Cornucopia?

Aktuellt

Globala fossila CO2-utsläpp ökade med nio Sverige 2019 - Kina ökade med sju Sverige

De globala fossila CO2-utsläppen ökade med nästan nio Sverige 2019. Även om Sverige skulle slutat helt med fossila bränslen förra året, ha...

2020-05-24 12:54

Bloggläsarnas yrken: IT, teknikkonsulter, militär och polis, läkare och jurister

Nedan presenteras resultaten av förra söndagens enkät om vilka branscher bloggläsarna jobbar i. Föga överraskande hittas majoriten inom de naturvetenskapligt inriktade tjänstenäringarna, men även militär och polis är vanligt bland de som angett specifikt vad de jobbar med.
Folk.
Till en början uppger 92.5% av de 2392 respondenterna att de har ett jobb. 12.7 procentenheter är egna företagare. 1.1% studerar, 1.1% är arbetslösa, 4.6% är pensionärer och 0.7% har svarat övrigt (kanske lever de på kapital eller något annat, t ex sin partner).

För enskilda branscher på högsta bokstavsnivå enligt SNI 2007 är fördelningen som följer:

Informations- och kommunikationsverksamhet 15.0%
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 15.0%
Tillverkning 12.4%
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 11.0%
Byggverksamhet 7.8%
Vård och omsorg; sociala tjänster 7.7%
Finans- och försäkringsverksamhet 5.4%
Transport och magasinering 4.2%
Försörjning av el, gas, värme och kyla 3.8%
Utbildning 3.5%
Fastighetsverksamhet 2.5%
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 2.4%
Annan serviceverksamhet 2.3%
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2.2%
Kultur, nöje och fritid 1.7%
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0.9%
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 0.9%
Utvinning av mineral 0.6%
Hotell- och restaurangverksamhet 0.5%
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0.2%
Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0.1%

Detta säger dock inte vad man sysslar med inom respektive bransch.

381 respondenter hade angett en SNI-kod för vad deras yrke faktiskt är. Nedan finns de yrken där åtminstone en procent av respondenterna jobbar i. Här finns det antagligen en viss bias i vilka som svarat, men t ex kan man jobba inom IT även i branschen finans- och försäkringsverksamhet, eller med IT inom vården.

IT 23%
Dataprogrammering 13%
Datakonsultverksamhet 6%
Datordrifttjänster 2%
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 2%

TEKNIKKONSULTER ETC 13%
Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik 4%
Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik 3%
Teknisk konsultverksamhet inom elteknik 2%
Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik 1%
Konsultverksamhet avseende företags organisation 2%
Övrig teknisk konsultverksamhet 1%
Teknisk provning och analys 1%

FORSKNING 7%
Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 6%
Vetenskaplig forskning och utveckling 1%

MILITÄR, POLIS OCH SÄKERHET 7%
Militärt försvar 3%
Polisverkamhet 3%
Säkerhetsverksamhet 1%

VÅRD 3%
Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus 2%
Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus 1%

JURIDIK 2%
Advokatbyråverksamhet 1%
Domstolsverksamhet 1%

TILLVERKNING 2%
Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 1%
Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon 1%

STATS- OCH KOMMUNLEDNING 2%
Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering 1%
Administration av infrastrukturprogram 1%

ÖVRIGT
Litterärt och konstnärligt skapande 1%
Järnvägstransport, passagerartrafik 1%

Samtidigt går siffrorna hyfsat ihop ibland. Sju procent inom militär, polis och säkerhet samt två procent inom stat och kommunledning blir nio procent mot de 11% som uppgav Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring. 

Ovanstående omfattar bara 61% av de enskilda svaren om yrken, medan övriga alltså hade under en procent och inte är med i denna sammanställning, exempelvis olika inriktningar på lärare.

Svaren ligger oavsett i linje med vad jag brukar säga - att de flesta av läsarna är tjänstemän.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

2 kommentarer:

  1. Svar
    1. "Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering 1%"

      Radera