Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2020-03-17 10:11

Regering och FHM rekommenderar att gymnasier och högskolors lokaler stängs - distansundervisning ska ske

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar i en pågående presskonferens att alla lokaler för gymnasier och högskolor stängs, och att undervisningen går över på distans. Man förbereder även en stängning av grundskolan, men behöver ha strukturer på plats för att samhällskritisk personal inom t ex sjukvården ska garanteras barntillsyn.
Slöjdskolan Chalmers kårhus i Göteborg.
Smittspridning ska alltså fördröjas genom att undervisning i gymnasier och högskolor flyttas över på distans. Det hela är en rekommendation, eftersom man inte har en lag på plats och att dessutom företag och kommuner är oberoende av regeringen. Undervisningen ska dock inte upphöra.

Högskolestuderande ska inte behöva betala tillbaka studielån man redan beviljats för perioden.

Att man börjar med gymnasier och högskolor beror på att man generellt har större upptagningsområden och därmed större smittexponering än grundskolor. Därtill anses åldersgrupperna kunna ta ansvar och även kunna vara hemma utan föräldrar.

Regeringen förutsätter att gymnasieskolor och högskolor följer rekommendationen, och att ungdomar och vuxna tar sitt ansvar och fortsätter studera.

Man förbereder även en lag som ska kunna användas för att stoppa undervisningen i grundskolan. Anledningen till att man måste säkerställa att föräldrar med samhällskritiska anställningar, t ex inom sjukvården, ska kunna ha barntillsyn dygnet runt framöver. Grundskoleelever klarar sig inte nödvändigtvis själva  hemma, till skillnad mot gymnasieelever, och risken vid en stängning av grundskolan är att kritisk personal i andra yrken inte kan jobba. Idag ser man inte att man absolut ska stänga grundskolorna, men vill ha beredskapen för detta. En sådan lag kan för övrigt användas även för andra kriser, t ex vid krig.

Arbetet med åtgärderna i utbildningsutskottet sker med bred samsyn och samarbete mellan samtliga politiska riksdagspartier. 

Regeringens ministrar har även bytt sina partinålar mot svenska flaggor, antagligen för att understryka att coronakrisen inte handlar om partipolitik, utan om Sverige. I sig ett intressant erkännande att man tidigare prioriterat partiet framför landet.

83 kommentarer:

 1. Ingenting finns på plats. Jag planering saknas. Beredskapslager saknas. Lagstiftning saknas.
  Jämför med Danmark, Finland, Norge eller annat jämförbart land.
  Sverige är en katastrof. De ansvariga borde bestraffas, t ex Dan Eliason på MSB. Att Ygeman och Morgan Johansson tillåts fortsätta trots sitt trackrecord är skrämmande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mjnjaee, vi har inte ministerstyre utan det mesta måste ske genom lag, alltså Riksdagen.
   Men visst lite knepigt, förra veckan vare absolut ingen stängning, förrförra plump i betyget om du var hemma, förr-förr-förra lutade det åt hot om polishämtning.

   Radera
  2. Du kan väl skriva hur det är i Danmark, Finland, Norge eller annat jämförbart land. Eller har du ens gjort jämförelsen själv? Tycker att besluten är rimliga och logiska och inte panikartade och populistiska.

   Dan Eliasson såg otroligt oproffsig ut i söndagens presskonferens där övriga faktiskt kändes pålästa så kändes Eliasson som han precis kommit hem från fjällstugan.

   Radera
  3. Tegnell har väl hintat om att stänga skolor längre fram, ganska länge, om man läst mellan raderna.

   Radera
  4. Struts, jämförelsen gäller hur snabbt skolstängningen kunde göras efter beslus, dvd inga förberedande lagförslag som tar tid. Detta skull såklart varit på plats för iaf tre veckor sen.

   Det är rimligt att fråga sig varför det inte förbereddes då.

   Förvaltningsmodellen bryter ihop vid varje akut mer omfattande kris, det går inte att blunda för längre.

   Radera
  5. Struts: Jag förmodar att vi i söndags sett samma presskonferens och jag delar inte Ditt intryck av Eliasson. Enligt min mening som vanligt måhända inte helt mediamässig men i övrigt korrekt ... som bör förväntas av en tjänsteman i statsförvaltningen.

   Temasek: Jag kan inte se på vilket sätt svensk förvaltningsmodell brutit samman vare sig nu eller tidigare.

   Radera
  6. Det är en samling plattfötter vi ser i TV helt i avsaknad av kompetens. Typiska korruppta sossar, tillsatta på politiska meriter.

   Radera
  7. Chief Karlsson, som jag skriver: den klarar inte av att hantera akuta kriser. Det tar för lång tid att jobba med lagförberedelser i en sån här situation.

   Sen har FHM haft dålig kommunikation och tveksam strategi, vilket har bidragit till uppenbart sena rekommendationer. Det dröjde tex ända till gårdagen innan explicit uppmaningar om att äldre bör isoleras.

   Radera
  8. Temasek: Den svenska förvaltningsmodellen bygger på myndighetsstyre och ej på ministerstyre. Samt vidare att lagar stiftas i enlighet med Regeringsformens stadganden om beredning. Detta en modell som vad kan förstås överhuvudtaget inte ifrågasätts av en kvalificerad majoritet i av svenska folket i demokratisk ordning vald Riksdag.

   Jag kan inte instämma i påståendet att FHM visat dålig kommunikation utan snarare tvärtom. Detta efter att senaste veckorna kontinuerligt kunna följa just denna kommunikation som skett så gott som dagligen via Public Service.
   Huruvida strategier varit tveksamma eller ej har jag ej kompetens bedöma utan överlämnar det med fullt förtroende till den expertis i epidemiologi, virolgi och biomedicinsk forskning som finns inom myndigheterna.

   Slutligen då vad gäller uppmaning om att äldre bör isoleras, eller vad beteckning man än må giva förfarandet, så har det kommunicerats under längre tid.

   Radera
  9. Chief Karlsson,

   1) Du ser inga brister i modellen i den krissituation som råder?

   2) Det som brustit i kommunikationen är innehållet. Prat om att vi "nått kulmen", sen uppmaning om isolering av äldre. Strategiinriktning för bekämpning av viruset har varit oklar. Varför uppmanades inte Italienresenärerna till självkarantän?

   3) Det var igår FHM uppmanade allmänheten till isolering av äldre i sin kommunikation.Att förvränga fakta vinner du inga poäng på.

   4) Vilken planet lever du på?

   Radera
  10. Temasek: 1) Svar Nej! ... 2) Har inte noterat något uttalande om att vi nått kulmen. Snarare tvärtom att det har poängterats att smittspridningen kommer att pågå kontinerligt under längre tid. Myndigheterna och expertisen har vid ett antal tillfällen uttalat att någon strategiinriktning i det avseende jag förmodar du menar här inte varit aktuell utan snarare så att situationen kontinuerligt bedöms allt efter utvecklingen. Samt att den enda strategin, om vi skall benämna den så, har varit att så långt möjligt skydda den äldre delen av befolkningen. Samt att allaredan för två veckor sedan har FHM rekommenderat italienresenärer till extra vaksamhet och vid tvekan kontakta 1177 Vårdguiden. 3) Måhända beroende på att jag ligger mycket nära den åldersgrupp det här gäller har jag varit extra uppmärksam på myndigheternas rekommendationer om lämpligheten att personer 70+ vidtar försiktighetsåtgärder av sådan art det gäller och kvartstår därmed i min uppfattning. 4) Jag lever på samma planet som Du!

   Radera
  11. Om du missat uttalandet om kulmen så är du diskfalificerad att diskutera frågan öht. Googla "Tegnell kulmen optimistisk".

   Föreslår även att du läser dagens GP Debatt (GP.se). Där ifrågasätter bla en professor i virologi FHMs strategi och kommunikation.

   Men du kommer säkert inte göra det, utan väljer nog hellre att fortsätta blunda, avsiktligt missförstå och förvränga fakta. På så sätt slipper man ju utmana sina egna uppfattningar och känslor i frågan.

   Radera
  12. Temasek: Tack för replik. Googlade på nämnda Tegnell kulmen etc. och finner endast att hans uttalande refererar till de resenärer som återkommit från Italien under den aktuella veckan. Alltså inget uttalande om att kulmen nåtts i smittspridningen. Kvarstår alltså i min uppfattning att myndigheterna fortfarande kommunicerar att smittspridningen kommer att pågå kontinuerligt under längre tid. Samt sökte jag efter Din rekommendation i dagens Göteborgsposten men finner ingen professor i virologi som uttalar vad Du ovan påstår. Det enda jag finner i den vägen i dagens GP är en intervju med biträdande smittskyddsläkaren Västra Götaland Leif Dotevall samt Regionens hälso- och sjukvårdsdirektör vars uttalanden jag tolkar som helt i linje med vad jag de senaste dagarna hört från nuvarande och förre Statsepidemiologerna, FHM samt Socialstyrelsn.

   Med andra ord har jag vare sig blundat, avsiktligt missförstått eller förvrängt några fakta utan kvarstår i mina tidigare uppfattningar.

   Radera
  13. Här är länkarna. Men du hittar säkert på nåt sätt att slippa läsa dom, för att sen kunna somna om i din egen lilla värld av blommor.

   https://omni.se/anders-tegnell-om-kulmen-jag-var-lite-for-optimistisk/a/Vb3Qn1

   https://www.gp.se/debatt/den-svenska-strategin-att-låta-coronaviruset-spridas-är-cynisk-1.25515058

   Radera
  14. Vad menar då Tegnell med "kulmen över antalet coronasmittade under sportlovet skulle ha nått sin kulmen till helgen"? Det handlar rimligen om att antalet diagnostiserade fall som antas ha smittats under sportlovet skulle ha nått sin kulmen "till helgen", dvs den helg då han uttalade detta (8-9 mars).

   Sportlovet infaller under veckorna 7-10. 8-9 mars är de sista dagarna i vecka 10.

   Det är orimligt att tolka det som att Tegnell menade att det totala antalet smittade människor i Sverige skulle ha nått sin kulmen 8-9 mars.

   Radera
  15. GP-artikeln saknar argument. Den hänvisar bara till att diverse folk har kritiserat det svenska agerandet.

   Fast ett argument framförs faktist. Det om kraftfull isolering. Jag rekommenderar den som inte har tänkt igenom det argumentet en titt på denna video:
   https://www.facebook.com/emanuelpage/videos/524528838460809/

   Radera
  16. Det här med ministerstyre betyder bara att enskild minister inte får gå in och styra. Regeringen som helhet får dock gå in och styra. Liksom vad tänker Ni att regeringen har för roll? Sitta och titta på eller?

   Riksdagen behöver bara blandas in när LAG skall stiftas. Regeringen kan alltjämt stifta förordningar.

   I detta fall verkar några hårda direktiv inte behövas. Det hela rör sig om en rekommendation.

   Radera
  17. Anonym: Helt korrekt angående definition av ministerstyre contra regeringsstyre. Dock att regeringens styre via Förordning så vitt kan tolkas blir att Förordning är en tillämpning av gällande Lag och om Lag saknas eller specifikt reglerar visst förhållande kan ej Förodning om ananat stadgande ej äga giltighet. För att klargöra: Gällande Lag stadgar att Kommun är Huvudman för Grundskola ... alltså kan ej Regering utfärda förordning som bryter mot detta huvudmannaskap. (Av just den anledningen pågående blixtförfarande om ändring i lagstiftningen i avsikt att kunna bemyndiga Regeringen att på laglig grund kunna stänga förskolor och grundskolor om behov därav uppkommer)Samt då vad gäller folksamlingar så är Mötesfriheten garanterad i Grundlag och Regeringen har därför ej möjlighet att via Förordning inskränka denna ... endast utge rekommendationer.
   Detta då parentetiska detaljer och i det stora hela är vi sannolikt av samma åsikt.

   Radera
  18. Temasek: Om jag tillfälligt bortser från Din tendens att i närmast pejorativa termer diskutera person i stället för sak så har jag som ovan sagts läst av Dig i tidigare inlägg rekommenderade och finner därvid ingen anledning ändra uppfattning.
   Noterar samtidigt att signaturen PD bemöter Dig med i stort sett likartade argument varför jag ej finner anledning dra meningsutbytet vidare.

   Radera
  19. @chief karlsson: Vad gäller folksamlingar så utfärdade regeringen just en förordning om det, baserad på ordningslagen, så det är inte bara en rekommendation.

   Radera
  20. PD: Jag konstaterade nyss detta. Ytterst delikat balansgång mellan grundlagsskyddad Mötesfrihet och Ordningslagen ... Juridiskt oantastligt och med en touch av Ändamålet helgar medlen.

   Radera
 2. Wilderäng gör här en observation som jag inte helt och fullt kan instämma i.
  Faktum är att jag under ett flertal år hållit ögonen på statsministerns kavajslag i dennes olika publika framträdanden i media och sedan länge noterat att han i framträdanden i egenskap av Statsminister har en svensk flagga i kavajslaget medan han däremot när han framträtt i egenskap av partiledare burit SAP-nålen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svenska flaggan som bakgrund betyder då det att dom NU jobbar för Sverige eller att det ska se ut som att DOM NU jobbar för Sverige och inte för partiet ?
   Nån symbolbetydelse måste det väl vara ?

   Radera
  2. En skribent på aftonbladet noterade att det är tre svenska flaggor bakom podierna, det brukar vara två + EU flaggan. Kan inte låta bli än att se symbolik i hur olika länder hantera Corona inom EU.

   Radera
  3. En tanke som har slagit mig efyersom man redan reducerat antal ledamöter i riksdagen (liknande som i krig). Samlingsregering?

   Radera
  4. Re. T
   Nu inser de kanske att deras älskade EU inte var mycket att hålla i handen när det blåser? Bara för ett par veckor sedan sa de utan att skämmas att Sverige inte skulle öka på lagren av skyddsutrustning eftersom andra länder då skulle riskera bli utan. Helt frivilligt ställde de hela svenska folket sist i kön.

   Radera
  5. Som vanligt undrar jag vilka smittpsridningsmodeller (och modeller för samhällsstörning pga åtgärder mot smittspridning) som smittskyddsexperterna här använder sig av för att komma fram till sina förömanden av smittskyddsmyndigheterna.

   Radera
 3. På tal om distansutbildning och jobba hemifrån. Just nu är det störningar på internet över hela Sverige. Kör via telefonen-hotspot då mitt fiber-internet ligger nere.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Snart kan det bli både elnät och vattenförsörjning när nyckelpersoner blir sjuka eller stopp i försörjningskedjor ger följdverkningar. Vattenverken behöver väl t.ex. kemikalier för att fungera? Importeras dessa? Finns det några lager? Mycket som kan fallera.

   Radera
  2. Som vi såg i höstas så klarar ju inte regionerna av att byta leverantör/distributör ens under normalläge utan att det blir kaos i vård och omsorg. Utgår från att vi står för utmaningar även inom dessa områden.

   Radera
  3. Redan till hösten kommer "pandemicertifiering" att vara det nya svarta skulle jag tro. Både inom offentlig sektor och privat företagsamhet.

   Radera
  4. Elavbrott på en knutpunkt tillhörande Stokab (i Stockholm, alltså). Tycks vara avhjälpt.

   Radera
  5. Peter: du menar att de skall betala grova pengar för att få ett diplom? Jag har inte några stora förhoppningar om att det där diplomet kommer hjälpa mot en pandemi dock...

   Radera
 4. Hur som helst har mitt förtroende för regeringen och hela svenska ledningen ökat avsevärt de senaste veckorna. Det känns betryggande att under kris så råder en konsensuskultur och allt käbbel om partipolitik läggs åt sidan

  SvaraRadera
 5. Just angående hemmavarande barn så medges ju inte VAB from dagen fyllt 12 och och åtminstone barn i mellanstadieåldern borde klara sig hemma och kunna fixa egen mat, så länge man håller sig till enkla saker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med all specialkost som numera serveras i skolorna så skulle jag inte vara så säker på det...

   Radera
  2. Struntprat, den maten är inte svårare att tillaga än någon annan mat, den skiljer sig i råvarorna.

   Radera
  3. Förr var det en självklarhet, men nu klarar väl inte en 18-åring att steka korv och koka makaroner.

   Radera
  4. De kan väl leva på mackor tills föräldrarna kommer hem? I kristider får man anpassa sig, gäller alla. Gnäll är förräderi.

   Radera
  5. Vad får du det ifrån?

   Radera
  6. Jag brukar inte hålla med dig Carmania, men här gör jag det. Det behöver inte vara komplicerat utan det viktiga är att de gör något.

   Radera
  7. Frugan är SSK.
   På hennes jobb vill de att deras partners ska ta vabben.
   Men typ allas partners tjänar mer.
   Blir en viss intresse konflikt där.
   Först ständigt nervärderade ekonomiskt och arbetsmiljömässigt. Sen vill de att ssk ska bjuda till ännu mer nu. Kanske rimligt i kris... Men men...

   Radera
  8. Om saker är "rimliga i kris" så kan man ju kompensera med FIAT? Liv är mer värt än FIAT.

   Radera
  9. Det brukar låta så...

   Radera
  10. @Turboprop, Min fruga är op-syrra. Är väl bara sjukvårdspersonal som har jobb snart, om det fortsätter så här. Problem solved...

   Radera
  11. Det och fluffig: tror inte man kan räkna med leveranser från bilfabriken i Toronto. Har du missat covid-krisen i Italien?

   Radera
  12. ...Torino skulle det givetvis vara

   Radera
  13. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  14. Anonym: Politiken, hur man än vill betecka hela rubbet, har en förkärlek till att ösa pengar över något akut via finansmarknaden men vara sega på att åtgärda "strukturella utmaningar" ... Pengar är inte produktion utan symbol för den, FIAT, bara att skapa som man vill, går illa om man drar in.

   Radera
 6. Största missen de gjorde var att inte sätta de som kom tillbaka från sportlov i Italien i karantän. Då hade smittspridningen inte varit hälften av vad den är idag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jepp. Men förmodligen hade vi inte kunna stoppa spridningen oavsett. Endast skjuta den framåt. Oklart om vi hade kunnat göra något vettigt med den extra tiden för att förbereda oss.

   Radera
  2. Hur har du räknat ut det Valbobo? Kan vi få se dina formler och uträkningar?

   Radera
 7. Även om vi kom sist verkar vi alltså komma i mål, så det får väl bli en sällsynt applåd på detta.

  Två riktigt beklämmande saker återstår. Det ena är att svenska folk överlag fortfarande inte (enligt vad jag erfar) förstår att detta är farligt för fler än 80+ eller folk med lungproblem. Helt friska medelålders personer risker att hamna på intensiven.

  Vilket hör ihop med det andra: nej Tegnell, hur sympatisk du än verkar så är det inte "vetenskapligt" att prata om snabb herd immunity i det här läget. Detta har lurat stora delar av befolkningen att tro att det är bra att springa ut och smitta sig om man är under 70 och inte har en allvarlig sjukdom. Vilket i det här osäkra läget tvärt om är katastrof. Sverige har inte plats för en bråkdel av de som behöver sjukvård.

  Båda dessa hör ihop med att FHM vägrat citera tex WHO. De svenskar som endast lyssnar på FHM har därför fått en märklig åsiktstunnel av situationen istället för en bred redogörelse över vad vi vet och inte vet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, den bästa statistiken kommer från sydkorea, som varit extremt aggressiva med att testa sin befolkning. Under 50 så är dödligheten ungefär som för influensa. därefter blir det otrevligare med en dödlighet för 80+ som är över 8%, mer än 10 ggr den för influensan för den äldersgruppen.

   Sammantaget verkar covid-19 ha en dödlighet på runt 0.7%, att jämföra med influensan som ligger på 0.1%

   I USA dör varje år ca 20000 människor i influensa, att jämföra med de 480000 som beräknas dö varje år pga rökning (+ytterligare 20000 pga passiv rökning)

   Det är mycket ludd i navelskådandet just nu, kan ju vara bra med lite perspektiv.

   Radera
  2. När jag han pratat om Gerd immunitet som du tolkar så? Jag tycker det verkar som att folk tillskriver honom uttalanden bara för att han skall ha fel.

   Såvitt jag har hört vad han sagt är att vi inte vet så mycket om flockimmunitet mot coronaviruset, men om det uppstår så uppstår det. Det är något helt annat än att uppmana folk att springa utt och bli smittade på flit.

   Radera
  3. Herd Immunity Threshold för SARS-CoV (som härjade under vinterhalvåret 2002-2003) ligger mellan 50 och 80 %, så det är inte helt orimligt att utgå från att något liknande gäller SARS-CoV-2.

   Men om vi får flockimmunitet så är det i så fall en bonuseffekt. Det viktiga är att hålla nere smittspridningen på en nivå som gör att sjukvårdssystemet inte kollapsar. Till slut kommer förmodligen ändå tillräckigt många att vara infekerade för att vi ska ha uppnått flockimmunitet.'

   Ingen ska springa ut och be om att få bli smittad. Sprid inte sådana korkade uppmaningar, eller hittepå om att myndigheterna har sagt så!

   Radera
  4. Det är dessutom lite förvirrande när två tidigare statsepidemiologer figurerar i media med lite olika budskap. Johan Giesecke spelade ner viruset i TV-rutan och hävdade att många inte ens kommer att märka att de blivit smittade och haft viruset. Om det är sant kan man ju snabbt uppnå flockimmunitet utan några större problem, d.v.s. problemet löses galant av sig själv, och pandemin dör ut relativt snabbt.

   Radera
  5. Johan Giesecke har förmodligen rätt i att många inte kommer att märka att de har blivit infekterade. (Jag baserar det på att andra virusexperter i världen har sagt samma sak).

   Däremot är det inte en bra idé att släppa lös viruset för att uppnå flockimmunitet snabbt. Det gäller att hålla smittspridnigen på en nivå som gör att sjukvården klarar av fallen där infektionen är livshotande.

   Den här videon av och med en brittiske läkare Robert Isaacs är en mycket pedagogisk förklaring till varför våra kära smittskyddsmyndigheter agerar som de gör. Se den! Sprid den! Låt den bli viral! :-)
   https://www.facebook.com/emanuelpage/videos/524528838460809/

   Radera
  6. Enligt Imperial College COVID-19 Response Team så beräknas 81% av befolkningen smittas vid alternativet "gör ingenting". Antalet dödfall skulle nå en peak efter ca tre månader, och uppgå till totalt 2,2 miljoner i USA och 510 000 i UK.

   Radera
 8. Problemet är att problemet hade kommit förr eller senare. I europa kanske vi får en högre flockimmunitet än om man jämför med Kina så risken är ju stor att Kina kommer få gå igenom samma sak igen då nästan ingen procentuellt är drabbat av corona i Kina. Så blir det en ny släng och hälften av sveriges befolkning varit sjuk så kommer vi inte drabbas fullt lika hårt. Problemet som jag ser nu att det inte görs tester är att vid nästa släng är att alla våra 10 miljoner människor vid en andra våg ändå kommer behöva stänga ner eftersom vi vet inte vilka i befolkningen som redan är immuna och kan jobba och leva sitt normala liv om en andra våg inträffar. Hade var och en vetat om den har corona den här gången så behöver den personen inte oroa sig vid nedstängning av en andra våg, utan kan fortsätta sitt normala konsumtion och arbetsliv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kommer ett vaccin, får man väl förmoda?

   Radera
 9. Den 17 mars 2020 är en historisk dag som sannolikt markerar "Peak Office Area". Tiotusentals huvudstadsbor jobbar hemifrån. (Stockholm är som bekant inte Sveriges motor men dess kontor). Allt verkar fungera utmärkt. Själv kommer jag åt alla företagets system, har möten med Skype och talar i telefon med kollegor. Nätverk, VPN och wifi fungerar prickfritt. Min effektivitet är 100%.
  Igår deltog jag i en universitetskurs via länk för första gången. Gick hur bra som helst. Kul och effektivt att kunna chatta med sina studiekamrater under föreläsningen.

  Blir framtidens kontor bara träffpunkter där man emellanåt kan umgås med sina kollegor för att känna lagkänsla och få lite samvaro?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gå och sätt dig i en skrubb och låtsasjobba. Du lurar ingen.

   Radera
  2. Haha! Funkar också! Men projektet har samma slutdatum som tidigare, så nej.

   Radera
 10. Instämmer till fullo. Det innebär att trängselskatter kan avskaffas och kollektivtrafiken inte behöver byggas ut i någon större utrsträckning. Jag tror att i storleksordningen 20-40% av arbetsstyrkan i Stockholm kan jobba henifrån 2-3 dagar i veckan. Minst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Trängselskatterna lär ju snarare behöva höjas - de måste ju få in pengarna och om det är färre som kör bil så måste skatten höjas.

   Ungefär som att bensinskatten lär höjas när vi använder mindre bensin.

   Radera
  2. Jovisst. Med samma logik som ett företag som höjer priserna när försäljningen sviktar.

   Radera
  3. Det är frivilligt att köpa saker av ett kommersiellt bolag, men det är inte frivilligt att betala skatt. Där har faktiskt staten en stor fördel.

   Radera
  4. Det är frivilligt att betala trängselskatt kan jag upplysa om. Oavsett vilken väg man åker.

   Radera
  5. Men knappast oberoende av färdmedel?

   Radera
 11. "Högskolestuderande ska inte behöva betala tillbaka studielån man redan beviljats för perioden."

  Nu var det visserligen 25 år sedan jag nötte KTH:s korridorer så någon får förklara för en gammal farbror hur det fungerar idag med studiemedel.
  På "den gamla goda tiden" (dvs mitten 90-talet) fick man studiemedel för ett år, baserat på om man klarat tentorna (typ 22 poäng av 40 vill jag minnas att man var tvungen att klara) året innan eller ej. Själv studerade jag oftast på distans (på grund av arbete och kårengagemang) och gick enbart på obligatoriska moment (labbar och seminarier) samt tentorna. Eftersom undervisningen var relativt bristfällig med professorer och doktorander som tvingades ut i undervisningen var det ändå inte stor nytta att vara på plats utan det var själv- och gruppstudier som gällde (generaliserar en del, men många ämnen var katastrof). Inga kramtanter tog hand om oss efter en missad tenta utan det gjorde Pripps på tentapuben.

  Hur funkar det idag?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Idag har KTH gjort en del insatser med att förbättra pedagogiken och ge den högre status hos lärarkåren. Vi ser på de kurser som jag undervisar i på KTH att runt 75% av kursdeltagarna följer föreläsningar och seminarier rutinmässigt (resten får underkänt på tentan, om jag får generalisera lite). Sitter just nu med att omvandla en kurs till distansutbildning. Föreläsningar går relativt enkelt att spela in och videosända (till sämre kvalitet än man skulle önska, men ändå. Tycker själv att videoföreläsningar är dödstrista att titta på...).

   Värre är det med räkneövningar, när studenterna faktiskt ska jobba med materialet. Vi är rädda för att tappa grupparbetets möjlighet att sprida insikter i klassen, när alla sitter hemma på egen kammare och sliter med svåra räkneuppgifter med bristfällig handledning, då kursassistenterna inte längre kan hjälpa till på samma sätt som tidigare.

   Radera
 12. Hur länge varar en flockimmunitet avseende coronaviruset, en månad , ett år eller blir det livslångt. Vet man ens det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. ungefär som för influensan, dvs viruset kommer mutera och har du haft influensan ett år har du ett visst grundskydd i 2-3 år som bäst innan viruset muterat tillräckligt mycket för att du ska bli sjuk igen.

   senaste jag hörde var att det redan tydligen finns 2 tydliga varianter på covid-19.

   https://www.telegraph.co.uk/science/2020/03/04/coronavirus-has-mutated-aggressive-disease-say-scientists/

   Radera
  2. Det har man ju egentligen ingen verifierad uppgift på om jag förstått det rätt. Dvs hur pass mycket immunitet en person får och hur länge den varar.

   Flockimmunitet är en egenskap hos gruppen och inte en egenskap hos en enskild individ. En immunitet som håller i tre år kan faktiskt innebära permanent gruppimmunitet under vissa omständigheter. En mutation behöver heller i te sätta gruppimmuniteten ur spel även om individer plötsligt kan bli sjuka heller.

   Radera
 13. Jag är lärare på KTH, och vi har förberett för detta sedan en tid tillbaka, och hade redan lagt om undervisningen till distans- och online undervisning innan dagens besked kom. Det har varit en del extraarbete, men mina kurser går helt online sen i går.

  På min institution räknar vi med att all undervisning går enligt ordinarie schema, det är bara formerna som modifierats något.

  SvaraRadera
 14. Någon som är på det klara varför man skickar hem en riskfri grupp (unga i skolor) och inte skickar hem personer från arbeten som kan göras i hemmet (där många faller inom riskgrupperna)?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Åtgärder som handlar om att folk ska stanna hemma går ut på att minska smittspridningen. Det handlar inte om att individer ur riskgrupper ska skyddas. Riskgrupperna skyddas sekundärt genom att smittspridningen minskar.

   Att stänga skolor (åtminstone grundskolor) är alltså populism. Regeringen vill inte råka ut för att väljarna blir sura när Sverige agerar på vetenskaplig grund istället för att göra som många andra länder. Om många andra länder gör annorlunda så måste det ju vara Sverige som gör fel, eller hur?

   Barn sprider inte SARS-CoV-2 speciellt mycket så det tycks inte finnas mycket vetenskaplig grund för att stänga skolor. Vilket man inte heller har gjort än när det gäller grundskolan. I gymnasiet och i ännu högre grad på högskolor och universitet är (förstås) barnen mer vuxna.

   Vetenskapsradion i SR/P1 hade ett inslag om det häromdagen.
   https://sverigesradio.se/artikel/7428800

   "Science does not emerge from voting, party politics, or public debate." -- MRC

   Radera
  2. Att stänga skolor är inte populism, utan handlar mer om att samhället ska få fungera. I Sverige stänger antagligen grundskolorna nästa vecka. Mycket talar idag för att vi har haft fel strategi, personligen tror jag det är rätt okej i detta läget. Nu får det ha sin gång helt enkelt, att balansera sjukvården är för svårt och inte utan andra komplikationer

   Radera
  3. Att stänga grundskolor i stor skala kommer att få som resultat att samhället fungerar sämre.
   Lyssna på radioinslaget från Vetenskapsradion!

   Radera
  4. "Att inte stänga skolor är inte populism" menade jag. Varför jag menade att jag tror att samhället skulle fungera bättre då. Sen tror jag att skolorna stänger i början av nästa vecka, tisdag typ. Ifall det spelar att det blir bättre eller sämre av det är tveksamt. Jag tror inte det spelar någon nytta längre faktiskt. Nu handlar med nästan bara om individens ansvar för gruppen.

   Radera
  5. Dvs folk kan sitta med balar av toapapper eller prepping upp till mungiporna, vissa kan ändå inte räddas. Sharing is caring.

   Radera
  6. Niklas: exakt VAD talar för att Sverige valt fel strategi?

   Radera