Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2020-06-01 08:33

Kemikalieskatt på alla kläder - även de utan gifter - värst för allvädersplagg

Regeringens utredning om att utöka den utskällda kemikalieskatten till att omfatta även kläder vill införa kemikalieskatt på alla kläder - även giftfria och av rena naturmaterial. Värst kommer allväderskläder att använda vid då ligt väder att drabbas av en särskild skatt, och lagförslaget förväntas ge en procents ökad arbetslöshet inom textilbranschen i Sverige, samt ökad utslagning och arbetslöshet inom handeln då svenskarna förväntas köpa en procent färre kläder. Utredningen har ingen aning om nyttan  överstiger de samhällsekonomiska kostnaderna.
Goda chanser för nytt jobb i branschen uppger en statlig utredning.
Skatten ska bli 40:- SEK per kg kläder och skor och vissa kläder ska få ytterligare 19:- SEK i skatt om de t ex innehåller naturmaterialet gummi. En ytterligare skatt på 19:- SEK ska läggas på alla kläder och skor avsedda för allväder, dvs som tål vind och vatten.

95% av skatten på fyrtio kronor kan reduceras om kläderna inte innehåller de angivna gifterna. Lobbyorgansiationen Svenskt Näringslivs nyhetstjänst fPlus uppger att 80-90% av alla kläder redan idag saknar gifterna, men alltså kommer beläggas med skatt. Även om gifterna helt försvinner så ska skatten finnas kvar. Det kan nämligen finnas spår av gifter i kläderna ändå.

Utredningen (PDF) sidan 18:
"Även om skatten skulle leda till en fullständig utfasning av ämnena i de fem bilagorna, kommer den övervägande mängden klä- der och skor på svenska marknaden fortfarande innehålla rester av skadliga kemikalier, om inte annat på grund av de många kemikalier som förekommer i tillverkningskedjans olika led."
Skatten ska generellt döljas i producent och importörledet, och inte synas på ditt kvitto, men om du importerar kläder privat kan du bli skattskyldig, eventuellt med en beslutad tilläggsavgift om 500:- SEK per vara (t ex ett par strumpor) om du uppgett felaktiga uppgifter. Även begagnade varor ska beskattas vid import, även om skatten reduceras med 95%.

Statskassan väntas få 750 MSEK av det hela och priserna på kläder med skadliga ämnen kommer genrellt höjas med i snitt 4%. Statens kostnader beräknas bli 30 MSEK och samhällsekonomiska kostnader blir 180 miljoner per år.

Detta är dock oräknat kostnaden för arbetslösheten, då utredningen räknar med 1% minskad klädkonsumtion, och en procents ökad arbetslöshet hos svenska klädtillverkare. Därtill kommer rimligtvis även en procent av alla anställda inom kläd- och skohandeln bli av med jobben på grund av en procent mindre klädförsäljning.

Utredningen konstaterar också att man inte har en aning om miljö- och hälsovinsterna är större än de samhällsekonomiska kostnaderna, dvs vi pratar om ideologi och inte vetenskap som grund för lagen:
"Efter-som kunskaperna om omfattningen av kemikaliers effekter på män- niskors hälsa och på miljön är begränsade, vilket i sin tur begränsar möjligheten till mer robusta analyser av hälso- och miljöekonomiska effekter, har utredningen inte kunnat bedöma om dessa vinster är mindre eller större än de samhällsekonomiska kostnaderna."
Kemikalieskatten på kläder finns med i JÖK:en för att blidka Miljöpartiet, och har alltså stöd av S-MP-C-L, men har ingen vetenskaplig grund och det saknas alltså belägg för att den egentligen gör samhällsnytta.

Utredningen ser det som positivt minskat köp av kläder och att det innebär "viktiga miljövinster eftersom produktionen av kläder och skor har stor klimateffekt, kräver stora mängder vatten och har även andra negativa effekter i produktionsländerna". Tydligen finns det en klimatagenda, vilket kan förklara varför alla kläder ska betala skatten, oavsett gifterna. Att staten sedan får pengarna och köper andra saker för dessa, som kan ha ännu större negativa miljökonsekvernser, ignoreras, eftersom staten aldrig kan göra något dåligt med pengar - det kan bara företag och privatpersoner.

Slutligen konstaterar utredningen att skatten slår olika mellan könen:
"Detta förväntas drabba kvinnor hårdare än män eftersom majoriteten anställda i dessa branscher är kvinnor, men chanserna att snabbt få nytt arbete i branschen bedöms vara goda för de vars anställning upphör. Eftersom kvinnor i snitt köper mer kläder än män förväntas en större del av skattebördan hamna på kvinnor, samtidigt som även en större del av hälsovinsterna förväntas komma kvinnor till del."
Så ni som blir av med jobbet inom klädhandeln eller textilindustrin, kom ihåg att en statlig utredning uppger att möjligheten att snabbt få nytt arbete i branschen bedöms som goda.

41 kommentarer:

 1. Mer och mer skatt, men blir något bättre?

  Även om man kan olika åsikter om hur höga skatterna ska vara, så skulle vi väl iaf. kunna enas om att om man har pengar att betala en vara eller tjänst själv så ska man göra det.

  Bara om man inte har råd, så ska staten (eventuellt) skjuta till?

  SvaraRadera
 2. Precis som att trängselskatten inte syftade till att minska trängseln (!).
  När trängseln minskade p.g.a. corona så kunde man inte tänka sig att ta bort den, för till syvende och sist var syftet vare sig att minska mängden kemikalier i kläderna eller minska trängseln, det var att öka skatteintäkterna!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Politikerna försöka säkra makt och jobb åt sig själva genom att ge bort saker "gratis". Sakerna måste dock betalas, och då gäller det att utnyttja folks dåligt samvete så de inte protesterar för mycket när de tar in pengarna.

   Uppenbarligen är en tillräckligt stor del av befolkningen dumma nog att gå på det, så spektaklet fortsätter.

   Radera
  2. Minskad konsumtion om det är syftet leder till minskad MOMS och minskade bolagsskatt då handeln slås ut.
   Kemikalieskatten kommer vara indexreglerande och precis som med trängselskatten så kommer man bli tvungen att höja skatten mer och mer för täppa till budgethålen eller dra ner på något annat t.ex. MP och S favoritbudgetregulator - försvaret.

   Radera
 3. Ju större inflytande miljöfanatiker får över miljöpolitiken ju större blir motståndet mot all miljöpolitik, även om den skulle innehålla kloka välmotiverade åtgärder.

  SvaraRadera
 4. Ett bra förslag.
  Det köps för mycket kläder av dålig kvalitet som slängs efter en kort tid som belastar miljön negativt och om inte folk själva kan klara av att minska sitt konsumtionsbeteende så behöver folks beteende styras, exempelvis genom en skatt.
  Förslagets utformning kan man såklart ha synpunkter på men att fortsätta bete oss som vi gör nu förstår nog de flesta är fullständigt ohållbart.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och en skatt som denna som slår hårdare ju tyngre och rejälare plagget är, slår exakt hur mot konsumtionen av billiga kläder av låg kvalitet?

   Radera
  2. @Mudden, varför lösa detta genom en skatt som slår mot de fattigaste?
   Kan inte staten förse alla med en årlig uppsättning baskläder istället för vad är en onödig konsumtion? Avstår man t.ex. sportaktiviteter så behövs inga sportkläder.

   Radera
  3. @Greenious Jag tog fasta på meningen "Utredningen ser det som positivt minskat köp av kläder och att det innebär "viktiga miljövinster eftersom produktionen av kläder och skor har stor klimateffekt, kräver stora mängder vatten och har även andra negativa effekter i produktionsländerna"."

   Dvs. att en miljövinst uppstår om totala produktionsvolymen går ner oavsett kvalitén. Sen bör man såklart köpa kläder av kvalitetsmaterial ändå eftersom de håller längre och allra helst i första hand köpa begagnade kläder för att förlänga produktlivslängden ytterligare.

   Men som jag också skrev, självklart kan man ha synpunkter på förslagets utformning. Någonstans måste man ju dock börja en förändring.

   Radera
  4. @sjunkbomben Det är inte sällan billigare att köpa hög kvalitet begagnat än låg kvalitet nytt.

   Radera
  5. @Mudden, eftersom "konsumtion" enligt de "miljömedvetna" partierna på vänsterkanten generellt har negativ miljöpåverkan borde den logiska slutsatsen helt enkelt bli att folk i gemen har för gott om pengar och därmed borde pungslås än hårdare av det allmänna för att stävja detta.

   Radera
  6. "Någonstans måste man börja" hör jag ofta när galna förslag ska motiveras. Är det bara jag som tycker att det var längesedan vi började att vara medvetna om miljön, långt innan dessa skatter?

   Radera
  7. Svenskar är oerhört bra på att skänka sina gamla kläder till insamlingar som skickar dem vidare till tredje världen.

   Denna nya skatt kommer alltså indirekt att allra mest drabba fattiga människor i u-länder och sådana som sitter fast i flyktingläger. Starkt jobbat MP!

   Radera
  8. Nästa steg är statligt godkända plagg i naturmaterial av Mao-kostymmodell för alla könen, samt ett fåtal godkända frisyrer.

   Radera
  9. Men skälet anges vara kemikalier, inte konsumtion.
   Varför inte helt enkelt förbjuda textilier som innehåller farliga kemikalier vilket jag tycker är bra att göra. Då kommer man åt problemet för det är väl inte pengarna som är den egentliga orsaken? Dessutom förstår alla människor ett sådant argument.

   Radera
  10. @ Svinto: Inom vänsterfeminismen är det ju i princip redan så - indirekt förbjudet att vara vacker - istället är pottfrisyr och/eller regnbågsfärgad frisyr starkt påbjudet - och snygga kvinnor mobbas ut såsom något slags patriarkala offer.

   Det allra, allra viktigaste för en feminist är alltid att trycka ned alla kvinnor med annan uppfattning. Inklusive frisyr och klädval.

   Radera
  11. @ Sjunkbomben: Det finns bara två sorters kemikalier; känt farliga och ännu icke känt farliga. Det är således alltid 50/50 om ersättningskemikaler kommer att visa sig vara lika farliga men på något annat sätt på lång sikt.

   Livet är som bekant en sexuellt överförbar sjukdom med 100% dödlighet. Allting i naturen är designat för att gynna sin egen avkomma och skada allt annat. ALLT är farligt, du kan dricka dig till döds på den kända kemikalien vatten.

   Radera
  12. Är det jobbigt för dig att det finns kvinnor som inte vill göra sig snygga för dig? Kan du visa var det gör ont på vikingadockan?

   Själv har jag en fru som oftast har håret färgat rött eller blått, men också haft det regnbågsfärgat. Jag ser dock inte problemet, till skillnad mot dig.

   Sluta vara en rövhatt s

   Radera
  13. Sjunkbomben, ja om det handlade om att man vill bli av med skadliga ämnen är det bara att förbjuda dem rakt av. Nu vill man istället få in pengar.

   Radera
  14. Vilka kemikalier som är tillåtna är en fråga för EU genom REACH förordningen, och den europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors. Man har här väldigt bra koll på i princip alla tänkbara kemikalier, deras hälsoeffekter såväl som konsekvenserna av förbud och restriktioner.

   Radera
 5. För att citera Obama även om det är långt till nästa val, "Rösta!"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Själv citerar jag Trump, "Didn't you vote?".

   Radera
 6. Varför inte. Vi kommer ju snart att tvingas skänka flera hundra miljarder kronor till sydeuropeiska länder i EUs coronastödpaket så om en svensk familj åker på nån tusenlapp extra i klädskatt märks det ju inte ens i det stora.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du menar antagligen östeuropeiska länder, inte sydeuropeiska länder. Men gillar vi hög arbetslöshet i svensk exportsektor så kan vi förstås skippa detta, men klaga då inte när du förlorar jobbet.

   Radera
 7. Om man klär sig i plastpåsar/sopsäckar - åker man på dubbel skatt då?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eftersom plastpåsen du valt är gjord av naturligt förekommande polymerer som t.ex. cellulosa och används som klädesplagg så kommer det uppstå ett svart hål då två omöjliga företeelser inträffar d.v.s. en miljövänlig plastpåse används som ett kemikaliefritt klädesplagg.

   Radera
 8. vad väger kläder?
  det kan ju inte handla om många tior i skatt per plagg men det blir ju samma som med trängselskatten - kommer kosta mer att införa än det drar in...

  SvaraRadera
 9. Först och främst borde politikerna undvika att pilla med skattesatserna tills nästa, utlovade skattereform införs. Där kan ett rejält omtag göras med färre momsfria branscher som finans (ej transaktioner) och försäkringar. Höjningar och sänkningar efter vad forskningen säger ger mest nytta utan att blanda i ideologi.

  Kanske ytterligare en momsklass på "giftiga" material som bomull om så önskas. Enhetligt och åtminstone lätträknat. Klasserna kan vara t.ex. 0 %, 12,5 %, 25 % och 30 %.

  SvaraRadera
 10. En annan kan inte undgå att undra om Naken-Janne har haft ett finger (t ex) med i utredningen ... :-)

  SvaraRadera
 11. Folk är alldeles för prismedvetna. Kommer ta någon månad innan försäljningen flyttar till andra länder. Tyskland är väl ett land som kommer ta mycket. Kör man lite nice villkor och betalning med Klarna kan det blir riktigt bra.

  SvaraRadera
 12. Symbolpolitik som bara får till resultat att något färre plagg köps, kvaliten sänks och kraven på lägre löner i tillverkarländerma ökar. Några arbetare i lågkostnadsländerna blir utan jobb så att vi får anledning att skicka ännu mera bistånd.
  För övrigt borde export av begagnade kläder förbjudas eftersom det effektivt dödar alla försök till produktion av kläder i mottagarländerna. De enda som tjänar på handeln av begagnade kläder är mellanhänderna och om någon tror att de kläder vi skänker i Sverige skänks bort i mottagarländerna, ta reda på fakta, det blir en handelsvara så fort det lämnar dina händer. Bara söka på ”used clothes” på Alibabas site så får ni veta vad ett ton kläder kostar.

  SvaraRadera
 13. Givetvis omfattar denna skatt second-hand också.
  Problemet är att Löfven inte kan säga nej när MP tjatar till sig olika punkter i förhandlingar mot otydliga eftergifter, utan Löfven försöker begrava det i en utredning och hoppas det glöms bort. Tyvärr fungerar det inte så utan skiten flyter upp till slut.


  "Hur kan ideella organisationer som säljer begagnade kläder påverkas av skatten?

  – Vi ser främst att de ideella organisationer som har sorteringsfunktioner för skänkta kläder i andra länder kan komma att påverkas. När de sorterade kläderna förs tillbaka till Sverige inträder som huvudregel skattskyldighet och den ideella organisationen måste då kunna visa att dessa kläder redan har beskattats. Även om den potentiella skatten för begagnade kläder är låg, krävs dock en administration som kan hantera detta.

  – Vi känner också viss osäkerhet kring utredningens uttalanden om återbruk, i utredningen benämnt som re-design. Om två delvis obrukbara klädesplagg görs om till ett nytt plagg ser vi en eventuell risk för beskattning av det nya plagget.

  Joachim Broberg och Josefin Knutsson menar vidare att det finns risker för dubbelbeskattning.

  – Det finns idag en skatt på förbränning av avfall. Om kläder, som redan träffats av kemikalieskatten, bränns finns det en risk att samma plagg dubbelbeskattas. Ett annat exempel gäller det som ovan nämnts rörande second hand-verksamhet där kläder sorteras i utlandet. Om den som för tillbaka kläderna inte kan visa vilka som beskattats respektive inte beskattats finns risk för dubbelbeskattning."

  https://www.fplus.se/utredning-skatt-pa-klader-och-skor-sa-dumt-att-jag-saknar-ord/a/naq2wL

  SvaraRadera
 14. Regeringen gör Sverige till ett oattraktiv land. Dom fokuserar på fel saker, folk tröttnar, flyttar, slutar gynna Sverige osv, företag lämnar landet. Vi faller tillbaka till till gamla sosse Sverige. Otaktiskt och osmart av regeringen kan man tycka. Vill de spara pengar så borde de börja rensa bland myndigheter och andra statliga organ, där finns mycket pengar att hämta bland alla dessa onödiga tjänster som kostar.

  SvaraRadera
 15. Kejsaren är naken, och folket får betala för kalaset

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej är man naken slipper man betala.

   Radera
 16. Mer resurser är precis vad ett system med korrupt doktrin inte behöver.

  SvaraRadera
 17. Ännu ett försök att kamouflera en skatteinkomst med en vara....
  Dags att beställa kläder direkt ifrån Kina....

  Vem tror att Sveriges plast-påse-skatt ger mindre plastpåsar i havet.... ?????

  SvaraRadera
 18. Och ja... köper inte längre plast-kassar för 7:-
  Bär hem matvarorna i papp-kassar som jag sen kastar...
  sen köper jag plast-påsar på rulle.... som jag använder som sop-påsar (0,5 kr/ påse)
  Så vi bär hem varor i påsar vi kastar, vi köper plast-påsar för sopor.... inget hamnar i havet oavsett vald strategi....
  95% av all plast i havet kommer från de 10 största floderna (i Asien och Afrika) Där har man ingen plast-påse-skatt!!!!!!

  SvaraRadera