av en ärelysten tölp som kommer gå till historien som den värsta statsministern som vi någonsin har haft. Under sig har han ju yrkespolitiker som bara är intresserade av nästa steg utan att utföra något alls utom att synas och höras och försöka hitta en fallskärm ut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och så finns de, bland annat undertecknad, som är av uppfattningen att nuvarande Statsminister givet rådande omständigheter hitinitlls utan anmärkning uppfyllt de plikter och uppgifter som enligt Regeringsform och Riksdagsordning åligger densamme.
   Ställningen som Statsminister ej att förväxla med ställningen som partiledare för visst politiskt parti och dess partiprogram.

   Radera
  2. Vilka plikter och uppgifter menar du åligger statsministern enligt RF och RO?

   Radera
  3. Vilka plikter och uppgifter menar du åligger statsministern enligt RF och RO?

   Radera
  4. +1 Ser inte att något annat alternativ i dagsläget skulle i min mening skulle lösa rådande situation på ett bättre sätt med rådande förutsättningar. Inte att glömma att Statsministern har väldigt lite manöverutrymme att förhålla sig till när han styr båten Sverige. Kursen är redan bestämd av tidigare riksdagar och regeringars beslut.

   Radera
  5. Scipio: Det är ingen fråga om vad jag anser utan om vad som stadgas i Regeringsformens kap. 6 & 7 samt Riksdagsordningens kap. 3 §6.
   För övrigt finns en ganska hyfsad sammanfattning i ämnet hos Wikipedia ... även om Wikipedia som sådant bör refereras till med viss sparsamhet.

   Radera
  6. @chief karlsson: I RF kap. 6-7 finns det formella regler om regeringens sammansättning, regeringsbildningen, entledigande av statsråd och dyl. (kap. 6), samt om hur regeringsärenden rent formellt ska beredas (kap. 7). I RO kap. 3 § 6 står det att statsministern vid riksmötets öppnande ska avge en regeringsförklaring. Var här hittar du de plikter och uppgifter som åligger statsministern?

   Hur ser du på löften från statsministern före, under och efter valrörelse? Till exempel: En statsminister lovar under valrörelsen att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. År 2020 har Sverige sjätte högst arbetslöshet i EU (https://www.europaportalen.se/2020/07/eurostat-hogst-arbetsloshetsokning-i-sverige). Har statsministern ändå oklanderligt uppfyllt sina plikter och uppgifter för att han följt några formella regler i RO/RF?

   Radera
  7. Scipio: Till Regeringsformen kapitel 6&7 kan även tilläggas kap 5 §3 samt kap 15 §2.
   Regeringsformens och Riksdagsordningens stadganden som jag här och härovan nämnt är de plikter och uppgifter som åligger svensk Statsminister. Det och ingenting annat!

   I övrigt har nuvarande Statsminister vare sig i rollen som Statsminister eller som partiledare för visst parti lovat något sådant som du vill göra gällande. Saken har tidigare diskuterats här i Wilderängs blogg.

   Slutligen rekommendationen att skilja på partiledares agerande i valrörelse och Statsministers agerande under utövande sitt ämbete.

   Nuvarande Statsminister har oklanderligt uppfyllt sina plikter och uppgifter som stadgas enligt svensk Grundlag och Regeringsform.

   Radera
  8. @chief karlsson: Öhh, va? I RF 5:3 och 15:2 står det (i) att statsministern ska hålla kungen underrättad om vad som händer i landet och (ii) att en krigsdelegation ska träda i riksdagens ställe vid krig. Rapar du bara upp paragrafer eller är det på riktigt utifrån dessa regler du tycker vi ska bedöma statsministern? I så fall får jag erkänna att jag inte har koll på hur väl Löfven har uppfyllt sin plikt att underrätta kungen om sina misslyckanden.

   Det är faktiskt helt otroligt att du menar att statsministern plikter och uppgifter gentemot sina väljare, och övriga medborgare, enbart definieras utifrån RF och RO. Självklart måste regeringen följa grundlagarna, men vi kan kräva mycket mer av våra politiker.

   Låt säga att Sveriges arbetslöshet under Löfven hade ökat till 50 % och att folk svälte ihjäl i mängder på gatorna. Hade du fortfarande tyckt att Löfven oklanderligt uppfyllt sina plikter och uppgifter förutsatt att han informerade kungen om kollapsen (och följde de andra formella reglerna i RF)?

   Radera
  9. Scipio: Jag finner inget som helst egendomligt eller otroligt att Statsministerns uppgifter och ålägganden endast definieras genom lagstiftning.
   På vad sätt skulle de annars definieras?
   Ministerstyre är ej tillåtet enligt Sveriges Grundlag och landet regeras i enlighet med rådande lagstiftning av Regeringen underställd Riksdagen.


   Radera
  10. Det du säger innebär att statsministern inte har något ansvar öht för hur det går för Sverige. Denne kan följa alla de formella regler i RF/RO som du räknade upp till punkt och pricka, samtidigt som Sverige går under. Vidare kan statsministern säga precis vad som helst under valrörelsen för att få folk att rösta på honom och sedan fullständigt skita i det, utan att detta öht påverkar bedömningen av hur statsministern uppfyllt sin roll.

   Det blir lite som att säga att en bolagsledning kan följa de formella reglerna i ABL och då ha agerat helt oklanderligt, aktieägarna kan inte förvänta sig mer än så. Sen om bolaget konkar är det väl någon annans fel.

   Kan du, med dina standarder för statsministerämbetet, säga en svensk statsminister genom tiderna som inte har uppfyllt sina uppgifter och ålägganden?

   Radera
  11. Scipio: Statsministern ansvarar inför Riksdagen och den allena. Riksdagen kan närsomhelst om majoritet finnes utan angivande av närmare orsak avsätta Statsministern.
   Det yttersta ansvaret i en demokrati ligger alltid hos den röstande befolkningen!

   Statsminister uppträder inte i valrörelse i egenskap av Statsminister utan i egenskap av partiledare.

   Jämförelse med Exekutivets roll förhållandevis Styrelsen och ABL är relativt illustrativ eftersom för de fall Exekutivet agerat i enlighet med Styrelsens intentioner och i enlighet med ABL och annan lagstiftning å ligger ansvaret hos Styrelsen och den är tillsatt på Aktiebolagsstämma av aktieägarna proportionsvis mot dessas aktieinnehav.

   Slutligen så att i modern tid finns ingen Svensk Statsminister som ej uppfyllt sina uppgifter och ålägganden ... Vare sig denne hetat Hansson, Erlander, Palme, Fälldin, Ullsten, Carlsson, Bildt, Persson, Reinfeldt eller Löfven.

   Radera
  12. Har för övrigt aldrig varit med om att det är mer uppenbart att någon sitter och CTRL-F:ar. Du söker på ordet "statsminister" i regeringsformen och rapar sedan upp paragraferna här. Du glömde dock kap. 10 § 12 om att statsministern ska vara ordförande vid utrikesnämndens sammanträden, för det fall statschefen har förhinder. En mycket central del av statsministerns uppgifter och åligganden.

   Radera
  13. Vi pratar väl om vilket ansvar statsministern har, inte inför vem? Har aldrig sagt att han inte ansvarar inför riksdagen. I just en demokrati kan dock alla, även icke-riksdagsledamöter, kritisera statsministern om han inte gör ett bra jobb. Problem uppstår dock när folk gör det och sådana som du kommer och rapar upp paragrafer i grundlagen och menar att statsministern har ju minsann uppfyllt sina formella skyldigheter, finns inget att klaga på.

   Statsministern leder regeringen, det är hans viktigaste uppgift. Regeringen styr landet. Det kan man göra mer eller mindre bra. Bedömningen av hur bra det har gjorts beror på ett stort antal faktorer, bl.a. vad statsministern har gett för vallöften. Om en statsminister inte infriar sina mest centrala vallöften kan han med rätta kritiseras för ett dåligt utfört jobb.

   Men för all del, håll du fast vid att statsministerns ansvar är begränsat till några formella regler i RF, såsom att han ska hålla kungen informerad. En dag kanske det kommer en statsminister som bommar att göra det när kungen är på semester, då antar jag att du direkt ställer dig bakom en missförtroendeförklaring.

   Radera
  14. Jag är mer och mer inne på att den gode chiefen är någon slags AI-bot som blivit upplärd med myndighetssvenska från 60-talet. Detta kan inte vara på riktigt.

   Radera
  15. Du har en poäng, frågan är väl bara om man verkligen kan göra en AI-bot såhär korkad.

   Radera
  16. Kristian: Korrekt observerat att jag genomgick realskolans och gymnasiets svenskundervisning på 60-talet. Till och med så att det hela började med vad som plägade kallas Modersmålsundervisning på 50-talet.
   Och jag kan försäkra att det är helt och hållet på riktigt.

   Radera
  17. Scipio: Det finns säkert för den som letar ytterligare någon detalj jag förbisett men det spelar ingen som helst roll för frågan som helhet. Statsministerns plikter och ålägganden regleras i lagstiftningen. Resten är endast tyckande!

   Radera
  18. Ja, att du missat någon detalj är ju ett sätt att uttrycka det.

   Radera
  19. Scipio: Också en form av tyckande...

   Radera
 6. Föredrar en något mindre intellektuell men klok och verklighetsförankrad politiker än en superintellektuell som saknar kontakt med samhället utanför de intellektuellaste kretsarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Måste det verkligen vara en motsats mellan intellektuell och klok med verklighetsförankring?

   Radera
  2. Precis, det är inte varandras motsats. Egenskaper som arrogant och maktlysten har inget att göra med att vara intellektuell ( författare, forskare och lärare)

   Radera