Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2020-04-22 09:37

FHM: Mellan 300 000 och 650 000 i Region Stockholm totalt smittade till 11:e april - 470 000 till 1 130 000 väntas till första maj

I en utskälld analys konstaterar Folkhälsomyndigheten (FHM) att deras modeller visar att det ackumulerade antalet smittade av SARS-CoV-2 i Region Stockholm var mellan 300 000 och 650 000 den 11:e april, och antalet väntas ligga mellan 470 000 och 1 130 000 av regionens 2 380 000 invånare till den första maj. De flesta fall är milda och ej rapporterade. Toppen i smittan i regionen har modellerats till mellan den 9:e och 19:e april och mellan 50 000 och 140 000 samtidiga smittbärare på toppdagen.
Relevant tabell hos i Folkhälsomyndighetens rapport (PDF, sidan 12) som visar de nittiofemprocentiga konficensintervallen.
Coronaviruset SARS-CoV-2 verkar alltså inte särskilt dödligt utifrån FHM:s modellerade smittspridning och med per idag 1 053 döda av beräknat ca 450 000 smittade den 11:e april så ligger dödstalen runt 0.25 procent eller 2.5 promille.

FHM:s beräkning baserar sig på de stickprov som slumpmässigt togs och som runt månadsskiftet mars-april innebar att ca 2.5% av personerna i Region Stockholm var smittade vid den tidpunkten.

Någonstans runt 700 000 väntas ha varit smittade till den första maj, eller cirka 30% av storstockholmarna.

FHM:s rapport har förstås fått kritik eftersom man gjorde ett skrivfel i sammanfattningen samt i en Powerpoint-presentation och menade att för varje känd smittad finns det tusen okända. Det innebär inte nödvändigtvis att de faktiska beräkningarna är fel. Den relevanta tabellen hittas dock ovan och på sidan 12 i PDF:en. Hela rapporten kan också hittas här. Rapporten är oavsett en indikativ förenklad modell, men är antagligen ganska rättvisande i de siffror som redogörs för här. Tills bättre rapporter finns - vetenskap förbättras hela tiden.

Smittspridningen i Region Stockholm ska enligt samtliga tre modellerade scenarion1. redan toppat med ett samtidigt antal smittbärare på cirka 86 000 eller ett intervall mellan 50 000 och 140 000.

Enligt modellerna har alltså sjukdomstoppen redan varit i Stockholm, men antalet döda kommer rimligtvis fortsätta stiga på grund av eftersläpningen.

Ligger dödstalen på 0.25 procent kommer antalet officiellt döda i Covid-19 vara runt 2 000 i Region Stockholm en bit in i maj. Samtidigt ska man komma ihåg långsamma enkla mål, dvs de som dör först är de som är allra sårbarast och ju längre in i pandemin desto lägre andel bör därför dö. Varje dödsfall är förstås tragiskt för de anhöriga, och det är bara att beklaga för såväl anhöriga som de som insjuknat.

1. Förstår du inte innebörden av modell och scenarion och dessas skillnad mot den exakta verkligheten kan inte bloggen tyvärr hjälpa dig. Enkelt uttryckt kan man säga att vetenskap extremt sällan kan visa något exakt, utan bygger på förenklingar (=modeller) med förenklade indata av varierande kvalitet (=scenarion). Dessa kan dock vara tillräckligt nära faktisk verklighet för att fortfarande vara användbara. Därför har man exempelvis konfidensintervall, dvs ett område i utfall där man är ganska säker att verkligheten ligger. I fallet ovan har man använt den lägsta nivån av normalt konfidensintervall, dvs 95%, så för varje enskild siffra kan man förenklat säga att utfallet kan vara fel i ett fall av tjugo, givet modellens begränsningar och förenklingar. Den som vill veta mer kan förstås exempelvis läsa matematisk statistik på universitetet, vilket jag bara har läst i heltid i ett halvår på Göteborgs Universitet för snart trettio år sedan, så mina kunskaper är begränsade. Hela denna fotnot är därmed också en förenkling. 

86 kommentarer:

 1. Iofs tror ju f.d svenska statsepidemiologen Johan Giesecke att dödligheten i covid-19 ligger runt 0.1%.

  Men klantarna tyckte det var viktigare att införa social distansering istället för att skydda riskgrupperna och nu grasserar covid-19 på äldreboendena... och detta kan utan problem överdriva dödligheten flera ggr om.

  https://youtu.be/bfN2JWifLCY

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då vi valt att inte själva ta hand om våra svårt sjuka äldre utan sätta in dem på äldreboenden med tre skift (fyra?) med personal, hur hade du tänkt att smitta inte skulle komma in?

   Hade du själv vårdat din dementa mor i ditt hem hade hon bara träffat dig - nu träffar hon ett tjugotal personal, plus tillfälliga vikarier.

   Radera
  2. I övrigt, en eller 2.5 promille är detaljer, det relevanta är att det handlar om låga promille och inte procent.

   Radera
  3. Dessutom ett 20-tal personal som måste ta sig till och från jobbet, med allt vad smittexponering det innebär. Bättre då att vårda sina sjuka äldre själva, men så gör vi som bekant inte i Sverige.

   Radera
  4. Är det så att vi ser en förändring i synen på åldrandet - och vår framtida ålderdom? Att vi lämnar industrisamhällets tekniska människosyn där vi enbart är "produktionsfaktorer" och tar upp en äldre uppfattning om tillvarons mening? Den som immigranterna återinfört till Sverige efter snart hundra år av svenskt korporativt tänkande...

   Radera
  5. Nackdelen med den svenska modellen är ju att släkten inte finns där som stöd, men fördelen är ju att man slipper ta hänsyn till vad släkten tycker i allt samt att om man får ett jobb någon annanstans så är det lätt att flytta utan att ens egen familj lägger sig i eller att man är förfördelad på den nya orten.

   Radera
  6. Äldrevården har ju varit pissig hur länge som helst, minns ni uppståndelsen kring hur man underbemannade demensboenden och låste in folk och höll på? Pay peanuts, get monkeys.

   Radera
  7. I grunden är det väl i princip samma sak som att vi även låter våra barn till stora delar uppfostras av staten. Med förvärvsarbetande föräldrar och barn på skola/dagis/fritis i 10-12 timmar per dag.

   Men visst.

   Samtidigt hade man kunnat göra mycket mer för att skydda riskgrupperna, särskilt de äldre, genom att införa besöksförbudet tidigare, informera/utbilda personalen och tillhandahålla den utrustning som behövs.

   Nu finns väl iofs inte utrustning så det räcker till äldreboendena också.

   Radera
  8. https://ka.se/2017/05/09/hopplos-kamp-for-battre-bemanning/

   Ja, plus den nyliga skandalen härnere i Lomma där kommunen sagt upp alla kontrakt med en privat vårdgivare för att de var helt undermåliga.

   Radera
  9. @Greenious:

   För en gammal skröplig människa kan den vanliga influensan mycket väl vara dödlig, liksom en massa andra sjukdomar. Personalen på äldreboenden *borde* vara utbildad och följa en massa rutiner helt utan ett coronavirus.

   Radera
  10. Jo men det är ju jobbigt att ta hand om andra, och gud förbjude att ta hand om sina föräldrar de luktar ju till och med illa. Det är mycket enklare att gnälla på det det identitetslösa samhället. Fast jag börjar mer och mer uppskatta Sverige och Sveriges väg. Vi är ett av de få länderna som slår vakt om frihet och eget ansvar.

   Radera
  11. Samma Giesecke menar ju samtidigt att det spelar ingen större roll vilka åtgärder alla länder vidtar mot Corona. "Vi kommer att bli smittade i alla fall och i slutändan kommer ungefär lika många dött i de olika länderna."
   https://www.hallandsposten.se/nyheter/sverige/viruset-hittar-v%C3%A4gen-i-alla-fall-1.27013347

   Radera
  12. Ja allt har väl syftat till att "flatten the curve" alltså att vården ska hinna med så att man undvker en hög dödlighet för att man inte kan erbjuda adekvat vård. Att undvika corona spridnig tror väl ingen på längre, den chansen missade man nog i wuhan.

   Radera
  13. Svensk hemtjänstpersonal utan munskydd som springer runt beväpnade med covidvirus har hittills i april "mördat" fler gamlingar i Sverige än det totala antalet döda i skolskjutningar i USA hela förra året - men någon sån rubrik kommer vi givetvis inte att få se ens i vårt clickbaitkåta svenska gammelmedia - och Löfvén blir bara mer och mer populär ju fler som dör.

   Radera
  14. @Peter
   Ja visst är det konstigt att vissa farliga sjukdomar dödar. Du skulle bara veta hur många som dör på sjukhus varje år. Livsfarligt att vara där och bland alla de livsfarliga läkarna och sjusköterskorna.

   Radera
  15. "Är det så att vi ser en förändring i synen på åldrandet - och vår framtida ålderdom? Att vi lämnar industrisamhällets tekniska människosyn där vi enbart är "produktionsfaktorer" och tar upp en äldre uppfattning om tillvarons mening? Den som immigranterna återinfört till Sverige efter snart hundra år av svenskt korporativt tänkande..."

   Nu verkar det förstås som att många äldre invandrare också smittats och det åtminstone delvis pga traditionellt generationsöverskridande familjeliv.

   Radera
  16. Vi har ju själva valt att ha usel äldrevård så att komma och klaga nu är lite senfärdigt.

   Jag har letat lite efter privat äldrevård, dvs helt privat och inte bara privata "utförare" inom den kommunala äldrevården. Finns det sådana? Man brukar ju ofta säga att man får vad man betalar för, och det gäller nog i det här fallet också. (Fast när det gäller kommunalt äldreboende betalar man inte för vad man får utan man betalar efter hur mycket pengar man har).

   Radera
  17. @PD ja, vi har ju valt lägre skatter framför adekvat vård och omsorg.

   Radera
  18. Greenious: "Med förvärvsarbetande föräldrar och barn på skola/dagis/fritis i 10-12 timmar per dag."

   Hur normalt är det egentligen? Äldreboende är ju liksom helt normalt. På våra förskolor lämnas barnen i regel 7:45-9 och de flesta är hämtade vid fyra.

   Radera
  19. @Plassa,
   Vårdens problem i Sverige löses knappast med mer pengar. Sjukvården är hopplöst felorganiserad.
   Vad gäller åldringsvården så är den också rejält felorganiserad.

   Mycket av problem och fel i Sveriges offentliga sektor beror på vansinnet som heter New Public Management.

   Radera
  20. Med tanke på att förskolorna har ungefär ett barn före 7 och ett barn efter 17 så är det mycket ovanligt med 10 timmar på förskolan. Hämtar man 17.15 sitter den enda kvarvarande pedagogen med jackan på i en nedsläckt lokal.

   Radera
 2. Om inte annat så borde ökningstakten av spridningen räknat antal nya fall vara starkt ökande om det vore en okontrollerad spridning i samhället, eller hur? Men om man kollar på antal nya fall per dag så verkar det inte ha den typen av ökning (Det verkar vara att under arbetsveckan så ökar antalet fall för att gå ned under helgen. Brasklapp, varitionen mellan dagarna är stor)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vet väl inte så mycket om antalet smittade m h t att vi testar så lite, eller?

   Radera
  2. Variationen vardag/helg beror på administration i systemen. Nog har spridningen bromsat, och senaste tio dagarnas nyheter pekar alla åt ett gott håll (större mörkertal än väntat och därmed mildare sjukdom statistiskt sett än befarat).

   Synd med antikroppstestet, de 11% som har varit infekterade -- den siffran tycks nu osäker pga sammanblandning med blodprovet specifikt tagna av covid19-patienter. Får se vad en ny undersökning visar där. Annars pekade det också åt samma håll.

   Det man tycker är tråkigt på plats i Stockholm är att antalet nya fall och inläggningar ännu inte visar tecken på att minska, och om folk otåligt börjar bli mer slappa vad gäller social distansiering så kan det öka igen. Vi får se.

   Radera
  3. Förvisso, men eftersom vi haft samma testmetod ett bra tag borde det gå att dra vissa slutsatser från trenderna. Dvs om man antar att folk är lika benägna att söka vård under mätperioden och sjukvårdens testrutiner. Däremot så är det antagligen svårt att i realtid jämföra mellan länder med olika test- och rapporteringsrutiner, utan de får nog lämnas till senare studier.

   Radera
  4. Det torde i alla fall vara en mycket osäker siffra, och därför så tycker jag det är tveksamt att dra slutsatser utifrån det.

   Har en polare som ligger hemma i trolig corona nu, han har varit småsjuk i över en vecka så nu måste han fixa läkarintyg osv (5 dagar gäller ju) men vården vill inte träffa honom. Så... räknas han som ett fall eller inte? Who knows?

   Radera
  5. Det kan ju vara så att det är den annalkande flockimmuniteten du ser, iaf om du syftar på siffrorna i stockholm.

   Radera
  6. Alltså när det gäller antal konstaterat smittade så är det en ganska osäker och ointressant siffra - det har de ju påpekat och är anledningen till att man ändrat urvalet där.

   Däremot antal vårdbehövande och döda. Det är siffror som man inte soppar under mattan så lätt. Antal vårdbehövande är också en intressant siffra som man kan agera på som det heter (ja antalet döda också med tanke på att man måste ta hand om liken).

   Radera
  7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  8. @Ben.
   Vad jag förstår kan man vara hemma 14 dagar utan sjukintyg. Hälsa din kompis det.
   https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/

   Radera
  9. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  10. Från försäkringskassans hemsida:

   Om du är sjuk behöver du inte ha ett läkarintyg förrän efter dag 21, när du ansöker om sjukpenning.

   I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort.

   I vanliga fall behöver du som är anställd också lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning från dag 15. Men Försäkringskassan har beslutat att du tillsvidare inte behöver visa något läkarintyg förrän efter dag 21, om du sjukanmält dig efter 13 mars.

   Radera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Jaja whatever, det är väl svårt att formulera ett enkelt pass/fail-kriterie för samhället men personligen tycker jag att så länge folk får adekvat vård när de är sjuka och vården därmed inte är överbelastad, så har väl samhället lyckats, eller? Det verkar ju inte finnas ett vaccin runt hörnet direkt, så "flattening the curve" tills den passar under vårdens kapacitet är väl det man kan göra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ju alltid lätt att vara efterklok, men samhällskostnaden för alla åtgärder måste ju beaktas både på kort och lång sikt. Morgondagens sjukvård betalas ju av dagens skatteintäkter.

   Även om jag tycker sverige överreagerat så är det svårt att vara alltför kritisk ändå när man ser galenskaperna i omvärlden, för en gångs skull var vi inte "bäst i klassen", en bedrift i sig imho...

   Radera
  2. Hur menar du att Sverige har överreagerat? I stort sett alla länder "tar i hårdare", med tveksam effekt eftersom de nu ser sig tvungna öppna upp igen (i våra grannländer i alla fall). Sveriges stora miss _så här långt_ tycks vara äldreomsorgen. Om teorierna stämmer om att en stor majoritet är smittade och smittar utan att veta om det så spelar nästan allt utom total karantän väldigt liten roll för den totala smittspridningen (för när man öppnar upp kommer de ovetandes att smitta nya kluster med folk, och så är vi igång igen).

   Positivt att vi hanterar intensivvården, men en del av det där handlar såklart om selektion. Du får ingen plats om du är för gammal.

   Man kan absolut också argumentera för att man borde testa mycket mer, men det har väl varit en flaskhals där. Dock lite dumt att man då försökt göra gällande att det inte är nödvändigt att testa mer, helt i strid med vad t ex WHO och ECDC tycker... Men men, nu ändras det till slut i alla fall.

   Är inte konstigt om det slutar med att dödligheten är ungefär samma i de flesta länder på lite sikt.

   Radera
  3. @Joakim Persson:

   Det sker även i normala fall en selektion till intensiven, det är en ganska invasiv vårdform som belastar kroppen hårt. Enskilda misstag sker säkert i prioriteringen så klart men mig veterligen är det ingen personal som sagt att de tvingats neka någon intensivvård som normalt fått den.

   Så länge folk dör i intensivvården kan man ju på sätt och vis påstå att den fyller sitt syfte och räddar de som kan räddas.

   Radera
  4. Ja, personer som inte är i fysiskt skick att klara intensvivård intensivvårdas inte normalt heller. Extremt påfrestande för kroppen, och så plågsamt att nedsövning krävs. Är döden ändå garanterad kan det vara bättre att få vara vaken, så man kan säga farväl till anhöriga.

   Radera
  5. Jag håller absolut med. Det har luftats _lite grand_ från läkarhåll att fler borde fått plats på IVA men det är lätt att säga såhär i efterhand. Sveriges balans där är nog ganska bra. Sen exakt var strecket ska gås kan diskuteras (och görs).

   Får se hur länge de orkar köra i Stockholm, det "borde" börja gå ned om en stund för uthållighetens skull. Att jobba på krisavtal är enl de berörda en sorts livegenskap (låt vara med hygglig ersättning...). Största risken nu är väl att folk antar att "det värsta är över" och börjar beblanda sig mer med folk igen och därmed öka smittan snabbare än optimalt.

   Mycket positivt att det inte på riktigt tagit fart i t ex VG och Skåne ännu. Det kommer en tung tid där med, får se när det sätter igång.

   Radera
  6. Joakim: när det gäller att testa mer så bör man ju ha någon slags plan för vad man skall göra med siffrorna, annars tycker jag det är ganska låg prio på det för då blir det ju bara lite kul-att-veta-siffror till ingen egentlig nytta.

   Så när man luftar åsikten att man bör testa mer tycker jag att man bör vara lite mer specifik annars låter man ju som något slags mähä som bara luftar åsikter utan att tänka efter först (eller alls).

   Radera
  7. @Anonym: Förslagsvis bredare testning för att kunna göra fler uppskattningar av exakt den typen som nuvarande modeller (de "2,5% smittade"-siffran) bygger på. Om man inte mäter brett kan man inte heller veta om modellen stämmer förrän långt i efterhand.

   På samma sätt bredare testning av vårdpersonal och omsorgspersonal. Nu är ju detta till sist på gång, men det satt långt inne.

   Radera
  8. Ja, alltså, att kunna verifiera modellen mot verkligheten ger ju möjlighet att bättre förutse framtiden, vilket på olika sätt kan vara värdefullt för att planera vård, lätta eller strama åt åtgärder - finjustera allt möjligt. Det torde ju i någon mån spara både liv och pengar, och kanske lära oss nåt nytt om viruset som kan omsättas i handling både i Sverige och utomlands.

   Eftersom vi verkar ha regionala toppar i Sverige hade man kanske kunnat dra slutsatser av Stockholm som kan användas för att förutsäga utvecklingen i andra delar av landet. Smittspridningen i Skåne verkar helt ha kommit av sig, kan man slappna av nu då?

   Radera
  9. "så länge folk får adekvat vård när de är sjuka och vården därmed inte är överbelastad, så har väl samhället lyckats"

   Ja precis, faktum är ju att alla lösningar kommer ändå leda till att väldigt många i samhället smittas. Det cirkulerar en massa jönserier kring "den svenska strategin" som om den vore fullständigt galen men hittills har den ju visat sig vara fullständigt adekvat.

   Radera
  10. Är det verkligen positivt att VG och Skåne inte tagit fart? Om de här siffrorna stämmer så är det ju inte så farligt och Stockholm är nära iaf partiell flockimmunitet medan Skåne och VG har slösat bort lockdownen på en period när det inte haft så stor effekt. Stockholm kanske kan sluta med restriktioner i juni medan resten av landet måste fortsätta till höst.

   Radera
  11. Mmm jag funderar på det kongo. Skåne har t ex drabbats mindre hårt än närliggande Köpenhamnsområdet. Med nuvarande läge så kommer ju Stockholm kunna öppna upp tidigare, men inte t ex Skåne som då får hitta något annat sätt.

   Sen är inte den svenska "lockdownen" sådär värst blodig jmf med resten av Europa, den är mer uthållig, men man får hitta något sätt att öppna upp övriga regioner om nu Stockholm har visat vägen.

   Radera
  12. Nu utgår ni ifrån att belastningen på sjukvården gick att förutse.

   Ja, det är väl mycket värdefullt att att alla toppar inte kommer samtidigt om man dessutom kan resursutjämna mellan regionerna med personal, utrustning, materiel osv.

   Radera
 5. Intressant att notera reaktionen påbekräftade dödsfall, i stort sett "jaha, shit happens".

  Kan det bero på vad Wold gav uttryck för hos Skavlan, dvs det är "rätt personer" som avlider, åldringare, timanställda i låglöneyrken ( ofta migramter ) osv ? Vad händer ifaal dödsfall börjar inträffa bland de Goda människorna på Söder och annanstans ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vem har reagerat så, menar du? Kan du länka eller citera, eller ge exempel?

   Radera
  2. Noterar användning av svärjisbegrepp dom "de Goda". Varning utfärdad.

   Radera
  3. Snarare vill jag nog påstå att eftersom detta i första hand drabbar väldigt specifika riskgrupper så har hanteringen väldigt mycket liknat gruppbestraffning eller klassisk socialism (alla ska behandlas lika, misären ska fördelas lika).

   Likafullt har man till stora delar misslyckats med att skydda riskgrupperna.

   Jag skrev tidigt här i kommentarsfälten att det hade varit mycket billigare att lägga 10 eller tom 100 miljarder på en gång på att isolera riskgrupperna, med gratis matleveranser, netflix, internet, tvapparater etc och storsatsa på att snabbt expandera intensivvården, än vad man nu gjort.

   Radera
  4. Tycker det är precis tvärtom. Profilen på de avlidna ger en oerhört kraftig överreaktion i världen. I spanska sjukna, asiaten, hongkong så dog många i åldern 20-40. Samma ålder som de flesta soldater ändå dör i. Reaktionerna blev ganska milda jämfört med idag. Idag dör ffa män över 60/70 och världen går i fullständig lockdown. Med tanke på att en stor del av världens ledare, vare sig det är länder, företag eller organisationer, är just män i 60-70 årsåldern, så är det inte en helt orimlig tanke att rädslan för att själv drabbas driver reaktionerna.

   Radera
  5. Wold menade såklart att det var de som förväntades drabbas av Covid-19 som dör. Inte oväntat, tex endast barn under 10 år eller havande kvinnor. På så sätt har de haft "rätt" i sina förutsägelser över hur sjukdomen beter sig.

   Skulle en pandemi sprida sig och ha extrem dödlighet bland befolkningne i åldern 20-55 som tex under spanska sjukan hade även Sverige gått full lockdown. Både för att dödstalen blir högre pga större befolkningsandel och för att konsekvenserna i förlorade kvarvarande livsår är betydligt högre.

   Radera
  6. Jonas: frågan är om det inte är medias rapportering är avgörande. Det får ju det framstå som att spanska sjukan bara var en lätt förkylning i jämförelse. Nåja jag har inte jämförelsen med rapporteringen då, men du kanske förstår vad jag menar: media piskar upp en lätt panikstämning bland politikerna som agerar därefter.

   Radera
  7. "Rätt personer". Ja det verkar redan göras ett urval då antalet intensivvårdade efter ålder ligger decennier förskjuten jämfört med dödlighet efter ålder, där 87% ska vara över 70 år enligt FHM. https://www.icuregswe.org/data--resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/

   Radera
  8. @Peter, Ja, det görs även i normalläget ett val med vem som placeras i intensivvård och inte. Man placerar inte någon i intensivvård om den inte bedöms ha medicinska möjligheter att överleva vården. Det lär rimligtvis vara fler äldre som är skröpliga, och därav placeras förmodligen en större andel yngre i intensivvård. Så länge man har en överlevnadsgrad i intensivvården <100% och lediga bäddar så lär ju inte någon med en chans att överleva bli utan om det inte beror på medicinska felbedömningar.

   Radera
  9. @ben Jo så är det. Men om du kollar in sidan jag länkade till så är det inte några små skillnader i detta fall. Har också tittat på motsvarande data från USA och där följer intensivvårdade efter ålder väsentligt mycket bättre kurvan för dödlighet efter ålder. Så något är eller görs annorlunda här i Sverige relativt USA.

   Radera
  10. Olika länder mäter också på olika sätt. alltså svårt att jämföra mellan olika länder, kanske norden är liknande.

   Radera
 6. "Samtidigt ska man komma ihåg långsamma enkla mål, dvs de som dör först är de som är allra sårbarast och ju längre in i pandemin desto lägre andel bör därför dö. Varje dödsfall är förstås tragiskt för de anhöriga, och det är bara att beklaga för såväl anhöriga som de som insjuknat."

  Finns det belagt att det verkligen förhåller sig så? Viruset är ju inget rovdjur utan det bara "dyker upp" hos offret. Tycker det låter rimligare att besök av viruset kommer till alla oavsett försvarsförmåga. Riskgrupperna borde bli utsatta för viruset första gången enligt ungefär samma fördelning som befolkningen i övrigt därmed borde dödsfallskurvan ligga i synk med varandra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Resonemanget som framförs är att riskgrupperna överexponeras då dessa träffar väldigt många personal som dessutom vistas väldigt nära när de ska utföra sitt arbete. En "vanlig" utsett inte på samma sätt.

   Radera
  2. Då kan man ju uttrycka det lite (läs mycket) elakare: de värdelösa är de som dör först.

   Tesen är alltså att det är folk som bor på vårdboende och liknande som drabbas snabbast.

   Radera
  3. Vilka dödsfallskurvor borde ligga i synk med varandra? (Och vad menar du med synk i det här fallet?)

   Radera
  4. PD: Sjunkbomben förtydligade att det inte var deras svaga immunförsvar som var orsaken utan att de tenderar ha vårdpersonal som smittar dem.

   Annars synk betyder givetvis som vanligt samtidighet och det skulle isf vara kurvan för dödsfall för riskgruppen och övriga befolkning. Alltså att de skulle peaka samtidigt.

   Radera
 7. Kan dom testa för covid-19 än, eller bara coronavirus generellt som tidigare?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag antar att det är specifikt SARS-CoV-2 som man testar för. Varför skulle man ha ett generelt test för coronavirus? De övriga som cirkulerar är ju bara "vanlig" förkylning.

   Radera
 8. Denna rapport är tillbakadragen nu för den är såpass felaktig.

  https://twitter.com/Folkhalsomynd/status/1252883742907150337?s=20

  SvaraRadera
  Svar
  1. Siffrorna må vara fel men det principiella resonemanget är så klart giltigt ändå....

   Radera
  2. Resonemanget är giltigt men som man brukar säga om modeller. Skit in, skit ut.

   Radera
  3. Absolut, men skandalöst slarvigt av FHM och det sänker deras förtroende rejält. Interngranska, externgranska, i dessa tider måste de fan har resurser nog för att lyckas med så basala saker.

   Radera
  4. Det är väl samma rapport, men med felen rättade, som har publicerats nu?

   Det är mycket värre att envist försvara en felaktighet än att rätta den. Det är med det senare som vetenskapen rör sig framåt.

   Radera
  5. Misstag av mig. Den rättade rapporten har tydligen inte hunnit publiceras än. (Se där ett exempel på vad jag påpekade i förra inlägget. :-)

   Radera
 9. Nu kan alla experter göra sina egna beräkningar då analysen ink. med ingående data finns här.
  Jag förutspår att folk gärna vill få till en mer negativ bild snarare än neutral/positiv.

  https://github.com/jonasbir/SEIR-model-Stockholm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag föreslår att man läser på lite om hur modellen fungerar innan man provar programmet för att göra egna beräkningar.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Compartmental_models_in_epidemiology#The_SEIR_model
   (Kanske börja från början av websidan.)

   Radera
 10. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 11. Hur ser demografin ut för fjollträskborna. Är dom möjligen yngre än folket i resten av konungariket? Isåfall kan dödligheten stiga när smittan sprider sig över landet.

  SvaraRadera
 12. Giesecke hävdade i lång intervju som finns på Youtube att den för höga coviddödligheten på ålderdomshemmen beror på 1. För sen stängning och 2. Mycket invandrad personal som inte förstår svenska, kan ta till sig instruktioner eller följer med i nyhetsflödet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är alltså inte ålderdomshemmen som fenomen som dödar de äldre utan personalen som jobbar där och inte är kapabla att följa smittskyddsregler.

   Radera
  2. Det är väl nästan självklart att det är hur åldreboenden sköts som är problemet och inte att de existerar?
   Jag vill lägga till en tredje punkt: för mycket personal i omlopp på hemmen.

   Men utan äldreboenden hade förmodligen situationen varit värre.

   Radera
  3. Ålderdomshem bemannas väl av bl a SMS-anställda?

   SMS-anställd = de har en "fast" anställning med 0 timmar i månaden. Sen kommer det SMS när man får jobba. Den som svarar först får jobba och får betalt.

   Radera
 13. Ja. Inte alls någon överraskande slutsats eller konstigt med det.

  SvaraRadera
 14. Jag är ledsen, men allt tyder på att andelen döda som andel av smittade ligger runt en procent. Att tro att det är runt en promille finns det ingen som helst data som stödjer.

  Tre exempel:

  Provinsen Bergamo. 1.1 miljoner invånare och 4500 döda, dvs. 0.41% av alla invånare som redan dött i Covid-19. Alla förstår att alla inte är smittade eftersom flockimmunitet är beräknat till 60-70% och även om 60-70% var smittade så skulle inte alla "hunnit" dö. Finns flera mindre städer där dödstalen ligger betydligt högre.

  New York city. 8.4 miljoner invånare och 10657 döda. Dvs. 0.13% av alla invånare som redan dött i Covid-19. New York ligger tidigare på kurvan än Italien.

  Diamond Princess. 712 smittade, 13 döda. Dvs. 1.8% döda. Visserligen något högre genomsnittsålder men inte så extremt som många tror. Dessutom så saknades de allra skröpligaste som är mest i riskzonen. Dessutom en stor besättning med låg snittålder.

  Förstår att det kan kännas tröstande att intala sig att "det är som en influensa" men det är tyvärr inte sant.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Diamond Princess hade en tredjedel av passagerarna över 70år, de 7 första dödsfallen var alla inom denna åldersgruppen. Medelåldern var 58 år att jämföra med sverige på ca 41.

   Studien i Gangelt antydde en CFR på 0,37%.

   Min gissning som hobbyepidemiolog är att CFR ligger på 0,3-0,5%. Med nuvarande dödsfall i Stockholm så skulle det alltså svara mot ca 200 - 300 tusen infekterade (för två-tre veckor sedan).

   Radera
  2. Är indatat så säkert på att den döde verkligen dog av Covid-19 och inte av något annat?

   Även på kryssningsfartyg utan smittor, magsjuka eller liknande så dör passagerare av det som förr skulle kunna kallas för hög ålder och idag så sätter vi en mer precis etikett som cirkulationssvikt eller stroke.

   De säkraste siffrorna vi rimligen har borde vara att jämföra överdödlighet, men även den siffran varierar ju beroende på säsong och hur dödliga de senaste influensorna var. Några år med svår influensa lämnar de mer motståndskraftiga kvar och några år med lättare influensor gör att fler överlever som sedan dör av en normal influensa.

   Vi vet helt enkelt för lite för att vara särskilt säkra. Det kan ju tala för att ändå vara mer försiktig. Problemet är bara att försiktigheten har ett högt pris.

   Radera
  3. Jag har ingen anledning att tvivla på dina uträkningar, men hur säkert är underlaget (förutom för Diamond Princess som kan ses som ett kontrollerat experiment)?

   Men framförallt undrar jag över varför det är intressant att veta CFR (eller IFR för den delen)? Räcker det inte med att räkna på det när smittspridningen har avklingat? Då blir dessutom siffrorna säkrare.

   Vi har ett visst antal sjukbäddar och ett visst antal IVA-platser. Det lär väl knappast gå att öka dessa speciellt mycket i det här läget? Det gäller alltså att inte övermätta sjukvårdsresurserna och det styr vi mest med smittspridningen.

   Radera
  4. Riskgrupp på lyxkryssning som referens. Jo men visst. Detta är avhandlat sen tidigare, besättningen sänkte frekvensen. De äldsta var liksom över 90 år. Siffror runt 1-3 promille känns mer rimliga i stort. Hursomhelst trist folk dör.

   Radera
 15. Och nu vet vi att det bara var ca 140 000 smittade den 1 maj, efter antikroppstesterna.
  Vi vet också att det var 1417 döda i regionen 1 maj.
  Det är 1% dödlighet (minst, då en del fall inte klassats som covid19 på äldreboenden)

  Det är några gånger mer dödligt än man trodde med andra ord.

  SvaraRadera