Aktuellt

"Tag några öl innan du loggar in på börssidorna"

En god vän till mig tillika aktieräv berättade att vederbörande fått tipset att "ta några öl innan du loggar in på börssidorna". D...

2020-06-25 11:07

Skattereformen: Även full fastighetsskatt på bostadsrätter - 40 000:- om året för en tvåa på Södermalm

Finanspolitiska rådets skattereform föreslår även fastighetsskatt på bostadsrätter, vilket missades i förra blogginlägget. För en tvåa på Södermalm för ca 5 MSEK kan det handla om ca 40 000:- SEK om året i skatt att betala för ägaren av lägenheten. Detta för att kapitalet ska beskattas på motsvarande sätt som för ett investeringssparkonto. Därtill ska man betala skatt vid försäljning om denna överstiger schablonbeskattningen genom åren.
Södermalm.
Bostadsrätter och ägarlägenheter ska fastighetsbeskattas på samma sätt som villor och fritidshus, dvs cirka en procent av taxeringsvärdet ska betalas i skatt varje år. Detta gör att det bundna kapitalet beskattas ungefär som för ett investeringssparkonto. Detta missades i tidigare blogginlägg. Från dokumentet (PDF):
"Enhetlig bostadsskatt på löpande avkastning och värdestegring på småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet. Avkastningen beräknas på taxeringsvärdet20 som ett tioårigt glidande medelvärde av statslåneräntan (= schabloniserat hyresvärde = 1,24 procent) + 2 procent (schabloniserad värdeökning) och skattesatsen är 30 procent per år utan takbegränsning i alternativ A och 35 procent i alternativ B.21 År 2020 uppskattas bostadsskatten till 0,97 procent av taxeringsvärdet i alternativ A och 1,13 procent i alternativ B."
Denna schablonbeskattning dras sedan bort från reavinstskatten när man säljer bostaden, så man dubbelbeskattas inte.
"Vid försäljning beskattas faktisk reavinst med gällande kapitalvinstskattesats. Från reavinsten görs avdrag med tidigare inbetald löpande reavinstskatt. Om den justerade reavinsten understiger en reavinst motsvarande 2 procent per år ges avdragsrätt."
Fastighetsskatten (inklusive på bostadsrätter) blir alltså att betrakta som en kapitalvinstskatt på ännu ej realiserade vinster, ungefär som via ISK eller kapitalförsäkring.

Vad blir då taxeringvärdet? Det kanske man kan läsa sig till här (PDF), men om det likt för villor sätts till 75% av marknadsvärdet för bostadsrätten, så kostar en tvåa på drygt 50 m2 runt 5.5 miljoner på Södermalm. Det ger cirka fyra miljoner i taxeringsvärde och med det cirka 40 000:- SEK om året i fastighetsskatt beroende på alternativ A eller B ovan.

Detta kommer förstås kraftigt sänka marknadsvärdena på bostadsrätter och därmed korrigera de uppblåsta priserna, plus gör att får du "betalt för att bo" genom stigande bostadspriser så måste du också betala mer och mer skatt varje år för den "betalningen". 
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

98 kommentarer:

 1. Det blir ju dubbelbeskattning om även föreningen ska betala fastighetsskatt/avgift som man glatt är med och finansierar som medlem. Eller missar jag nåt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fastighetskatten för föreningen avskaffas.

   Radera
  2. ISK är ju också dubbelbeskattade(skatta redan skattade pengar) så då blir det i alla fall enhetlig dubbelbeskattning.

   Radera
  3. Ja vi har flera skatter som är dubbelt i Sverige moms är en sådan ...

   Radera
 2. Ja, detta knyter ihop säcken fint. Rekommenderar nog alla att läsa just de två rapporterna. Det råder nära nog konsensus att det är bättre att (för en given nivå på utgifter) beskatta fastigheter än arbete.

  Givetvis ska man jobba för att sänka utgifterna också, så att skatterna var för sig kan reduceras över tid, men det är en annan fråga.

  Tyvärr är fastighetsskatten så pass impopulär att det tyvärr inte är troligt att detta går igenom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Br är något som avsett att förhandlas bort, småhus är det egentliga målet.

   Radera
  2. @Joakim: Jag vill tacka för välskrivna och informativa kommentarer på detta inlägg och generellt här på bloggen.

   Radera
  3. Ja vi får verkligen hoppas att du har rätt att det inte kommer att gå igenom .. jag tänker demonstrera om detta går igenom varje dag !! Hoppas att ni hänger med

   Radera
 3. Som jag skrev i annat inlägg så vore det rimligt att föreningen beskattas för taxeringsvärdet på fastigheten i enlighet med andelstalen då en bostadsrätt bara är en nyttjanderätt och ingen fastighet.

  Summan av bostadsrätterna är sannolikt högre än värdet på fastigheten i sig och att beskatta en nyttjanderätt gränsar till förmånsbeskattning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man vill ju åt att beskatta det faktiska värdet (marknadsvärdet) på det boendet man har. Det är absolut en förmånsbeskattning, men vi har ganska få skattefria förmåner kvar i skattesystemet idag. Boende borde inte vara undantaget.

   Radera
  2. Det faktiska marknadsvärdet borde fortsatt vara på fastigheten och inte på en nyttjanderätt. Det finns ju inget som säger att fastighetsvärdet inte kan motsvara summan av värdet för nyttjanderätterna och det blir definitivt mer stringent att göra så. Det är alltså en principfråga snarare än att försöka få det att bli billigare.

   Hyresrätt med bruksvärdeshyra är en fin förmån som kanske borde beskattas också då? kontraktet kan ses som en nyttjanderätt och då ska det faktiska värdet av nyttjaderätten beskattas. Att få hyra en bostad för 7 000 kr som hade betingat 20 000 kr i marknadshyra, det kallar jag en förmån värd att beskatta.

   Radera
  3. @D.L. Staten vill komma åt beskattningsbara tillgångar. Eftersom det de facto existerar en fri marknad för att köpa och sälja bostadsrätter, även om det bara är en nyttjanderätt, är det inte så konstigt att man vill beskatta den tillgången också.

   Hyreskontrakt går inte att sälja och även om man anser att ett kontrakt med "bruksvärdeshyra" är en förmån finns det ingen marknad att sälja den förmånen på och den går således inte att beskatta.

   Radera
  4. Nej, konstigt är det inte att man vill beskatta tillgångar och inkomster. Dock är det assymetriskt att beskatta nyttjanderätten när det finns en beskattningsbar fastighet att beskatta istället. Återigen, det finns inget som säger att taxeringsvärdet på fastigheten kommer vara lägre än summan av nyttjanderätterna.

   Radera
  5. Fast i praktiken är det mycket lättare att få fram marknadsvärdet på de enskilda bostäderna än att försöka hitta på ett taxeringsvärde för flerbostadsfastigheten. Helt uppenbart är det mer värt med 50 x bostadsrätter i ett flerbostadshus än 50 x hyresrätter, så det värde man borde summera fram för bostadsbeskattning är summan av 50 x bostadsrätter, enl skissat förslag från FPR.

   Radera
  6. Dagens taxeringsvärdet för en hyreshusenhet, bostäder avser alltid värdet såsom upplåtelsform hyresrätt, vilket också är bankens "exitvärde" om föreningen skulle gå omkull. Dvs aktuellt taxeringsvärde för fastigheten speglar inte det hypotetiska taxeringsvärdet baserat på marknadsvärde som en bostadsrätt skulle motsvara. Lösningen blir alltså att lägga till en ny taxeringsform just för bostadsrätter.

   Intressant är dock hur föreningens lån ska beaktas i denna nya socialistiska taxeringsform?

   Radera
  7. Föreningens lån drar ju ner värdet på bostadsrätterna i och med att det tarvar en högre avgift -> lägre marknadsvärde -> lägre skatt. Det är ju helt i sin ordning.

   Radera
  8. Dagens taxeringsvärde är väl 30% av marknadsvärdet för flerfamiljsfastigheter, detta av skattetekniska skäl i dagens system. Det finns inget som hindrar att justera det till 75% av marknadsvärdet. Så det är inget som behöver hittas på, det finns redan ett taxeringsvärde på fastigheten så det är definitivt lättare att använda det än att hitta på något helt nytt.

   Jag håller verkligen inte med dig Joakim, ofta gör jag det annars. Fastighetsägaren är skattskyldig för fastighetens marknadsvärde. I fallet med bostadsrätter är det föreningen som är fastighetsägare och bör bli skattskyldig men då föreningen är ett gemensamt intresse för föreningens medlemmar blir det i praktiken dessa som betalar. Om en fastighet kan säljas för 200 msek bör taxeringen baseras på det, inte huruvida man kan sälja en nyttjanderätt i källaren för 50 msek.

   Det ska alltså bli skattemässigt fördelaktigt att missköta en förening så att bostäderna blir billigare. Liggande förslag skapar en massa problem.

   Radera
  9. Jag tror det där är ett icke-problem. Existerande medlemmar kan ta fram miniräknaren och se om den lägre årliga skatten på bostaden gör det värt att sänka värdet på bostadsrätten. De flesta torde komma fram till "nej", av samma anledning som ägare av småhus.

   Ditt alternativ funkar också, absolut. Om taxeringsvärdet för hela fastigheten blir samma som summan av taxeringsvärdet för alla lägenheter så är det inget problem.

   Radera
  10. DL, man bör komma ihåg att en BRF inte någonstans i sin bokföring har någon som helst notering om lägenheternas marknadsvärden. Det enda som finns i balansräkningen är deras ursprungliga insatser fördelade enligt deras andelstal. Alla överlåtelser som senare skett på den "öppna marknaden" är transaktioner mellan enskilda BRF-innehavare, så föreningens taxeringsvärde kommer alltid att vara satt utifrån fastighetens bedömda marknadsvärde som just "hyreshus", dvs som tidigare påpekades ett hus med lägenheter och den antagna upplåtelseformen hyresrätt.

   Detta går självklart att ändra på, faktum är att eftersom det inte heller finns något centralt register över vilka som är innehavare av BR-lägenheter måste någon form av nytt register till vare sig man väljer att lägga beskattningen direkt på innehavaren eller på BRF. Så det ska bli mycket intressant att se hur man föreslår att den detaljen ska lösas.

   Radera
 4. Varför skulle bostadspriserna nödvändigtvis sjunka? För det första kompenseas ju sagda södermalmare med bl.a sänkt inkomstskatt och för det andra är skatten mer att betraka som en avbetalning på framtida skatt och därmed potentiallt neutral för bostadsrättsägaren. Det är förstås fullt möjligt att det ändå blir en effekt, likt vid införandet av ammorteringstvånget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Troligen för att "folk" inte kan räkna.. och detta ska ju betalas nu och påverkar därmed kassaflödet vilket verkar vara det enda som spelar roll.. finns det pengar kvar till en latte så köper vi..

   Radera
  2. Där finns ett jobbigt intervall där den som tjänar säg 40k/mån och äger en BR på söder med högt värde får en ganska stor skattehöjning, eftersom man vid den lönen med "förslag A" har ungefär samma skatt som idag.

   Radera
  3. Det drabbar väl människor olika, beroende på vart i livet man befinner sig.
   Jag själv: gnetat som fan mellan 20- 30
   För att sedan använda skattat kapital till husköp(sthlm). Skaffat barn, jobbar endast vanlig heltid inom räddningstjänst(låg lön).
   För min familj kommer det att slå hårt med "nya" fastighetsskatten.

   Radera
  4. Ja, det också. Nu med så pass höga priser är det svårt för unga att komma in på bostadsmarknaden, lägre priser på ägt boende och mer kvar av en löneökning kommer göra det lättare för den gruppen. Extra bra för den som tjänar allra minst, då de första tiotusen blir skattefria! Utmärkt incitament till att börja jobba.

   Radera
  5. Dan, jag antar att du är väldigt bra på att räkna? Och så är du betydligt bättre på att köra bil än genomsnittet med? :)

   Radera
  6. Joakim persdon: alla de som bara tjänar runt 30k och med dagens förutsättningar lånat stora belopp för drägligt boende. Va händer med dem ?
   Jag gissar att många vanliga atbetare får det sämre.
   Stupstock?

   Radera
  7. Turboprop: Det torde bli relativt stor infasningsperiod för det här. Man kan i och för sig säga samma sak när fastighetsskatten sänktes 2008.

   Radera
  8. Att förändringar alltid gynnar eller missgynnar någon. Den sänkta fastighetsskatten 2008 gav en rejäl skjuts uppåt för den med ett dyrt småhus -- högre värde _och_ lägre årlig skatt.

   Radera
  9. Ja men den missgynnade inte någon direkt. Kanske indirekt på 15 år ?

   Radera
  10. Tur är att vi är med i EU. Om bostadspriserna kraschar i Sverige kan vi bara skriva av folks lån via EU bidrag. Det är därför det är bra att vi är solidariska med andra EU länder idag.

   Radera
 5. Osannolikt att detta kommer hända men man kan inte utesluta att opinionen kring fastighetsskatt håller på att förskjutas. Hittills har en stor grupp numera lite äldre människor tjänat grovt på sitt boende och motsatt sig alla reformer. Nu finns det emellertid en växande, yngre, frustrerad generation som ser att de är utestängda från stora delar av bostadsmarknaden om de inte med föräldrarnas hjälp kan belåna sig för livet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast kostnadsidan förändras inte, den omfördelas mellan stat och banker så unga kommer ha lika svårt. Begränsningregler för låginkomsttagare leder till marginalskattproblem i stället då det inte lönar sig att jobba mer och halka ur begränsningsregeln.

   Radera
  2. @Sjukbomben Kanske för de som redan är etablerade på bostadsmarknaden. För den som inte äger skulle möjligheten att spara till kontantinsats öka väsentligt. Lägre priser skulle ju också i andra änden kräva lägre kontantinsats och naturligtvis lägre lån med lägre amortering och ränta som följd.

   @REXX Nästa val 2022 börjar 40-talisterna krypa över 80 år. Kanske har många av de redan hunnit casha in på villan och tiden därför är mogen för dessa reformer?

   Radera
  3. Utestängda från bostadsmarknaden? Belånade för livet??
   Det finns massvis med hus i Sverige med utropspris under 1 miljon.

   Radera
  4. Mudden. Mjo sant, men vad händer när hela sthlm tjänstesektorn flyttar till Hagfors ?

   Radera
  5. Lägre priser men samma kassaflöde ut så hushållens marginaler ökar inte.
   I bankens kalkyl, kvar att leva på så får man öka på rejält rutan fastighetsskatt vilket ger mindre i rutan amortering/ränta men totalen är lika i en perfekt prissatt marknad.

   Radera
 6. Verkar vara ett rimlig förslag. Bör dock påpeka att de föreslår att reformen ska införas gradvis vilket gör att effekterna på ägandemarknaden inte kommer att vara lika kännbara och eventuella prisnegångar på lokala marknader kommer att parkeras delvis av nedgångar i byggande. Det bör också påpekas att förslaget också innebär marknadshyror vilket kommer att driva upp priserna på ägarmarknade i storstäderna.

  SvaraRadera
 7. Det parti som vill öka sitt röstetal nästa val kan ju rösta emot denna skatt. Det fungerade senast.

  SvaraRadera
 8. Skatten skulle ungefär fördubbla mina boendekostnader. Min andel av föreningens nuvarande fastighetsskatt är 168 kr/månaden. Med ny fastighetsskatt blir den 4.500 kr/månaden. Bor i 4:a i 20 år gammal Hammarby sjöstadsförening.

  SvaraRadera
 9. Priset på en BRF-lägenhet påverkas av hur stora lån en förening har. Större lån, högre månadsavgift, lägre pris.

  Skulle således ökning av skulder i föreningen ge lägre taxeringsvärde och därmed lägre skatt? Mot det behöver vägas att räntorna inte kan dras av på samma sätt som privata räntor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Värdet man ska betala skatt på är en funktion av marknadsvärdet på din bostadsrätt. Som du säger, större lån -> högre månadsavgifter -> lägre pris -> lägre skatt.

   Radera
  2. @Joakim, fast lånebiten är relativt liten jmf med övrig drift. En ränta på runt 0,8% är inte särskilt betungande för en brf 3:a med andelslån på runt 1M (667kr/månad). Många energiåtgärder för en brf, kommer då straffa brf-innehavaren. Eftersom pengar är så billiga, men drift är det inte.

   Radera
  3. Det beror på, det finns ju gott om föreningar från säg slutet 80-tal/början 90-tal med höga skulder och därmed rejält högre avgifter (och lägre pris). Det är en glidande skala, generellt gäller större lån -> högre avgifter -> lägre pris enl ovan.

   Skillnaden kanske inte blir så stor i dagens ränteläge, men den finns där.

   Radera
 10. Syftet med fastighetskatterna är som nämnts att komma åt de underliggande marknadsvärdena. Däremot kan man ju diskutera hur vettigt det är att beskatta först boendet löpande på marknadsvärdet och sedan när det realiseras vid en försäljning?

  Det är rimligt att högt värdesatta bostadsrätter beskattas liknande som småhus. Egentligen borde hyresfastigheter beskattas likvärdigt, men de kan såklart ha ett marknadsvärde som skiljer sig åt från motsvarande bostadsrätt.

  Om man inte åtgärdar reavinstskatt kommer det leda i än högre grad att folk biter sig kvar i sitt boende, eftersom begränsningen om max 4% gäller för pensionärer. Det

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan lösas med 0 % i reavinstskatt om man t.ex. bott i 10 år. Ökar också rörligheten på marknaden.

   Radera
  2. Med liggande förslag så blir reavinsten i teorin noll efter 33,3 år. 1% fastighetsskatt och 2% inflation årligen som är avdragsgill mot eventuell vinst.

   Radera
  3. @D.L., det med inflationen missade jag. Det är ju en klar förbättring så man inte behöver betala för Riskbankens krondevalveringar.

   Radera
  4. Förlåt, jag skrev som en sopa. Reavinstskatten höjs till 30% och då man kan dra av 3% årligen blir det reavinsten skattefri redan efter 10 år.

   fast nu blev jag osäker då jag läst för många kommentarer och annat så jag kikade i dokumentet igen och nu kändes det inte lika glasklart längre. Eller så tittar jag på fel ställe igen.

   "Vid försäljning beskattas faktisk reavinst med gällande kapitalvinstskattesats. Från reavinsten
   görs avdrag med tidigare inbetald löpande reavinstskatt. Om den justerade reavinsten
   understiger en reavinst motsvarande 2 procent per år ges avdragsrätt."

   Radera
  5. Det intressanta är även som jag skrev längre upp att det idag inte finns något centralt register över vilka som äger BR-lägenheter. Det finns normalt bara noterat hos föreningen och via pantsättning hos den bank där ägaren (eventuellt) har lån.
   Man måste alltså om detta förslag till beskattning ska bli verklighet skapa någon form av register över BR-innehavare och hur det ska se ut blir intressant att ta del av.

   Radera
  6. D.L den skrivningen verkar handla om uppskjuten reavinstskatt.

   Radera
  7. @Sjunkbomben

   Vad baserar du det på?

   Radera
  8. Du har rätt, det är ingen fastighetsskatt utan man betalar in reavinstskatten i förväg ungefär som en avbetalning. Fast krångligt formulerat.

   "Avkastningen beräknas på taxeringsvärdet20 som ett tioårigt glidande
   medelvärde av statslåneräntan (= schabloniserat hyresvärde = 1,24 procent) + 2 procent
   (schabloniserad värdeökning) och skattesatsen är 30 procent per år utan takbegränsning i
   alternativ A och 35 procent i alternativ B.21 "

   Radera
 11. Detta kommer inte införas. En punkterad bostadsbubbla skulle sänka hela pyramidspelet. Och en skatteväxling som gynnar lantisar med billiga bostäder går inte Söderborna med på.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så "pyramidspelet" rasade 2017?

   Radera
 12. En hatad skatt som aldrig kommer införas. Är det mp som ligger bakom förslaget? Har svårt att tro att det är en S idé då de kommer förlora valet så det stänker om det i fall det är deras förslag.

  SvaraRadera
 13. Finanspolitiska rådets skattereform föreslår även fastighetsskatt på bostadsrätter, vilket missades i förra blogginlägget. För en tvåa på Södermalm för ca 5 MSEK kan det handla om ca 40 000:- SEK om året i skatt att betala för ägaren av lägenheten. Detta för att kapitalet ska beskattas på motsvarande sätt som för ett investeringssparkonto.

  Typiskt nationalekonomiska dumheter. Det går inte att bo i 50 000 Ericsson aktier.

  Hur vore det att få ner skattetrycket istället?

  Om ni nu nödvändigtvis måste snöa in på neutralitet mellan olika tillgångsslag, hur vore det om ni gjorde något åt dagens centralplanerade räntor?

  Räntor på 0% är ju anomali av sällan skådat slag.

  Borde inte marknaden sätta räntor efter utbud och eftrfrågan, spar- och lånevilja i ekonomin. Det om något skulle leda till en mer effektiv resursallokering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi ska få ner skattetrycket _också_, men beskatta det som är mest effektivt och inte missgynna arbete/utbildning. Du brukar skriva att du vill jobba mer, med liggande förslag får du mycket större utbyte av det vilket är exakt vad vi som samhälle vill. Det är effektivare.

   Radera
  2. Vad säger att vi ska beskatta boende eller kapital öht? Varför inte en klumpsumma för alla medborgare om de bor i landet. Det är effektivare.

   Tycker förslaget är tondövt då alla behöver bo någonstans och de flesta inte har en inkomst från sitt hus. Att jämföra med ett investeringssparkonto blir därför absurt. Hur många har fem miljoner över de kan slänga in på sitt ISK istället för att bygga ett extra hus.

   Påverkan på BNP är mikroskopisk.

   "Du brukar skriva att du vill jobba mer, med liggande förslag får du mycket större utbyte av det vilket är exakt vad vi som samhälle vill."

   Om marginalskatten är 50% eller 55% spelar ingen roll om man är löntagare och redan jobbar full tid. Ta bort arbetsförbudet vid 40 timmar. Det skulle göra verklig skillnad. Om folk i snitt jobbar 2 timmar mer i veckan (och vi antar linjärt samband mellan BNP och antal arbetade timmar) så ökar BNP med 5%.

   Det är en våt dröm och pengarna skulle skapas, inte omfördelas. Ingen skulle få det sämre.

   (När det gäller utbildning så är det redan brist på de utbildningsplatser som ger en lön där värnskatt kickar in. Det har extremt liten påverkan och tar årtionden innan denna infidecimala skillnad får effekt).

   Radera
  3. Fast nu skulle marginalskatten ner till 30% eller 35%. Typ.

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  5. Fast nu skulle marginalskatten ner till 30% eller 35%. Typ

   OK.

   Vad gör just detta tillgångsslag unikt som gör att staten inte får beskatta det?

   Ägande är normalt inte beskattat, så frågan är väl snarast det omvända.

   Vad gör detta ägande så unikt att det ska beskattas?

   ISK är något man kan välja istället för reavinstskatt när man säljer. Detta för det är bökigt att hålla på och deklarera vinster och förluster när man gör många affärer.

   (ska vara "infinitesimal" i min tidigare kommentar)

   Radera
  6. Hela poängen här är ju att det är enormt mycket bättre att ha en maximal marginalskatt på arbete på 30-35% jämfört med 50-55%, även om man får betala skatt på fastigheter. Som bonus har du också 0% marginalskatt på låga inkomster upp till 10 000 kr/mån. Det är en omfördelning av skattebörda som är klart effektiv och som ökar arbetsutbudet.

   Radera
  7. Kapitalskatterna i Sverige är ju på tok för låga, och skatterna på arbete sannolikt för höga. Det är absurt förmånlig att äga i Sverige, vare sig det handlar om aktier eller bostad. Jag tycker det här verkar vara ett väldigt vettigt förslag (trots att jag sannolikt skulle bli förlorare på det).

   Tack Joakim Persson för alla enormt bra kommentarer som hjälper en att förstå! Önskar du hade din egen blogg eller podd eller något annat.

   Radera
 14. Så för en något välbetald "medelsvensson" med månadsinkomst på mellan 30-50 tkr och som bor i bostadsrätt eller villa blir resultatet alltså 30 000 kr högre fastighetsskatt, höjd matmoms samt oförändrad skatt på arbete. Tanken är alltså att medelklassen ska betala kalaset... igen...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det får ju inte drabba någon politiker, M som V.

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 15. jag är rädd att staten har flera olika "trevliga" utredningar som bara står och väntar på att införas i exp en ekonomisk kris när staten behöver få in pengar att dela ut till kleti & pleti.
  Sedan att folk gick på detta med ISK konto ... ja trevlig start på att beskatta allt ditt kapital med en procentsats, snacka om att öppna pandoras ask......... gissa vad de kommer hitta på ...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja du, ogillar man beskattningen på ISK står det en fritt att byta tillbaka till vanlig depå. Tror man att staten när som helst tänker konfiskera samtliga dina tillgångar rekommenderar jag en flytt av kapitalet utomlands plus inköp av en styck foliehatt.

   Radera
  2. Vi är mitt inne i den djupaste ekonomiska krisen på länge, och om något blir det lägre skatter nästa år. Kommer säkert behövas någon inkomstförstärkning längre fram, om man inte under krisen också passar på att se över utgiftssidan. Får se vilka politiker som står starka genom detta.

   Radera
  3. Känns tryggt att man har människor som Joakim Persson...

   Radera
  4. Tjänstepensionerna är mitt stalltips med någon slags engångsskatt.

   Radera
  5. Hm, du tänker som man gjorde med "engångsskatten" på 80-talet? Jag tvivlar på att sossarna skulle våga gå fram med något sådant idag, även om man hade 40% och inte 30%. Motståndet mot sådant där är lite för stort nu, anser jag.

   Och, det är _betydligt_ lättare att flytta finansiellt kapital nu för tiden. Jag tvivlar på att ett större ingrepp i tjänstepensionerna överlever domstol.

   Radera
  6. @Joakim: Vad är det för kris du pratar om? Börsen är snart tillbaka till ATH, Bostadspriserna är på väg upp och i princip alla jag pratar med som är permitterade tycker det är hur skönt som helst att vara hemma och grilla oxfilé i sin Weber och umgås med barnen och ha gott om tid att planera nästa års medelhavssemester med hyra av lyxbåt där den nominella värdeökningen på bostaden betalar för det mesta.

   Radera
  7. Ja du Goofy, det är lite olika för olika personer. Jag och mina kollegor har inga problem, men det finns en hel del andra som blivit av med jobbet eller som gått ner i arbetstid.

   Är en god bit kvar till ATH iaf för svenska börsen. Får se var det tag vägen.

   Radera
  8. Ja det verkar vara drag igen på bostadsmarknaden. Såld innan visning är vanligt här i Lund. Senaste året verkar vettiga objekt gått upp 5-10%.

   Badade i Lomma idag, aldrig sätt så bruna människor såhär tidigt på året. Att de permitterade bygger d vitamin är så klart bra, men de borde allt lära sig att hålla avstånd. Nu verkar vissa länder i Europa börjat återinföra restriktioner som lättats. Blir nog svårt.

   För övrigt gissar jag som tidigare, pre-corona. Trump förlorar valet, börsen o bostäder upp 2020. Vi får se.

   Radera
  9. @Joakim: Men dom som gått ner i arbetstid har ju knappt förlorat något ekonomiskt. Det finns gott om exempel på folk som vill gå ner i arbetstid och ser det som en möjlighet till att vara lediga. Om det straffar sig i längden och deras positioner försvinner p.g.a. det spelet eller inte vet jag inte. En del utländska arbetsgivare ser korttidspermitteringen som ett sätt att spara pengar på trots att efterfrågan finns där.
   Självklart kommer en del förlora jobbet i the new world era som under alla nya revolutioner. Gå till matbutik och handla och betala i kassan till en kassörska eller till en fysisk klädbutik känns ju outdated men Sverige har ju historiskt varit bra på att ställa om sig till det nya. Vi lyckas väl även denna gången att ersätta dom gamla jobben med helt nya.
   Det är väl ca. 15% kvar till ATH. Det råder ju extrem börsoptimism och fomo så jag blir nog inte förvånad om vi toppat innan årets slut igen. På lång sikt är det dock fundamenta som avgör ifall det är rätt värderat.

   Radera
 16. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 17. Vi har brist på vissa yrkesgrupper och problem att fylla vissa utbildningar till bristyrken. Det kan gälla både arbetaryrken och akademikeryrken.

  Beror dessa problem på att de som verkar inom dessa bristyrken betalar för hög skatt på sina inkomster? Eller kan det bero på att det för dessa yrken inte erbjudes konkurrenskraftiga löner för den svenska arbetsmarknaden?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr innebär många långa utbildningar en förlustaffär för individen m.a.p. livslönen. Dessutom bygger arbetsmarknaden på att individen ska göra ett rationellt val ur ett bristperspektiv men individen väljer från intressen och vad som lönar sig.

   Radera
  2. Det finns många långa utbildningar som lämpar sig utmärkt som sidosyssla till ett halvtidsjobb eller mer. Finns undersökningar på hur många timmar per vecka som studenter behöver lägga på studier för olika utbildningar. Medicin och ingenjörsutbildningar tangerade heltid, medans vissa andra knappt nådde 35%.

   Radera
  3. Tror det beror på att när man frågar en yrkesvägledare om vilka bristyrken med en viss lön man kan välja på svarar de inte. Istället frågar de bara vad jag drömmer om att bli. Jag drömmer bara om att sluta vara pank och arbetslös.

   Radera
 18. Först en helt sjuk lagfart a'60-100k för ett hus och sedan fet fastighetsskatt i partiet med en månadslön.
  Medelklassen i storstäder kommer inte acceptera detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Medelklassen i Sverige accepterar redan idag en marginalskatt på ca 20% och om denna sänks till 10% kan många säkert acceptera viss höjning av andra skatter. En sak man inte får glömma i disskussionen är ju att fastighetsskatten är en ”fast” summa/år, sänks marginalskatten kan effekten av det bli betydligt mer om man jobbar extra. Exempel: specialistläkare med medellön (alla åldrar och kön, källa SCB) ca 78000/månad= 936 000 år. Schablonmässig 21 dagars arbete per månad ger 3714 kr/dag. Extraersättning per nattpass:100%(västra götalandsregionen). Anta ett nattpass på 8 timmar per vecka samt 4 pass/ månad ger 4 dagars ”extrabetalt” dvs ca 14857 kr/ månad. Skillnaden i beskattning om marginalskatten sänks med 10% blir 1486 kr (kvar efter skatt efter skattesänkning:8468-kvar efter skatt innan skattesänkning 6982). Multiplicera med två (vetalas även ”vanlig” lön) ger 2972 dvs ca 35 000/ år vilket ju motsvarar ovan nämnda 40 000 ganska väl. Det denna ändring gör är helt enkelt att öka incitamentet för högavlönade personer att tex ta ett extra nattpass.

   Hursomhelst det är få förunnat att ha dessa lönenivåer och jag kan tycka att fokus borde vara den andra delen av förslaget: att ta bort skatten på de riktigt låga inkomsterna. Där har vi en skattereform som borde vara extremt samhällsekonomiskt önskvärd.

   Radera
  2. Hur många med denna lönenivå har överhuvud taget övertidsersättning på den svenska arbetsmarknaden?

   Radera
 19. Ang lgh register för Brf så är detta redan infört i och med skatteverkets lgh numrering för några år sedan. Därmed är det bäddat för någomn form av beskattning av bostadsrättsinnehav.

  Sedan är det klurigt om den enskildes skatt skulle minska ifall föreningen är högre belånad. Det var ju just detta som hände under 90-talskrisen och all lagstiftning kring Brf gjordes om just för att motverka detta. Idag är det skattegynnat att kapitalisera föreningen (amortera ner lånen) och hellre lägga lån hos varje enskild ägare.

  Svårt att tro att man vill skapa samma situation igen där mängder med föreningar går omkull när räntorna stiger. Men å andra sidan så har historien ju en tendens att upprepa sig...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, Skatteverkets lägenhetsregister innehåller uppgifter om vem eller vilka som är folkbokförda i en viss lägenhet, inte vem eller vilka som äger den. När det gäller BRF är det förvisso ofta samma person(er) men det finns ingen strikt korrelation däremellan så på papperet kan det inte användas som källa. Sen vet jag inte heller hur mycket uppgifter som finns i registret gällande själva lägenheten - storlek mm alltså - som kan ligga till grund för att sätta taxeringsvärdet.

   Och som du påpekar skulle alltså Skatteverket mycket riktigt även behöva ta in uppgifter om enskilda BRF'ers ekonomi om man skulle ta med föreningens belåning i uppskattningen av marknadsvärdet för de enskilda lägenheterna.

   Det finns många frågor att lösa för att något i den här vägen ska kunna bli verklighet.

   Radera
  2. @Niclas, ifrån 2012 och senare slipper ju brf:er och småhus fastighetsavgift i 15 år. Slängs det nu iom att andelar nu ska taxeras? Stimulanser för nybyggen lär hursomhelst fortsätta, men det är intressant hur man hanterar gruppen emellan som då bor i brf.

   Radera
  3. @Niklas

   Det står i förslaget att skattebefrielsen ska tas bort. Om det menas för överlåtelser from införandet eller även retroaktivt framgår inte.

   Radera
  4. @D.L., precis det framgår inte. Eftersom det flyttas över ifrån fastigheten till andelen så det nog kört. Småhus klarar sig nog med befintlig befrielse.

   Radera
  5. För fadtigheten blir det då 0x0kr, och för lägenheterna - andelens taxeringsvärde × 1%, troligen. Alla dessa ändrade förutsättningar.. hursomhelst är det nog en bra ändring. Jag som ensamstående i större stad o ägt boende med bara hyfsat inkomst blir dock en förlorare. Värre verkar det dock bli för de i HR under samma förutsättningar som jag.

   Radera
 20. Det finns ingen gräns för sosseriets kleptokrati. Populasen ska skörtas upp och blod pressas ur sten.

  SvaraRadera
 21. Så den som sparar ihop till kontantinsatsen till en BR eller eget hus - och det är inte "de rika" som de ofta bespottas av identitetsvänstern för att vara - skall alltså BESTRAFFAS med skatter medan den som lever oansvarigt, super upp sina besparingar etc. och fortsätter att bo i en normaltrea i allmän(o)nyttan som en statare/hjon (S)osseröstare skall alltså premieras genom att inte beskattas...

  SvaraRadera
 22. Det är ju fantastiskt!
  Kombon med kreditbubbla är perfekt, så vi kan få lite extra oorganisk skjuts nedåt om kredit-skiten träffar fläkten.

  SvaraRadera
 23. Jag får pudla lite här då detta egentligen inte är en fastighetsskatt utan en förskottsbetalning av reavinstskatten som ändå ska betalas.
  Det framgår inte av förslaget om inbetald reavinstskatt kommer räknas upp mot index eller statslåneränta, det måste nog till med hänsyn till inflationen.

  SvaraRadera
 24. Jag tycker förslaget är fantastiskt. Vill man att folk ska bo eller jobba? Boendepriserna måste ner också för ett effektivare Sverige - otroligt att de fått skjuta i höjden som de gjort. Minska på bidrag också och sänk inkomstskatten ännu mer. Börja ta bort bostadsbidrag och barnbidrag samt sätt ett tak på socialbidrag - max 18mån under en livstid.

  SvaraRadera
 25. Bättre att se över avdragsrätten för lån i stället och på så sätt få en rimligare prissättning på bostäder. Om man ska införa skatt på bostadsrätter måste man ju fixa ett register och värdera varje lägenhet individuellt, annars blir det orättvist. En lägenhet kan vara topprenoverad, en annan i övrigt lika, kan vara totalt nedkörd och värd betydlgit mindre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Poängen med den här skatten är knappast att få ner priserna på bostäder. Snarare är det ett sätt att få bättre balans mellen beskattningen av inkomster och beskattningen av kapital. Inkomstskatterna är sannolikt för höga, medan skatterna på kapital är för låga i dagens Sverige.

   Radera