Aktuellt

Huawei hade full åtkomst till nederländska teleoperatörerna KPN - kunde avlyssna premiärministern

Nederlänsk press meddelar att den stora nederländska mobilteleoperatören KPN upptäckte att kinesiska Huawei hade full åtkost till operatören...

2020-05-27 16:32

Hur kan ett Sverige anpassat för permanent coronaepidemi se ut?

Låt oss anta att man inte får permanent immunitet mot pandemiviruset SARS-CoV-2, och att det inte lyckas framställas ett vaccin. Mänskligheten får helt enkelt lära sig att leva med årligen återkommande utbrott av Covid-19, precis som för årsinfluensorna, vinterkräksjukans norovirus, och övriga mildare coronavirus ("förkylningsvirus"). Hur kan ett anpassat Sverige se ut?
Hagfors vårdcentral, ett nedlagt akutsjukhus.
Det finns hypoteser och indikationer på att coronaviruset SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen Covid-19 och just nu är klassat som en global pandem, inte ger permanent immunitet - vilket också gäller många (alla?) andra coronavirus, t ex de mer normala förkylningsvirusen. Det finns inte heller några vaccin mot coronavirus tidigare, och vaccin tar oavsett i snitt någonstans mellan fem och sju år att ta fram. Det finns många andra virus som kostar samhället stora pengar, t ex vinterkräksjukans norovirus, rotavirus, Epstein-Barrs körtelfeber (kyssjukan) mfl, som man trots ekonomiska incitament inte kunnat ordna fram vaccination mot. 

Att vare sig få vaccin eller flockimmunitet annat än återkommande varje säsong är alltså inte givet.

Tvärt om kan Covid-19 vara här för att stanna, och i takt med att individer som drabbats milt blir äldre kan även de som tidigare klarat sig en gång i framtiden bli svårt sjuka eller rent av dö.

Frågan blir då hur samhället ska anpassa sig till existensen av denna hotfulla sjukdoms permanenta närvaro? Uppenbarligen finns det inte någon brist på pengar då regeringens föreslagna räddningspaket för ekonomin handlar om mellan 300 - 500 miljarder kronor än så länge. Går det kanske att framöver för en bråkdel av detta göra anpassningar så samhällsekonomin inte behöver vare sig stöd eller ställas på paus vid kommande utbrott?

Låt oss hjärnstorma några tankar om vart pengar kan gå. Detta är alltså idéer, inget säger att de är bra idéer.

SJUKVÅRDEN

Ett av grundproblemen är att Covid-19 överbelastar sjukvården. Lösningen måste vara att bygga upp en pandemiberedskap genom större vardagsresurser, som kan riktas om vid pandemiutbrott men till vardags användas för att arbeta bort vårdköerna.

Pengar till fler anställda och med högre löner
För det första behövs det fler anställda i vården, och för att locka fler måste lönerna upp.

Mer pengar till fler vårdutbildningar
För att få fler anställda i vården behövs ökade anslag till utbildning av dessa.

Obligatorisk IVA-utbildning för vårdanställda
Många vårdanställda har nu fått en snabb utbildning i intensivvård och stärkt upp på IVA-avdelningar. Detta bör permanentas och en viss IVA-utbildning bör vara obligatorisk för alla vårdanställda, och alla vårdanställda bör också en kort tidsperiod varje år tjänstgöra på IVA - utbildning är en sak, att tillämpa den är en annan.

Fler vårdplatser - som kan ställas om till IVA
Mer personal, mer vårdplatser, som till vardags användas för att arbeta ner vårdköerna, och kan användas för att arbeta ner de kköer som uppstår under pandemiutbrott.  Vi behöver helt enkelt fler sjukhus även till vardags.

Vad kan detta kosta? Jag vet inte. 10-20-50 miljarder om året? Pengar som går till jobb och i slutändan även till företag antingen som underleverantörer eller genom att vårdpersonalen är företagens kunder för sina löner. På köpet får vi bättre vård.

PANDEMIBEREDSKAP

En krisberedskap för pandemier behöver byggas upp. Det är en initial investering, men behöver sedan inte kosta enorma summor.

Krislager

Vi vet inte hur nästa pandemi ser ut. Det kanske blir en extremt smittsam och kolera-farlig variant av vinterkräksjukan? Vi kan inte förvänta oss att nästa pandemi blir som den förra. 

Lager av förbrukningsartiklar behöver byggas upp igen. Det gäller inte bara det som behövs för coronavirus, utan allt. Lämpligen åläggs regionerna och alla företag som utför skattefinansierad vård att ha en viss volym av förbrukningsartiklar och reservutrustning. Man överger alltså just-in-time och arbetar till vardags från egna lager, som visserligen fylls på just-in-time i andra ändan. Därmed säkerställer man att lagren inte är föråldrad materiel som inte passar utrustningen. Det blir en intial investeringskostnad, men därefter kostnadsneutralt utöver kostnader för lagerlokaler och lagerpersonal.

Krissjukhus - sanatorium

Nedlagda sjukhus likt Hagfors ovan (kanske geografiskt dåligt till) bör utrustas och underhållas som pandemisjukhus, eller för den delen krigssjukhus. Delar av dem eller anslutande byggnader behöver också utrustas till personalhotell. Därmed kan man aktivera dessa för extra vårdplatser såväl vid pandemi som krig eller större katastrofer.

Krispersonal
Man skulle kunna fundera kring återinrättad civilförsvarsplikt, där man utbildar och krisplacerar personal som ska kunna stötta upp vården vid pandemi (eller krigs)utbrott. Vårdbiträdenivå kanske, men likväl en extra resurs.

ARBETSLIVET

Ingen karensdag
Karensdagen bör förbli avskaffad för att motivera folk att stanna hemma från jobbet vid sjukdum. Staten ska ta kostnaden, inte arbetsgivaren, så arbetsgivaren uppmuntrar anställda att inte gå till jobbet sjuka.

Distansarbete
För de jobb som går att utföra på distans så bör mängden distansarbete ökas permanent, för att reducera sjukdomsspridning. 

Hygien
Hygienåtgärder som handsprit, bättre städning med mera bör permanentas.

BOENDE

Detta är mycket långsiktigt.

Spridning
Istället för att koncentrera boende till städer, bör man arbeta för att sprida ut nybyggnation av bostäder till småorter, helst med en grundläggande nivå av lokal service - ambitionen ska vara att allt som behövs för dagligt liv ska finnas lokalt - mataffär, skola, vårdcentral, apotek, postombud, men också arbetsplatser. Tillsammans med ökat distansarbete minskar detta behovet av resor och med det också smittspridning, samt förbättrar möjligheten att begränsa persontransporter vid sjukdomsutbrott.

TRANSPORTER

Sluta uppmuntra kollektivtrafik
Med ökat distansarbete minskar behovet av smitthärden kollektivtrafik. men försvinner inte helt. Samhället bör prioritera upp individuella transportmedel, om det så är cykel, men ofta bil. För att bibehålla miljömål måste subventionerna av t ex elbilar upp kraftigt - små citybilar med kort räckvidd, avsedda för högst två personer - avsomnade norska Think var rätt ute men för tidiga.

Detta är en rejäl utmaning, men exempelvis kan man skrota planerna på snabbjärnvägar. Innan de står klara om 20 år kommer 95% av alla affärsresor ändå ha ersatts av distansmötesteknik.

Permanentas inga säten i mittgången innebär det i princip en dubbling av priserna på flyg, buss, t-bana, spårvagn och tåg. Det kommer i sin tur driva på distansarbete och även göra privatbilism mer attraktiv. Eller cykeln.

Det blir till mångas irritation en pånyttfödelse för den individuella bilismen.

FOLKHÄLSA

Sundhetsprogram
Någon form av massivt program för att få upp folkhälsan behöver till - oddsen att klara Covid-19 bör öka med förbättrad lungkapacitet generellt. Ett SUND-avdrag där t ex gym, löparskor, simhallar etc blir 100% avdragsgilla, eller likt ROT och RUT åtminstone delvis avdragsgilla. Det är extremt kostnadseffektivt att via friskvård hindra folk från att bli sjuka alls, och på köpet får vi lägre kostnader för t ex övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar.

Förändrade sociala vanor
Sociala vanor kommer behöva ändras. Kanske ska vi t ex sluta ta i hand?

Hygien
Hygienen behöver skärpas till i det offentliga rummet. Exakt hur kan man diskutera, men det kommer bli fler sk enkla jobb, om inte annat för att fylla på alla dessa dispensärer av handsprit som kommer finnas överallt.

Obligatoriska influensavaccinprogram för vuxna
Årsinfluensorna är egentligen ett frivilligt problem. Vaccin finns. De ger inte hundraprocentigt skydd, men om alla skulle vaccineras varje år, så skulle flockimmunitet göra att de som inte får vaccineras eller som vaccinet inte fungerade på skulle skyddas. Säsongsinfluensorna skulle i teorin rent av kunna utrotas. Helt onödiga kostnader för såväl sjukvård, hushåll och arbetsgivare skulle elimineras. 

Hur ska man då tvinga vuxna att vaccinera sig? Tja, vad sägs om att sjukvårdsförsäkringen ska inte gälla influensa om du inte vaccinerat dig? Du får betala din vård själv om du blir sjuk om du inte tagit vaccinet eller fått dispens från detta av medcinska skäl.

Därmed frigörs stora resurser för att kunna hantera pandemier istället för årsinfluensor. Naturligtvis skulle inrättningar för vaccinering behöva skalas upp, men samhällsvinsten borde överstiga kostnaden även utan pandemi.

SAMMANFATTNING

Vi kan inte utgå från att allt blir som förr, även om politikerna förstås hoppas. Oavsett så kommer det komma nya pandemier. Kanske är det bättre att betala en mindre summa miljarder om året och få bättre sjukvård till vardags, än att betala 500 milljarder i företagsstöd vid en pandemi ovanpå massarbetslöshet?

Det är bara att acceptera att sedan förra stora pandemin - kanske Hong-Konginfluensan eller Asiaten - så har vi byggt upp ett mycket sårbart samhälle, där transporternas snabbhet och frekvens tillsammans med en mycket känslig ekonomi helt enkelt gör att vi inte klarar ens relativt sett milda pandemiutbrott som SARS-CoV-2 utan att ekonomin kraschar.

Ambitionen måste var att nästa gång rycker vi på axlarna och stänger inte ner samhället, utan aktiverar beredskapen och fortsätter i övrigt som vanligt. Men dit är det långt. Låt oss tillsätta en utredning som blir klar år 2025!
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

63 kommentarer:

 1. Vad sögs som billiga snabbtest?
  Ett test som man gör hemma på morgonen för att se om man är frisk eller inte, varje dag vid spridning i närområdet och lite mer sällan vid lägre smittorisk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, detta skulle vara en bra lösning.

   Nu är jag inte en medicinskt expert men jag har sett mycket på Star Trek. :)

   Jag tänker mig en maskin som man har hemma uppkopplad till Internet (så den kan uppdateras och data från testerna kan (anonymt om det behövs) analyseras geografiskt för att spåra en smitta.

   Varje dag (eller hur ofta man vill) så gör man en utandning i maskinen, lämnar ett salivprov, näspinne eller vad det nu krävs så får man efter 10-20 minuter svar på om man bär på några virus.

   På detta sätt kan man få reda på om man är förkyld, har influensa, covid-19, vinterkräksjuka osv och kan anpassa umgänget efter det.

   Jag tror på tekniken och att teknikutvecklingen kan göra något sånt här möjligt.

   Radera
 2. Är rätt säker på att man kommer på en medicinsk lösning snart. Man har ju redan testat vaccin på djur och det verkar fungera. Kan finnas biverkningar etc. men det är inte så sannolikt. Sen har vi antivirala, även där finns studier som tyder på att de fungerar väl om de sätts in tidigt. Alternativ kan man gå på antiviralt hela tiden, men då kan biverkningar bli ett problem.

  Det enklaste är självtestning.

  Kostnaden för att testa sig blir låg om man tillverkar hundratals mijoner tester. Testkitet kan på sikt kompletteras med test för bakterier och andra virusjukdomar, så det kanske blir en ren vinst i människoliv. Den som smittar en annan person medvetet blir dömd dör misshandel, dråp eller mord. Testning sker av alla som kommer in över gränsen. Blir det ett utbrott får alla i en kommun eller län testa sig.

  När man fått kontroll på det hela räcker det nog med 10-100 miljoner tester per år, så det blir på sin höjd några miljarder per år i kostnad.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om staten ska sköta det hela, så är det enklast man lägger ut det på privata företag. Staten är för inkompetent, speciellt med den regering vi har nu. Om ni tvivlar, lyssna på Lördagsintervjun med Hallengren. Att vi har 21 regioner gör inte saken bättre.

   Privata företag kunde snabbt fixa fram bostäder under flyktingkrisen. Det handlar bara om att tillföra pengar, så kan de ta fram självtester etc.

   Radera
  2. Om det visar sig att det finns en bieffekt av vaccinet som dödar 0,1 procent av de vaccinerade - hur kommer man då att väga det mot att viruset dödar 0,1 procent av de icke vaccinerade? Blir det ändå obligatorisk vaccination? Siffrorna är tagna ur luften, men poängen är att de eventuellt KANSKE kan komma att visa sig likvärdiga!

   Radera
  3. Allt är möjligt, men jag ser det som osannolikt. Ett vaccin bygger man med avsikten att det inte ska vara skadligt.

   Med tanke på hur hög dödligheten är bland riskgrupper, så ska det till extrem otur om det finns något latent problem som upptäcks långt senare och som leder till högre dödligheten än säg 5%. De som inte är i riakgruppen bör avstå från att ta vaccin initialt, och de under 20-25 år eller bör nog aldrig ta det.

   Diskussionen påminner lite om den om GMO. Ja, det finns en teoretisk risk att det uppstår något farligt om vi människor ändrar gener, men det sker mutationer hela tiden i naturen utan någon säkerhetskollar öht.

   Om man ska vara kritisk till genmanipulering så är det till den typen av experiment som genomfördes i Wuhan där man tog befintliga virus och ändrade dessa så de skulle smittan människor. Självklart inte för de ville döda människor, utan för att få kunskap och kunna bygga vaccin preventivt, men risken finns att det kommer ut av misstag.

   Radera
  4. Jag har själv erfarenhet av att reagera negativt på vaccin (icke med döden, uppenbarligen). Två gånger har jag fått akut reumatiskt skov och hamnat skitdålig på sjukhus inom 48 timmar. Andra gången tog det 3 månader innan jag återhämtat mig och kunde röra mig som vanligt igen. Väljer numera alltid bort flunsavaccin, hellre en vecka i sängen än 3 månader på kryckor.

   Radera
  5. "Om det visar sig att det finns en bieffekt av vaccinet som dödar 0,1 procent av de vaccinerade - hur kommer man då att väga det mot att viruset dödar 0,1 procent av de icke vaccinerade? Blir det ändå obligatorisk vaccination? Siffrorna är tagna ur luften, men poängen är att de eventuellt KANSKE kan komma att visa sig likvärdiga!"

   Lite som samma problem med självkörande bilar.

   Helt påhittade siffror:

   Säg att det är 1% chans att avlida vid varje bilresa när folk kör själva (och de flesta dödsolyckorna sker när föraren är alkoholpåverkad eller kör vårdslöst).

   Sen kommer det självkörande bilar och då sjunker chansen att avlida vid varje bilresa till 0,4% - då av t ex buggar mjukvaran som gör att dessa 0,4% avlidna blir helt random.

   Samhällsekonomiskt så är det ju givetvis bättre med 0,4% avlidna varje resa jämfört med 1% men samtidigt kommer det ju betyda att för vissa personer så kommer risken att avlida i trafiken att öka. Säg att du kör bra och aldrig kör alkoholpåverkad. Då kanske chansen att avlida varje resa från början är 0,2%. Blir du tvingad att använda en självkörande bil så löper du alltså dubbelt så hög risk att avlida.

   Sen åt andra hållet - om du kör vårdslöst och ibland alkoholpåverkad så kanske risken att avlida är 4% men om du tvingas använda en självkörande bil så blir risken 0,4%.

   Radera
  6. Man kan även skapa produkter med syfte att tjäna pengar, hur har tex influensavaccin fungerat dom sista säg 10 åren?

   Radera
 3. Gällande krislager varför lägga ut det distribuerat på olika företag då logiskt och inköp är ett av få områden där centralisering både fungerar och ger tydliga skalfördelar. Utöka MSBs ansvar för att sköta logistik av samhällskritiska förnödenheter. Så man skapar lager där MSB kan köpa upp i stora volymer och sköta distribution till berörda samhällsfunktioner. Får vi bort massa offentlig upphandling på där kommuner och landsting köper, andningsskydd, handskar och dylig utrustning från en central myndighet istället. Vet att det låter obehagligt socialistisk men skulle ju trygga leveranskedjor och säkerställa att lagren faktiskt finns när de behövs. Och jag är grymt övertygad om att hur ineffektiv MSB än är så kan det inte vara värre än våra offentliga upphandlingar på landsting/kommun-nivå.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Håller med, en självklarhet. De har bara lagt ut ansvaret på regionerna för att själva slippa ansvar och kritik.

   Radera
  3. Kan ni också ha att göra med att regionerna är de som bedriver verksamhet.. jag tycker det är rimligt att de har en beredskap för kris. Ock rimligen har de lättare att se till att det omsätts i vardagen. Och finns en bra skrift om vad regionerna bör tänka på och planera för vid pandemi utgiven ingen corona och det som man skulle missat om man följt den är att msb inte förutsåg ökat behov av ventilatorer, och det har man ju lyckats lösa rimligt ändå. Medans det man ansåg var klart vad som behövdes och vem som ansvarade där har man misslyckats.

   Radera
 4. Klokt skrivet om vården tycker jag. Vi behöver helt klart bli fler, och arbetsmiljön bli bättre för att vi ska orka. Det ena kanske ger det andra, vem vet.

  Sen vet jag inte om det finns en poäng i att alla ska lära sig IVA-vård. IVA är en lika viktig som basal funktion i pandemi- och kristider, men det är också röntgen, operation/intervention och lab bland annat. Samtliga högspecialiserade och i behov av folk som är specialiserade på just det.

  Jag hoppas innerligt att det vi går igenom idag får våra styrande att tänka om i någon mån. Vi gör underverk varje dag i vården, men med ständiga besparings- och effektiviseringskrav så blir det oundvikligen en nedåtgående spiral.

  SvaraRadera
 5. Eller också händer inget särskilt. Pandemin ebbar ut, kommer tillbaka i fler vågor men blir med tiden mildare. Det hände med pesten (fast det tog 400 år), och med scharlakansfeber på 1800-talet. Folk kommer fortfarande att bo i Stockholms innerstad, de kommer fortfarande åka kollektivt, och man kommer fortfarande att köpa datorkomponenter från Asien.

  Nej, coronakrisen kommer inte fixa världen som du vill.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det tror jag också. Händer inget särskilt.

   Radera
 6. Min spaning är att man kommer ta detta som skäl för att rulla ut övervakningsstaten ytterligare.

  "Hur skall vi kunna smittspåra effektivt, om vi inte vet exakt var alla människor befinner sig? Därför måste ju staten få tillgång till allas position i realtid. Det är för ert eget bästa. Vi vill ju bara skydda er."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skrämmande, men förmodligen sant.

   Radera
  2. Gäsp..löfvens fru hade en elak masterplan trots allt

   Radera
  3. Yes, detta är uppstarten av det hälsoövervakningsindustriella komplexet - men kanske kan man fånga några terroristgrupper på köpet - en annan sorts virus...

   Radera
 7. Vad har bloggaren fått betalt för det här inlägget? Hur kan man komma dragande med obligatorisk vaccination mot SÄSONGSINFLUENSA mitt i alltihop?

  Innan man inför tvingande åtgärder måste det göras en ordentlig hälsoekonomisk utvärdering, och det har vi inte sett skymten av. Problemet är att biverkningsrapporteringen är dålig så ingen KAN göra en ordentlig hälsoekonomisk utvärdering.

  Jag betraktar förslaget som rent bedrögligt. Sorry.

  SvaraRadera
 8. Att sluta ta i hand var kontroversiellt. Den kanske politiskt viktigaste frågan före Corona. Att du vågar:)

  SvaraRadera
  Svar
  1. eller religiösa sammankomster i tätt packade i trånga lokaler.

   Radera
  2. Vettigare då att man i festlokaler osv inte rör sitt ansikte, äter allt med bestick osv.
   Det låter tramsigt, men handslaget likt glasögonen har varit en del av västvärldens framgångsstrategi.

   Radera
  3. @ Söderslätt

   Intressant poäng om handslaget som basen för den västerländska överenskommelsekulturen!

   Men don't worry, vi älskar effektivisering också - det finns sci-fi författare som för länge sedan har förutspått att i framtiden kommer vi att något slags digitala handskar med inbyggda "visitkort" som automatiskt utbyter information med varandra när vi skakar hand eller fistbumpar. Blipptekniken finns ju redan - handlar bara om att sälja in "produkten" på ett coolt sätt. Som du kanske noterat finns det även redan män i lycra med mountainbike eller dito racercykel som går omkring med sina handskar till vardags för att visa hur potenta de är på väg till eller från sin cykeln.

   Radera
 9. Eller, ingen skillnad. Inga åtgärder vidtas annat än ny statlig utredning ca vart fjärde år, vars rekommendationer inte implementeras pga {välj orsak: låg prio, inte självfinansierande, för nära inpå riksdagsval, hittade inget ledigt rum för planering, strider mot värdegrunden då det motverkar jämställdhet eftersom fler män än kvinnor drabbas}

  SvaraRadera
 10. Ovanstående var den politiska hanteringen. Om Corona blir ett evigt gissel utan immmunitet kommer beteenden ändras. Munskyddskultur är inte långsökt. Vissa verksamheter dör ut, bio och konserter. Kollektiva färdmedel behöver anpassa sig eller försvinner kanske - individuell andningsapparatur med luftrening i flygplan, eller snabbtest för att få gå ombord? Om dödligheten är fortsatt relativt låg kommer det inte bli arbetskraftsbrist. Om ungefär lika stor andel insjuknar som idag kommer det som påpekats behövas mer personal inom vården, vilket borde driva upp lönerna där.

  SvaraRadera
 11. Bygg ordentlig cykelinfrastruktur istället för att satsa på elbilar. Det gynnar folkhälsan och immunförsvaret i stort samt miljön i mycket högre grad. I Schweiz får man skattereduktion 10k/år om man cykelpendlar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur kontrolleras det? Ordentlig cykelindeastruktur innebär i många fall extra diken o h polisbilsbrett, med resultat att det stjäl lika mkt mark som en ny bilväg.

   Radera
  2. Håller med även här. Vill man göra något på riktigt för folkhälsan och miljön vore riktigt utbyggd cykelinfrastruktur vara det rätta. Bort med elcykelbidrag. Kontrollen bör vara ett litet problem med all den teknik som finns nu för tiden. Man ska inte försvåra för människor att utöva sin vardagsmotion med dåliga cykel och gångvägar bl a. I bl a köpcentra finns fina rulltrappor monterade i entréerna. Vanliga hederliga trappor är undangömda och kallas väl mer nödutgångar. Osv.

   I spåren av covid så kommer folkhälsan att försämras när det gäller sämre matvaror och högre alkoholintag. Leder till skador i kroppen och övervikt. Högre mortalitet att vänta. Över/underdödlighet. Sammantaget blir det intressant att se hur det blev om 5 år.

   Radera
  3. Sämre vanor, men det pratades senast igår om nikotinets eventuella fördelar ang covid.
   Skatteintäkter ger detta såklart.
   Men varför framhålls inte vitamin D då?
   Låg skatt på D kanske..

   Radera
  4. @Söderslätt:

   I oexploaterad mark en rejäl kantstensseparerat cykelfil vid sidan om körbanan. Där det ej går kan man utöka och asfaltera stödremsan. I stadsmiljön så bör cykeln få prio över bilen exempelvis genom att slakta parkeringsfälten.

   @PJ:

   Jag är villig att skriva under på subventionerat snusande också.

   Radera
  5. Jag med, snus är i princip ofarligt.

   Radera
  6. Flera intressanta resonemang, men en betydande fallgrop i att alla ska åka bil.

   "Det blir till mångas irritation en pånyttfödelse för den individuella bilismen."

   Det blir väldigt trångt på vägen då, och svårt att parkera, i alla fall i städer med över 100000 invånare. Det kan givetvis bli mindre trafikbelastning än före corona då vi säkert kommer att jobba mer hemifrån och inte behöver pendla in varje dag men i princip så behöver alltså rätt många vara hemma för att det ska fungera.

   Den andra nedsidan är kostnaden. Om jag tar bilen så kostar det säkert dubbelt upp mot kollektivtrafiken, och då har jag inte ens börjat räkna på parkeringskostnaden i city.

   Sett i perspektivet vad som gör en stad trevlig, så är det inte stora vägar, infartsleder, parkeringsöknar eller p-hus. Nej, jag har svårt att sjunga med i att vi ska åka i egen bil hela tiden.

   Förövrigt så bullrar alla bilar mycket i +70 km/h (eller 50 km/h vid våt väg) då det är däcken som orsakar det största bullret så elbilen löser inte bullerproblemet annat än för stadsbussarna som nu är riktigt tysta.

   Radera
 12. Det kommer krävas omallokering inom budgeten till bla vården. 1957-2017 har folkmängden ökat ca 37%, statsbudgeten har ökat över 500% (justerat mot KPI: intäkter, kostnader, statsskuld). Jag hoppas att det kommer bli debatt om "samhällskontraktet", kärnverksamhet och vad som borde prioriteras upp respektive ner. Jag tror dock inte att det kommer bli så.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skolsystemet behöver en rejäl omstart - kommer det i fortsättningen att vara samhällsacceptabelt med alla dessa flumutbildningar? Skall vi verkligen använda skattepengar på ett så löst sätt att massor av medborgare efter hela 12 år inte har några som helst essentiella kunskaper i en kris och behöver övertalas att sitta i karantän?

   Radera
  2. Håller helt med.

   Lägg därtill en hoper outbildade nysvenskar, i de fall de inte är analfabeter så har de i bästa fall några få års tveksam grundskola kombinerat med begränsade kunskaper i svenska.

   Radera
 13. å alla måste börja snusa.. snusar man inte får man bekosta sin vård själv.

  Å tvättar man inte händerna får man betala själv. Men får man blodiga eksem på händerna, så har man tvättat för mycket, och behandlingen av det (i värsta fall) livslånga besväret får man bekosta själv.

  Det jag egentligen tänkte säga var att på mitt jobb har det blivit ett väldans spring hos naprapater senaste 2 veckorna... inge bra för ryggarna att jobba hemifrån... alla som får ryggproblem borde få bekosta sin vård själva om de inte kan bevisa att de ordnat en ergonomiskt korrekt arbetsstation hemma.

  Jag tycker vid närmare eftertanke att alla som inte lever precis som jag ska få betala allting själva.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ergonomisk arbetsplats är mestadels bullshit. Det viktiga är man ofta reser sig och ger kroppen paus från stillasittandet.
   Kan skicka dig länkar om du vill, Gunanr.

   Radera
  2. Angående hudproblem och handtvätt, skippa flytande och kör hårdtvål istället.

   Radera
 14. På mycket lång sikt så kommer det naturliga urvalet göra att mänskligheten blir mindre känslig mot corona. Men på kort sikt så får man bygga ut vården.
  Det kan väl tänkas komma teknisk utveckling av respiratorvården också, tex muskelstimulans.
  Om detta blir en säsonginfluensa så kanske man får ha ett isoleringslov i februari varje år för att dämpa smittan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. På kortare sikt kommer det naturliga urvalet göra corona mindre farligt för människor. Dödliga virus tenderar att spridas sämre än virus som tillåter värddjuret att gå runt och nysa på folk. Jag misstänker att coronaviruset är ganska ofarligt - om du är en fladdermus.

   Radera
  2. Antalet barn som föds handikappade i Californien (tror jag det var) men ändå överlever har ökat från 1% på femtiotalet till runt 15% i dag. Den vårdtekniska utvecklingen går numera snabbare än det naturliga urvalet - plus naturligtvis att de som inte skulle ha överlevt förr nu ändå gör det och sedan tjugo år senare för sina svagare-än-genomsnittet-gener vidare i ett anti-darwinistiskt förlopp som är helt nytt och unikt för vår art på denna planet.

   Radera
  3. Du är medveten om att samma resonemang förekom t ex i Sverige på 1920-talet och ledde till tankar om rashygien och införandet av tvångssteriliseringar?

   Radera
  4. Nu fultolkar du medvetet a la Godwins Lag. Jag kommenterar helt enkelt uppenbara fakta som enkelt motsäger påståenden om att "på lång sikt så kommer det naturliga urvalet göra att mänskligheten blir mindre känslig mot xxx". Det naturliga urvalet finns inte längre i västvärlden - det har vi människor här redan besegrat och välfärdat bort med hjälp av den medicinsktekniska utvecklingen.

   Dock finns givetvis även en baksida med det - på samma sätt som allt värre antibiotikaresistenser är en kontrareaktion på allt bättre antibiotikaformer. Parallellt med gamla människor som är friskare och starkare än någonsin tidigare i historien så har du unga människor som är sjukare och svagare (men ändå vid liv) än någonsin tidigare i historien.

   Radera
  5. Peter: Det naturliga urvalet verkar på mycket lång sikt, längre ju mera komplex och långlivad arten är. De medicinska framstegen har räddat livet på ett brett spektrum av barn, inte bara de handikappade. Det är f ö inte givet att dessa har genbetingade problem, eller att dessa automatiskt visar sig i nästa generation. Jag behöver inte fultolka och menade det inte som ett personangrepp - bara titta på vad ditt resonemang om ökningen av handikappade i genpoolen ledde till för ett antal generationer sedan. För att återgå till OT, så tror jag inte att framtiden efter Covid-19 kommer att innehålla några rashygieniska moment. Däremot kommer genmanipulationstekniken förr eller senare att nå därhän att vissa sjukdomar kan editeras bort på genomstadiet. Kanske just Covid-19?

   Radera
  6. Fast en sjukdom eller ett handikapp är inte avgörande för hur en individ en individ bidrar till samhället. Så därför är det rimligt att samhället gör så mycket det går för att hjälpa varje individ. Men min poäng var att om det inte går att skapa ett botemedel eller vaccin mot corona så kommer på lång sikt problemet lösas genom naturligt urval, dvs corona kommer inte utplåna mänskligheten.
   Skillnaden mellan ett modernt samhälle och ett mer primitivt savannflockleverne är att det är helt andra egenskaper än sjukdomar, styrka, snabbhet eller vad som är viktigt på savannen som är viktiga i ett samhälle, därav att vi har utvecklat sjukvård, socialförsäkringar, äldrevård etc. Samma krut ska och kommer läggas på corona.

   Radera
  7. Unknown: Det behövs inget darwinistisk naturligt urval. Det räcker bra med flockimmunitet till priset av något i stil med 0,2 - 0,8% överdödlighet bland befolkningen tills denna uppnås.

   Radera
  8. Jag skulle nog säga att du missförstår Darwin om du anser medicinsk teknik skulle motverka urvalet.. det visar väl snarare att det fungerar.. vi har utvecklats så att vi kan ta hand om tom de som inte klarar av att själva skaffa sig föda.. något människan för övrigt har gjort länge, men det görs ju framsteg på många fronter hela tiden.

   Radera
  9. Dan: Du kanske skulle friska upp ditt kunnande på https://sv.wikipedia.org/wiki/Naturligt_urval. Att medicinsk teknik påverkar överlevnaden och därmed fortplantningsmöjligheterna för hälsomässigt missgynnade individer är knappast något omstritt konstaterande, oberoende av vad man kallar processen när naturen får ha sin gång. Betr Covid-19 har vi inte tid att vänta på "Mother Nature, red in tooth and claw".

   Radera
  10. Frans, förmågan att kunna och vilja hjälpa medmänniskor menar jag är en evolutionär fördel. Det är en del i människans stora framgångar som art. Och jag menar också att det är helt förenligt med Darwins idéer

   Radera
 15. Definitivt att utbilda t ex ssk i viss IVA-vård. Dock kan inte det ersätta 1 års specialistutbildning samt ett par års erfarenhet därefter, för att kunna passa rätt beslut i krävande situationer. Som nu när man stänger opavdelningar för att bemanna med anestesissk medför detta till ytterligare operationsköer då anestesissk inte kan ersättas av allmänssk eller ssk med annan specialistutbildning såsom IVA/akut/ambulans.

  SvaraRadera
 16. Många bra punkter, framför allt att ha flexibla platser på sjukhus som kan växla till IVA vid behov. Att arbeta bort köer och ha mer luft i systemet lika så.

  Jag tycker nog att testning och smittspårning borde få ett större fokus, för att hålla nere spridningen. Det är inte dödligheten som är värst, det är vårdbehovet och att även normalfriska kan bli så allvarligt sjuka att de är borta flera veckor. Vi vill inte ha den situationen varje år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Flexibla platser som kan omvandlas till IVA, är precis det som sjukvården har utvecklat under hög press och kort om tid.

   Man klarade detta, och erfarhenterna tar man med sig till nästa gång.

   Radera
 17. Jag tror på munsprit, det dödar väl viruset ? Så om alla tar ett rejält glas med strohrom till frukost & middag så löser det väl problemet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om inte annat så kommer det att öka efterfrågan på självkörande bilar.

   Radera
  2. STROH80 först på händerna och sedan i munnen,dokumenterad effekt.

   Radera
 18. Förbjud återanvändning av luft på flygplan alt sätt in virusfilter på återcirkulationen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Filter finns redan. Utan partiell recirkulation ökar energiåtgången för uppvärmningen av extern luft som håller ca -50 gr C, och då får man smäll på fingrarna av (MP).

   Radera
  2. Finns redan filter. Den renade luften på ett flygplan är bara säkrare på en infektionsklinik. Problemet är att folk sitter så tätt och hinner smitta varandra innan den renas samt petar och smetar ner inredningen med viruset.

   Flygplan med passagerare med munskydd samt handskar bör ändå vara hyffsat säkert kontra andra platser.

   Radera
  3. Just flyg har väl inte framstått som någon stor smittkälla för corona. Är väl få fall där man tror att man blivit smittad på flyget. Skulle tro att det är marginellt bättre att flyga än åka tåg i det avseendet.

   Radera
 19. Så lösningen är högre skatter, större offentlig sektor och mer socialism?

  SvaraRadera