Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2020-06-26 10:38

Skolverket stoppar statistik för enskilda skolor efter dom i kammarrätten - friskolor omfattas av sekretess

Efter en dom i Kammarrätten, som nekades överprövning av Högsta domstolen slutar nu Skolverket redovisa statistik per enskild skola och redovisar framöver enbart på riksnivå. Varken antal elever, betyg eller andra jämförelsetal eller ens vem som driver en skola ("huvudmän") kommer längre publiceras. Anledningen är att friskolor ska omfattas av sekretess enligt domen, så från och med första september blir transparensen noll. Inte ens de nationella proven kommer redovisas, och blir därmed meningslösa. Den förälder som vill ha data inför skol- och gymnasieval laddar lämpligen omgående ner all data om intressanta skolor från Skolverket.
Skolverket på Fleminggatan 14, Kungsholmen, Stockholm.
Kammarrätten i Göteborg avgjorde i december 2019 att uppgifter om friskolors genomströmning, betygssättning och sammansättning av elever omfattas av sekretess till skydd för den som driver skolan. Högsta domstolen avslog överklagan, och domen har nu vunnit laga kraft.
Högsta dumstolen.
För att lika villkor ska gälla både kommunala, landsting eller statliga skolor, såväl som friskolor så dras även statistiken för de offentligt drivna skolorna in. Man kommer nu endast redovisa data på riksnivå enligt dagens myndighetsmeddelande. Reflektion: Att man även stoppar på kommunnivå kan bero på att mindre kommuner kanske bara har en skola i kategorin grundskola eller i synnerhet gymnasium, och därmed skulle dessa kunna identifieras.

Det kommer inte publiceras statistik på vilka skolor som finns, vem som driver dem och ingeting om betyg, antal elever, elevgruppens sammansättning (ålder, kön med mera) och en lång rad andra data som antal lärare etc. Inte ens resultaten från de nationella proven kommer längre redovisas, än mindre ens lämnas in.

Detta gäller även statistik från tidigare år, som alltså nu kommer att raderas. Lämpligen tankar den som inom media eller av privat intresse inför skolval eller liknande har ett intresse av uppgifterna omgående ner samtliga data. Statistiken hittas fortfarande här.

Skolorna kommer inte ens behöva lämna in uppgifterna framöver, så det handlar inte ens om att bara undvika publicering. Således kan en skola t ex ge A i alla ämnen till alla elever, och Skolinspektionen kommer aldrig få reda på det och kan pga sekretessen inte granska detta.

Man kommer nu titta på möjligheter att lagstifta så att Skolverket och Skolinspektionen kan få tillgång till nödvändig information för att kunna utföra sitt uppdrag.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

43 kommentarer:

 1. Så nu torpederar friskolorna konkurrensen mellan skolor. Vad är då egentligen poängen med att tillåta privata friskolor?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Va!
   Är inte de också skattefinansierade?

   Radera
  2. Nej precis, de måste ändå följa samma läroplan enligt det nuvarande systemet.

   Radera
 2. Varvid frågan omedelbart inställer sig om avgångsbetyg från dessa företag skall ges behörighet till inträde på Universitet och Högskola.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Seriösa universitet och högskolor bör ändå gå över till lämplighetsprov vid antagning. Det borde de ha gjort redan i vilket fall som helst. Kanske kan den oundvikliga utvecklingen nu påskyndas. Finns väl ändå bara två universitet i Sverige vars examina automatisk räknas som tillförlitligt kvitto på kunskap utomlands - Chalmers och Kungliga Tekniska.

   Radera
  2. Peter Andersson: Karolinska, Lund och Uppsala ligger vad kan förstås inom gruppen 100-ranking internationellt medan KTH och Chalmers befinner sig längre ner cirka position 200...

   Radera
  3. Handelshögskolan i Stockholm ligger också hyfsat till, och är något av en plantskola för nordiska näringslivet.

   Radera
  4. Joakim: Handelshögskolan och diverse institutioner som säges syssla med Nationalekonomi hör snarast hemma under teologicum eller i bästa fall avdelningen trolleritrix och illusioner.

   Radera
  5. Läs på lite Karlsson. Chalmers ligger på plats 125 internationellt.

   Radera
  6. Bitterchiefen: Gjorde så innan jag skrev inlägget. Chalmers hamnar i spannet 250-300 i World Univesity Ranking.

   Radera
 3. Lobbyn för privatskolorna är urstark och stödet starkt bland politiker av i princip alla färger förutom vänsterpartiet. Detta trots att motståndet bland väljarna är starkt över partigränserna och har varit så länge. Det är en mycket intressant och förbryllande situation. Verksamheterna och remissinstanser anser att det fria skolvalet fungerar mycket illa, forskarna är relativt enhälliga i att det inte blivit särskilt bra, medborgarna är inte förtjusta även om det finns gradskillnader beroende på politisk hemvist men de som driver privatskolor är mycket positiva och av någon anledning är det de som har politikernas öra. Konstigt det där.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte så förbryllande. Detta är ett klart utslag av en icke fungerande demokrati där särintressen, lobby, styr och likt USA, i praktiken skriver partiprogrammen. Utvecklingen har förstärkts av att så många f.d politiker tar jobb inom näringsliv som lockar med status och (ännu mer) pengar.
   Money talks...

   Radera
  2. Privatskolor bla bla bla bla. Finansieras de inte genom skattepengar, och måste de inte också följa samma läroplan som övriga?

   Radera
 4. Om man outsourcar verksamhet måste man ju ha något mätbart kontrollsystem så att man vet att man får valuta för pengarna. Skolverket måste således fortsätta med nationella prov, mäta på längden och tvären, etc, även om det inte visas offentligt.

  Sen kan man ju tycka att det är extremt dålig kundservice att inte redovisa statistik åtminstone per skola så att kunderna kan göra initierade val. Eleverna kan ju alltid anonymiseras i statistiken (utgår från att de redan är det).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pengar växer på träd i Rosenbads trädgård. Få politiker är intresserade av att få valuta för pengarna när det finns hur mycket som helst.

   Radera
  2. Skolverket slår tillbaka:

   "Skolverket har uppmärksammat regeringen på att det krävs ändringar i författningar för att kunna fortsätta publicera statistik per kommun eller enskild huvudman samt skolenhetsnivå. Den 18 juni gav regeringen Skolverket ett nytt uppdrag som innebär att vi ska kartlägga och redovisa vilka författningsändringar som behövs för att vi ska uppfylla vårt instruktionsenliga uppdrag. Redovisning ska ske senast den 4 september 2020." - Skolverket

   Radera
 5. Är det verkligen de privata skolorna som vill ha det som det nu blir? Jag misstänker snarare att det är de publika skolorna samt en bunt politiker som inte vill att det enkelt ska framgå hur dåliga många av de offentligt drivna skolorna egentligen är. Sedan kanske det finns några privata skolor med udda ideologiska inriktningar som ej heller vill synas i statistiken. En duktig privat aktör borde väl gärna vilja skylta med detta faktum då det rimligen bör leda till större business.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är väl guldläge att skylta med bra resultat, går ju inte att verifiera riktigheten alls så gäller bara att kunna med att skamlöst be på om hur fantastisk man är.

   Radera
  2. @sporadiskt
   Finns väl knapphändigt med "bra aktörer". Är ju ett företags wetdream att sälja något som kunden inte kan avgöra om det är bra eller dåligt. Vinstmarginalen kan ökas rejält. Det måste du väl förstå?

   Radera
  3. @sporadisk. Haha. Du har aldrig jobbat i en friskola hör jag..

   Radera
  4. @Mopongo. Nej, men jag flyttade barnen från kommunal grundskola till Internationella Engelska Skolan när jag insåg hur undermålig den kommunala skolans utvecklingsmiljö och därmed undervisning var. Engelska Skolan lyckades få barnen att tycka skolan var trygg och rolig igen. Nu flera år senare studerar de samtliga utomlands inom områdena matematik och teknik.

   Radera
  5. Så då har du med andra ord ingen aning om hur många friskolor pressar sina lärare om att sätta högre betyg samt slira på sanningen på de olika öppna hus som anordnas. Det ska i ärlighetens namn sägas att det även sker i kommunala skolor.

   Radera
 6. Det är värre än så. Det finns ju ett gäng brännheta frågor i debatten, som alla är mer eller mindre kopplade till invandring & religon. Skolresultat, brottslighet, osv, osv.

  Många politikers svar är att försöka censurera all statistik och fakta som har att göra med detta, och dom negativa effekterna på samhället. Lite som Kina och Nordkorea. Alla obehagliga fakta skall helst förbjudas och förtryckas, och absolut inte samlas in.

  Väldigt tråkig utveckling, fakta och statistik skall aldrig förbjudas & censureras enligt min mening, utan istället användas till att förbättra samhället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I det här fallet så är det varken politiker eller myndigheter som försöker mörka något. Det är privatägda friskolor. Allting handlar inte om din favoritfråga.

   Radera
 7. Under denna rödgröna röra förvandlar de sakta landet till Nordkorea.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lucius!: Sånt kvalificerat djävla skitprat ... för det första är det fråga om ett domstolsbeslut där domstolarna är frikopplade från politiken och för det andra så tillkom friskolereformen under Bildts regeringstid!

   Radera
  2. Carl Bildt genomförde friskolereformen och myntade dessutom 'rödgrön röra'.

   Radera
  3. Tack Chiefen och Robert...

   Radera
 8. Nu gäller kanske denna tråden mest privata skolor, men ställer ändp en fråga här som gäller kommunaliseringen av skolan (va det på 90 talet). Varför kommunaliserades skolan, vilka va argumenten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. T: Det var i första hand Grundskolan i egenskap av obligatorisk skolform (Gymnasiet är ej en obligatorisk skolform)som kommunaliserades, eller vad man nu egentligen skall kalla det hela eftersom Grundskolan allaredan dessförinnan stått under kommunala skolstyrelser och bedrivit verksamhet huvudsakligen i kommunala fastigheter. Reformen som sådan hade till syfte att omvandla de statliga lärartjänsterna till kommunala tjänster, omvandla rektorsskapen från statliga befattningar till kommunala samt att lägga budgeterings- och planeringsansvaret under kommunerna. Allt under devisen decentralisering och förflyttande av verksamheter närmare det lokala samhället.
   Läroplaner och övergripande styrning dock att förbli på statlig nivå.
   Göran Persson har i sin egenskap av skolminister den gången fått klä skott för denna reform men den hade planerats i decennier i och med övergången till enhetsskolan allaredan på 1960-talet.

   Radera
 9. Detta lede till att föräldrar enbart kan välja skola efter dess rykte, vi borde få turbofart på segregationen.

  SvaraRadera
 10. Spelar roll.
  De har ju ändå bytt focus från kunskap till värdegrundsarbete även om timmarna förfarande kallas matte och svenska.
  Jag har anlitat pensionerade gamla kunskapsorienterade lärare till mina barn när det gäller kärnämnen.(Även vissa ämnen på gymnasiet..). Det hade de första iaf nytta av i gymnasiet! (Var det orättvist mot kreti å pleti eller nåt annat dumt? Staten verkar ju vara ointresserad av kunskap i det stora hela. Kolla energifrågan som det senaste exemplet så slipper vi nämna några elefanter)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Aldrig jobbat med värdegeunssarbete i mitt 10+ åriga yrkesliv som gymnasielärare. Det här är bara trams. Sedan kan det ju givetvis vara klokt att betala för extra-lektioner. Vissa elever har stor nytta av det.

   Radera
  2. Nej, det är möjligt. Det var grundskolan som avsågs där det implementeras överallt. Som sagt hade de nytta av det när de kom till gymnasiet då de fått stort beröm för att ha normala baskunskaper.

   Radera
 11. Vi som jobbat i en kommun med flera högstadieskolor vet att i maj nästan varje år kom det order flytta paviljongerna. Då visste man att nu ha ryktet gått att skola x var bäst.
  Sedan i september blev det uppdrag att ordna inflygningsbanan för bilarna som skulle leverera barnen från andra sidan stan.
  Finns många kraftuttryck men jag tycker "det fria skolvalet" är bra att ta till i yttersta nödfall.

  SvaraRadera
 12. Förlåt en yngling. Men är det inte så att denna statistik är beslutad av myndigheter, förhoppningsvis av Riksdag och regering för ett visst syfte.

  Kan en domstol bara hux flux ta upp en förfrågan från Skolverket huruvida dom är skyldiga att följa bestämmelserna om att statistik akall föras och lämnas ut.

  Eller hur förhåller det sig?

  SvaraRadera
 13. Ben-Hur: Ursprungligt bslut taget hos SCB att privata skolors angelägenheter är affärshemligheter. Detta beslut överklagat hos Kammarrätten, som är förvaltningsdomstol, och kammarrätten stöder SCB´s tolkning.
  Regeringen har nu givit Skolverket i uppdrag redovisa på vilka punkter lagstiftningen behöver ändras för att kunna göra privatskolors statistik offentlig. Sådan redovisning skall vara klar till höstriksdagen börjar sitt arbete.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, men vad ger SCB rätten att besluta om att privata skolors angelägenheter, som finansieras av skattemedel,plötsligt är affärshemligheter. SCB är mig veterligen ingen policymyndighet.

   Radera
  2. Ben-Hur: SCB är en Myndighet och äger naturligtvis därför rätten att tolka gällande lagstiftning intill dess att prejudicerande dom föreligger ... vilket det numera gör i detta fall och där dessutom denna dom stöder SCB´s tolkning. Därav Regeringens uppdrag till Skolverket att inkomma med förslag till förändring av lagtext.

   Radera
 14. Tack igen för ytterligare information. Men det förefaller som någon annan myndighet redan med stöd i något har krävt att Skolverket skall tillhandahålla statistik.

  SvaraRadera
 15. Tack igen för ytterligare information. Men det förefaller som någon annan myndighet redan med stöd i något har krävt att Skolverket skall tillhandahålla statistik.

  SvaraRadera