Aktuellt

Slovakien: Sputnik V-vaccinet som levererades var inte det som använts i de påstådda studierna

AFP rapporterar att EU-landet Slovakien laboratorietestat de doser av det ryska påstådda vaccinet Sputnik V man köpt in i två miljoner doser...

2020-07-06 13:56

Regeringen ger myndigheter uppdrag att förbereda för en andra våg av Covid-19 till hösten - dock inte till sjukvården

Regeringen meddelade idag att man ger Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemdelsverket, MSB samt länsstyrelserna i uppdrag att förbereda för en ny andra våg av coronavirussjukdomen Covid-19 till hösten. Man ger dock inte något uppdrag till sjukvården i form av regionerna, eller vården i form av kommunerna, eftersom dessa inte är statliga och inte styrs av regeringen.
Södersjukhuset. Får inga direktiv från regeringen om beredskap för andra våg av Covid-19.


Regeringen gav idag i uppdrag till berörda myndigheter att förbereda för en andra våg av Covid-19 till hösten. Initialt ska Folhälsomyndigheten till den 20:e juli ta fram ett antal scenarion både regionala och nationella om smittspridningen och övriga myndigheter ska informeras. Man ska sedan ta fram planer för de insatser som kan behövas vid nya sjukdomsutbrott. Här är öänsstyrelserna som alltid staten och regeringens representanter ute i landet. Samordningen av länsstyrelsernas arbete med planeringen ska ske i regi av länsstyrelsen i Hallands län.

Arbetet ska vara klart den första september 2020.

Viktigt att notera är att inga direktiv om förberedelser utgår till de som faktiskt ska genomföra smittskydd, vård och omsorg, nämligen regionerna (smittskydd och vård) och kommunerna (omsorgen). Dessa är nämligen fristående från regeringen och svarar istället mot sina väljare i regioner och kommuner - man har i övrigt bara att följa riksdagens lagar, medan regeringen inte kan bestämma över regioner och kommuner.

Så det återstår att se om framför allt regionerna har lust eller möjlighet att betala för att upprätta pandemiberedskap inför hösten, eller om regeringens direktiv bara utmynnar i rapporter som sedan kan ignoreras lokalt och regionalt utan att ge faktisk verkan på hanteringen av nya sjukdomsutbrott.

Regeringen gör alltså det de kan för att höja beredskap inför en andra sjukdomsvåg. Möjligen skulle man vilja se riktade ekonomiska anslag för fysisk materiell beredskap till regionerna, men det kanske kommer i höstbudgeten?

Pressmeddelandet från regeringen hittas här.

Oavsett kommer alltid resultatet vara beroende av kompetensen på såväl nyckelpersoner som utförarna hela vägen ner till sista ledet, samt det politiska och ekonomiska modet hos beslutsfattare. Därmed kommer utfallet variera över landet, eftersom alla inblandade till skillnad mot tangentbordexperterna är människor med fel och brister.

49 kommentarer:

 1. Ja det är väldig skillnad på regional nivå, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-26-final.pdf

  Men även på kommunnivå då främst med avseende på dödsfall inom åldersdomshem.
  Väldigt tråkigt förstås, ifall vi nu får en andra våg. Vilket dock verkar troligt.

  SvaraRadera
 2. Som vanligt alltså, dey gäller att bo på rätt plats (i förhållande till medborgarens behov av samhällsservice) i det här landet, annars är man rökt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan ju välja att se det positivt: det finns sannolikt större möjlighet att påverka lokala makthavare än riksdag/regering och uppenbarligen är det skillnad i hur olika kommuner klarat av denna pandemi. Något att komma ihåg till nästa kommunalval.

   Radera
 3. Man bör förbereda möjligheten att stänga in områden där det sker utbrott, stadsdelar, städer, regioner.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr har ju det inte visat sig särskilt framgångsrikt. Har du annars exempel?

   Radera
  2. De flesta länder betraktar Sverige på det sättet. Men om det blir ett större utbrott i Stockholm, är det inte bra att begränsa det inom området. Då kan nationella resurser kraftsamlas. Dessutom borde man använda någon typ av smittspårningsapp. Kan fungera anonymiserat, telefoner loggar närliggade Bluetooth adresser och dess position. Blir någon sjuk, trycker denna på den stora röda Corona-knappen i appen. Alla telefoner som då registrerat dennes Bluetooth adress får då en varning att man varit i närheten och då kan man sätta sig själv i karantän.

   Radera
  3. Många WHO experter är inte så negativa förvisso. Men jag frågade mest ifall du hade något exempel på var din föreslagna strategi varit framgångsrik? Jag vet inga. På landsnivå möjligen, men där finns många motsatsländer. Sen tycker jag att tiden bör få gå sin gång, innan jag uttalar mig med den säkerheten.

   Radera
  4. Om en strategi inte fungerar så får man omvärdera, att prova samma sak igen och förvänta sig ett annat resultat nästa gång är omotiverat.

   Radera
  5. Så vilken strategi fungerar? Det var ju just det jag efterfrågade? Du sa dig gissa på åtgärder, som jag var tvevande till eftersom jag inte sett någon som lyckats med de åtgärderna. Som sagt, har du exempel, då är jag idel öra.

   Radera
  6. USA och Brasiliens upplägg fungerar inte. Det verkar som våra nordiska grannländer lyckats bättre så här långt så då ligger det nära att Sverige följer deras exempel.

   Radera
  7. Än så länge ja på våra nordiska grannländer. Men du skrev "Man bör förbereda möjligheten att stänga in områden där det sker utbrott, stadsdelar, städer, regioner." Du borde kanske skrivit länder, varför jag undrade.

   Radera
  8. re Sjunkbomben; såväl USA som Brasilien ligger långt bättre till än Sverige med dödsfall per 100t inv.
   Sverige gick om Frankrike för några veckor sedan och börjar nu knappa in på Italien (Coronas första katastroflandi Eu)
   Till hösten tror jag att även Spanien kommer att ligga ganska lika Sverige i dödspatrullen. Detta beror på att dödstalen fortsätter rulla in på en relativt hög nivå i Sverige och smittfallen skenar vidare utan kontroll.
   Italien och Spanien har lyckats pressa ner såväl smittfall som dödsfall rejält sedan i våras och verkar kunna fortsätta på den vägen.
   Jag tror dessvärre även att vi senare i höst kommer att få se den svenska regeringen begära sjukvårdshjälp från EU för att kunna klara situationen.

   Radera
 4. Du missar en poäng dock, att visst är det viktigt med gräddan av begåvningsreserven som gör lumpen. Men jag minns också att dom mindre begåvade men ack så tuffa och våldsamma personerna i min pluton var ABSOLUTA GUDAR att ha med sig i Fält :) Mångfald är bra även i det militära :P

  SvaraRadera
  Svar
  1. Apropå begåvningsreserven: skrev du denna kommentar i fel blogginlägg?

   Radera
  2. Jag var väl kanske lite hård mot karatekillen, men kunde inte motstå och ta den passningen. :)

   Radera
 5. Lägg ned nuvarande Regioner (fd Landsting)! Förstatliga istället sjukvården.Organisera alla statliga myndigheter i 4-8 geografiskt lika områden så att Militärregioner, Polisregioner, Sjukvårdsregioner och andra funktioner är geografiskt lika. Det medför ju då att centrala myndigheter får en direkt linje till Sjukvårdsregionerna. Detta kommer även medföra enklare samordning regionalt mellan de olika Regionerna. Exv vid höjd beredskap.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sen låter vi Dan Eliasson eller Philippa Reinfeldt organisera upp det.
   Vad kan möjligen gå fel?

   Radera
  2. @ Anders. Ha Ha :-D

   Hrm hrak host host. Där satt skrattet i halsen för det kommer säkerligen att bli så.

   Radera
  3. Behöver kompletteras med en lag som förbjuder politiker att bli myndighetschefer och rekryteringen skall vara öppen och helt baseras på kompetens.

   Radera
 6. Ska de förbereda sig för en "andra våg" när de inte ens hanterar första än. Stockholm har enligt uppgift ännu inte fungerande smittspårning/isolering (på andra håll verkar det fungera bättre).

  Andra/tredjevåg etc bygger på gammalt tänk - den här smittan verkar mer uppträda i kluster, som det är viktigt att snabbt kämpa ner. Det borde vara högsta prio.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är du säker på det? Studera den s k S-kurvan i vissa delstater i Australien. Bildar nu ett nytt S, med en ännu kraftigare exponsiell utveckling än den "första vågen". Vad säger "tangentbordexperterna" om det? Hur många månader/år rekommenderas för lockdown?

   Radera
  2. Den första vågen håller verkligen på att ebba ut i Sverige. Att det är en klustersmitta innebär ingen garanti för att det inte går i vågor, snarare tvärtom visar det sig. Men vi får se. Även ifall man inte är naiv så kan man ju alltid hoppas på ett vaccin till hösten.

   Radera
  3. @Niklas, nej jag är absolut inte säker. Tittade just på nya IVA-inläggningarna och de har verkligen sjunkit på senare tid, vilket delvis kan bero på allt mildare fall. Detta är ju väldigt positivt, och desto större anledning att få igång en snabb o effelktiv smittspårning/isolering. Vi får se, ett fungerande/tillgängligt vaccin skulle naturligvis vara en stor lättnad!

   Radera
  4. Nä jag är rädd för att du har fel faktiskt. Hitta på kurvan i Victoria/Australien med Melbourne som största stad. Ser verkligen ut som en andra våg. Sverige hade väl sin topp i April/Maj. Att få igång en effekt smittspårning är antagligen rätt svår, speciellt i början. Men visst Sverige kunde skyndat snabbare i början. Där vi till fullt överens

   Radera
  5. Hursomhelst. Berg och dal bana, känns verkligen i motsats till "flatten the curve".

   Radera
  6. Ja, det australiska utbrottet är faktiskt tankeväckande, nu vidtar man ju rätt drakoniska åtgärder för att försöka kväsa det, blir intressant att se hur det går. Australien har annars klarat sig bra.

   Det var väl ingen som förväntade perfekt smittspårning i mars/april men nu är vi flera månader in i detta, jag tycker det är rätt kasst att tex Sthlm skött detta så dåligt att man ännu inte har fungerande system för det. Andra regioner som har skött det bättre (jo jag inser att det av flera skäl är lättare att göra på Gotland).

   Radera
  7. Att fallen är mildare på IVA, kan mycket väl bero på "sittning ducks dör först" typ och tragiskt. Sen har vi allt misslyckande med äldrevården, men det ansvaret delar vi alla. En, kan ju jmf äldrevården i Danmark med Sverige så förstår man rätt mycket varför.

   Radera
  8. Hursomhelst, anser jag att de höga dödsfallen i vårt land har många förklaringar. Speciellt intressant blir det i jämförelse med andra Nordiska länder och Tyskland. Skillnaden kan nog bestå, men det beror troligen inte på den Svenska modellen.. Vi får väl jämföra med Spanien, Belgien, UK etc etc. Att jämföra med Danmark, Norge, Finland och Tyskland känns aningen naivt.

   Radera
  9. Det är naturligtvis en delförklaring, de flesta av oss dör bara en gång. Men flera olika källor pekar nu på att de nya fallen även är mildare i sig.

   Radera
  10. Fullt möjligt. Ja de flesta av oss dör nog bara en gång. Iaf med den medicinska tolkningen av att vara död - när hjärnan dött.

   Radera
  11. @Niklas Att Sveriges dåliga utfall beror på en misslyckad äldrevård behöver inte vara hela sanningen.

   Enligt en artikel i Läkartidningen är andelen äldre som dött i Covid-19 likartad i samtliga nordiska länder:

   https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/06/skr-lika-stor-andel-aldre-som-dott-i-grannlanderna/

   Radera
  12. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  13. Läste slarvigt. Så jag suddade. Det är fullt möjligt att det är så som du skriver. Är det samma andel, så ger jag mig på den punkten. Finns egentligen inget egenvärde att försvara Sveriges modell, mer än att jag tror inte den är så dålig som mång vill göra gällande.

   Radera
  14. Med jag står fortfarande kvar vid att ett lands modell eller framgång inte är låst till antal dödsfall per capita. Men det blir lätt lite okänsligt att utveckla.

   Radera
  15. Vi är väl uppe i en 70 000 inställda operationer eller nåt sånt också utöver det antalet som har dött eller som har fått svåra men som kommer ta tid att rehabilitera.

   Hade nog föredragit om den allmänna smittspridningen varit mer begränsad, likt våra grannländer (Norge, Finland, Danmark och Tyskland). Men antalet inläggningar på IVA går stadigt nedåt, och är nu "bara" 113 (vs 10 i Danmark).

   Radera
  16. Ändå har smittspridning varit så pass begränsad att vi inte slagit i taket. Vissa andra länder har inte lyckats klämma in kurvan. Att ställa in ickekritiska operationer känns fullt rimligt, för oss som för alla andra.

   Radera
 7. Enligt osäkra källor har Folk IQ Myndigheten även upptäckt att dumhet sprids via kluster-smitta. Ofta via Internet och sk Sociala forum... Andra vågen riskerar att bli mkt värre, så se upp, snart kan din IQ vara nere i 93.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kallas för flockidioti... Sorry!

   Radera
  2. Skillnaden är väl hårfin. Kan nog liknas vid klustersjuka, förebygg med utbildning. Hög intelligens brukar också öka motståndet. Men det är ingen garanti, uppenbarligen.

   Radera
  3. Väldigt tydligt att kluster via s.k. ekokammare är skyldig till väldigt stor idioti och tydligen finns det klara belägg för att iq-nivå minskar omvänt exponentiellt bland klusrets individer. Individerna sugs in i dumheten och landar snabbt på en närmast skrämmande låg IQ-nivå. Att jämföra med åsnor.

   Radera
 8. Om man spärrar in de med hög intillgens med de dumma tillräcklig länge så ordnar det sig så att alla blir lika...
  Har för mig Sovjetunionen hade finslipat ett liknande system för de sk dissidenterna.

  SvaraRadera
 9. Socialstyrelsen är väl sjukvården?
  Trodde jag iallafall.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, socialstyrelsen är en statlig myndighet. Men de flesta förstår inte ansvarsfördelningen där, en stor poäng med inlägget anser jag.

   Radera
 10. Begåvad tysk student visar statistiskt varför den mindre begåvade allmänheten är skrämda bortom all sans i onödan av COVID-19.

  https://www.youtube.com/watch?v=BzoB5qSZvdw

  SvaraRadera
 11. Du kommer ha fel Niklas. Smärtsamt fel

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur har jag sagt att jag kommer ha rätt menar du? Du är välkommen för diskussion ifall du vill bemöta något. Så välkommen, och som jag jag skrev innan (mellan raderna) vinnare saknas. Men ja, det lär bli smärtsamt för oss alla, men ingen krigszon.

   Radera
  2. I krig dör en massa barn, i corona dör främst 85+ eller multisjukamänniskor främst. Det är ett faktum, sen finns förstås alltid undantag. Jag är iaf glad barn och unga inte drabbas. Sen kan man ju alltid fråga sig vad 5500 barn kostar att rädda i Afrika t ex. Men man blir lätt så okänslig då när ställer saker i relation till det som inte är nära. Kanske en mänsklig begränsning att inte förmå sig till. Vi ser trots allt otaliga exempel på det idag.

   Radera
  3. Du uttrycker dig jämt som en världsmästare, inte heller sällan nedlåtande. Därför blir det extra skönt att påminna dig om hur fel ute du var gällande covid-19.

   Radera
  4. Jag har inga problem med att ha fel. Det har jag ofta. Varför menar du att jag ska uppleva ett smärtsamt fel? Hur fel hade jag? Hursomhelst hoppas jag att jag har fel, att ett vaccin finns till hösten mot det normala 5-10år eller att andra vågen aldrig kommer (dock upplever vissa andra länder den nu). Hoppas även Danmark, Finland, Norge och Tysklands modeller lyckats, men jag tror det nog det kommer en andra etc våg där. Eftersom du anser jag har fel så kanske du anser att du har rätt. Så vad tror du?

   Radera