Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2020-05-24 12:54

Bloggläsarnas yrken: IT, teknikkonsulter, militär och polis, läkare och jurister

Nedan presenteras resultaten av förra söndagens enkät om vilka branscher bloggläsarna jobbar i. Föga överraskande hittas majoriten inom de naturvetenskapligt inriktade tjänstenäringarna, men även militär och polis är vanligt bland de som angett specifikt vad de jobbar med.
Folk.
Till en början uppger 92.5% av de 2392 respondenterna att de har ett jobb. 12.7 procentenheter är egna företagare. 1.1% studerar, 1.1% är arbetslösa, 4.6% är pensionärer och 0.7% har svarat övrigt (kanske lever de på kapital eller något annat, t ex sin partner).

För enskilda branscher på högsta bokstavsnivå enligt SNI 2007 är fördelningen som följer:

Informations- och kommunikationsverksamhet 15.0%
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 15.0%
Tillverkning 12.4%
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 11.0%
Byggverksamhet 7.8%
Vård och omsorg; sociala tjänster 7.7%
Finans- och försäkringsverksamhet 5.4%
Transport och magasinering 4.2%
Försörjning av el, gas, värme och kyla 3.8%
Utbildning 3.5%
Fastighetsverksamhet 2.5%
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 2.4%
Annan serviceverksamhet 2.3%
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2.2%
Kultur, nöje och fritid 1.7%
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0.9%
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 0.9%
Utvinning av mineral 0.6%
Hotell- och restaurangverksamhet 0.5%
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0.2%
Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0.1%

Detta säger dock inte vad man sysslar med inom respektive bransch.

381 respondenter hade angett en SNI-kod för vad deras yrke faktiskt är. Nedan finns de yrken där åtminstone en procent av respondenterna jobbar i. Här finns det antagligen en viss bias i vilka som svarat, men t ex kan man jobba inom IT även i branschen finans- och försäkringsverksamhet, eller med IT inom vården.

IT 23%
Dataprogrammering 13%
Datakonsultverksamhet 6%
Datordrifttjänster 2%
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 2%

TEKNIKKONSULTER ETC 13%
Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik 4%
Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik 3%
Teknisk konsultverksamhet inom elteknik 2%
Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik 1%
Konsultverksamhet avseende företags organisation 2%
Övrig teknisk konsultverksamhet 1%
Teknisk provning och analys 1%

FORSKNING 7%
Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 6%
Vetenskaplig forskning och utveckling 1%

MILITÄR, POLIS OCH SÄKERHET 7%
Militärt försvar 3%
Polisverkamhet 3%
Säkerhetsverksamhet 1%

VÅRD 3%
Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus 2%
Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus 1%

JURIDIK 2%
Advokatbyråverksamhet 1%
Domstolsverksamhet 1%

TILLVERKNING 2%
Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 1%
Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon 1%

STATS- OCH KOMMUNLEDNING 2%
Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering 1%
Administration av infrastrukturprogram 1%

ÖVRIGT
Litterärt och konstnärligt skapande 1%
Järnvägstransport, passagerartrafik 1%

Samtidigt går siffrorna hyfsat ihop ibland. Sju procent inom militär, polis och säkerhet samt två procent inom stat och kommunledning blir nio procent mot de 11% som uppgav Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring. 

Ovanstående omfattar bara 61% av de enskilda svaren om yrken, medan övriga alltså hade under en procent och inte är med i denna sammanställning, exempelvis olika inriktningar på lärare.

Svaren ligger oavsett i linje med vad jag brukar säga - att de flesta av läsarna är tjänstemän.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

2 kommentarer:

  1. Svar
    1. "Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering 1%"

      Radera